ΕΕΠ/ΕΒΠ

Δωρεάν Εκπαίδευση νοσηλευτών στην Πληροφορική και στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Εκπαίδευση νοσηλευτών στη Νοσηλευτική Πληροφορική και στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Ανακοινώνεται η έναρξη αιτήσεων εγγραφής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επιμόρφωσης «Εκπαίδευση Νοσηλευτών στη Νοσηλευτική Πληροφορική και στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α..

  • Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση νοσηλευτών στη Νοσηλευτική Πληροφορική και στις ΤΠΕ. Το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης επιδιώκει την απόκτηση και επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες επαγγελματίες νοσηλευτές στα αντικείμενα των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της Νοσηλευτικής Πληροφορικής.
Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τις ενότητες του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι Νοσηλευτές θα έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, θα εξοικειωθούν με τη χρήση βασικών λογισμικών εφαρμογών και θα εξετάσουν σύγχρονες προσεγγίσεις, τεχνολογίες και εφαρμογές που υποστηρίζουν την πρόσβαση, τη διαχείριση, την ανάλυση και την επικοινωνία κλινικών – νοσηλευτικών πληροφοριών και πληροφοριών υγείας.

Διάρκεια αιτήσεων: από 08/09/2023 έως 31/12/2023.

Έναρξη 6ου κύκλου εκπαιδευτικού προγράμματος 18/09/2023

• Ο 7ος κύκλος θα ξεκινήσει 27/11/2023

• Ο 8ος κύκλος θα ξεκινήσει 5/2/2024

• Ο 9ος κύκλος θα ξεκινήσει 15/4/2024

Αναλυτικές πληροφορίες: https://kedivim.uoa.gr/courses-detailed/4d5ddbf4-86c6-42b4-8a94-6d6a4d95784f

 

 

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (2η φάση προσλήψεων)

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (2η φάση προσλήψεων)

Ακολουθεί η εγκύκλιος όπως αναρτήθηκε από τον ΠΑΤΡΕΑ/pde

Ενόψει της διενέργειας της 2ης φάσης προσλήψεων παρακαλείσθε να προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) των λειτουργικών κενών σε αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις περιοχές αρμοδιότητάς σας για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητάς σας για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ). Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης – Καθήκοντα εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης

Συγκεκριμένα, καλείστε να καταχωρίσετε στο ΟΠΣΥΔ (Διαχείριση → Εισαγωγή κενών → Ιδιότητα → Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ ή Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΔΑΣΥ ή Αναπληρωτών ΕΕΠ ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ) τα εξής: Κενά για τις ΣΜΕΑΕ (στο τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής ή Braille/Νοηματική, Νοηματική, Braille) Κενά για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (στο τύπος κενού: Εξειδικευμένη Τομεακό)

Κενά για τα ΚΕΔΑΣΥ στο Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΔΑΣΥ (τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής) Οδηγός δικαιωμάτων αναπληρωτών/τριών

Κενά για τα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ στο Αναπληρωτών ΕΕΠ ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ (τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής) Το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Τετάρτη 13/9 έως και την Παρασκευή 15/9/2023.

Στη συνέχεια οι οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τροποποιούν/οριστικοποιούν τα καταχωρισμένα κενά έως και την Τρίτη 19/9. ΟΔΗΓΟΣ: Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση

Αποκλειστικά για την καταχώριση των λειτουργικών κενών στα ΚΕΔΑΣΥ και στα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας των ΠΔΕ, το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για όλο το άνωθεν χρονικό διάστημα.

Ειδικά για την καταχώριση των κενών στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη επισημαίνεται η αριθ. πρωτ. 123276/Δ3/30-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4706) Υ.Α. στα σχετικά εδάφια για την τοποθέτηση των μελών ΠΕ25 και ΕΒΠ στις σχολικές μονάδες.

 

Καθήκοντα & Αρμοδιότητες / ΠΕ23 Ψυχολόγων – ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών 2023-2024

Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2023-2024 στο πλαίσιο της δράσης “Ενίσχυση και ενίσχυση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών, σχολικά έτη 2023-2026”.

Σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους, καταρτίζουν εβδομαδιαίο πρόγραμμα, στο οποίο καθορίζεται συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία θα εκτελούν τα καθήκοντά τους, σε κάθε μία από τις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί. Θεραπευτικό video game για παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (ΔΕΠΥ)

Το εν λόγω πρόγραμμα υποβάλλεται στους διευθυντές των σχολικών μονάδων της ομάδας τοποθέτησης και ο διευθυντής της σχολικής μονάδας της πρώτης τοποθέτησης υποβάλλει το πρόγραμμα στο Τμήμα Εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα.

Για καθεμία από τις σχολικές μονάδες της ομάδας τοποθέτησης, καταρτίζουν τρία (3) σχέδια δράσης για τη διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων με σκοπό τη δημιουργία ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος, που καλύπτουν αντίστοιχα τις χρονικές περιόδους (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, Ιανουάριος-Μάρτιος, Απρίλιος-Ιούνιος) και τα υποβάλλουν στους διευθυντές των σχολικών μονάδων εντός του δεύτερου δεκαημέρου του μήνα από τη λήξη κάθε περιόδου.

Οδηγός για Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς στη Γ.Ε.

Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΕΠ/ΕΒΠ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [92.55 KB]

ΠΟΣΕΕΠΕΑ : Κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών ΕΕΠ και ΕΒΠ στη Β φάση προσλήψεων – διαμαρτυρία για τις απαράδεκτες τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ»

ΠΟΣΕΕΠΕΑ : Κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών ΕΕΠ και ΕΒΠ στη Β φάση προσλήψεων – διαμαρτυρία για τις απαράδεκτες τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ»

Σχετικά με τις προσλήψεις των αναπληρωτών που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 01.09.2023 οι οποίες ήταν 5.142 για την Α Φάση των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) θα πρέπει να ειπωθούν τα έξης :
Μπορεί να φαίνονται πολλές οι προσλήψεις, αλλά τα εναπομείναντα κενά είναι πάρα πολλά τόσο στα ΣΜΕΑΕ όσο και στη παράλληλη στήριξη.
Ακόμα περιμένουμε να δοθούν και τα υπόλοιπα προγράμματα που είναι για να προσληφθούν Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στη γενική εκπαίδευση.
Επίσης θα θέλαμε να διαμαρτυρηθούμε για τις απαράδεκτες τοποθετήσεις – διαθέσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε συστεγαζόμενα, όμορα σχολεία ή ακόμα και σε σχολεία που απέχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, φαινόμενο που πήρε αρκετά μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα να καθίσταται ατελέσφορη η ουσιαστική παρέμβαση-υποστήριξη των μαθητών αυτών των σχολείων μιας και θα τη λαμβάνουν μόνο για τις μισές μέρες της εβδομάδας.
Πρακτικές τέτοιου τύπου πέρα από το ότι είναι απαράδεκτες κρίνονται και επικίνδυνες σε ορισμένες περιπτώσεις μιας και δε νοείται π.χ. υποστήριξη ΣΜΕΑΕ με σχολικό νοσηλευτή ή ΕΒΠ όταν ο συνάδελφος θα πρέπει να βρίσκεται σε εβδομαδιαία βάση σε 2-3 σχολεία ή όντας παράλληλη στήριξή σε 7 ή 8 μαθητές.
Ζητάμε άμεσα το Υπουργείο να παρέμβει σε όλες τις διευθύνσεις που έχουν εφαρμόσει τέτοιες πρακτικές που κάθε άλλο παρά βοηθούν τους υποστηριζόμενους μαθητές ευτελίζοντας παράλληλα με αυτόν τον τρόπο το ρόλο του ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Ειδική Αγωγή.
Απαιτούμε :
◾Να δημοσιεύονται όλα τα κενά σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες , με απόλυτη διαφάνεια και χωρίς καμία περικοπή.
◾Να καλυφθούν όλα τα λειτουργικά κενά που υπάρχουν στην Β φάση έτσι ώστε να μπορέσουν όλα τα σχολεία και τα ΚΕΔΑΣΥ να λειτουργήσουν χωρίς καμία έλλειψη .
◾ Να επιστρέψουν όλες οι αρμοδιότητες για την ιεράρχηση των αναγκών τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ και όλα τα θέματα που αφορούν εργαζόμενους ΕΕΠ-ΕΒΠ στο ΠΥΣΕΕ .
◾Να διορθωθούν άμεσα όλες οι άστοχες τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και να τοποθετηθούν σε μία σχολική μονάδα.
◾ Λόγω της πρωτοφανούς θεομηνίας αιτούμαστε να δοθεί μια εβδομάδα επιπλέον χρόνος για την τοποθέτηση συναδέλφων οι οποίοι είτε προέρχονται από περιοχές που έχουν πληγεί είτε πρόκειται να αναλάβουν υπηρεσία σε κάποια πληγείσα περιοχή.
Η υποστήριξη όλων των μαθητών θα πρέπει να είναι προτεραιότητα του Υπουργείου, οι μαθητές μας είναι το μέλλον του τόπου μας και θα πρέπει το δημόσιο σχολείο να είναι δίπλα σε κάθε μαθητή και σε κάθε γονιό που το χρειάζεται .
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τα παραπάνω.

    ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. 

            Πρόεδρος                Γενικός Γραμματέας

    Χρήστος Βουλιώτης        Σεραφείμ (Μάκης ) Λάππας

ΦΕΚ / Καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30

ΦΕΚ / Καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30

Διεξαγωγή συμπληρωματικών διαδικασιών για εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας Δόμνας Μιχαηλίδου, με την οποία καθορίζονται οι σαράντα οκτώ σχολικές μονάδες για την τοποθέτηση των Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [125.67 KB]

ΥΠΑΙΘΑ / Διευκρινίσεις για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ!

 Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΑ αναφορικά με την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, παρέχονται με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού .

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ

 

Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό 2023!!

Προσλήφθηκες αναπληρώτρια/ής; Περιμένεις πρόσληψη; Μάθε τα δικαιώματά σου!

 

 

Προθεσμίες Β΄ Φάσης Στήριξης από Εκπαιδευτικό, ΕΒΠ και Σχ. Νοσηλευτή για το σχ. έτος 2023-24

Προθεσμίες Β΄ Φάσης Στήριξης από Εκπαιδευτικό, ΕΒΠ και Σχ. Νοσηλευτή για το σχ. έτος 2023-24

Σε συνέχεια της με αριθμ. 62191/Δ3/02-06-2023 Εγκυκλίου με θέμα: “Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024.”, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας θα παραλάβει έως και την Τρίτη 12/09/2023και ώρα 14.00 μ.μ. πίνακες αιτημάτων προς έγκριση, που έχουν υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 08/09/2023.

ΟΔΗΓΟΣ: Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση

Οδηγός για Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς στη Γ.Ε.

 * Μεμονωμένα αιτήματα που θα προωθηθούν εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν θα ληφθούν υπόψη.

Επιπλέον, σας επαναπροωθούμε τους προς συμπλήρωση πίνακες τους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την υποβολή των αιτημάτων.

 

Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.

Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

                       Τμήμα Β΄​

Σχολικών Δομών, Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής

e-mail: deae2@minedu.gov.gr

Τηλέφωνa: 210 3442193, -2198, -2197, -3397

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ / ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΤΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ/ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΤΣ

Αναγνώριση προϋπηρεσιών και μεταπτυχιακών τίτλων για μισθολογική κατάταξη από το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας

Ενόψει της ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ ή και Γενικά Σχολεία (ΠΕ25-ΕΒΠ) (α΄ φάση 2023-2024), σας αποστέλλουμε υποδείγματα αιτήσεων και σχετικές οδηγίες για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και τυχόν μεταπτυχιακών τίτλων για μισθολογική κατάταξη (ν.4354/2015) από το ΠΥΣΕΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Δικαιολογητικά για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 169228/Ε2/12-1016 (ΑΔΑ: 67NΓ4653ΠΣ-9ΗΤ) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ /Τομέας Παιδείας με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του ν.4354/20015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς» για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να προσκομίσει:

α) αίτηση συμπληρωμένη (επισυνάπτεται έντυπο).

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε οπωσδήποτε το συγκεκριμένο έντυπο αίτησης καθώς έχει ενσωματωθεί σε αυτό και η Υπεύθυνη Δήλωση που απαιτείται.

β) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης :Για δημόσια  προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί σε άλλους δημόσιους φορείς ( εκτός της προϋπηρεσίας ως αναπληρωτής/ωρομίσθιος) και αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια: Προσλήφθηκες αναπληρώτρια/ής; Περιμένεις πρόσληψη; Μάθε τα δικαιώματά σου!

Η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών. Στη βεβαίωση θα πρέπει επίσης να αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΔΕΝ απαιτείται η εκ νέου κατάθεση των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, εφόσον αφορά σε προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την ιδιότητα του αναπληρωτή/ωρομίσθιου και είναι καταχωρισμένη στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΥΔ του ΥΠΑΙΘΑ (άρθρο 180 του ν.4823/202)

 γ) Βεβαίωση προϋπηρεσίας (eΕΦΚΑ)

την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών taxisnet  από τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/bebaiose-prouperesias-eephka

ή Βεβαίωση ενσήμων ΕΦΚΑ τύπου ΑΣΕΠ ή καρτέλα ασφαλισμένου: (Στην περίπτωση που κατατίθεται καρτέλα ασφαλισμένου θα πρέπει να προκύπτει από τη βεβαίωση εργοδότη το ΑΜΕ/ΑΜΟΕ του εργοδότη)

Η ημερομηνία έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

ΟΔΗΓΟΣ: Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση

Δικαιολογητικά για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού /διδακτορικού τίτλου

Μεταπτυχιακός Τίτλος

α) αίτηση συμπληρωμένη(επισυνάπτεται έντυπο)

β) Μεταπτυχιακό τίτλος (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και Απόφαση ΔΟΑΤΑΠ)

γ) Πρόγραμμα σπουδών ( εφόσον κρίνεται απαραίτητο).

δ) Αναλυτική βαθμολογία

(Σε περίπτωση κατάθεσης πιστοποιητικού ολοκλήρωσης σπουδών, προκειμένου να αναγνωριστεί απαιτείται να εμφανίζει το βαθμό πτυχίου, την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων του μεταπτυχιακού φοιτητή και να είναι υπογεγραμμένο από τον καθηγητή του προγράμματος των μεταπτυχιακών σπουδών (128433/Ε3/27-07-2018 ΑΔΑ: ΩΔ9Ν4653ΠΣ-Χ43 έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.).

 Διδακτορικός Τίτλος

α) αίτηση συμπληρωμένη (επισυνάπτεται έντυπο)

β ) Διδακτορικός τίτλος (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και Απόφαση ΔΟΑΤΑΠ)

γ) Περίληψη διδακτορικής διατριβής

δ) Ονόματα Τριμελούς εξεταστικής επιτροπής

Η ημερομηνία έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών

Τα υποδείγματα  βρίσκονται και στην ιστοσελίδα στο σύνδεσμο : https://pdede.sch.gr/anagnorisi-proypiresion-kai-metaptychiakon-titlon-gia-misthologiki-katataxi-apo-to-p-y-s-e-e-p-dytikis-elladas/,

Επισημαίνουμε ιδιαιτέρως ότι τυχόν καθυστέρηση στην αποστολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα σημαίνει και καθυστέρηση στην γνωμοδότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ενδιαφερόμενους (καθυστέρηση απόδοσης ΜΚ).

Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό 2023!!

ΟΔΗΓΟΣ: Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση

Οδηγός της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για τα μέλη ΕΒΠ με τίτλο: “Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση”.

Ο οδηγός αυτός αποτελεί συλλογικό έργο της Ομάδας Εργασίας – Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., η οποία αποτελείται από ΕΒΠ εκπροσώπους των Περιφερειακών Συλλόγων ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Ο εν λόγω Οδηγός παρουσιάστηκε επίσημα στις 28 Μαϊου 2022 σε διαδικτυακό επιστημονικό σεμινάριο με τίτλο: «WEBINAR: Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση» (https://www.youtube.com/watch?v=PJEPYgw3By8 ), που οργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ και το ΙΜΕΓΕΕ.

Η συντακτική ομάδα αποτελείται από τους / τις:

Αρβανίτη Τριανταφυλλία, Βακφάρης Αναστάσιος, Κανονίδου Βαρβάρα, Λιβιτσάνου Σταυρούλα, Μάλλιου Χρυσαυγή, Μπουλμέτη Γεωργία, Μπριτζολάκη Θεανώ, Προφύρη Παναγιώτα, Σταθά Βασιλική, Τζωρτζάτου Άννα, Φρέιχα Θηρεσία.

Αναπληρωτές – Διευκρινήσεις για τις Άδειες Μητρότητας / Γονικές Άδειες!

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΜΕΑ: ΩΡΑΡΙΟ – ΑΔΕΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ / ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΠΩΣ ΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Εφημερίες εκπαιδευτικών / Καθήκοντα και αρμοδιότητές!

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [527.89 KB]

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τα επόμενα βήματα των αναπληρωτών & Οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας! 

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τα επόμενα βήματα των αναπληρωτών & Οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας από τον Σεραφείμ ( Μάκη) Λάππα Αιρετό μέλος  ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας .
1️⃣Πότε θα γίνει η δήλωση σχολικών μονάδων ;
Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023.
2️⃣Μέχρι πότε πρέπει να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας ;
Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από την Πέμπτη 7 έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους ή στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. πρόσληψής τους ή στο σχολείο-έδρα του Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) που προσλαμβάνονται . Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.
3️⃣Πότε και πως θα μάθουν το σχολείο τοποθέτησης ;
Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS τη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023.
Σημειώνεται ότι οι αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί σε Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ), στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Νέων , στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας καθώς και στα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης Τοποθέτησης.
4️⃣Μεγάλη Προσοχή !
Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14.30 της εκάστοτε ημέρας που έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.
Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω του anaplirotes.gov.gr θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδια μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία.
Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.
Οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας!
Με την ανακοίνωση των προσλήψεων των αναπληρωτών, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την ανάληψη υπηρεσίας τους, ανάλογα με την περίπτωση στην οποία ανήκουν:
1️⃣ Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης
#Βήμα 1- Δήλωση κενών
Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης καλούνται να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ, σειρά προτίμησης για όλες τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες.
 Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις σχολικές μονάδες θα τοποθετηθούν στις εναπομείνασες αυτόματα, από το σύστημα.
#Βήμα 2- Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας
Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.
#Βήμα 3- Ανάληψη υπηρεσίας
Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
#Βήμα 4- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης
Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενος, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.
#Βήμα 5- Παραλαβή σύμβασης
Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2️⃣ Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται απευθείας στις παρακάτω δομές ή σχολικές μονάδες
Οι Αναπληρωτές αυτοί γνωρίζουν με την ανακοίνωση της πρόσληψής τους τη δομή ή τη σχολική μονάδα στην οποία πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε:
• Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) για απασχόληση στο ΚΕΔΑΣΥ
• Καλλιτεχνικά Σχολεία
• Μουσικά Σχολεία
• Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ)
• Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας
#Βήμα 1- Ανάληψη υπηρεσίας
Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στη δομή ή σχολική μονάδα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
#Βήμα 2- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης
Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Προϊστάμενο του ΚΕΔΑΣΥ, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.
#Βήμα 3- Παραλαβή ψηφιακής σύμβασης
Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3️⃣ Αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγοι) και ΠΕ30 (Κοινωνικοί Λειτουργοί) που προσλαμβάνονται σε Σχολικό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των ΚΕΔΑΣΥ
#Βήμα 1- Δήλωση κενών
Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ καλούνται να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ, σειρά προτίμησης για όλα τα διαθέσιμα ΣΔΕΥ (σχολική μονάδα – έδρα του ΣΔΕΥ).
– Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ΣΔΕΥ θα τοποθετηθούν στα εναπομείναντα αυτόματα από το σύστημα.
#Βήμα 2- Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας
Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο (έδρα του ΣΔΕΥ) στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να αναλαμβάνουν υπηρεσία στα ΚΕΔΑΣΥ κατόπιν σχετικής οδηγίας που θα δίνεται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ).
#Βήμα 3- Ανάληψη υπηρεσίας
Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
#Βήμα 4- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης
Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενος, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.
#Βήμα 5- Παραλαβή σύμβασης
Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Κύλιση προς τα επάνω