note 2389227 640

Ερωταπαντήσεις για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών 1ΓΕ & 2ΓΕ – 2023 (1ο μέρος)!!

Η συμπλήρωση της αίτησης στο ΑΣΕΠ και της κατάθεσης δικαιολογητικών στο opsyd είναι ατομική ευθύνη του κάθε υποψηφίου. Όλες οι πληροφορίες που δίνονται δεν συνιστούν επίσημη ενημέρωση.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών 1ΓΕ & 2ΓΕ – 2023: Παρακάτω αναφέρονται οι περισσότερες ερωτήσεις που έχουν οι συνάδελφοι και απαντώνται (με χιούμορ)!!

ΠΟΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 1-2ΓΕ/2023
Σύμφωνα με τις οδηγίες των προκηρύξεων, εκδίδουμε το παράβολο τριών (3) Ευρώ, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).
Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου.
Εάν δεν το καταβάλλει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
—–
Μπορώ να το αγοράσω νωρίτερα; ΝΑΙ
Μπορώ να το πληρώσω μετά την λήξη των αιτήσεων; ΟΧΙ
Ποιος είναι ο κωδικός του παραβόλου 8223
Πόσο κοστίζει το παράβολο; 3 ευρώ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και για τους αποφοίτους των καθηγητικών σχολών, εισαχθέντων από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και έπειτα (πτυχιούχοι ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και εφεξής), εφόσον επιθυμούν την πρόταξή τους στους πίνακες, κατά τα οριζόμενα στο ΚΕΦ. Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, καθώς και στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ των οικείων Προκηρύξεων.

Ενσωματώθηκε η οδηγία για τα πτυχία ΤΕΙ πριν το 2001
Πλέον αναγράφεται ότι δεν αναγνωρίζονται όλα τα πτυχία ΤΕΙ ως ισότιμα με ΑΕΙ αλλά μόνο όσα αποκτήθηκαν μετά το 2001 “[από την έναρξη ισχύος του ν. 2916/2001 (Α΄ 114), δηλαδή μετά την ένταξη των ΤΕΙ στην ανώτατη εκπ/ση].”
Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει το κομμάτι της συμμετοχής στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ γιατί πλέον σε κάθε ειδικότητα υπάρχει πρόβλεψη τόσο για ΑΕΙ όσο και για ΤΕΙ του 2001.
Αυτό που αλλάζει είναι ότι στο Πεδίο “δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ” (7 μόρια) δεν θα μπορεί να προσκομιστεί πτυχίο ΤΕΙ πριν το 2001.
Στο opsyd στην ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ πλέον εμφανίζεται και ο τρόπος απόκτησης. Εδώ βλέπουμε πέντε τρόπους.
1) με το πτυχίο (έτος εισαγωγής μέχρι 2014-2015 ή κτήση μέχρι 2017-2018)
2) με μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής.
3) με ΑΣΠΑΙΤΕ
4) πτυχίο παιδαγωγικής σχολής ΠΕ60 ή ΠΕ70
5) Βεβαίωση από ΑΕΙ ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων κατόπιν απόφασης της συνέλευσης του τμήματος

Άλλη μια πολυσυζητημένη παρεξήγηση ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΗΚΕ:
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄, παρ.4 ΚΕΦ. Δ) με την προϋπόθεση ότι θα τη δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης.
Δεν ελέγχει το ΑΣΕΠ την επάρκεια ή όχι a priori. Θα πρέπει να δηλωθεί. Μη δήλωση αυτόματα συνεπάγεται μη υπολογισμό της επάρκειας.

Ενδιαφέρομαι μόνο για μόνιμο διορισμό και όχι να δουλέψω αναπληρωτής. Με αφορά η προκήρυξη;
Απάντηση: ΝΑΙ.
Η προκήρυξη αφορά την ΚΑΤΑΤΑΞΗ σε σειρά προτεραιότητας εκπαιδευτικών ανά κλάδο ειδικότητας για ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ή αναπληρωτή/ωρομισθίου. Το καλοκαίρι γίνεται νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προτίμησης περιοχών) για αναπληρωτές. Αν δεν την συμπληρώσεις, δεν σε αφορά.

Ποια τέκνα μοριοδοτούνται στην 2ΓΕ/2023;
Αριθμός τέκνων: τρεις (3) μονάδες για κάθε
1. ανήλικο τέκνο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια
2. ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας
3. ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.

Ερώτηση: Πότε λήγουν οι πίνακες της προκύρυξης 2ΓΕ/2023 με βάση το ισχύον πλαίσιο;
Απάντηση: Στη λήξη του 2ου σχολικού έτους (31/08/202X) που θα ακολουθήσει τη λήξη του σχολικού έτους κατά το οποίο θα λάβει χώρα η δημοσίευση των οριστικών πινάκων της νέας προκήρυξης 2ΓΕ/2023 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ομοίως για τη 1ΓΕ/2023

Επιτέλους η προκήρυξη 2ΓΕ/2023 αναφέρει αυτό που όλοι γνωρίζαμε αλλά δεν ήταν γραμμένο:
“Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε μήνες χωρίς να υπολογίζονται τα υπόλοιπα ημερών.”

Έχω δουλέψει σε δυσπρόσιτο το 2015 θα μετρήσουν διπλά τα μόρια;
Όχι. Η προϋπηρεσία μοριοδοτείται στο διπλάσιο, αποκλειστικά και μόνο, εφόσον έχει προσφερθεί από το σχολ. έτος 2020-2021 και εφεξής σε δυσπρόσιτα σχολεία ή σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.
Άρα μόνο για τις σχολικές χρονιές: 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023.
Μπερδεύτηκα και δήλωσα στο ΑΣΕΠ περισσότερη προϋπηρεσία από αυτή που θα έχω 31/03/2023. Θα έχω κάποιο πρόβλημα;
Απάντηση: ΟΧΙ
Μπερδεύτηκα και δήλωσα στο ΑΣΕΠ λιγότερη προϋπηρεσία από αυτή που θα έχω 31/03/2023. Θα έχω κάποιο πρόβλημα;
Απάντηση: Θα μοριοδοτηθείς για την προϋπηρεσία που δήλωσες στην πλατφόρμα
Από ποιους φορείς μετράει η προϋπηρεσία;
α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
β) στα Μουσικά Σχολεία,
γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων,
δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,
ε) στα Ναυτικά Λύκεια,
στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,
ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,
θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,
ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005 (ο χρονικός περιορισμός δεν ισχύει για προϋπηρεσίες που αποκτήθηκαν σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.),
ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης,
ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,
ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφυλασσόμενης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000,
ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.),
ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.),
ιζ) για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).

Επειδή πλέον η παιδαγωγική επάρκεια δεν είναι δεδομένη σε κανένα κλάδο στην προκήρυξη υπάρχει η γενική σημείωση ότι:
Οι υποψήφιοι, που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, προκειμένου να προτάσσονται στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης πρέπει να το δηλώσουν στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης, ακόμη και αν ο τίτλος σπουδών τους, προσδίδει εξ ορισμού παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.
Αλλαγές από 2ΓΕ/2019 σε 2ΓΕ/2023:
Εντάχθηκαν στους ΠΕ41 και απόφοιτοι του Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
Θέση 217:
Πτυχίο Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (πρώην Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας ή Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εισαχθείσες /εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017), με κατεύθυνση Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής.
Εντάχθηκαν στους 87.01 και απόφοιτοι τμημάτων της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
Εντάχθηκαν στους 87.02 και απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών (ΣΑΝ)
Έχω παιδί ανύπαντρο 21 ετών, θα λάβω τα μόρια τέκνου;
ΝΑΙ. Εκτός αν στο ενδιάμεσο, μέχρι να εκδόσεις το πιστοποιητικό οικ. κατάστασης, παντρευτεί. Τότε χάνεις τα μόρια!

Ερώτηση: Είμαι τρελό αλάνι και αγόρασα ΗΔΗ παράβολο για τις προκηρύξεις. Θα έχω πρόβλημα;
Απάντηση: Αρχικά συγχαρητήρια. Έσπασες το ρεκόρ άγχους. Οι προκηρύξεις ανοίγουν σε περίπου 10 μέρες και θα έχεις ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ να κάνεις μια αίτηση που θέλει 5-10 λεπτά.
Το e-παράβολο δεν έχει ημερομηνία λήξης και ισχύει για όσο δεν υπάρχουν αλλαγές από τον Φορέα για τον οποίο έχει εκδοθεί.
Οπότε, δεν θα έχεις πρόβλημα.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ είναι να πληρωθεί ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ της προκήρυξης!

Έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση οι δημόσιοι υπάλληλοι;
ΝΑΙ
Από το ΦΕΚ:
Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε περίπτωση πρόσληψης, αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους:
(iii) Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου με πλήρες ωράριο εργασίας (και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο), δεν μπορούν να απασχοληθούν/αναλάβουν υπηρεσία στη δημόσια εκπ/ση με πλήρες ωράριο (άρθρο 1 του ν. 1256/1982, άρθρο 35 του ν. 3528/2007 και Γνωμοδότηση ΝΣΚ 251/2007).

Προστέθηκε διευκρίνηση για τα σεμινάρια που δεν υπήρχε στην 2ΓΕ/2019:
“Σε κάθε περίπτωση από το πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης πρέπει να προκύπτει ολόκληρο το χρονικό διάστημα των 7 μηνών (6 μήνες και 29 ημέρες δεν γίνεται δεκτό).”

Είχα κάνει αίτηση το 2019 λογικά θα το θυμούνται από το ΑΣΕΠ άρα να δηλώσω μόνο τα νέα μου προσόντα;
Απάντηση: Δεν Θα θυμούνται τίποτα. Τα δηλώνουμε όλα τα πάντα σαν κάνουμε αίτηση πρώτη φορά.
Μην συγχέεται η ΔΗΛΩΣΗ στον ΑΣΕΠ με την ΚΑΤΑΘΕΣΗ δικαιολογητικών στο οπσυδ.

Ερώτηση: Μπήκα στους πίνακες!!! Πότε διοριζόμαι; Που ράβω κοστούμι; Γνωρίζετε κάποιο καλό ραφτάδικο;
Απάντηση: Η ένταξη στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες δεν δημιουργεί δικαίωμα διορισμού ή πρόσληψης. Οι διορισμοί ή οι προσλήψεις θα πραγματοποιούνται, κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, με βάση τη σειρά κατάταξης και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, με τη διαδικασία των άρθρων 62 και 63 του ν. 4589/2019. (σελ. 68 της προκήρυξης)

https://e-wall.net/17016/%ce%bf%cf%80%cf%83%cf%85%ce%b4-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b5-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3/
Google Play Store badge EN.svg
Κατεβάστε την εφαρμογή μας για άμεση ενημέρωση
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω info@e-wall.net

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα 

FB / Instagram / Twitter / Pinterest / Linkedin

Ακολουθήστε το e-wall στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η ομάδα του e-wall!!
Avatar photo

Μάριος Μαγιολαδίτης

Ο Μάριος Μαγιολαδίτης είναι μαθηματικός με μεταπτυχιακά διπλώματα στα Θεμέλια της Πληροφορικής (Παν. Κρήτης) και την Ειδική Αγωγή (Παν. Λευκωσίας - Παν. Πατρών) είναι διαχειριστής της σελίδας(Εκπαιδευτικοί Βθμιας (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ Εκπαίδευσης) και πρόεδρος του παραρτήματος Κέρκυρας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Κύλιση προς τα επάνω
Share via
Copy link
Powered by Social Snap