Ερωταπαντήσεις στις προκηρύξεις εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ/1ΓΕ & 2ΓΕ 2023 (Μέρος 3ο)!!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η συμπλήρωση της αίτησης στο ΑΣΕΠ και της κατάθεσης δικαιολογητικών στο opsyd είναι ατομική ευθύνη του κάθε υποψηφίου. Όλες οι πληροφορίες που δίνονται δεν συνιστούν επίσημη ενημέρωση.

Ερωτήσεις που μας έγιναν με το άνοιγμα των αιτήσεων στο ΑΣΕΠ – ΟΠΣΥΔ.


Screenshot 84 E-WALL
Άριστα = C2
Πολύ καλά = C1
Καλά = B2
Μέτρια = ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ / ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ
336680663 101312846249808 618825375797041329 n E-WALL

 

 • ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ: Τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται στο Μητρώο του ΑΣΕΠ

337004251 214355057930894 1961895322255423815 n E-WALL

 

 • Ερώτηση: Μπορεί η αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ να έχει ημερομηνία 2/4;
Απάντηση: Ναι. “Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.”

 

 • Έλαβα το εξής μήνυμα από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ που μας λύνει τα χέρια με τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας
“για την αποφυγή λαθών, προτρέπουμε οι υποψήφιοι να βάλουν την μεγαλύτερη δυνατή προϋπηρεσία ώστε σε περίπτωση λάθους υπολογισμού να μην χάσουν μόρια, καθώς για την μοριοδότηση των πινάκων θα προσμετρηθεί η μικρότερη μεταξύ της δηλωθείσας στην αίτηση του ΑΣΕΠ και της υπολογισμένης στο ΟΠΣΥΔ, υπό την προϋπόθεση ότι όλη η προϋπηρεσία των υποψηφίων είναι καταχωρισμένη στο ΟΠΣΥΔ.”
“Σε περίπτωση μη καταχωρισμένης προϋπηρεσίας στο ΟΠΣΥΔ, οι υποψήφιοι ας υπολογίσουν, για την κάθε κατηγορία που ζητάει το ΑΣΕΠ, τους μήνες που έχουν δουλέψει με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω, τους οποίους θα προσθέσουν στον ανωτέρω πίνακα, ανεξαρτήτως εάν έχουν εργασθεί ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι.”

 

 • Έχω μεταπτυχιακό από ελληνόφωνο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Πρέπει να υποβάλλω αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ;
ΟΧΙ. Στις περιπτώσεις μεταπτυχιακών τίτλων Ειδίκευσης κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, δεν απαιτείται προσκόμιση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η Πελοπόννησος ανήκει στην Ελλάδα.

 

 • ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ! Δεν έχουν την απαραίτητη ημεροχρονολογία.
Στο ΦΕΚ αναφέρει ότι “Όπου προβλέπεται η μοριοδότηση επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μοριοδοτείται μόνο μία (1) επιμόρφωση. Για τον υπολογισμό της διάρκειας πραγματοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος ή σεμιναρίου λαμβάνονται υπόψη η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτού.”
“Σε περίπτωση που στο ως άνω πιστοποιητικό δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης του σεμιναρίου, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον οικείο φορέα.”
 • Θέλω να ανεβάσω 2 πτυχία στο ΟΠΣΥΔ. Τι κάνω;
Ανέβασε και τα δύο πτυχία σε ένα pdf.
 • Έχω δύο πτυχία και το ένα είναι ήδη ανεβασμένο/επικυρωμένο στο ΟΠΣΥΔ. Τι κάνω;
Ανέβασε μόνο το πτυχίο το οποίο δεν έχεις ήδη ανεβάσει.
 • Έχω δύο πτυχία κάνω δύο αιτήσεις;
Αν τα δύο πτυχία αντιστοιχούν σε ειδικότητες πού βρίσκονται στην ίδια προκήρυξη, τότε χρειάζεται να κάνεις μόνο μία αίτηση. Αν θέλεις να συμμετέχεις στο διαγωνισμό και με τα δύο πτυχία θα πρέπει να δημιουργήσεις δύο πεδία. Σε κάθε πεδίο θα πρέπει να δηλώσεις ως δεύτερο πτυχίο το άλλο πτυχίο.
Αν τα δύο πτυχία αντιστοιχούν σε ειδικότητες που βρίσκονται σε διαφορετικές προκηρύξεις τότε χρειάζεται να κάνεις δύο αιτήσεις και να πληρώσεις δύο παράβολα.
Αν το δεύτερο πτυχίο που έχεις δεν έχει αντιστοίχιση σε ΠΕ τότε το δηλώνεις απλά ως δεύτερο πτυχίο στην αίτηση που θα κάνεις στο πρώτο πτυχίο και δεν δημιουργείς διαφορετικό πεδίο.
 • Έχω δύο πτυχία, πόσους λογαριασμούς φτιάχνω στο ΟΠΣΥΔ;
Δημοφιλή!!  ΑΣΕΠ/ Ανοίγουν οι αιτήσεις για θέσεις στα Διοικητικά Συμβούλια ΕΛΔΕ, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ - Υποβολή αιτήσεων έως 22 Μαΐου 2024
Κάθε εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα λογαριασμό όπου μέσα καταθέτει όλα τα πτυχία του.

 

 • Απάντηση του ΑΣΕΠ για πτυχία αλλοδαπής: Μόνο αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ απαιτείται.

1 3 E-WALL

 

Προσέξτε γιατί η προσμέτρηση μορίων του ΑΣΕΠ δεν θα ακολουθήσει κατά γράμμα την προσμέτρηση μορίων όπως την αναφέρει το opsyd. Στη δήλωσή σας βασιστείτε στην προϋπηρεσία όπως φαίνεται στο κουτάκι συνολική προϋπηρεσία πού υπάρχει στο οπσυδ.
Για παράδειγμα το οπσυδ υπολογίζει την προϋπηρεσία από τρίμηνα συνολικά και στα δύο χρόνια στο τέλος της σελίδας αυτό ο ΑΣΕΠ θα το κάνει πουθενά.
Πάμε στο εξής παράδειγμα κάποιος δούλεψε τρίμηνη σύμβαση 5 μήνες και 15 μέρες τη μία χρονιά και την επομένη χρόνια δούλεψε 6 μήνες και 15 μέρες.
Από την πρώτη χρονιά θα λάβει 5 * 1,5 ,= 7,5 μόρια και την επόμενη χρονιά θα λάβει 6 *1,5 = 9 μόρια. Σύνολο μορίων 16,5.
Πάμε στο εξής ακραίο παράδειγμα κάποιος δούλεψε 15 μέρες το 2020 κανονικά σε ένα σχολείο που δεν είναι δυσπρόσιτο και μετά από 15 μέρες βρέθηκε σε δυσπρόσιτο.
Συνολικά θα λάβει 0 μόρια.
 • Ερωτηση: Κάποιος που έχει 2 πτυχία, ΠΕ 87.09 και ΠΕ60 θα κάνει 2 αιτήσεις. Μια για την 1ΓΕ και μία για την 2ΓΕ. Στην επικαιροποιηση του φακέλου στο οπσυδ ποια από τις 2 αιτήσεις θα βάλει; Διαλέγουμε ή την μία ή την άλλη.Υποψήφιοι που έχουν ήδη κλάδο και στις δύο βαθμίδες Εκπαίδευσης στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., επιλέγουν μια Διεύθυνση οποιασδήποτε βαθμίδας για τη διαχείριση τυχόν αιτημάτων επικαιροποίησης.

 

Θέλω να ανεβάσω 2 πτυχία στο ΟΠΣΥΔ. Τι κάνω;

 • Ανέβασε και τα δύο πτυχία σε ένα pdf.

Έχω δύο πτυχία και το ένα είναι ήδη ανεβασμένο/επικυρωμένο στο ΟΠΣΥΔ. Τι κάνω;

 • Ανέβασε μόνο το πτυχίο το οποίο δεν έχεις ήδη ανεβάσει.

Έχω δύο πτυχία κάνω δύο αιτήσεις;

 • Αν τα δύο πτυχία αντιστοιχούν σε ειδικότητες πού βρίσκονται στην ίδια προκήρυξη, τότε χρειάζεται να κάνεις μόνο μία αίτηση. Αν θέλεις να συμμετέχει στο διαγωνισμό και μετά δύο πτυχία θα πρέπει να δημιουργήσεις δύο πεδία. Σε κάθε πεδίο θα πρέπει να δηλώσεις ως δεύτερο πτυχίο το άλλο πτυχίο.

Αν τα δύο πτυχία αντιστοιχούν σε ειδικότητες που βρίσκονται σε διαφορετικές προκηρύξεις τότε χρειάζεται να κάνεις δύο αιτήσεις και να πληρώσεις δύο παράβολα.

 • Αν το δεύτερο πτυχίο που έχεις δεν έχει αντιστοίχιση σε ΠΕ τότε το δηλώνεις απλά ως δεύτερο πτυχίο στην αίτηση που θα κάνεις στο πρώτο πτυχίο και δεν δημιουργείς διαφορετικό πεδίο.

 

 • Στην προηγούμενη προκήρυξη είχα καταθέσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών γιατί δεν είχα λάβει το πτυχίο. Το βλέπω στο οπσυδ ως επικυρωμένο θα χρειαστεί να ανεβάζω το κανονικό πτυχίο;

Όχι.

Το ίδιο ισχύει για απλές βεβαιώσεις ξένης γλώσσας απλές βεβαιώσεις μεταπτυχιακού κοκ.

Οτιδήποτε βλέπετε με πράσινο στο site δεν θα χρειαστεί να το υποβάλετε ξανά ακόμα και αν έχετε καλύτερη έκδοση από αυτό που είχατε καταθέσει.

 • Με την πρόσληψη είμαι το διορισμό θα σας ζητήσουν να καταθέσετε τα σχετικά έγγραφα που λείπουν ούτως ή άλλως.

 

 

 • Στο 1ο πεδίο του ΑΣΕΠ στην αίτηση βάζουμε προϋπηρεσία χωρίς τρίμηνα και δυσπρόσιτα και ΟΧΙ συνολικά την προϋπηρεσία
Δημοφιλή!!  ΑΣΕΠ - 2Κ/2024: Πλήρωση 817 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Υπουργείο Υγείας.

 

 • Πως δηλώνουμε την προϋπηρεσία
330293668 600398121674691 5035870594453847157 n E-WALL
unnamed E-WALL
 • Οσοι έχουν τέκνα
Σε περίπτωση ύπαρξης τέκνου/ων χρειάζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου! Στο οπσυδ στα κοινωνικά κριτήρια εμφανίζεται ως κόκκινο αν δεν επικαιροποιηθεί το πιστοποιητικό

 

 • Σημαντική διαφορά με άλλες αιτήσεις:Πλέον πληρώνετε το παράβολο πριν κάνετε την αίτηση ΑΣΕΠ! Το γράφει η προκήρυξη! Επίσης, πλέον όταν κάνετε οριστικοποίηση της αίτησης ΑΣΕΠ, το βγάζει κατευθείαν δεσμευμένο.

 

 • Η απάντηση που έδωσε το ΑΣΕΠ για τα πιστοποιητικά των αγγλικών για όσους δεν τα έχουν ακόμα παραλάβει και έχουν απλά τη βεβαίωση

332049403 574490921397173 2588236606105913711 n E-WALL

 


 

 

 • Παραιτήθηκα πέρυσι από αναπληρωτής/τρια. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ;
  α. Σωστό
  β. Λάθος
  Σωστή απάντηση: α. Η παραίτηση από αναπληρωτής επηρεάζει μόνο το καθεστώς του αναπληρωτή.

 


 

 

 • ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΣΑ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Πάμε στην ερώτηση που καίει:

Έχω C2 σε ξένη γλώσσα λόγω φοίτησης και απόκτησης μεταπτυχιακού στην αλλοδαπή που έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ και έχει καταχωρηθεί στο opsyd και μοριοδοτηθεί σε προηγούμενη προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσω βεβαίωση της γλώσσας;

 

Σύμφωνα με την προκήρυξη: Δεν απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.Π.ΑΙ.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την παρούσα.


 

 • ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ;

Δημόσιοι υπάλληλοι με πλήρες ωράριο δεν έχουν δικαίωμα αίτησης στην προκήρυξη 
α. Σωστό
β. Λάθος
Σωστή απάντηση: β. Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου με πλήρες ωράριο εργασίας (και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο) δεν μπορούν να απασχοληθούν / αναλάβουν υπηρεσία στη δημόσια εκπ/ση με πλήρες ωράριο (παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, άρθρο 35 του ν. 3528/2007 και Γνωμοδότηση ΝΣΚ 251/2007) ωστόσο έχουν δικαίωμα αίτησης.

 

 • Υπάλληλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα μπορούν να κάνουν αίτηση για τις προκηρύξεις 

 • Έχω 2 τίτλους Αγγλικών (C2 και B2). Πόσα μόρια θα λάβω;
  α. 10 μόρια (αθροιστικά).
  β. 7 μόρια (μόνο από το C2 και το Β2 θα αγνοηθεί)
  γ. 10 μόρια αν είναι από διαφορετικό φορέα και 7 αν είναι από τον ίδιο φορέα.
  Σωστή απάντηση: β. “Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος.”

 

 • Β) Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας.
  Μοριοδοτούνται μέχρι δύο ξένες γλώσσες. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος. Η γνώση της Γαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας δεν μοριοδοτείται στους αξιολογικούς πίνακες των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 (με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.), αντίστοιχα».

  Ειδικώς, οι τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄, ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, γίνονται δεκτοί σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα έγγραφα ή ακριβή φωτοαντίγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπούς φορείς
  (δημοσίους ή πιστοποιημένους), χωρίς επικύρωση από δικηγόρο και χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους, σύμ-
  φωνα με το άρθρο 58 του ν. 4674/2020, Α΄ 53. (π.χ. γίνεται αποδεκτό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού της αγγλικής
  γλώσσας, χωρίς επικύρωση και χωρίς μετάφραση αυτού).
  Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους
  αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας (πλην των πέντε ανωτέρω), τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.
  Οι βεβαιώσεις εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε χώρα μέλους της Ε.Ε. θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν είτε επικύρωση των ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή (ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών) είτε επισημείωση με τη Σφραγίδα της Χάγης (apostille).
  Τονίζεται ιδαιτέρως ότι τα προσόντα ή τα κριτήρια που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Δημοφιλή!!  ΑΣΕΠ - 13Κ/2021: Πλήρωση 129 θέσεων μόνιμου προσωπικού ΠΕ σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού

 • Ερώτηση: Πότε λήγουν οι πίνακες της νέας προκήρυξης με βάση το ισχύον πλαίσιο;
Απάντηση: Στη λήξη του 2ου σχολικού έτους που θα ακολουθήσει τη λήξη του σχολικού έτους κατά το οποίο θα λάβει χώρα η δημοσίευση των οριστικών πινάκων της νέας προκήρυξης  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Η παιδαγωγική επάρκεια μέσω πτυχίου Καθηγητικής Σχολής περιορίζεται στους αποφοίτους μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

 • ΕΔΩ βλέπουμε διευθύνσεις να ζητάνε ανάρτηση αντιγράφου ταυτότητας και το ΟΠΣΥΔ να απαντάει οτι δε χρειάζεται εφόσον είναι ήδη συμπληρωμένη..(εάν υπάρχει αλλαγή αριθμού ταυτότητας τότε ναι να γίνει προσθήκη νέας)

unnamed 2 E-WALL unnamed 1 E-WALL

 


“κωδικός τίτλου σπουδών” δεν χρειάζεται να προστεθεί το δεύτερο πτυχίο πχ πε71 με το βαθμό του. Βαζω μόνο το πτυχίο ΠΕ70. Διότι το πε71 δεν εντάσσεται στην προκήρυξη της πχ 1ΓΕ. Το πτυχίο πε71 το προσθετω πιο κάτω στην κατοχή του δεύτερου πτυχίου.
334937373 777146943974429 5059063684329701142 n E-WALL
 • Αλλαγή 2ΓΕ/2019 σε 2ΓΕ/2023
Στη μοριοδότηση αναπηριών προστέθηκε το “η αναπηρία τέκνου μοριοδοτείται ανεξαρτήτως της ηλικίας του.”
Επομένως, δεν αφορά μόνο τα μοριοδούμενα ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα.

Για να έχει κάποιος δικαίωμα να κάνει ένσταση ή να εγείρει οποιοδήποτε δικαίωμα, θα πρέπει να έχει “τικαρισμένο” το πεδίο με το προσόν στην αίτηση ΑΣΕΠ.
Γι αυτό ας “τικαριστεί” το πεδίο Παιδαγωγικής Επάρκειας από όσους αναμένουν απαντήσεις από το ΥΠΑΙΘ επί του θέματος ΑΣΕΠ: Δεν υπάρχει κίνδυνος απόρριψης αίτησης λόγω λάθους στην καταχώριση στοιχείων ή προσόντων. Αλλά στην περίπτωση που ένα Σεμινάριο ή πτυχίο ή μια καταγραφή προϋπηρεσίας δεν έχει τα προαπαιτούμενα της προκήρυξης, δεν θα μοριοδοτείται.
Τα στοιχεία Ταυτότητας θα πρέπει να είναι τα ίδια και στο ΟΠΣΥΔ και στο ΑΣΕΠ ώστε να υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης.

 

Πλήρης οδηγός βήμα βήμα για την αίτηση στο ΑΣΕΠ/1ΓΕ&2ΓΕ, έκδοση Παραβόλου & πληρωμή και εγράφη στο ΟΠΣΥΔ!!

 

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ με επισημάνσεις & παρατηρήσεις για την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ΑΣΕΠ/1ΓΕ&2ΓΕ – 2023

 

Ερωταπαντήσεις για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών 1ΓΕ & 2ΓΕ – 2023 (1ο μέρος)!!

 

1ΓΕ&2ΓΕ 2023: Γενικές οδηγίες που πρέπει να δώσουν έμφαση οι συνάδελφοι στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ που ξεκινάει σήμερα και λήγει στις 31 Μαρτίου 2023

 

ΠΑΣΑΔ & Αλληλοβοήθεια Εκπαιδευτικών: Πλήρης οδηγός βήμα βήμα για την αίτηση στο ΑΣΕΠ/1ΓΕ&2ΓΕ-2023!!

 

Ερωταπαντήσεις και προβληματισμοί στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ/1ΓΕ-2ΓΕ – ΟΠΣΥΔ (Μέρος 2ο)!!

 

 

 

Φόρμα Υπολογισμού Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών – Ωρομισθίων

Βοηθητική Φόρμα Υπολογισμού Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Trending Now!!


Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

Μάριος Μαγιολαδίτης

Ο Μάριος Μαγιολαδίτης είναι μαθηματικός με μεταπτυχιακά διπλώματα στα Θεμέλια της Πληροφορικής (Παν. Κρήτης) και την Ειδική Αγωγή (Παν. Λευκωσίας - Παν. Πατρών) είναι διαχειριστής της σελίδας(Εκπαιδευτικοί Βθμιας (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ Εκπαίδευσης) και πρόεδρος του παραρτήματος Κέρκυρας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Κύλιση προς τα επάνω