Αναπληρωτές

Αναπληρωτές

Προσλήψεις 4.593 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών

Προσλήψεις 4.593 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό 2023!!

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριων Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης – Καθήκοντα εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης

 

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 1.400 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και

(β) 529 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 632 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

(β) 2.012 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και

(γ) 12 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Επιπλέον, διατίθενται για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, τρεις (3) προσωρινοί αναπληρωτές για την Γενική Εκπαίδευση και πέντε (5) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 4 έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

 

1. Προσλήψεις Γενικής Παιδείας Αβάθμιας 

2. Προσλήψεις Γενικής Παιδείας Ββάθμιας 

3. Προσλήψεις Μουσικά Σχολεία 

4. Προσλήψεις ΕΑΕ Α βάθμιας 

5. Προσλήψεις ΕΑΕ Β βάθμιας 

Προσλήψεις 554 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

 Προσλήψεις 554 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 554 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024 ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (ΣΜΕΑΕ) → 126

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 315

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 9

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 7

Σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) → 31

Σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης → 66

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 4 έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023.

O πίνακας ΕΔΩ 

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΕΠ-ΕΒΠ / Ενημέρωση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριων Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

 

Κενά Πρωτοβάθμιας Γενικής Παιδείας για Δ’ Φάση Αναπληρωτών

Κενά Πρωτοβάθμιας Γενικής Παιδείας για Δ’ Φάση Αναπληρωτών

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΕΑ

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριων Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό 2023!!

Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης – Καθήκοντα εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης

ΕΙΔΙΚ. ΑΠΩ ΑΜΩ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕ05 18 27 45
ΠΕ06 49 14 63
ΠΕ07 2 22 24
ΠΕ08 81 13 94
ΠΕ11 119 8 127
ΠΕ60 82 0 82
ΠΕ70 123 0 123
ΠΕ79.01 13 8 21
ΠΕ86 30 15 45
ΠΕ91.01 24 10 34
ΠΕ91.02 1 0 1
ΣΥΝΟΛΟ 542 117 659

Θα καλυφθεί το 90% στους ΠΕ60, το 80% στους ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ70 και το 50% στις υπόλοιπες ειδικότητες.

Λοιπά κενά Πρωτοβάθμιας:
40 ΠΕ70 ΑΠΩ για ΖΕΠ (θα καλυφθούν τα 10)
35 άτομα για ΔΥΕΠ (θα καλυφθούν όλα)
80 ΠΕ06 ΑΜΩ για τα Νηπιαγωγεία (θα καλυφθούν όλα)
Στην Πρωτοβάθμια ΕΑΕ αναμένονται 115 προσλήψεις σε ΣΜΕΑΕ & Τ.Ε. (1/4 ΠΕ60 και 3/4 ΠΕ70) και 2500 προσλήψεις στην Παράλληλη Στήριξη (1/3 ΠΕ60 και 2/3 ΠΕ70).

Στους ΕΕΠ από τα 1000 κενά (πάνω από τα μισά είναι για Σχολικούς Νοσηλευτές), θα καλυφθούν τα 3/4 των κενών για Σχολικούς Νοσηλευτές (420 προσλήψεις) και το 1/5 των κενών για λοιπό ΕΕΠ (80 προσλήψεις).

Στο ΕΒΠ από τα 500 κενά, θα καλυφθούν τα 2/3.

Ο συνολικός αριθμός προσλήψεων αυτής της φάσης θα μπορούσε να φθάσει στις 6700, αλλά η κάλυψη όλων των τύπων κενών είναι υπό την αίρεση να βρεθούν στους πίνακες αναπληρωτές για τις περιοχές που θα δοθούν.

Καλά αποτελέσματα και καλή τοποθέτηση σε όσους προσληφθούν!

Κενά Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ για Γ’ Φάση Αναπληρωτών

Κενά Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ για Γ’ Φάση Αναπληρωτών

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΕΑ

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριων Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό 2023!!

Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης – Καθήκοντα εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΜΕΑΕ-ΑΠΩ ΣΜΕΑΕ-ΑΜΩ Τ.Ε.-ΑΠΩ Τ.Ε.-ΑΜΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΠΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΜΩ
ΠΕ01.ΕΑΕ 8 2 0 0 0 0
ΠΕ02.ΕΑΕ 16 + 7 ΚΕΔΑΣΥ 2 38 7 303 21
ΠΕ03.ΕΑΕ 5 + 1 ΚΕΔΑΣΥ 3 30 9 127 17
ΠΕ04.01.ΕΑΕ 6 0 20 5 75 9
ΠΕ04.02.ΕΑΕ 0 1 2 0 32 4
ΠΕ04.04.ΕΑΕ 1 0 0 1 18 2
ΠΕ04.05.ΕΑΕ 0 0 1 0 8 1
ΠΕ06.ΕΑΕ 13 11 0 0 0 0
ΠΕ08.ΕΑΕ 45 8 0 0 0 0
ΠΕ11.ΕΑΕ 37 9 0 0 0 0
ΠΕ78.ΕΑΕ 14 1 0 0 0 0
ΠΕ79.01.ΕΑΕ 30 3 0 0 0 0
ΠΕ80.ΕΑΕ 9 4 0 0 0 0
ΠΕ81.ΕΑΕ 2 0 0 0 0 0
ΠΕ82.ΕΑΕ 8 1 0 0 0 0
ΠΕ83.ΕΑΕ 5 0 0 0 0 0
ΠΕ86.ΕΑΕ 18 5 0 0 0 0
ΠΕ87.01.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΠΕ87.02.ΕΑΕ 2 0 0 0 0 0
ΠΕ87.03.ΕΑΕ 7 0 0 0 0 0
ΠΕ87.05.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΠΕ87.06.ΕΑΕ 5 1 0 0 0 0
ΠΕ87.09.ΕΑΕ 2 0 0 0 0 0
ΠΕ87.10.ΕΑΕ 2 0 0 0 0 0
ΠΕ88.01.ΕΑΕ 34 2 0 0 0 0
ΠΕ88.02.ΕΑΕ 25 1 0 0 0 0
ΠΕ88.03.ΕΑΕ 3 0 0 0 0 0
ΠΕ88.04.ΕΑΕ 20 2 0 0 0 0
ΠΕ88.05.ΕΑΕ 6 1 0 0 0 0
ΠΕ89.01.ΕΑΕ 22 1 0 0 0 0
ΠΕ89.02.ΕΑΕ 13 2 0 0 0 0
ΠΕ91.01.ΕΑΕ 4 1 0 0 0 0
ΤΕ01.13.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΤΕ01.19.ΕΑΕ 3 1 0 0 0 0
ΤΕ02.06.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΤΕ02.07.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 378 62 91 22 563 54

Ο κωδικός ΟΠΣ 6001626 για ΣΜΕΑΕ & Τ.Ε. έχει ελάχιστες πιστώσεις οπότε θα καλυφθεί το 1/4 των κενών, αλλά όχι ισοβαρώς (περισσότερο στις ειδικότητες που δεν προσλαμβάνονται στην Παράλληλη Στήριξη).
Αντιθέτως, τα προγράμματα των 13 Περιφερειών, τα οποία δίνουν τις προσλήψεις στην Παράλληλη Στήριξη, θα καλύψουν το 80% των κενών αυτής.

 

Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για Δ’ Φάση Αναπληρωτών

Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για Δ’ Φάση Αναπληρωτών

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΕΑ

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριων Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό 2023!!

 

ΕΙΔΙΚ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕ01 124 0 124
ΠΕ02 113 24 137
ΠΕ03 46 9 55
ΠΕ04.01 34 10 44
ΠΕ04.02 18 4 22
ΠΕ04.04 15 5 20
ΠΕ04.05 2 1 3
ΠΕ05 93 3 96
ΠΕ06 149 8 157
ΠΕ07 65 2 67
ΠΕ08 60 0 60
ΠΕ11 144 0 144
ΠΕ78 26 1 27
ΠΕ79.01 59 2 61
ΠΕ80 70 24 94
ΠΕ81 24 2 26
ΠΕ82 93 17 110
ΠΕ83 52 6 58
ΠΕ84 15 0 15
ΠΕ85 7 0 7
ΠΕ86 79 17 96
ΠΕ87.01 3 0 3
ΠΕ87.02 26 10 36
ΠΕ87.03 14 3 17
ΠΕ87.04 4 0 4
ΠΕ87.07 2 0 2
ΠΕ87.08 1 1 2
ΠΕ87.09 11 1 12
ΠΕ88.01 16 1 17
ΠΕ88.02 6 0 6
ΠΕ88.03 1 0 1
ΠΕ88.04 2 0 2
ΠΕ89.01 11 1 12
ΠΕ90 5 2 7
ΠΕ91.01 2 0 2
ΠΕ91.02 1 0 1
ΤΕ01.19 11 0 11
ΤΕ01.20 1 0 1
ΔΕ01.17 3 0 3
ΔΕ02.01 10 0 10
ΔΕ02.02 12 0 12
ΣΥΝΟΛΟ 1430 154 1584

Σε ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 θα καλυφθεί το 90%, ενώ στις λοιπές ειδικότητες το ποσοστό κάλυψης διαφοροποιείται (υψηλότερο στις τεχνικές ειδικότητες, χαμηλότερο στις υπόλοιπες).

Λοιπά κενά Δευτεροβάθμιας (θα καλυφθούν όλα):
370 ΠΕ02 ΑΜΩ για ΖΕΠ
10 άτομα για ΔΥΕΠ
190 ΑΠΩ + 60 ΑΜΩ ΠΕ02 για ΜΝΑΕ
190 ΑΠΩ + 60 ΑΜΩ ΠΕ03 για ΜΝΑΕ

Συνεχίζονται τα Εργατικά ατυχήματα / Συνεχίζει και το ΥΠΑΙΘΑ να αντιμετωπίζει τους “αναπληρωτές εκπαιδευτικούς” ως εργαζομένους Β κατηγορίας!

Συνεχίζονται τα Εργατικά ατυχήματα / Συνεχίζει και το ΥΠΑΙΘΑ να αντιμετωπίζει τους “αναπληρωτές εκπαιδευτικούς” ως εργαζομένους Β κατηγορίας!

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό ΠΕ11 και το εργατικό ατύχημα

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Συντάγματος «Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού». Με τον χαρακτηρισμένο από την απερχόμενη Υπουργό Παιδείας «στρεβλό θεσμό του αναπληρωτή» όμως, φαίνεται ότι οι επιταγές του Συντάγματος αγνοούνται επιδεικτικά! Το δικαίωμα στην εργασία χάνεται, αν κάποιος συνάδελφος αναπληρωτής εκπαιδευτικός χρειαστεί να απουσιάσει από την εργασία του περισσότερο από 15 ημέρες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον ίδιο και την εκπαιδευτική κοινότητα, ακόμα και αν η απουσία του οφείλεται σε χαρακτηρισμένο νόμιμα ως εργατικό ατύχημα. Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

Την Δευτέρα 13/11/2023 σε προγραμματισμένη επιμορφωτική συνάντηση του Συμβούλου Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής Αν. Αττικής, συνάδελφος αναπληρωτής εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 και μέλος της Ένωσής μας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην προαναφερθείσα συνάντηση στις εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου του ΓΕΛ του Αγίου Στεφάνου. Αν και συστήνεται από τους εξειδικευμένους ιατρούς ορθοπεδικούς χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης και στη συνέχεια η λήψη της προβλεπόμενης αναρρωτικής άδειας αποκατάστασης, η Υπηρεσία ενημέρωσε τον συνάδελφο ότι οι ημέρες αναρρωτικής άδειας που δικαιούται συνολικά, μέχρι τη λήξη της σύμβασής του είναι μόνο 15 και ουσιαστικά τον εξαναγκάζουν να διαλέξει ανάμεσα στην υγεία και την εργασία του! Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό 2023!!

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί η ιδιαιτερότητα της διεξαγωγής του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο ο διδάσκων καθηγητής είναι εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες και επιδεικνύει ο ίδιος τις περισσότερες φορές την υποδειγματική εκτέλεση κάποιας κινητικής δραστηριότητας. Ασφαλώς αν υπήρχαν σε κάθε σχολικό συγκρότημα καλοσυντηρημένες αθλητικές εγκαταστάσεις και κατάλληλο αθλητικό υλικό, οι οποίες θα άμβλυναν την αρνητική επιρροή από την ύπαρξη ακραίων ή μη κατάλληλων καιρικών φαινομένων για άθληση, τότε και οι μαθητές θα συμμετείχαν με ενθουσιασμό στο μάθημα και ο καθηγητής φυσικής αγωγής θα είχε πιο εύκολο έργο να επιτελέσει.
Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. θεωρεί αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα και κύριο μέλημα της πολιτείας και του ΥΠΑΙΘΑ την πρόληψη και αντιμετώπιση των εργατικών κινδύνων και την ισότιμη προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εκπαιδευτικών στην εργασία, είτε αυτοί είναι αναπληρωτές, είτε μόνιμοι στη θεμελιώδη αρχή της ισότητας των εργαζομένων. Δεν είμαστε άτρωτοι, δεν είμαστε αναλώσιμοι!

Η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στους κινδύνους τραυματισμού που ελλοχεύον λόγω κακοτεχνίας, λόγω έλλειψης κατάλληλων υποδομών-εγκαταστάσεων και χρήσης ακατάλληλου εξοπλισμού στο σχολικό περιβάλλον, είναι μια μελέτη που θα έπρεπε να έχει γίνει χθες και ταυτόχρονα να προτείνονται λύσεις θεραπείας. Οι προαναφερόμενοι παράγοντες κινδύνου ασκούν μεγάλη επίδραση στην υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα από την εκδήλωση τραυματισμών, ασθενειών και λοιπών συμπτωμάτων υγείας, ανεξαρτήτως της εργασιακής της σχέσης και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ θα πρέπει να παρέμβει άμεσα με διορθωτικές κινήσεις!

Με τιμή,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΧΙΝΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
* Οι υπογραφές εμφανίζονται στο πρωτότυπο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Καλωσήρθατε στη Γαλέρα των αναπληρωτών

Εργατικό ατύχημα αναπληρώτριας εκπαιδευτικού –  Κατάφωρη αδικία και με περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα σε ένα κράτος που μόνο απαιτήσεις έχει από τους εργαζόμενούς του

Κράτος και ΥΠΑΙΘA «τιμωρούν» αναπληρώτρια νηπιαγωγό που έπαθε εργατικό ατύχημα σε νηπιαγωγείο

 

Καλωσήρθατε στη Γαλέρα των αναπληρωτών

Η Γαλέρα των αναπληρωτών – Έσπασε το πόδι ενώ εργαζόταν στο σχολείο, αλλά δε δικαιούται ούτε άδεια

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό ένας από τους λόγους που η πολιτεία επιλέγει να λειτουργεί τα σχολεία με το 1/3 του προσωπικού να εργάζεται σε καθεστώς αναπληρωτή, είναι επειδή έχει προβλέψει εξευτελιστικούς εργασιακούς όρους και μηδαμινά δικαιώματα για αυτή την κατηγορία των εργαζομένων. Έχει δημιουργήσει εντός του 21ου αιώνα έναν ολόκληρο κλάδο εργαζομένων που επί δεκαετίες τώρα δουλεύει υπό συνθήκες μεσαίωνα. Το έχουμε ξαναγράψει και το ξανατονίζουμε ότι εν έτη 2023, η μόνη άδεια την οποία δικαιούται ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός χωρίς καμία οικονομική επίπτωση είναι μόνο η αιμοδοτική άδεια, από όλες τις υπόλοιπες κάτι χάνει όταν τις χρησιμοποιεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι ακόμα χειρότερη όταν αναλογιστεί κανείς ότι ο αναπληρωτής δεν έχει δικαίωμα ούτε να αρρωστήσει, πόσο μάλλον να τραυματιστεί σοβαρά. Σε όλες τις σοβαρές χώρες του κόσμου το εργατικό ατύχημα αποζημιώνεται και ο εργαζόμενος βγαίνει σε άδεια. Στην χώρα μας δεν δικαιούται τίποτα και χάνει χρήματα ακόμα και κατά τη διάρκεια των ελάχιστων πρώτων ημερών αναρρωτικής άδειας. Ντροπή και ξεφτίλα λοιπόν ξαναλέμε για μία στρέβλωση που ισχύει εδώ και δεκαετίες. Για όλους αυτούς τους λόγους μιλά και η ανακοίνωση του Α συλλόγου Αθηνών και καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας 1/12 στις 14.00 στα γραφεία της Α διεύθυνσης Αθήνας. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του συλλόγου:

Α΄ Σύλλογος Αθηνών ΠΕ: Σχετικά με το εργατικό ατύχημα της αναπληρώτριας νηπιαγωγού και την απαράδεκτη αντιμετώπισή της από την υπηρεσία

Παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, στις 2 μ.μ. στη ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας

%CE%B6%CE%BD4

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει την αγανάκτηση και την οργή του για το γεγονός του ατυχήματος της αναπληρώτριας συναδέλφου σε νηπιαγωγείο του Ζωγράφου. Η συνάδελφος τραυματίστηκε στον χώρο του σχολείου εν ώρα εργασίας και για τη θεραπεία του κατάγματος που υπέστη στο πόδι της απαιτήθηκε να υποβληθεί σε εγχείριση. Ωστόσο, το ανώτατο όριο των 15 ημερών αναρρωτικής άδειας που δικαιούται ως αναπληρώτρια δεν επαρκεί ούτε κατ’ ελάχιστο για την ανάρρωση και την αποθεραπεία της. Και καθώς το πλαίσιο δικαιωμάτων των αναπληρωτών παραμένει σκανδαλωδώς διαφορετικό, επί το δυσμενέστερο, σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, απειλείται με περικοπή μισθού και απώλεια προϋπηρεσίας!

Το συγκεκριμένο γεγονός φέρνει στην επιφάνεια με δραματικό τρόπο:

  1. Την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα νηπιαγωγεία στο Δήμο Ζωγράφου. Στεγάζονται σε κτίρια ή σε κατασκευές εντελώς ακατάλληλες, επικίνδυνες για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών. Οι άοκνες προσπάθειες των νηπιαγωγών δεν αρκούν για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που οφείλονται στην πολιτική της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η δραματική σύμπτωση είναι ότι στις 12/11 ο Σύλλογός μας διοργάνωσε περίπατο «ξενάγησης» στα νηπιαγωγεία του Ζωγράφου και σε παρόμοιο χώρο με τα προκάτ του νηπιαγωγείου όπου σημειώθηκε το ατύχημα, μας επισημάνθηκε από τις νηπιαγωγούς η επικινδυνότητα που προκύπτει με τα σκαλοπάτια όπου βρίσκονται σε διάφορα σημεία της αυλής.
  2. Την υποτίμηση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών, ειδικά στο ζήτημα των αδειών, όπου αντιμετωπίζονται ως εκπαιδευτικοί β΄ κατηγορίας που δεν δικαιούνται να αρρωστήσουν. Ό,τι κατακτήθηκε, όπως για παράδειγμα η άδεια εγκυμοσύνης κι αυτή πετσοκομμένη σε σχέση με την αντίστοιχη των μονίμων, ήταν αποτέλεσμα αγώνων. Επί της ουσίας, αποτελεί τιμωρητική διάταξη το όριο των 15 ημερών για αναρρωτική άδεια και οι συνέπειες που ακολουθούν μετά τη λήξη αυτού του ορίου, δηλαδή, οι περικοπές του μισθού και της προϋπηρεσίας. Επιτέλους, οι αναπληρώτριες και οι αναπληρωτές δεν είναι δυνατόν να στερούνται βασικών, στοιχειωδών δικαιωμάτων. .

Επιπλέον, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για εργατικό ατύχημα.

Η συναδέλφισσα νηπιαγωγός δεν είναι μόνη της, αποτελεί μέλος του Συλλόγου μας και θα υπερασπιστούμε τα στοιχειώδη δικαιώματά της με κάθε πρόσφορο μέσο. Θα διεκδικήσουμε στο ακέραιο ό, τι δικαιούται ως παθούσα εργατικού ατυχήματος. Καλούμε τις/τους συναδέλφους να σταθούν στο πλευρό της συναδέλφου και να συμμετέχουν σε κάθε σχετική αγωνιστική πρωτοβουλία του Συλλόγου μας. Καλούμε το Δ.Σ. της ΔΟΕ να πάρει αντίστοιχη απόφαση και τη νομική της σύμβουλο να συνδράμει σχετικά. Καλούμε την υπηρεσία να μην προχωρήσει σε καμία περικοπή μισθού και υπηρεσίας στη συνάδελφο. Να δοθεί λύση εδώ και τώρα. Να μπει ένα τέλος στο απαράδεκτο καθεστώς των “μισών” δικαιωμάτων και της ελαστικής εργασίας. Καλούμε τις δημοτικές αρχές και κάθε αρμόδιο φορέα να προχωρήσουν σε μελέτη και σχέδιο τόσο βραχυπρόθεσμο, όσο και μεσοπρόθεσμο για να αλλάξει επιτέλους η πρωτοφανής εικόνα των νηπιαγωγείων Ζωγράφου, αφού τα κτίρια στα οποία στεγάζονται αποτελούν τη ντροπή της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για το λεκανοπέδιο Αττικής.

Καλούμε τους Συλλόγους Π.Ε., τις ΕΛΜΕ και τις Ενώσεις Γονέων της Α΄ Διεύθυνσης Αθήνας σε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, στις 2 μ.μ. στη ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας (Χίου 16-18, στάση μετρό Μεταξουργείο).  Με την ανακοίνωση αυτή ενημερώνουμε και τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης ώστε να είναι παρούσα και να συναντηθεί με τα εκπαιδευτικά σωματεία.

O πρόεδρος                                                   Ο Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Μαριόλης                                  Σπύρος Ντελέζος

ΔΟΕ – Απαράδεκτη η αναβολή της πραγματοποίησης της τρίτης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΔΟΕ – Απαράδεκτη η αναβολή της πραγματοποίησης της τρίτης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ

Η αναβολή της πραγματοποίησης των προγραμματισμένων για την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου τρίτης φάσης προσλήψεων 4.700 εκπαιδευτικών…για τις επόμενες ημέρες, δίχως να  προσδιορίζεται ακριβώς πότε, έρχεται, με πλήθος αρνητικών συνεπειών τόσο για τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας όσο και για την προϋπηρεσία και το μισθό των υπό πρόσληψη εκπαιδευτικών, να δικαιώσει τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας στον αγώνα που εδώ και πολλά χρόνια διεξάγει για την κάλυψη όλων των πάγιων αναγκών στην εκπαίδευση με μόνιμο προσωπικό (θυμίζουμε ότι η Δ.Ο.Ε. προσέφυγε το 2019 στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου ζητώντας την δραστική παρέμβασή της ώστε να πιεστεί η Ελλάδα να προχωρήσει στον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών) καθώς και την κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών από την έναρξη της σχολικής χρονιάς σε μία φάση.  Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

Ενημέρωση για την επόμενη φάση αναπληρωτών / Αύριο θα τρέξει το σύστημα για περίπου 4.700 εκπαιδευτικούς!

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριων Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η φετινή ανερμάτιστη τακτική της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ως προς την κάλυψη των κενών με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, δίχως κανένα σεβασμό στις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών, με ανεπαρκέστατο σχεδιασμό καθώς και τραγελαφικές και σε απόλυτη διάσταση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα στάσεις και δηλώσεις (ποιος μπορεί π.χ. να λησμονήσει τις… «επιστημονικές» απόψεις της Υφυπουργού Παιδείας κας Μιχαηλίδου για την αναγκαιότητα ή μη του θεσμού της παράλληλης στήριξης) έχει οδηγήσει στο απαράδεκτο φαινόμενο να ανακοινώνεται στο τέλος Νοεμβρίου η αναβολή της πρόσληψης εκπαιδευτικών, απαραίτητων για τη λειτουργία των σχολείων από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ανεξάρτητα από το πότε θα προσληφθούν τελικά οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί η πραγματικότητα είναι ότι η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. έχει επιλέξει να καταδικάσει τα δημόσια σχολεία σε υπολειτουργία την ίδια στιγμή που προχωράει σε αλλεπάλληλες κενές περιεχομένου εξαγγελίες προς παραπλάνηση της κοινής γνώμης.

Οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουμε, όχι  μόνο δίχως στήριξη αλλά με πολεμική εναντίον μας πολιτική από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., να αγωνιζόμαστε για την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας, για την ύπαρξη του δημόσιου σχολείου.

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να δυναμώσουν αυτόν τον αγώνα με τη συμμετοχή τους στις γενικές συνελεύσεις και τις δράσεις των πρωτοβάθμιων συλλόγων στο πλαίσιο των αποφάσεων και των αγώνων της Δ.Ο.Ε.

Απαιτούμε, την άμεση κάλυψη όλων των πραγματικών κενών στην εκπαίδευση και τον τερματισμό της ομηρίας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Απαιτούμε την πραγματοποίηση όλων των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση με βάση τις θέσεις της Δ.Ο.Ε., για δημόσιο σχολείο αντάξιο των αναγκών των μαθητών μας. Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό 2023!!

 

Ενημέρωση για την επόμενη φάση αναπληρωτών / Αύριο θα τρέξει το σύστημα για περίπου 4.700 εκπαιδευτικούς!

Ενημέρωση για την επόμενη φάση αναπληρωτών

Αύριο τελικά όπως ενημερωθήκαμε θα “τρέξει” η επόμενη φάση για προσλήψεις αναπληρωτών Γενικής και Ειδικής Αγωγής, για περίπου 4.700 εκπαιδευτικούς!

Αφήνουμε μια χαραμάδα για Τετάρτη, λόγω του γεγονότος ότι στο ΥΠΑΙΘΑ δεν τα πάνε καλά με τα χρονοδιαγράμματα που θέτουν τα τελευταία χρόνια.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριων Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης – Καθήκοντα εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης

Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό 2023!!

 

 

Εργατικό ατύχημα αναπληρώτριας εκπαιδευτικού –  Κατάφωρη αδικία και με περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα σε ένα κράτος που μόνο απαιτήσεις έχει από τους εργαζόμενούς του

Εργατικό ατύχημα αναπληρώτριας εκπαιδευτικού –  Κατάφωρη αδικία και με περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα σε ένα κράτος που μόνο απαιτήσεις έχει από τους εργαζόμενούς του / Επιστολή 

Αυτό το περιστατικό είναι ένα ακόμη παράδειγμα των κακών εργασιακών συνθηκών που επικρατούν στον τομέα της εκπαίδευσης. 

Είναι σημαντικό να δημοσιοποιηθούν τέτοια περιστατικά, ώστε να γίνει γνωστό το πρόβλημα και να ληφθούν μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ακολουθεί η Επιστολή της συναδέλφου

Με αφορμή το σημερινό σας άρθρο σχετικά με το εργατικό ατύχημα της συναδέλφου νηπιαγωγού σε νηπιαγωγείο του Ζωγράφου, θα ήθελα να δημοσιοποιηθεί και το δικό μου περιστατικό, ώστε να καταστεί σαφές πως είμαστε πολλοί και με περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα σε ένα κράτος που μόνο απαιτήσεις έχει από τους εργαζόμενούς του. Προσωπικά δεδομένα – Οδηγός για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για σχολεία και εκπαιδευτικούς
Είμαι αναπληρώτρια δασκάλα ειδικής αγωγής και συγκεκριμένα φέτος υπηρετώ ως παράλληλη στήριξη σε Δημοτικό Σχολείο που ανήκει στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε αναρρωτική άδεια λόγω εργατικού ατυχήματος που μου συνέβη στο χώρο της σχολικής μονάδας κατά την ώρα εργασίας μου. Παραπάτησα και έπεσα λοιπόν στις σκάλες του σχολείου, στην προσπάθειά μου να προστατεύσω το μαθητή μου από δική του πτώση. Το αποτέλεσμα ήταν να μεταβώ σε νοσοκομείο και να διαγνωστώ με κάταγμα στο δεξί μου πόδι. Η αναρρωτική άδεια που μου χορηγήθηκε, φυσικά ξεπερνάει κατά πολύ τις 15 μέρες που ορίζει ο νόμος για τους αναπληρωτές. Ενημερώθηκα από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκω, πως παρόλο το γεγονός ότι πρόκειται για εργατικό ατύχημα, αναγκαστικά μου περικόπτονται μόρια προϋπηρεσίας για όσες μέρες θα απουσιάζω πέραν αυτών των 15 ημερών. Και σαν να μην έφτανε αυτό φυσικά,μου περικόπτονται επίσης και ένσημα αλλά και χρήματα από τη μισθοδοσία μου, για τον ίδιο ακριβώς λόγο.
Και ερωτώ λοιπόν δημόσια την ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ:
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν είναι άνθρωποι;
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν έχουν ακριβώς τις ίδιες υποχρεώσεις με τους συναδέλφους μόνιμους στα σχολεία;
Εφόσον οι υποχρεώσεις είναι κοινές, γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο και με τα εργασιακά τους δικαιώματα;
Γιατί τιμωρούνται με αυτόν τον τρόπο, ενώ προσπαθούν απλά να κάνουν τη δουλειά τους;
Γιατί τέτοια υποτίμηση σε ανθρώπους που καθημερινά κάνουν θυσίες προκειμένου να προσφέρουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για χάρη του δημόσιου σχολείου;
Εκ μέρους όλων των συναδέλφων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ζητώ να σταματήσει επιτέλους αυτή η κατάφωρη αδικία.
Με εκτίμηση,
Αναπληρώτρια ΠΕ70.ΕΑΕ
Κύλιση προς τα επάνω