Εκπαιδευτικά Θέματα

6η Περίοδο Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε. / Πρόσκληση Στελέχωσης των Προγραμμάτων

Δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την οποία καλούνται αποκλειστικά οι Επιμορφωτές που ανήκουν στο Μητρώο Επιμορφωτών του έργου, καθώς και οι Συντονιστές και Τεχνικοί Υπεύθυνοι που ανήκουν στο μητρώο ΚΣΕ και έχουν αντιστοιχηθεί με προγράμματα της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (ως τακτικοί ή αναπληρωτές), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών αναθέσεων έργου, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 04 Μαρτίου 2024.

Οδηγίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθενται εδώ.

Επιμόρφωση Α’ – Β’ Επιπέδου ΤΠΕ

Ανοίγει η πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού 2024 – Δευτέρα 26/2

Ανοίγει η πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού 2024

 • Ημερομηνία έναρξης: Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024
 • Ημερομηνία λήξης: 11η Μαρτίου 2024, ώρα 18:00
 • Πλατφόρμα: www.idika.gr ή www.opeka.gr
 • Κωδικοί πρόσβασης: Taxisnet

Υπολογισμός ποσού:

 • Βάσει εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 έτους 2024
 • Βάσει συνολικού οικογενειακού εισοδήματος φορολογικού έτους 2022
 • Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023

Προϋποθέσεις:

 • Φοίτηση εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση (προ νήπιο έως Γυμνάσιο)
 • Επάρκεια φοίτησης

Απαραίτητα στοιχεία στην αίτηση Α21:

 • Στοιχεία Σχολικής Μονάδας
 • Τάξη και Αριθμός Μητρώου τέκνου

Ανοίγει την Δευτέρα 26/2 η πλατφόρμα Α21-Επίδομα Παιδιού για υποβολή αιτήσεων

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, ανοίγει την Δευτέρα  26 Φεβρουαρίου 2024.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως την 11η  Μαρτίου και ώρα 18.00.

Θα κλείσει προσωρινά στις 29-3-2024 και ώρα 08.00 για να γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων και η εκκαθάριση της πληρωμής του πρώτου διμήνου έτους 2024.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, www.idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου, www.opeka.gr με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης  στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2024 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2022.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023.

Επισημαίνεται ότι, μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προ νήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

 • τα στοιχεία της  Σχολικής Μονάδας,
 • η Τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά.  Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική   αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.  Αίτηση  που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Περισσότερες πληροφορίες για το Επίδομα Παιδιού, εδώ , όπως και χρήσιμες  ερωτήσεις και απαντήσεις,  εδώ

 

Οδηγός για εκπαιδευτικούς / Έμφυλη βία στο διαδίκτυο

Ενδοοικογενειακή βία και Ποινική διαμεσολάβηση / Νόμος 3500

Προσωπικά δεδομένα – Οδηγός για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Ένας Οδηγός για | Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής υγείας!!

Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου εκπαιδευτών ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης

Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου εκπαιδευτών ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά έγγραφα, αποφασίζει:

 • Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με εκπαιδευτές ενηλίκων στα ΣΔΕ για την κάλυψη εκπαιδευτικών κενών από 26/02/2024 έως 30/06/2024.
 • Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού ΣΔΕ.

α) Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου εκπαιδευτών ενηλίκων, στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)», ΟΠΣ 6003234, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών της σχολικής περιόδου 2023-2024.

β) Καθορισμός της ωριαίας αποζημίωσης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού ΣΔΕ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» με κωδικό ΟΠΣ 6003234, του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αφού έλαβε υπόψη του:

Αποφασίζει

α) Την έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με εκπαιδευτές ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών της σχολικής περιόδου 2023-2024, σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων των εκπαιδευτών ενηλίκων ορίζεται από τις 26-02-2024 έως και τις 30-06-2024, εκτός των εκπαιδευτών ενηλίκων που υποχρεούνται βάσει νόμου να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία έναρξης των αντίστοιχων συμβάσεων ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού έργου έως και τις 30-06-2024.

Το έγγραφο

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Βόρειου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

 

κ α λ ε ί

 

τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν

 

να αποσπαστούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Βόρειου Αιγαίου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές

 

Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στα Κέντρα/Δομές Φιλοξενίας που

 

αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση από Δευτέρα 26-02-2024 μέχρι και

 

Παρασκευή 01-03-2024 και ώρα: 15:00.

 

Το Έγγραφο

Ο Άντονι Χόπκινς, σε μια ειλικρινή εξομολόγηση, μοιράζεται τις σκέψεις του για τη ζωή, τον θάνατο και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Ο Άντονι Χόπκινς, σε μια ειλικρινή εξομολόγηση, μοιράζεται τις σκέψεις του για τη ζωή, τον θάνατο και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Γλυκά που έμειναν: Ζώντας με ένταση και ουσία

Απορρίπτει την ιδέα της “διαταραχής”, θεωρώντας ότι όλοι έχουμε τις ιδιοτροπίες μας.

Συνειδητοποιώντας τον περιορισμένο χρόνο που του απομένει, επιθυμεί να ζήσει με ένταση και ουσία.

Απεχθάνεται ανούσιες συζητήσεις, εγωιστές και χειραγωγούς, ενώ έλκεται από αυθεντικούς ανθρώπους με καλοσύνη, χιούμορ και αίσθημα ευθύνης.

Στόχος του είναι να γεμίσει το υπόλοιπο της ζωής του με ουσιαστικές σχέσεις, ηθική ακεραιότητα και αρμονία.


Δεν νοιώθω διαφορετικός επειδή έχω άσπεργκερ. Πιστεύω ότι όλοι ως ένα βαθμό είμαστε διαταραγμένοι.
Ξέρω ότι έχω λιγότερο χρόνο να ζήσω από ό,τι νόμιζα πως έχω.
Νιώθω σαν ένα παιδί που του έχει δοθεί ένα κουτί σοκολάτες.
Του αρέσει να τις τρώει και όταν βλέπει ότι δεν έχουν μείνει πολλές,
αρχίζει να τις τρώει με μια ιδιαίτερη βουλιμία.
Δεν έχω χρόνο για ανούσιες συζητήσεις περί σωστού και λάθους,
Και δεν έχω καμία επιθυμία να διαφωνώ με ανόητους που παριστάνουν ότι είναι καλά και που δεν ενεργούν ανάλογα με την ηλικία τους.
Ούτε και υπάρχει χρόνος για να πολεμήσω με το γκρι.
Δεν πηγαίνω σε συναντήσεις όπου τα εγώ είναι φουσκωμένα
και δεν αντέχω τους χειραγωγούς.
Απεχθάνομαι τους ζηλόφθονους ανθρώπους,
που προσπαθούν να συκοφαντήσουν εκείνους που είναι πιο ικανοί
και να αρπάξουν τις θέσεις, τα ταλέντα και τα επιτεύγματά τους.
Έχω πολύ λίγο χρόνο για να ψάξω τίτλους, η ψυχή μου βιάζεται.
Υπάρχουν πολύ λίγες καραμέλες που έχουν απομείνει στο κουτί.
Ενδιαφέρομαι για τους ανθρώπους που γελούν με τα λάθη τους,
αυτούς που πετυχαίνουν, που καταλαβαίνουν το λειτούργημά τους και δεν κρύβονται από την ευθύνη.
Που υπερασπίζονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
και θέλουν να είναι στο πλευρό της αλήθειας, της δικαιοσύνης.
Γι’ αυτό είναι η ζωή.
Θέλω να περιβάλλω τον εαυτό μου με ανθρώπους
που ξέρουν πώς να αγγίζουν τις καρδιές των άλλων.
Που μέσα από τα χτυπήματα της μοίρας, ξέρουν πώς να σηκωθούν
και να διατηρήσουν την απαλότητα της ψυχής.
Ναι, βιάζομαι, βιάζομαι να ζήσω με την ένταση
που μόνο η ωριμότητα μπορεί να δώσει.
Θα φάω όλα τα γλυκά που μου έχουν απομείνει,
θα έχουν καλύτερη γεύση από αυτά που έχω ήδη φάει.
Στόχος μου είναι να φτάσω στο τέλος σε αρμονία με τον εαυτό μου,
τους αγαπημένους μου και τη συνείδησή μου.
Νόμιζα ότι είχα δύο ζωές, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν μόνο μία
και θέλω να την ζήσω με αξιοπρέπεια».
Άντονι Χόπκινς.
Πηγή – Νίκος Αποστολόπουλος
May be an image of 3 people

Νέα προστασία για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς: Ποινικό αδίκημα οι προπηλακισμοί

Νέα προστασία για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς: Ποινικό αδίκημα οι προπηλακισμοί

 • Νέος νόμος ορίζει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή για όσους διαταράσσουν τη λειτουργία δομών υγείας ή εκπαίδευσης με φωνές, ύβρεις ή απειλές.
 • Η ποινή αυξάνεται σε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών αν η πράξη συνοδεύεται από βία.
 • Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τόνισε ότι η νέα διάταξη απαντά σε υπαρκτά προβλήματα και δεν αποτελεί λαϊκισμό.

Ποινικό αδίκημα οι προπηλακισμοί σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης φέρνει σημαντικές αλλαγές, θεσπίζοντας ποινικές κυρώσεις για όσους ασκούν βία ή λεκτική βία σε βάρος του ιατρικού, νοσηλευτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού. Η ρύθμιση έρχεται ως απάντηση στα ολοένα αυξανόμενα φαινόμενα βίας σε χώρους υγείας και εκπαίδευσης, προστατεύοντας τους λειτουργούς που καθημερινά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, υπογράμμισε τη σημασία της νέας διάταξης, τονίζοντας ότι δεν αποτελεί λαϊκισμό, αλλά μια ουσιαστική παρέμβαση για την αντιμετώπιση ενός σοβαρού κοινωνικού προβλήματος. Οδηγός για εκπαιδευτικούς / Έμφυλη βία στο διαδίκτυο

Ενδοοικογενειακή βία και Ποινική διαμεσολάβηση / Νόμος 3500

Ένας Οδηγός για | Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής υγείας!!

Προσωπικά δεδομένα – Οδηγός για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Σχολικά γεύματα: 20 νέοι Δήμοι στο πρόγραμμα – 231.062 δικαιούχοι μαθητές

Σχολικά γεύματα: 20 νέοι Δήμοι στο πρόγραμμα – 231.062 δικαιούχοι μαθητές

 • Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επεκτείνει το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων σε 20 νέους Δήμους.
 • Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων μαθητών αυξάνεται από 217.267 σε 231.062.
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 344.998.674,00€.
 • Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας.
 • Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ζεστού, ποιοτικού και θρεπτικού φαγητού σε μαθητές δημοτικού.

Πιο αναλυτικά:

 • 10 νέοι Δήμοι προστίθενται στην Θεσσαλία: Αλμυρού, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Αγιάς, Κιλελέρ, Τεμπών, Φαρκαδόνας, Παλαμά, Μουζακίου και Πύλης.
 • Συνολικά 19.081 μαθητές στην Θεσσαλία θα λαμβάνουν ζεστό μεσημεριανό γεύμα.
 • 10 νέοι Δήμοι προστίθενται στην υπόλοιπη Ελλάδα: Σπάρτης, Λεβαδέων, Πρεβέζης, Πηνειού (Ηλείας), Σικυωνίων, Σιντικής, Μεσσήνης, Ζαχάρως, Καλαμαριάς και Ηλιουπόλεως.
 • Αυξάνεται ο αριθμός των γευμάτων σε μεγάλους δήμους με αυξημένη ζήτηση, όπως Κορυδαλλού, Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, Πειραιά, Ηρακλείου, Καστοριάς-Ορεστικού-Νεστορίου κ.α.
 • Στο Δήμο Αθηναίων, περισσότερες μερίδες θα διατίθενται στα σχολεία του 1ου, 5ου, 6ου και 7ου Δημοτικού Διαμερίσματος.

20 νέοι Δήμοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων – Αυξάνονται σε 231.062 από 217.267 οι δικαιούχοι μαθητές – Συνολικός προϋπολογισμός 344.998.674,00 ευρώ

Στην επέκταση του προγράμματος σχολικών γευμάτων σε επιπλέον 20 δήμους – από τους οποίους οι μισοί είναι στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας – προχωρεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ενισχύοντας ταυτόχρονα τον αριθμό των γευμάτων που διατίθενται σε δήμους με αποδεδειγμένα αυξημένες ανάγκες.

Το Υπουργείο μέσω του ΟΠΕΚΑ θα διαθέσει ποσό 344.998.674,00€ για να εξασφαλιστεί καθημερινά η παροχή των σχολικών γευμάτων σε 231.062 μαθητές από 217.267 που στηρίζει σήμερα το πρόγραμμα.

Οι δήμοι της χώρας στους οποίους υλοποιείται το πρόγραμμα αυξάνονται από 133 σε 153.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε σχετικά:  «Διευρύνουμε το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων με ιδιαίτερη μέριμνα για τις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας. Γνωρίζουμε ότι εκεί ειδικά οι ανάγκες των οικογενειών παραμένουν πολύ μεγάλες. Κάθε μέρα περισσότερα από 231 χιλιάδες παιδιά δημοτικού σε συνολικά 153 δήμους της χώρας, βρίσκουν στο σχολείο τους ζεστό, ποιοτικό και θρεπτικό φαγητό. Πιστεύουμε πολύ στο πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων καθώς εκτός των άλλων, βοηθάει τα παιδιά να αποκτούν από μικρή ηλικία, υγιεινές συνήθειες στο φαγητό»

 • Ποιοι είναι οι 20 Δήμοι που προστίθενται στο πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα, μετά από αυστηρή ιεράρχηση αναγκών στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων προστέθηκαν στην περιοχή της Θεσσαλίας οι δήμοι Αλμυρού, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Αγιάς, Κιλελέρ, Τεμπών, Φαρκαδόνας, Παλαμά, Μουζακίου και Πύλης.

Παράλληλα, αυξάνεται ο αριθμός των γευμάτων που παρέχονται σε σχολεία των δήμων Βόλου, Λάρισας, Τρικκαίων, Καρδίτσας, Ελασσόνας, Φαρσάλων, Τυρνάβου και Σοφάδων.

Συνολικά στα σχολεία της Θεσσαλίας θα παρέχεται ζεστό μεσημεριανό γεύμα σε 19.081 μαθητές. Μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα μετείχαν 12.179 μαθητές.

Επιπλέον 10 Δήμοι προστέθηκαν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Συγκεκριμένα οι Δήμοι Σπάρτης, Λεβαδέων, Πρεβέζης, Πηνειού (Ηλείας), Σικυωνίων, Σιντικής, Μεσσήνης, Ζαχάρως, Καλαμαριάς και Ηλιουπόλεως.Για την ένταξη των συγκεκριμένων 10 Δήμων στο πρόγραμμα ελήφθη υπόψη πολυκριτηριακή* μελέτη ιεράρχησης

Σημαντικά θα αυξηθεί ο αριθμός των σχολικών γευμάτων σε μεγάλους δήμους που παρουσιάζουν αυξημένη απορρόφηση του προγράμματος.  Όπως οι δήμοι, Κορυδαλλού, Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, Πειραιά, Ηρακλείου, Καστοριάς-Ορεστικού-Νεστορίου κ.α.

Στο Δήμο Αθηναίων περισσότερες μερίδες θα διατίθενται στα σχολεία του  1ου, 5ου, 6ου και 7ου Δημοτικού Διαμερίσματος.

*Τα κριτήρια ένταξης των νέων δήμων στο πρόγραμμα ήταν:

 • Ο αριθμός παιδιών ηλικίας από 5-11 ετών που ανήκουν σε οικογένειες με εισόδημα (0-6.000 €).
 • Ο αριθμός ωφελούμενων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) με παιδιά ηλικίας 5-11 ετών.
 • Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ΔΥΠΑ ηλικίας 25-45 ετών με παιδιά.
 • Ο Δυναμισμός Μισθωτής Απασχόλησης.
 • Οι Αποδοχές (Διάμεσος) μισθωτής απασχόλησης.
 • Ο αριθμός γυναικών (με μισθωτή απασχόληση) προς συνολικό αριθμό μισθωτών απασχολούμενων.
 • Η Παιδική Φτώχεια.

Ένας Οδηγός για | Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής υγείας!!

Διαμαρτυρία ΕΣΑμεΑ για την παραβίαση του συστήματος προσλήψεων ατόμων με αναπηρία στους ΟΤΑ

Διαμαρτυρία ΕΣΑμεΑ για την παραβίαση του συστήματος προσλήψεων ατόμων με αναπηρία στους ΟΤΑ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) διαμαρτύρεται για την παραβίαση του συστήματος προσλήψεων ατόμων με αναπηρία στους ΟΤΑ.

 • Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.4765/21 προβλέπει ποσόστωση 12% για άτομα με αναπηρία στις προσλήψεις του δημοσίου.
 • Η παρ. 2 του ίδιου άρθρου εξαιρεί από την ποσόστωση πλήθος κλάδων στους ΟΤΑ, όπως: Δημοτική αστυνομία, Χειριστές μηχανημάτων έργων, Οδηγοί, Τεχνικοί, Φύλαξη, Καθαριότητα, Υγειονομικό προσωπικό.
 • Ο αποκλεισμός αυτός συνιστά διάκριση και παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων.
 • Παραβιάζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διατάξεων και ρυθμίσεων προσλήψεων ατόμων με αναπηρία.
 • Υπάρχει η διαδικασία αξιολόγησης της υγείας και φυσικής καταλληλότητας του υποψήφιου.
 • Ζητείται η άμεση παρέμβαση του υπουργείου για να σταματήσει η παραβίαση και να θεσπιστεί ίση μεταχείριση.

Ένας Οδηγός για | Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής υγείας!!

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΑΜΕΑ

Παραβίαση του συστήματος προσλήψεων ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στους ΟΤΑ!

Με επιστολή στην υπουργό Εσωτερικών κ. Ν. Κεραμέως (επισυνάπτεται) η ΕΣΑμεΑ διαμαρτύρεται για την παραβίαση του συστήματος προσλήψεων των ατόμων με αναπηρία ή/και με χρόνιες παθήσεις και των μελών των οικογενειών τους σε προκηρύξεις για θέσεις των Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.4765/21, ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε. επί των θέσεων που περιλαμβάνονται στον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης του άρθρου 51 του ν. 4622/ 2019 (Α` 133) καλύπτεται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.

Στην παρ. 2 όμως του ίδιου άρθρου, αναφέρεται το εξής:

«2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για τις θέσεις των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 κλάδων/ειδικοτήτων του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας όλων των κατηγοριών, καθώς και των κλάδων Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, Δ.Ε. Οδηγών, Δ.Ε. Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), Δ.Ε. Φύλαξης, Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, Υ.Ε. Υγειονομικού Προσωπικού και κλάδων/ειδικοτήτων κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α. α` βαθμού και των νομικών τους προσώπων, καθώς και συναφών κλάδων/ ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς.»

Ο ανωτέρω αποκλεισμός συνιστά διάκριση και κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία της χώρας μας, καθώς, μεταξύ άλλων, παραβιάζει την Αρχή της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης και συνιστά ανεπίτρεπτη δυσμενή διάκριση, όταν μάλιστα άτομα με αναπηρία που φοιτούν στα Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) εκπαιδεύονται σε ειδικότητες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

Με τον αποκλεισμό αυτό, παραβιάζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διατάξεων και ρυθμίσεων προσλήψεων ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους μέσω ΑΣΕΠ σε θέσεις μόνιμες ή αορίστου χρόνου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, εποχικές θέσεις κ.α. που έχει θεσπιστεί από το κράτος.

Δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχει η διαδικασία αξιολόγησης της υγείας και φυσικής καταλληλότητας του υποψήφιου υπαλλήλου για πρόσληψη, μέσω ιατρικών γνωματεύσεων, στο οποίο ειδικά για τα άτομα με αναπηρία αναφέρει: «Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία που διορίζονται με γενικές ή ειδικές διατάξεις, η υγεία και η φυσική καταλληλότητα πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την Υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο υπάλληλος», είναι απαράδεκτος ο αποκλεισμός των πολιτών με αναπηρία ή χρόνια πάθηση από προσλήψεις.

Ζητείται η άμεση παρέμβαση του υπουργείου ώστε να μπει ένα τέλος στην παραβίαση του συστήματος προσλήψεων και να σταματήσουν να θίγονται κεκτημένα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

Νέο κρούσμα γονεϊκού εκφοβισμού σε ιδιωτικό σχολείο – Ακούει το Υπουργείο Παιδείας;

Νέο κρούσμα γονεϊκού εκφοβισμού σε ιδιωτικό σχολείο – Ακούει το Υπουργείο Παιδείας;

Ένας εκπαιδευτικός σε ιδιωτικό σχολείο των βορείων προαστίων δέχτηκε υβριστική συμπεριφορά από γονέα. Ο γονέας ήθελε να διεκδικήσει το “δικαίωμα” του παιδιού του στην αναίδεια, μετά από παρατήρηση του εκπαιδευτικού για τη συμπεριφορά του. Η ψύχραιμη στάση του εκπαιδευτικού και η παρέμβαση συναδέλφων απέτρεψαν σωματική βία, αλλά η λεκτική και ψυχολογική βία ήταν έντονη. Η ΟΙΕΛΕ καταγγέλλει το περιστατικό και καλεί το Υπουργείο Παιδείας να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του γονεϊκού εκφοβισμού.

Οδηγός για εκπαιδευτικούς / Έμφυλη βία στο διαδίκτυο

Ενδοοικογενειακή βία και Ποινική διαμεσολάβηση / Νόμος 3500

ΟΙΕΛΕ / Aκούει το Υπουργείο Παιδείας;;; Νέο, βίαιο περιστατικό με δράστη γονέα εναντίον εκπαιδευτικού σε ιδιωτικό σχολείο των βορείων προαστίων

parental E-WALL

Νέο, μέσα σε λίγες ημέρες, περιστατικό bullying γονέα κατά ιδιωτικού εκπαιδευτικού. Σύμφωνα με καταγγελίες συναδέλφων, η νέα υπόθεση άγριου γονεϊκού εκφοβισμού έλαβε χώρα σε ιστορικό ιδιωτικό σχολείο των βορείων προαστίων.

Ο πολυετούς εμπειρίας και, κατά γενική ομολογία συναδέλφων, κηδεμόνων και μαθητών, αξιοσέβαστος εκπαιδευτικός δέχτηκε την υβριστική συμπεριφορά γονέα που ήρθε στο σχολείο για να διεκδικήσει το «δικαίωμα» του παιδιού του στην αναίδεια. Ο συνάδελφός μας είχε το «θράσος» να ζητήσει από τον ατίθασο μαθητή να βελτιώσει τη συμπεριφορά του. Φαίνεται όμως ότι κάποιοι γονείς, μόνο και μόνο επειδή πληρώνουν, προτιμούν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια να μετατραπούν σε Φαρ Ουέστ, από το να «τολμήσει» κάποιος να παρατηρήσει τα βλαστάρια τους….

Χάρη στην ψύχραιμη στάση του εκπαιδευτικού και στην παρέμβαση άλλων συναδέλφων αποφεύχθηκε (με ιδιαίτερη δυσκολία) η άσκηση σωματικής βίας σε βάρος του εκπαιδευτικού , όχι όμως και η άσκηση λεκτικής και ψυχολογικής βίας σε αυτόν. Αλήθεια, πώς είναι δυνατόν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί σε κάποιους χώρους να επιτελούν το λειτούργημά τους με αξιοπρέπεια και με την απαιτούμενη παιδαγωγική αυτονομία υπό τέτοιες συνθήκες;

Στηρίζουμε ανεπιφύλακτα κάθε συνάδελφο που θυματοποιείται στην προσπάθειά του να υπηρετήσει έντιμα και με αξιοπρέπεια το εκπαιδευτικό του έργο και καταγγέλλουμε το απαράδεκτο αυτό περιστατικό. Η ΟΙΕΛΕ θα συνεχίσει να μάχεται τόσο συνδικαλιστικά όσο και με την κατάθεση προτάσεων το εντεινόμενο φαινόμενο του γονεϊκού bullying και θα επιδιώξει τη συνεργασία με τις διοικήσεις των ιδιωτικών σχολείων, ώστε να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η ακραία και νοσηρή αυτή κατάσταση.

Άραγε, ακούει ο Υπουργός Παιδείας (στον οποίο έχουμε απευθύνει πρόσκληση συνάντησης για το φλέγον αυτό ζήτημα);;;

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 2024 / CENTRES OF VOCATIONAL EXCELLENCE

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 2024

THE 2024 CALL FOR PROPOSALS FOR CENTRES OF VOCATIONAL EXCELLENCE

Ψηφιακή Υπογραφή Δημοσίων Υπαλλήλων μέσω του gov.gr / Οδηγός βήμα βήμα

Οι καλύτερες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την τάξη – Εξοικονομήστε χρόνο και αυξήστε τη συμμετοχή των μαθητών

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας (CoVE) του Erasmus+ για το 2024 εκπνέει στις 7 Μαΐου.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση εδώ: Centres of Vocational Excellence 2024 call: what you need to know to apply! – European Commission (europa.eu)

Κατά την περίοδο 2019-2022, 38 έργα των Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας έχουν λάβει χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Erasmus+. Πληροφορίες στο σύνδεσμο: Learn more about these projects. Σύντομα θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος έργων της πρόσκλησης του 2023.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα

EMPL ACVT/DGVT

Κύλιση προς τα επάνω