Θέσεις εργασίας

Αποτελέσματα Δευτεροβάθμιας Επιτροπής για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού, για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας, για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Αποτελέσματα Δευτεροβάθμιας Επιτροπής για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού, για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας, για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Αναρτήθηκαν χθες Δευτέρα 25/9/2023, τα αποτελέσματα της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας, για το σχολικό έτος 2023 – 2024. Brain Regain vs Digital Skills Gap – Έρευνα: Οι ψηφιακές δεξιότητες “όχημα” για τον επαναπατρισμό επιστημόνων

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων και αποκλειομένων με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην 754286/29-06-2023 (ΑΔΑ:6ΦΟΣ4691Ω2-ΖΧΓ) Απόφαση Υποδιοικητή της Δ.ΥΠ.Α. με θέμα: «Προκήρυξη για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας, για το σχολικό έτος 2023 – 2024».

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικήτριας

Δείτε εδώ τους Πίνακες Οριστικών Αποτελεσμάτων

Προκηρύξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας για εκπαιδευτικούς στις 11 Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2025

Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Αθήνα), ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Θεσσαλονίκη), ΚΡΗΤΗΣ (Χανιά), ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Κεφαλονιά), ΧΙΟΥ, ΥΔΡΑΣ, ΣΥΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΥΜΗΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΟΙΝΟΥΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ (Πρέβεζα) προκειμένου να καλύψουν παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025 προκηρύσσουν την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 14 του ν.2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (A΄ 204), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153), το άρθρο 9 του ν.3450/2006 (Α΄ 64) και κατόπιν της αριθμ.πρωτ. 2904.4/51095/2023/13-07-2023 Απόφασης ΥNAΝΠ/ΔΔΥ δ’, ανά ειδικότητα και  ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

Brain Regain vs Digital Skills Gap – Έρευνα: Οι ψηφιακές δεξιότητες “όχημα” για τον επαναπατρισμό επιστημόνων

Νέο ωρομίσθιο 22-23 ευρώ  

Ειδικότητες: Μαθηματικοί, Φυσικοί, Αγγλικής Φιλολογίας, Ναυπηγoί Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 85/2022, Νομικοί, Κοινωνιολόγοι,Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοι ή Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΠΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 85/2022, Χημικούς ή Χημικούς Ναυτιλίας ή Χημικούς Μηχανικούς, , Πληροφορικής κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 85/2022, Πλοιάρχους Α΄ και Β’ τάξης Ε.Ν, Μηχανικούς Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν.

 Μόνιμοι και αναπληρωτές χρειάζονται άδεια ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

Ασπρόπυργος: ΛΗΞΗ 9/8  ΤΕΤΑΡΤΗ https://www.ynanp.gr/media/documents/2023/07/28/%CE%A8%CE%A1%CE%9284653%CE%A0%CE%A9-%CE%A3%CE%9C%CE%A9.pdf 

Μακεδονίας     ΛΗΞΗ 13/8 ΚΥΡΙΑΚΗ

https://www.ynanp.gr/media/documents/2023/07/26/%CE%A98%CE%9894653%CE%A0%CE%A9-%CE%96%CE%9C%CE%A9.pdf 

Kρήτης: ΛΗΞΗ 10/8 ΠΕΜΠΤΗ https://www.ynanp.gr/media/documents/2023/07/26/%CE%A98%CE%9894653%CE%A0%CE%A9-%CE%96%CE%9C%CE%A9.pdf

Κύμης ΛΗΞΗ 9/8 :https://www.ynanp.gr/media/documents/2023/07/24/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97_%CE%9C%CE%95_%CE%91%CE%94%CE%91_%CE%A86%CE%94%CE%A64653%CE%A0%CE%A9-%CE%98%CE%A3%CE%91.pdf

Ιονίων Nήσων ΛΗΞΗ 13/8 ΚΥΡΙΑΚΗ https://www.ynanp.gr/media/documents/2023/07/26/%CE%A98%CE%9894653%CE%A0%CE%A9-%CE%96%CE%9C%CE%A9.pdf

Χίου:  ΛΗΞΗ 6/8 ΚΥΡΙΑΚΗ https://www.ynanp.gr/media/documents/2023/07/19/66%CE%A7%CE%9A4653%CE%A0%CE%A9-%CE%982%CE%99.pdf

Σύρου: ΛΗΞΗ 11/8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ https://www.ynanp.gr/media/documents/2023/07/21/6%CE%98%CE%A404653%CE%A0%CE%A9-%CE%996%CE%9D.pdf

Kαλύμνου: ΛΗΞΗ 7/8 ΔΕΥΤΕΡΑ https://www.ynanp.gr/media/documents/2023/07/21/8_%CE%A82%CE%9E%CE%A54653%CE%A0%CE%A9-5%CE%9C%CE%97_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97_%CE%91%CE%95%CE%9D_%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%9C%CE%9D%CE%9F%CE%A5_2023-2024__2024-2025.pdf 

Ύδρας: ΛΗΞΗ 9/8 ΤΕΤΑΡΤΗ https://www.ynanp.gr/media/documents/2023/07/25/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97_%CE%95_%CE%95_%CE%A0___%CE%91%CE%95%CE%9D_%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3_2023-2024__2024-2025.pdf

Οινουσών ΛΗΞΗ 7/8 ΔΕΥΤΕΡΑ  https://www.ynanp.gr/media/documents/2023/07/19/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%CE%A3_%CE%95%CE%95%CE%A0_2023-2024__2024-2025_%CE%91%CE%95%CE%9D_%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A3%CE%A9%CE%9D_%CE%91%CE%94%CE%91_6%CE%A5%CE%A7%CE%98_TF5z6wY.pdf

Ηπείρου ΛΗΞΗ 6/8 ΚΥΡΙΑΚΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%97%CE%96%CE%9A4653%CE%A0%CE%A9-%CE%92%CE%A3%CE%9D?inline=true

Θέσεις εργασίας / Το Φωτόδεντρο αναζητά Java Developer και Senior Software Developer (Back-End)!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ» ΩΣ ΕΞΗΣ:

Η τεχνική ομάδα ανάπτυξης, επέκτασης και υποστήριξης των Ψηφιακών Αποθετηρίων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων «Φωτόδεντρο» και των σχετικών διαδικτυακών υπηρεσιών του Ψηφιακού Σχολείου (https://dschool.edu.gr) μεγαλώνει και αναζητά Java Developer και Senior Software Developer (Back-End).

 • ΕΩΣ MIAΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ JAVA DEVELOPER – (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ –ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)
 • ΕΩΣ MIAΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ SENIOR  SOFTWARE DEVELOPER (BACK-END) – (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ/ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

Brain Regain vs Digital Skills Gap – Έρευνα: Οι ψηφιακές δεξιότητες “όχημα” για τον επαναπατρισμό επιστημόνων

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ» του Έργου:

«Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ»

 

που χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του ΥΠΑΙΘ του ΕΠΑ 2021-2025, κωδ. Έργου ΟΠΣ (MIS) 5201461 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 

Σχετικά συννημένα:

20230612_p458.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.cti.gr/el/news-el/joboffers-el/5068.
Προθεσμία υποβολής έως 22/06/2023.

ΔΥΠΑ / Θέσεις εργασίας πωλητών σε μεγάλο Όμιλο καταστημάτων λιανικής πώλησης (Αττική)

Θέσεις εργασίας πωλητών σε μεγάλο Όμιλο καταστημάτων λιανικής πώλησης (Αττική)

Μεγάλος όμιλος που δραστηριοποιείται στο χώρο του λιανικού εμπορίου αναζητά πωλητές ( Sales Assistants) πλήρους απασχόλησης για τα καταστήματά του εντός Αττικής.

Brain Regain vs Digital Skills Gap – Έρευνα: Οι ψηφιακές δεξιότητες “όχημα” για τον επαναπατρισμό επιστημόνων

Στόχος είναι οι πωλήσεις και η διαχείριση του καταστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εταιρείας.
Απαιτούμενα προσόντα:

Αγγελίες για Εργασία

•    Απόφοιτοι ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
•    Προϋπηρεσία σε ρόλο πωλήσεων ή εξυπηρέτησης πελατών σε κατάστημα λιανικής
•    Πολύ καλή γνώση αγγλικών
•    Πολύ καλή γνώση χρήση Η/Υ
•    Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
•    Ακεραιότητα και υπευθυνότητα
•    Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και κατανόηση των καταναλωτών
Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αμοιβής ανάλογα με τα προσόντα, διαρκή εκπαίδευση και καθοδήγηση, καθώς και δυνατότητα ανάπτυξης μέσα στο δίκτυο της εταιρείας.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@dypa.gov.gr με την ένδειξη στο θέμα “Κωδικός θέσης 168”. Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.

ΔΥΠΑ/ΟΑΕΔ: Χρηστικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για θέσεις εργασίας με 1.000 ευρώ το μήνα για 7 χρόνια!

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για θέσεις εργασίας με 1.000 ευρώ το μήνα για 7 χρόνια!

Ξεκίνησε χθες, Τετάρτη 17 Μαΐου 2023, στις 11:00, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον Γ΄ κύκλο του «ειδικού προγράμματος απασχόλησης πυρόπληκτων ρητινεργατών σε υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα λήξει την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, στις 14:00.

Στόχος της δράσης είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας των ρητινεργατών των πυρόπληκτων περιοχών και η άμεση αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ προβλέπεται και η πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων για την υποστήριξη του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, ο Γ΄ κύκλος του προγράμματος, που ενεργοποιείται αύριο, αφορά 66 θέσεις πλήρους απασχόλησης από τις συνολικά 590 θέσεις για επτά έτη και με ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές έως 1.000 ευρώ.

Brain Regain vs Digital Skills Gap – Έρευνα: Οι ψηφιακές δεξιότητες “όχημα” για τον επαναπατρισμό επιστημόνων

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι:

α) άνεργοι πυρόπληκτοι ρητινοκαλλιεργητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, που απώλεσαν το εισόδημά τους από τη δραστηριότητα της ρητινοσυλλογής, καθώς και τη δυνατότητα ρητίνευσης για τα επόμενα έτη, μετά τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021 και οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε πυρόπληκτες περιοχές εντός των ορίων των δήμων Μεγαρέων, Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, βάσει σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

β) άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με κωδικούς TAXISnet ή ΔΥΠΑ, μέσω gov.gr, στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 12/2023 και από έναν έως τρεις επιβλέποντες φορείς ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης.

Τα κριτήρια κατάταξης των ωφελουμένων περιλαμβάνουν:

– Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας έως 24 μήνες.

– Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2021, ατομικό ή οικογενειακό.

– Ηλικία.

– Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών, που πρέπει να υποβληθούν, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις, με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 63 εκατ. ευρώ.

ΔΥΠΑ/ΟΑΕΔ: Χρηστικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

 

ΔΥΠΑ / Αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 ανέργων με έμφαση στην πράσινη οικονομία και τις γυναίκες και επιχορήγηση έως 12.264 ευρώ για κάθε νέα θέση εργασίας!

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 ανέργων με έμφαση στην πράσινη οικονομία και τις γυναίκες και επιχορήγηση έως 12.264 ευρώ για κάθε νέα θέση εργασίας

Τετάρτη 10 Μαΐου και ώρα 11:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και τις γυναίκες».

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία 5.000 νέων, «πράσινων» θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην πράσινη οικονομία.

Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 80% του μισθού και των εισφορών για 15 μήνες, έως 12.264 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας.

Τα προγράμματα επιδότησης εργασίας της ΔΥΠΑ απευθύνονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε α) μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) είτε β) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του ελληνικού δημοσίου gov.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Μετά την υποβολή της αίτησης, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις και οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν υποψηφίους με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα που δήλωσε ο εργοδότης. Ο εργοδότης επιλέγει τον ωφελούμενο και προχωράει στην πρόσληψη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 49.880.000 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Για τις σχετικές Δημόσιες Προσκλήσεις και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση:

 

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta

Πρόγραμμα υποτροφιών «Stavros Niarchos Foundation Academy Fellowship» στο Λονδίνο!

Ξεκίνησε η διαδικασία των αιτήσεων για το πρόγραμμα υποτροφιών«Stavros Niarchos Foundation Academy Fellowship» στο Chatham House στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με το workpress

Οι υποτροφίες είναι ανοικτές για Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θα περάσουν 10 μήνες στο Λονδίνο και θα εργάζονται σε ένα ερευνητικό έργο της επιλογής τους, με δυνατότητα και υβριδικής εργασίας.

Αγγελίες για Εργασία

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή ισοδύναμου πτυχίου και να έχουν εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας.

Ο υπότροφος θα λάβει μηνιαία επιδότηση 2.365 λιρών η οποία θα καλύψει τα έξοδα διαβίωσης στο Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένης της διαμονής, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, της διατροφής, της μεταφοράς και άλλων βασικών εξόδων.

 

ΔΥΠΑ/ΟΑΕΔ: Χρηστικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Η Ακαδημία θα καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση, τις βίζες και την πληρωμή της επιβάρυνσης υγειονομικής περίθαλψης μετανάστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου που επιτρέπει την πρόσβαση στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2024.

Μόλις λήξει η περίοδος υποβολής, όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα επιλεγούν από την επιτροπή.

 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα προσκληθούν σε συνέντευξη από το Zoom.

 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται από ένα μέλος της ανώτερης διοίκησης του Chatham House και τους σχετικούς εκπροσώπους του προγράμματος.

Brain Regain vs Digital Skills Gap – Έρευνα: Οι ψηφιακές δεξιότητες “όχημα” για τον επαναπατρισμό επιστημόνων

Μετά από αυτόν τον γύρο, οι υπότροφοι θα επιλεγούν και θα ειδοποιηθούν μέσω email.

 

Υποβολή αιτήσεων έως 5 Μαΐου 2023

 

ΚΑΝΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2023

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2023 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 8/14.3.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 1.990 αιτήσεις.

 

Διαβάστε εδώ την επίσημη ανακοίνωση από τη σελίδα του ΑΣΕΠ.

Προσλήψεις στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΚΠΙΣΝ – Οι ειδικότητες!

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι χώρος διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων το οποίο περιλαμβάνει τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής,  καθώς και πάρκο αστικού τύπου και άλλες μικρότερες εγκαταστάσεις.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Οι ειδικότητες

 • Δικηγόρος
 • Yπεύθυνος Προγράμματος Μελών ΚΠΙΣΝ
 • Εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης Επισκεπτών

Απαραίτητα προσόντα

Δικηγόρος

 • Πτυχίο νομικής σχολής
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-3 ετών μετά την κτήση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος (PQE) σε θέση με συναφές αντικείμενο (ήτοι σε νομική υπηρεσία οργανισμού ή σε δικηγορική εταιρία/ δικηγορικό γραφείο με συναφές αντικείμενο)
 • Εμπειρία στον τομέα του αστικού και εμπορικού/εταιρικού δικαίου, δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • Βασική δικαστηριακή εμπειρία
 • Εμπειρία στην κατάρτιση και διαπραγμάτευση συμβατικών κειμένων
 • Πολύ καλή γνώση του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και χειρισμός τους προφορικά και γραπτά. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θεωρείται επιπλέον προσόν.
 • Άριστη χρήση του MS Office, άριστη χρήση word, πολύ καλή χρήση Excel και PowerPoint (*δεν απαιτείται πιστοποίηση) Απαιτούμενες δεξιότητες και επιθυμητά χαρακτηριστικά
 • Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες, εργασία εντός συγκεκριμένων προθεσμιών  Έμφαση στη λεπτομέρεια, εις βάθος κατανόηση και διαχείριση ζητημάτων  Κατανόηση νομικών ζητημάτων και κινδύνων
 • Υπευθυνότητα (hands-on approach)
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών projects και αιτημάτων, συμμετοχή σε διαφορετικές ομάδες εργασίας
 • Επικοινωνιακή ικανότητα στο γραπτό και προφορικό λόγο: άριστη διαχείριση της γλώσσας
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Διαρκής θέληση για εξέλιξη και γνώση
 • Κατανόηση και αποδοχή των στόχων και του ευρύτερου έργου του Οργανισμού Διαδικασία υποβολής αίτησης

ΔΥΠΑ/ΟΑΕΔ: Χρηστικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Η προθεσμία υποβολής είναι στις 26 Απριλίου 2023, στις 16:59 ώρα Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και μία σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ

Yπεύθυνος Προγράμματος Μελών ΚΠΙΣΝ

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά ή άλλο συναφές πεδίο (πχ. διαχείριση έργου ή προϊόντος, μάρκετινγκ)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Επιπλέον εξειδικεύσεις συνεκτιμώνται
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε θέση με συναφές αντικείμενο, π.χ. loyalty schemes, patron membership programs, etc.
 • Εμπειρία στη διαχείριση έργου ή προϊόντος με διαφορετικούς stakeholders, ή/ και σε δραστηριότητες ανάπτυξης κοινού
 • Εξοικείωση στην ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών δραστηριοτήτων, με προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Εξοικείωση στην ανάλυση δεδομένων, δημιουργία αναφορών και παρουσιάσεων  Εμπειρία σε διαχείριση CRM και αξιοποίηση βάσεων δεδομένων
 • Εμπειρία σε δραστηριότητες relationship management, client engagement, sales and marketing
 • Η εμπειρία στον τομέα του πολιτισμού θα συνεκτιμηθεί
 •  Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και χειρισμός τους προφορικά και γραπτά. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θεωρείται επιπλέον προσόν.
 •  Άριστη χρήση του MS Office με ιδιαίτερη έμφαση σε Excel και PowerPoint Απαιτούμενες δεξιότητες και επιθυμητά χαρακτηριστικά
 • Ικανότητα εστίασης σε προσυμφωνημένους στόχους, τηρώντας τις προθεσμίες
 •  Προορατική προσέγγιση σχετικά με δραστηριότητες του προγράμματος που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την δημιουργία θετικών εμπειριών
 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Εμπειρία στη διαπροσωπική επικοινωνία και παραγωγική διαχείριση ομάδας
 • Ομαδικό πνεύμα σε συνδυασμό με συντονιστικές ικανότητες
 • Εμπειρία στη διαχείριση κοινού, τη διαχείριση κρίσεων και την επίλυση προβλημάτων
 • Ενδιαφέρον για τον τομέα του Πολιτισμού και των Τεχνών
 • Δημιουργικότητα και καινοτόμα σκέψη Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η προθεσμία υποβολής είναι στις 2 Μαΐου 2023, στις 16:59 ώρα Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και μία σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ

Εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης Επισκεπτών

 • Απόφοιτος ΙΕΚ ημεδαπής ή αλλοδαπής
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Καλή χρήση άλλων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε εξυπηρέτηση πελατών τουλάχιστον 2 έτη
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα στη διαπροσωπική επικοινωνία
 • Εμπειρία στη διαχείριση παραπόνων και επίλυση προβλημάτων
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Επιθυμία εργασίας σε δομημένο και απαιτητικό περιβάλλον διεθνών προδιαγραφών
 • Θετικός χαρακτήρας

Η προθεσμία υποβολής είναι στις 25 Απριλίου 2023 στις 16:59 ώρα Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό του σημείωμα καθώς και μία σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ

Αγγελίες για Εργασία

Πηγή proson

Προσλήψεις ΟΚΑΝΑ: Για Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές/τριες!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές/τριες, με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα έως ένα(1) έτος.

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων / Υπηρεσιών του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές/τριες,  με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα(1) έτος και ως ακολούθως:

Ε.Ε.: Κατευθυντήριες γραμμές για διδάσκοντες και εκπαιδευτικούς – Aντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού!!

ΑΤΤΙΚΗ

 • Ιατρός Βιοπαθολόγος ΠΕ:  1 θέση
 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ:  15 θέσεις
 • Γενικός Ιατρός ή Ιατρός Παθολόγος ΠΕ:  7 θέσεις
 • Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ:  5 θέσεις
 • Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ:  7 θέσεις
 • Ψυχολόγοι ΠΕ:  4 θέσεις

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 9 θέσεις
 • Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ:  4 θέσεις
 • Ψυχολόγοι ΠΕ:  2 θέσεις
 • Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ:  4 θέσεις

ΠΙΕΡΙΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ:  1 θέση
 • Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ:  1 θέση

ΡΕΘΥΜΝΟ

 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 1 θέση
 • Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ:  1 θέση

ΠΡΕΒΕΖΑ

 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 1 θέση

ΣΕΡΡΕΣ

 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 1 θέση

ΜΕΣΣΗΝΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

 • Γενικός Ιατρός ΠΕ:  1 θέση

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

 • Γενικός Ιατρός ΠΕ:  1 θέση

ΡΟΔΟΠΗ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

 • Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

ΕΥΒΟΙΑ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

 • Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

ΑΧΑΪΑ

 • Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ:  1 θέση
 • Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ:  4 θέσεις
 • Ψυχολόγοι  ΠΕ:  2 θέσεις

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 • Ψυχολόγος ΠΕ:  1 θέση

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 • Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ:  1 θέση

ΡΟΔΟΣ

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ή κάθε άλλης Κλινικής Ειδικότητας:  1 θέση
 • Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ:  1 θέση

 

Κύλιση προς τα επάνω