Ειδική αγωγή

Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου στα Ειδικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το Σχολικό Έτος 2024-2025 – Προγραμματισμός Λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. για το Σχολικό Έτος 2024-2025

Κύλιση προς τα επάνω