ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΑΕ/2022 – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1&2ΓΕ/2023.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΑΕ/2022 – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1&2ΓΕ/2023 Σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου του ΑΣΕΠ κ Θάνου Παπαϊωάννου

Περισσότερα

ΑΣΕΠ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ 8Κ/2021 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ & ΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ 8Κ/2021 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ & ΔΕ Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης

Περισσότερα

Αποτελέσματα / Βαθμολογίες – Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ / 2Γ2022

Ανακοινώθηκαν τα Αποτελέσματα / Βαθμολογίες του Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ / 2Γ2022   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Γ/2022 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η Κεντρική

Περισσότερα

ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2ΓΕ: Παράταση προθεσμίας καταχώρησης μοριοδοτούμενων κριτηρίων στους ηλεκτρονικούς φακέλους υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ

Παράταση προθεσμίας καταχώρησης μοριοδοτούμενων κριτηρίων στους ηλεκτρονικούς φακέλους υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ. Η προθεσμία παρατείνεται ως τη Δευτέρα 29/5 και δεν

Περισσότερα

ΑΣΕΠ / ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. τα οριστικά αποτελέσματα του γραπτού

Περισσότερα

Πίνακες ΑΣΕΠ: Επικαιροποίηση προσόντων εκπαιδευτικών στο ΟΠΣΥΔ!!

ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2023 & 2ΓΕ/2023: Επικαιροποίηση προσόντων εκπαιδευτικών στο ΟΠΣΥΔ!!   Ενημέρωση του ΠΑΣΑΝ μετα από επικοινωνία που είχε ο σύλλογος

Περισσότερα

ΑΣΕΠ – ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα

Περισσότερα

ΑΣΕΠ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 1ΓΕ/2023 & 2ΓΕ/2023 ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ!

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα στατιστικά στοιχεία των προκηρύξεων 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα οποία υποβλήθηκαν 152.278 αιτήσεις.

Περισσότερα

ΑΣΕΠ: Αναμορφωμένοι πίνακες 1ΓΕ/2019 σε ΦΕΚ – Πίνακες με τους οποίους θα γίνουν οι διορισμοί στη γενική!!

ΑΣΕΠ: Αναμορφωμένοι πίνακες 1ΓΕ/2019 σε ΦΕΚ – Πίνακες με τους οποίους θα γίνουν οι διορισμοί!!   Με την υπ’ αρ.

Περισσότερα