Σκάκι – Ένα εργαλείο μάθησης στην εκπαίδευση – Το Σκάκι μπαίνει στο Σχολείο! Εγκρίθηκε από το ΙΕΠ η πρόταση της ΕΣΟ

Το σκάκι είναι η γυμναστική του μυαλού (Blaise Pascal, 1623-1662) Με αφορμή την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «ένταξη

Περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας

Δελτίο Τύπου και  Πρόσκληση του ΙΕΠ σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης συνολικής διάρκειας 39 ωρών

Περισσότερα