ΕΠΙΛΕΓΜΈΝΑ ΆΡΘΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ

Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. για το Σχολικό Έτος 2024-2025

Προϋπηρεσία για μείωση ωραρίου εκπαιδευτικών [πλήρης ανανεωμένος οδηγός με όλες τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας ]

Κύλιση προς τα επάνω