Screenshot 2023 07 13T232358.823 E-WALL

Λάθη του συστήματος στις προκηρύξεις 1ΓΕ & 2ΓΕ / Επιστολή εκπαιδευτικών προς την πολιτική ηγεσία να παρέμβει!!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Τραγικό, που για άλλη μια φορά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, όταν το ίδιο το σύστημα που επαναλαμβανόμενα κάνει λάθη και τα διορθώνει “χωρίς να δίνει λογαριασμό”, αυτή τη στιγμή επιλέγει να πετάξει χιλιάδες εκπαιδευτικούς έξω από την Εκπαίδευση με τη δικαιολογία οτι δε θα προλάβουμε να βγάλουμε τους πίνακες για τις προσλήψεις αναπληρωτών.

Ακολουθεί η επιστολή συναδέλφων για τα λάθη που έχουν προκύψει από αστοχίες του συστήματος για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ και 2ΓΕ 2023.

ΠΩΣ ΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

  • Προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
  • Προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκο Πιερρακάκη
  • Προς την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ζέττα Μακρή
  • Προς την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Δόμνα Μιχαηλίδου

Αξιότιμε Πρωθυπουργέ κ. Μητσοτάκη,

Αξιότιμε Υπουργέ κ. Πιερρακάκη,

Αξιότιμη Υφυπουργέ κ. Μακρή και

αξιότιμη Υφυπουργέ κ. Μιχαηλίδου,

Ποινές αποκλεισμού αναπληρωτών σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης

Είμαστε εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων και σας απευθύνουμε αυτήν την επιστολή με την παράκληση να ενσκήψετε στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας αστοχιών του συστήματος επιλογής εκπαιδευτικών και του οποίου είμαστε και εμείς θύματα και να δώσετε λύση με απόφασή σας ώστε, να αποκατασταθεί η αδικία και να θεραπευτούν όλες οι αρνητικές επιπτώσεις στην επαγγελματική μας αλλά και οικογενειακή και προσωπική μας ζωή.

Σε μεγάλο αριθμό των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023, μέρος του οποίου είμαστε κι εμείς, έγιναν λάθη στην καταχώριση και προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους με αποτέλεσμα τα μόρια προϋπηρεσίας τους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Πίνακα Αναπληρωτών να είναι μη αληθή επειδή δε δίνεται, από πλευράς σας, η δυνατότητα διόρθωσης λάθους. Ανεξάρτητα με το αν υπήρξε σφάλμα του συστήματος στη μεταφόρτωση αρχείων, αν τα μόρια στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ δε συνάδουν με αυτά στο ΟΠΣΥΔ, αν υπήρξε ασάφεια/ες οδηγιών ή έγινε απλά μια εσφαλμένη καταχώριση θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης λάθους. Ειδικά όταν από το Υπουργείο γίνεται μια επισήμανση προς έναν υποψήφιο ότι λείπει κάποιο έγγραφο ή υπάρχει η οποιαδήποτε είδους ασυμφωνία, δε θα έπρεπε να επιτρέπεται στον υποψήφιο να κάνει την απαραίτητη διορθωτική παρέμβαση; Αλλιώς ποιό το νόημα του μηνύματος; Να γνωστοποιήσει απλά το πρόβλημα χωρίς να δίνει τη δυνατότητα παρέμβασης δρώντας έτσι τιμωρητικά αποκλείοντας υποψηφίους από τη διαδικασία τουλάχιστον για τα επόμενα τρία χρόνια αφού προκηρύξεις όπως οι παραπάνω δεν πραγματοποιούνται κάθε χρόνο; Ακόμα και αν κάποιος υποψήφιος δεν αποκλειστεί εντελώς, θα χρειαστεί να εργάζεται πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας του με τεράστια οικονομική και ψυχολογική ζημία καθώς πολλοί από εμάς δεν έχουμε καν την οικονομική δυνατότητα να εργαζόμαστε μακριά από τον τόπο διαμονής ή είμαστε γονείς χωρίς καμία άλλη οικονομική βοήθεια και υποστήριξη.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ  της   Προκήρυξης «Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης θα διασταυρωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ » . Αν λοιπόν το ΑΣΕΠ είναι υπεύθυνο να διορθώσει την αυξημένη δηλωθείσα προϋπηρεσία τότε γιατί δε διορθώνει και την μειωμένη;  Και το σημαντικότερο ερώτημα που γεννάται είναι ότι, εφόσον η προϋπηρεσία μας είναι ήδη γνωστή στο ΑΣΕΠ, γιατί είναι απαραίτητη η προσκόμιση πλήθους εγγράφων απόδειξης προϋπηρεσίας και η καταχώρισή της τόσο στο ΑΣΕΠ όσο και στο ΟΠΣΥΔ και δεν αντλείται η προϋπηρεσία των υποψηφίων απευθείας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τον ΟΑΕΔ και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ελαχιστοποιώντας έτσι τη  γραφειοκρατία και προστατεύοντας από πλήθος αδικιών που πραγματοποιούνται από ασάφεια οδηγιών και αδυναμία του συστήματος στη μεταφόρτωση εγγράφων; Προκειμένου λοιπόν ο πολίτης να μην αδικείται από τις αδυναμίες μηχανογράφησης και λογισμικού του συστήματος, χρειάζεται η συνεργασία των κρατικών φορέων, του Υπουργείου Παιδείας και των Διευθύνσεών του, του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ για την δίκαιη, αληθή και απρόσκοπτη καταχώριση της προϋπηρεσίας των υποψηφίων και για τη διαφύλαξη της αρχής της εμπιστοσύνης του πολίτη στη διοίκηση, αφού το κράτος είναι ο εργοδότης μας και ήδη γνωρίζει την ορθή προϋπηρεσία μας.

Περαιτέρω δε, επειδή το Υπουργείο Παιδείας απορρίπτει οποιαδήποτε προσπάθεια διόρθωσης του λάθους, ο εκπαιδευτικός κατευθύνεται προς τη λύση της υποβολής ένστασης, που σημαίνει προσφυγή με δικηγόρο αλλά και αβεβαιότητα για την έκβαση της ενέργειας, κυρίως όμως προσβολή της επαγγελματικής του τιμής και αξιοπρέπειας, ψυχική οδύνη και οικονομική βλάβη.

Άλλωστε, η ορθή αποτύπωση των πραγματικών μορίων εκάστου συμμετέχοντος και η επιλογή των υποψηφίων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης συνυπολογιζομένης της πραγματικής εμπειρίας που έχουν αποκομίσει συνιστά επιπρόσθετα και λόγο δημοσίου ενδιαφέροντος αφού μέσω αυτής μοριοδοτούνται έμπειροι υποψήφιοι που κατά τεκμήριο μπορούν άμεσα να εκπληρώσουν πληρέστερα τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα. Είναι, με άλλα λόγια, προς όφελος της μαθητικής κοινότητας του Ελληνικού Δημόσιου σχολείου και διασφαλίζει την εγκυρότητα του συστήματος του ΑΣΕΠ τα στοιχεία του Πίνακα Αναπληρωτών να είναι αληθή και αξιόπιστα και να προηγούνται στην κατάταξη εκπαιδευτικοί με πολλά μόρια προϋπηρεσίας σε σχέση με άλλους με λιγότερη εμπειρία.

Αιτούμαστε, λοιπόν, να γίνουν δεκτές οι ενστάσεις αναφορικά με την προϋπηρεσία και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων τα οποία δεν είναι νέα, αλλά συμπληρωματικά αυτών που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και η ύπαρξή τους συνάγεται κατά λογική συνέπεια από άλλα έγγραφα που έχουν προσκομιστεί. Σε κάθε περίπτωση, δε ζητάμε να μας αναγνωριστεί προσόν που δεν κατέχουμε αλλά προϋπηρεσία που άνευ ετέρου κατέχουμε.

 

Μετά τιμής,

Μαρία Κοσμαδάκη ΠΕ08 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34716-05/08/2023

Ελένη Νικολακοπούλου ΠΕ08 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36418-08/08/2023

Ιωάννα Παπαποστόλου ΠΕ 34 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36405-08/08/2023

Λουκάς Καταπόδης ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33798 -01/08/2023

Αριστείδης Στουρνάρας ΠΕ 11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36428-08/08/2023

Αικατερίνη Τριανταφυλλοπούλου ΠΕ 91.01 αριθ.πρωτοκόλλου ένστασης 32800-02/08/2023

Δημήτρης Καραμάνης ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34840-05/08/2023

Βασιλική Φλούδα ΠΕ05 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35553-07/08/2023

Χριστίνα-Ιωάννα Σιδέρη ΠΕ 86 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35059-06/08/2023

Εμμανουήλ Παπαναστασίου ΠΕ11 αριθμ. πρωτοκόλλου ένστασης 33482-03/8/2023

Μαριλένα Κοκκίνου ΠΕ06 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης  34716-05/08/2023

Λουκάς Καταπόδης ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33798 -01/08/2023

Αντωνία Σύρμου ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36260-08/08/2023

Χριστίνα Κέντρου ΠΕ02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36014-08/08/2023

Αγγελική Νικοβία ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36598-08/08/2023

Φίλιππος Μπάκας ΠΕ 91.01 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32402-01/08/2023

Αναστάσιος Κουκουλιάτας ΠΕ 11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35630 – 7/8/2023

Ζωή Δημάκη ΠΕ 06 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35331 -07/08/2023

Μαρία Χατζηαναστασίου ΠΕ 0405 , αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32647-02/08/2023

Σοφία Κοτσαλίδου ΠΕ87.02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33523-03/08/2023

Χρυσούλα Ναβροζίδου ΠΕ03 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35507-7/8/2023

Ειρήνη Δεληκούρα αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης ΠΕ08 31097-31/07/2023

Ανδρονίκη Ιερεμία ΠΕ60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης: 33640-03/08/2023

Φωτεινή Μακινάτζη ΠΕ 07 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34842-05/08/2023

Μυρσίνη Κοκκινέλλη ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32969-2/8/2023

Δέσποινα Τριανταφυλλίδου ΠΕ 02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34713/05-08-2023

Γεωργία Φαρμακούλα ΠΕ 91.01 αρ. πρωτοκόλλου ένστασης 31531 – 31/7/2023

Χρυσούλα Φιλοκώστα ΠΕ 06 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35205  7/8/23

Ελένη Κυτίδου  ΠΕ 86.00 αριθμ. πρωτοκόλλου ένστασης 34764 /4-8-2023

Σοφία Δασκαλίτση ΠΕ06 αριθμ. πρωτοκόλλου ένστασης 35794-08/08/2023

Ειρήνη Παραλέα ΠΕ05 αριθμ. πρωτοκόλλου ένστασης 35731-7/8/2023

Ηλίας Φατμέλης ΠΕ0402 αριθμ. πρωτοκόλλου ένστασης  36785-09/08/2023

Ελευθερία Λεσγίδου ΠΕ60 αριθμ. πρωτοκόλλου ένστασης  34052-04/08/2023

Λαμπρινή Μπόκου ΠΕ02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34902-5/8/2023

Αντωνία Σύρμου ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36260-08/08/2023

Ασήμω Αποστόλου Πε70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 30584-26/07/2023

Ευαγγελία Πέτρου ΠΕ60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34184-4/8/23

Χριστίνα Κέντρου ΠΕ 02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36014-08/08/23

Μαρία Σκούπα ΠΕ 91.01 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35414-07/08/2023

Ελένη Τροχούτσου ΠΕ01 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35564-07/08/2023

Αικατερίνη Θεοδωρόπουλου ΠΕ60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33983-3/8/2023

Σωτηρία Κουλοσούσα ΠΕ02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33521 03/08/2023

Μαρία Γουλιού ΠΕΟ7 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35615-07/08/2023

Στέφανος Όκκας ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36262-08/08/2023

Εμμανουήλ Φραγκιαδάκης ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου 36693-09/08/2023

Παναγιώτα Κορωνοπούλου ΠΕ60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34096-4/08/2023

Βιργινία Λάππα ΠΕ80 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34124-2/8/2023

Νικόλαος Χατζηγεωργιάδης ΠΕ08 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32996-02/08/2023

Χρυσάνθη Πολυχρονιάδου ΠΕ60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 30867-28/07/2023

Σταματία Φραδέλλου  ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 31771/31-07-2023

Δημήτριος Ώττας ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 31774/ 31-07-2023

Ελένη Τερζίδου ΠΕ07 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35242-07/08/2023

Ζήσης Ζέρβας ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35900-08/08/2023

Μαρία Κουρμπέτη ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33501-03/08/2023

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου ΠΕ01 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36992- 9/8/2023

Ελένη Αρετού  ΠΕ 91.01 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35109-06/08/23

Παναγιώτης Γουναρόπουλος ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 34862-5/08/2023

Λαμπρινή Καραγιάννη ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 34875-05/08/2023

Χρυσούλα Δεληκούρα ΠΕ 05  αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35424- 7/8/23

Ουρανία Ντανάκα  ΠΕ91.01 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36061-8/8/2023

Ελένη Σαραντοπούλου ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36951-09/08/2023

Μαρία Μπούμπουκα ΠΕ08 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 34068-04/08/2023

Χριστιάννα Χατζηχρήστου ΠΕ91.01 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35708-07-08-2023

Ειρήνη Κυπραίου ΠΕ07 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης   35505-7/8/2023

Εμμανουήλ Ζουμπούλογλου ΠΕ 78 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36038-08/08/2023

Σοφία Χατζόγλου ΠΕ02 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36672-05/08/2023

Αικατερίνη Μουλαδάκη ΠΕ60 (δεν υπέβαλε ένσταση κατόπιν καθοδήγησης του ΑΣΕΠ)

Παναγιώτης Λουμπάρδης ΠΕ03 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 31139

Μαρία Πανταζή ΠΕ87.09 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης  36886-09/08/2023

Δήμητρα Τσαπαδίκου ΠΕ 91.01 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης  35101-06/08/2023

Χριστόδουλος Μανδέλης ΠΕ08 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 34814-05/08/2023

Μαρία Παφίλη ΠΕ60 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32059-01/08/2023

Πούλιου Φανή  ΠΕ87.09 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36239-08/08/2023

Ελένη Νικολακοπούλου ΠΕ 08 Αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36418

Θεοδωροπούλου Αικατερίνη ΠΕ60

Ειρήνη  Κάππα ΠΕ02 αριθμός  πρωτοκόλλου ένστασης 33889-03/08/2023

Ζαρκάδας Χρήστος ΠΕ 11 αριθμός  πρωτοκόλλου ένστασης 32918-02/08/2023

Εμμανουέλα Σκαλίδη ΠΕ06 αριθμός  πρωτοκόλλου ένστασης 35107-06/08/2023

Καλλιόπη Σοφού  ΠΕ.04.02 αριθμός  πρωτοκόλλου ένστασης 34366-04/08/2023

Αντιγόνη Βουρβούλη ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 30984-29/07/2023

Ειρήνη Σαμτανίδου ΠΕ04.01 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35759-07/08/2023

Μερόπη Νεράντζη ΠΕ06 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36377-08/08/2023

Σπυρίδων Έξαρχος ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32874- 02/08/2023

Χαρίκλεια Μούτση ΠΕ60 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 30860-28/07/2923

Ιωάννα Σεμερτζίδου  ΠΕ80 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 31121-31/07/2023

Ελπινίκη Σαρακασίδου ΠΕ07 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36114-08/08/2023

Αικατερίνη Καραφλού ΠΕ 60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 33929-03/08/2023

Αικατερίνη Πέτσου ΠΕ11 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36851-09/08/2023

Χάρις Παπαδοπούλου ΠΕ02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34895-05/08/2023

Γεώργιος Μαύρης ΠΕ86 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 3592708/08/2023

Μαρίνα Γεωργιοπούλου ΠΕ 91.01 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 35453-07/08/2023

Μαίρη Δημοπούλου αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 34384/4-8-2023

Σταματία Φραδέλλου  ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 31771

Δημήτριος Ώττας ΠΕ70 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 31774

Μαρία-Χρυσοβαλάντου Τζιάρου ΠΕ02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32598

Αντώνιος Κ. Πάγκαλης ΠΕ02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 31051-31/07/2023

Ουρανία Μπουζαλάκου ΠΕ86 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 36531-08/08/2023

Γεώργιος Νουβάκης ΠΕ08 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32078-1/8/2023

Παναγιώτα Δημακάκου ΠΕ04.01 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32983-2/8/2023

Αικατερίνη Νικολάου ΠΕ02 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35700 -07/08/2023

Ίλια Σαβίνο ΠΕ08 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35992-8/8/23

Δόμνα Αρχαγγέλου ΠΕ60 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32529-01/08/2023

Μαρία Τσέλιου ΠΕ 05 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36300-08/08/2023

Παρασκευή Τσόβολου ΠΕ82 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35240-07/08/2023

Παγώνα Καούνα ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33860-03/08/2023

Ιωάννης Σιγάλας ΠΕ9102αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35347-07/08/2023

Βαρβάρα Ντατσούλη ΠΕ08 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32301-01/08/2023

Χρυσάνθη Νάκου ΠΕ 02 αριθ. πρωτοκόλλου ένστασης 32500-01/08/2023

Αφροδίτη Παπαδουλή ΠΕ08 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 34971-05/08/2023

Βασιλική Νικολαράκη ΠΕ05 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36396-08/08/23

Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος ΠΕ06 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32305-01/08/2023

Σοφία Κοτσαλίδου ΠΕ87.02 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33523-03/08/2023

Πασχάλης Μαργαριτίδης ΠΕ 70 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32307-01/08/2023

Άννα Τσικαλά ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33656

Απόστολος Παπαγεωργίου ΠΕ08 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 34876-05/08/2023

Μαρθα Σταχίκα  ΠΕ70 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33126-02/08/2023

Ελένη Κολιατσοπούλου ΠΕ 07

Ελένη Φαρμάκη αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33927- 3/8/23

Ευανθία Ψωμαδάκη ΠΕ80 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 36695 – 9/8/2023

Αικατερίνη Χαδίνη  ΠΕ06 αριθ. Πρωτοκόλλου ένστασης 36048 31/07/2023

Αθανασία Παπαχαρίση  ΠΕ05 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35232-07/08/2023 

Βασιλική Τσόρβα ΠΕ60 αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης 34170-04/08/2023

Σπυριδούλα Μωυσίδου ΠΕ60 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32337-01/08/2023

Ευαγγελία Ντατσούλη ΠΕ05 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35392-07/08/2023

Γρηγόριος Ορφανουδάκης ΠΕ 91.02 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35429-07/08/2023

Πασχάλης Μαργαριτίδης ΠΕ70 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32307-01/08/2023

Βασίλης Αμούτζογλου ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33565

Ηλέκτρα Μάσσια  ΠΕ05 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 31453-31/7/2023

Μαρία Κοσμαδάκη ΠΕ08 αριθ. Πρωτοκόλλου ένστασης  36388- 8/8/2023

Ζωή Μαρκέτου ΠΕ60 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 32941-02/08/2023

Αλεξάνδρα Κουτσογιάννη ΠΕ07 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 35093-06/08/2023

Παρασκευή Ακριβούση αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης ΠΕ60 30928-28/07/2023

Αθανασία Γιακουβάκη ΠΕ11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 31067 – 31/7/2023

Αθανασία Κόψα ΠΕ 11 αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33833-03/08/2023

Βασίλης Αμούτζογλου ΠΕ 11  αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης 33565-03/08/2023

 

 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω