ΕΕΠ/ΕΒΠ

Προσλήψεις 932 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

Προσλήψεις 932 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 930 μέλη ΕΕΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024 ως εξής: Οδηγός για Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς στη Γ.Ε.

Ø Σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) → 230

Ø Σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης → 700

Επίσης, διατίθενται για πρόσληψη στα ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 2 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ23. Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΕΠ-ΕΒΠ / Ενημέρωση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023.

Στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας.

Οι πίνακες ΕΔΩ 

ΟΔΗΓΟΣ: Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση

 

ΦΕΚ | ΠΕ23 – Ψυχολόγοι: Τα 232 ΕΠΑΛ στα οποία θα τοποθετηθούν «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

ΦΕΚ | ΠΕ23 – Ψυχολόγοι: Τα 232 ΕΠΑΛ στα οποία θα τοποθετηθούν «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Καθορισμός σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2023-2024 στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». ΟΔΗΓΟΣ: Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση

Αναλυτικά ο πίνακας με τα σχολεία ( EΠΑΛ) στα οποία θα εργαστούν 232 ψυχολόγοι

Αναρτήθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας σχετικά με τον καθορισμό των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες θα απασχοληθούν μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2023-2024 Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΕΠ-ΕΒΠ / Ενημέρωση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Άρθρο 1

1. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 6001947 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, εφαρμόζεται κατά το σχολικό έτος 2023- 2024 παρέμβαση ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών/τριών των ΕΠΑ.Λ./Ε.ΠΑ.Λ., η οποία υλοποιείται με την πρόσληψη μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 23 Ψυχολόγων. ΠΟΣΕΕΠΕΑ : Συνολικός αριθμός υπηρετούντων μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2022-23.

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2. Οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα τα μέλη Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2023-24 καθορίζονται σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος.

3. Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων από τους Πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων

Τα παρακάτω είναι τα 232 ΕΠΑΛ στα οποία θα προσληφθούν αντίστοιχοι Ψυχολόγοι για το σχολικό έτος 2023-2024

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [194.84 KB]

 

 

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (3η φάση προσλήψεων)

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (3η φάση προσλήψεων)

Ακολουθεί η εγκύκλιος 

Ενόψει της διενέργειας της 3ης φάσης προσλήψεων παρακαλείσθε να προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) των λειτουργικών κενών σε αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις περιοχές αρμοδιότητάς σας για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητάς σας για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ). Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΕΠ-ΕΒΠ / Ενημέρωση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Συγκεκριμένα, καλείστε να καταχωρίσετε στο ΟΠΣΥΔ (Διαχείριση → Εισαγωγή κενών → Ιδιότητα → Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ ή Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΔΑΣΥ ή Αναπληρωτών ΕΕΠ ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ) τα εξής: Κενά για τις ΣΜΕΑΕ (στο τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής ή Braille/Νοηματική, Νοηματική, Braille) Κενά για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (στο τύπος κενού: Εξειδικευμένη ΠΕΠ) Κενά για τα ΚΕΔΑΣΥ στο Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΔΑΣΥ (τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής) Κενά για τα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ στο Αναπληρωτών ΕΕΠ ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ (τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής) Το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Τρίτη 14/11 έως και την Τετάρτη 15/11/2023. Απαραίτητα Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριων Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στη συνέχεια οι οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τροποποιούν/οριστικοποιούν τα καταχωρισμένα κενά έως και την Παρασκευή 17/11.

Αποκλειστικά για την καταχώριση των λειτουργικών κενών στα ΚΕΔΑΣΥ και στα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας των ΠΔΕ, το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για όλο το άνωθεν χρονικό διάστημα. Ειδικά για την καταχώριση των κενών στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη επισημαίνεται η αριθ. πρωτ. 123276/Δ3/30-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4706) Υ.Α. στα σχετικά εδάφια για την τοποθέτηση των μελών ΠΕ25 και ΕΒΠ στις σχολικές μονάδες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Αργίες, Γιορτές & Διακοπές από 01/09/23 έως 30/06/24!

 

 

10 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΠΕ-ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ, ΠΕ/ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ και ΔΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

10 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΠΕ-ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ, ΠΕ/ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ και ΔΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δέκα (10) άτομα για τις ειδικότητες: α) ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ (μερικής απασχόλησης), β) ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ (μερικής απασχόλησης), γ) ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ και δ) ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων μονάδων του ΚΕΘΕΑ με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Θεραπευτικό video game για παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (ΔΕΠΥ)

Αναλυτικά, οι θέσεις κατανέμονται ανά κατηγορία – ειδικότητα, έδρα θέσης, αριθμό θέσεων και κωδικό θέσεως, σύμφωνα με τον Πίνακα Κατανομής Θέσεων που ακολουθεί:

Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΕΠ-ΕΒΠ / Ενημέρωση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Screenshot 2023 11 11T101757.550 Screenshot 2023 11 11T101743.229 Screenshot 2023 11 11T101652.804

ΟΔΗΓΟΣ: Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση

Οι υποψήφιοι/ες, που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να αποστείλουν στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) : proslipsis@kethea.gr μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών και συγκεκριμένα από τις 9 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 έως και τις 24 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr).

Η περίληψή της, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/). Οδηγός για Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς στη Γ.Ε.

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΕΠ-ΕΒΠ / Ενημέρωση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

« Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΕΠ-ΕΒΠ »

 Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ. Πίνακες με Καθαρές αποδοχές μόνιμων – νεοδιόριστων και αναπληρωτών!

Δεχόμαστε καθημερινά καταγγελίες από συναδέλφους για την καταπάτηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, παρακάτω σας παραθέτουμε την υπουργική απόφαση που καθορίζει το εβδομαδιαίο ωράριο του ΕΕΠ και ΕΒΠ .

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 66079/Δ3/2018 , ΦΕΚ 1585/Β/8-5-2018 «Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.»

Καθορίζουμε το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου, των παρακάτω κλάδων, οι οποίοι εργάζονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως εξής: Αργίες, Γιορτές & Διακοπές από 01/09/23 έως 30/06/24!

1) Των κλάδων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ),

25 ώρες αν έχουν μέχρι 5 έτη υπηρεσίας

24 ώρες αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας

23 ώρες αν έχουν μέχρι 15 έτη υπηρεσίας

22 ώρες αν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας

21 ώρες αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας

2) Του Κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) τριάντα (30) ώρες.

Το ανωτέρω ωράριο, των περιπ. 1 και 2, υλοποιείται παράλληλα με το διδακτικό ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας της σχολικής μονάδας και οι ώρες αντιστοιχούν με τις διδακτικές ώρες.

Όλο το προσωπικό των ανωτέρω κλάδων παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες του υποχρεωτικού ωραρίου υποστηρικτικού έργου, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του άρθρου 11, του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού, η καταχώρηση – ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η ενημέρωση των ατομικών φακέλων των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με το εκπαιδευτικό ή ειδικό εκπαιδευτικό ή ειδικό βοηθητικό προσωπικό, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών.

Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α΄112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.

Με βάση το υποχρεωτικό ωράριο του εισαγωγικού βαθμού τις 25 ώρες υποστηρικτικού έργου για τους κλάδους ΕΕΠ και τις 30 ώρες υποστηρικτικού έργου για το ΕΒΠ θα υπολογίζεται αναλογικά και η προϋπηρεσία των ωρομισθίων των παραπάνω κλάδων.

Η με αριθμ. πρωτ. 28915/Γ6/12-3-2007 υπουργική απόφαση (B΄ 449) παύει να ισχύει.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλες τις διευθύνσεις και όλους τους συναδέλφους ότι θα πρέπει να υπάρχει ωρολόγιο πρόγραμμα σε κάθε σχολείο που εργάζονται .

Στο πρόγραμμα πρέπει να φαίνονται οι ώρες υποστήριξης και το κενό τους , για το ΕΕΠ οι ώρες είναι  25  ή λιγότερες εάν υπάρχει μείωση ωραρίου . Επίσης για το ΕΒΠ οι ώρες υποστήριξης είναι 30 και το διάλειμμα που δικαιούνται και πρέπει να αναγράφεται στο πρόγραμμα τους είναι  15 λεπτών

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα πρέπει όπως όλα τα προγράμματα να είναι υπογεγραμμένα από τον Διευθυντή του σχολείου,  από τον εργαζόμενο ΕΕΠ-ΕΒΠ και να έχει εγκριθεί από την Διεύθυνση .

                                           ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Τι θα γίνει με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια για τους εκπαιδευτικούς ή μέλη Ε.Ε.Π. που δεν τη διαθέτουν..

Τι θα γίνει με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια για τους εκπαιδευτικούς ή μέλη Ε.Ε.Π. που δεν τη διαθέτουν..

Ακόμα μία περίπτωση όπου το κράτος δεν έχει τηρήσει τις προθεσμίες που έχει το ίδιο νομοθετήσει!!
Σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά στο διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού:
Νόμος 4589/2019, άρθρο 62, παράγραφος 6
6. Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. διοριστούν χωρίς να διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους.
Από το 2019 διενεργούνται διορισμοί σε ετήσια βάση ώστε καμία μέριμνα δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ώστε να επιμορφωθούν όσοι διορίστηκαν με αποτέλεσμα οι διορισμένοι να καταφεύγουν είτε στην ιδιωτική πρωτοβουλία (για παράδειγμα απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας μέσω Μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής) είτε να παραμένουν χωρίς πιστοποίησης παιδαγωγικής επάρκειας ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η σχολική χρονιά 2023-2024.
Το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια αφού με σειρά νομοθετημάτων ούτε οι καθηγητικές σχολές προσφέρουν πλέον Πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας ενώ από 31/8/2023 καταργήθηκε και η δυνατότητα απόκτησης ΠΠΔΕ μέσω παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων σπουδών.
Τι θα γίνει  λοιπόν:
Τι ενέργειες θα κάνει το Υπουργείο ώστε να εφαρμοστεί η νομοθεσία και να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. χωρίς δική τους επιβάρυνση εντός του εργασιακού τους ωραρίου;

ΖΕΠ, ΜΝΑΕ, ΕΑΕ, Ειδική Πρόσκληση | Ενημέρωση για την επόμενη φάση αναπληρωτών

Ενημέρωση για την επόμενη φάση αναπληρωτών – ΖΕΠ Β/θμιας, ΜΝΑΕ, Ειδικη αγωγή (ΕΑΕ) 

Με ενημέρωση που είχαμε το πρόγραμμα ΜΝΑΕ και το πρόγραμμα ΖΕΠ, θα τα έχουμε στην επόμενη φάση που θα τρέξει το σύστημα στα τέλη του μήνα, 3 δεκαήμερο του Νοεμβρίου, μαζί με τις άλλες προσλήψεις της ειδικής αγωγής παραιτήσεις, μη αναλήψεις κτλ., (δεν έχουμε ενημέρωση για την Ενισχυτική) αν και ελπίζουμε με τα χρονοδιαγράμματα του ΥΠΑΙΘΑ να μην “πιάσει” Δεκέμβριος…για να “δουμε” τη φάση!

Σας θυμίζουμε οτι υπάρχουν 2.700 πιστώσεις ΕΑΕ σε αυτή την φάση του Νοεμβρίου, ελπίζουμε να εχει αυξηθεί το κονδύλι/πιστώσεις μέχρι τη στιγμή που θα τρέξει η αντίστοιχη φάση αναπληρωτών. Πίνακες με Καθαρές αποδοχές μόνιμων – νεοδιόριστων και αναπληρωτών!

Πάμε τώρα στην ειδικη πρόσκληση που έτρεξε χθες, οπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Λαππας Μάκης. Αργίες, Γιορτές & Διακοπές από 01/09/23 έως 30/06/24!

Ειδική πρόκληση για ΕΕΠ-ΕΒΠ.

114 θέσεις έμειναν κενές, δηλαδή δεν τις δήλωσε κανένας.

◾5 ήταν φυσικόθεραπευτές.
◾36 ήταν Εργοθεραπευτες.
◾73 ήταν σχολικοί νοσηλευτές.

Θα πρέπει άμεσα να αλλάξει το σύστημα των προσλήψεων και οι πίνακες να ανοίγουν κάθε χρόνο όπως άνοιγαν παλιότερα!!!

Δηλαδή, βάση αυτων που αναφερονται παραπάνω για την Ειδική πρόκληση, είναι πολύ πιθανο να πάμε για ειδικη πρόσκληση ανα περιφέρεια και ας ελπίσουμε να καλυφθούν τα κενα.  Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023 

 

 

Άδεια για γυναικολογική εξέταση | Αφορά & Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς – ΕΕΠ/ΕΒΠ!

Άδεια για γυναικολογική εξέταση: Εφαρμόζεται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και στα μέλη της ΕΕΠ/ΕΒΠ – Παράθεση του νομοθετικού πλαισίου και των διατάξεων.

Σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ χορηγείται μία ημέρα άδειας μετ’ αποδοχών ετησίως για ετήσια γυναικολογική εξέταση, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

 

Άδεια για γυναικολογικό έλεγχο

Με το άρθρο 96 του ν.5043/2023 στο άρθρο 232 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α’ 222) και στο κωδικοποιηθέν άρθρο 40 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), περί της άδειας προγεννητικών εξετάσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) ο τίτλος τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται και στον γυναικολογικό έλεγχο, β) προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Στις εργαζόμενες χορηγείται μία (1) ημέρα τον χρόνο άδεια με αποδοχές για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου».
Κατόπιν της ανωτέρω προσθήκης στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, η άδεια μιας (1) ημέρας στις γυναίκες υπαλλήλους για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου χορηγείται πλέον και στις υπαλλήλους του Δημοσίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. ΟΔΗΓΟΣ: Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση
Οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση της εν λόγω άδειας έχουν παρασχεθεί στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102/28-5-2020 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 6ΣΦ146ΜΤΛ6-48Π) για την εφαρμογή της αντίστοιχης ρύθμισης της παρ. 9 του άρθρου 50 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), όπως προστέθηκε με τον ν.4674/2020.
Ειδικότερα, για τη χορήγηση της άδειας αυτής απαιτείται να προσκομιστεί από την υπάλληλο σχετική βεβαίωση του θεράποντος ιατρού περί πραγματοποίησης του σχετικού ελέγχου.

Προσλήψεις 222 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών ΠΕ87.02 για το διδακτικό έτος 2023-2024

Προσλήψεις 222 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών ΠΕ87.02 για το διδακτικό έτος 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 222 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπ/κοι ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024 ως εξής: Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (ΣΜΕΑΕ) → 45

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 169

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 3

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 4

Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 1

ΟΔΗΓΟΣ: Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Δευτέρα 6 έως και την Τρίτη 7  Νοεμβρίου 2023.

Στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Οι σχετικοί πίνακες ΕΔΩ 

 

ΠΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΓΡΑΜΜΗ ELIZA 10454 ΣΥΖΗΤΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ: ΠΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ»

Το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος και η Εταιρεία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού «Ελίζα», σας προσκαλούν τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρες 16:30-18:30 σε διαδικτυακό σεμινάριο εκπαίδευσης κοινωνικών λειτουργών με θέμα: «Η γραμμή Eliza 10454 συζητά με Κοινωνικούς Λειτουργούς: Πώς αναγνωρίζω ένα περιστατικό φερόμενης κακοποίησης παιδιού και πώς το διαχειρίζομαι». Ένας Οδηγός για | Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής υγείας!!

Η θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει: τις μορφές της κακοποίησης και παραμέλησης, ενδείξεις που μπορεί να εντοπίσει ο επαγγελματίας κατά την επαφή του με την οικογένεια και το παιδί, το νομικό πλαίσιο και το ρόλο του επαγγελματία για τη διαχείριση των περιστατικών παιδικής προστασίας. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση σε καλές πρακτικές, απορίες, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, με σκοπό τη διαδραστική και βιωματική αλληλεπίδραση των  συμμετεχόντων. ΟΔΗΓΟΣ: Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο απαιτείται προεγγραφή μέσω του συνδέσμου:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpf-ygrDgvHNIM9kGydlOddoB4VIJgXH_c

Με εκτίμηση,
Εκ του Περιφερειακού Συμβουλίου
Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας ΣΚΛΕ

 

Κύλιση προς τα επάνω