Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση Παράτασης της Υποβολής Αιτήσεων για τη 3η Ενεργοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου SUB.8 (ΟΠΣ ΤΑ 5180858)

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοίνωσε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο Εμπειρογνωμόνων, όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 5121/28-06-2024 (ΑΔΑ: 9Γ9ΜΟΞΛΔ-0ΓΨ) 3η Ενεργοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η νέα προθεσμία υποβολής είναι η Δευτέρα, 15-07-2024 και ώρα 15:00.

Αντικείμενο της Πρόσκλησης

Η πρόσκληση αφορά την εγγραφή σε δύο κατηγορίες μητρώου Εμπειρογνωμόνων:

  1. Συντονιστές Γενικών Προδιαγραφών (Πεδίο Β):
    • Υπεύθυνοι για την επιμόρφωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έγκριση των εργασιών των Εμπειρογνωμόνων.
  2. Εμπειρογνώμονες Ειδικών Προδιαγραφών (Πεδία Γ, Δ και Ε):
    • Εξειδικευμένοι στην επιμόρφωση και αξιολόγηση των παραδοτέων του επιμορφωτικού υλικού.

Οι επιλεγμένοι Εμπειρογνώμονες θα υποστηρίξουν το Υποέργο 1 με τίτλο: «Επιστημονική Εποπτεία – Εκπόνηση Προδιαγραφών και Αξιολόγηση Επιμορφωτικού Υλικού – Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο του έργου SUB.8 Δράσεις Κατάρτισης Εκπαιδευτικών / Teacher Training Actions (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180858).

ΙΕΠ / Επικαιροποιημένος Οδηγός για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Δράσεων, Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Ερευνών

Σκοπός Παράτασης

Η παράταση δίνεται για να διασφαλιστεί η περαιτέρω διάχυση της πρόσκλησης και η μεγιστοποίηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων.

Δημοφιλή!!  ΙΕΠ / Υποβολή Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων σχ. έτους 2023-2024

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την καθορισμένη ημερομηνία, τηρώντας τις προδιαγραφές και τα κριτήρια που αναφέρονται στην αρχική πρόσκληση.

Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης των υποψηφίων της υπ’ αρ. πρωτ. 5121/28-06-2024 (ΑΔΑ: 9Γ9ΜΟΞΛΔ-0ΓΨ) 3ης Ενεργοποίησης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων α) «Συντονιστών γενικών προδιαγραφών για την επιμόρφωση, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την έγκριση των εργασιών των Εμπειρογνωμόνων» του Πεδίου Β και β) «Εμπειρογνωμόνων ειδικών προδιαγραφών για την επιμόρφωση και την αξιολόγηση των παραδοτέων του επιμορφωτικού υλικού» των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων των Πεδίων Γ, Δ και Ε του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη του Υποέργου 1 «Επιστημονική Εποπτεία – Εκπόνηση προδιαγραφών και αξιολόγηση επιμορφωτικού υλικού – Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» στο Έργο SUB.8 Δράσεις Κατάρτισης Εκπαιδευτικών / Teacher Training Actions (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180858), έως την Δευτέρα, 15-07-2024 και ώρα 15:00, με σκοπό την περαιτέρω διάχυση της Πρόσκλησης.

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή.
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.
Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών & δικτύων (πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Μοναδικά "δεσμά" τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω