Εγκύκλιος

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 2023

ΔΤ και Εγκύκλιος Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 2023

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων και Σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, από την Πέμπτη 18 Μαΐου  μέχρι και Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

Η εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου θα είναι προσβάσιμη κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες όλο το 24ωρο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/

και οι υποψήφιοι θα μπορούν από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, να υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο με τις προτιμήσεις των Σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν και να δηλώσουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους.

Η εφαρμογή συνοδεύεται από οδηγίες, τις οποίες οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2023!

Α. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή τα δύο αρχεία που εμφανίζονται:

 • ένα (1) αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και
 • την προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση.

Προτείνεται, ο υποψήφιος να κρατήσει φωτοαντίγραφο του υπογεγραμμένου Μηχανογραφικού του Δελτίου και της υπογεγραμμένης Υπεύθυνης Δήλωσης για το προσωπικό του αρχείο.

Β. Υπογράφουν τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα (το Μηχανογραφικό Δελτίο σε όλες τις σελίδες).

Γ. Αποστέλλουν (μέχρι και την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης) τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα μαζί με:

 • ένα (1) φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Μόνο για Απόφοιτους).
 • ένα (1) φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου ή φωτοαντίγραφο Απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) (με ημερομηνία έκδοσης μετά τις 13 Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με την Φ.151/193255/Α5/9-11-2017).
 • ένα (1) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (εν ισχύ).
 • σε περίπτωση υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α   ΚΑΙ   Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER ) προς το:

Για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις
για το έτος 2023  και καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την  Παρασκευή 26 Μαΐου 2023.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής του ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού (25 Μαΐου 2023) δεν θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσμα Μηχανογραφικά Δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα.

Επισημαίνεται στους υποψήφιους να αποστέλλουν μόνο τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω τα οποία και απαιτούνται και όχι άλλες γνωματεύσεις ή πιστοποιητικά αναπηρίας από ΚΕΠΑ.

Μετά τον έλεγχο των στοιχείων και την ταυτοποίηση με το ηλεκτρονικό αρχείο, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου και τα αποτελέσματα εισαγωγής, μόλις ανακοινωθούν, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.goν.gr). Έρευνα: H δυσλεξία είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη προσαρμοστική επιτυχία

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα προχωρήσουν σε ηλεκτρονική εγγραφή στο Τμήμα επιτυχίας τους ζητώντας παράλληλα τη διαγραφή τους από προηγούμενο Τμήμα επιτυχίας σε περίπτωση που είναι ήδη φοιτητές. Στη συνέχεια καταθέτουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους ή αποστέλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, στη γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Επισημαίνεται ότι για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου δεν απαιτείται η απόκτηση κωδικού αριθμού υποψηφίου και κωδικού ασφαλείας (password) από το Λύκειο. Ο κωδικός υποψηφίου αποδίδεται κατά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Για την εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ

Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ: «Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στα Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.»!

Όπως αναφέρει σε άρθρο της η Αυτοδιοίκηση με εγκύκλιο του, το υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι, οι φορείς προτού προχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο στη δημιουργία νέων θέσεων προσωπικού, να ασκούν τη δυνατότητα ανακατανομής των υφιστάμενων κενών τους θέσεων.

Να δοθεί η δυνατότητας αντίστοιχης μετατροπής των κενών θέσεων που υφίσταται και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων η οργάνωση και λειτουργία ρυθμίζεται από τον οργανισμό ή κανονισμό που τίθεται σε ισχύ με προεδρικό διάταγμα, τέθηκε, με το άρθρο 18 του ν.5027/2023, σε ισχύ παρόμοια διάταξη με αυτή της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.4622/2019 η οποία ορίζει ότι:

 

«Οι κενές θέσεις προσωπικού των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, η οργάνωση και η λειτουργία των οποίων ρυθμίζονται
από οργανισμό ή κανονισμό που τίθεται σε ισχύ με προεδρικό διάταγμα, μπορεί να ανακατανέμονται σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα του αρμόδιου για τη δημόσια διοίκηση Υπουργείου και του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου που εποπτεύει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.».

milamou: πλατφόρμα ψυχολογικής στήριξης με εθελοντές ψυχολόγους & συμβούλους ψυχικής υγείας

 

ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή: Σε 9.716.889 ανέρχεται ο πληθυσμός της χώρας

 

Δικαστική απόφαση: Αν κάνεις προσβλητικές αναρτήσεις (βρίζεις) μέσω κοινωνικών δικτύων έρχονται ποινές!!

 

Τα κάνουμε όλοι μας: Συνηθισµένα λάθη σε αρχαΐζουσες και λόγιες εκφράσεις

 

 

 

Εγκύκλιος: «Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου σχολικού έτους 2022-2023»

Όσον αφορά στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι εν λόγω εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) διδακτικών ωρών.

25η Μαρτίου Α

1. Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

α. Γίνονται εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 6 του άρθρου 3 του ΠΔ 79/2017(Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

β. Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους/τις άλλους/ες μαθητές/τριες.

γ. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας/Προϊσταμένου/ης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο.

2. Στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την παραμονή της επετείου γίνονται εορταστικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019Υ.Α. (Β΄2005).

Οι εν λόγω εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) διδακτικών ωρών.

Όσον αφορά στην εκπροσώπηση των σχολικών μονάδων, τη σύνθεση τμημάτων, τη συμμετοχή σημαιοφόρων και παραστατών στις εορταστικές εκδηλώσεις (Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων, παρελάσεις κ.α.), θα δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες από τις οικείες δημοτικές αρχές.

Επισημαίνεται ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την προστασία από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 Κ.Υ.Α.(Β΄4695).

ΥΠ.ΕΣ: Eγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων στο δημόσιο 2024 – 2027

25η Μαρτίου Β

Εγκύκλιος: 6η Μαρτίου – Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο – δράσεις, συζητήσεις, εκδηλώσεις!!

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο σχολείο. Η ημέρα αυτή αποτελεί μια αφορμή για εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και γονείς των σχολείων όλης της χώρας να ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες και ιδέες και να ενεργοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και εκφοβισμού που εκδηλώνεται μεταξύ και εναντίον των μαθητών/τριών.

Στόχος είναι να περιοριστεί το φαινόμενο της βίας στη ζωή των ανηλίκων και να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Με αφορμή την ημέρα αυτή, καλούνται οι σχολικές μονάδες της χώρας να αφιερώσουν χρόνο, από τη Δευτέρα 6 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023, (δύο ή περισσότερες διδακτικές ώρες με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών) σε δράσεις-συζητήσεις εκδηλώσεις (π.χ. βιβλιοπαρουσιάσεις, προβολές ταινιών, εικαστικά εργαστήρια, διαδραστικές ομιλίες, κ.α.) με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα βίας και σχολικού εκφοβισμού.

 

Οι ανωτέρω δράσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την προστασία από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 Κ.Υ.Α.(Β΄4695).

 

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. για καταγραφή λειτουργικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. για καταγραφή λειτουργικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ για καταγραφή κενών από Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου μέχρι Τριτη 14 Φεβρουαρίου

 

330192784 1519149361829568 4478103103101542664 n

πηγή – Τάκης Ρουμπης

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΕΑ/2022

 

Οδηγός για Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς στη Γ.Ε.

 

Εγκύκλιος: Επιλογή υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων

 

Αρχικοί/Ακαθάριστοι Πίνακες ΑΣΕΠ (όλες οι προκηρύξεις)

 

 

Εγκύκλιος: “Βαράνε” υπερωρίες στο ΥΠΑΙΘ για νέους διορισμούς, πίνακες γενικής ΑΣΕΠ & προσλήψεις αναπληρωτών για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 23-24

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης διοικητικών υπαλλήλων και αποσπασμένων εκπ/κών της Δ/νσης Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου από την έκδοση της παρούσας και έως 30-06-2023

 

Συγκροτούμε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης αποτελούμενο από τριάντα
(30) υπαλλήλους της Δ/νσης Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου, από την έκδοση της
παρούσας έως και 30-06-2023 και έως 120 ώρες ανά υπάλληλο για εργασία πέραν του
κανονικού ωραρίου και προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες
ανάγκες της υπηρεσίας που δημιουργούνται κυρίως από:

1. Την ανάγκη προσλήψεων εκπ/κού προσωπικού ΠΕ και ΔΕ για την κάλυψη κενών
που δημιουργούνται κατά το τρέχον σχολικό έτος.

2. Την ανάγκη διενέργειας προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συνδρομή της
Ανεξάρτητης Αρχής του ΑΣΕΠ:

Α. για την έκδοση της νέας προκήρυξης διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων
εκπ/κών γενικής εκπ/σης,

Β. για την υποβολή ανάρτηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων της εν λόγω
διαδικασίας στο ΟΠΣΥΔ και την καταχώρισή του στο ίδιο σύστημα, προκειμένου να
μοριοδοτηθούν.

3. Την ανάγκη διενέργειας του συνόλου των ενεργειών για το διορισμό και την
πρόσληψη εκπ/κών, για την άμεση κάλυψη των κενών των σχολικών μονάδων και
την εύρυθμη λειτουργία τους, ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους.

 

 

Μισθολόγιο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών!!

 

ΣΥΝΕΚ: Συνταξιοδοτικός Οδηγός Εκπαιδευτικών 2023

 

Πίνακες εκπαιδευτικών – ΑΣΕΠ: SOS από γονείς με παιδιά ΑΜΕΑ για τη βεβαίωση αναπηρίας ΚΕΠΑ

 

 

Εγκύκλιος για τον προσδιορισμό οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (71Α΄) σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/1996 (45Α΄), από τη Δ/νση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης καταρτίζεται ο τελικός πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο. Ως εκ τούτου, προκειμένου να καταρτιστεί ο πίνακας και να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων έτους 2023 των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91, ΠΕ60 και ΠΕ70, παρακαλούμε όπως καταχωρισθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα μεταθέσεων e-Datacenter τα σχετικά στοιχεία.

 

Στη Δευτεροβάθμια παραμένει: “Τα αλγεβρικά αθροίσματα των στηλών 4α και 4β του πίνακα Β΄ θα διαιρεθούν με το είκοσι (20) και το πηλίκο θα γραφεί αντίστοιχα στο 5α ή 5β. Υπόλοιπο ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του δώδεκα (12) δε λαμβάνεται υπόψη.

Προθεσμία 14 Φεβρουαρίου (Βαλεντίνου) για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 16 Φεβρουαρίου (ΤσικνοΠέμπτη) για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (άρα χωρίς τις περισσότερες ανακλήσεις).

Άσχημα μαντάτα για τους νεοδιόριστους του 2021 (σε σχέση με τις νέες οργανικές θέσεις ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια). Αν θέλουν, βέβαια, και πιεσθούν, προλαβαίνουν.

PDE/PATREAS


Σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (71Α΄) «Ο προσδιορισμός των
κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών γίνεται από τον
διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από
γνώμη του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των
παραγράφων 2 και 3
», δηλαδή αφού ελεγχθούν, επικαιροποιηθούν και οριστικοποιηθούν από τον
Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης τα καταχωρισμένα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα, όπως τα
τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα,
οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις
κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ανήκουν στη σχολική μονάδα και ο αριθμός των
εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η ομάδα σχολείων στην οποία
ανήκει η σχολική μονάδα, κλπ.


Σημειώνεται ότι κατά τον προσδιορισμό των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το άρθρο 28 του Ν. 4638/2019 (181Α΄), όσον αφορά τα Τμήματα
Ένταξης.


Σύμφωνα με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου για την κατάρτιση του τελικού πίνακα
απαιτούνται οι προτάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών/ντριών και η γνώμη των Κεντρικών
Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.-Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).


Θα πρέπει, επομένως, να δηλωθούν με αντικειμενικότητα τα κενά και πλεονάσματα
προσωπικού όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο
ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 4 του Π.Δ. 50/1996 και άρθρα 5
και 7 του Ν.3848/2010). Επισημαίνεται ότι ο μη σωστός έλεγχος εμπίπτει στις διατάξεις του
εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν. 3528/2007 (26Α΄), όπως ισχύει.
Έπειτα από τα παραπάνω, με ευθύνη των
Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης, πρέπει να
συμπληρωθούν
από 07-02-2023 έως 14-02-2023 οι στήλες:


«Οργανικές θέσεις»,
«Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΜΟΝΙΜΟΙ»,
«Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΙΔΑΧ»,
«Υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί»
«Έλλειμμα(-) / Πλεόνασμα (+) Προσωπικού»

Δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση: Υπεράνθρωπες προσπάθειες Νηπιαγωγών σε αντίξοες συνθήκες
Ακολούθως, με ευθύνη των
Περιφερειακών Διευθυντών/ντριών Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης
πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι 16-02-2023 η στήλη «Πρόταση Περιφερειακού
Διευθυντή/ντριας ελλείμματα (-) / πλεονάσματα (+)». Κατά τη συμπλήρωση της στήλης αυτής
να
δηλωθούν κενά/πλεονάσματα σε όλες τις ειδικότητες για τις οποίες υπάρχει συμπληρωμένη
πληροφορία στη στήλη «ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», ακόμα κι αν η πρόταση
του/της Περιφερειακού είναι η ίδια με την καταχώρηση της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Η καταχώρηση στο ηλεκτρονικό σύστημα των κενών θα γίνει ανά κατηγορία από την
επιλογή «
Μεταθέσεις»

«Διαχείριση οργανικών κενών»

«Καταχώριση κενών για Περιοχές

Μετάθεσης», επιλέγοντας από τις παρακάτω κατηγορίες και πατώντας «Προσθήκη»:
α) για τα κενά των σχολείων
Γενικής Εκπαίδευσης: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού
από περιοχή μετάθεσης (001.ΠΕ001-001.ΔΕ001

β) για τα κενά των
ΣΜΕΑΕ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς
ΣΜΕΑΕ ή ΕΕΕΕΚ [001.ΣΜΚΔ001-001.ΔΕΣΚΕ]
» και
γ) τα κενά για
ΣΜΕΑΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς τα
ΣΜΕΑΕ Κωφών/Τυφλών [001.ΣΜΕΑ003-001.ΔΕΚΤ]
».


ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ


Κατά την συμπλήρωση των στηλών πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
Στη στήλη «Οργανικές θέσεις» συμπληρώνεται ο αριθμός των ήδη συστημένων οργανικών
θέσεων όλων των σχολείων, στην αντίστοιχη στήλη για κάθε κατηγορία (Γενικής Εκπ/σης ή
Ειδικής Αγωγής/ ΣΜΕΑΕ).
Στα κενά για ΣΜΕΑΕ αναγράφονται και οι θέσεις των Τ.Ε. (όπου
έχουν συσταθεί οργανικές θέσεις), σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4638/2019 (181Α΄).
Για τον υπολογισμό των δεδομένων της στήλης αυτής θα ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στο
άρθρο 11, παρ. 16, του Π.Δ. 79/2017 (109Α΄), το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79, παρ. 2 του
Ν. 4589/2019 (13Α΄)
Στις στήλες «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΜΟΝΙΜΟΙ» και «Οργανικά ανήκοντες
εκπαιδευτικοί ΙΔΑΧ
» καταχωρίζεται ο αριθμός των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών με
βάση τη σχέση εργασίας που έχουν, δηλαδή μόνιμοι ή ΙΔΑΧ αντίστοιχα.


Συμπεριλαμβάνονται όλοι όσοι ανήκουν οργανικά ή με προσωποπαγή θέση σε κάθε
περιοχή μετάθεσης καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται, για οποιοδήποτε λόγο, στη διάθεση
της Διεύθυνσης (υπεράριθμοι, νεοδιόριστοι, με προσωρινή τοποθέτηση, αποσπασμένοι στο
εξωτερικό, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παρακάτω).


Δεν υπολογίζονται στις στήλες «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΜΟΝΙΜΟΙ» και
«Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΙΔΑΧ»
οι εκπαιδευτικοί που προβλέπεται ότι θα
αποχωρήσουν από την υπηρεσία, μέχρι 31 Αυγούστου 2023, λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης (άρθρο 4
Π.Δ. 50/1996).


Επίσης
δεν υπολογίζονται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης από 1 έως
και 13 Φεβρουαρίου 2023 (άρθρο 46, παρ. 1 του Ν. 4777/2021 – ΦΕΚ 25Α’, σχετική εγκύκλιος αρ.
πρωτ. 7297/Ε3/23-01-2023 (ΑΔΑ: 969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ) και δεν την ανακάλεσαν μέχρι και την
ημερομηνία καταχώρισης των κενών / πλεονασμάτων από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Όσον αφορά στους
εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό, διευκρινίζουμε ότι,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 4415/2016 (159Α΄) όπως
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 94 παρ. 1 του Ν. 4547/2018 (102Α΄) και 29 παρ. 6 του Ν.
4692/2020 (111Α΄)
, εφόσον κατείχαν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση
αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτήν μετά τη λήξη της
απόσπασής τους. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των έξι (6) ετών, για
προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους και όχι λόγω υπηρεσιακών αναγκών, τότε η οργανική θέση
που κατείχαν θα θεωρείται κενή με την έναρξη του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους
απόσπασης με τις συνέπειες που ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ΄ άρθρο 16 παράγραφος 9 του Ν.
1566/1985 (167Α΄).

Θα έχουμε μόνιμους διορισμούς το 23.. Ανάλυση δεδομένων και πληροφορίες Πατρεα/pdeΚατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό σε κάθε περίπτωση
λογίζονται στους οργανικά ανήκοντες στην περιοχή μετάθεσης, ενώ η οργανική τους θέση σε
σχολείο θα θεωρείται κενή ή μη, ανάλογα με τα όσα αναφέρονται παραπάνω.

ΠΕΑΝ: «Σύσταση οργανικών κενών στους ΠΕ60-Νηπιαγωγούς και διορισμοί για το 2023»Στη στήλη «Υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί», αναγράφεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που
έχουν χαρακτηριστεί ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
14 του Π.Δ.
50/1996 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (94Α΄)
. Στο βαθμό που δεν
έχουν κριθεί υπεράριθμοι για το τρέχον σχολικό έτος, θα καταχωρισθεί
ο αριθμός των
υπεράριθμων του προηγούμενου σχολικού έτους.


Αυτονόητο είναι ότι ο συγκεκριμένος αριθμός των υπεραρίθμων πρέπει να έχει
συνυπολογιστεί και στις στήλες των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών και ότι δεν λαμβάνεται
υπόψη κατά τον υπολογισμό του ελλείμματος/πλεονάσματος του εκπαιδευτικού προσωπικού


Στη στήλη «Έλλειμμα (-) Πλεόνασμα (+) προσωπικού» αναγράφεται η διαφορά της στήλης
Οργανικές θέσεις και του συνόλου των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών των στηλών
«
Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΜΟΝΙΜΟΙ», «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί
ΙΔΑΧ
. Αν από την αφαίρεση προκύψει θετικό αποτέλεσμα (έλλειμμα διδακτικού
προσωπικού), ο αριθμός αναγράφεται με
αρνητικό πρόσημο (-), ενώ, αν προκύψει
αρνητικό αποτέλεσμα (
πλεόνασμα), ο αριθμός γράφεται με θετικό πρόσημο (+).


Για παράδειγμα εάν οι
Οργανικές θέσεις είναι 25 και το σύνολο των οργανικά ανηκόντων
είναι 17 σημειώνουμε στη στήλη αυτή -8. Εάν οι Οργανικές θέσεις είναι 40 και το σύνολο των
οργανικά ανηκόντων
είναι 54 σημειώνουμε στη στήλη αυτή +14.


ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.


Σχετικά με την κατάρτιση των πινάκων κενών οργανικών θέσεων, κλάδων ΠΕ60/ΠΕ61
Νηπιαγωγών και ΠΕ70/ΠΕ71 Δασκάλων, για τις μεταθέσεις του έτους 2022-2023 στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96 (45Α’) και του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010
(71Α’), του άρθρου 16 του Ν. 3699/2008 (199Α’) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του
άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (159Α’), του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013 (193Α’) και του άρθρου 15
του Ν. 4823/2021 (136Α΄), παρακαλούμε να συμπληρωθεί με ευθύνη σας ο επισυναπτόμενος
πίνακας, ως ακολούθως:

 


Στη στήλη 1 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ αναγράφονται οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., όπως αυτές προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 129064/ΓΔ5/27-07-2018
(ΦΕΚ 3233τΒ’) Υ.Α.


Στη στήλη 2 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ αναγράφεται ο αριθμός των
εκπαιδευτικών που έχουν οργανική θέση στο
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
207271/Ε2/30.11.2018 (ΦΕΚ 5556Β’) Υ.Α. και τυχόν μετέπειτα μεταθέσεις στο
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
(Συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπηρετούν στην
οργανική τους θέση).


Στη στήλη 3 ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ (-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ (+)αναγράφεται η διαφορά που προκύπτει
από την αφαίρεση της στήλης 2 από τη στήλη 1. Εάν προκύπτει θετικός αριθμός,
αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο (-), αφού υπάρχει έλλειμμα διδακτικού προσωπικού,
ενώ αν προκύπτει αρνητικός αριθμός υπάρχει πλεόνασμα και αναγράφεται με θετικό
πρόσημο (+). Για παράδειγμα, εάν οι οργανικές θέσεις είναι 5 και οι οργανικά ανήκοντες
εκπαιδευτικοί είναι 3, σημειώνουμε -2.


Στη στήλη 4 θα καταχωριστεί η πρόταση του/της Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας για τα
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ(-)/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ (+). Η εν λόγω στήλη πρέπει να συμπληρωθεί
οπωσδήποτε
για όλες τις ειδικότητες που υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία.


Οι προαναφερόμενοι πίνακες οργανικών κενών των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., αφού υπογραφούν από
τους/τις Προϊσταμένους/νες των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., θα διαβιβαστούν έως τις 14-02-2023 στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,
ώστε να καταχωριστούν στο ηλεκτρονικό σύστημα eDatacenter από τους/τις Περιφερειακούς Διευθυντές/ντριες με ευθύνη τους, αφού ελεγχθούν αρμοδίως τα στοιχεία, έως τις 16-02-2023.


Η καταχώριση θα γίνει επιλέγοντας το «Μεταθέσεις»

«Διαχείριση οργανικών κενών»

«Καταχώριση κενών για Φορείς (Σχολικές Μονάδες ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)», επιλέγοντας την κατηγορία
«
Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς ΚΕΔΑΣΥ [001.ΣΜΚΔ001.ΚΔΣ – 001.ΔΕΣΚΕ.ΚΔΣ]» και
πατώντας
«Προσθήκη».


Παρακαλούμε να αποτυπωθούν σωστά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού
προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού και
την αποφυγή πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων στις περιοχές μετάθεσης.

 

 

Στη Δευτεροβάθμια παραμένει: “Τα αλγεβρικά αθροίσματα των στηλών 4α και 4β του πίνακα Β΄ θα διαιρεθούν με το είκοσι (20) και το πηλίκο θα γραφεί αντίστοιχα στο 5α ή 5β. Υπόλοιπο ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του δώδεκα (12) δε λαμβάνεται υπόψη.

Προθεσμία 14 Φεβρουαρίου (Βαλεντίνου) για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 16 Φεβρουαρίου (ΤσικνοΠέμπτη) για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (άρα χωρίς τις περισσότερες ανακλήσεις).

Άσχημα μαντάτα για τους νεοδιόριστους του 2021 (σε σχέση με τις νέες οργανικές θέσεις ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια). Αν θέλουν, βέβαια, και πιεσθούν, προλαβαίνουν.

PDE/PATREAS

 

Εγκύκλιος κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2023 στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΣΜΕΑΕ, Ε.Ε.Ε.ΕΚ., Τ.Ε.

Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού για τις μεταθέσεις του έτους 2023 α) στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και β) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)

Στη Δευτεροβάθμια παραμένει: “Τα αλγεβρικά αθροίσματα των στηλών 4α και 4β του πίνακα Β΄ θα διαιρεθούν με το είκοσι (20) και το πηλίκο θα γραφεί αντίστοιχα στο 5α ή 5β. Υπόλοιπο ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του δώδεκα (12) δε λαμβάνεται υπόψη.

Προθεσμία 14 Φεβρουαρίου (Βαλεντίνου) για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 16 Φεβρουαρίου (ΤσικνοΠέμπτη) για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (άρα χωρίς τις περισσότερες ανακλήσεις).

Άσχημα μαντάτα για τους νεοδιόριστους του 2021 (σε σχέση με τις νέες οργανικές θέσεις ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια). Αν θέλουν, βέβαια, και πιεσθούν, προλαβαίνουν.

PDE/PATREAS

Προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στην κατάρτιση των πινάκων κενών οργανικών θέσεων για τις
μεταθέσεις του έτους 2023
στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)
ανά περιοχή μετάθεσης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.50/96 (ΦΕΚ 45Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 7 του
Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’), του άρθρου 16 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α’) όπως αντικαταστάθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159Α’), του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α’) και του
άρθρου 9 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102Α’), καθώς και του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (ΦΕΚ 181Α΄),παρακαλούμε
να συμπληρωθούν με ευθύνη σας οι επισυναπτόμενοι πίνακες, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες.


Όλοι οι πίνακες θα παραμείνουν στις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης, και εφόσον ζητηθούν θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.
για να γίνει αντιπαραβολή και έλεγχος των στοιχείων. Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την ορθότητα των
δηλωθέντων στοιχείων έχουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και ο μη σωστός
έλεγχος εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.


Με ευθύνη των
Διευθυντών Εκπαίδευσης πρέπει από τις 7 Φεβρουαρίου 2023 έως τις 14 Φεβρουαρίου
2023
να καταχωρισθούν στο σύστημα e-DataCenter από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
τα τελικά οργανικά κενά/πλεονάσματα ανά περιοχή μετάθεσης για τις ανάγκες των σχολικών
μονάδων Eιδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
ενώ οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας
υπόψη τα δηλωθέντα στοιχεία θα καταχωρίσουν τη σχετική πρότασή τους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου

7 του Ν.3848/2010, στην αντίστοιχη στήλη [«Πρόταση Περιφερειακού Διευθυντή Ελλείμματα (-)/Πλεονάσματα
(+)»] έως τις
16 Φεβρουαρίου 2023.


Εντός της ίδιας προθεσμίας οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα καταχωρίσουν με ευθύνη τους
στο e-DataCenter τα οργανικά κενά/πλεονάσματα των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
, αφού ελέγξουν αρμοδίως τα στοιχεία των
αντίστοιχων πινάκων.


Επισημαίνουμε ότι:


1. Δεν πρέπει να συγχέονται και να αθροίζονται
τα κενά/πλεονάσματα της ειδικής αγωγής με εκείνα της
γενικής παιδείας και αντίστροφα.


2. Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που θα
αποχωρήσουν αυτοδίκαια
από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2023 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996).
3. Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν
αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία
από 1 έως 13 Φεβρουαρίου 2023 (άρθρο 46, παρ. 1 του Ν. 4777/2021-
ΦΕΚ25Α’, υπ’ αριθμ. πρωτ 7297/Ε3/23-01-2023 – ΑΔΑ: 969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ έγγραφο) και δεν την ανακαλέσουν
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας εγκυκλίου.
4. Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
29 (
§6) του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α’), σύμφωνα με τις οποίες:

Οδηγός μορίων αναπληρωτών δευτεροβάθμιας
«α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στις
ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και
επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην
Ελλάδα. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέρα των έξι (6) ετών, με την έναρξη του έβδομου
συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης, η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που
ορίζονται στην παρ. 9 του Κεφ. Γ’ του άρθρου 16 του ν.1566/1985 (167Α’) και
τίθενται στη διάθεση των
οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν».


Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σε ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, εφόσον κατείχαν
οργανική θέση σε σχολική μονάδα, την διατηρούν, ενώ την χάνουν στην περίπτωση που η απόσπασή τους στο
εξωτερικό παρατείνεται πέρα των έξι ετών, οπότε λογίζονται στους οργανικά ανήκοντες στην περιοχή
μετάθεσης, καθώς τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
4. Όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων και τα ωρολόγια προγράμματα, ο υπολογισμός θα γίνει
σύμφωνα με τις ισχύουσες Υ.Α. και τις εγκύκλιες οδηγίες που εκδίδονται αρμοδίως από τη Δ/νση Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.


5. Τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του
ενός κλάδων/ειδικοτήτων, κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους/ειδικότητες
. Σε περίπτωση που τα
κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων/ειδικοτήτων, η ισομερής κατανομή θα
επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με
βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών.
Σε κάθε περίπτωση, με ευθύνη του Διευθυντή
Εκπαίδευσης θα κατανέμονται τα εν λόγω κενά με γνώμονα την ορθή διαχείριση του διαθέσιμου
εκπαιδευτικού προσωπικού.

Α. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.


Οι πίνακες οργανικών κενών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., αφού υπογραφούν από τους Προϊσταμένους των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,
θα διαβιβαστούν
έως τις 14 Φεβρουαρίου 2023 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε να
καταχωριστούν στο ηλεκτρονικό σύστημα e-Datacenter από τους Περιφερειακούς Διευθυντές με ευθύνη
τους, αφού ελεγχθούν αρμοδίως τα στοιχεία, έως τις 16 Φεβρουαρίου 2023.
Η καταχώριση θα γίνει επιλέγοντας το «Μεταθέσεις» «Διαχείριση οργανικών κενών»
«Καταχώριση κενών για Φορείς (Σχολικές Μονάδες ή ΚΕΔΑΣΥ)», επιλέγοντας την κατηγορία «Μεταθέσεις
διδακτικού προσωπικού προς ΚΕΔΑΣΥ [001.ΣΜΚΔ001.ΚΔΣ – 001.ΔΕΣΚΕ.ΚΔΣ]» και πατώντας «Προσθήκη».
Σημειώνεται ότι τα κοινά κενά των κλάδων ΠΕ03-ΠΕ04 θα καταχωριστούν στη γραμμή του πίνακα με τίτλο
(Κ0304) ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ03-ΠΕ04 ΓΙΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
Ο πίνακας θα συμπληρωθεί ως εξής:
Στη στήλη 1 «ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» αναγράφονται οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις για τη Β/θμια (ΠΕ02
(Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών) ή ΠΕ04 (Φυσικών
επιστημών)) των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., όπως αυτές
προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 129064/ΓΔ5/27-07-2018 (ΦΕΚ 3233τΒ’) Υ.Α.
Στη στήλη 2 «ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ» αναγράφεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που
έχουν οργανική θέση στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 207271/Ε2/30.11.2018 (ΦΕΚ
5556τΒ’) Υ.Α. και τυχόν μετέπειτα μεταθέσεων στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (Συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί
που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπηρετούν στην οργανική τους θέση).
Στη στήλη 3 «ΕΛΛΕΙΜΜΑ (-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» αναγράφεται η διαφορά που προκύπτει από
την αφαίρεση της στήλης 2 από τη στήλη 1. Εάν προκύπτει θετικός αριθμός, αναγράφεται με αρνητικό
πρόσημο (-), αφού υπάρχει έλλειμμα διδακτικού προσωπικού, ενώ αν προκύπτει αρνητικός αριθμός
υπάρχει πλεόνασμα και αναγράφεται με θετικό πρόσημο (+). Για παράδειγμα, εάν οι οργανικές θέσεις είναι
5 και οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί είναι 3, σημειώνουμε -2.
Στη στήλη 4 θα καταχωριστεί η πρόταση του Περιφερειακού Διευθυντή για τα ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ(-)/
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ (+). Η εν λόγω στήλη πρέπει να συμπληρωθεί οπωσδήποτε για όλες τις ειδικότητες που
υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία.
Β. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ Ε.Ε.Ε.ΕΚ. & ΤΑ Τ.Ε.)
Οι πίνακες Α΄ των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τ.Ε. θα υπογραφούν από τους Διευθυντές των σχολικών
μονάδων και στη συνέχεια θα αποσταλούν στην οικεία Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι πίνακες Β΄
και Γ΄ θα συνταχθούν – αφού ελεγχθούν τα στοιχεία των πινάκων Α΄- και θα υπογραφούν από τον Διευθυντή
Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Θα πρέπει να δηλωθούν με αντικειμενικότητα τα κενά και
πλεονάσματα προσωπικού όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο
ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.50/96 (ΦΕΚ 45τΑ’) και του άρθρου 7
του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ’).
Τα
τελικά οργανικά κενά/πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης
ανά περιοχή μετάθεσης (Πίνακας Γ΄) θα καταχωριστούν στο e-Datacenter από τις
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ανά κατηγορία, από την επιλογή «Μεταθέσεις» «Διαχείριση
οργανικών κενών»
«Καταχώριση κενών για Περιοχές Μετάθεσης», επιλέγοντας από τις παρακάτω
κατηγορίες και πατώντας «Προσθήκη»:
α) για τα κενά των ΣΜΕΑΕ
ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς ΣΜΕΑΕ ή ΕΕΕΕΚ
[001.ΣΜΚΔ001-001.ΔΕΣΚΕ]» και
β)
τα κενά για ΣΜΕΑΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς τα ΣΜΕΑΕ
Κωφών/Τυφλών [001.ΣΜΕΑ003-001.ΔΕΚΤ]»

Επισημαίνεται ότι τα οργανικά κενά/πλεονάσματα των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τ.Ε. (στήλη 3 «ΕΛΛΕΙΜΜΑ (-) /
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» του πίνακα οργανικών θέσεων Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
θα προστεθούν αλγεβρικά στα
αντίστοιχα στοιχεία των λοιπών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. προκειμένου να καταχωριστούν στη στήλη 5α ή 5β του πίνακα Β’.
Επιπλέον, τα κενά του κλάδου ΠΕ70 θα καταχωριστούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, επιλέγοντας το «Μεταθέσεις» «Καταχώρηση κενών για Φορείς (Σχολικές Μονάδες ή ΚΕΣΥ)»
και στο πεδίο «Για κατηγορία» το: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΑΣΥ ή ΕΕΕΕΚ.
[001.ΣΜΚΔ001-001.ΔΕΣΚΕ]».

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄


Για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. οι πίνακες θα συμπληρωθούν ως εξής:
Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη και των τμημάτων κάθε σχολικής μονάδας ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης.
Τα τμήματα κατά τάξη, καθώς και τα τμήματα κατευθύνσεων πρέπει να
λειτουργούν με τον αριθμό των μαθητών που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Όπου αυτό δεν
συμβαίνει, ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνει με βάση τη διόρθωση που επιβάλλεται να γίνει κατά την
έναρξη του προσεχούς σχολικού έτους.


Στη στήλη 1 ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας για τη
λειτουργία των τμημάτων σε κάθε σχολική μονάδα
με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων.
Στη στήλη 2 (2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε) ο αριθμός όλων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το ωράριό τους, χωρίς
να ληφθεί υπόψη μείωση ωραρίου (π.χ. λόγω ανατροφής τέκνων ή λόγω άσκησης καθηκόντων)
κατά κλάδο και ειδικότητα που
ανήκουν οργανικά ή με προσωποπαγή θέση, καθώς και όσοι είναι
προσωρινά τοποθετημένοι, όσοι βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στη διάθεση ΠΥΣΔΕ (και οι
νεοδιόριστοι), και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται παραπάνω.


Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν οργανικά στη σχολική μονάδα και
υπηρετούν σε αυτή ως
διευθυντές δεν θα συνυπολογισθούν
, όπως επίσης και όσοι εκπαιδευτικοί αποχωρήσουν αυτοδίκαια
από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2023 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996).
Στη στήλη 3 ο αριθμός συνολικά ανά κλάδο και ειδικότητα των ωρών του εβδομαδιαίου
υποχρεωτικού ωραρίου
των παραπάνω εκπαιδευτικών.
Η διαφορά της στήλης 3 από τη στήλη 1 (στήλη 1 – στήλη 3), εφόσον είναι θετική, αναγράφεται στη
στήλη 4α με αρνητικό πρόσημο. Στην περίπτωση που η διαφορά είναι αρνητική, αναγράφεται στη
στήλη 4β με θετικό πρόσημο (δηλαδή κατά απόλυτη τιμή).
Για παράδειγμα, εάν οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας είναι 74 και οι συνολικές ώρες των οργανικά
ανηκόντων είναι 71, σημειώνουμε στη στήλη 4α έλλειμμα ωρών -3.


Για τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. οι πίνακες θα συμπληρωθούν ως εξής:


O αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη και των τμημάτων του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Τα τμήματα κατά
τάξη, πρέπει να λειτουργούν με τον αριθμό των μαθητών που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Θα
υπολογιστούν μόνο όσα τμήματα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.
4452/2017 (ΦΕΚ 17τΑ’), όπως αντικατέστησε το άρθρο 8 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199τΑ’). Όσα
τμήματα δεν έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή για να λειτουργήσουν κατά
το σχολικό έτος 2023-2024 δεν θα υπολογιστούν.


Στη στήλη 1 θα συμπληρωθεί ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των προβλεπόμενων ωρών
διδασκαλίας
για τη λειτουργία των τμημάτων με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων.
Στη στήλη 2 (2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε) ο αριθμός όλων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το ωράριό τους,
χωρίς να ληφθεί υπόψη μείωση ωραρίου (π.χ. λόγω ανατροφής τέκνων ή λόγω άσκησης
καθηκόντων) κατά κλάδο και ειδικότητα που
ανήκουν οργανικά ή με προσωποπαγή θέση, καθώς
και όσοι είναι προσωρινά τοποθετημένοι, όσοι βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στη διάθεση

ΠΥΣΔΕ (και οι νεοδιόριστοι), και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό, σύμφωνα
με όσα αναφέρονται παραπάνω.


Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν οργανικά στο
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και υπηρετούν σε αυτό ως διευθυντές
δεν θα συνυπολογισθούν
, όπως επίσης και όσοι εκπαιδευτικοί αποχωρήσουν αυτοδίκαια από
την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2023 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996).
Στη στήλη 3 ο αριθμός συνολικά ανά κλάδο και ειδικότητα των ωρών του εβδομαδιαίου
υποχρεωτικού ωραρίου
των παραπάνω εκπαιδευτικών.
Η διαφορά της στήλης 3 από τη στήλη 1 (στήλη 1 – στήλη 3), εφόσον είναι θετική, αναγράφεται
στη
στήλη 4α με αρνητικό πρόσημο. Στην περίπτωση που η διαφορά είναι αρνητική, αναγράφεται
στη
στήλη 4β με θετικό πρόσημο (δηλαδή κατά απόλυτη τιμή).
Για παράδειγμα, εάν οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας είναι 74 και οι συνολικές ώρες των
οργανικά ανηκόντων είναι 71, σημειώνουμε στη στήλη 4α έλλειμμα ωρών -3.
Για τα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) οι πίνακες θα συμπληρωθούν ως εξής:
Ο συνολικός αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη στη σχολική μονάδα.
Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη σε Τ.Ε. στη σχολική μονάδα.
Ο αριθμός των ΤΕ κάθε σχολικής μονάδας.
Στη στήλη «ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Τ.Ε. (0)» ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των
προβλεπόμενων θέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 28 του Ν. 4638/2019 (Α΄ 181)
«
Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)».
Στη στήλη 1 (1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε) ο αριθμός όλων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το ωράριό τους,
χωρίς να ληφθεί υπόψη μείωση ωραρίου (π.χ. λόγω ανατροφής τέκνων ή λόγω άσκησης
καθηκόντων) κατά κλάδο και ειδικότητα που
ανήκουν οργανικά ή με προσωποπαγή θέση, καθώς
και όσοι είναι προσωρινά τοποθετημένοι, όσοι βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στη διάθεση
ΠΥΣΔΕ (και οι νεοδιόριστοι), και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό, σύμφωνα
με όσα αναφέρονται παραπάνω.


Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν οργανικά στο
Τ.Ε. και υπηρετούν σε αυτό ως διευθυντές δεν
θα συνυπολογισθούν
, όπως επίσης και όσοι εκπαιδευτικοί αποχωρήσουν αυτοδίκαια από την
υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2023 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996).
Στη στήλη 2 «ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ (-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ (+) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» αναγράφεται η διαφορά που
προκύπτει από την αφαίρεση της στήλης 1 από τη στήλη 0. Εάν προκύπτει θετικός αριθμός,
αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο (-), αφού υπάρχει έλλειμμα διδακτικού προσωπικού, ενώ αν
προκύπτει αρνητικός αριθμός υπάρχει πλεόνασμα και αναγράφεται με θετικό πρόσημο (+). Για
παράδειγμα, εάν οι οργανικές θέσεις είναι 5 και οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί είναι 3,
σημειώνουμε -2.


ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄


Στον πίνακα Β΄ πρέπει να συμπληρωθεί η ομάδα σχολείων, ο αριθμός και το όνομα των σχολείων της
ομάδας, ο αριθμός των τμημάτων των σχολείων αυτών, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανά
ομάδα σχολείων της περιοχής μετάθεσης. Θα πρέπει να αναγραφούν όλες οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης, τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και τα ΤΕ της ομάδας σχολείων.
Τα στοιχεία των στηλών του πίνακα Α΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά, ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα
στοιχεία
ανά ομάδα σχολείων, τα οποία μεταφέρονται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Β΄.
Τα αλγεβρικά αθροίσματα των
στηλών 4α και 4β του πίνακα Β΄ θα διαιρεθούν με το είκοσι (20) και το
πηλίκο θα γραφεί αντίστοιχα
στο 5α ή 5β. Υπόλοιπο ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του δώδεκα (12)
δε λαμβάνεται υπόψη.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι τα οργανικά κενά/πλεονάσματα των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τ.Ε. (στήλη 3 «ΕΛΛΕΙΜΜΑ (-)
/ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» του πίνακα οργανικών θέσεων Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
θα προστεθούν αλγεβρικά στα
αντίστοιχα στοιχεία των λοιπών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. προκειμένου να καταχωριστούν στη στήλη 5α ή 5β του πίνακα Β’.

Στη στήλη 6 θα καταγραφεί ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και Τ.Ε.).


ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄


Στον πίνακα Γ΄ πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός σχολείων, των τμημάτων και των μαθητών των σχολείων
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ανά περιοχή μετάθεσης.
Τα στοιχεία των στηλών του πίνακα Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά, ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα
στοιχεία
ανά περιοχή μετάθεσης, τα οποία μεταφέρονται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Γ΄.
Τα στοιχεία των στηλών 5α και 5β των πινάκων Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά, ώστε να προκύψουν τα
αντίστοιχα στοιχεία
για το έλλειμμα ή πλεόνασμα εκπαιδευτικού προσωπικού ανά περιοχή μετάθεσης, και θα
μεταφερθούν στην αντίστοιχη
στήλη 8 (ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ). Η στήλη είναι ενιαία και το έλλειμμα
ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού. Για παράδειγμα, εάν το αποτέλεσμα του αλγεβρικού
αθροίσματος μας δίνει τρία πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού (3), τότε στη στήλη 8 σημειώνουμε 3.
Εάν το αποτέλεσμα του αλγεβρικού αθροίσματος μας δίνει τρία ελλείμματα (-3), τότε στη στήλη 8
σημειώνουμε -3.


Στη στήλη 6 θα καταγραφεί ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.


Οι
Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα καταχωρίσουν την πρότασή τους για τα οργανικά
κενά/πλεονάσματα της ειδικής αγωγής ανά περιοχή μετάθεσης, στη στήλη του e-DataCenter
«Πρόταση
Περιφερειακού Διευθυντή Ελλείμματα(-)/Πλεονάσματα(+)»
, με το ανάλογο πρόσημο, καθώς η στήλη είναι
ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού. Η εν λόγω στήλη πρέπει να
συμπληρωθεί οπωσδήποτε
για όλες τις ειδικότητες που υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία, ακόμα κι αν η
πρόταση του Περιφερειακού είναι η ίδια με την καταχώριση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σημειώνεται ότι κατά το παρελθόν προέκυψαν λάθη στην καταχώριση κενών/πλεονασμάτων, τα οποία
οφείλονταν στη μη ορθή
αποθήκευση των στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter από τους
χρήστες. Παρακαλούμε, λοιπόν, μετά το πέρας της διαδικασίας καταχώρισης των στοιχείων, να ελέγχεται
σχολαστικά η ορθή καταχώριση και αποθήκευση κενών/πλεονασμάτων στο e-DataCenter.
Μετά από ελέγχους της υπηρεσίας μας, έχει διαπιστωθεί ότι δεν αποτυπώνονται ορθά τα πλεονάσματα
εκπαιδευτικού προσωπικού, είτε στον προσδιορισμό των κενών/πλεονασμάτων από τους Διευθυντές
Εκπαίδευσης είτε στην πρόταση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθώς σε πλείστες περιπτώσεις
μηδενίζεται το πλεόνασμα προσωπικού κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων.
Αυτό έχει συχνά ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση μεταθέσεων σε περιοχές μετάθεσης που ήδη έχουν
πραγματικό πλεόνασμα προσωπικού, και ως εκ τούτου δημιουργούνται υπεραριθμίες και αυξάνονται οι
εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ χωρίς τη δυνατότητα οριστικής τοποθέτησης.
Παρακαλούμε για την ορθή αποτύπωση των οργανικών κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού
προσωπικού, με στόχο την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών
μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Πίνακες εκπαιδευτικών – ΑΣΕΠ: SOS από γονείς με παιδιά ΑΜΕΑ για τη βεβαίωση αναπηρίας ΚΕΠΑ

ΣΥΝΕΚ: Συνταξιοδοτικός Οδηγός Εκπαιδευτικών 2023

 

 

 

Εγκύκλιος Oργανικών Κενών και θέσεων – πλεονασμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2023 από περιοχή σε περιοχή

Προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στην κατάρτιση των πινάκων οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού ανά περιοχή μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 7 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’), ώστε να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής εκπαίδευσης του έτους 2023 από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, παρακαλούμε να συμπληρωθούν με ευθύνη σας οι επισυναπτόμενοι πίνακες Α΄, Β΄ και Γ΄, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες.

Στη Δευτεροβάθμια παραμένει: “Τα αλγεβρικά αθροίσματα των στηλών 4α και 4β του πίνακα Β΄ θα διαιρεθούν με το είκοσι (20) και το πηλίκο θα γραφεί αντίστοιχα στο 5α ή 5β. Υπόλοιπο ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του δώδεκα (12) δε λαμβάνεται υπόψη.

Προθεσμία 14 Φεβρουαρίου (Βαλεντίνου) για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 16 Φεβρουαρίου (ΤσικνοΠέμπτη) για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (άρα χωρίς τις περισσότερες ανακλήσεις).

Άσχημα μαντάτα για τους νεοδιόριστους του 2021 (σε σχέση με τις νέες οργανικές θέσεις ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια). Αν θέλουν, βέβαια, και πιεσθούν, προλαβαίνουν.

PDE/PATREAS

Ο πίνακας Α΄ θα υπογραφεί από τον Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και στη συνέχεια θα αποσταλεί στην οικεία Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι πίνακες Β΄ και Γ΄ θα συνταχθούν – αφού ελεγχθούν τα στοιχεία των πινάκων Α΄- και θα υπογραφούν από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του ΠΥΣΔΕ. Θα πρέπει να δηλωθούν με αντικειμενικότητα τα κενά και πλεονάσματα προσωπικού, όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης όσον αφορά στην ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων, πρέπει από τις 7 Φεβρουαρίου 2023 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2023, να καταχωρισθεί στο σύστημα e- DataCenter από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μόνο ο πίνακας Γ΄. Επισημαίνεται ότι ο μη σωστός έλεγχος εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.

Όλοι οι πίνακες θα παραμείνουν στις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης και εφόσον ζητηθούν θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. του ΥΠΑΙΘ για να γίνει αντιπαραβολή και έλεγχος των στοιχείων.

Ταυτόχρονα θα κοινοποιηθούν στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι λαμβάνοντας υπόψη τα δηλωθέντα στοιχεία θα καταχωρίσουν την πρότασή τους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν.3848/2010, στην αντίστοιχη στήλη [«Πρόταση περιφερειακού διευθυντή ελλείμματα (-) / πλεονάσματα (+)»] στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter, έως τις 16 Φεβρουαρίου 2023.

Θα έχουμε μόνιμους διορισμούς το 23.. Ανάλυση δεδομένων και πληροφορίες Πατρεα/pde

Η καταχώριση των κενών στο e-DataCenter θα γίνει από την επιλογή «Μεταθέσεις» Ø «Διαχείριση οργανικών κενών» Ø «Καταχώριση κενών για Περιοχές Μετάθεσης» επιλέγοντας το «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή μετάθεσης (001.ΠΕ001-001.ΔΕ001)» και πατώντας «Προσθήκη».

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

 1. Ο προσδιορισμός των οργανικών κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής εκπαίδευσης γίνεται για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων του έτους 2023 [§1, άρθρο 4 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’) και άρθρο 7 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’)].

Συνεπώς, με τις ισχύουσες διατάξεις (Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις κ.τ.λ.) αναφορικά με τα ωρολόγια προγράμματα, τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων, το υποχρεωτικό ωράριο κ.α., και τα επί του παρόντος δεδομένα στοιχεία (για παράδειγμα, αριθμό οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών), θα πρέπει να καταγραφούν οι ανάγκες σε οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται να λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2023-2024, ώστε να καταρτιστούν οι πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο και ειδικότητα.

 1. Στους πίνακες δεν θα υπολογιστούν/καταγραφούν οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
 2. Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς των περιοχών μετάθεσης περιλαμβάνονται και όσοι βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ, και φυσικά οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί.
 3. Δεν πρέπει να συγχέονται και να αθροίζονται τα κενά/πλεονάσματα της ειδικής αγωγής με εκείνα της γενικής εκπαίδευσης και αντίστροφα. Τα Τμήματα Ένταξης δεν θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των κενών/πλεονασμάτων της γενικής εκπαίδευσης.
 4. Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που θα αποχωρήσουν αυτοδίκαια από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2023 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996 – ΦΕΚ 45Α’).
 5. Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία από 1 έως 13 Φεβρουαρίου 2023 (άρθρο 46, παρ. 1 του Ν. 4777/2021- ΦΕΚ25Α’, υπ’ αριθμ. πρωτ 7297/Ε3/23-01-2023 – ΑΔΑ: 969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ έγγραφο) και δεν την ανακαλέσουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας εγκυκλίου.
 6. Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 29 (6) του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111Α’), σύμφωνα με τις οποίες: «α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέρα των έξι (6) ετών, με την έναρξη του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης, η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 του Κεφ. Γ’ του άρθρου 16 του ν.1566/1985 (167Α’) και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν».

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σε ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, εφόσον κατείχαν οργανική θέση σε σχολική μονάδα, τη διατηρούν, ενώ την χάνουν στην περίπτωση που η απόσπασή τους στο εξωτερικό παρατείνεται πέρα των έξι ετών, οπότε λογίζονται στους οργανικά ανήκοντες στην περιοχή μετάθεσης, καθώς τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

 1. Όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων και τα ωρολόγια προγράμματα, ο υπολογισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες Υ.Α. και τις εγκύκλιες οδηγίες που εκδίδονται αρμοδίως από τη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. και τη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.
 2. Τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων/ειδικοτήτων, κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους/ειδικότητες. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων/ειδικοτήτων, η ισομερής κατανομή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών.

Σε κάθε περίπτωση, με ευθύνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης θα κατανέμονται τα εν λόγω κενά με γνώμονα την ορθή διαχείριση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

Ο πίνακας A΄ αφορά τα γενικά σχολεία και OXI τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία, τα Μουσικά, τα Καλλιτεχνικά και τα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στον πίνακα Α’ πρέπει να καταγραφεί:

 • Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη και των τμημάτων σε κάθε σχολική μονάδα. Τα τμήματα κατά τάξη, καθώς και τα τμήματα κατευθύνσεων πρέπει να λειτουργούν με τον αριθμό των μαθητών που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Όπου αυτό δεν συμβαίνει, ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνει με βάση τη διόρθωση που επιβάλλεται να γίνει κατά την έναρξη του προσεχούς σχολικού έτους.
 • Στη στήλη 1 ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας για τη λειτουργία των τμημάτων σε κάθε σχολική μονάδα με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων.
 • Στη στήλη 2 (2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε) ο αριθμός όλων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το ωράριό τους, χωρίς να ληφθεί υπόψη μείωση ωραρίου (π.χ. λόγω ανατροφής τέκνων ή λόγω άσκησης καθηκόντων) κατά κλάδο και ειδικότητα που ανήκουν οργανικά ή με προσωποπαγή θέση, καθώς και όσοι είναι προσωρινά τοποθετημένοι, όσοι βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στη διάθεση ΠΥΣΔΕ (και οι νεοδιόριστοι), και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

 

Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν οργανικά στη σχολική μονάδα και υπηρετούν σε αυτή ως διευθυντές δεν θα συνυπολογισθούν, όπως επίσης και όσοι εκπαιδευτικοί αποχωρήσουν αυτοδίκαια από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2023 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996).

 • Στη στήλη 3 ο αριθμός συνολικά ανά κλάδο και ειδικότητα των ωρών του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου των παραπάνω εκπαιδευτικών.
 • Η διαφορά της στήλης 3 από τη στήλη 1 (στήλη 1 – στήλη 3), εφόσον είναι θετική, αναγράφεται στη στήλη 4α με αρνητικό πρόσημο. Στην περίπτωση που η διαφορά είναι αρνητική, αναγράφεται στη στήλη 4β με θετικό πρόσημο (δηλαδή κατά απόλυτη τιμή).

Για παράδειγμα, εάν οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας είναι 74 και οι συνολικές ώρες των οργανικά ανηκόντων είναι 71, σημειώνουμε στη στήλη 4α έλλειμμα ωρών -3.

Οδηγός μορίων αναπληρωτών δευτεροβάθμιας

 

ΣΥΝΕΚ: Συνταξιοδοτικός Οδηγός Εκπαιδευτικών 2023

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

Στον πίνακα Β΄ πρέπει να συμπληρωθεί η ομάδα σχολείων, ο αριθμός και το όνομα των σχολείων της ομάδας, ο αριθμός των τμημάτων των σχολείων αυτών, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανά ομάδα σχολείων της περιοχής μετάθεσης.

Τα στοιχεία των στηλών του πίνακα Α΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά, ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία ανά ομάδα σχολείων, τα οποία μεταφέρονται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Β΄.

Τα αλγεβρικά αθροίσματα των στηλών 4α και 4β του πίνακα Β΄ θα διαιρεθούν με το είκοσι (20) και το πηλίκο θα γραφεί αντίστοιχα στο 5α ή 5βΥπόλοιπο ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του δώδεκα (12) δε λαμβάνεται υπόψη.

Στη στήλη 6 θα καταγραφεί ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄

Στον πίνακα Γ΄ πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός σχολείων, των τμημάτων και των μαθητών των σχολείων αυτών ανά περιοχή μετάθεσης.

Τα στοιχεία των στηλών του πίνακα Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά, ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία ανά περιοχή μετάθεσης, τα οποία μεταφέρονται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Γ΄.

 

Τα στοιχεία των στηλών 5α και 5β των πινάκων Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά, ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία για το έλλειμμα ή πλεόνασμα εκπαιδευτικού προσωπικού ανά περιοχή μετάθεσης, και θα μεταφερθούν στην αντίστοιχη στήλη 7 (ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ).

 

Η στήλη είναι ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού. Για παράδειγμα, εάν το αποτέλεσμα του αλγεβρικού αθροίσματος μας δίνει τρία πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού (3), τότε στη στήλη 7 σημειώνουμε 3. Εάν το αποτέλεσμα του αλγεβρικού αθροίσματος μας δίνει τρία ελλείμματα (-3), τότε στη στήλη 7 σημειώνουμε -3.

Στη στήλη 6 θα καταγραφεί ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι ο πίνακας Γ’ θα καταχωριστεί στο e-DataCenter αρμοδίως από τις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης.

 

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα καταχωρίσουν την πρότασή τους στη στήλη του e- DataCenter «Πρόταση Περιφερειακού Διευθυντή Ελλείμματα(-)/Πλεονάσματα(+)», με το ανάλογο πρόσημο, καθώς η στήλη είναι ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού.

Η εν λόγω στήλη πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί για όλες τις ειδικότητες που υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία, ακόμα κι αν η πρόταση του Περιφερειακού είναι η ίδια με την καταχώριση της ΔΔΕ.

Σημειώνεται ότι κατά το παρελθόν προέκυψαν λάθη στην καταχώριση κενών/πλεονασμάτων, τα οποία οφείλονταν στη μη ορθή αποθήκευση των στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter από τους χρήστες. Παρακαλούμε, λοιπόν, μετά το πέρας της διαδικασίας καταχώρισης των στοιχείων, να ελέγχεται σχολαστικά η ορθή καταχώριση και αποθήκευση κενών/πλεονασμάτων στο e-DataCenter.

 

Επιπλέον, μετά από ελέγχους της υπηρεσίας μας, έχει διαπιστωθεί ότι δεν αποτυπώνονται ορθά τα πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού, είτε στον προσδιορισμό των κενών/πλεονασμάτων από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης είτε στην πρόταση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθώς σε πλείστες περιπτώσεις μηδενίζεται το πλεόνασμα προσωπικού κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση μεταθέσεων σε περιοχές μετάθεσης που έχουν ήδη πραγματικό πλεόνασμα προσωπικού, και ως εκ τούτου δημιουργούνται υπεραριθμίες και αυξάνονται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ χωρίς τη δυνατότητα οριστικής τοποθέτησης.

 

Παρακαλούμε να αποτυπωθούν σωστά, εντός των προθεσμιών, τα οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού και την κάλυψη των οργανικών αναγκών των περιοχών μετάθεσης.

 

 

 

Εγκύκλιος: Έλεγχος και Οριστικοποίηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα ‘myschool’ σχετικά με τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ που ζητάει τον: «Έλεγχο και Οριστικοποίηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα ‘myschool’ σχετικά με τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοίτησαν/φοιτούν σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κατά τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023»

Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έως την Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023:

 

Α) να ελέγξουν την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΑ) μαθητών/μαθητριών τα οποία αφορούν τα σχολικά έτη 2020-2021, 20212022 και

 

Β) να ολοκληρώσουν την εισαγωγή των στοιχείων για το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 αναφορικά με τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Αναγκών (ΕΕΑ) μαθητών/τριών.

 

Σας επισυνάπτουμε την εγκύκλιο και τον οδηγό χρήσης του myschool

 

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

Κλείσιμο βιβλίων – Ταχτοποίηση οικονομικών: Eνέργειες που έχουν να κάνουν διευθυντές – προϊστάμενοι σχολικών μονάδων 2023

Κύλιση προς τα επάνω