Βουλή

Σε καθεστώς χρόνιας ομηρίας, οι εκπαιδευτικοί που αναγκάστηκαν να κάνουν αίτηση μετάταξης σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013

Σε καθεστώς χρόνιας ομηρίας, οι εκπαιδευτικοί που αναγκάστηκαν να κάνουν αίτηση μετάταξης σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013 |

Ακολουθεί η Ερώτηση στη βουλή από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Το 2013 ο Ν.4172/13, άρθρο 82 παρ.11 προέβλεπε πως «Για το σχολικό έτος 2013-2014, ο ποσοτικός προσδιορισμός των κενών θέσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, γίνεται με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση την επεξεργασία και το συσχετισμό των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί, με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο προβλεπόμενο στο άρθρο 7 του ν. 3848/2010 (Α` 71) ηλεκτρονικό σύστημα». Ενώ, παράλληλα, σημειωνόταν πως «Με βάση τον ανωτέρω προσδιορισμό, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, που υποχρεωτικά μετατάσσονται στις οριζόμενες στην ίδια απόφαση κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, σε υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας. Με την ίδια απόφαση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν σχετική αίτηση προτίμησης». Τι ισχύει για τις Μαθητικές εκδρομές: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές!!

Κατόπιν των ανωτέρω, αρκετοί καθηγητές Φυσικής Αγωγής, όπως και άλλοι εκπαιδευτικοί, που κρίθηκαν πλεονάζοντες με βάση εκείνα τα κριτήρια, προέβησαν σε εθελούσια μετάταξη σε υπάρχουσες οργανικές θέσεις ή και σε υπό σύσταση θέσεις, αφού, σύμφωνα με τον Νόμο, αναμενόταν η σύσταση θέσεων με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ή του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.

Παρά την ρητή υποχρεωτικότητα όμως του Νόμου και παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί είχαν προχωρήσει στις αιτήσεις μετάταξης, οι οργανικές θέσεις αυτές ουδέποτε συστάθηκαν, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στη διάθεση της εκάστοτε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διατιθέμενοι σε λειτουργικά κενά που προκύπτουν κατ’ έτος, χωρίς δικαίωμα μετάθεσης και χωρίς κάποιο σταθερό καθεστώς και πλαίσιο εργασίας. Γιατί οι Έλληνες Εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν το σύνδρομο της “επαγγελματικής εξάντλησης”!!

Μετά από πολύχρονη ταλαιπωρία και συνθήκες ανασφάλειας για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, τον Δεκέμβριο του 2017 μετά την προσφυγή που έκαναν οι εκπαιδευτικοί που αφορούσε στο Ν.4172/13, το ΣτΕ (απόφαση 3404/2017) έκρινε παράνομες τις εν λόγω μετατάξεις. Εν συνεχεία, το 2019 ο τότε Υπουργός Παιδείας με τον Ν.4589/2019 (Α’ 13) δικαίωσε όσους καθηγητές Φυσικής Αγωγής και λοιπούς εκπαιδευτικούς δεν πήραν μετάθεση το 2013, λόγω της νομοθετικής πρόβλεψης περί υποχρεωτικών μετατάξεων και έμειναν «παγιδευμένοι» σε ένα ιδιόμορφο καθεστώς.

Τέλος, αν και την άνοιξη του 2023 το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε την καταγραφή των οργανικών κενών από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και προτάσεις για δημιουργία νέων θέσεων, δεν προχώρησε ωστόσο στην σύσταση αυτών, ώστε να τοποθετηθούν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί και να λυθεί αυτή η πολύχρονη ταλαιπωρία τους εξαιτίας παλινωδιών της Διοίκησης.

Επειδή οι εκπαιδευτικοί αυτοί υφίστανται ταλαιπωρία και αδικία για μια δεκαετία τώρα, μετακινούμενοι κάθε έτος σε διαφορετικό σχολείο και χωρίς δική τους υπαιτιότητα,

Επειδή αδυνατούν να διεκδικήσουν θέση στελέχους διοίκησης (Υποδιευθυντή) σε σχολείο, μιας και πρέπει να έχουν οργανική θέση σ’ αυτό.

Επειδή η κάλυψη των κενών δεν θα προκαλέσει οικονομική επιβάρυνση στο δημόσιο, αλλά αντίθετα θα εμπλουτίσει το εκπαιδευτικό δυναμικό,

Επειδή οι ως άνω παλινωδίες αφορούν στη ζωή και στον εργασιακό βίο αρκετών εκπαιδευτικών που ζουν σε καθεστώς ομηρίας και αβεβαιότητας αυτοί και οι οικογένειές τους, ενώ μόνο για τον Νομό Αργολίδας αυτός ο αριθμός φτάνει τους 11 εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Το Υπουργείο πρόκειται να προχωρήσει τη διαδικασία για σύσταση οργανικών θέσεων στα σχολεία που έχουν προτείνει οι διευθύνσεις εκπαίδευσης;
2. Τι άλλες ενέργειες προτίθεται να κάνει ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που υφίστανται οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι δικαίωμα των παιδιών και υποχρέωση της Πολιτείας

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι ένα δικαίωμα των παιδιών και υποχρέωση της Πολιτείας, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης και της προστασίας των παιδιών.

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι υποχρέωση της Πολιτείας, καθώς:

  • Αναγνωρίζεται ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (άρθρο 24).
  • Είναι απαραίτητη για την υλοποίηση άλλων δικαιωμάτων των παιδιών, όπως το δικαίωμα στην υγεία, την εκπαίδευση και την προστασία από τη βία.

Ήδη το γεγονός ότι το 2023 δεν υπάρχει μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία δείχνει πόσο ξεπερασμένη είναι η εκπαίδευση που παρέχεται σήμερα! Προσωπικά δεδομένα – Οδηγός για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Ακολουθεί η δήλωση στη βουλη της Υφυπουργού Παιδείας

Αναλυτικά η Υφυπουργός Παιδείας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διαδικασία συζήτησης για το θέμα στη βουλη: “Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία στο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας “Εργαστήριο Δεξιοτήτων”.

Η Υφυπουργός Παιδείας τόνισε, “αν δεν λάβουμε υπόψη μας ότι η συζήτηση μεταξύ φίλων για τη σεξουαλική συμπεριφορά αναπαράγει πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικός γίνεται ο ρόλος του διαδικτύου σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα που αφορά την υγεία, τη συναισθηματική ωριμότητα και την κοινωνικότητακάθε ανθρώπου”

Ένας Οδηγός για | Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής υγείας!!

 

 

«Κόφτες» στις μετεγγραφές φοιτητών!

Η εκπαιδευτική κοινότητα του Νέου Μαρμαρά εκπέμπει sos!

Κ. Μάλαμα : Η εκπαιδευτική κοινότητα του Νέου Μαρμαρά εκπέμπει sos. 

Κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατέθεσε η Κυριακή Μάλαμα σε σχέση με την πολύ δυσμενή εικόνα που επικρατεί στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των δυσπρόσιτων και των απομακρυσμένων περιοχών της Χαλκιδικής. Η αναφορά κατατίθεται σε συνέχεια σχετικής επιστολής των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νέου Μάρμαρα. Όπως επισημαίνεται στην αναφορά, κάθε εβδομάδα χάνονται 60 διδακτικές ώρες στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νέου Μαρμαρά, εξαιτίας των εκπαιδευτικών κενών, ενώ οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται στα σχολεία, συχνά αποχωρούν, εξαιτίας των πολύ δύσκολων συνθηκών στέγασης και εξασφάλισης αξιοπρεπούς βιοπορισμού και των πολύ χαμηλών μισθών σε περίοδο ακραίας ακρίβειας, αναζητώντας την τοποθέτηση τους σε περιοχές κοντινότερες στην κατοικία τους. Ελευθερία του Τύπου: Στον πάτο της Ε.Ε. – Στην 108η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα!

Ταυτόχρονα, οι διαρκείς αλλαγές εκπαιδευτικών δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη συνέχεια του εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου, ενώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι στη Χαλκιδική πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες τοποθετήσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, όταν το Υπουργείο προχώρησε στην πρόσληψη των 10.000 μόνιμων εκπαιδευτικών πανελλαδικά, με το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχουν στο Νομό σοβαρά εκπαιδευτικά κενά! Το αποτέλεσμα είναι σε μακρινές περιοχές της Χαλκιδικής, η δημόσια εκπαίδευση να αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα εμπόδια, ενώ οι συνθήκες υπηρέτησης είναι πάρα πολύ δύσκολες και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυριακή Μάλαμα καλεί τον Υπουργό Παιδείας να δράσει άμεσα, ώστε να ομαλοποιηθεί το εκπαιδευτικό έργο στο Νέο Μαρμαρά και σε όλες τις δυσπρόσιτες περιοχές με σοβαρά εκπαιδευτικά κενά. Ελευθερία του Τύπου: Στον πάτο της Ε.Ε. – Στην 108η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα!

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της αναφοράς :

Για το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Προς τον κύριο Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 

Θέμα : Η εκπαιδευτική κοινότητα του Νέου Μαρμαρά εκπέμπει sos για την εκπαίδευση στη Χαλκιδική. 

Η βουλευτής Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Κυριακή Μάλαμα καταθέτει ως αναφορά την από 9 Νοεμβρίου 2023 επιστολή των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου και του Λυκείου του Νέου Μαρμαρά, με την οποία εκπέμπεται κραυγή αγωνίας για το επίπεδο τη δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δυσπρόσιτα μέρη της Χαλκιδικής.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, κάθε εβδομάδα χάνονται 60 διδακτικές ώρες στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νέου Μαρμαρά, εξαιτίας των εκπαιδευτικών κενών, ενώ οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται στα σχολεία, αποχωρούν αμέσως, εξαιτίας των πολύ δύσκολων συνθηκών στέγασης και εξασφάλισης αξιοπρεπούς βιοπορισμού και των πολύ χαμηλών μισθών σε περίοδο ακραίας ακρίβειας, αναζητώντας την τοποθέτηση τους σε περιοχές κοντινότερες με την οικία τους.

Ταυτόχρονα, οι διαρκείς αλλαγές εκπαιδευτικών δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη συνέχεια του εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου, ενώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι στη Χαλκιδική πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες τοποθετήσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, όταν το Υπουργείο προχώρησε στην πρόσληψη των 10.000 μόνιμων εκπαιδευτικών πανελλαδικά, με το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχουν στο Νομό σοβαρά εκπαιδευτικά κενά! Το αποτέλεσμα είναι σε μακρινές περιοχές της Χαλκιδικής, η δημόσια εκπαίδευση να αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα εμπόδια, ενώ οι συνθήκες υπηρέτησης είναι πάρα πολύ δύσκολες και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε για τις ενέργειες σας στην κατεύθυνση της άμεσης επίλυσης των τεράστιων προβλημάτων στην δημόσια εκπαίδευση της Χαλκιδικής, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ομαλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου στο Νέο Μαρμαρά και σε όλες τις δυσπρόσιτες περιοχές με σοβαρά εκπαιδευτικά κενά. 

 

Η αναφέρουσα βουλευτής 

Κυριακή Μάλαμα 

 

ΔΟΕ / Να εξασφαλιστεί άμεσα και με ασφάλεια η μεταφορά των μαθητών στις εκπαιδευτικές επισκέψεις

Να εξασφαλιστεί άμεσα και με ασφάλεια η μεταφορά των μαθητών στις εκπαιδευτικές επισκέψεις

Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να αποκαταστήσουν άμεσα το χάος που έχουν δημιουργήσει στον τομέα της ασφάλειας στη μεταφορά των μαθητών στις εκπαιδευτικές επισκέψεις. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι δυνατό να συνεχίσουν να εκτίθενται και να αναλαμβάνουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν.

Αργίες, Γιορτές & Διακοπές από 01/09/23 έως 30/06/24!

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις  εκτός του σχολικού χώρου αποτελούν σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενταγμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα και τους διδακτικούς στόχους δίνοντας στο σύνολο των μαθητών μας την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πολιτιστικά, ιστορικά, επιστημονικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αντικείμενα και χώρους, εμπειρία που είναι παιδαγωγικά πολύτιμη προσφέροντας παράλληλα χαρά και ψυχαγωγία. Είναι αυτονόητο ότι η πραγματοποίησή τους πρέπει να γίνεται με απόλυτη ασφάλεια.  Μεταφορά και κατάργηση αρμοδιοτήτων Σχολικών Επιτροπών / Προκαθορισμένη προκαταβολή στους διευθυντές των σχολείων

Εδώ και αρκετό καιρό παρουσιάζονται, στην πραγματοποίησή τους, προβλήματα, με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς, καθώς συναρμόδια Υπουργεία και φορείς μετακυλούν όλη την ευθύνη στους εκπαιδευτικούς μέσω ενός εκτός πραγματικότητας θεσμικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται, από το άρθρο 12, §4 της ΥΑ:Φ.14/89494/ΓΔ4/17-07-2020 (ΦΕΚ Β΄2888), ότι « Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου, εφόσον η μετακίνηση γίνεται με τουριστικά λεωφορεία, απευθύνεται εγγράφως στη Διεύθυνση Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να διενεργηθεί έλεγχος των οχημάτων (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, έγγραφα οδηγού κ.λπ.), λίγο πριν την αναχώρηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί επιβλέπουν τα όρια ταχύτητας και, εφόσον κρίνουν σκόπιμο, απευθύνονται στις αστυνομικές διευθύνσεις του τόπου προορισμού, για επανάληψη των ελέγχων…».

Είναι ξεκάθαρο ότι οι εκπαιδευτικοί πέρα από τον προγραμματισμό των επισκέψεων, τη συνοδεία των μαθητών/τριών και την επίβλεψή τους δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι ούτε για τον τεχνικό έλεγχο και την πραγματοποίησή του ούτε για την τήρηση του Κ.Ο.Κ. από τους οδηγούς των λεωφορείων.

Η παραπάνω πρόβλεψη της Υ.Α. δημιουργεί καθημερινά ένα χάος στη λειτουργία των σχολείων αφού σε εξαιρετικά πολλές περιπτώσεις η Τροχαία, παρότι οι Διευθυντές/ντριες προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, δεν πραγματοποιεί ή καθυστερεί πολύ να πραγματοποιήσει τους προβλεπόμενους ελέγχους έξω από τα σχολεία. Επακόλουθο είναι η αβεβαιότητα και η σύγχυση ως προς την πραγματοποίηση των επισκέψεων με σημαντικές επιπτώσεις στο προσδοκώμενο μορφωτικό αποτέλεσμά τους υπό συνθήκες ηθικού εκβιασμού προς τους  εκπαιδευτικούς και τους/τις Δντές/Δντριες/ Προϊσταμένες/ους  των σχολείων, καθώς είναι αυτοί/αυτές που μένουν βαλλόμενοι πανταχόθεν να συνεκτιμήσουν την απογοήτευση των μαθητών τους, τα χρήματα που έχουν καταβάλει οι γονείς τους αλλά και τις νομικές συνέπειες με τις οποίες κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι εάν τελικά  αναλάβουν την ευθύνη, σκεπτόμενοι τους μαθητές τους κυρίως, να πραγματοποιήσουν την επίσκεψη.

Ως κορύφωση του παραλογισμού, της απόλυτης απόστασης από την πραγματικότητα και της ανικανότητας των αρμόδιων να λάβουν ορθές και λειτουργικές αποφάσεις, έρχεται η διαταγή 3081/23/922749 από 06/05/2023 της Τροχαίας Αττικής, με την οποία καλούνται οι σχολικές μονάδες που προγραμματίζουν εκπαιδευτικές επισκέψεις με  σχολικά λεωφορεία, να οδηγούν τα λεωφορεία χωρίς μαθητές αλλά με την παρουσία του συνοδού εκπαιδευτικού από 7-9 το πρωί σε χώρους ελέγχου που απέχουν πολλά χιλιόμετρα μακριά από τις σχολικές μονάδες (χώρος θεάτρου Βadminton- Σταθμός Πελοποννήσου, Μεταξουργείο κ.α.) και κατόπιν να μεταβούν στο σχολείο για την παραλαβή των μαθητών και την πραγματοποίηση της επίσκεψης.

Φυσικό επόμενο η ακύρωση πολύ μεγάλου αριθμού επισκέψεων (αφού είναι εκτός θεσμικού πλαισίου η πρόβλεψη για τις ενέργειες που ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς αλλά και οι οδηγοί, για μια σειρά λόγων, δεν είναι  δυνατό να βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους τις συγκεκριμένες ώρες) με σημαντικές επιπτώσεις στη μαθησιακή διαδικασία. Με απλά λόγια οι μαθητές στερούνται πολύτιμα εφόδια εξαιτίας της Πολιτείας.

Πρέπει να λαμβάνουμε, επίσης, υπόψη ότι η καθημερινή μεταφορά των μαθητών όπου αυτή προβλέπεται (π.χ. ειδικά σχολεία) είναι ήδη εξαιρετικά προβληματική και ελλιπής καθώς και το γεγονός  ότι απαιτείται διπλός ημερήσιος έλεγχος για τις εκπαιδευτικές  επισκέψεις των δημόσιων σχολείων στα ίδια λεωφορεία που  μεταφέρουν, καθημερινά 7-9 το πρωί, μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία στο πλαίσιο των σχετικών συμβάσεων…

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.  απαιτεί από τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς να υιοθετήσουν νέο θεσμικό πλαίσιο ώστε να εξασφαλίσουν τον απαραίτητο τακτικό τεχνικό έλεγχο των λεωφορείων ώστε να είναι πραγματικά ασφαλή για τη μετακίνηση των μαθητών, με ευθύνη της Τροχαίας και των ιδιοκτητών τους, σε χρόνο που δεν θα επηρεάζει την πραγματοποίηση των διδακτικών επισκέψεων (αφού με το υφιστάμενο πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί, αναπόφευκτα, για να μη βρίσκονται αντιμέτωποι με ευθύνες που δεν τους αναλογούν θα αναγκαστούν να τις αναστέλλουν) και δεν θα στερεί από τους μαθητές ένα πολύ σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Προσωπικά δεδομένα – Οδηγός για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Οι Βουλευτές του ΚΚΕ / Να εξασφαλιστεί άμεσα και με ασφάλεια η μεταφορά των μαθητών στις εκπαιδευτικές επισκέψεις

Είναι γνωστή η μεγάλη σημασία των εκπαιδευτικών επισκέψεων, που δίνουν στους μαθητές μας την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πολιτιστικά, ιστορικά, επιστημονικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αντικείμενα και χώρους, που πολλοί από αυτούς ίσως δε θα πήγαιναν ποτέ μόνοι τους. Παράλληλα οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και γενικότερα οι σχολικές εκδρομές γεμίζουν χαρά τα παιδιά γιατί εμπλουτίζουν κι ομορφαίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία αφού έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν έμπρακτα.

Εδώ και αρκετό καιρό υπάρχουν προβλήματα με τη μεταφορά των μαθητών στις εκπαιδευτικές εκδρομές, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η τροχαία δεν πραγματοποιεί ελέγχους έξω από τα σχολεία. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί συνθήκες απαράδεκτου ηθικού εκβιασμού στους  εκπαιδευτικούς και τους Δντές/Δντριες/ Προϊσταμένες  των σχολείων, καθώς είναι οι μόνοι που συνυπολόγιζαν την απογοήτευση των μαθητών τους, αλλά και τα χρήματα που είχαν πληρώσει οι γονείς τους, ώστε τελικά να πραγματοποιούν την εκδρομή-επίσκεψη με δική τους ευθύνη και με τεράστιο προσωπικό κόστος.

Σαν να μην έφτανε αυτό, πρόσφατα από διάφορες διευθύνσεις της Τροχαίας μέσω email ζητείται να πηγαίνουν τα λεωφορεία σε συγκεκριμένους χώρους ελέγχου το πρωί, μία ώρα πριν την προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη.
Ιδιοκτήτες και οδηγοί λεωφορείων αδυνατούν να προσέλθουν για τον έλεγχο αυτό και τα σχολεία δικαιολογημένα ακυρώνουν ή σκέφτονται να ακυρώσουν τη μία μετά την άλλη τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, καθώς πλέον δεν υπάρχει περίπτωση να πραγματοποιηθεί ποτέ κανένας έλεγχος και η κατάσταση αυτή των μη ελέγχων παγιώνεται.

Με δεδομένο ότι μεγάλα προβλήματα υπάρχουν και στα σχολεία που έχουν καθημερινή μεταφορά (π.χ. σε πολλές περιοχές δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς ειδικά σχολεία, δυσκολίες στη μεταφορά προσφυγόπουλων από δομές σε σχολεία) αναδεικνύεται για πολλοστή φορά η ανάγκη να υπάρξει ενιαίος δημόσιος φορέας μεταφοράς μαθητών που θα έχει την ευθύνη για τη μεταφορά όλων των μαθητών που πρέπει να μετακινούνται είτε καθημερινά είτε για εκπαιδευτικές επισκέψεις και σχολικές εκδρομές.
Σε κάθε περίπτωση και για να μην αποκλειστούν οι μαθητές από τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά όσα μπορούν με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις πρέπει άμεσα το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία να δώσουν λύση στο θέμα. Από τη μια να εξασφαλίσουν τον τακτικό τεχνικό έλεγχο των λεωφορείων για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών και από την άλλη να μην παρακωλύει η διαδικασία αυτή τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, να γίνεται δηλαδή σε χρόνο και τόπο που να μη δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, ποια άμεσα μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε να μη στερηθούν χιλιάδες μαθητές τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και σχολικές εκδρομές (που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας) και να εξασφαλιστεί παράλληλα ουσιαστικός έλεγχος στα λεωφορεία.

Ένας Οδηγός για | Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής υγείας!!

 

«Γιατί το “επιτελικό κράτος” αποτυγχάνει στο να εφαρμόσει το θεσμικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει για τις προσλήψεις στον Δημόσιο Τομέα»

Πότε θα γίνει η καθιέρωση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής / Βουλή!

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ: Καθιέρωση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

Με τον Νόμο 4653/20,αρθρ.28-31,θεσμοθετήθηκε το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής(ΚΠΠ) το οποίο χορηγείται κατόπιν εξετάσεων από το ΥΠΑΙΘ:“ Το Κ.Π.Π. πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, όπως αυτά ορίζονται ως πρόσθετα προσόντα στο άρθρο 27 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39).
Το Κ.Π.Π. δύναται να πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ και σε άλλα ψηφιακά αντικείμενα.” Ακολούθως εκδόθηκαν κατά εξουσιοδότηση του νόμου οι Υπουργικές αποφάσεις που καθόριζαν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του : ΦΕΚ Β2285/15-6-20 και ΦΕΚ Β4096/23-9-20.
Για την δημιουργία των ψηφιακών και άλλων υποδομών που απαιτούνταν είχαν προηγηθεί μακροχρόνιες προσπάθειες οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ2014-2020(2023) με έργο ύψους 1,9εκ €  αλλά και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο με έργο ύψους 1,4 εκ € επίσης από το ΕΣΠΑ. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δωρεάν ψηφιακές εξετάσεις πιστοποίησης μαθητών οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε σχετικά μαθήματα προετοιμασίας.
ΕΠΕΙΔΗ οι Ενώσεις Επιστημόνων Πληροφορικής ανέκαθεν   είχαν επισημάνει την ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας ενός Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής , ανάγκη την οποία αναγνώρισε η πολιτεία και συστηματικά προχώρησε στην διαμόρφωση των θεσμικών και άλλων προϋποθέσεων προς τούτο,
ΕΠΕΙΔΗ οι πιλοτικές δράσεις υποδομών και οι οργανωτικές προϋποθέσεις έχουν κατακτήσει επίπεδο ολοκλήρωσης και έχουν ήδη δοκιμαστεί με την πραγματοποίηση ολόκληρου του κύκλου των εξετάσεων,
ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει προηγούμενο, μαθητές να  έχουν δωρεάν συμμετάσχει σε εξετάσεις και να  έχουν λάβει υπό αυτές τις συνθήκες το ΚΠΠ,

Ελευθερία του Τύπου: Στον πάτο της Ε.Ε. – Στην 108η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα!

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται να συνεχίσει τις διαχρονικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες της πολιτείας από το 2012 μέχρι σήμερα για την καθιέρωση, επί τέλους, του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής?

Προτίθεται να προχωρήσει στην αξιοποίηση των ψηφιακών και άλλων υποδομών που έχουν ήδη δημιουργηθεί και τους πόρους που έχουν δαπανηθεί,  προκειμένου  να θέσει στην διάθεση των πολιτών αλλά και των μαθητών την δυνατότητα να αποκτήσουν ένα πιστοποιητικό επάρκειας δεξιοτήτων πληροφορικής υψηλής ποιότητας, αξιοπιστίας και κρατικού κύρους ?

Η δυνατότητα που δόθηκε σε μερίδα μαθητών να λάβουν δωρεάν μετά από εξετάσεις το  ΚΠΠ θα ισχύσει συνολικά για τους μαθητές?

Η οδηγία της ΕΕ για χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας πληροφορικής και γλωσσομάθειας στους αποφοίτους της βασικής εκπαίδευσης θα εφαρμοστεί επιτέλους και στα ελληνικά σχολεία με ευθύνη της πολιτείας?

Προτίθεται με την καθιέρωση του ΚΠΠ να εισαγάγει επί του πεδίου στοιχεία ποιότητας και αξιοπιστίας στο σημερινό περιβάλλον χορήγησης ανάλογων πιστοποιητικών από πλειάδα ιδιωτικών φορέων?

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Να σβηστούν τα πρόστιμα σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, που δεν έχουν ολοκληρώσει εκκρεμότητες φορολογικής διοίκησης.

Να σβηστούν τα πρόστιμα σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, που δεν έχουν ολοκληρώσει εκκρεμότητες φορολογικής διοίκησης.

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων κι Αθλητισμού κατέθεσαν 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, μετά από πρωτοβουλία της Κυριακής Μάλαμα, σε σχέση με την ανάγκη διαγραφής των προστίμων που έχουν επιβληθεί σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που δεν έχουν ολοκληρώσει γραφειοκρατικές εκκρεμότητες φορολογικής διοίκησης.  Εκλογές 2023: Social Media και προεκλογική εκστρατεία / Πώς επηρεάζουν τους Έλληνες ψηφοφόρους!

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση, αλλά υποχρεούνται να έχουν ΑΦΜ και να προβαίνουν σε δηλώσεις μεταβολής, σε περίπτωση αλλαγής προέδρου, στο Μητρώο της ΔΟΥ που υπάγονται. Εντούτοις, πολλοί σύλλογοι δεν έχουν διεκπεραιώσει έγκαιρα αυτές τις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα, να έχουν σε εκκρεμότητα πρόστιμα, τα οποία εμποδίζουν νέους γονείς να αναλάβουν την θέση του προέδρου, με δεδομένο ότι θα πρέπει να καλύψουν αυτά τα ποσά για να μπορέσουν να λειτουργήσουν.

Η παράλειψη αυτών των γραφειοκρατικών διαδικασιών δεν ενέχει, επουδενί, στοιχεία φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, με δεδομένο ότι δεν έχουν εμπορική δραστηριότητα οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων. Αντίθετα, πρόκειται για γραφειοκρατικές εκκρεμότητες που όταν προστέθηκαν είτε από άγνοια είτε από αμέλεια, από ορισμένους συλλόγους δεν διεκπεραιώθηκαν. Σήμερα, το γονεϊκό κίνημα ζητά μία μεταβατική ρύθμιση, ώστε να μπορέσουν αυτές οι δηλώσεις να κατατεθούν εκπρόθεσμα, χωρίς πρόστιμο και να μπορέσουν οι σύλλογοι να λειτουργήσουν σωστά.

Στο πλαίσιο αυτό οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καλούν τους συναρμόδιους Υπουργούς να δοθεί μια μεταβατική προθεσμία με διαγραφή των προστίμων, για την υποβολή των εκκρεμών δηλώσεων προς τα μητρώα των ΔΟΥ, για τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν.

Ελευθερία του Τύπου: Στον πάτο της Ε.Ε. – Στην 108η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα!

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Αθήνα, … Οκτωβρίου 2023

 

Προς τους κυρίους Υπουργούς :

Εθνικής Οικονομίας κι Οικονομικών

Παιδείας, Θρησκευμάτων κι Αθλητισμού

 

Θέμα : Να δοθεί λύση στο πρόβλημα με τα πρόστιμα σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που δεν έχουν ολοκληρώσει εκκρεμότητες φορολογικής διοίκησης.

 

Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση, αλλά υποχρεούνται να έχουν ΑΦΜ και να προβαίνουν σε δηλώσεις μεταβολής, σε περίπτωση αλλαγής προέδρου, στο Μητρώο της ΔΟΥ που υπάγονται. Εντούτοις, πολλοί σύλλογοι δεν έχουν διεκπεραιώσει έγκαιρα αυτές τις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα, να έχουν σε εκκρεμότητα πρόστιμα, τα οποία εμποδίζουν νέους γονείς να αναλάβουν την θέση του προέδρου, με δεδομένο ότι θα πρέπει να καλύψουν αυτά τα ποσά για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Η παράλειψη αυτών των γραφειοκρατικών διαδικασιών δεν ενέχει, επουδενί, στοιχεία φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, με δεδομένο ότι δεν έχουν εμπορική δραστηριότητα οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων. Αντίθετα, πρόκειται για γραφειοκρατικές εκκρεμότητες που όταν προστέθηκαν είτε από άγνοια είτε από αμέλεια, από ορισμένους συλλόγους δεν διεκπεραιώθηκαν. Σήμερα, το γονεϊκό κίνημα ζητά μία μεταβατική ρύθμιση, ώστε να μπορέσουν αυτές οι δηλώσεις να κατατεθούν εκπρόθεσμα, χωρίς πρόστιμο και να μπορέσουν οι σύλλογοι να λειτουργήσουν σωστά.

 

Επειδή οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων αποτελούν κρίσιμο συντελεστή της εκπαίδευσης.

 

Επειδή είναι δίκαιο να προωθηθεί μια ρύθμιση η οποία θα δίνει την δυνατότητα διεκπεραίωσης των εκκρεμοτήτων προς τα μητρώα ΔΟΥ χωρίς πρόστιμο.

 

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί :

 

Είναι στις προθέσεις τους να δοθεί μια μεταβατική προθεσμία με διαγραφή των προστίμων, για την υποβολή των εκκρεμών δηλώσεων προς τα μητρώα των ΔΟΥ, για τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

Μάλαμα Κυριακή

Αναγνωστοπούλου Αθανασία

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Γαβρήλος Γεώργιος

Γιαννούλης Χρήστος

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Κοντοτόλη Μαρίνα

Λινού Αθηνά

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

 

Σοβαρά κτηριακά προβλήματα που απειλούν την υγεία και την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και στην ιδιωτική εκπαίδευση

Σοβαρά κτηριακά προβλήματα που απειλούν την υγεία και την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και στην ιδιωτική εκπαίδευση

Τα κτηριακά προβλήματα στην ιδιωτική εκπαίδευση Οπως και στη δημόσια, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα. Τα προβλήματα αυτά ποικίλλουν και μπορεί να αφορούν την ασφάλεια των κτιρίων, την άνεση των μαθητών και εκπαιδευτικών, ή την προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία.

Τα κτίρια μπορεί να είναι παλιά και φθαρμένα, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν ρωγμές, επικίνδυνα κάγκελα και άλλα προβλήματα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών.

Τα κτίρια μπορεί να μην διαθέτουν επαρκείς υποδομές, όπως κλιματισμό ή εξαερισμό, που να εξασφαλίζουν άνετες συνθήκες για την εκπαίδευση.

Τα κτίρια μπορεί να μην είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία, με αποτέλεσμα να αποκλείουν από την εκπαίδευση μαθητές με ειδικές ανάγκες.

Εκλογές 2023: Social Media και προεκλογική εκστρατεία / Πώς επηρεάζουν τους Έλληνες ψηφοφόρους!

Την παρέμβαση του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη ζητά η Μερόπη Τζούφη για τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα που απειλούν την υγεία και την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, η βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε σχετική επιστολή της ΟΙΕΛΕ ως κοινοβουλευτική αναφορά, τονίζοντας πως σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι κτηριακοί έλεγχοι – ειδικά για τα Κέντρα Μελέτης. Παρόμοια σημειώνει πως η μεταφορά των μαθητών γίνεται από μη πιστοποιημένους οδηγούς και οχήματα, ενώ σημαντικά προβλήματα υπάρχουν και στα summer camps όπου οι εκπαιδευτικοί εργάζονται παρά τη θέλησή της και υπό το φόβο της μη πληρωμής τους κατά την περίοδο του καλοκαιριού.

Υπογραμμίζεται ακόμα πως ζητήματα εντοπίζονται και στα κτήρια των «μικρών» φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, που εξαιρούνται από τους ελέγχους, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των μαθητών τους.

Αναλυτικά:

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

– προς τον υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα: «Πολλαπλά κτηριακά προβλήματα στα ιδιωτικά σχολεία»

Η βουλευτής Μερόπη Τζούφη καταθέτει ως αναφορά την επιστολή της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), η οποία αναδεικνύει μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση. Η επιστολή δημοσιεύτηκε με αφορμή την υπόθεση του στεγάστρου «Καλατράβα» στο ΟΑΚΑ, τονίζοντας πως υπάρχουν εκατοντάδες αντίστοιχες περιπτώσεις στην ιδιωτική εκπαίδευση. Πιο ειδικά γίνεται αναφορά στα Κέντρα Μελέτης, τα οποία λειτουργούν σε κτήρια που δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι, ενώ η μεταφορά των μαθητών γίνεται από μη πιστοποιημένους οδηγούς και οχήματα. Η ΟΙΕΛΕ επισημαίνει επιπρόσθετα τα προβλήματα στα summer camps, στα οποία εργάζονται εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης, παρά τη θέλησή τους και υπό την απειλή της μη πληρωμής τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τέλος, παρόμοια προβλήματα εντοπίζονται στα κτήρια των «μικρών» φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, που εξαιρούνται από τους ελέγχους, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των μαθητών τους. Στο πλαίσιο αυτό, η βουλευτής Ιωαννίνων ζητά από τον υπουργό Παιδείας να επιληφθεί άμεσα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι χιλιάδες περιπτώσεις «Καλατράβα» στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Παρακαλούμε για την άμεση απάντηση, τις σχετικές ενέργειες και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Αθήνα, 06 Οκτωβρίου 2023

Η καταθέτουσα βουλευτής

Τζούφη Μερόπη

 

ΠΑΣΟΚ / Άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών παράλληλης στήριξης

Ερώτηση Αικατερίνης Σπυριδάκη και Στέφανου Παραστατίδη προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων  και  Αθλητισμού, κ. Πιερρακάκη Κυριάκο, με θέμα: «Άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών  παράλληλης στήριξης  στην Π.Ε Λασιθίου».

Εδώ και χρόνια, ένας καινούργιος  όρος καθιερώθηκε στην  παιδαγωγική  ορολογία, ο όρος  «inclusive εκπαίδευση». Με τον όρο αυτό, ο οποίος στα ελληνικά αποδίδεται με τις λέξεις «συμπερίληψη» και «συμπεριληπτική εκπαίδευση», εννοούμε την εκπαίδευση που  συμπεριλαμβάνει όλες και όλους και που λαμβάνει  υπόψη  τις  ανάγκες  και  τη  διαφορετικότητα  κάθε παιδιού.

Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτύξει διάφορα μοντέλα ώστε να συμπεριλάβουν στο εκπαιδευτικό τους σύστημα τα παιδιά με πάσης φύσεως διαφορετικότητα. Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

Στην χώρα μας, εφαρμόζεται η παράλληλη στήριξη των μαθητών και μαθητριών, προκειμένου να ενταχθούν ομαλά και να προοδεύσουν εκπαιδευτικά τα παιδιά,  που παρουσιάζουν αδυναμίες και ιδιαιτερότητες.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, οι ανάγκες σε παράλληλες στηρίξεις δεν καλύπτονται όλες ή καλύπτονται μερικώς, δεδομένου ότι ένας εκπαιδευτικός διατίθεται σε  δύο και τρεις μαθητές /μαθήτριες, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζονται επαρκώς οι μορφωτικές ανάγκες των παιδιών,  όπως αυτές προσδιορίστηκαν από τις ίδιες τις υπηρεσίες του Υπουργείου ( ΚΕΔΑΣΥ κλπ).

Πέρυσι, στην Π.Ε Λασιθίου, οι ανάγκες σε  παράλληλες στηρίξεις καλύφθηκαν μόνο σε ένα ποσοστό 40%.

Φέτος, ξεκίνησε η σχολική χρονιά με μεγάλες ελλείψεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου υπέβαλλε, προς το Υπουργείο Παιδείας, αίτημα για κάλυψη 245 παράλληλων στηρίξεων στο Δημοτικό και καλύφθηκαν μόλις 84 παράλληλες στηρίξεις. Παραμένουν ακάλυπτες οι  161 . 

Επίσης, στην Προσχολική Αγωγή, το αίτημα ήταν για 45 παράλληλες στηρίξεις από τις οποίες καλύφθηκαν οι 16 και παραμένουν ακάλυπτες οι 29.

Ενώ, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ζητήθηκαν 25  παράλληλες  στηρίξεις και καλύφθηκαν μόνο οι  10. 

Επιπλέον όλων των παραπάνω, το θεσμικό πλαίσιο της παράλληλης στήριξης δεν καλύπτει όλες τις κατηγορίες μαθητών /μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επειδή δεν είναι θεμιτό να παραβιάζονται τα εκπαιδευτικά δικαιώματα κανενός  παιδιού

Επειδή η ομαλή σχολική ένταξη όλων των μαθητών/μαθητριών, που έχουν ανάγκες και ιδιαιτερότητες,  πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο  μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής  χωρίς αποκλεισμούς

Επειδή οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης  πρέπει να αποτελούν  προτεραιότητα για κάθε Πολιτεία, που ενδιαφέρεται για τους πιο αδύναμους μαθητές/μαθήτριες Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης – Καθήκοντα εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ :

  1. Σκοπεύετε και πότε να καλύψετε τα κενά της παράλληλης στήριξης που εντοπίζονται  στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Π.Ε Λασιθίου;
  1.  Προτίθεστε να διαθέσετε από έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης για κάθε έναν μαθητή που χρήζει παράλληλης στήριξης, βάζοντας τέλος στην απαράδεκτη κατάσταση να μοιράζεται ένας εκπαιδευτικός σε 2 και 3 μαθητές/μαθήτριες ;
  1. Θα αναθεωρήσετε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το σύστημα των παράλληλων στηρίξεων ώστε να δικαιούνται παράλληλης στήριξης και άλλες κατηγορίες μαθητών/μαθητριών που τώρα δε συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους ;

Οι Ερωτώντες  Βουλευτές
Αικατερίνη Σπυριδάκη
Στέφανος Παραστατίδης

Κύλιση προς τα επάνω