Ειδική αγωγή

ΔΟΕ / Για την Παραβίαση του ωραρίου  εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης

Παραβίαση του ωραρίου  εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης

 

Τις τελευταίες ημέρες έχουν τεθεί υπόψη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. πολλές καταγγελίες για την απόπειρα παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης. Προσλήφθηκες αναπληρώτρια/ής; Περιμένεις πρόσληψη; Μάθε τα δικαιώματά σου!

Συγκεκριμένα, με βάση αυθαίρετες ερμηνείες του υφιστάμενου νομικού πλαισίου από «ομάδες» διευθυντών σχολικών μονάδων δίχως καμία θεσμική υπόσταση, εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης δέχονται παράνομες εντολές για παραμονή τους στο σχολείο πέραν του διδακτικού τους ωραρίου με πρόσχημα την ιδιαίτερη εκπαιδευτική σχέση που έχουν εκ του ρόλου τους με τους μαθητές/τριες με των οποίων τη στήριξη είναι επιφορτισμένοι. Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης – Καθήκοντα εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει ότι:

 • Είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχει ανισότητα στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών με βάση το εκπαιδευτικό τους έργο. Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα και κανείς δεν έχει την εξουσία να τα παραβιάζει.
 • Η ευθύνη για την ασφάλεια του συνόλου των μαθητών/τριών ανήκει στο σχολείο συνολικά. Η ασφαλής αποχώρηση όλων των μαθητών/τριών από τη σχολική μονάδα καθώς και η επιτήρησή τους κατά τα διαλείμματα είναι έργο των εφημερευόντων και όχι των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης για τους μαθητές με των οποίων τη στήριξη είναι επιφορτισμένοι.

Όπως, άλλωστε, αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. 93506 /Δ3-        25/08/2023, με θέμα  «Διευκρινιστικές οδηγίες του ν. 3699/2008 (Α΄199) σχετικά με την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση», «Η εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, αποτελεί ευθύνη του σχολείου ως φορέα και σε καμία περίπτωση η διατύπωση του εδαφίου 3 του υποκεφαλαίου “Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης” του κεφαλαίου Α΄ «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» της υπό στοιχεία Υ.Α. 27922/Γ6/2007 Υ.Α. (Β΄449), δεν σημαίνει ότι ο/η εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης έχει ατομικά το σύνολο αυτής της ευθύνης».

 • Σύμφωνα με τον ν. 3600/2008 άρθρο 6 παρ. 1β «Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης».

Η συνολική στήριξη (ακόμη και στο διάλειμμα) έχει να κάνει με το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στήριξης των μαθητών/τριών και όχι με την επιτήρηση ή αποχώρησή τους (πέραν του διδακτικού τους ωραρίου). Στο καθηκοντολόγιο που αφορά στους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, με σαφήνεια αναφέρεται ότι «…υλοποιούν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα και έξω από την τάξη και είναι συνολικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείμματα, επισκέψεις, εκδηλώσεις κ.λπ.) στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής.» Όπως είναι αυτονόητο η ευθύνη συνδέεται με το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται εντός του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και όχι, όπως αυθαίρετα κάποιοι ερμηνεύουν, πέραν αυτού.

Με βάση τα παραπάνω, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να υπερασπίζονται με τις αποφάσεις τους τα ίσα δικαιώματα όλων των εκπαιδευτικών και να μην υιοθετούν και εφαρμόζουν καταδικαστέες πρακτικές παραβίασης των δικαιωμάτων εκπαιδευτικών που κάποιοι επιχειρούν να εμφανίσουν ως κανονικότητα. Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό 2023!!

 

 

Η ΔΟΕ ετοιμάζει κείμενο οδηγιών με δικαιώματα-υποχρεώσεις εκπαιδευτικών παράλληλης – Υπερ-ανάθεση καθηκόντων για να κρυφτούν τα κενά

Όπως έχει ειπωθεί πολλές φορές η μειωμένη Ά φάση αναπληρωτών έχει αφήσει τα σχολεία με χιλιάδες κενά που δυσχεραίνουν την καθημερινή λειτουργία τους, σε βαθμό που πολλές φορές το πρόβλημα είναι αδύνατον να κρυφτεί. Στο χώρο της παράλληλης στήριξης η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική με περίπου το 60% των κενών να έχουν μείνει ακάλυπτα. Μέσα στις συνθήκες αυτές παρατηρείται ότι πολλά σχολεία έχουν μετατρέψει τους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης σε εργαζόμενους-λάστιχο. Τα παραδείγματα είναι πολλά και όπως φαίνεται έχουν φτάσει στα αυτιά της ομοσπονδίας. Μεταφορά και κατάργηση αρμοδιοτήτων Σχολικών Επιτροπών / Προκαθορισμένη προκαταβολή στους διευθυντές των σχολείων

Στα περισσότερα σχολεία οι εκπαιδευτικοί παράλληλης έχουν αναλάβει 3 ακόμα και 4 παιδιά(!) ο καθένας, σε άλλα λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών γενικής έχουν αναλάβει τμήματα(!), αλλού υποχρεώνονται σε παραμονή 8-2 στο σχολείο κάτι που δεν προβλέπεται φυσικά, στα διαλείμματα είναι ασαφές ποιανού παιδιού την ευθύνη έχουν αναλάβει, ενώ αλλού ασκούν χρέη γραμματέα, νοσηλευτή και ότι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων τους που οδηγεί τελικά και στο να ασκούν πολλά άλλα έργα εκτός, εις βάρος αυτού για το οποίο έχουν προσληφθεί και είναι τόσο σημαντικό για τη λειτουργία των σχολείων. Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

Όμως την τραγική ανεπάρκεια της πολιτείας να στελεχώσει τα σχολεία δεν μπορεί να την πληρώνουν οι υπάρχοντες εργαζόμενοι, ούτε μπορούν οι μισοί να προσπαθούν να κρύψουν το κενό των άλλων μισών, είναι άλλωστε αδύνατο. Το πλαίσιο καθηκόντων κάθε κατηγορίας εργαζομένων στην εκπαίδευση είναι νομοθετημένο, πρέπει να είναι γνωστό σε όλους και να τηρείται. Για αυτό και η ΔΟΕ αποφάσισε σύντομα να αποστείλει οδηγίες που θα ενημερώνουν και θα αποσαφηνίζουν τα ακριβή καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, όπως αυτά πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΥΓ: Υπήρξε η σκέψη και η πρόταση σε επίπεδο ΔΟΕ να δοθεί συνέντευξη τύπου από την ομοσπονδία, με θέμα τα κενά στα σχολεία, ώστε να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο το ζήτημα στην κοινωνία, κάτι που δεν φαίνεται να έχει οριστικοποιηθεί όμως για την ώρα.

Χιλιάδες κενά σε παράλληλη στήριξη / 12.113 αιτήσεις / 5.212 προσλήψεις – 6.901 ακάλυπτα κενά (αναλυτικός πίνακας)!!

Χιλιάδες κενά σε παράλληλη στήριξη / 12.113 αιτήσεις / 5.212 προσλήψεις – 6.901 ακάλυπτα κενά (αναλυτικός πίνακας)!!

Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει αμεσα να λάβει τα ακόλουθα μέτρα για την αντιμετώπιση των κενών στην παράλληλη στήριξη με Αύξηση του προϋπολογισμού για την παράλληλη στήριξη. Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

Η αντιμετώπιση των κενών στην παράλληλη στήριξη αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την ελληνική εκπαίδευση. Η παροχή επαρκούς υποστήριξης σε μαθητές με ειδικές ανάγκες είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ισότιμης εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά.

Οι ελλείψεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Οι μαθητές αυτοί μπορεί να χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη για να παρακολουθήσουν το σχολικό πρόγραμμα και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η έλλειψη εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση, αποκλεισμό και καθυστέρηση στη μάθηση. Προσλήφθηκες αναπληρώτρια/ής; Περιμένεις πρόσληψη; Μάθε τα δικαιώματά σου!

Δείτε τον πίνακα

Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό 2023!!

 

380986744 2516555698507795 6435833523329115422 n

ΕΣΑΜΕΑ / Στοιχεία σοκ για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία: εκτός εργατικού δυναμικού η συντριπτική πλειονότητα!

inclusion 2731346 1920

Στοιχεία σοκ για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία: εκτός εργατικού δυναμικού η συντριπτική πλειονότητα!

Πλήρης επιβεβαίωση της διεκδίκησης του αναπηρικού κινήματος της χώρας για την αδήριτη ανάγκη ύπαρξης εθνικής στρατηγικής για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία

 • Το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία 20-64 ετών που μετέχουν στον ενεργό πληθυσμό (εργατικό δυναμικό) είναι 23,7%, και των απασχολούμενων ατόμων με σοβαρή αναπηρία 20-64 ετών μόλις 18,4%!
 • Στο σύνολο των ανέργων με αναπηρία (20-64 ετών), το 65% αντιμετωπίζουν μακροχρόνια ανεργία
 • Η συντριπτική πλειονότητα των νέων με αναπηρία, όχι μόνο βρίσκεται εκτός εργατικού δυναμικού σε ποσοστό 84%, αλλά ταυτόχρονα είναι και εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας: το 82% των οικονομικά ανενεργών ατόμων με αναπηρία και ηλικία 15-44 ετών, δεν παρακολουθεί κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο 14ο δελτίο στατιστικής πληροφόρησης του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. σκιαγραφούν μια ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση στον τομέα της απασχόλησης η οποία απέχει δραματικά από την εκπλήρωση των απαιτήσεων της Σύμβασης του ΟΗΕ αναφορικά με τα εργασιακά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία: Το πεδίο της εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί για τα άτομα με αναπηρία πεδίο απροσπέλαστο, πεδίο σημαντικών φραγμών και διακρίσεων που παρεμποδίζουν σοβαρά την άσκηση του δικαιώματος στη εργασία σε ίση βάση με τους άλλους. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ,αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη σημασία του δικαιώματος στην εργασία για την κοινωνική ένταξη και την εκπλήρωση άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει θέσει ψηλά στην ερευνητική του ατζέντα του Παρατηρητηρίου, τα ζητήματα της απασχόλησης. Στο παρόν δελτίο στατιστικής πληροφόρησης, αναλύονται και παρουσιάζονται βασικοί δείκτες για την απασχόληση και την ένταξη στην εργασία των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα. Πηγή των πρωτογενών στοιχείων που επεξεργάστηκε και παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας, αποτελεί το 1ο κύμα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού έτους 2022 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Eurostat, η οποία συμπεριέλαβε ερωτήματα για την υγεία και την αναπηρία (Δείκτης Gali-Routed Version), που εφεξής θα περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, με συχνότητα κάθε δύο χρόνια. Ένας Οδηγός για | Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής υγείας!!

Η ανάλυση επικεντρώνεται σε 2 ηλικιακές ομάδες: στις κατεξοχήν παραγωγικές ηλικίες από 20 έως 64 ετών, και στην ηλικιακή κατηγορία από 15 έως 44 ετών, δηλαδή στους νέους και τα άτομα στην πρώιμη φάση της ενήλικης ζωής.

Ενδεικτικά βασικά ευρήματα – Το 14ο δελτίο στατιστικής πληροφόρησης με όλα τα στοιχεία αναλυτικά επισυνάπτεται.

Ο πληθυσμός των ατόμων με αναπηρία 15 ετών και άνω εκτιμάται στο 10% του πληθυσμού. Σε απόλυτους αριθμούς τα άτομα με αναπηρία, με βάση την έρευνα αναφοράς και την επεξεργασία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας, εκτιμήθηκαν σε 1.054.735 . Ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο / Νέος νόμος της ΕΕ για τη λογοκρισία: “παραπλανητικές” αναρτήσεις που θα διαγράφονται αμέσως ή καταστολή της διαφωνίας!

Οι παραγωγικές ηλικίες 20-64 ετών:

 • Το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία 20-64 ετών που μετέχουν στον ενεργό πληθυσμό (εργατικό δυναμικό) βρέθηκε να είναι στο ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό του 23,7%.
 • Το ποσοστό των απασχολούμενων ατόμων με σοβαρή αναπηρία 20-64 ετών ανέρχεται μόλις στο 18,4% (41. 909 άτομα), με το χάσμα απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, σε σύγκριση με τον πληθυσμό χωρίς αναπηρία, να υπολογίζεται στις 50 μονάδες.
 • Για τα άτομα με αναπηρία που εργάζονται, η ανάλυση των στοιχείων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εύρεση εργασίας σε αυτή την κατηγορία πολιτών επαφίεται σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό στην λειτουργία των άτυπων κοινωνικών δικτύων, του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Πιο αναλυτικά, το 57% των απασχολούμενων ατόμων με αναπηρία, βρήκαν εργασία μέσω φίλων, συγγενών ή γνωστών, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 38% των ατόμων χωρίς αναπηρία. Αντιστοίχως, ιδιαίτερα χαμηλό είναι το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία που βρήκε εργασία μέσω της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) καθώς και όσων απευθύνθηκαν σε εργοδότες. Το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία που αναφέρει την απάντηση σε αγγελία ως επιτυχή τρόπο εύρεσης εργασίας είναι σχεδόν μηδενικό.

Οι Νέοι και τα άτομα με αναπηρία στην πρώιμη ενήλικη ζωή τους (15-44 ετών):

 • Ο δείκτης συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό στους νέους και ενήλικες έως 44 ετών είναι μόλις 16%.
 • Ο δείκτης απασχόλησης των νέων και ενηλίκων ως 44 ετών ανέρχεται μόλις στο 12,5%, όταν στην ίδια ηλικιακή ομάδα, τα άτομα χωρίς αναπηρία είναι ενταγμένα στην απασχόληση σε ποσοστό 58%.
 • Ιδιαίτερα ανησυχητικό εύρημα για τους νέους και τα άτομα σε πρώιμη ενηλικίωση είναι ότι η μεγάλη πλειονότητα τους, όχι μόνο αποτελούν οικονομικά ανενεργό πληθυσμό αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, είτε τυπικής είτε μη τυπικής. Πιο αναλυτικά το 82% των ανενεργών ατόμων με αναπηρία και ηλικία 15-44 ετών, δεν παρακολουθεί κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, είτε εντός είτε εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος.

Στη σημερινή συγκυρία, στα απότοκα της υγειονομικής κρίσης ήρθαν να προστεθούν αλλεπάλληλοι επιβαρυντικοί παράγοντες και κίνδυνοι για το διαθέσιμο εισόδημα, την αξιοπρεπή διαβίωση και την υγεία των πολιτών (ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός, κλιματική κρίση κ.α.). Σε αυτό το απειλητικό τοπίο, τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειες τους έχουν έρθει σε επικίνδυνα οριακό σημείο ως προς την δυνατότητα τους να καλύπτουν βασικές ανάγκες διαβίωσης. Τι είναι το Τμήμα Ένταξης; Πώς λειτουργεί; Ποιοι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στο Τμήμα Ένταξης..

Αυτή η συνθήκη καθιστά τα ευρήματα του Δελτίου του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας ακόμα πιο ζοφερά, αφού χαρτογραφούν μια ολόκληρη κατηγορία πληθυσμού, που ξεπερνάει το 1.000.000 άτομα, η οποία βρίσκεται εντελώς αποκλεισμένη από το θεμελιώδες δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία και συνεπώς στην αξιοπρεπή διαβίωση.

Η θέση της Ε.Σ.Α.μεΑ., για την εκπόνηση και εφαρμογή από την ελληνική Πολιτεία ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την απασχόληση και την εργασία των ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα των νέων, επανέρχεται επιτακτικά ως αδήριτη αναγκαιότητα. Προϋπόθεση για την εκπόνηση εθνικής στρατηγικής αποτελεί η ουσιαστική διερεύνηση των εμποδίων και των αναγκών που έχουν τα άτομα με αναπηρία σε επίπεδο προσαρμογών και υποστήριξης στην εργασία, αλλά και απόκτησης νέων δεξιοτήτων, προκειμένου να αυξηθούν οι προοπτικές απασχόλησής τους και να ενθαρρυνθούν ως προς την ενεργό αναζήτηση εργασίας. Προτεραιότητα της Πολιτείας θα πρέπει να είναι η λήψη θετικών μέτρων ενίσχυσης της απασχόλησης, η προώθηση της προσβασιμότητας στην εργασία, καθώς και η εφαρμογή εναλλακτικών μορφών εργασίας (π.χ. υποστηριζόμενη απασχόληση) που θα επιτρέψουν στα άτομα με σοβαρές αναπηρίες, τα οποία χρήζουν πρόσθετης υποστήριξης, να ασκήσουν το θεμελιώδες δικαίωμα στην εργασία.

Η εθνική στρατηγική για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνδεθεί με μια νέα επιδοματική πολιτική που να μην στερεί τα αναπηρικά επιδόματα από τους εργαζόμενους με αναπηρία, επιδόματα που αποσκοπούν στην κάλυψη του πρόσθετου κόστους διαβίωσης που η αναπηρία δημιουργεί, και όχι στην κάλυψη των κοινών βιοποριστικών αναγκών.

ΥΠΑΙΘΑ, Πιερρακάκης και Μιχαηλίδου οδηγούν σε απόγνωση γονείς μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκφοβίζουν συλλόγους διδασκόντων, κατακρεουργούν μορφωτικά δικαιώματα

Αποκαλυπτική ανακοίνωση σε έντονους τόνους σχετικά με τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή, τον τρόπο που η πολιτεία αντιμετωπίζει τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και την προσπάθεια του ΥΠΑΙΘΑ να διασκεδάσει τις εντυπώσεις εξέδωσαν οι Παρεμβάσεις Π.Ε.. Δείτε αναλυτικά:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΥΠΑΙΘΑ, Πιερρακάκης και Μιχαηλίδου οδηγούν σε απόγνωση γονείς μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

εκφοβίζουν συλλόγους διδασκόντων

κατακρεουργούν μορφωτικά δικαιώματα αναπήρων

Ως ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ,  μια βδομάδα μετά το άνοιγμα των σχολείων, χαιρετίζουμε τη στάση των αναπληρωτών και των μόνιμων εκπαιδευτικών, που σε πολιτικό περιβάλλον συνολικής επίθεσης της κυβέρνησης ενάντια σε κάθε κοινωνικό δικαίωμα, υπερασπίζονται τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των μαθητών και τα εργασιακά τους δικαιώματα, με επιμονή και σταθερότητα που αναγκάζει το υπ. παιδείας να καταφεύγει σε αντιεκπαιδευτικά επιχειρήματα για να στηρίξει την πολιτική επιλογή των περικοπών και της ιδιωτικοποίησης πλευρών της εκπαίδευσης. 

Με υπερβάλλοντα ζήλο και υλοποιώντας οδηγίες του ΥΠΑΙΘΑ, διοικητικά και παιδαγωγικά στελέχη διευθύνσεων εκπαίδευσης προτρέπουν τις/τους διευθυντ(ρι)ες σχολείων, να ζητήσουν από τα ΚΕΔΑΣΥ «τροποποίηση των ωρών» που αρχικά υπήρχαν σε αξιολογήσεις μαθητών, προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα «εξοικονομώ» στην  παράλληλη στήριξη. Ακολουθούν κατά βήμα τις ανιστόρητες και αντιεπιστημονικές δηλώσεις της κ. Μιχαηλίδου που  επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ότι «με βάση την εμπειρία της στην ειδική αγωγή (!) …το παιδί με την αναπηρία χρειάζεται κάποιον να το βοηθάει εκπαιδευτικά, δε χρειάζεται κάποιον να γίνει η σκιά του…».

Τα σχολεία δυσκολεύονται να ανασάνουν κάτω από τις πιέσεις του ΥΠΑΙΘΑ για μοίρασμα της φτώχειας, τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί αγωνιούν και μάχονται για το πώς θα προστατέψουν τους μαθητές με αναπηρία/ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, από την επίθεση που δέχονται τα μορφωτικά τους δικαιώματα.

Σε αντίθεση με την  κ. Μιχαηλίδου και όλους τους «ακολούθους»  αυτής της πολιτικής, οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι:

1.               Οι μαθητές με αναπηρία/ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν ανάγκη να κινούνται σε περιβάλλον ασφάλειας, περιβάλλον που δεν εξασφαλίζεται με την part time υποστήριξη που τους δίνει το Υπουργείο Παιδείας. Ποιον μαθητή θα υποστηρίζει ο εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης στο διάλειμμα από το σύνολο των μαθητών που του έχει ανατεθεί; Ποιο πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων θα εφαρμόζει, όταν οι ανάγκες των μαθητών σε αυτόν τον τομέα δε συμπίπτουν; Τι θα γίνεται με τους υπόλοιπους μαθητές με αναπηρία/ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δε θα υποστηρίζονται στο διάλειμμα;  

2.               Οι μαθητές με αναπηρία/ ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για να οικοδομήσουν σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, προκειμένου να αποδώσει ο στόχος της ένταξης τους στο σχολικό περιβάλλον, θέλουν χρόνο συνεχή και όχι διακοπτόμενο, θέλουν περιβάλλον σταθερότητας και όχι αστάθειας που καλλιεργείται από το Υουργείο Παιδείας μέσα στις σχολικές αίθουσες. 

3.               Οι μαθητές με αναπηρία/ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν ανάγκη ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιείται σε όλη την έκταση του τυπικού (και πολλές φορές και του άτυπου) σχολικού προγράμματος. Αυτή η συνθήκη τορπιλίζεται από τον  «κόφτη» του υπουργείου.

4.               Οι μαθητές του γενικού πληθυσμού έχουν και αυτοί αντίστοιχα δικαιώματα (ασφάλειας και εκπαίδευσης) τα οποία ακυρώνονται, όταν οι εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης αναλαμβάνουν ρόλο παράλληλης υποστήριξης. Είναι διαφορετική η συνθήκη εναλλαγής ρόλων δυο ή και περισσότερων όπου χρειάζεται, σταθερών εκπαιδευτικών εντός της τάξης (παράλληλης στήριξης και εκπαιδευτικού γενικής εκπαίδευσης) και αποδίδει σε πολλές περιπτώσεις, όταν αυτό είναι προγραμματισμένο, σχεδιασμένο και σε επίπεδο χρόνου και σε επίπεδο δραστηριοτήτων. Και είναι τελείως διαφορετική μια συνθήκη όπου ο επαιδευτιός γενικής εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει την ίδια στιγμή δύο διαφορετιούς διακριτούς ρόλους για δύο μαθητικές ομάδες με διαφορετικές ανάγκες, είπεδα και ανησυχίες. Αυτό που συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση είναι η υλοποίηση του δόγματος: «όποιος αντέξει θα μείνει στο δημόσιο γενικό σχολείο». Αγώνας δρόμου και αντοχής για τους μαθητές του ειδικού πληθυσμού, του γενικού πληθυσμού, των εκπαιδευτικών. Το υπ. παιδείας καλλιεργεί (για την επόμενη φάση) προϋποθέσεις κοινωνικού αυτοματισμού εναντίον των μαθητών με αναπηρία/ ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Δε θα επιτρέψουμε να γίνει ότι έγινε σε χώρες που η ειδική εκπαίδευση συρρικνωνόταν σταδιακά ή και απότομα και το αποτέλεσμα ήταν η ιδιωτικοποίηση της ειδικής αγωγής με τους γονείς να βάζουν το χέρι στην τσέπη ακόμα πιο βαθιά.  

5.               Το νέο δόγμα του Υπουργείου Παιδείας, που σα παπαγαλάκια επαναλαμβάνουν διάφοροι ανιστόρητοι και αδιάβαστοι «ειδήμονες» κυβερνητικοί παράγοντες, ότι δηλαδή «οι παράλληλες στηρίξεις δίνονται στο σχολείο  (ή στο τμήμα)» θα ήταν φαιδρό αν δεν ήταν πρωτίστως επικίνδυνο. Η έγκριση των ΚΕΔΑΣΥ αφορά μαθητή, όχι τμήμα. Οι γονείς των μαθητών και όχι οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων ή οι διευθυντές των σχολείων αιτούνται αξιολόγησης των μαθητών. Ακόμα και το φετινό πρόγραμμα προσλήψεων αναπληρωτών παράλληλης στήριξης αναφέρεται σε  «μαθησιακή υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και όχι σε κουλτούρα συμπερίληψης σε τάξεις ή σχολεία.  Η αναφορά σε μαθητές σημαίνει υποστήριξη σε μαθητές. Και η υποστήριξη αυτή οφείλει για να εκπληρώσει το στόχο της να έχει συνέχεια, συνέπεια και σταθερότητα και φυσικά να υλοποιείται από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.

Οι δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων αποτυπώνουν την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική του ΥΠΑΙΘΑ που αποδέχεται οδηγίες ΕΕ/ΟΟΣΑ για μείωση της «κρατικής δαπάνης», αναγκάζοντας τους γονείς να  πληρώνουν για όσα έπρεπε το κράτος να τους παρέχει. Ταυτόχρονα, είναι πλέον φανερό ότι το Υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει την αγανάκτηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονιών των μαθητών με αναπηρία/ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι γονείς, βρισκόμενοι σε απόγνωση από την εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική πολιτική, επιλέγουν, και συχνά μέσα στην απελπισία τους πιέζουν τους εκπαιδευτικούς, να αποδεχτούν την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης με τους ιδιώτες ειδικούς βοηθούς (που βρίσκονται ανασφάλιστοι σε δημόσια σχολεία), προσπαθώντας να βρουν ατομική λύση στο Γολγοθά που ανεβαίνουν.

Ωστόσο, οι ιδιώτες ειδικοί βοηθοί δεν έχουν αναφορά στο σύλλογο διδασκόντων, δεν αποτελούν μέλη του, δε σχεδιάζουν και δε λογοδοτούν για εξατομικευμένα προγράμματα που οφείλουν να απευθύνονται στους μαθητές με αναπηρία. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης, οι σχολικοί νοσηλευτές και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό που έχουν θεσμοθετημένο και ακριβή ρόλο εντός του σχολικού πλαισίου, είναι μέλη του συλλόγου διδασκόντων και  προσφέρουν πολυεπίπεδα στην ενίσχυση των μορφωτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των μαθητών, συνδιαμορφώνοντας με τους υπόλοιπους δημόσιους λειτουργούς, το εξατομικευμένο πρόγραμμα υποστήριξης των μαθητών.

Η τελευταία εμφάνιση ιδιωτών ειδικών βοηθών με τη μορφή «εθελοντών» σε σχολεία, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Προσπαθώντας να γλυτώσουν τα πρόστιμα που η νομοθεσία επιβάλλει για την ανασφάλιστη εργασία (που φυσικά δεν μπορούν να αποφευχθούν γιατί ακόμα και για τους «εθελοντές» απαιτείται να ασφαλιστούν), ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου για το δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης και το δημόσιο σχολείο. Δε θα επιτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση, την εμπορευματοποίηση και την εισβολή του «εθελοντισμού» στη δημόσια ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

Η ιδιωτικοποίηση της ειδικής εκπαίδευσης (με την κραυγαλέα ενίσχυσή της λόγω απόσυρσης του κράτους από τις ευθύνες του), η εμπορευματοποίηση και η εισβολή του «εθελοντισμού» στο δημόσιο σχολείο και την ειδική αγωγή, αποτελεί αιτία πολέμου. 

ανεξάρτητες αυτόνομες αγωνιστικές ριζοσπαστικές

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.

Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης – Καθήκοντα εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης

Ο/Η εκπαιδευτικός ΕΑΕ τοποθετείται στην τάξη του παιδιού ή των παιδιών με ΕΕΑ, ως 2ος εκπαιδευτικός με τα εξής καθήκοντα:

 

 • Βοηθά στην προσέλευση και αποχώρηση του παιδιού με ΕΕΑ από την τάξη.
 • Μέσα στην τάξη βοηθά στην εύρεση του κατάλληλου βιβλίου, της σελίδας, της άσκησης κ.λ.π.
 • Εξηγεί στο παιδί με ΕΕΑ την εκφώνηση της άσκησης με κατανοητό τρόπο.
 • Όταν χρειάζεται διαφοροποιεί την εργασία του μαθητή με σκοπό την επίτευξη του στόχου.
 • Βοηθά τη Δασκάλα της τάξης στο σχεδιασμό της διδασκαλίας εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο σύμφωνα με τις αρχές της ΔΔ.
 • Αναλαμβάνει παράλληλη εργασία στην τάξη. Π.χ. όταν η μία εκπαιδευτικός αφηγείται μια ιστορία, η άλλη σχεδιάζει στον πίνακα το ανάλογο ιστόγραμμα ή διορθώνει τις εργασίες των μαθητών της τάξης.
 • Η Δασκάλα της ΠΣ δεν κάθεται αποκλειστικά δίπλα στο παιδί με ΕΕΑ. Παρέχει υποστηρικτική διδασκαλία κυρίως στο παιδί με ΕΕΑ, αλλά ταυτόχρονα περιέρχεται στην τάξη και βοηθά και άλλα παιδιά που έχουν ανάγκη.
 • Συμπληρώνει καθημερινά το τετράδιο επικοινωνίας. Στο τετράδιο επισημαίνονται τα θετικά και αρνητικά σημεία της σχολικής ζωής για την ενημέρωση των γονέων. Οι γονείς με τη σειρά τους σημειώνουν δικές τους παρατηρήσεις για την ενημέρωση των Δασκάλων.
 • Στο διάλειμμα και στις εκδρομές σχεδιάζει δραστηριότητες (παιχνίδια) εμπλοκής και κοινωνικοποίησης του παιδιού με ΕΕΑ.
 • Περιοδικά αναλαμβάνει διδακτικό έργο και το ρόλο του 2ου εκπαιδευτικού αναλαμβάνει η Δασκάλα της τάξης. Σκοπός είναι να μη φαίνεται ποια είναι η εκπαιδευτικός της τάξης και ποια της ΠΣ σε μια φωτογραφία της τάξης.
 • Εισηγείται και υλοποιεί σε συνεργασία με τη Δασκάλα της τάξης Σχέδια Εργασίας με στόχο το σεβασμό της διαφορετικότητας. Το πρόγραμμα παρουσιάζεται σε όλες τις τάξεις.
 • Απώτερος σκοπός της παράλληλης στήριξης είναι η τελική (όσο το δυνατόν), αυτονόμηση του μαθητή.
 • Μία φορά το τρίμηνο συμμετέχει σε σύσκεψη εκτίμησης της προόδου του μαθητή με ΕΕΑ. Στη σύσκεψη συμμετέχουν επίσης ο Δ/ντής του Σχολείου, η Δασκάλα της τάξης και ο/η γονέας του παιδιού. Συντάσσεται από κοινού αιτιολογημένη έκθεση επίδοσης στον κοινωνικό, επικοινωνιακό και ακαδημαϊκό τομέα. Αν δε σημειωθεί κατάλληλη επίδοση σε 2 διαδοχικά τρίμηνα, το παιδί παραπέμπεται στο ΚΕΣΥ για επαναξιολόγηση σε ότι αφορά το κατάλληλο πλαίσιο εκπαίδευσης.

Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό 2023!!

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [274.98 KB]

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [108.27 KB]

Ά φάση: Καταγγελίες για κενά που εξαφανίζονται, τάξεις χωρίς δάσκαλο και κλειστά ολοήμερα – 27% κάλυψη παράλληλης στην Α Δωδεκανήσου

Συνεχίζοντας να σταχυολογούμε τα στοιχεία από τα ελλείμματα που δημιουργεί στα σχολεία η “κουτσή” Ά φάση αναπληρωτών, βρίσκουμε αρκετά ενδιαφέροντα δεδομένα. Ταυτόχρονα υπάρχουν καταγγελίες για πραγματικά κενά σχολείων που εξαφανίζονται και δεν προσφέρονται προς δήλωση στους αναπληρωτές που ήδη έχουν προσληφθεί. Υπάρχουν τμήματα που πιθανόν να ανοίξουν χωρίς καν δάσκαλο τάξης, κάτι που σχεδόν είχε εκλείψει τα προηγούμενα χρόνια. Η εικόνα αυτή πρόκειται να γίνει ακόμα χειρότερη, καθώς οι λίγες προσλήψεις αναπληρωτών Α φάσης θα είναι στην πραγματικότητα ακόμα λιγότερες, λόγω των αναπληρωτών που δε θα αναλάβουν υπηρεσία ή που θα βγουν αμέσως σε άδεια.

Ειδική αγωγή: Έχουμε περιοχές πρόσληψης όπως η Α Δωδεκανήσου όπου το ποσοστό κάλυψης παράλληλης στήριξης(ΠΕ70) είναι μόλις 27%, ενώ σε όλο το ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου συνολικά, είναι στο 33,5%. Στη Γ Αθήνας η κάλυψη παράλληλης φτάνει το 38,1%, στην Αν. Αττική το 42%, στη Δυτ. Αττική το 36%, στην Α Αθήνας το 41%. Η εικόνα στις προσλήψεις για τμήματα ένταξης και ειδικά σχολεία είναι επίσης προβληματική. Στον πιο ευαίσθητο ίσως τομέα της εκπαίδευσης τα ποσοστά κάλυψης προβληματίζουν, η Γ Αθήνας π.χ. έχει 66 αιτήματα, αλλά μόλις 45 προσλήψεις, τη Δυτ. Αττική 30 αιτήματα και 20 προσλήψεις και την Α Αθήνας 66 αιτήματα και 54 προσλήψεις. Με τις προσλήψεις σε τόσο χαμηλά επίπεδα οι διευθύνσεις εκπαίδευσης προβαίνουν στην περιβόητη “προτεραιοποίηση” κενών, κάτι φυσικά που δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτό από κανέναν. Στην πράξη υπάρχουν σχολικά συγκροτήματα με 13 ή 14 διαγνώσεις παράλληλης που αναμένεται να δεχτούν μόλις 3 εκπαιδευτικούς σε πρώτη φάση.

Γενική αγωγή: Υπάρχουν καταγγελίες από συλλόγους εκπαιδευτικών για πραγματικά κενά που έχουν εξαφανιστεί από τον ΟΠΣΥΔ και δεν έχουν δοθεί για δήλωση στους αναπληρωτές. Στην Α Αθήνας για παράδειγμα καταγγελίες υπάρχουν για τα 23, 22 και 105 Δημοτικά σχολεία Αθηνών, όπως και για το 8ο Ν. Φιλαδέλφειας, όπου τα κενά που υπάρχουν αγνοούνται από τον ΟΠΣΥΔ σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση του τοπικού συλλόγου. Στην Ανατολική Αττική έχουν εξαφανιστεί κενά στα 1,2,3 Δ.Σ. Π. Ράφτη, στα 1, 2, 3 και 4 ΔΣ Καλυβίων και στα 3ο  και 4ο ΔΣ Μαρκοπούλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου εκπαιδευτικών “Κ. Σωτηρίου” . Όλα αυτά πέρα από τις αδικίες στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, οδηγούν και σε μια άκρως προβληματική 1η μέρα έναρξης των σχολείων. Πολλά ολοήμερα τμήματα δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσουν πριν την επόμενη φάση αναπληρωτών, ενώ σχολεία μοιραία θα σχολάνε νωρίτερα αδυνατώντας να αναπτύξουν πλήρως το πρόγραμμά τους, λόγω μεγάλων ελλείψεων. Σε άλλα δε θα υπάρχει γυμναστής ή εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων, σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες των τοπικών συλλόγων.

Πάγιο αίτημα αποτελεί η δημοσιοποίηση των κενών κάθε διεύθυνσης στην επίσημη ιστοσελίδα της, ώστε να μπορούν επισήμως να γνωρίζουν τα σχολεία, εάν έχουν δηλωθεί στον ΟΠΣΥΔ τα κενά τους και ότι τίποτα δεν λείπει. Ούτε φέτος ικανοποιήθηκε αυτό το αίτημα, με αποτέλεσμα σωματεία και εκπαιδευτικοί να προσπαθούν να διασταυρώσουν ποια από τα κενά έχουν δηλωθεί στο σύστημα και το εάν και πως έγινε η περιβόητη “προτεραιοποίηση”.

Τονίζουμε προς τους νεοπροσληφθέντες αναπληρωτές Α φάσης, ότι η τοποθέτησή γίνεται απευθείας και αυτοματοποιημένα μέσω ΟΠΣΥΔ, βάσει των κενών που έχουν περαστεί ήδη στο σύστημα. Από τη στιγμή που δεν έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν όλα τα υπάρχοντα κενά, είναι ηθική υποχρέωση κάθε διεύθυνσης εκπαίδευσης να δεχθεί και να ικανοποιήσει αιτήσεις βελτίωσης θέσης. Σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε με τους κατά τόπους συλλόγους εκπαιδευτικών για υποστήριξη και ενημέρωση.

Ακολουθεί η σημερινή, νέα ανακοίνωση του συλλόγου εκπαιδευτικών “Κ. Σωτηρίου” που είναι ίσως ενδεικτική της γενικότερης κατάστασης:

logo k sotiriou

Προσλήψεις Α΄ φάσης αναπληρωτών σταγόνα στον ωκεανό των πραγματικών αναγκών

Το μαγικό ραβδί της Δ/νσης Αν. Αττικής εξαφανίζει κενά σχολείων αποκρύπτοντάς τα από τις δηλώσεις τοποθέτησης  αναπληρωτών/τριών Α΄φάσης

 Το Υπουργείο Παιδείας οργανώνει σχέδιο μαζικών περικοπών τμημάτων και αναπληρωτών. Στο ίδιο έργο εμπεριέχεται η απαράδεκτη διαδικασία – εν κρύπτω και σε πλήρη αδιαφάνεια -των τοποθετήσεων με τους αναπληρωτές να στερούνται το δικαίωμα να διαλέξουν επί του συνόλου των κενών.

Η  Δ/νση  Π.Ε. Αν. Αττικής σε απόλυτη προσαρμογή στο σχέδιο αυτό προχωράει για άλλη μια φορά σε προτεραιοποίηση κενώνόπως απαιτεί το ΥΠΑΙΘ και οι μειωμένες προσλήψεις με αποτέλεσμα να κρύβονται κενά από τους αναπληρωτές και να εξαφανίζονται κενά σχολείων!

Παραθέτουμε ελάχιστα  από τα  δεκάδες κενά που αποκρύπτονται μόνο σε σχολεία ευθύνης του συλλόγου μας! 

 • Αντί 4 κενών ΠΕ 70 εμφανίζονται μόνο 2 κενά ( 2ο Δ.Σ. Πόρτο Ράφτη)
 • Δεν εμφανίζονται καθόλου επιπλέον ώρες αγγλικών, γυμναστικής  (π.χ.  2ο& 3ο Δ.Σ. Καλυβίων ).
 • Δεν εμφανίζονται κενά εικαστικών στα 2οΔ.Σ. και 4οΔ.Σ.  Καλυβίων  στο 1ο , 2ο ,3οΔ.Σ. Πόρτο Ράφτη καθώς και  στο 3ο& 4ο Δ.Σ. Μαρκοπούλου
 • Δεν εμφανίζονται κενά θεατρικής αγωγής στα Δ.Σ. Λαυρίου

Για τις παράλληλες στηρίξεις στις περισσότερες των περιπτώσεων καλούνται να μοιραστούν 2 -3 το πολύ!   εκπαιδευτικοί μεγάλο αριθμό μαθητών! Τα κενά αυτή τη στιγμή τα βλέπουν αποκλειστικά και μόνο οι ενδιαφερόμενοι. Σχολεία και σωματεία είναι σε πλήρη άγνοια. Η Δ/νση δεν μπορεί «να κρύβεται»  πίσω από την προτεραιοποίηση που ζητά το ΥΠΑΙΘ.

Επανειλημμένα έχουμε ζητήσει να δημοσιοποιούνται όλα τα κενά στην επίσημη ιστοσελίδα της Δ/νσηςώστε:

 • να μπορούν όλα τα σχολεία να διασταυρώσουν, να επιβεβαιώσουν ότι έχουν αποτυπωθεί τα κενά τους σωστά, να διορθώσουν και να παρέμβουν
 • να υπάρχει δημόσια και διαφανή διαδικασία που αποδεικνύει ότι η Δ/νση Αν. Αττικής ζητά την πλήρη κάλυψή τους από το ΥΠΑΙΘ.

Με τη λογική μη δημοσιοποίησης στερούν ακόμη και στις διευθύντριες/ντες τη δυνατότητα να έχουν την εικόνα των σχολείων τους όπως την παρουσιάζει η Δ/νση Αν. Αττικής.

Η Δ/νση Αν. Αττικής αρνείται ενημέρωση στο σύλλογό  μας  Π.Ε. «Κ. Σωτηρίου» παρά το ότι έχουμε αιτηθεί πολλές φορές προφορικά αλλά και πρόσφατα  με γραπτό αίτημα 2/9  όπου ζητάμε να κοινοποιηθούν τα κενά επίσημα προκειμένου εγκαίρως να παρέμβουμε και να ενημερώσουμε με τη σειρά μας τη Δ/νση Αν. Αττικής.

Αναμένουμε ακόμη απάντηση στο αίτημα των 4 συλλόγων Αν. Αττικής για συνάντηση με τον Δ/ντη Εκπαίδευσης και τον προϊστάμενο Εκπ. θεμάτων.

Δεκάδες συνάδελφισσες/οι «μπλέκονται»  από ανεπίσημες  διαρροές στοιχείων  με μεγάλες αποκλίσεις ή  και  λάθη! Δεδομένου ότι η Α ΄ φάση αποδεικνύεται  σταγόνα στον ωκεανό  πηγαίνουμε με μαθηματική ακρίβεια στην έναρξη των σχολείων με τεράστιες ελλείψεις.

Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να καταγράψουν όλες τις πραγματικές ανάγκες και τις διευθύντριες/ες να κοινοποιήσουν τα κενά που προκύπτουν μετά την τοποθέτηση και των αναπληρωτών προκειμένου να αναδείξουμε συνολικά το ζήτημα και να απαιτήσουμε αποφασιστικά άμεσα για  Β΄ φάση προσλήψεων!

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΩΣΤΑΣ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού για το Ε.Κ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού για το Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού για το Ε.Κ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού για το Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, για το σχολικό έτος 2023 – 2024. ΕΑΕ: Καθηκοντολόγιο ειδικής αγωγής – ΣΜΕΑΕ – Τμήματα ένταξης – Παράλληλη στήριξη

Αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 04/09/2023, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων των υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού για το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης), για το σχολικό έτος 2023 – 2024.
Ο πίνακας περιλαμβάνει τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων και αποκλειομένων με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 754308/29-06-2023 (ΑΔΑ:9Ε9Ρ4691Ω2–ΚΝΙ) Απόφαση Υποδιοικητή της ΔΥΠΑ με θέμα: «Προκήρυξη ειδικοτήτων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού για το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης) για το σχολικό έτος 2023 – 2024».
Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικήτριας

Δείτε εδώ τους Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Στοιχεία ΣΟΚ για την Α φάση – 43% κάλυψη Παράλληλης και 27% στα ΤΕ/ ΣΜΕΑΕ σε μεγάλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις Α φάσης, επικράτησε παγωμάρα σε όλη την εκπαίδευση. Ήταν εξ αρχής σαφές ότι οι προσλήψεις ήταν ελάχιστες, συγκριτικά με τις ανάγκες. Όσο αναλύονται τα δεδομένα ανά διεύθυνση εκπαίδευσης και περιοχή όμως η εικόνα γίνεται όλο και πιο αποκαρδιωτική. Με στοιχεία που συγκέντρωσε και δημοσιεύει με ανακοίνωσή του σήμερα ο σύλλογος εκπαιδευτικών ανατολικής Αττικής “Κ. Σωτηρίου”, σε μία από τις μεγαλύτερες διευθύνσεις εκπαίδευσης της χώρας, η κάλυψη των κενών στην ειδική αγωγή είναι πολύ κάτω από το 50%. Συγκεκριμένα για τα 1060 εγκεκριμένα αιτήματα παράλληλης στήριξης η Δ/νση Ανατολικής Αττικής ζητά από το ΥΠΑΙΘ 860 εκπαιδευτικούς καθώς πολλές διαγνώσεις αφορούν 12 ωρα και 8 ώρα στήριξης. Οι προσλήψεις ήταν 371 που σημαίνει ότι προσλήφθηκε μόνο το 43% των επίσημων αιτημάτων. Στις προσλήψεις για τμήματα ένταξης και ειδικά σχολεία, παρά τα 75 κενά που δήλωσε η διεύθυνση, οι προσλήψεις ήταν μόλις 20. Σε όλα αυτά προστίθενται και άλλοι παράγοντες που θα κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση, όπως ότι ένας αριθμός εκπαιδευτικών δε θα αναλάβει υπηρεσία, είτε λόγω αδειών, είτε λόγω αδυναμίας ευρέσεως κατοικίας στη Αττική, μιας που οι τιμές ενοικίων πλέον είναι εξωφρενικές. Όλα αυτά συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που κυριολεκτικά ναρκοθετεί τη λειτουργία των σχολείων τινάζοντας στον αέρα τον προγραμματισμό. Είναι απαραίτητο πια και  από άλλα συνδικαλιστικά όργανα να αναδειχθεί το μέγεθος του προβλήματος και να διεκδικηθεί αμέσως μαζική Β φάση. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του συλλόγου με τα αποκαρδιωτικά στοιχεία προσλήψεων στην Ανατολική Αττική: 

 

logo k sotiriou

Το ΥΠΑΙΘ εφαρμόζει πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ στις προσλήψεις εκπαιδευτικών και στην ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ! Β΄ Φάση αναπληρωτών άμεσα!

Στην Α’ φάση αναπληρωτών, τριών Δεκάδες εκπαιδευτικοί μετά από πολλά χρόνια στη ζωή των σχολείων μας έμειναν έξω από αυτά.

Οι λόγοι:

 • Η πολιτική αναλγησία και κατάφωρη αδικία του ψηφιακού υπουργού ΥΠΑΙΘ απέναντι στα λάθη ΑΣΕΠ.
 • Κόφτης υπουργείου στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων μας.

Το ΥΠΑΙΘ με περίσσιο θράσος και αλαζονεία  πετσοκόβει με τον χειρότερο τρόπο τις προσλήψεις αναπληρωτ(ρι)ών της παράλληλης με αποτέλεσμα μαθητές με διαγνώσεις να μην λάβουν την στήριξη που χρειάζονται. Το ΥΠΑΙΘ εφαρμόζει τον απόλυτο κόφτη στις παράλληλες στηρίξεις (ΠΣ), πετσοκόβοντάς τες ανοίγοντας το Κουτί της Πανδώρας για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, προκαλώντας συγχρόνως χάος στα σχολεία .

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Για τα 1060 εγκεκριμένα αιτήματα παράλληλης στήριξης η Δ/νση Ανατολικής Αττικής ζητά από το ΥΠΑΙΘ 860 εκπαιδευτικούς καθώς πολλές διαγνώσεις αφορούν 12 ωρα και 8 ώρα στήριξης.

Οι προσλήψεις ήταν 371 που σημαίνει ότι προσλήφθηκε μόνο το 43% των επίσημων αιτημάτων της δ/νσης.

Για τις υπόλοιπες προσλήψεις

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΙΩΜΈΝΟ
Γενική Αγωγή ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΑ 3 2     10 + 2 ΑΜΩ
ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΑ 44 34 για Ν/Γ 49 & 44 ΑΜΩ για Ν/Γ
ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 2 1     9+2ΑΜΩ
ΠΕ 08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 51 73
ΠΕ 11 ΦΑ 53 76
ΠΕ 60 176 192
ΠΕ 70 185 185
ΠΕ79.01/ΤΕ16 ΜΟΥΣ 10 16
ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦ. 10 14
ΠΕ 91.01 & 91.02 ΘΑ 25 35
                   Προσλήψεις         Αιτήματα
Ειδική Αγωγή Ειδικά & ΤΕ  ΠΕ 70 20         75
ΠΕ 60 5         11

Μπροστά σ΄ αυτή την κατάσταση η Δ/νση Π.Ε. Αν. Αττικής  επιδιώκει να παίξει το ρόλο του κόφτη σε τοπικό επίπεδο για να χωρέσει τις ανάγκες στον στενό κορσέ των ελάχιστων προσλήψεων του υπουργείου. Έτσι επιδίδεται σε  περικοπές των 2ων Τμημάτων Ένταξης, κωλυσιεργεί -καθώς επανεκκινεί τη διαδικασία διχοτομήσεων και τριχοτομήσεων τμημάτων ώστε να καθυστερήσει η έγκριση τους και να μην έχει υποχρέωση να τα καλύψει από την αρχή της χρονιάς οδηγώντας πιθανά στις καλένδες τη λειτουργία τους αν δεν υπάρξει επάρκεια αναπληρωτών αργότερα.

Λαμβάνοντας υπόψη

 • τις παραπάνω περικεκομμένες προσλήψεις
 • συνυπολογίζοντας τις δεκάδες άδειες μονίμων που κατατίθενται  από την Παρασκευή 1/9 στη Δ/νση Αν. Αττικής
 • δεδομένου ότι πολλές συναδέλφισσες από τις νεοπροσληφθείσες δε θα αναλάβουν άμεσα υπηρεσία λόγω αδειών κύησης/λοχείας κλπ
 • δεδομένου των πανάκριβων και δυσεύρετων κατοικιών στην Αν. Αττική, συνάδελφοι/ισσες δε θα αναλάβουν υπηρεσία

Αντιλαμβανόμαστε ότι  δεκάδες θα είναι τα κενά στα σχολεία μας. Θα επανέλθουμε και αναλυτικά με το ξεκίνημα της σχ. χρονιάς!

 • πολλά ολοήμερα δε θα ανοίξουν
 • ώρες /μαθήματα ειδικοτήτων θα μείνουν αδιάθετες ή θα καλυφθούν εκ των ενόντων
 • κάθε εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης θα αναλαμβάνει πολλά παιδιά ταυτόχρονα σε κάθε τμήμα (Αν σε ένα τμήμα υπάρχουν δυο, τρία, τέσσερα ή παραπάνω παιδιά που χρειάζονται ΠΣ θα τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός για όλα τα παιδιά!). Ακόμα χειρότερα ο εκπαιδευτικός της Π.Σ. θα μοιράζεται και σε διαφορετικά τμήματα, ενώ σε Νηπιαγωγεία μπορεί να μοιράζεται και σε περισσότερα σχολεία!!!

Παλιά μου τέχνη κόσκινο και ακόμα χειρότερα δηλαδή για ΥΠΑΙΘ, αφού τα προηγούμενα χρόνια αντιπαλεύαμε την τακτική του ΥΠΑΙΘ και της  Δ/νσης να επιτρέπουν το μοίρασμα της παράλληλης στήριξης του εκπαιδευτικού σε δυο και 3  παιδιά.

Απρόκλητα το Υπουργείο συμβάλει με αυτόν τον τρόπο και στην ιδιωτικοποίηση πλευρών της δημόσιας εκπαίδευσης, αφού εξαναγκάζει τους γονείς να αναζητήσουν μόνοι τους την πλήρη στήριξη των παιδιών τους σε ιδιωτικές παράλληλες στηρίξεις και βοηθητικό/ ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, διογκώνοντας έτσι την μαύρη εργασία μέσα στα δημόσια σχολεία.

Δεν θα επιτρέψουμε αυτή την απαράδεκτη τακτική! Τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και τα εργασιακά των εκπαιδευτικών μπροστά! Είμαστε εξοργισμένοι/ες, μαθητ(ρι)ες, εκπαιδευτικοί και γονείς!

Ενημερώνουμε εκπαιδευτικούς και γονείς σε κάθε σχολείο για να προετοιμάσουμε άμεσες αντιδράσεις διεκδίκησης της αυτονόητης κάλυψης όλων των πραγματικών αναγκών.

Απαιτούμε την κάλυψη των κενών ειδικοτήτων αποκλειστικά από τους συναδέλφους/ισσες με αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.

Ζητάμε από τη  Δ/νση Π.Ε. Αν. Αττικής να δώσει όλα τα κενά για τη Β΄ φάση αναπληρωτών  για κάλυψη όλων των αναγκών.

ΟΠΣΥΔ – Δήλωση Τοποθέτησης Αναπληρωτή / Υποβολή αίτησης στις 5-9-2023, έως 23:59

 

 

ΚΑΘΕ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ΜΕ ΑΡΙΦΝΗΤΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΑΘΕ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ΜΕ ΑΡΙΦΝΗΤΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

65% ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50% ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ… ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ 
Ακολουθεί το Κείμενο της πρωτοβουλίας φιλολόγων ειδικής αγωγής για την ά φάση προσλήψεων αναπληρωτών
Έπειτα από πολλές παλινωδίες και «ήξεις αφήξεις» αναφορικά με τις διαθέσιμες πιστώσεις και τα ανεφάρμοστα χρονοδιαγράμματα, η Ά φάση προσλήψεων αναπληρωτών 2023-24 αποτελεί πλέον γεγονός και κάθε άλλο παρά ως ενθαρρυντική θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί. Παρόλο που οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό είναι αυξημένες, η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας σφυρίζει αδιάφορα ενώ σε κάθε ευκαιρία ενδύεται τον μανδύα της δήθεν ετοιμότητας εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς. Φυσικά, η πραγματικότητα έχει να κάνει με την θυσία της παιδείας, δηλαδή του μέλλοντος της χώρας μας, στον βωμό της εξοικονόμησης πόρων και πιστώσεων. Ωστόσο, η υιοθέτηση αυτής της πολιτικής αποδεικνύει όχι μόνο αναλγησία αλλά και απειρία από την πλευρά της νέας ηγεσίας, καθώς τέτοιου είδους τεχνοκρατικές πρακτικές δε συνάδουν με τον ευαίσθητο χώρο της παιδείας. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!
Ενδεικτική της κατάστασης είναι η περίπτωση των Φιλολόγων Γενικής και Ειδικής Αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, αν και τα κενά των φιλολόγων γενικής αγωγής ανέρχονται στα 1604, και των φιλολόγων ΕΑΕ στα 1780, εντούτοις η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αποφάσισε να προσλάβει μόλις 1024 και 886 φιλολόγους αντίστοιχα, αφήνοντας ακάλυπτα 1474 καταγεγραμμένα κενά από τις ΔΙΔΕ. Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν με απόλυτη ενάργεια την ανακολουθία λόγων και έργων, καθώς τόσο ο Υπουργός Παιδείας κος Κυριάκος Πιερρακάκης, όσο και η Υφυπουργός Παιδείας κα Δόμνα Μιχαηλίδου, αρμόδια για θέματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, διατείνονται ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει χωρίς κενά υποτιμώντας τη νοημοσύνη όχι μόνο ημών των εκπαιδευτικών, αλλά και των ίδιων των μαθητών και των γονιών τους. Αλήθεια, με 65% κάλυψη σε Φιλολόγους Γενικής Αγωγής και 50% κάλυψη σε Φιλολόγους Ειδικής Αγωγής θεωρείτε ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει ευοίωνα και χωρίς ελλείψεις; Αυτήν την παιδεία ονειρεύεστε; Μια παιδεία που παραγκωνίζει και παραβλέπει τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό; Πώς θα λειτουργήσει ομαλά το σχολείο όταν ξεκινάει με τόσες ελλείψεις σε μια από τις πιο βασικές ειδικότητες, όπως αυτή των φιλολόγων; ΕΑΕ: Καθηκοντολόγιο ειδικής αγωγής – ΣΜΕΑΕ – Τμήματα ένταξης – Παράλληλη στήριξη
Όσον αφορά δε τα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η αντιμετώπιση από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ είναι κάτι παραπάνω από απογοητευτική, καθώς απέχει παρασάγγας από την Ενταξιακή Εκπαιδευτική Πολιτική, η οποία μάλιστα αποτελεί και ευρωπαϊκή επιταγή. Εκτός από πολύ σκληρό είναι σχεδόν θλιβερό εν έτει 2023 τα παιδιά αυτά να υφίστανται μία σχεδόν υποτιμητική αντιμετώπιση και να μην καλύπτονται οι ανάγκες τους, παρά τις σχετικές γνωματεύσεις των αρμόδιων ΚΕΔΑΣΥ. Άραγε, με τέτοιου είδους διακρίσεις οραματίζεται την συμπερίληψη των παιδιών αυτών η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας; Με την καταπάτηση της ισότιμης πρόσβασης τους στην εκπαίδευση και τον αποκλεισμό τους επί της ουσίας από αυτήν; Διευκρινίσεις ΥΠΑΙΘ για εφημερίες εκπ/κων Τμήματος Ένταξης και μείωση ωραρίου λόγω συμμετοχής σε Ε.Δ.Υ.
Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι εμείς οι φιλόλογοι θεραπεύουμε μια σειρά σημαντικών διδακτικών αντικειμένων τα οποία σχετίζονται όχι μόνο με την ανάπτυξη του λόγου των παιδιών αλλά και με τη μεταβίβαση ανθρωπιστικών αξιών. Ως εκ τούτου, συμβάλλουμε τα μέγιστα τόσο στη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων, όσο και στη διάπλαση της προσωπικότητας κάθε παιδιού (με αναπηρίες ή χωρίς). Παράλληλα, πρέπει να τονισθεί ότι η οποιαδήποτε καθυστέρηση συνεπάγεται αφενός αδυναμία ολοκλήρωσης της διδαχθείσας ύλης σε μια σειρά μαθημάτων και αφετέρου ένα ασταθές σχολικό πρόγραμμα δεδομένου ότι ως κλάδος καλύπτουμε τις περισσότερες ώρες εβδομαδιαίως. Τι είναι το Τμήμα Ένταξης; Πώς λειτουργεί; Ποιοι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στο Τμήμα Ένταξης..
Στο πλαίσιο αυτό αιτούμαστε την πλήρη κάλυψη όλων των κενών που δεν καλύφθηκαν κατά την Α΄ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών (580 φιλολόγων γενικής αγωγής και 894 φιλολόγων ΕΑΕ), καθώς και την κάλυψη όσων κενών προκύψουν από άδειες μονίμων και αναπληρωτών.
Με εκτίμηση,
Φιλόλογοι Γενικής & Ειδικής Αγωγής.
Κύλιση προς τα επάνω