Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ: «Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στα Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.»!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Όπως αναφέρει σε άρθρο της η Αυτοδιοίκηση με εγκύκλιο του, το υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι, οι φορείς προτού προχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο στη δημιουργία νέων θέσεων προσωπικού, να ασκούν τη δυνατότητα ανακατανομής των υφιστάμενων κενών τους θέσεων.

Να δοθεί η δυνατότητας αντίστοιχης μετατροπής των κενών θέσεων που υφίσταται και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων η οργάνωση και λειτουργία ρυθμίζεται από τον οργανισμό ή κανονισμό που τίθεται σε ισχύ με προεδρικό διάταγμα, τέθηκε, με το άρθρο 18 του ν.5027/2023, σε ισχύ παρόμοια διάταξη με αυτή της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.4622/2019 η οποία ορίζει ότι:

 

«Οι κενές θέσεις προσωπικού των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, η οργάνωση και η λειτουργία των οποίων ρυθμίζονται
από οργανισμό ή κανονισμό που τίθεται σε ισχύ με προεδρικό διάταγμα, μπορεί να ανακατανέμονται σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα του αρμόδιου για τη δημόσια διοίκηση Υπουργείου και του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου που εποπτεύει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.».

milamou: πλατφόρμα ψυχολογικής στήριξης με εθελοντές ψυχολόγους & συμβούλους ψυχικής υγείας

 

ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή: Σε 9.716.889 ανέρχεται ο πληθυσμός της χώρας

 

Δικαστική απόφαση: Αν κάνεις προσβλητικές αναρτήσεις (βρίζεις) μέσω κοινωνικών δικτύων έρχονται ποινές!!

 

Τα κάνουμε όλοι μας: Συνηθισµένα λάθη σε αρχαΐζουσες και λόγιες εκφράσεις

 

 

 

Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω