προκηρύξεις

Λάθη του συστήματος στις προκηρύξεις 1ΓΕ & 2ΓΕ / Επιστολή εκπαιδευτικών προς την πολιτική ηγεσία να παρέμβει!!

Τραγικό, που για άλλη μια φορά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, όταν το ίδιο το σύστημα που επαναλαμβανόμενα κάνει λάθη και τα διορθώνει “χωρίς να δίνει λογαριασμό”, αυτή τη στιγμή επιλέγει να πετάξει χιλιάδες εκπαιδευτικούς έξω από την Εκπαίδευση με τη δικαιολογία οτι δε θα προλάβουμε να βγάλουμε τους πίνακες για τις προσλήψεις αναπληρωτών.

Ακολουθεί η επιστολή συναδέλφων για τα λάθη που έχουν προκύψει από αστοχίες του συστήματος για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ και 2ΓΕ 2023.

ΠΩΣ ΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

 • Προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
 • Προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκο Πιερρακάκη
 • Προς την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ζέττα Μακρή
 • Προς την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Δόμνα Μιχαηλίδου

Αξιότιμε Πρωθυπουργέ κ. Μητσοτάκη,

Αξιότιμε Υπουργέ κ. Πιερρακάκη,

Αξιότιμη Υφυπουργέ κ. Μακρή και

αξιότιμη Υφυπουργέ κ. Μιχαηλίδου,

Ποινές αποκλεισμού αναπληρωτών σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης

Είμαστε εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων και σας απευθύνουμε αυτήν την επιστολή με την παράκληση να ενσκήψετε στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας αστοχιών του συστήματος επιλογής εκπαιδευτικών και του οποίου είμαστε και εμείς θύματα και να δώσετε λύση με απόφασή σας ώστε, να αποκατασταθεί η αδικία και να θεραπευτούν όλες οι αρνητικές επιπτώσεις στην επαγγελματική μας αλλά και οικογενειακή και προσωπική μας ζωή.

Σε μεγάλο αριθμό των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023, μέρος του οποίου είμαστε κι εμείς, έγιναν λάθη στην καταχώριση και προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους με αποτέλεσμα τα μόρια προϋπηρεσίας τους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Πίνακα Αναπληρωτών να είναι μη αληθή επειδή δε δίνεται, από πλευράς σας, η δυνατότητα διόρθωσης λάθους. Ανεξάρτητα με το αν υπήρξε σφάλμα του συστήματος στη μεταφόρτωση αρχείων, αν τα μόρια στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ δε συνάδουν με αυτά στο ΟΠΣΥΔ, αν υπήρξε ασάφεια/ες οδηγιών ή έγινε απλά μια εσφαλμένη καταχώριση θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης λάθους. Ειδικά όταν από το Υπουργείο γίνεται μια επισήμανση προς έναν υποψήφιο ότι λείπει κάποιο έγγραφο ή υπάρχει η οποιαδήποτε είδους ασυμφωνία, δε θα έπρεπε να επιτρέπεται στον υποψήφιο να κάνει την απαραίτητη διορθωτική παρέμβαση; Αλλιώς ποιό το νόημα του μηνύματος; Να γνωστοποιήσει απλά το πρόβλημα χωρίς να δίνει τη δυνατότητα παρέμβασης δρώντας έτσι τιμωρητικά αποκλείοντας υποψηφίους από τη διαδικασία τουλάχιστον για τα επόμενα τρία χρόνια αφού προκηρύξεις όπως οι παραπάνω δεν πραγματοποιούνται κάθε χρόνο; Ακόμα και αν κάποιος υποψήφιος δεν αποκλειστεί εντελώς, θα χρειαστεί να εργάζεται πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας του με τεράστια οικονομική και ψυχολογική ζημία καθώς πολλοί από εμάς δεν έχουμε καν την οικονομική δυνατότητα να εργαζόμαστε μακριά από τον τόπο διαμονής ή είμαστε γονείς χωρίς καμία άλλη οικονομική βοήθεια και υποστήριξη.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ  της   Προκήρυξης «Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης θα διασταυρωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ » . Αν λοιπόν το ΑΣΕΠ είναι υπεύθυνο να διορθώσει την αυξημένη δηλωθείσα προϋπηρεσία τότε γιατί δε διορθώνει και την μειωμένη;  Και το σημαντικότερο ερώτημα που γεννάται είναι ότι, εφόσον η προϋπηρεσία μας είναι ήδη γνωστή στο ΑΣΕΠ, γιατί είναι απαραίτητη η προσκόμιση πλήθους εγγράφων απόδειξης προϋπηρεσίας και η καταχώρισή της τόσο στο ΑΣΕΠ όσο και στο ΟΠΣΥΔ και δεν αντλείται η προϋπηρεσία των υποψηφίων απευθείας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τον ΟΑΕΔ και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ελαχιστοποιώντας έτσι τη  γραφειοκρατία και προστατεύοντας από πλήθος αδικιών που πραγματοποιούνται από ασάφεια οδηγιών και αδυναμία του συστήματος στη μεταφόρτωση εγγράφων; Προκειμένου λοιπόν ο πολίτης να μην αδικείται από τις αδυναμίες μηχανογράφησης και λογισμικού του συστήματος, χρειάζεται η συνεργασία των κρατικών φορέων, του Υπουργείου Παιδείας και των Διευθύνσεών του, του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ για την δίκαιη, αληθή και απρόσκοπτη καταχώριση της προϋπηρεσίας των υποψηφίων και για τη διαφύλαξη της αρχής της εμπιστοσύνης του πολίτη στη διοίκηση, αφού το κράτος είναι ο εργοδότης μας και ήδη γνωρίζει την ορθή προϋπηρεσία μας.

Περαιτέρω δε, επειδή το Υπουργείο Παιδείας απορρίπτει οποιαδήποτε προσπάθεια διόρθωσης του λάθους, ο εκπαιδευτικός κατευθύνεται προς τη λύση της υποβολής ένστασης, που σημαίνει προσφυγή με δικηγόρο αλλά και αβεβαιότητα για την έκβαση της ενέργειας, κυρίως όμως προσβολή της επαγγελματικής του τιμής και αξιοπρέπειας, ψυχική οδύνη και οικονομική βλάβη.

Άλλωστε, η ορθή αποτύπωση των πραγματικών μορίων εκάστου συμμετέχοντος και η επιλογή των υποψηφίων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης συνυπολογιζομένης της πραγματικής εμπειρίας που έχουν αποκομίσει συνιστά επιπρόσθετα και λόγο δημοσίου ενδιαφέροντος αφού μέσω αυτής μοριοδοτούνται έμπειροι υποψήφιοι που κατά τεκμήριο μπορούν άμεσα να εκπληρώσουν πληρέστερα τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα. Είναι, με άλλα λόγια, προς όφελος της μαθητικής κοινότητας του Ελληνικού Δημόσιου σχολείου και διασφαλίζει την εγκυρότητα του συστήματος του ΑΣΕΠ τα στοιχεία του Πίνακα Αναπληρωτών να είναι αληθή και αξιόπιστα και να προηγούνται στην κατάταξη εκπαιδευτικοί με πολλά μόρια προϋπηρεσίας σε σχέση με άλλους με λιγότερη εμπειρία.

Αιτούμαστε, λοιπόν, να γίνουν δεκτές οι ενστάσεις αναφορικά με την προϋπηρεσία και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων τα οποία δεν είναι νέα, αλλά συμπληρωματικά αυτών που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και η ύπαρξή τους συνάγεται κατά λογική συνέπεια από άλλα έγγραφα που έχουν προσκομιστεί. Σε κάθε περίπτωση, δε ζητάμε να μας αναγνωριστεί προσόν που δεν κατέχουμε αλλά προϋπηρεσία που άνευ ετέρου κατέχουμε.

 

Μετά τιμής,

Μαρία Κοσμαδάκη ΠΕ08 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34716-05/08/2023

Ελένη Νικολακοπούλου ΠΕ08 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36418-08/08/2023

Ιωάννα Παπαποστόλου ΠΕ 34 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36405-08/08/2023

Λουκάς Καταπόδης ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33798 -01/08/2023

Αριστείδης Στουρνάρας ΠΕ 11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36428-08/08/2023

Αικατερίνη Τριανταφυλλοπούλου ΠΕ 91.01 αριθ.πρωτοκόλλου ένστασης 32800-02/08/2023

Δημήτρης Καραμάνης ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34840-05/08/2023

Βασιλική Φλούδα ΠΕ05 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35553-07/08/2023

Χριστίνα-Ιωάννα Σιδέρη ΠΕ 86 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35059-06/08/2023

Εμμανουήλ Παπαναστασίου ΠΕ11 αριθμ. πρωτοκόλλου ένστασης 33482-03/8/2023

Μαριλένα Κοκκίνου ΠΕ06 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης  34716-05/08/2023

Λουκάς Καταπόδης ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33798 -01/08/2023

Αντωνία Σύρμου ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36260-08/08/2023

Χριστίνα Κέντρου ΠΕ02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36014-08/08/2023

Αγγελική Νικοβία ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36598-08/08/2023

Φίλιππος Μπάκας ΠΕ 91.01 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32402-01/08/2023

Αναστάσιος Κουκουλιάτας ΠΕ 11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35630 – 7/8/2023

Ζωή Δημάκη ΠΕ 06 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35331 -07/08/2023

Μαρία Χατζηαναστασίου ΠΕ 0405 , αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32647-02/08/2023

Σοφία Κοτσαλίδου ΠΕ87.02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33523-03/08/2023

Χρυσούλα Ναβροζίδου ΠΕ03 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35507-7/8/2023

Ειρήνη Δεληκούρα αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης ΠΕ08 31097-31/07/2023

Ανδρονίκη Ιερεμία ΠΕ60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης: 33640-03/08/2023

Φωτεινή Μακινάτζη ΠΕ 07 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34842-05/08/2023

Μυρσίνη Κοκκινέλλη ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32969-2/8/2023

Δέσποινα Τριανταφυλλίδου ΠΕ 02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34713/05-08-2023

Γεωργία Φαρμακούλα ΠΕ 91.01 αρ. πρωτοκόλλου ένστασης 31531 – 31/7/2023

Χρυσούλα Φιλοκώστα ΠΕ 06 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35205  7/8/23

Ελένη Κυτίδου  ΠΕ 86.00 αριθμ. πρωτοκόλλου ένστασης 34764 /4-8-2023

Σοφία Δασκαλίτση ΠΕ06 αριθμ. πρωτοκόλλου ένστασης 35794-08/08/2023

Ειρήνη Παραλέα ΠΕ05 αριθμ. πρωτοκόλλου ένστασης 35731-7/8/2023

Ηλίας Φατμέλης ΠΕ0402 αριθμ. πρωτοκόλλου ένστασης  36785-09/08/2023

Ελευθερία Λεσγίδου ΠΕ60 αριθμ. πρωτοκόλλου ένστασης  34052-04/08/2023

Λαμπρινή Μπόκου ΠΕ02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34902-5/8/2023

Αντωνία Σύρμου ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36260-08/08/2023

Ασήμω Αποστόλου Πε70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 30584-26/07/2023

Ευαγγελία Πέτρου ΠΕ60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34184-4/8/23

Χριστίνα Κέντρου ΠΕ 02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36014-08/08/23

Μαρία Σκούπα ΠΕ 91.01 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35414-07/08/2023

Ελένη Τροχούτσου ΠΕ01 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35564-07/08/2023

Αικατερίνη Θεοδωρόπουλου ΠΕ60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33983-3/8/2023

Σωτηρία Κουλοσούσα ΠΕ02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33521 03/08/2023

Μαρία Γουλιού ΠΕΟ7 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35615-07/08/2023

Στέφανος Όκκας ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36262-08/08/2023

Εμμανουήλ Φραγκιαδάκης ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου 36693-09/08/2023

Παναγιώτα Κορωνοπούλου ΠΕ60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34096-4/08/2023

Βιργινία Λάππα ΠΕ80 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34124-2/8/2023

Νικόλαος Χατζηγεωργιάδης ΠΕ08 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32996-02/08/2023

Χρυσάνθη Πολυχρονιάδου ΠΕ60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 30867-28/07/2023

Σταματία Φραδέλλου  ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 31771/31-07-2023

Δημήτριος Ώττας ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 31774/ 31-07-2023

Ελένη Τερζίδου ΠΕ07 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35242-07/08/2023

Ζήσης Ζέρβας ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35900-08/08/2023

Μαρία Κουρμπέτη ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33501-03/08/2023

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου ΠΕ01 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36992- 9/8/2023

Ελένη Αρετού  ΠΕ 91.01 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35109-06/08/23

Παναγιώτης Γουναρόπουλος ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 34862-5/08/2023

Λαμπρινή Καραγιάννη ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 34875-05/08/2023

Χρυσούλα Δεληκούρα ΠΕ 05  αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35424- 7/8/23

Ουρανία Ντανάκα  ΠΕ91.01 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36061-8/8/2023

Ελένη Σαραντοπούλου ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36951-09/08/2023

Μαρία Μπούμπουκα ΠΕ08 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 34068-04/08/2023

Χριστιάννα Χατζηχρήστου ΠΕ91.01 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35708-07-08-2023

Ειρήνη Κυπραίου ΠΕ07 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης   35505-7/8/2023

Εμμανουήλ Ζουμπούλογλου ΠΕ 78 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36038-08/08/2023

Σοφία Χατζόγλου ΠΕ02 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36672-05/08/2023

Αικατερίνη Μουλαδάκη ΠΕ60 (δεν υπέβαλε ένσταση κατόπιν καθοδήγησης του ΑΣΕΠ)

Παναγιώτης Λουμπάρδης ΠΕ03 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 31139

Μαρία Πανταζή ΠΕ87.09 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης  36886-09/08/2023

Δήμητρα Τσαπαδίκου ΠΕ 91.01 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης  35101-06/08/2023

Χριστόδουλος Μανδέλης ΠΕ08 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 34814-05/08/2023

Μαρία Παφίλη ΠΕ60 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32059-01/08/2023

Πούλιου Φανή  ΠΕ87.09 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36239-08/08/2023

Ελένη Νικολακοπούλου ΠΕ 08 Αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36418

Θεοδωροπούλου Αικατερίνη ΠΕ60

Ειρήνη  Κάππα ΠΕ02 αριθμός  πρωτοκόλλου ένστασης 33889-03/08/2023

Ζαρκάδας Χρήστος ΠΕ 11 αριθμός  πρωτοκόλλου ένστασης 32918-02/08/2023

Εμμανουέλα Σκαλίδη ΠΕ06 αριθμός  πρωτοκόλλου ένστασης 35107-06/08/2023

Καλλιόπη Σοφού  ΠΕ.04.02 αριθμός  πρωτοκόλλου ένστασης 34366-04/08/2023

Αντιγόνη Βουρβούλη ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 30984-29/07/2023

Ειρήνη Σαμτανίδου ΠΕ04.01 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35759-07/08/2023

Μερόπη Νεράντζη ΠΕ06 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36377-08/08/2023

Σπυρίδων Έξαρχος ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32874- 02/08/2023

Χαρίκλεια Μούτση ΠΕ60 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 30860-28/07/2923

Ιωάννα Σεμερτζίδου  ΠΕ80 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 31121-31/07/2023

Ελπινίκη Σαρακασίδου ΠΕ07 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36114-08/08/2023

Αικατερίνη Καραφλού ΠΕ 60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33929-03/08/2023

Αικατερίνη Πέτσου ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36851-09/08/2023

Χάρις Παπαδοπούλου ΠΕ02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34895-05/08/2023

Γεώργιος Μαύρης ΠΕ86 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 3592708/08/2023

Μαρίνα Γεωργιοπούλου ΠΕ 91.01 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35453-07/08/2023

Μαίρη Δημοπούλου αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34384/4-8-2023

Σταματία Φραδέλλου  ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 31771

Δημήτριος Ώττας ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 31774

Μαρία-Χρυσοβαλάντου Τζιάρου ΠΕ02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32598

Αντώνιος Κ. Πάγκαλης ΠΕ02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 31051-31/07/2023

Ουρανία Μπουζαλάκου ΠΕ86 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36531-08/08/2023

Γεώργιος Νουβάκης ΠΕ08 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32078-1/8/2023

Παναγιώτα Δημακάκου ΠΕ04.01 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32983-2/8/2023

Αικατερίνη Νικολάου ΠΕ02 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35700 -07/08/2023

Ίλια Σαβίνο ΠΕ08 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35992-8/8/23

Δόμνα Αρχαγγέλου ΠΕ60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32529-01/08/2023

Μαρία Τσέλιου ΠΕ 05 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36300-08/08/2023

Παρασκευή Τσόβολου ΠΕ82 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35240-07/08/2023

Παγώνα Καούνα ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33860-03/08/2023

Ιωάννης Σιγάλας ΠΕ9102αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35347-07/08/2023

Βαρβάρα Ντατσούλη ΠΕ08 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32301-01/08/2023

Χρυσάνθη Νάκου ΠΕ 02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32500-01/08/2023

Αφροδίτη Παπαδουλή ΠΕ08 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 34971-05/08/2023

Βασιλική Νικολαράκη ΠΕ05 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36396-08/08/23

Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος ΠΕ06 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32305-01/08/2023

Σοφία Κοτσαλίδου ΠΕ87.02 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33523-03/08/2023

Πασχάλης Μαργαριτίδης ΠΕ 70 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32307-01/08/2023

Άννα Τσικαλά ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33656

Απόστολος Παπαγεωργίου ΠΕ08 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 34876-05/08/2023

Μαρθα Σταχίκα  ΠΕ70 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33126-02/08/2023

Ελένη Κολιατσοπούλου ΠΕ 07

Ελένη Φαρμάκη αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33927- 3/8/23

Ευανθία Ψωμαδάκη ΠΕ80 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36695 – 9/8/2023

Αικατερίνη Χαδίνη  ΠΕ06 αριθ. Πρωτοκόλλου ένστασης 36048 31/07/2023

Αθανασία Παπαχαρίση  ΠΕ05 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35232-07/08/2023 

Βασιλική Τσόρβα ΠΕ60 αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης 34170-04/08/2023

Σπυριδούλα Μωυσίδου ΠΕ60 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32337-01/08/2023

Ευαγγελία Ντατσούλη ΠΕ05 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35392-07/08/2023

Γρηγόριος Ορφανουδάκης ΠΕ 91.02 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35429-07/08/2023

Πασχάλης Μαργαριτίδης ΠΕ70 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32307-01/08/2023

Βασίλης Αμούτζογλου ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33565

Ηλέκτρα Μάσσια  ΠΕ05 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 31453-31/7/2023

Μαρία Κοσμαδάκη ΠΕ08 αριθ. Πρωτοκόλλου ένστασης  36388- 8/8/2023

Ζωή Μαρκέτου ΠΕ60 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32941-02/08/2023

Αλεξάνδρα Κουτσογιάννη ΠΕ07 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35093-06/08/2023

Παρασκευή Ακριβούση αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης ΠΕ60 30928-28/07/2023

Αθανασία Γιακουβάκη ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 31067 – 31/7/2023

Αθανασία Κόψα ΠΕ 11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33833-03/08/2023

Βασίλης Αμούτζογλου ΠΕ 11  αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33565-03/08/2023

 

 

ΑΣΕΠ / Οι βασικοί λόγοι απόρριψης στις προηγούμενες προκηρύξεις

Οι βασικοί λόγοι απόρριψης στις προηγούμενες προκηρύξεις:

 • Παράβολο (πλέον υπάρχει έλεγχος πληρωμής πριν την οριστικοποίηση)
 • Κωδικός θέσης
 • Παιδαγωγική Επάρκεια
 • Έλλειψη ελληνομάθειας
Βασικά προβλήματα στις 1-2ΓΕ/2023:
 • Έλλειψη τίτλου (παρόμοιο με τα προβλήματα στον κωδικό θέσης)
 • Λάθη στην προϋπηρεσία (δεν οδήγσε σε απόρριψη αλλά σε μειωμένα μόρια)
Μικρότερα προβλήματα στις 1-2ΓΕ/2023:
 • Έλλειψη ελληνομάθειας
 • Έλλειψη ιθαγένειας
 • Παιδαγωγική Επάρκεια

Γραπτός ΑΣΕΠ: Πώς είναι δυνατό ένας τετράωρος διαγωνισμός να θεωρείται πιο αξιόπιστος από 6, 8 και 10 χρόνια σπουδών;

ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ (ΑΜΩ/ΑΠΩ) – ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ – ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ

 

 

ΑΣΕΠ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2ΕΑ/2022 & 4ΕΑ/2022 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Ε.Ε.Π.) & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΑΕ) – ΤΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2ΕΑ/2022 & 4ΕΑ/2022
ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)
ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

20130812025638ΑΣΕΠ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ E-WALL

Γνωστοποιείται ότι το ΑΣΕΠ θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α’/15-1-2021) και του άρθρου 61 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α’/29-1-2019), μεταξύ των ισοβαθμησάντων:

Αίτηση θεραπείας / Πώς εφαρμόζεται – Τι ισχύει για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ!

 • μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/21.4.2022/ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 27/3.5.2022/Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και
 • εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) των κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ01 (ΤΕ01.13, ΤΕ01.30), ΤΕ02 (ΤΕ02.07) και ΤΕ16 της Προκήρυξης 4ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/18.4.2022/τ.ΑΣΕΠ).

Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για τους ισοβαθμήσαντες των ως άνω κλάδων θα διενεργηθεί στις 30 Ιουνίου 2023ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:30 στο κατάστημα του ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση σε απευθείας μετάδοση από το επίσημο κανάλι του ΑΣΕΠ στο YouTube.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τον αύξοντα αριθμό της σειράς κατάταξης και τη βαθμολογία τους σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν:

● ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΟΒΑΘΜΗΣΑΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2ΕΑ/2022

● ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΟΒΑΘΜΗΣΑΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4ΕΑ/2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 1ΓΕ/2023 ΚΑΙ 2ΓΕ/2023

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στις προκηρύξεις 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/20.2.2023/τ.ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 4/20.2.2023/τ.ΑΣΕΠ, αντίστοιχα) που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τους κλάδους ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε. παρατείνεται μέχρι σήμερα το απόγευμα, 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 6 μ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στις ανωτέρω Προκηρύξεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄).

Εκκαθαρισμένοι πίνακες e-wall μετά από τους τελευταίους διορισμούς του 2022!!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΙΩΝ [ΟΠΣΥΔ] ΣΕ ΜΗΝΕΣ [ΑΣΕΠ]

Σημαντική επισήμανση για την πληρωμή Κωδικού Παραβόλου:

 

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και μόνο όταν ο εικοσαψήφιος (20ψήφιος) κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ).

Eφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μέχρι την υποβολή αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες προκειμένου ο κωδικός παραβόλου να εμφανίζεται άμεσα σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» και να μπορούν οι υποψήφιοι να προβούν σε «οριστικοποίηση» της αίτησης παρέχονται στο site της ΓΓΠΣΔΔ (https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo)

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: e-paravolo μέχρι αύριο στις 18:00 που κλείνει για συντήρηση!!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΕΠ
Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι υπηρεσίες εγγραφής και σύνδεσης χρηστών μέσω Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. καθώς και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το e-paravolo (έκδοση, πληρωμή, έλεγχος παραβόλου και οριστικοποίηση ηλεκτρονικής αίτησης) ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 κατά το χρονικό διάστημα από τις 18:00 έως και τις 23:00.

Δ.Τ.: Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ – Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την μετάπτωση και αναβάθμιση δικτυακής υποδομής ασφαλείας

Πλήρης οδηγός βήμα βήμα για την αίτηση στο ΑΣΕΠ/1ΓΕ&2ΓΕ, έκδοση Παραβόλου & πληρωμή και εγράφη στο ΟΠΣΥΔ!!

Στην κατεύθυνση συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών της και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προχωρά σε μετάπτωση και περαιτέρω αναβάθμιση δικτυακής υποδομής ασφαλείας.
Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 κατά το χρονικό διάστημα από τις 18:00 έως και τις 23:00. Κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες του Gov.gr που σχετίζονται με:

 • Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISnet (όπως ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.α.),
 • Υπηρεσίες όπως Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο, και web services από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης,
 • Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και Υπ. Οικονομικών, όπως TAXISnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ κ.α..
 • Υπηρεσίες σχετικές με COVID-19.

Όπως και σε προηγούμενες εργασίες αναβάθμισης υποδομών, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εν λόγω εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, στο πλαίσιο ελαχιστοποίησης της επίπτωσης από τη μη διαθεσιμότητα των ανωτέρω υπηρεσιών.

Ερωταπαντήσεις στις προκηρύξεις εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ/1ΓΕ & 2ΓΕ 2023 (Μέρος 3ο)!!

Η συμπλήρωση της αίτησης στο ΑΣΕΠ και της κατάθεσης δικαιολογητικών στο opsyd είναι ατομική ευθύνη του κάθε υποψηφίου. Όλες οι πληροφορίες που δίνονται δεν συνιστούν επίσημη ενημέρωση.

Ερωτήσεις που μας έγιναν με το άνοιγμα των αιτήσεων στο ΑΣΕΠ – ΟΠΣΥΔ.


Screenshot 84 E-WALL
Άριστα = C2
Πολύ καλά = C1
Καλά = B2
Μέτρια = ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ / ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ
336680663 101312846249808 618825375797041329 n E-WALL

 

 • ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ: Τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται στο Μητρώο του ΑΣΕΠ

337004251 214355057930894 1961895322255423815 n E-WALL

 

 • Ερώτηση: Μπορεί η αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ να έχει ημερομηνία 2/4;
Απάντηση: Ναι. “Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.”

 

 • Έλαβα το εξής μήνυμα από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ που μας λύνει τα χέρια με τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας
“για την αποφυγή λαθών, προτρέπουμε οι υποψήφιοι να βάλουν την μεγαλύτερη δυνατή προϋπηρεσία ώστε σε περίπτωση λάθους υπολογισμού να μην χάσουν μόρια, καθώς για την μοριοδότηση των πινάκων θα προσμετρηθεί η μικρότερη μεταξύ της δηλωθείσας στην αίτηση του ΑΣΕΠ και της υπολογισμένης στο ΟΠΣΥΔ, υπό την προϋπόθεση ότι όλη η προϋπηρεσία των υποψηφίων είναι καταχωρισμένη στο ΟΠΣΥΔ.”
“Σε περίπτωση μη καταχωρισμένης προϋπηρεσίας στο ΟΠΣΥΔ, οι υποψήφιοι ας υπολογίσουν, για την κάθε κατηγορία που ζητάει το ΑΣΕΠ, τους μήνες που έχουν δουλέψει με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω, τους οποίους θα προσθέσουν στον ανωτέρω πίνακα, ανεξαρτήτως εάν έχουν εργασθεί ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι.”

 

 • Έχω μεταπτυχιακό από ελληνόφωνο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Πρέπει να υποβάλλω αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ;
ΟΧΙ. Στις περιπτώσεις μεταπτυχιακών τίτλων Ειδίκευσης κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, δεν απαιτείται προσκόμιση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η Πελοπόννησος ανήκει στην Ελλάδα.

 

 • ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ! Δεν έχουν την απαραίτητη ημεροχρονολογία.
Στο ΦΕΚ αναφέρει ότι “Όπου προβλέπεται η μοριοδότηση επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μοριοδοτείται μόνο μία (1) επιμόρφωση. Για τον υπολογισμό της διάρκειας πραγματοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος ή σεμιναρίου λαμβάνονται υπόψη η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτού.”
“Σε περίπτωση που στο ως άνω πιστοποιητικό δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης του σεμιναρίου, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον οικείο φορέα.”
 • Θέλω να ανεβάσω 2 πτυχία στο ΟΠΣΥΔ. Τι κάνω;
Ανέβασε και τα δύο πτυχία σε ένα pdf.
 • Έχω δύο πτυχία και το ένα είναι ήδη ανεβασμένο/επικυρωμένο στο ΟΠΣΥΔ. Τι κάνω;
Ανέβασε μόνο το πτυχίο το οποίο δεν έχεις ήδη ανεβάσει.
 • Έχω δύο πτυχία κάνω δύο αιτήσεις;
Αν τα δύο πτυχία αντιστοιχούν σε ειδικότητες πού βρίσκονται στην ίδια προκήρυξη, τότε χρειάζεται να κάνεις μόνο μία αίτηση. Αν θέλεις να συμμετέχεις στο διαγωνισμό και με τα δύο πτυχία θα πρέπει να δημιουργήσεις δύο πεδία. Σε κάθε πεδίο θα πρέπει να δηλώσεις ως δεύτερο πτυχίο το άλλο πτυχίο.
Αν τα δύο πτυχία αντιστοιχούν σε ειδικότητες που βρίσκονται σε διαφορετικές προκηρύξεις τότε χρειάζεται να κάνεις δύο αιτήσεις και να πληρώσεις δύο παράβολα.
Αν το δεύτερο πτυχίο που έχεις δεν έχει αντιστοίχιση σε ΠΕ τότε το δηλώνεις απλά ως δεύτερο πτυχίο στην αίτηση που θα κάνεις στο πρώτο πτυχίο και δεν δημιουργείς διαφορετικό πεδίο.
 • Έχω δύο πτυχία, πόσους λογαριασμούς φτιάχνω στο ΟΠΣΥΔ;
Κάθε εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα λογαριασμό όπου μέσα καταθέτει όλα τα πτυχία του.

 

 • Απάντηση του ΑΣΕΠ για πτυχία αλλοδαπής: Μόνο αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ απαιτείται.

1 3 E-WALL

 

Προσέξτε γιατί η προσμέτρηση μορίων του ΑΣΕΠ δεν θα ακολουθήσει κατά γράμμα την προσμέτρηση μορίων όπως την αναφέρει το opsyd. Στη δήλωσή σας βασιστείτε στην προϋπηρεσία όπως φαίνεται στο κουτάκι συνολική προϋπηρεσία πού υπάρχει στο οπσυδ.
Για παράδειγμα το οπσυδ υπολογίζει την προϋπηρεσία από τρίμηνα συνολικά και στα δύο χρόνια στο τέλος της σελίδας αυτό ο ΑΣΕΠ θα το κάνει πουθενά.
Πάμε στο εξής παράδειγμα κάποιος δούλεψε τρίμηνη σύμβαση 5 μήνες και 15 μέρες τη μία χρονιά και την επομένη χρόνια δούλεψε 6 μήνες και 15 μέρες.
Από την πρώτη χρονιά θα λάβει 5 * 1,5 ,= 7,5 μόρια και την επόμενη χρονιά θα λάβει 6 *1,5 = 9 μόρια. Σύνολο μορίων 16,5.
Πάμε στο εξής ακραίο παράδειγμα κάποιος δούλεψε 15 μέρες το 2020 κανονικά σε ένα σχολείο που δεν είναι δυσπρόσιτο και μετά από 15 μέρες βρέθηκε σε δυσπρόσιτο.
Συνολικά θα λάβει 0 μόρια.
 • Ερωτηση: Κάποιος που έχει 2 πτυχία, ΠΕ 87.09 και ΠΕ60 θα κάνει 2 αιτήσεις. Μια για την 1ΓΕ και μία για την 2ΓΕ. Στην επικαιροποιηση του φακέλου στο οπσυδ ποια από τις 2 αιτήσεις θα βάλει; Διαλέγουμε ή την μία ή την άλλη.Υποψήφιοι που έχουν ήδη κλάδο και στις δύο βαθμίδες Εκπαίδευσης στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., επιλέγουν μια Διεύθυνση οποιασδήποτε βαθμίδας για τη διαχείριση τυχόν αιτημάτων επικαιροποίησης.

 

Θέλω να ανεβάσω 2 πτυχία στο ΟΠΣΥΔ. Τι κάνω;

 • Ανέβασε και τα δύο πτυχία σε ένα pdf.

Έχω δύο πτυχία και το ένα είναι ήδη ανεβασμένο/επικυρωμένο στο ΟΠΣΥΔ. Τι κάνω;

 • Ανέβασε μόνο το πτυχίο το οποίο δεν έχεις ήδη ανεβάσει.

Έχω δύο πτυχία κάνω δύο αιτήσεις;

 • Αν τα δύο πτυχία αντιστοιχούν σε ειδικότητες πού βρίσκονται στην ίδια προκήρυξη, τότε χρειάζεται να κάνεις μόνο μία αίτηση. Αν θέλεις να συμμετέχει στο διαγωνισμό και μετά δύο πτυχία θα πρέπει να δημιουργήσεις δύο πεδία. Σε κάθε πεδίο θα πρέπει να δηλώσεις ως δεύτερο πτυχίο το άλλο πτυχίο.

Αν τα δύο πτυχία αντιστοιχούν σε ειδικότητες που βρίσκονται σε διαφορετικές προκηρύξεις τότε χρειάζεται να κάνεις δύο αιτήσεις και να πληρώσεις δύο παράβολα.

 • Αν το δεύτερο πτυχίο που έχεις δεν έχει αντιστοίχιση σε ΠΕ τότε το δηλώνεις απλά ως δεύτερο πτυχίο στην αίτηση που θα κάνεις στο πρώτο πτυχίο και δεν δημιουργείς διαφορετικό πεδίο.

 

 • Στην προηγούμενη προκήρυξη είχα καταθέσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών γιατί δεν είχα λάβει το πτυχίο. Το βλέπω στο οπσυδ ως επικυρωμένο θα χρειαστεί να ανεβάζω το κανονικό πτυχίο;

Όχι.

Το ίδιο ισχύει για απλές βεβαιώσεις ξένης γλώσσας απλές βεβαιώσεις μεταπτυχιακού κοκ.

Οτιδήποτε βλέπετε με πράσινο στο site δεν θα χρειαστεί να το υποβάλετε ξανά ακόμα και αν έχετε καλύτερη έκδοση από αυτό που είχατε καταθέσει.

 • Με την πρόσληψη είμαι το διορισμό θα σας ζητήσουν να καταθέσετε τα σχετικά έγγραφα που λείπουν ούτως ή άλλως.

 

 

 • Στο 1ο πεδίο του ΑΣΕΠ στην αίτηση βάζουμε προϋπηρεσία χωρίς τρίμηνα και δυσπρόσιτα και ΟΧΙ συνολικά την προϋπηρεσία

 

 • Πως δηλώνουμε την προϋπηρεσία
330293668 600398121674691 5035870594453847157 n E-WALL
unnamed E-WALL
 • Οσοι έχουν τέκνα
Σε περίπτωση ύπαρξης τέκνου/ων χρειάζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου! Στο οπσυδ στα κοινωνικά κριτήρια εμφανίζεται ως κόκκινο αν δεν επικαιροποιηθεί το πιστοποιητικό

 

 • Σημαντική διαφορά με άλλες αιτήσεις:Πλέον πληρώνετε το παράβολο πριν κάνετε την αίτηση ΑΣΕΠ! Το γράφει η προκήρυξη! Επίσης, πλέον όταν κάνετε οριστικοποίηση της αίτησης ΑΣΕΠ, το βγάζει κατευθείαν δεσμευμένο.

 

 • Η απάντηση που έδωσε το ΑΣΕΠ για τα πιστοποιητικά των αγγλικών για όσους δεν τα έχουν ακόμα παραλάβει και έχουν απλά τη βεβαίωση

332049403 574490921397173 2588236606105913711 n E-WALL

 


 

 

 • Παραιτήθηκα πέρυσι από αναπληρωτής/τρια. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ;
  α. Σωστό
  β. Λάθος
  Σωστή απάντηση: α. Η παραίτηση από αναπληρωτής επηρεάζει μόνο το καθεστώς του αναπληρωτή.

 


 

 

 • ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΣΑ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Πάμε στην ερώτηση που καίει:

Έχω C2 σε ξένη γλώσσα λόγω φοίτησης και απόκτησης μεταπτυχιακού στην αλλοδαπή που έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ και έχει καταχωρηθεί στο opsyd και μοριοδοτηθεί σε προηγούμενη προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσω βεβαίωση της γλώσσας;

 

Σύμφωνα με την προκήρυξη: Δεν απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.Π.ΑΙ.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την παρούσα.


 

 • ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ;

Δημόσιοι υπάλληλοι με πλήρες ωράριο δεν έχουν δικαίωμα αίτησης στην προκήρυξη 
α. Σωστό
β. Λάθος
Σωστή απάντηση: β. Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου με πλήρες ωράριο εργασίας (και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο) δεν μπορούν να απασχοληθούν / αναλάβουν υπηρεσία στη δημόσια εκπ/ση με πλήρες ωράριο (παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, άρθρο 35 του ν. 3528/2007 και Γνωμοδότηση ΝΣΚ 251/2007) ωστόσο έχουν δικαίωμα αίτησης.

 

 • Υπάλληλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα μπορούν να κάνουν αίτηση για τις προκηρύξεις 

 • Έχω 2 τίτλους Αγγλικών (C2 και B2). Πόσα μόρια θα λάβω;
  α. 10 μόρια (αθροιστικά).
  β. 7 μόρια (μόνο από το C2 και το Β2 θα αγνοηθεί)
  γ. 10 μόρια αν είναι από διαφορετικό φορέα και 7 αν είναι από τον ίδιο φορέα.
  Σωστή απάντηση: β. “Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος.”

 

 • Β) Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας.
  Μοριοδοτούνται μέχρι δύο ξένες γλώσσες. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος. Η γνώση της Γαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας δεν μοριοδοτείται στους αξιολογικούς πίνακες των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 (με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.), αντίστοιχα».

  Ειδικώς, οι τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄, ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, γίνονται δεκτοί σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα έγγραφα ή ακριβή φωτοαντίγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπούς φορείς
  (δημοσίους ή πιστοποιημένους), χωρίς επικύρωση από δικηγόρο και χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους, σύμ-
  φωνα με το άρθρο 58 του ν. 4674/2020, Α΄ 53. (π.χ. γίνεται αποδεκτό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού της αγγλικής
  γλώσσας, χωρίς επικύρωση και χωρίς μετάφραση αυτού).
  Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους
  αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας (πλην των πέντε ανωτέρω), τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.
  Οι βεβαιώσεις εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε χώρα μέλους της Ε.Ε. θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν είτε επικύρωση των ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή (ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών) είτε επισημείωση με τη Σφραγίδα της Χάγης (apostille).
  Τονίζεται ιδαιτέρως ότι τα προσόντα ή τα κριτήρια που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 • Ερώτηση: Πότε λήγουν οι πίνακες της νέας προκήρυξης με βάση το ισχύον πλαίσιο;
Απάντηση: Στη λήξη του 2ου σχολικού έτους που θα ακολουθήσει τη λήξη του σχολικού έτους κατά το οποίο θα λάβει χώρα η δημοσίευση των οριστικών πινάκων της νέας προκήρυξης  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Η παιδαγωγική επάρκεια μέσω πτυχίου Καθηγητικής Σχολής περιορίζεται στους αποφοίτους μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

 • ΕΔΩ βλέπουμε διευθύνσεις να ζητάνε ανάρτηση αντιγράφου ταυτότητας και το ΟΠΣΥΔ να απαντάει οτι δε χρειάζεται εφόσον είναι ήδη συμπληρωμένη..(εάν υπάρχει αλλαγή αριθμού ταυτότητας τότε ναι να γίνει προσθήκη νέας)

unnamed 2 E-WALL unnamed 1 E-WALL

 


“κωδικός τίτλου σπουδών” δεν χρειάζεται να προστεθεί το δεύτερο πτυχίο πχ πε71 με το βαθμό του. Βαζω μόνο το πτυχίο ΠΕ70. Διότι το πε71 δεν εντάσσεται στην προκήρυξη της πχ 1ΓΕ. Το πτυχίο πε71 το προσθετω πιο κάτω στην κατοχή του δεύτερου πτυχίου.
334937373 777146943974429 5059063684329701142 n E-WALL
 • Αλλαγή 2ΓΕ/2019 σε 2ΓΕ/2023
Στη μοριοδότηση αναπηριών προστέθηκε το “η αναπηρία τέκνου μοριοδοτείται ανεξαρτήτως της ηλικίας του.”
Επομένως, δεν αφορά μόνο τα μοριοδούμενα ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα.

Για να έχει κάποιος δικαίωμα να κάνει ένσταση ή να εγείρει οποιοδήποτε δικαίωμα, θα πρέπει να έχει “τικαρισμένο” το πεδίο με το προσόν στην αίτηση ΑΣΕΠ.
Γι αυτό ας “τικαριστεί” το πεδίο Παιδαγωγικής Επάρκειας από όσους αναμένουν απαντήσεις από το ΥΠΑΙΘ επί του θέματος ΑΣΕΠ: Δεν υπάρχει κίνδυνος απόρριψης αίτησης λόγω λάθους στην καταχώριση στοιχείων ή προσόντων. Αλλά στην περίπτωση που ένα Σεμινάριο ή πτυχίο ή μια καταγραφή προϋπηρεσίας δεν έχει τα προαπαιτούμενα της προκήρυξης, δεν θα μοριοδοτείται.
Τα στοιχεία Ταυτότητας θα πρέπει να είναι τα ίδια και στο ΟΠΣΥΔ και στο ΑΣΕΠ ώστε να υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης.

 

Πλήρης οδηγός βήμα βήμα για την αίτηση στο ΑΣΕΠ/1ΓΕ&2ΓΕ, έκδοση Παραβόλου & πληρωμή και εγράφη στο ΟΠΣΥΔ!!

 

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ με επισημάνσεις & παρατηρήσεις για την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ΑΣΕΠ/1ΓΕ&2ΓΕ – 2023

 

Ερωταπαντήσεις για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών 1ΓΕ & 2ΓΕ – 2023 (1ο μέρος)!!

 

1ΓΕ&2ΓΕ 2023: Γενικές οδηγίες που πρέπει να δώσουν έμφαση οι συνάδελφοι στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ που ξεκινάει σήμερα και λήγει στις 31 Μαρτίου 2023

 

ΠΑΣΑΔ & Αλληλοβοήθεια Εκπαιδευτικών: Πλήρης οδηγός βήμα βήμα για την αίτηση στο ΑΣΕΠ/1ΓΕ&2ΓΕ-2023!!

 

Ερωταπαντήσεις και προβληματισμοί στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ/1ΓΕ-2ΓΕ – ΟΠΣΥΔ (Μέρος 2ο)!!

 

 

 

Φόρμα Υπολογισμού Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών – Ωρομισθίων

Βοηθητική Φόρμα Υπολογισμού Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ερωταπαντήσεις και προβληματισμοί στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ/1ΓΕ-2ΓΕ – ΟΠΣΥΔ (Μέρος 2ο)!!

Η συμπλήρωση της αίτησης στο ΑΣΕΠ και της κατάθεσης δικαιολογητικών στο opsyd είναι ατομική ευθύνη του κάθε υποψηφίου. Όλες οι πληροφορίες που δίνονται δεν συνιστούν επίσημη ενημέρωση.

 

Ερωτήσεις που μας έγιναν με το άνοιγμα των αιτήσεων στο ΑΣΕΠ – ΟΠΣΥΔ.

 

Πλήρης οδηγός βήμα βήμα για την αίτηση στο ΑΣΕΠ/1ΓΕ&2ΓΕ, έκδοση Παραβόλου & πληρωμή και εγράφη στο ΟΠΣΥΔ!!

 

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ με επισημάνσεις & παρατηρήσεις για την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ΑΣΕΠ/1ΓΕ&2ΓΕ – 2023

 

Ερωταπαντήσεις για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών 1ΓΕ & 2ΓΕ – 2023 (1ο μέρος)!!

 

1ΓΕ&2ΓΕ 2023: Γενικές οδηγίες που πρέπει να δώσουν έμφαση οι συνάδελφοι στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ που ξεκινάει σήμερα και λήγει στις 31 Μαρτίου 2023

 

Έκδοση και πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ΑΣΕΠ – 1ΓΕ & 2ΓΕ 2023!!

 

➡️Δεκτές οι βεβαιώσεις κτήσης μεταπτυχιακών τίτλων στην Ειδική Αγωγή στο πλαίσιο της προκήρυξης 3ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση των νέων αξιολογικών πινάκων αναπληρωτών

Αρκεί να αναφέρεται ο τίτλος και η ημερομηνία κτήσης του

 

➡️Έκανα αίτηση στο ΑΣΕΠ και ξέχασα να δηλώσω προσόντα, μπορώ να ακυρώσω την αίτηση και να τα δηλώσω όλα από την αρχή??

Μπορείτε να κάνετε νέα αίτηση με το ίδιο παράβολο. Το παράβολο εφόσον δεν έχει δεσμευτεί ακόμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.

 

➡️ Οι υποψήφιοι που ΔΕΝ έχουν να επικαιροποιήσουν/ προσθέσουν κάποιο προσόν, ΔΕΝ πραγματοποιούν ΚΑΜΙΑ ενέργεια στο ΟΠΣΥΔ.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου ζητείται μόνο στην περίπτωση που υποβάλλονται δικαιολογητικά.

 

➡️Οι γονείς εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλουν εκ νέου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, καθώς αυτό έχει τρίμηνη ισχύ.

 

➡️Στο ΟΠΣΥΔ γιατί ενώ ανέβασα τα δικαιολογητικά για αλλαγή όπως το σεμινάριο επιμόρφωσης μου αναγράφει ότι δεν έχει διεκπεραιωθεί, έχω κάνει κάτι λάθος;

Η διεκπεραίωση θα γίνει αργότερα όταν ελεγχθούν από το σύστημα.

 

➡️Στην προκήρυξη η μεταφορά προϋπηρεσίας από γενική σε ειδική και το αντίστροφο δεν γίνεται πια !!! Όταν όμως έχουμε προϋπηρεσία από πίνακες Γενικής, αλλά για ειδική αγωγή ή πρόσληψη, δηλαδή όπως λέει στο οπσυδ (ΠΕ70. ΕΑΕ), μπορούμε να την καταθέσουμε για αυτήν την προκήρυξη ;

Ναι, Μεταφέρεται η προϋπηρεσία απο γενική σε ειδική και αντίστροφα στον ιδιο κλάδο (δλδ ίδιο ΠΕ)

 

➡️Το integrated master το δηλώνουμε σαν μεταπτυχιακο.

 

➡️Τα δικαιολογητικά θα τα ανεβάσουμε σαν αρχεία και στην αίτηση του ΑΣΕΠ ή μόνο στον οπσυδ;

Μονο στον ΟΠΣΥΔ, Όχι μετάφραση όχι επικύρωση οι 5 βασικές γλώσσες, τα αρχεία pdf και σε ένα αρχείο για το κάθε προσόν.

 

➡️Αν η παιδαγωγική επάρκεια εξασφαλίζεται από το βασικο πτυχίο, αυτόματα επιλέγουμε ναι.

 

➡️Έχεις κάνει λάθος στη δήλωση ΟΠΣΥΔ, μπορεί να διορθωθεί το λάθος ή την πάτησες;

Μετα από ενημέρωση συναδέλφων και επικοινωνία με ΟΠΣΥΔ , υπάρχει η δυνατότητα αλλαγών και διορθώσεων από μέρους τους.

 

➡️Ιδιωτική προϋπηρεσία μετράει μόνο αν απολύθηκε, έληξε ή καταγγέλθηκε η σύμβαση κτλ  και είχαν συμπληρωθεί τουλάχιστον 2 σχολικές χρονιές. Κάθε σχολικό έτος μετράει για 10 μήνες όχι 12.

 

279526382 10158531412290009 7185122733060712729 n e1651920092652 E-WALL

 

➡️Ανεβάζεις ένα αρχείο λάθος στον ΟΠΣΥΔ, μπορείς να ανεβάσεις άλλο αρχείο στη θέση του;

Ναι μπορείς να ανεβάσεις άλλο αρχείο στη θέση του παλιού και σβήνεται το προηγούμενο

 

➡️Χρειάζεται να εχει σημερινή ημερομηνία το παράβολο

Δεν έχει καμία σημασία η ημερομηνία του παράβολου, αυτό που έχει σημασία είναι να έχει πληρωθεί!!
Εφόσον υπήρχε διαθέσιμο για πληρωμή, είναι δεκτό από το ΑΣΕΠ

 

 

➡️Καλησπέρα συνάδελφοι μπαίνω στον ΟΠΣΥΔ και δεν μου βγάζει κάποιο ενεργό πλαίσιο ώστε να ανεβάσω τα αρχεία μου . Είναι πρώτη φορά μου συμμετέχω . Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη το σύστημα η πρέπει πρώτα να κάνω αίτηση στον ΑΣΕΠ.

Μπαίνετε στο τελευταίο πλαίσιο δεξιά στον ατομικό φάκελο που λέει επικαιροποίηση στοιχείων και αφού επιλέξετε τη προκήρυξη και δηλώσετε το πρωτόκολλο που έχετε πάρει από το ΑΣΕΠ θα σας ανοίξει το πλαίσιο για να περάσετε τα νέα σας προσόντα.

 

➡️Χρειάζεται οπωσδήποτε βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο ή η αναλυτική βαθμολογία η οποία αναφέρει τα μαθήματα γλώσσας είναι αποδεικτικό έγγραφο;

Βεβαίωση χρειάζεται οπωσδήποτε, όχι αναλυτική βαθμολογία (εκτός αν τη ζητεί στο ΦΕΚ)..

 

➡️Ποιος είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου που μας ζητάει ο ΟΠΣΥΔ;

Ο αριθμός πρωτοκόλλου δίνεται μετά την ολοκλήρωση της αίτησης στο ΑΣΕΠ , στο φάκελο των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 

➡️Στο ΑΣΕΠ στο παράβολο, καταχωρούμε τον κωδικό παραβόλου ή τον κωδικό πληρωμής;

Καταχωρούμε τον κωδικό παραβολου

 

➡️Για ποιες χώρες χρειάζεται η σφραγίδα apostille η οποία πρέπει να συνοδεύει τη βεβαίωση;

Δε χρειάζεται apostille η βεβαίωση σύμφωνα με τη σελ. 1474 της 2ΕΑ χρειάζεται μόνο μετάφραση και επικύρωση από δικηγόρο, όπως προβλέπεται.

 

➡️Την βεβαίωση επιτυχίας σε ξένη γλώσσα γίνεται να την δεχτούν και αν ναι θέλει επικύρωση και μετάφραση;

Το ΑΣΕΠ τηλεφωνικά έχει απαντήσει ναι, ότι δέχονται και βεβαίωση, αλλά το ζητήσαμε και γραπτώς οπότε σας παραθέτω την απάντηση!! Όχι δεν χρειάζονται επικύρωση και μετάφραση

279799554 1338689453280021 7386370402217668778 n E-WALL279512358 733332177858905 3117682776640822506 n E-WALL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡️Στους μήνες προϋπηρεσίας πρέπει να βάλουμε στρογγυλο αριθμό, ενώ στον ΟΠΣΥΔ είναι δεκαδικος..τι κάνουμε;

Μόνο μήνες με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω ( εγώ βέβαια πάντα κανω τη στρογγυλοποίηση προς τα πάνω μήπως και.. αλλά ο ΑΣΕΠ θα μετρήσει το λιγότερο αυτόματα).

 

 

➡️Εκεί που λέει μεταπτυχιακό 1 έτους, αν έχουμε διετές μεταπτυχιακό, το συμπληρώνουμε κανονικά το πεδίο;

 •  “μεταπτυχιακό διάρκειας 1 έτους” ενώ θα έπρεπε να λέει τουλάχιστον 1 έτους

Αυτό είναι ένα από τα λάθη του ΑΣΕΠ, έπρεπε να λέει τουλάχιστον 1 έτος +. Κανονικά βάζεις το μεταπτυχιακό σου 1.5 έτους η 2 ετών.

 

 

➡️Τα πιστοποιητικά μας τα κάνουμε PDF ένα αρχείο όλα μαζί και το επισυνάπτουμε?

Ένα αρχείο ξεχωριστά για το κάθε προσόν,  Πχ το σεμινάριο θα είναι σε ένα αρχείο όπως και η πιστοποίηση. Ta pdf πρέπει να είναι όλα ασπρόμαυρα και να μην έχουν μεγάλο μέγεθος.

 

➡️Μπορώ να δηλώσω μεταπτυχιακό τίτλο που δεν έχει εκδοθεί απόφαση ακόμη από τον δοαταπ..αλλά τρέχει η διαδικασία για την ισοτιμία και να την προσκομίσω αργότερα;

Στην προκήρυξη εχει επισήμανση στο παράρτημα α (1345-1346) ότι μπορεί να κατατεθεί το πτυχίο κ η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου από δοαταπ ώστε κατά τη διαδικασία των ενστάσεων(αν εχει αναγνωριστεί ως τότε) μπορεί να κατατεθεί κατά τη διάρκεια των ενστάσεων

(Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Ειδικότερα, οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη προσόντα ή κριτήρια μοριοδότησης και αφετέρου, εφόσον και όταν κληθούν από το Α.Σ.Ε.Π. σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και επίσημη μετάφραση αυτού, β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης ή καταχωρημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) και γ) τo σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος στην αλλοδαπή τίτλου, τα οποία πρέπει και να καταχωρίσουν στις αντίστοιχες καρτέλες του Μητρώου.
Κατά το στάδιο κατάρτισης από το ΑΣΕΠ των προσωρινών πινάκων κατάταξης, και στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ως άνω υπό στοιχείο (γ) σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος στην αλλοδαπή τίτλου, οι υποψήφιοι, των οποίων ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά, τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο μοριοδότησης, δύνανται, όμως, να προβούν στην υποβολή ένστασης εντός της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, είτε κατά του προσωρινού πίνακα απορριπτέων (στην περίπτωση που είναι εγγεγραμμένοι στον προσωρινό πίνακα απορριπτέων λόγω έλλειψης απαιτούμενου προσόντος) είτε κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης (στην περίπτωση που είναι εγγεγραμμένοι στον προσωρινό πίνακα κατάταξης χωρίς συνυπολογισμό του εν λόγω μοριοδοτούμενου προσόντος). Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υποψήφιοι, προκειμένου να αποδείξουν την κατοχή του ανωτέρω απαιτούμενου ή μοριοδοτούμενου προσόντος ή κριτηρίου, πρέπει να συνυποβάλουν με την ένστασή τους τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων τους.)

➡️Μόνο αν πρόκειται για διαφορετικές προκηρύξεις κάνουμε δυο αιτήσεις, αρα και δυο παράβολα.
279499624 1052004015698202 2043275602871887926 n E-WALL

 

 


 

➡️Για να έχει κάποιος δικαίωμα να κάνει ένσταση ή να εγείρει οποιοδήποτε δικαίωμα, θα πρέπει να έχει “τικαρισμένο” το πεδίο με το προσόν στην αίτηση ΑΣΕΠ. Γι αυτό ας “τικαριστεί” το πεδίο Παιδαγωγικής Επάρκειας από όσους αναμένουν απαντήσεις από το ΥΠΑΙΘ επί του θέματος

➡️ΑΣΕΠ: Δεν υπάρχει κίνδυνος απόρριψης αίτησης λόγω λάθους στην καταχώριση στοιχείων ή προσόντων. Αλλά στην περίπτωση που ένα Σεμινάριο ή πτυχίο ή μια καταγραφή προϋπηρεσίας δεν έχει τα προαπαιτούμενα της προκήρυξης, δεν θα μοριοδοτείται.

➡️Τα στοιχεία Ταυτότητας θα πρέπει να είναι τα ίδια και στο ΟΠΣΥΔ και στο ΑΣΕΠ ώστε να υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης. Στο βίντεο αυτό παρουσιάζονται 10 σημεία που πρέπει να προσέξεις, για να μη χάσεις μόρια ή τον ύπνο σου κατά τη συμμετοχή σου στην προκήρυξη ΑΣΕΠ αναπληρωτών/τριων Γενικής Εκπαίδευσης 2ΓΕ/2023.

E-philologist
Τι να προσέξεις για να μη χάσεις μόρια ή τον ύπνο σου (Προκήρυξη Αναπληρωτών 2ΓΕ/2023)

Ερωταπαντήσεις για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών 1ΓΕ & 2ΓΕ – 2023 (1ο μέρος)!!

Η συμπλήρωση της αίτησης στο ΑΣΕΠ και της κατάθεσης δικαιολογητικών στο opsyd είναι ατομική ευθύνη του κάθε υποψηφίου. Όλες οι πληροφορίες που δίνονται δεν συνιστούν επίσημη ενημέρωση.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών 1ΓΕ & 2ΓΕ – 2023: Παρακάτω αναφέρονται οι περισσότερες ερωτήσεις που έχουν οι συνάδελφοι και απαντώνται (με χιούμορ)!!

ΠΟΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 1-2ΓΕ/2023
Σύμφωνα με τις οδηγίες των προκηρύξεων, εκδίδουμε το παράβολο τριών (3) Ευρώ, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).
Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου.
Εάν δεν το καταβάλλει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
—–
Μπορώ να το αγοράσω νωρίτερα; ΝΑΙ
Μπορώ να το πληρώσω μετά την λήξη των αιτήσεων; ΟΧΙ
Ποιος είναι ο κωδικός του παραβόλου 8223
Πόσο κοστίζει το παράβολο; 3 ευρώ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και για τους αποφοίτους των καθηγητικών σχολών, εισαχθέντων από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και έπειτα (πτυχιούχοι ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και εφεξής), εφόσον επιθυμούν την πρόταξή τους στους πίνακες, κατά τα οριζόμενα στο ΚΕΦ. Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, καθώς και στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ των οικείων Προκηρύξεων.

Ενσωματώθηκε η οδηγία για τα πτυχία ΤΕΙ πριν το 2001
Πλέον αναγράφεται ότι δεν αναγνωρίζονται όλα τα πτυχία ΤΕΙ ως ισότιμα με ΑΕΙ αλλά μόνο όσα αποκτήθηκαν μετά το 2001 “[από την έναρξη ισχύος του ν. 2916/2001 (Α΄ 114), δηλαδή μετά την ένταξη των ΤΕΙ στην ανώτατη εκπ/ση].”
Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει το κομμάτι της συμμετοχής στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ γιατί πλέον σε κάθε ειδικότητα υπάρχει πρόβλεψη τόσο για ΑΕΙ όσο και για ΤΕΙ του 2001.
Αυτό που αλλάζει είναι ότι στο Πεδίο “δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ” (7 μόρια) δεν θα μπορεί να προσκομιστεί πτυχίο ΤΕΙ πριν το 2001.
Στο opsyd στην ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ πλέον εμφανίζεται και ο τρόπος απόκτησης. Εδώ βλέπουμε πέντε τρόπους.
1) με το πτυχίο (έτος εισαγωγής μέχρι 2014-2015 ή κτήση μέχρι 2017-2018)
2) με μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής.
3) με ΑΣΠΑΙΤΕ
4) πτυχίο παιδαγωγικής σχολής ΠΕ60 ή ΠΕ70
5) Βεβαίωση από ΑΕΙ ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων κατόπιν απόφασης της συνέλευσης του τμήματος

Άλλη μια πολυσυζητημένη παρεξήγηση ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΗΚΕ:
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄, παρ.4 ΚΕΦ. Δ) με την προϋπόθεση ότι θα τη δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης.
Δεν ελέγχει το ΑΣΕΠ την επάρκεια ή όχι a priori. Θα πρέπει να δηλωθεί. Μη δήλωση αυτόματα συνεπάγεται μη υπολογισμό της επάρκειας.

Ενδιαφέρομαι μόνο για μόνιμο διορισμό και όχι να δουλέψω αναπληρωτής. Με αφορά η προκήρυξη;
Απάντηση: ΝΑΙ.
Η προκήρυξη αφορά την ΚΑΤΑΤΑΞΗ σε σειρά προτεραιότητας εκπαιδευτικών ανά κλάδο ειδικότητας για ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ή αναπληρωτή/ωρομισθίου. Το καλοκαίρι γίνεται νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προτίμησης περιοχών) για αναπληρωτές. Αν δεν την συμπληρώσεις, δεν σε αφορά.

Ποια τέκνα μοριοδοτούνται στην 2ΓΕ/2023;
Αριθμός τέκνων: τρεις (3) μονάδες για κάθε
1. ανήλικο τέκνο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια
2. ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας
3. ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.

Ερώτηση: Πότε λήγουν οι πίνακες της προκύρυξης 2ΓΕ/2023 με βάση το ισχύον πλαίσιο;
Απάντηση: Στη λήξη του 2ου σχολικού έτους (31/08/202X) που θα ακολουθήσει τη λήξη του σχολικού έτους κατά το οποίο θα λάβει χώρα η δημοσίευση των οριστικών πινάκων της νέας προκήρυξης 2ΓΕ/2023 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ομοίως για τη 1ΓΕ/2023

Επιτέλους η προκήρυξη 2ΓΕ/2023 αναφέρει αυτό που όλοι γνωρίζαμε αλλά δεν ήταν γραμμένο:
“Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε μήνες χωρίς να υπολογίζονται τα υπόλοιπα ημερών.”

Έχω δουλέψει σε δυσπρόσιτο το 2015 θα μετρήσουν διπλά τα μόρια;
Όχι. Η προϋπηρεσία μοριοδοτείται στο διπλάσιο, αποκλειστικά και μόνο, εφόσον έχει προσφερθεί από το σχολ. έτος 2020-2021 και εφεξής σε δυσπρόσιτα σχολεία ή σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.
Άρα μόνο για τις σχολικές χρονιές: 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023.
Μπερδεύτηκα και δήλωσα στο ΑΣΕΠ περισσότερη προϋπηρεσία από αυτή που θα έχω 31/03/2023. Θα έχω κάποιο πρόβλημα;
Απάντηση: ΟΧΙ
Μπερδεύτηκα και δήλωσα στο ΑΣΕΠ λιγότερη προϋπηρεσία από αυτή που θα έχω 31/03/2023. Θα έχω κάποιο πρόβλημα;
Απάντηση: Θα μοριοδοτηθείς για την προϋπηρεσία που δήλωσες στην πλατφόρμα
Από ποιους φορείς μετράει η προϋπηρεσία;
α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
β) στα Μουσικά Σχολεία,
γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων,
δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,
ε) στα Ναυτικά Λύκεια,
στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,
ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,
θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,
ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005 (ο χρονικός περιορισμός δεν ισχύει για προϋπηρεσίες που αποκτήθηκαν σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.),
ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης,
ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,
ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφυλασσόμενης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000,
ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.),
ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.),
ιζ) για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).

Επειδή πλέον η παιδαγωγική επάρκεια δεν είναι δεδομένη σε κανένα κλάδο στην προκήρυξη υπάρχει η γενική σημείωση ότι:
Οι υποψήφιοι, που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, προκειμένου να προτάσσονται στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης πρέπει να το δηλώσουν στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης, ακόμη και αν ο τίτλος σπουδών τους, προσδίδει εξ ορισμού παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.
Αλλαγές από 2ΓΕ/2019 σε 2ΓΕ/2023:
Εντάχθηκαν στους ΠΕ41 και απόφοιτοι του Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
Θέση 217:
Πτυχίο Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (πρώην Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας ή Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εισαχθείσες /εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017), με κατεύθυνση Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής.
Εντάχθηκαν στους 87.01 και απόφοιτοι τμημάτων της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
Εντάχθηκαν στους 87.02 και απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών (ΣΑΝ)
Έχω παιδί ανύπαντρο 21 ετών, θα λάβω τα μόρια τέκνου;
ΝΑΙ. Εκτός αν στο ενδιάμεσο, μέχρι να εκδόσεις το πιστοποιητικό οικ. κατάστασης, παντρευτεί. Τότε χάνεις τα μόρια!

Ερώτηση: Είμαι τρελό αλάνι και αγόρασα ΗΔΗ παράβολο για τις προκηρύξεις. Θα έχω πρόβλημα;
Απάντηση: Αρχικά συγχαρητήρια. Έσπασες το ρεκόρ άγχους. Οι προκηρύξεις ανοίγουν σε περίπου 10 μέρες και θα έχεις ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ να κάνεις μια αίτηση που θέλει 5-10 λεπτά.
Το e-παράβολο δεν έχει ημερομηνία λήξης και ισχύει για όσο δεν υπάρχουν αλλαγές από τον Φορέα για τον οποίο έχει εκδοθεί.
Οπότε, δεν θα έχεις πρόβλημα.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ είναι να πληρωθεί ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ της προκήρυξης!

Έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση οι δημόσιοι υπάλληλοι;
ΝΑΙ
Από το ΦΕΚ:
Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε περίπτωση πρόσληψης, αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους:
(iii) Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου με πλήρες ωράριο εργασίας (και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο), δεν μπορούν να απασχοληθούν/αναλάβουν υπηρεσία στη δημόσια εκπ/ση με πλήρες ωράριο (άρθρο 1 του ν. 1256/1982, άρθρο 35 του ν. 3528/2007 και Γνωμοδότηση ΝΣΚ 251/2007).

Προστέθηκε διευκρίνηση για τα σεμινάρια που δεν υπήρχε στην 2ΓΕ/2019:
“Σε κάθε περίπτωση από το πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης πρέπει να προκύπτει ολόκληρο το χρονικό διάστημα των 7 μηνών (6 μήνες και 29 ημέρες δεν γίνεται δεκτό).”

Είχα κάνει αίτηση το 2019 λογικά θα το θυμούνται από το ΑΣΕΠ άρα να δηλώσω μόνο τα νέα μου προσόντα;
Απάντηση: Δεν Θα θυμούνται τίποτα. Τα δηλώνουμε όλα τα πάντα σαν κάνουμε αίτηση πρώτη φορά.
Μην συγχέεται η ΔΗΛΩΣΗ στον ΑΣΕΠ με την ΚΑΤΑΘΕΣΗ δικαιολογητικών στο οπσυδ.

Ερώτηση: Μπήκα στους πίνακες!!! Πότε διοριζόμαι; Που ράβω κοστούμι; Γνωρίζετε κάποιο καλό ραφτάδικο;
Απάντηση: Η ένταξη στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες δεν δημιουργεί δικαίωμα διορισμού ή πρόσληψης. Οι διορισμοί ή οι προσλήψεις θα πραγματοποιούνται, κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, με βάση τη σειρά κατάταξης και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, με τη διαδικασία των άρθρων 62 και 63 του ν. 4589/2019. (σελ. 68 της προκήρυξης)

https://e-wall.net/17016/%ce%bf%cf%80%cf%83%cf%85%ce%b4-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b5-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3/

ΠΕΑΝ – ΒΉΜΑ-ΒΉΜΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ – 1ΓΕ & 2ΓΕ 2023

ΒΉΜΑ-ΒΉΜΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΣΕΠ (εδώ δηλώνουμε πόσα προσόντα έχουμε)
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ (εδώ αποδεικνύουμε πόσα και ποια προσόντα έχουμε)

Α. Αίτηση στο ΑΣΕΠ

• Εκδίδουμε και πληρώνουμε το παράβολο με κωδικό «8223». Φροντίζουμε να καταγράψουμε σωστά το e- mail μας για να μας έρθει ηλεκτρονικό μήνυμα, τόσο για την έκδοση, όσο και για την πληρωμή του παραβόλου (συνεπώς 2 email έως εδώ πρέπει να λάβουμε). Για μια ακόμα επιβεβαίωση ότι πληρώθηκε το παράβολο επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/…/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo και ελέγχουμε αν δίπλα από το παράβολο γράφει «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ».
• Μπαίνουμε στο ΑΣΕΠ. Επιλέγουμε το διαγωνισμό 1ΓΕ/2023
• Συμπληρώνουμε σωστά όλα τα πεδία
• Αφού δηλωθούν όλα τα στοιχεία και πατήσουμε οριστική υποβολή έρχεται και το 3ο και οριστικό e-mail που αφορά την οριστικοποίηση της αίτησης μας

Β. Ανέβασμα δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ

• Το Υ.ΠΑΙ.Θ τις επόμενες μέρες θα βγάλει ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ
• Δημιουργήστε όλα τα αρχεία σας σε pdf
• Οποιοδήποτε προσόν (π.χ. τίτλο σπουδών) έχετε περάσει την τελευταία φορά στο ΟΠΔΥΔ δεν το ξανά ανεβάζετε.
• Ανεβάζετε ξανά (πρόσφατο) καινούργιο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή έντυπο που να αποδεικνύει ποσοστό αναπηρίας
• Ολοκλήρωση διαδικασίας. Κατά την επεξεργασία αιτήσεων το ΑΣΕΠ θα διασταυρώσει, αν κάθε ένα από αυτά που αιτηθήκατε είναι αληθινά, ελέγχοντας τα δικαιολογητικά που ανεβάσετε στο ΟΠΣΥΔ.
ΠΕΑΝ – Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών

Διευκρινίσεις για τις προκηρύξεις αναπληρωτών 1/ΓΕ & 2ΓΕ 2023 – ΑΣΕΠ!!

Με δημοσίευση τους ο Τονιδης Δημήτριος και η Μαρια Λυδιανου μας υπενθυμίζουν τις διαδικασίες και διευκρινίζουν τι πρέπει να κάνουν οι συνάδελφοι για τις προσεχείς αιτήσεις στις προκηρύξεις εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ που ξεκινουν 7 Μαρτιου .

Σύντομα θα ξεκινήσουμε να αναρτούμε ερωταπαντήσεις και οδηγούς για τη σωστη συμπλήρωση των αιτήσεων!!
Έγγραφα που υπάρχουν στο ΟΠΣΥΔ δεν κατατίθενται εκ νέου…
Προσοχή
Πληρωμή παράβολου
Οικογενειακή κατάσταση επικαιροποιημενη (πρόσφατη)
Πτυχία ξένων γλωσσών ΔΕΝ χρειάζονται επικύρωση
Σεμινάρια γίνονται δεκτά με αναγραφόμενα ημερομηνία έναρξης λήξης και διάρκεια
1 μόνο σεμινάριο μας δίνει μόρια
Η φετινή προϋπηρεσία μετρά έως και τη λήξη των αιτήσεων τέλος Μαρτίου
Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (στα έγγραφα απόλυσης κάθε χρονιάς) πιστοποιούν την προϋπηρεσία.
Κύλιση προς τα επάνω