ΕΣΠΑ

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την επιδότηση θέσεων Παιδικών σταθμών / ΚΔΑΠ – ΕΣΠΑ 2023 – 2024:

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2023 – 2024: Η ΚΥΑ για την επιδότηση των θέσεων

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. εξέδωσε την ΚΥΑ που καθορίζει τους δικαιούχους των voucher για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για τη δράση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καθορίζει τα κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης της Οικογένειας μέσω της επιδότησης θέσεων για παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία, για την εγγραφή τους σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ), για την περίοδο 2023-2024.

Μια διάλεξη καθηγητή / Καταπληκτικό μάθημα – στάση ζωής!!!

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα οριστεί άμεσα από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), με την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), καθώς και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Νέος οδηγός ασφάλειας των παιδιών στο Netflix για γονείς!!

 

Η ΚΥΑ αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Η αίτηση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παιδιού ή του ατόμου με αναπηρία που μπορεί να ωφεληθεί από τη δράση, οι οποίοι είναι
  • Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής, εφηβικής ηλικίας και ατόμου με αναπηρία, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 2 του ν. 4412/2016. 3, παράγραφος 1, στοιχεία α) έως δ) του παρόντος άρθρου.
  • Πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του παιδιού με δικαστική απόφαση ή πρόσωπο που είναι χήρος.
  • Πρόσωπο, το οποίο έχει διοριστεί δικαστικά δικαστικός συμπαραστάτης ή έχει την επιμέλεια του συν-γονέα με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδόχων Γονέων.

ΔΥΠΑ: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τους αναπληρωτές για λήψη ταμείου ανεργίας – Δικαιολογητικά – προθεσμία !!

Οι δομές – πάροχοι

Οι δομές που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας, φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών ή/και ατόμων με αναπηρία, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα, μπορούν να είναι μόνο

  • Κέντρα βρεφικής, βρεφονηπιακής και παιδικής φροντίδας.
  • Κέντρα Προσχολικής Αγωγής και Κέντρα Προσχολικής Αγωγής για Παιδιά και Βρέφη μπορούν να είναι μόνο: Κέντρα Βρεφών και Νηπίων, Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών.
  • Κέντρα Εκπαίδευσης και Φροντίδας Παιδιών στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ECEC).
  • Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά με αναπηρία.

FWTO 4 2

Κύλιση προς τα επάνω