ΙΕΚ

ΕΟΠΠΕΠ / Ένταξη Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α’ στο μητρώο

Ο ΕΟΠΠΕΠ ενεργοποιεί εκ νέου την υποβολή των αιτήσεων Συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού, κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη ΣΥΕΠ, για την απευθείας ένταξη τους στο υπομητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α (ανωτέρου επιπέδου) (αρ. 9, παρ. 2 ΚΥΑ 13173/Κ6/ΦΕΚ 617).

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής προτεραιότητας του Υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με νέα εργαλεία που θα υποστηρίζονται από πιστοποιημένους συμβούλους σταδιοδρομίας του ΕΟΠΠΕΠ.

Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί ένας ικανός αριθμός συμβούλων/αξιολογητών, που θα υποστηρίξουν τη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Β΄ .

Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τα καταθέσουν ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ https://protocol.eoppep.gr/ .

Όσοι Σύμβουλοι σταδιοδρομίας έχουν ήδη ενταχθεί στο ανωτέρω Υπομητρώο Α, στο πλαίσιο προηγούμενων προσκλήσεων του ΕΟΠΠΕΠ, παραμένουν σε αυτό και δεν απαιτείται να προβούν σε κάποια πρόσθετη ενέργεια.

Προσωπικά δεδομένα – Οδηγός για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για σχολεία και εκπαιδευτικούς

syep mitroo A

Αργίες, Γιορτές & Διακοπές από 01/09/23 έως 30/06/24!

 

Έναρξη λειτουργίας μητρώου εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης έναρξης λειτουργίας μητρώου εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας μητρώου εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2023, ώρα 14:00, έως και την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 14:00, νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές δύνανται να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Επίσης, τα ήδη ενταγμένα μέλη στο Μητρώο έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν την αίτησή τους και να προσθέσουν νέα δικαιολογητικά. Οδηγίες για τους υποψήφιους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ!

Η είσοδος στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου https://mitrooiek.minedu.gov.gr γίνεται με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet. Επισημαίνεται ότι οι ενότητες Α1 και Α2 μπορούν να διορθωθούν ΕΚΤΟΣ από τα πεδία: ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ, τα οποία επιβεβαιώνονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ. Μετά τη συμπλήρωση ή επικαιροποίηση της αίτησης θα πρέπει πάντα να ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΕ την αίτησή σας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ

Μετά την ημερομηνία λήξης της λειτουργίας του μητρώου θα εκκινήσει διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων και, στη συνέχεια, θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις για τις προθεσμίες υποβολής αιτημάτων επανεξέτασης πεδίων της αίτησης.

 

Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης του «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», 2ης περιόδου 2023 (ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης 2ης Περιόδου 2023 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»

Πετυχαίνοντας το στόχο που έθεσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ, κ Γεωργία Ρεμπούτσικα, σε λιγότερο από 10 ημέρες μετά τις εξετάσεις, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης της 2ης Περιόδου 2023 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Οι Εξετάσεις διεξήχθησαν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

Σε αυτή την εξεταστική περίοδο δήλωσαν συμμετοχή 388 υποψήφιοι και ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις Εξετάσεις Πιστοποίησης 350.

Για να αναζητήσετε τα αποτελέσματα, πατήστε εδώ.

Για την πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξετάσεων, αφού επιλέξετε στο πεδίο Εξεταστικής Περιόδου «2ης Περιόδου 2023» θα πρέπει να πληκτρολογήσετε με κεφαλαία γράμματα, το ΕΠΩΝΥΜΟ, το ΟΝΟΜΑ, το ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ και την ημερομηνία γέννησής σας.

Υπενθυμίζουμε ότι:
Αν ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ σας είναι από 1 έως 9 είστε αποτυχών.
Αν ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ σας είναι από 10 έως 20 είστε επιτυχών.

Η χορήγηση της Βεβαίωσης Επάρκειας θα γίνεται από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) σύμφωνα με τον τρόπο παραλαβής που έχετε επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας στις Εξετάσεις Πιστοποίησης.

apotelesmata security 2nd 2023

ΕΟΠΠΕΠ / Ενημέρωση για τη διαδικασία ανανέωσης της ισχύος πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας 

Δεδομένων των αυξημένων αναγκών για αξιοποίηση πιστοποιημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ εκπαιδευτών ενηλίκων θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι το σχετικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης με Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια αριθμεί ήδη πάνω από 24.850 πιστοποιημένους εκπαιδευτές, εκ των οποίων ένας σημαντικός αριθμός άνω των 4.000 δεν ανανέωσε την πιστοποίησή του με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αξιοποιηθεί από τα ΚΔΒΜ στα προγράμματα που υλοποιούν.

ep_info.jpg

Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η  ισχύς της πιστοποίησής εκπαιδευτικής επάρκειας έχει δεκαετή διάρκειαΜε την συμπλήρωση των 10 ετών από την ημερομηνία ένταξής τους στο μητρώο, η πιστοποίηση λήγει και οι εκπαιδευτές αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να απασχολούνται στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ.

Για την αποφυγή κωλυμάτων στη συμμετοχή τους σε προγράμματα, προτρέπουμε τους εκπαιδευτές ενηλίκων του Μητρώου μας να παρακολουθούν στο ηλεκτρονικό τους χαρτοφυλάκιο την ειδοποίηση της λήξης τους και τους υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία ανανέωσης της ισχύος πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας είναι πολύ απλή, σύντομη και εκκινεί εκούσια, με ευθύνη και επιμέλεια των ίδιων των ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

Ειδικότερα, για να εκκινήσετε τη διαδικασία ανανέωσης της πιστοποίησής σας, καλείστε, μέσω της υποβολής Αίτησης Διαχείρισης Μεταβολών Χαρτοφυλακίου Προσόντων- «Αίτηση Αλλαγής» (βλ. σχετ. στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στην ενότητα «ΠΙΣΤΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» →Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας → Βήματα και Διαδικασία → Τι είναι Αίτηση Αλλαγής; Πότε και πώς μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση Αλλαγής;» να δηλώσετε / τεκμηριώσετε:
α)διδακτική εμπειρία 150 τουλάχιστον ωρών σε ενηλίκους ή εναλλακτικά
β)παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών, διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών.

Τα παραπάνω θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός του διαστήματος των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία χορήγησης της πιστοποίησης μέχρι και τη λήξη ισχύος της.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη υποβάλει Αίτηση Διαχείρισης Μεταβολών Χαρτοφυλακίου Προσόντων στην οποία δηλώνετε/τεκμηριώνετε τα ανωτέρω και έχει εγκριθεί ή έχετε υποβάλει και εκκρεμεί η αξιολόγησή της, δεν απαιτείται να κάνετε καμία περαιτέρω ενέργεια.

Ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία λήξης της ισχύος της πιστοποίησής σας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 3, άρθρο 6 της ανωτέρω Υ.Α., μπορείτε να έχετε:

1. από τον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όπου μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα https://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/adult-educators, αναγράφοντας στο πεδίο «Επώνυμο» το επώνυμό σας με κεφαλαίους χαρακτήρες. Στη συνέχεια, αφού επιλέξετε με τον κέρσορα το ονοματεπώνυμό σας, εμφανίζεται η καρτέλα με τα «Αναλυτικά Στοιχεία Εκπαιδευτή», στην οποία αναγράφεται και η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησής σας.

2. από το πληροφορικό σύστημα/ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. https://trainers.eoppep.gr, όπου στο Ατομικό Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων σας, εμφανίζεται 6 μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της πιστοποίησής σας, σχετική ειδοποίηση – ενημέρωση. Διευκρινίζεται ότι απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού χρήστη στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα λήψης της σχετικής ειδοποίησης. Για την δημιουργία λογαριασμού χρήστη παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

 

Προκήρυξη ενδιαφέροντος για ανάθεση διδασκαλίας σε δημόσια Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. του ΥΠΑΙΘΑ

Προκήρυξη ενδιαφέροντος για ανάθεση διδασκαλίας σε δημόσια Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. του ΥΠΑΙΘΑ

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης απευθύνει στα εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αίτηση-δήλωση μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2023Β σε Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. ανά ειδικότητα και μάθημα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία.

Η αίτηση-δήλωση των μαθημάτων θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. από τη Δευτέρα 02.10.2023 και ώρα 12:00 έως και την Τετάρτη 04.10.2023 και ώρα 21:00 στη σχετική επιλογή του μενού «δήλωση μαθημάτων».

Παρακαλούνται τα μέλη του μητρώου να συμβουλεύονται τους οδηγούς κατάρτισης των ειδικοτήτων σχετικά με το προσοντολόγιο των εκπαιδευτών πριν την αίτηση-δήλωση των μαθημάτων. Δηλώσεις-αιτήσεις μαθημάτων, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στα προσοντολόγια των εκπαιδευτών των οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων, δε λαμβάνονται υπόψη για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μέλη του Μητρώου Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ.

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα 30 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα 30 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τα 30 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ, για το έτος κατάρτισης 2023-2024.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για την κατάταξή τους, με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, στους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ

1. Νέα / Ανακοινώσεις: https://www.dypa.gov.gr/   και
2. Αρχική → Κατάρτιση → ΙΕΚ ΔΥΠΑ → Καθηγητές στα ΙΕΚ

Δείτε εδώ οριστικούς πίνακες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Δείτε εδώ οριστικούς πίνακες Αττικής
Δείτε εδώ οριστικούς πίνακες Ρέντη και Ρόδου
Δείτε εδώ οριστικούς πίνακες Θεσσαλίας
Δείτε εδώ οριστικούς πίνακες Ηπείρου
Δείτε εδώ οριστικούς πίνακες Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας
Δείτε εδώ οριστικούς πίνακες Κρήτης
Δείτε εδώ οριστικούς πίνακες Πελοπονήσοου
Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου Ανάρτησης Οριστικών Πινάκων Κατάταξης

 

Δημόσια ΙΕΚ / Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων α΄ φάσης

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων α΄ φάσης στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής καταρτιζόμενων Α΄ φάσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητάς του για το έτος κατάρτισης 2023-2024. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι μπορούν να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων υποψηφίων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. στον σύνδεσμο:

https://diek.it.minedu.gov.gr

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν θυμάται το συνθηματικό μπορεί να ζητήσει επαναφορά συνθηματικού στον σύνδεσμο:

https://diek.it.minedu.gov.gr/index.php/basic/reset

Η αποκλειστική προθεσμία εγγραφής των επιτυχόντων είναι από την Τρίτη 19-09-2023 έως και τη Δευτέρα 25-09-2023.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν ανταποκριθούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, θα θεωρείται αυτόματα ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των επιτυχόντων της Α΄ φάσης και προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις σε όσα τμήματα προκύψουν, θα ακολουθήσει επιλογή Β΄ φάσης από τους επιλαχόντες.

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε για τις Οδηγίες Εγγραφής και τις Βάσεις Εισαγωγής από τα επισυναπτόμενα αρχεία:

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Δ.ΙΕΚ/Δ.ΣΕΚ – 23/08 – 25/08/2023 | Δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης της έκβασης του διοικητικού ελέγχου

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ/ΕΣΚ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται τα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ/Δ.ΣΕΚ ότι ο διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτήσεων των μελών ολοκληρώθηκε.

Από την Τετάρτη 23/08/2023 και ώρα 8.00 έως την Παρασκευή 25/08/2023 και ώρα 20:00 δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης της έκβασης του διοικητικού ελέγχου αποκλειστικά επί συγκεκριμένου/ων πεδίου/ων. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ

Οδηγίες για τους υποψήφιους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ!

Αίτημα επανεξέτασης επί του συνόλου των πεδίων της αίτησης θα απορρίπτεται.

Η υποβολή αιτήματος επανεξέτασης θα γίνεται αποκλειστικά στο πεδίο “Ένσταση” εντός της ατομικής καρτέλας του ηλεκτρονικού μητρώου του κάθε μέλους, στη ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ/Δ.ΣΕΚ: mitrooiek.minedu.gov.gr. Κάθε άλλο αίτημα επανεξέτασης του διοικητικού ελέγχου, μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας και εκτός συστήματος, δε θα ληφθεί υπόψη και δε θα εξετάζεται.

Ξεκινούν οι αιτήσεις στα ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘΑ και της ΔΥΠΑ!!

ΥΠΑΙΘΑ

Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων επιλογής στα 125 Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε 96 σύγχρονες ειδικότητες με αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Από τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το έτος κατάρτισης 2023-2024.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ

Τα 125 Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. προσφέρουν ποιοτική δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση με αμειβόμενη πρακτική άσκηση και δυνατότητα στεγαστικού επιδόματος σε 96 σύγχρονες ειδικότητες, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και παρέχουν μεγάλες προοπτικές απασχόλησης. Η φοίτηση διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης σ΄ αυτά της περιόδου αμειβόμενης πρακτικής άσκησης. Στους αποφοίτους χορηγείται Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισηςεπιπέδου 5, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης και, στη συνέχεια, τους παρέχεται πλέον η δυνατότητα να κατατάσσονται σε τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν του ανωτέρω διπλώματος κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων, που διενεργούνται με την επιμέλεια των Α.Ε.Ι.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης επιλογής έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  χωρίς ηλικιακό όριο,  μέχρι και την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 15:00. Σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους παρέχονται στην αρχική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr

Για τους επιτυχόντες στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο έχει εκδοθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σχετικά με την περίοδο ηλεκτρονικής εγγραφής τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ. μπορούν να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο φοίτησης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σε συναφείς ειδικότητες με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία εγγραφής δεν γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά με υποβολή  αίτησης των ενδιαφερομένων στα Ι.Ε.Κ. ενδιαφέροντός τους, στα οποία λειτουργεί Γ΄ εξάμηνο στις εν λόγω ειδικότητες, από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Οδηγίες για τους υποψήφιους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ!


 

ΔΥΠΑ / Εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ

Κατόπιν της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι επιτυχόντες υποψήφιοι στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό καλούνται να προσέλθουν στο ΙΕΚ επιτυχίας τους, από τη Δευτέρα 28 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου από τις 09:00 έως τις 14:00, για να υποβάλουν αίτηση εγγραφής.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.

Στοιχεία επικοινωνίας των ΙΕΚ ΔΥΠΑ θα βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi

https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/index.php/site/contact

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή:

  1. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β ́ Κύκλου)
  2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους
  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  4. Βεβαίωση ΑΦΜ
  5. Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης
  6. Αποδεικτικά Ειδικών Περιπτώσεων (Πολυτέκνου, Τριτέκνου, Ιδιότητα Προστάτη ή τέκνου Μονογονεϊκής Οικογένειας).

Υπενθυμίζεται ότι οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΑΕΙ).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://www.dypa.gov.gr/
Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Κύλιση προς τα επάνω