ΠΤΥΧΙΟ

ΓΕΛ – ΕΠΑΛ | Οδηγίες για την Ενημέρωση των Αποτελεσμάτων Απολυτηρίου και Πτυχίου στο ΠΣ myschool για το Σχολικό Έτος 2023-2024

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΓΕΛ – ΕΠΑΛ | Οδηγίες για την Ενημέρωση των Αποτελεσμάτων Απολυτηρίου και Πτυχίου στο ΠΣ myschool για το Σχολικό Έτος 2023-2024

ΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • Αποτέλεσμα λήψης Απολυτηρίου για τους μαθητές Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 20232024.
 • Αποτέλεσμα λήψης Απολυτηρίου και Πτυχίου για τους μαθητές της Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και αποτέλεσμα λήψης Πτυχίου για τους απόφοιτους που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2023-2024.

Αποτέλεσμα λήψης Απολυτηρίου και Πτυχίου για τους μαθητές της Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και αποτέλεσμα λήψης Πτυχίου για τους απόφοιτους που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2023-2024.

Προκειμένου να ενημερωθεί η Βάση δεδομένων της Υπηρεσίας μας (στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2024) για τους μαθητές των Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων µε το αποτέλεσμα της λήψης ή όχι του Απολυτηρίου, παρακαλούμε να ολοκληρώσετε στο πληροφοριακό σύστημα myschool τις εξής διαδικασίες: α) Τελική Επίδοση (Γενικά Αποτελέσματα) και β) Ενημέρωση αριθμού πρωτοκόλλου (Τίτλος Εξόδου – Απολυτήριο).

Επιπλέον επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. Φ.152/136804/Α5/29-11-2023 (ΑΔΑ: 9Ξ1Η46ΝΚΠΔ-0Λ5) εγκύκλιο, δικαίωμα για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν όσοι μαθητές έλαβαν Απολυτήριο και Πτυχίο, συνεπώς θα χρειαστεί να ενημερώσετε στο ΠΣ myschool τις εξής διαδικασίες: α) Τελική Επίδοση (Πτυχιακές Εξετάσεις – Γενικά Αποτελέσματα) και β) Ενημέρωση αριθμού πρωτοκόλλου (Τίτλος Εξόδου – Πτυχίο).

Βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου, αναφέρεται ότι θα πρέπει να ληφθεί το αποτέλεσμα κτήσης Πτυχίου στην Ειδικότητα που επιλέχθηκε κατά την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και για τους απόφοιτους, καθώς είναι προαπαιτούμενο για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οπότε στο ΠΣ myschool στην Αίτηση – Δήλωση του υποψηφίου, για την κατηγορία «Απόφοιτος- Υποψήφιος», να ελεγχθεί το πεδίο: «Ο Υποψήφιος κατέχει πτυχίο στον Τομέα της ειδικότητας που θα αιτηθεί» για όσους απόφοιτους είχε καταχωρηθεί το «ΟΧΙ» και να ενημερωθεί το «ΝΑΙ» για αυτούς που πλέον κατέχουν το Πτυχίο της Ειδικότητας που είχαν αιτηθεί.

Δημοφιλή!!  ΙΕΠ / Υποβολή Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων σχ. έτους 2023-2024

Επισημαίνεται, ότι όπου είναι εφικτό η ενημέρωση του πεδίου γίνεται αυτόματα από το σύστημα. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται κωδικός για την επαναπαραλαβή για να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη πληροφορία στο ΠΣ myschool.

Για τυχόν τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο ενημέρωσης της αίτησης υποψηφίου μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο helpdesk της πλατφόρμας του ΠΣ myschool στα τηλέφωνα 8012008040/2144169749 ή να [1]κάνετε σχετική καταγραφής προβλήματος. Επισημαίνεται, ότι οι εν λόγω ενέργειες που αναφέρθηκαν συνολικά παραπάνω πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, αφού συγκεντρωθούν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα απόλυσης των μαθητών/αποφοίτων ΕΠΑΛ, θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικές μηχανογραφικές καταστάσεις µε τα σχετικά στοιχεία προς επιβεβαίωση εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου.

Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

Για την ενημέρωση των αποτελεσμάτων Απολυτηρίου και Πτυχίου των μαθητών και αποφοίτων των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις εξής διαδικασίες στο πληροφοριακό σύστημα myschool:

 1. Τελική Επίδοση (Γενικά Αποτελέσματα)
  • Καταχωρίστε τα γενικά αποτελέσματα των μαθητών για το Απολυτήριο.
 2. Ενημέρωση Αριθμού Πρωτοκόλλου (Τίτλος Εξόδου – Απολυτήριο)
  • Ενημερώστε το σύστημα με τον αριθμό πρωτοκόλλου του Απολυτηρίου για τους μαθητές που το έχουν λάβει.
 3. Τελική Επίδοση (Πτυχιακές Εξετάσεις – Γενικά Αποτελέσματα)
  • Καταχωρίστε τα γενικά αποτελέσματα των Πτυχιακών Εξετάσεων για το Πτυχίο.
 4. Ενημέρωση Αριθμού Πρωτοκόλλου (Τίτλος Εξόδου – Πτυχίο)
  • Ενημερώστε το σύστημα με τον αριθμό πρωτοκόλλου του Πτυχίου για τους μαθητές που το έχουν λάβει.
 5. Αίτηση – Δήλωση για Απόφοιτους που Έλαβαν Πτυχίο
  • Στην κατηγορία «Απόφοιτος-Υποψήφιος», ελέγξτε το πεδίο: «Ο Υποψήφιος κατέχει πτυχίο στον Τομέα της ειδικότητας που θα αιτηθεί». Αν το πεδίο ήταν «ΟΧΙ» και ο υποψήφιος πλέον έχει λάβει το Πτυχίο, ενημερώστε το πεδίο σε «ΝΑΙ».
Δημοφιλή!!  Σχέδιο νόμου Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη: Κριτική για Άνιση Μοριοδότηση, Αόριστα Κριτήρια και Περιορισμούς στην Ψηφιακή Εκπαίδευση / ΠΕ.ΣΥ.Ε

Προθεσμία: Όλες οι παραπάνω ενέργειες πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Σύντομοι οδηγοί Myschool για | Άδειες, Aνάληψη Μόνιμων – Αναπληρωτών, Δημιουργία – Διαχείριση τμημάτων, Εγγραφές Μαθητών – Aνάθεση Μαθημάτων/ωρών

Αποτέλεσμα λήψης Απολυτηρίου για τους μαθητές Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 20232024.

Προκειμένου να ενημερωθεί η Βάση δεδομένων της Υπηρεσίας μας (στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2024) για τους μαθητές που παρακολουθούν την τελευταία τάξη των Ημερησίων και των Εσπερινών Γενικών Λυκείων µε την πληροφορία της λήψης ή όχι του Απολυτηρίου, παρακαλούμε να έχετε ολοκληρώσει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 τις παρακάτω διαδικασίες στο πληροφοριακό σύστημα myschool: α) Τελική Επίδοση β) Ενημέρωση αριθμών πρωτοκόλλου των Απολυτήριων Τίτλων Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, αφού συγκεντρωθούν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα απόλυσης των μαθητών ΓΕΛ, θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικές μηχανογραφικές καταστάσεις µε τα σχετικά στοιχεία προς επιβεβαίωση, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου.

Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ)

Για την ενημέρωση των αποτελεσμάτων Απολυτηρίου των μαθητών των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ, ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες στο πληροφοριακό σύστημα myschool:

 1. Τελική Επίδοση
  • Καταχωρίστε τα τελικά αποτελέσματα των μαθητών για το Απολυτήριο.
 2. Ενημέρωση Αριθμών Πρωτοκόλλου των Απολυτήριων Τίτλων
  • Ενημερώστε το σύστημα με τους αριθμούς πρωτοκόλλου των Απολυτήριων Τίτλων για τους μαθητές που το έχουν λάβει.

Προθεσμία: Οι ενέργειες πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Επιβεβαίωση Δεδομένων: Τα ηλεκτρονικά μηχανογραφικά στοιχεία θα αποσταλούν προς επιβεβαίωση εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου 2024.

Σημαντικές Επισημάνσεις

 • Προαπαιτούμενα για Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές και απόφοιτοι πρέπει να έχουν λάβει τόσο Απολυτήριο όσο και Πτυχίο (όπου απαιτείται).
 • Αυτόματη Ενημέρωση: Η ενημέρωση του πεδίου για την κατοχή Πτυχίου μπορεί να γίνεται αυτόματα από το σύστημα, όπου είναι εφικτό.
 • Χωρίς Ανάγκη Επαναπαραλαβής Κωδικού: Δεν απαιτείται κωδικός για την επαναπαραλαβή ή τροποποίηση της συγκεκριμένης πληροφορίας στο ΠΣ myschool.
Δημοφιλή!!  Καταδίκη της Επιστολής της Π.Ο.Σ.ΥΠ & Υποστήριξη των Διευθυντών και Προϊσταμένων προς τον Διευθυντή ΔΙ.Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου / Η διαδικασία και το έντυπο!

 

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή.
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.
Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών & δικτύων (πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Μοναδικά "δεσμά" τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω