MYSCHOOL

Myschool – Οδηγοί βήμα βήμα για όλες τις διαδικασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Myschool – Οδηγοί βήμα βήμα για όλες τις διαδικασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Το Myschool είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τα σχολεία για την καταγραφή και διαχείριση των πληροφοριών των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των σχολείων. Ο οδηγός βήμα βήμα που ακολουθεί θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε το Myschool για τις βασικές λειτουργίες του.

Ακολουθεί το ενημερωτικό σημείωμα των ΕΛΕ Ηρακλείου
Στον παρακάτω σύνδεσμο σας παρουσιάζουμε οδηγούς βήμα-βήμα που φτιάξαμε για τη βοήθεια των νέων διευθυντών και προϊσταμένων στην πλατφόρμα Myschool.
Ο φάκελος περιλαμβάνει διαφορετικά αρχεία για κάθε μια από τις απαραίτητες διαδικασίες στις οποίες προβαίνει ένας διευθυντής ή προϊστάμενος καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Τα αρχεία επίσης είναι σε αύξουσα αριθμητική σειρά βάσει των διαδικασιών που εκτελούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Δείτε τον φάκελο εδώ: https://drive.google.com/…/1CbwO6YkK1bUdBRjDkINtAWtlxdG…
Εάν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του Myschool, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη του συστήματος. Για να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη, μεταβείτε στην ενότητα “Υποστήριξη” και κάντε κλικ στο κουμπί “Επικοινωνία”.
Τηλέμαχος Παπαδόπουλος, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου
Άννα Στουμπίδη, αν. Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου 
Θεόφιλος Λαμπρογιαννάκης, Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης 
Σάκης Μπιμπισίδης, αν. Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης 
Γιάννης Τάσιου, Γ. Γραμματέας ΣΕΠΕ Δ. Θεοτοκοπουλος 
Βασίλης Αμπατζής, μέλος ΣΕΠΕ Δ. Θεοτοκόπουλος 

Επίδοµα τέκνων: Έλεγχος επαρκούς παρακολούθησης για την καταβολή του επιδόµατος τέκνων µέσω του myschool.

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία φοίτησης Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Παιδιού Α21» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Απόφαση σχετικά με την ηλεκτρονική διασταύρωση της επαρκούς φοίτησης, η οποία αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού στους μαθητές. Συμβουλές SaferInternet4Kids / Επικίνδυνες διαδικτυακές φιλίες!

Αποφασίστηκε από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου η διάθεση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας “Στοιχεία Φοίτησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” στο πληροφοριακό σύστημα “Επίδομα παιδιού Α21” του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), με τη μέθοδο “Αναζήτηση μαθητή στο myschool και επαλήθευση επαρκούς φοίτησης για συγκεκριμένο σχολικό έτος (αναζήτηση με βάση τον Α.Μ. του μαθητή). Προσωπικά δεδομένα – Οδηγός για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για σχολεία και εκπαιδευτικούς

αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία φοίτησης Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Παιδιού Α21» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), με την μέθοδο «Αναζήτηση μαθητή στο myschool και επαλήθευση της επαρκούς φοίτησής του για συγκεκριμένο σχολικό έτος (αναζήτηση με βάση τον Α.Μ. μαθητή)».
Σκοπός χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η διασταύρωση της επαρκούς φοίτησης, η οποία αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την χορήγηση του επιδόματος παιδιού σε σπουδαστές, σύμφωνα με το άρθρο 136 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) και της υπό στοιχεία Δ22/11/2705/58/17-1-2018 κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Ο φορέας έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Ο φορέας έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

3. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Νέα Έκθεση ΟΗΕ / Στερεότυπα “ριζωμένα” στην κοινωνία για τη βία κατά των γυναικών!!

 

 

Ενημέρωση Myschool / για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 

Ενημέρωση Myschool / για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οπως μας ενημέρωσε για τις λειτουργικότητες  και τις αλλαγές που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στο ψηφιακο σύστημα εκπαίδευσης

 • *(αφορά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)*
  Ενεργοποιήθηκαν οι λειτουργικότητες των ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, των ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, των ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ και των ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ με ΣΧΟΛΕΙΟ-ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ που υπάγεται στους τύπους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που “χειρίζεται” το e-eggrafes.
 • Πραγματοποιήθηκε μετάπτωση του B’ “πακέτου” εγγραφών μαθητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από το e-eggrafes στο myschool.

Myschool / Έκδοση αποτελεσμάτων στα Μουσικά σχολεία

Ακολουθεί η ενημέρωση της ψηφιακής πλατφόρμας myschool για την έκδοση αποτελεσμάτων στα Μουσικά σχολεία

Ενημερώνουμε τους Διευθυντές των Μουσικών Γυμνασίων ότι μετά την έκδοση του ΦΕΚ 5242/Β’/29-8-2023 πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες στο myschool: 

Εάν υπάρχουν στη σχολική μονάδα μαθητές οι οποίοι μετά την έκδοση αποτελεσμάτων του Ιουνίου έχουν σταλεί με μετεγγραφή σε Γυμνάσιο/Λύκειο Γενικής Παιδείας ακολουθώντας το ΦΕΚ 878/Β/05-03-2021 ενώ δικαιούνται (και επιθυμούν) να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Μουσικό Σχολείο, σύμφωνα με την τροποποίηση του ανωτέρω ΦΕΚ, θα πρέπει να στείλουν άμεσα αίτημα ακύρωσης της μετεγγραφής μέσω της καταγραφής προβλημάτων στην αρχική σελίδα του myschool.

Όσον αφορά τους μαθητές που παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, οι Διευθυντές θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

 • Να καταχωρίσουν την βαθμολογία στις αντίστοιχες βαθμολογικές περιόδους της επανεξέτασης.
 • Να πραγματοποιήσουν την έκδοση αποτελεσμάτων επιλέγοντας το βήμα «Τελική Επίδοση(Αποτελέσματα επανεξέτασης)» στην «Έκδοση Αποτελεσμάτων».
 • Να ενημερωθούν για την πληροφορία του αποτελέσματος (πατώντας το εικονίδιο «info» στην πρώτη στήλη στην καρτέλα «Ενημέρωση Τελικής Επίδοσης»).
 • Να εξάγουν την αναφορά «Τελική επίδοση μαθητών» προκειμένου να ενημερωθούν για τον ΓΜΟ του μαθητή καθώς και τον « Έλεγχο προόδου» προκειμένου να διαπιστώσουν τον βαθμό ετήσιας επίδοσης του μαθητή για κάθε μάθημα.
 • Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θα πρέπει να καθορίσουν την περαιτέρω πορεία του μαθητή σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ».

 

Ενημέρωση Myschool για Ιδρύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις, Υποβιβασμοί και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2023-2024

Ενημέρωση Myschool για Ιδρύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις, Υποβιβασμοί και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2023-2024

Ακολουθεί το ενημερωτικο της πλατφόρμας myschool για τη νεα σχολική χρονιά και τις αλλαγές.

Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου / Η διαδικασία και το έντυπο!

*Καλή σχολική χρονιά!*

*(αφορά ΔΠΕ και Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας)*
Υλοποιήθηκαν οι σχολικές μεταβολές (Ιδρύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις, Υποβιβασμοί και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2023-2024) του ΦΕΚ Τεύχος B’ 5223/28.08.2023.

Τέθηκε η νέα Οργανικότητα, ενώ στις συγχωνευόμενες σχολικές μονάδες μετακινήθηκαν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές προς τη σχολική μονάδα που παραμένει μετά τη συγχώνευση.

*(αφορά ΔΔΕ και ΕΠΑΛ)*
Μετά την έγκριση των κατ’ εξαίρεση Ολιγομελών Τμημάτων ΕΠΑΛ (ΑΔΑ: 6Ο4Ψ46ΝΚΠΔ-Π1Ω), πραγματοποιήθηκε η μετάπτωση των εγγραφών μαθητών ΕΠΑΛ από το e-eggrafes στο myschool

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MYSCHOOL ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Πολλές διευθύνσεις ξεκίνησαν ήδη να αποστέλλουν είμαι στα σχολεία για εργασίες που πρέπει να γίνουν ούτος ώστε οι διευθύνσεις να έχουν εικόνα του τι μέλλει γενέσθαι προκειμένου η Διεύθυνση να έχει την εικόνα των μαθητών στη σχολική μονάδα.

Η ενημέρωση των διευθύνσεων ξεκίνησε μετα από τη χθεσινή εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ για την καταγραφή των λειτουργικών κενών ώστε να είναι έτοιμα όλα για την α φάση προσλήψεων αναπληρωτών.

Ενημέρωση myschool για τύπους αδειών που προστέθηκαν στην πλατφόρμα

Είσαι διευθυντής; Έκλεψαν, παραβίασαν ή λήστεψαν το σχολείο σου!! Ποια βήματα ακολουθείς!!

Ακολουθεί η ενημέρωση των διευθύνσεων που είτε έχει έρθει είτε θα έρθει τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ/ΝΤΕΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ/ΝΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Παρακαλώ όπως προβείτε ΑΜΕΣΑ  στην δημιουργία Ολοήμερων Τμημάτων, Διευρυμένου Ολοήμερου καθώς και στον έλεγχο ορθής αποχώρησης μαθητών  στο Πληροφοριακό Σύστημα  MYSCHOOL για τη νέα σχολική χρονιά.

Σας επισημαίνω ότι η ενέργεια ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ είναι απαραίτητη προκειμένου η Διεύθυνση να έχει την εικόνα των μαθητών στη σχολική μονάδα.

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών 18/8 εως 23/8/2023

 

My school: πραγματοποιήθηκε η μετάπτωση εγγραφών μαθητών ΓΕΛ

My school: πραγματοποιήθηκε η μετάπτωση εγγραφών μαθητών ΓΕΛ

Οπως ενημέρωσε η σχολική πλατφόρμα my school για τις εγγραφές μαθητών ΓΕΛ

Πραγματοποιήθηκε μετάπτωση των εγγραφών μαθητών ΓΕΛ από το e-εγγραφές στο myschool για το *σχολικό έτος 2023-2024

 

My school / Ενημέρωση για τις νέες εγγραφές και διαγραφή – αποδέσμευση μαθητων

My school / Ενημέρωση για τις νέες εγγραφές και διαγραφή – αποδέσμευση μαθητων

My school / Ενημέρωση για τις νέες εγγραφές και διαγραφή – αποδέσμευση μαθητων

Οπως ενημέρωσε η σχολική πλατφόρμα μέσω έμαιλ για την διαγραφή και τις νέες εγγραφές

My school : Ενεργοποιήθηκαν οι νέες εγγραφές και η διαγραφή/αποδέσμευση μαθητών στα Νηπιαγωγεία.

 

Ενημέρωση myschool / Ονομασία ΥΠΑΙΘΑ – θέματα αιτήσεων εγγραφών Προνηπίων!!

Όπως ενημέρωσε η ψηφιακή σχολική πλατφόρμα myschool σε ανάρτηση της για τις τελευταίες αλλαγές

Myschool: Οδηγός Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου για το 2022- 2023

 • Ενημερώθηκε η ονομασία του Υπουργείου σε όλα τα έντυπα που εξάγονται από το myschool.
 • Ενεργοποιήθηκε η λειτουργικότητα έκδοσης της Βεβαίωσης Συμμετοχής Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  Για την ορθή έκδοσή της χρειάζεται Ενημέρωση Αριθμών Πρωτοκόλλου επιλέγοντας τίτλο Εξόδου «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
  Για απόφοιτους επιλέγετε «Ενημέρωση αριθμών πρωτοκόλλου πρόσβασης Αποφοίτων».
 • Για θέματα αιτήσεων εγγραφών Προνηπίων στην ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ που δεν μεταπτώθηκαν στο myschool (συνήθως λόγω ύπαρξης εγγραφής σε Ιδιωτικό Σχολείο), επικοινωνείτε με το helpdesk.

Ενημέρωση Myschool: Οδηγός Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου για το 2022-2023

 

Myschool – Σχολεία / Ενημέρωση για ολες οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην πλατφόρμα!!

Myschool – Σχολεία / Ενημέρωση για ολες οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην πλατφόρμα!!

Ενημέρωση απαραίτητων ενεργειών από την πλατφόρμα myschool προς τα σχολεία!!

 • Ενημερώνουμε τους Διευθυντές *Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων* ότι το σχολικό έτος 2023-2024 είναι διαθέσιμο για εργασία στο ΠΣ myschool. Αυτό αφορά τη δημιουργία τμημάτων και θέματα εγγραφών μαθητών και ΟΧΙ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (αυτές θα μεταφερθούν τον Ιούλιο, όπως κάθε χρόνο άλλωστε).
  *ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!*

ΤΕΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ / ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ – MYSCHOOL

 • Οι ΣΜΕΑΕ της Δευτεροβάθμιας (ΕΕΕΕΚ, ΕΝΕΕΓυΛ, Γυμνάσια και Λύκεια Ειδικής Αγωγής), *ΟΤΑΝ ολοκληρώσουν την έκδοση αποτελεσμάτων,* μπορούν επίσης να εργαστούν στο Σχ. Έτος 2023-2024 (δεν εμπλέκονται στο e-eggrafes).

 

Επιλύθηκε το θέμα με τη Μαζική Ανανέωση Εγγραφών.

 

Ενημερώνουμε τους Διευθυντές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων ότι το σχολικό έτος 2023-2024 είναι διαθέσιμο για εργασία στο ΠΣ myschool.

 

Οι σχολικές μονάδες με τύπο Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, Ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο και Ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο μη ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο δε θα μπορούν να εγγράψουν νέους μαθητές, καθώς το σύνολο αυτών θα προκύψει από τα δεδομένα που θα αποσταλούν από το σύστημα proti-eggrafi του ΥΠΑΙΘ στο myschool. Επομένως, τη δεδομένη χρονική στιγμή οι νέες εγγραφές θα είναι απενεργοποιημένες για αυτές τις σχολικές μονάδες.

Προς το παρόν (έως 31/8/2023) το προεπιλεγμένο Σχ. Έτος είναι το 2022-2023. Για να προχωρήσετε με τις αλλαγές που αφορούν το Σχ. Έτος 2023-2024, θα πρέπει να το επιλέξετε από την Αρχική σελίδα.

 

Όλες οι σχολικές μονάδες, ανεξαρτήτως τύπου, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ανάθεση των μαθητών σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (στα αντίστοιχα Δημοτικά και Γυμνάσια)

Συγκεκριμένα , η διαδικασία πραγματοποιείται από το σχολικό έτος 2022-2023, από το μενού Μαθητές->Εγγραφές μαθητών->Ανάθεση μαθητών σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης. Επιλέγετε το σχολείο επόμενης βαθμίδας στο οποίο θα εγγράψετε τους επιλεγμένους μαθητές και πατήστε το κουμπί Ανάθεση.

 

Αντίστοιχα οι σχολικές μονάδες υποδοχής μαθητών, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν αποδοχή των μαθητών από προηγούμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (από τα αντίστοιχα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά).

Συγκεκριμένα , η διαδικασία πραγματοποιείται από το σχολικό έτος 2023-2024, από το μενού Μαθητές->Εγγραφές μαθητών->Αποδοχή μαθητών από προηγούμενη βαθμίδα εκπαίδευσης. Επιλέγετε σχολική μονάδα από την οποία έχει γίνει ανάθεση μαθητών στο σχολείο σας->Επιλέγετε την γραμμή που περιέχει την τάξη προέλευσης και τάξη προορισμού ,ώστε να εμφανιστούν οι μαθητές.

Επιλέγετε τους μαθητές που θέλετε να εγγράψετε στο σχολείο σας.

Στις στήλες Αρ. Βιβλίου Μητρώου και Αρ. Μητρώου καταχωρείτε τα στοιχεία του Μαθητή στη Μονάδα σας και επιλέγετε ‘Αποδοχή’.

Οδηγός διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων / Εγχειρίδιο για Διευθυντές και  εκπαιδευτικούς!

Τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία (και τα Γυμνάσια ΟΤΑΝ ολοκληρώσουν την έκδοση αποτελεσμάτων) καλούνται να εγγράψουν τους Μαθητές μέσα από τις επιλογές της «Μαζικής Ανανέωσης Εγγραφών» .

Συγκεκριμένα , η διαδικασία πραγματοποιείται από το σχολικό έτος 2023-2024 από το μενού Μαθητές->Εγγραφές μαθητών->Μαζική ανανέωση εγγραφών. Θα πρέπει να επιλεχθεί η γραμμή που περιέχει την τάξη προέλευσης και τάξη προορισμού, ώστε να εμφανιστούν οι μαθητές και να προβείτε σε επανεγγραφή αυτών.

Είσαι διευθυντής; Έκλεψαν, παραβίασαν ή λήστεψαν το σχολείο σου!! Ποια βήματα ακολουθείς!!

Στη συνέχεια, καλείστε να δημιουργήσετε τα τμήματα και να κατανείμετε τους εγγεγραμμένους Μαθητές σας σε αυτά.

Συγκεκριμένα, για την δημιουργία τμημάτων, η διαδικασία πραγματοποιείται από το σχολικό έτος 2023-2024, είτε από το μενού Σχολική Μονάδα->Διαχείριση τμημάτων είτε από το μενού Σχολική Μονάδα->Αντιγραφή τμημάτων στο νέο έτος.

Ενημέρωση myschool για τύπους αδειών που προστέθηκαν στην πλατφόρμα

Οι Υπηρετήσεις των Εκπαιδευτικών θα είναι διαθέσιμες σε επόμενη αναβάθμιση του συστήματος.

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την τηλεφωνική υποστήριξη του συστήματος.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!

Κύλιση προς τα επάνω