ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Kαθήκοντα και αρμοδιότητες διδασκόντων και ο νόμος του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα που ορίζει πώς πρέπει να γίνονται οι προσλήψεις στο Δημόσιο

Κύλιση προς τα επάνω