ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) | Πληροφορίες και ενημέρωση για τη διαδικασία!!

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) | Πληροφορίες και ενημέρωση για τη διαδικασία!!

Ενημέρωση για το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ / Από τον Σεραφείμ ( Μάκη ) Λάππα Γενικό Γραμματέα ΠΟΣΕΕΠΕΑ.  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΒΘΜΙΑΣ – Δ/ΒΘΜΙΑΣ & ΟΛΙΓΟΘΕΣΕΩΝ

Αυτή την περίοδο παραδίδονται από τους γονείς στα Σχολεία τα Ατομικά Δελτία Υγείας  Μαθητών. Σύμφωνα με την ΑρΦ.6/304/75662/Γ1/ 21.5.2014 , (ΦΕΚ 1296 τ. Β΄/2014) ΚΥΑ  μπορείτε να δείτε ορισμένες χρήσιμες διευκρινήσεις: 

 • Το Α.Δ.Υ.Μ. έχει τριετή ισχύ και κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα ως  δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του  Δημοτικού, στην έναρξη φοίτησης στη Δ΄ Τάξη του Δημοτικού, στην Α΄ Τάξη του Γυμνασίου  και στην Α΄ Τάξη του Λυκείου. 
 • Πρέπει να κατατεθεί στην οικεία σχολική μονάδα το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου. 
 • Συντάσσεται μετά από προληπτική ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει τη λήψη ιατρικού  ιστορικού και τη φυσική εξέταση ΚΑΙ ΜΟΝΟ εφόσον απαιτούνται, άλλες παρακλινικές  εξετάσεις. Την ευθύνη συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ. έχουν οι παιδίατροι ή οι γενικοί γιατροί  ή, σε ειδικές περιπτώσεις, οι παθολόγοι, ανεξαρτήτως μονάδας ή φορέα που υπηρετούν ή  συνεργάζονται, καθώς και ανεξάρτητοι ιδιώτες ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων. Σε  εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους προσβασιμότητας είναι δυνατή η συμπλήρωσή του και  από άλλους ιατρούς.  Οδηγός διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων / Εγχειρίδιο για Διευθυντές και  εκπαιδευτικούς!
 • Γνωμάτευση για συμμετοχή στο μάθημα φυσικής αγωγής, σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου: 

Στην ενότητα αυτή σύμφωνα με τη σχετική υποσημείωση που αναγράφεται στο έντυπο του Α.Δ.Υ.Μ., τα όσα αναφέρονται δεν αφορούν Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες και Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα αλλά ούτε και δραστηριότητες που υλοποιούνται από άλλο φορέα πλην του Σχολείου ή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Ο ιατρός που πραγματοποιεί την προληπτική εξέταση γνωματεύει για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας χωρίς περιορισμούς ή με περιορισμούς λόγω προβλημάτων υγείας, οπότε σημειώνονται τα προβλήματα υγείας και οι περιορισμοί, ή εάν είναι αναγκαία η παραπομπή για ειδικό έλεγχο από ιατρό άλλης ειδικότητας προκειμένου να γίνει η σχετική γνωμάτευση, λόγω ειδικών ιατρικών ενδείξεων από την προληπτική εξέταση. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί, κατά την κρίση του ιατρού, οι ανωτέρω περιορισμοί να συνιστάται ο αποκλεισμός του μαθητή/τριας από το μάθημα της φυσικής αγωγής ή των άλλων δραστηριοτήτων. Οι περιορισμοί και τα προβλήματα υγείας που σημειώνονται στην παρούσα ενότητα αφορούν τόσο στην προστασία του παιδιού όσο και στην προστασία του σχολικού περιβάλλοντος (π.χ. από κίνδυνο διάδοσης λοιμωδών νοσημάτων).  Μπορεί ο σύλλογος διδασκόντων να κρατάει μετά τις 14.00;

 • Γνωμάτευση μετά από ειδικό έλεγχο για τη συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής, σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου:
 • Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο ιατρός που πραγματοποίησε την προληπτική εξέταση συνέστησε παραπομπή σε ιατρό άλλης ειδικότητας.
 • Ο ιατρός στον οποίο παραπέμφθηκε ο μαθητής/τρια γνωματεύει για τη συμμετοχή του χωρίς περιορισμούς ή με περιορισμούς κατ’ αναλογία της προηγούμενης ενότητας και από την οπτική του ιατρού που πραγματοποιεί τον ειδικότερο έλεγχο. 
 • Η γνωμάτευση για συμμετοχή σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου στις ενότητες (3) και (4) του Α.Δ.Υ.Μ. έχει την έννοια ότι από τον ιατρικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε δεν βρέθηκαν σχετικές αντενδείξεις. 

Σε περίπτωση που ο ιατρός που πραγματοποίησε την προληπτική εξέταση παραπέμψει τον μαθητή/τρια σε δύο ή περισσότερους ειδικούς ιατρούς, χρησιμοποιούνται πρόσθετα φύλλα Α.Δ.Υ.Μ. στα οποία συμπληρώνονται μόνο οι ενότητες (1) και (4). 

Τα Α.Δ.Υ.Μ. είναι απόρρητα έγγραφα και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο της σχολικής  μονάδας με ευθύνη του διευθυντή.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ | ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΡΙΣΜΩΝ – ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Ε.Δ.

unnamed

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ | ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΡΙΣΜΩΝ – ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Ε.Δ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ |

 • Καθορισμός του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της σχολικής μονάδας αναφορικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων
 • Ενδεικτικά Καθήκοντα εφημερευόντων εκπαιδευτικών

 

 • ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ
 • ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΜΕΝΤΟΡΑ + ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ | ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΡΙΣΜΩΝ – ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Ε.Δ.

Ακολουθούν τα έντυπα και το υλικό της Ένωσης Διευθυντών και Προϊσταμένων

 

Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής – Παραδείγματα καταγραφών

Ενδεικτικά Καθήκοντα εφημερευόντων  εκπαιδευτικών

 1. Οι εφημερεύοντες προέρχονται στο σχολείο τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και αποχωρούν μετά τη λήξη τους, αφού  πρώτα φύγουν όλοι οι μαθητές.
 2. Ελέγχουν την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και της αυλής.
 3. Με το χτύπημα του κουδουνιού κλειδώνουν την πόρτα εισόδου του σχολείου.
 4. Φροντίζουν για τη σύνταξη των μαθητών στην πρωινή προσευχή.
 5. Είναι αρμόδιοι για την τήρηση του ωραρίου διδασκαλίας και των διαλειμμάτων (κουδούνι).
 6. Συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την αποχώρηση όλων των μαθητών από τις αίθουσες κατά τα διαλείμματα και κατά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου.
 7. Επιτηρούν τους μαθητές στα διαλείμματα κατανέμοντας μεταξύ των (οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί) τους χώρους, έτσι ώστε να υπάρχει παντού επίβλεψη, η οποία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών και αποτελεί πρώτιστο μέλημα.
 8. Μεριμνούν για την πρόληψη ατυχημάτων, επιλύουν διαφορές μεταξύ μαθητών και δεν επιτρέπουν την έξοδό τους από το σχολείο.
 9. Απαγορεύουν παιχνίδια με τη μπάλα στα διαλείμματα.
 10. Προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μαζί με το δάσκαλο της τάξης και τους υπεύθυνους του φαρμακείου σε περίπτωση τραυματισμού μαθητή.
 11. Ελέγχουν όλο τον αύλειο χώρο, ώστε να αποτρέπεται η προσέγγιση ή η είσοδος ατόμων, που δεν έχουν σχέση με τη σχολική κοινότητα και δεν είναι δικαιολογημένη η εκεί παρουσία τους.
 12. Όταν ο καιρός είναι καλός, όλοι οι μαθητές βρίσκονται στο προαύλιο. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έξοδο των μαθητών στο προαύλιο την ώρα των διαλειμμάτων, τότε αυτοί παραμένουν εντός του σχολείου και η εφημερία γίνεται ανά όροφο.
 13. Αντικατάσταση εφημερεύοντος και αλλαγή εφημερίας γίνεται μόνον από το Διευθυντή του Σχολείου.

Εργαστήρια δεξιοτήτων Α1

Εργαστήρια δεξιοτήτων Α2

 

Εργαστήρια δεξιοτήτων Β1

Εργαστήρια δεξιοτήτων Β2

Πρακτικό ……../……..-09-2022

Του Συλλόγου Διδασκόντων του ………..ου Δημ. Σχολείου ………………..

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της σχολικής μονάδας αναφορικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων»

Στο/Στην  και στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ……………… Δημοτικού Σχολείου ………………………….., σήμερα …………………………, ημέρα ………………. και ώρα …………………. συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μετά από πρόσκληση του/της Διευθυντή/ντριας κ. ………………………………………………, σε ειδική συνεδρίαση προκειμένου να καθορίσει το Eτήσιο Σχέδιο Δράσης της σχολικής μονάδας  για την εφαρμογή των  «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» στους/στις μαθητές/τριες του σχολείου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, τον λόγο πήρε ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου και ενημέρωσε τον Σύλλογο Διδασκόντων για την Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. 94236/ΓΔ4/29-07-2021-ΦΕΚ 3567Β/04-08-2021 και την με αρ. πρωτ. 103235/ΓΔ/24-08-2021, Εγκύκλιο Εφαρμογής  του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Επισήμανε τον σκοπό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» που είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής, δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες και τους επιμέρους στόχους των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» που είναι η μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και υπευθυνότητας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης και στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Ύστερα από την ανάλυση των αναγκών των μαθητών/τριών της σχολικής μονάδας  αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

Α.  Η ανάθεση  των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» στους/στις  εκπαιδευτικούς του σχολείου να έχει ως εξής:

1ος κύκλος: 10 Οκτωβρίου 2023– 30 Νοεμβρίου 2023

Α1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: ΥΓΕΙΑ: Διατροφή – Αυτομέριμνα, Οδική ασφάλεια

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………….

Α2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: ΥΓΕΙΑ: Διατροφή – Αυτομέριμνα, Οδική ασφάλεια

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ………………………………………………………………………..

Β1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ- ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία-Πρόληψη

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………….

 

Β2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία-Πρόληψη

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ………………………………………………………………………………

Γ1 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: Γνωρίζω με το σώμα μου-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: …………………………………………………………………………….

Γ2 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: Γνωρίζω με το σώμα μου-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Δ1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: ΥΓΕΙΑ: Διατροφή – Αυτομέριμνα, Οδική ασφάλεια,

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: …………………………………………………………………………..

Δ2 τάξη: Θεματική Ενότητα ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: ΥΓΕΙΑ: Διατροφή – Αυτομέριμνα, Οδική ασφάλεια

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Ε1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική ενότητα: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία-Πρόληψη

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Ε2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία-Πρόληψη

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

ΣΤ1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: Γνωρίζω το σώμα μου- Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

ΣΤ2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: Γνωρίζω το σώμα μου- Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

 

2ος κύκλος:  1 Δεκεμβρίου 2023 –  2 Φεβρουαρίου 2024

Α1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική ενότητα: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική Κληρονομιά

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Α2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική Ενότητα: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική Κληρονομιά

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Β1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική ενότητα: Φυσικές καταστροφές, Πολιτική Προστασία

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Β2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική ενότητα: Φυσικές καταστροφές, Πολιτική Προστασία

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Γ1 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική Ενότητα: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική Κληρονομιά

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Γ2 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική Ενότητα: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική Κληρονομιά

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Δ1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική Ενότητα: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική Κληρονομιά

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Δ2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική ενότητα: Οικολογία-Παγκόσμια και τοπική Φυσική Κληρονομιά Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Ε1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική ενότητα: Φυσικές καταστροφές, Πολιτική Προστασία

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Ε2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική ενότητα: Φυσικές καταστροφές, Πολιτική Προστασία

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

ΣΤ1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική ενότητα: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική Κληρονομιά

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

ΣΤ2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική ενότητα: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική Κληρονομιά

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

3ος κύκλος:  5 Φεβρουαρίου 2024 –  29 Μαρτίου 2024

Α1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική ενότητα: Ανθρώπινα δικαιώματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Α2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική ενότητα: Ανθρώπινα δικαιώματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Β1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική Ενότητα: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας –Γνωριμία με επαγγέλματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Β2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική Ενότητα: Υποθεματική Ενότητα: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας –Γνωριμία με επαγγέλματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Γ1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική Ενότητα: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Γ2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική Ενότητα: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Δ1 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

ΥΠΑΙΘ / Nομικο πλαίσιο σχετικά με τις σχολικές υποδομές & αρμοδιότητες των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Δ2 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Ε1 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική Ενότητα: Εθελοντισμός-διαμεσολάβηση

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Ε2 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική Ενότητα: Εθελοντισμός-διαμεσολάβηση

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

ΣΤ1 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική Ενότητα: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

ΣΤ2 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική Ενότητα: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

4ος κύκλος:  1 Απριλίου 2024 –  31 Μαΐου 2024

Α1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική ενότητα: STEM-Εκπαιδευτική Ρομποτική

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Α2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική ενότητα: STEM:-Εκπαιδευτική Ρομποτική

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Β1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική ενότητα: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Β2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική Ενότητα: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Γ1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική Ενότητα: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Γ2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική Ενότητα: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Δ1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική ενότητα: STEM-Εκπαιδευτική Ρομποτική

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Δ2 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική ενότητα: STEM-Εκπαιδευτική Ρομποτική

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Ε1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική ενότητα: STEM-Εκπαιδευτική Ρομποτική

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Ε2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική ενότητα: STEM-Εκπαιδευτική Ρομποτική

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Αναλυτικά Εγχειρίδια / Οδηγοί για Διευθυντές σχολείων – Κατευθυντήριες γραμμές!!

ΣΤ1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική Ενότητα: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

ΣΤ2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική Ενότητα: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

 1. B. Να συμπληρωθεί το Ετήσιο Σχέδιο  Δράσης  σύμφωνα με υπόδειγμα του Ι.Ε.Π. και να δημιουργηθεί  ειδικός  φάκελος στον οποίο θα φυλάσσονται τα ετήσια σχέδια δράσης της σχολικής μονάδας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται και θα διαβιβαστεί στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης ………………………………………..

 

«Διαχείριση κρίσεων στους σχολικούς οργανισμούς» – Eπιμορφωτικό υλικό από την Ένωση Δ/ντων-Δ/ντριων 2022-23

Ο/Η Διευθυντής/ντρια

Τ.Σ.Υ.                                                          Τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων

Τ.Υ.

 


 

ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

 

Πράξη ………../…..-…..-……

 

 

 

Στο/Στη(ν) …………………….. και στο γραφείο του/της Διευθυντή/ντριας του ……… Δημοτικού Σχολείου …………………………. σήμερα ……………………… ημέρα …………………………. και ώρα ……………………. ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου, αφού έλαβα υπόψη:

Α. το άρθρο 92 του Ν.4823/2021(ΦΕΚ 136Α/3-8-2021), και

Β. την ΥΑ με Αριθμ. Φ12/102913/ΓΔ4/24-08-2022(ΦΕΚ 4509Β/25-08-2022)

Αποφασίζουμε

Α. Ορίζουμε ως Ενδοσχολικούς Συντονιστές Τάξεων στη σχολική μας μονάδα, με βάση τα κριτήρια επιλογής τού άρθρου 4 της παραπάνω ΥΑ, τους/τις παρακάτω εκπαιδευτικούς:

 1. Τον/Την εκπαιδευτικό ΠΕ……… κ. .…………..………………………………………….., για τις τάξεις Δ, Ε και ΣΤ, και
 2. Τον/Την εκπαιδευτικό ΠΕ……… κ. ……………………………………………….., για τις τάξεις Α, Β και Γ,

οι οποίοι θα συντονίζουν και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, καθώς και τις προσπάθειες της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας να την ενισχύσουν ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης και ανάπτυξης.

Β. Η παρούσα πράξη να κοινοποιηθεί στους/στις ενδιαφερόμενες εκπαιδευτικούς.

 

 

………….. ………….. 202…

Ο/Η Διευθυντής/ντρια

 

…………………

 


 

ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΜΕΝΤΟΡΑ

 

Πράξη ………../…..-…..-……

 

Στο/Στην ………………….. και στο γραφείο του/της  Διευθυντή/ντριας του ……… Δημοτικού Σχολείου …………… σήμερα ……………………… ημέρα …………………………. και ώρα ……………………. ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου, αφού έλαβα υπόψη:

Α. το άρθρο 93 του Ν.4823/2021(ΦΕΚ 136Α/3-8-2021), και

Β. την ΥΑ με Αριθμ. Φ12/102919/ΓΔ4/24-08-2022(ΦΕΚ 4509Β/25-08-2022)

Αποφασίζουμε

Α. Ορίζουμε ως Παιδαγωγικό Σύμβουλο-Μέντορα στη σχολική μας μονάδα,  με βάση τα κριτήρια επιλογής τού άρθρου 4 της παραπάνω ΥΑ, τον/την εκπαιδευτικό ΠΕ……… κ. ………………………………………………………….., με σκοπό να εμπνεύσει, να προσανατολίσει και να υποστηρίξει κάθε νεοδιοριζόμενο ή πρόσφατα τοποθετημένο στη σχολική μας μονάδα μόνιμο ή αναπληρωτή ή ωρομίσθιο εκπαιδευτικό, με προϋπηρεσία έως πέντε (5) έτη, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας του και εν γένει του παρεχόμενου από αυτόν εκπαιδευτικού έργου.

Β. Η παρούσα πράξη να κοινοποιηθεί στον/στην ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικό.

 

 

………….. ………….. 202…

 

Ο/Η Διευθυντής/ντρια

 

…………………


 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [77.04 KB]

 

 

Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής – Παραδείγματα καταγραφών

Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής: Η τήρησή του αποτελεί ευθύνη του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου του σχολείου. Πρόσβαση ενημέρωσης στο περιεχόμενο του συγκεκριμένου βιβλίου έχει όλο το διδακτικό προσωπικό του σχολείου.

Στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής καταγράφονται με χρονολογική σειρά όλα τα στοιχεία, γεγονότα, συμβάντα που αναφέρονται στη σχολική ζωή και τη λειτουργία του σχολείου όπως εκδηλώσεις, συνεργασία με φορείς, έκτακτη απουσία εκπαιδευτικού, έκτακτη αλλαγή εφημερίας κ.λπ. (Π.Δ. 79/2017, άρθρο 20)

Το βιβλίο αυτό αποτελεί κύριο βιβλίο καταγραφής όλων των στοιχείων – γεγονότων –συμβάντων που αναφέρονται στη σχολική ζωή, στη λειτουργία του σχολείου. Καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά πληροφορίες για τις σημαντικές καθημερινές δραστηριότητες, όπως εκδηλώσεις, συνεργασία με φορείς, έκτακτη απουσία εκπαιδευτικού κ.λ.π. (Το βιβλίο αυτό κλείνει στο τέλος του σχολικού έτους).

ΤΕΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ / ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ – MYSCHOOL

Παραδείγματα καταγραφών ημερολογίου σχολικής ζωής

Ημερομηνία Συμβάν
χχ/χχ/χχ Πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.  Ακολούθησε σύντομη ενημέρωση γονέων. Όλα τα παιδιά αποχώρησαν στις …
χχ/χχ/χχ Ανεστάλη η λειτουργία του ολοήμερου τμήματος, λόγω έκτακτης απουσίας  της εκπαιδευτικού κ. Όλα τα παιδιά αποχώρησαν στις 13:00. Την  εκπαιδευτικό αναπλήρωσε η κ. ………
χχ/χχ/χχ Στις 10:30 προσήλθε υπάλληλος του πρατηρίου καυσίμων « » και  πραγματοποίησε προμήθεια 500 λίτρων πετρελαίου/ο υπάλληλος του  Δήμου κ. … για αντικατάσταση λαμπτήρων/επισκευή αυλόπορτας….
χχ/χχ/χχ Πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς των  μαθητών… και την εκπαιδευτικό κ. ../ομαδική ενημερωτική συνάντηση  γονέων…
χχ/χχ/χχ Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο … Τα παιδιά αποχώρησαν με το λεωφορείο της εταιρίας ««….» στις 08:30 και επέστρεψαν στις 12:30. Το ολοήμερο τμήμα λειτούργησε κανονικά.
χχ/χχ/χχ Πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή του δημοτικού και ώρα …  Το ολοήμερο λειτούργησε κανονικά/έγινε μεταφορά ωραρίου…
χχ/χχ/χχ Προσήλθε ο κ. …., υπεύθυνος του φορέα……και πραγματοποιήθηκε η  δράση…../η κ. …, Ψυχολόγος του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Αν. Αττικής για παρατήρηση  του μαθητή Κ.Ι. και συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς…..
χχ/χχ/χχ Ανεστάλη η δια ζώσης λειτουργία του δημοτικού, λόγω χιονόπτωσης/πανδημίας. Πραγματοποιήθηκε τηλεκπαίδευση.
χχ/χχ/χχ Προσήλθε η Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κ. ……./η Υπεύθυνη Σχολικών  Δραστηριοτήτων, κ. …, για συζήτηση και συνεργασία με τις/τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Δόθηκαν οδηγίες για…
χχ/χχ/χχ Στις 13:00 προσήλθε ο κ. …., γονέας της μαθήτριας Α.Ν., εμφανώς  εκνευρισμένος.., εξέφρασε σε έντονο ύφος παράπονα για …, ανέφερε ότι..,  χρησιμοποίησε απρεπείς εκφράσεις, όπως « ……», «………». Η Διευθύντρια  του ζήτησε ευγενικά να περάσει στο Γραφείο για να συζητήσουν πιο ήρεμα,  του επέδειξε τη σχετική νομοθεσία…, του εξήγησε/δήλωσε/ανέφερε ότι…. Ο  γονέας συμφώνησε… δε συμφώνησε… δήλωσε ότι.. και αποχώρησε μετά από … λεπτά.
χχ/χχ/χχ Κατά την ώρα του 1ου διαλείμματος ο μαθητής Ι.Λ. εμφάνισε ξαφνική  αδιαθεσία/πυρετό/τσιμπήθηκε από μέλισσα και εμφάνισε έντονο οίδημα , ειδοποιήθηκαν αμέσως οι γονείς και παρέλαβαν τον μαθητή στις 11:00.
χχ/χχ/χχ Κατά την ώρα του 2ου διαλείμματος σημειώθηκε περιστατικό διαπληκτισμού μεταξύ των μαθητών Α.Κ. (αρ. μητρώου 45) και Μ.Λ. (αρ. μητρώου 96). Έπειτα από παρέμβαση των εφημερευόντων/εφημερευουσών εκπαιδευτικών, το συμβάν έληξε και ενημερώθηκαν οι γονείς των μαθητών.
χχ/χχ/χχ Στις 11:30 πραγματοποιήθηκε άσκηση σεισμού, με τη συμμετοχή όλων των τμημάτων της σχολικής μονάδας.
χχ/χχ/χχ Επεστράφη από την κ. ……. , γονέα του μαθητή Α.Μ. (αρ. μητρώου 88), το τάμπλετ του σχολείου που της είχε παραχωρηθεί για τις ανάγκες της  τηλεκπαίδευσης
χχ/χχ/χχ Επεστράφη από τον πρόεδρο του συλλόγου γονέων & κηδεμόνων, το κλειδί του σχολείου που είχε παραχωρηθεί για τις ανάγκες  των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.
χχ/χχ/χχ Πραγματοποιήθηκε η γιορτή λήξης του σχολικού έτους με μεταφορά  ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες και με την παρουσία γονέων, συνοδών. Η τελετή απονομής αναμνηστικών βραβείων και ατομικών  φακέλων των παιδιών με την παρουσία των γονέων και ώρα..

Οδηγός διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων / Εγχειρίδιο για Διευθυντές και  εκπαιδευτικούς!

Πηγή: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

«Ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), Τμήματος Ένταξης, Παράλληλης Στήριξης και Διδασκαλίας στο Σπίτι»

«Ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), Τμήματος Ένταξης, Παράλληλης Στήριξης και Διδασκαλίας στο Σπίτι»

Οι ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι σημαντικά έγγραφα που περιγράφουν και αναλύουν τις δραστηριότητες, τη λειτουργία και την πρόοδο της σχολικής μονάδας.

Θεραπευτικό video game για παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (ΔΕΠΥ)

ΣΧΕΤ:
1. Ν. 3699/2008, Τεύχος Α΄, ΦΕΚ 199/02-10-2008 2. Υπ. Απ. 102357/Γ6 (Φ.Ε.Κ. 1319/10-10-2002) 3. Υπ. Απ. 28911/Γ6 (ΦΕΚ 449/3-4-2007) 4. Γ6/128/27-4-90 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Εγγραφές μετεγγραφές μαθητών με ειδικές ανάγκες 5. Υπ. απ.27922/Γ6, ΦΕΚ 449/ 3-4-07

Με τη λήξη του διδακτικού έτους με σκοπό και μόνο τη διευκόλυνση των συναδέλφων εκπαιδευτικών, επισυνάπτουμε προς συμπλήρωση, φόρμες αποτύπωσης των Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργίας:

Έρευνα: H δυσλεξία είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη προσαρμοστική επιτυχία

 

1. των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) (1),

2. των Τμημάτων Ένταξης (2),

3. της Παράλληλης Στήριξης (3) και

4. της Διδασκαλίας στο Σπίτι (4).

Αναλυτικά Εγχειρίδια / Οδηγοί για Διευθυντές σχολείων – Κατευθυντήριες γραμμές!!

 

Επισυνάπτονται οι ετήσιες εκθέσεις

 

ΥΠΑΙΘ / Nομικο πλαίσιο σχετικά με τις σχολικές υποδομές & αρμοδιότητες των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

 

 

 

ΥΠΑΙΘ / Nομικο πλαίσιο σχετικά με τις σχολικές υποδομές & αρμοδιότητες των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

«Ενημερωτικό έγγραφο περί του νομικού πλαισίου σχετικά με τις σχολικές υποδομές και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα »

Με αφορμή τα ποικίλα και πολυάριθμα ερωτήματα τα οποία αποστέλλονται προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τα οποία σχετίζονται με την αρμοδιότητα επισκευής, συντήρησης, ανέγερσης νέας σχολικής δομής, συστέγασης, μεταστέγασης κ.λ.π. σχολικών μονάδων, προερχόμενα από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, ενδιαφερόμενους πολίτες ή περιφερειακές υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ., η υπηρεσία μας έκρινε αναγκαία την αποστολή του διαβιβαζόμενου εγγράφου.

Στόχος μας είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων σχετικά με την μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία η οποία αφορά στη σχολική στέγη και στην προερχόμενη από αυτή ακίνητη περιουσία, στους όρους διαχείρισης και δέσμευσής της όπως και στις προβλεπόμενες διαδικασίες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση και συντήρηση αυτής.

Με αυτό το τρόπο επιτυγχάνεται η ορθή πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων και η επικέντρωση της υπηρεσία μας στη διεκπεραίωση του έργου αποκλειστικής αρμοδιότητάς της.

Βήμα βήμα / Δωρεάν εργαλεία: Δημιουργία βίντεο για το τέλος της σχολικής χρονιάς!

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
( εσωτερικός και εξωτερικός χώρος σχολικών μονάδων )
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ( Υ.ΠΑΙ.Θ.)
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ

 

Το ΠΔ για τον κανονισμό πυροπροστασίας οδηγεί σε σπάσιμο τμημάτων – Οι προϋποθέσεις για τον αριθμό μαθητών ανά αίθουσα

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [436.93 KB]

Αναλυτικά Εγχειρίδια / Οδηγοί για Διευθυντές σχολείων – Κατευθυντήριες γραμμές!!

Αναλυτικά Εγχειρίδια / Οδηγοί για Διευθυντές σχολείων – Κατευθυντήριες γραμμές!! Τα Εγχειρίδια του Διευθυντή  είναι ένας οδηγός για την ορθή λειτουργία του Σχολείου.

Βασική ανάγκη των Διευθυντών, προϊσταμένων αλλά και των δασκάλων είναι η ύπαρξη ενός συνοπτικού οδηγού για τον Διευθυντή του Σχολείου που να περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά θέματα της Νομοθεσίας που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του Σχολείου, να περιέχει τα πιο χρήσιμα υποδείγματα εντύπων και να δίνει πρακτικές οδηγίες για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων που αντιμετωπίζονται καθημερινά στο Σχολείο.

 

Παρακάτω επισυνάπτονται οι οδηγοί που έχουμε συλλέξει.

 

 

«Διαχείριση κρίσεων στους σχολικούς οργανισμούς» – Eπιμορφωτικό υλικό από την Ένωση Δ/ντων-Δ/ντριων 2022-23

 

 

 

 

Ε.Ε.: Κατευθυντήριες γραμμές για διδάσκοντες και εκπαιδευτικούς – Aντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού!!

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘ. ΣΑΙΤΗΣ

 

ΕΠΑΦΟΣ

 

Εγκύκλιος για τον προγραμματισμό σχολικών μονάδων για τη σχολική χρονιά 2023-2024 (Ωρολόγια προγράμματα, Κατανομή Τμημάτων, Ωράριο εκπαιδευτικών, Αναθέσεις μαθημάτων)!!

«Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Αναβαθμισμένου  Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2022- 2023»

Σχετ. εγγρ.: Η με αρ. πρωτ. 1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020)

Το ΥΠΑΙΘ με την παρούσα εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων/ουσών θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2023- 2024.

Α. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου

1.Ωρολόγια προγράμματα
2.Κατανομή Τμημάτων
3.Ωράριο εκπαιδευτικών
4.Αναθέσεις μαθημάτων
5.Αντισταθμιστικοί – Υποστηρικτικοί Θεσμοί
6.Επιμορφωτικές δράσεις
7.Διδακτικά Βιβλία
8.Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου
9.Παραρτήματα Δημοτικών Σχολείων
10.Σχολικές Βιβλιοθήκες
11.Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool

Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

1.Ορισμός Υπεύθυνου Ολοημέρου
2.Πρωινή Ζώνη
3.Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου Τμήματος και Πρωινής Ζώνης
4.Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος σε ολιγοθέσια σχολεία
5.Διατροφική Αγωγή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα
6. Λειτουργία Αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου
7. Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος
Γ. Λήξη Διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2022-2023
Δ. Έκδοση Τίτλων Σπουδών και Τίτλων Προόδου
Ε. Συλλογικός Προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς
το εκπαιδευτικό τους έργο

Αναλυτικά Εγχειρίδια / Οδηγοί για Διευθυντές σχολείων – Κατευθυντήριες γραμμές!!

Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής – Παραδείγματα καταγραφών

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [286.47 KB]

«Διαχείριση κρίσεων στους σχολικούς οργανισμούς» – Eπιμορφωτικό υλικό από την Ένωση Δ/ντων-Δ/ντριων 2022-23

Αγαπητά μέλη,
Σας στέλνουμε συνημμένως επιμορφωτικό υλικό  της εισηγήτριας κ. Χατζηπαναγιώτου Παρασκευής για το  4ο σεμινάριο του 7ου Επιμορφωτικού Κύκλου 2022-2023 της Ένωσής μας, με θέμα: «Διαχείριση κρίσεων στους σχολικούς οργανισμούς», για ενημέρωσή σας.
Καλή μελέτη!
Ραντεβού στο επόμενο σεμινάριό μας που θα είναι διαδικτυακό.
Να είστε πάντα καλά 
Το ΔΣ

….
….

Εγκύκλιος: Έλεγχος και Οριστικοποίηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα ‘myschool’ σχετικά με τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ που ζητάει τον: «Έλεγχο και Οριστικοποίηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα ‘myschool’ σχετικά με τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοίτησαν/φοιτούν σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κατά τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023»

Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έως την Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023:

 

Α) να ελέγξουν την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΑ) μαθητών/μαθητριών τα οποία αφορούν τα σχολικά έτη 2020-2021, 20212022 και

 

Β) να ολοκληρώσουν την εισαγωγή των στοιχείων για το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 αναφορικά με τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Αναγκών (ΕΕΑ) μαθητών/τριών.

 

Σας επισυνάπτουμε την εγκύκλιο και τον οδηγό χρήσης του myschool

 

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

Κλείσιμο βιβλίων – Ταχτοποίηση οικονομικών: Eνέργειες που έχουν να κάνουν διευθυντές – προϊστάμενοι σχολικών μονάδων 2023

Κρίσεις Διευθυντών: Πρόγραμμα (App) Υπολογισμού Μορίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Σας παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα υπολογισμού μορίων για τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων με βάση την κείμενη νομοθεσία όπως ανακοινώθηκε.

 

Κρίσεις Διευθυντών: Προϋποθέσεις υποψηφιότητας & Αναλυτικός Πίνακας μοριοδότησης

 

Στο αρχείο μέσα μπορείτε να περιηγηθείτε στις διάφορες καρτέλες (αναλόγως την κατηγορία προσόντων) και να βάλετε την ποσότητα των προσόντων που έχετε ή να επιλέξετε ποια προσόντα έχετε από κάθε κατηγορία. Καθώς επιλέγετε προσόντα το πρόγραμμα υπολογίζει το συνολικό άθροισμα που το βλέπετε τόσο ανά κατηγορία (μέσα στην καρτέλα) αλλά και συνολικά στην αρχική καρτέλα

 

Οδηγός για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν – Από την προκήρυξη μέχρι την τοποθέτηση

 

Το αρχείο είναι συμπιεσμένο, η επεξεργασία θα γίνει αφού το κατεβάσετε και το αποσυμπιέσετε στον υπολογιστή σας

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

 

 

Κύλιση προς τα επάνω