νεοδιοριστοι

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για οριστικές τοποθετήσεις νεοδιόριστων, μεταθέσεις, αποσπάσεις, υπεραριθμίες

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για οριστικές τοποθετήσεις νεοδιόριστων, μεταθέσεις, αποσπάσεις, υπεραριθμίες

Πάμε να δούμε τι λέει το νομικό πλαίσιο για τον τρόπο πραγματοποίησης τους:

 • Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης ανακοινώνουν πίνακες με το σύνολο των διαθέσιμων οργανικών κενών ανά ειδικότητα. Οι νεοδιόριστοι, όσοι έχουν μετατεθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και όσοι ζητούν βελτίωση θέσης, κατατάσσονται σε κοινό πίνακα κατάταξης με βάση τα μόρια τους.
 • Για να έχει δικαίωμα δήλωσης σχολείων κάποιος, θα πρέπει να έχει καταθέσει αίτηση βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης τον Οκτώβρη. Για τους νεοδιόριστους η νομοθεσία προβλέπει ότι καταθέτουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης “υπ ευθύνη των διευθύνσεων”, άρα εάν κάποιος εκπαιδευτικός δεν κατέθεσε αίτηση τον Οκτώβρη, ευθύνη έχει και η διεύθυνση στην περίπτωση που δεν τον ενημέρωσε.
 • Τα μόρια αυτά προκύπτουν 1)από τα έτη υπηρεσίας, 2)τις μονάδες δυσμενών συνθηκών των σχολείων που υπηρέτησαν και 3)τα κοινωνικά κριτήρια όπως ο γάμος, τα τέκνα, η συνυπηρέτηση και η εντοπιότητα. Όλα αυτά αθροίζονται και προκύπτουν τα μόρια μετάθεσης κάθε συναδέλφου.
 • Όλα αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο teachers.minedu.gov.gr , όπου πρέπει να συνδεθούν όλοι οι νεοδιόριστοι με κωδικούς myschool και να ελέγξουν αν όλα τα στοιχεία υπηρετήσεών τους είναι σωστά. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη, πρέπει να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση εκπαίδευσής τους, ώστε να τα διορθώσει στο σύστημα. Μπορούν να στείλουν μήνυμα μέσω της πλατφόρμας το οποίο λαμβάνει η αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης.
 • Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μέχρι 20 επιλογές σχολικών μονάδων(είναι πρόβλεψη του νόμου) και με βάση τη θέση του στον πίνακα τοποθετείται σε κενή οργανική θέση. Σε περίπτωση που κάποιος δεν πιάσει καμία από τις 20 επιλογές που έχει δηλώσει , εντός 5 ημερών έχει δικαίωμα να υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση σχολικών μονάδων από αυτές που έχουν απομείνει. Η διεύθυνση εκπαίδευσης πρέπει να βγάλει λοιπόν πρόσκληση δήλωσης τοποθέτησης στα εναπομείναντα κενά για όσους εκπαιδευτικούς δεν έχουν τοποθετηθεί. Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

 

γγγ

 • Προσοχή! Κατά τη δήλωση των 20 προτιμήσεων που γίνεται ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι δηλώνουν οποιοδήποτε σχολείο της περιοχής διορισμού τους επιθυμούν και όχι μόνο αυτά στα οποία εμφανίζονται κενά. Αυτό είναι σημαντικό καθώς σε κάποιο σχολείο χωρίς κενό φαινομενικά, μπορεί κάποιος συνάδελφος να έχει καταθέσει αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ(βελτίωση) και να την πάρει κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων η οποία γίνεται συγχρόνως με αυτή των οριστικών τοποθετήσεων. Επομένως θα αφήσει οργανικό κενό πίσω του το οποίο συγχρόνως γίνεται διαθέσιμο και μπορεί να το πιάσει κάποιος νεοδιόριστος κατά την ίδια διαδικασία, εάν το έχει δηλώσει. Επομένως εάν ξέρετε ότι μπορεί σε κάποιο σχολείο να προκύψουν κενά με αυτόν τον τρόπο και σας ενδιαφέρει, δηλώστε το. Ωστόσο θέλει προσοχή και δεν πρέπει να δηλώνει κανείς αφειδώς σχολεία χωρίς κενά, καθώς οι επιλογές δυστυχώς είναι μόνο 20 και στο τέλος μπορεί να μην πιάσει καμία μένοντας στη διάθεση.
 • Όσοι νεοδιόριστοι συνάδελφοι δεν “πιάσουν” κάποια οργανική, θα δηλώσουν εκ νέου σχολεία στα εναπομείναντα κενά όπως είπαμε εντός 5 ημερών, ενώ αν δεν υπάρχουν άλλα οργανικά κενά δεν υπάρχει πάλι κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, καθώς απλά παραμένουν στη διάθεση, χωρίς δική τους υπαιτιότητα και χωρίς καμία απολύτως επίπτωση.
 • Όλοι οι νεοδιόριστοι μπορούν να αιτηθούν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ, αμέσως μόλις τοποθετηθούν οριστικά, εφόσον δεν τους ικανοποιεί η οριστική τοποθέτησή τους. Αυτή η απόσπαση δεν επηρεάζει την τεκμηρίωση δικαιώματος μετάθεσης τους και έτσι ανεξαρτήτως εάν υπηρέτησαν στο σχολείο οριστικής τοποθέτησής τους ή όχι, δικαιούνται μετάθεση την επόμενη χρονιά.
 • Προσοχή! Αυτό ισχύει ΜΟΝΟ για τους νεοδιόριστους και αυτό επειδή η νομοθεσία αναγνωρίζει ότι λόγω του ότι οι νεοδιόριστοι κατά το 1ο έτος διορισμού τους είναι στη διάθεση της υπηρεσίας, δεν τους δίνεται αμέσως το δικαίωμα να υπηρετήσουν οργανικά σε κάποιο σχολείο. Επομένως η 1η αυτή χρονιά που όλοι οι νεοδιόριστοι είναι “στη διάθεση”, μετράει ως υπηρέτηση οργανικής θέσης και τους ξεχρεώνει από την υποχρέωση να υπηρετήσουν του χρόνου στο σχολείο οριστικής τοποθέτησης.
 • Στη συνέχεια του εργασιακού βίου ωστόσο, όταν κάποιος εκπαιδευτικός παίρνει οργανική σε ένα σχολείο(μετά από μετάθεση πχ), οφείλει να την υπηρετεί ένα έτος, έτσι ώστε να τεκμηριώνει ξανά δικαίωμα εκ νέου μετάθεσης.
 • Οι οργανικές θέσεις είναι οι ιδρυμένες θέσεις με ΦΕΚ και δεν έχουν σχέση πάντα με τη λειτουργικότητα του σχολείου. Πχ αν ένα σχολείο έχει 15 οργανικές ΠΕ70, αλλά έχει 13 λειτουργικά κενά ΠΕ70, τότε 2 εκπαιδευτικοί θα κριθούν υπεράριθμοι. Καταρχήν θα ερωτηθούν όλοι εάν κάποιος επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος και αν δεν υπάρξει εθελοντής θα κριθούν υπεράριθμοι οι 2 τελευταίοι οργανικά τοποθετημένοι συνάδελφοι. Στη συνέχεια οι υπεράριθμοι θα επιλέξουν κατά προτεραιότητα ένα όμορο σχολείο(σχολείο του ίδιου δήμου), σε περίπτωση που δεν υπάρχει όμορο κενό, διαλέγουν κατά προτεραιότητα μεταξύ όλων των υπόλοιπων κενών. Η λειτουργικότητα των σχολείων εξαρτάται από τον αριθμό των μαθητών και οριστικοποιείται μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο. Δηλαδή κάποιος παρόλο που θα πάρει οργανική κατά τη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων το Μάη, μπορεί τον Σεπτέμβρη να κριθεί υπεράριθμος.
 • Όταν ένας εκπαιδευτικός κριθεί υπεράριθμος, ξεχρεώνει την οργανική του χωρίς να την υπηρετήσει, καθώς η μετακίνησή του από την οργανική του έγινε χωρίς δική του υπαιτιότητα.
 • Οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες με απόφαση του εκάστοτε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ προτάσσονται των υπολοίπων στην επιλογή οργανικής θέσης. Υποχρεούμαι να μένω στο σχολείο έως τις 14.00; Νομοθεσία, τεκμηρίωση, γνωμοδότηση νομικής συμβούλου για το ωράριο των εκπαιδευτικών

Τέλος θυμίζουμε ότι

 • Κατά τη πρώτη διετία για τους νεοδιόριστους, δεν υπάρχει δυνατότητα απόσπασης/μετάθεσης εκτός της περιοχής διορισμού τους.
 • Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι συνάδελφοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (ειδικές κατηγορίες συγκεκριμένων προϋποθέσεων) που δύναται να αιτηθούν απόσπαση εκτός ΠΥΣΠΕ(μετά από ειδική πρόσκληση που εκδίδει το υπουργείο κάθε έτος συνήθως) και πάλι χωρίς να “ξεχρεώνουν” την υποχρεωτική διετία παραμονής στην περιοχή διορισμού τους και άρα χωρίς να τεκμηριώνουν δικαίωμα μετάθεση. Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης – Καθήκοντα εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης

Οδηγός για δηλώσεις Οριστικής Τοποθέτησης ή Βελτίωσης Θέσης!

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [2.91 MB]

 

Διεύθυνση ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τμήμα Δ ́ Πληροφορικής & Ν.Τεχνολογιών

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [152.40 KB]

Νεοδιόριστοι / Τι πρέπει να γνωρίζετε για Μισθολογικά και άδειες!!

Νεοδιόριστοι / Τι πρέπει να γνωρίζετε για Μισθολογικά και άδειες!!

Ο μόνιμος διορισμός εξασφαλίζει μία στοιχειώδη εργασιακή και οικονομική σταθερότητα, ωστόσο και ως μόνιμοι/-ες θα έρθετε αντιμέτωποι/-ες με ένα αλλοπρόσαλλο και σκόπιμα πολύπλοκο σύστημα υπηρεσιακών μεταβολών, το οποίο αντί της διαφάνειας και της δικαιοσύνης πετυχαίνει τελικά να διασφαλίζει τη διαιώνιση της ταλαιπωρίας και της ανασφάλειας των εκπαιδευτικών. Ειδικά για όσους διορίστηκαν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους (που δεν είναι λίγοι καθώς η ποσόστωση στην κάλυψη των κενών ανά ειδικότητα και ανά περιοχή ήταν αυθαίρετη), ένας βαθμός επισφάλειας παραμένει και η αγωνία της ανακοίνωσης των προσλήψεων αντικαθίσταται από την, σαφώς μικρότερη αλλά παρ’ όλα αυτά υπαρκτή, αγωνία της ανακοίνωσης των αποσπάσεων ή των μεταθέσεων.

Διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι νεοδιόριστοι για την προσωρινή και τελική τοποθέτηση, τη μονιμοποίηση και τη μετάθεση 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ

Μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Αρχικά, όλοι οι νεοδιόριστοι κατατάσσονται στο ΜΚ1 και μετά την έκδοση των αποφάσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας και αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών (2 ΜΚ) και διδακτορικών (6 ΜΚ) τίτλων σπουδών καταβάλλονται αναδρομικά οι διαφορές από την ημέρα ορκωμοσίας. Για τη μισθολογική εξέλιξη δεν λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία κατά τα έτη 2016 και 2017. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο μικτός μισθός με βάση τα έτη υπηρεσίας. Στο μικτό μισθό προστίθεται το οικογενειακό επίδομα (50 ευρώ για ένα παιδί, + 20 για το δεύτερο παιδί, + 50 για το τρίτο και το τέταρτο παιδί, + 70 για κάθε παιδί πέραν των τεσσάρων) καθώς και το επίδομα απομακρυσμένης/παραμεθορίου περιοχής (100 ευρώ) για κάποιες περιοχές (ο νομός Ρεθύμνου δεν περιλαμβάνεται σε αυτές).

Οι κρατήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν ο εκπαιδευτικός είναι νέος ή παλιός ασφαλισμένος καθώς και με βάση το αφορολόγητο που προκύπτει εξαιτίας της οικογενειακής κατάστασης. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν κάποιες επιπλέον κρατήσεις με αποτέλεσμα ο καθαρός μηνιαίος μισθός να είναι μικρότερος σε σχέση με αυτόν του αναπληρωτή. Σημαντικότερη είναι η κράτηση των νεοδιόριστων για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) (ένας μικτός μισθός σε 12 μηνιαίες δόσεις) για τον πρώτο χρόνο από το διορισμό. Η κράτηση των νεοδιόριστων για το ΤΕΑΔΥ (μισός μικτός μισθός σε 24 δόσεις) έχει καταργηθεί. Σε όλες τις περιπτώσεις έχει γίνει η παραδοχή ότι οι εκπαιδευτικοί είναι νέοι ασφαλισμένοι (πρώτη ασφάλιση μετά την 01/01/93) και ότι δεν λαμβάνουν επίδομα παραμεθορίου.

Έχουν υπάρξει μικρές αυξήσεις από την περσινή χρονιά με την κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης 

Παράδειγμα 1: Εκπαιδευτικός με ΜΚ1, χωρίς παιδιά.

Μικτός Μισθός: 1092. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 737,46. Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 820,27.

Παράδειγμα 2: Εκπαιδευτικός με ΜΚ1, με 1 παιδί.

Μικτός Μισθός: 1142. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 778,94. Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 859,87.

Παράδειγμα 3: Εκπαιδευτικός με ΜΚ2, χωρίς παιδιά.

Μικτός Μισθός: 1151. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 773,80. Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 855,66.

Παράδειγμα 4: Εκπαιδευτικός με ΜΚ2, με 1 παιδί.

Μικτός Μισθός: 1151. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 815,29. Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 894,86.

Παράδειγμα 5: Εκπαιδευτικός με ΜΚ5, χωρίς παιδιά.

Μικτός Μισθός: 1328. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 737,46. Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 960,42.

Παράδειγμα 6: Εκπαιδευτικός με ΜΚ5, με 1 παιδί.

Μικτός Μισθός: 1328. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 778,94. Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 998,58.

 

356310741 625066576423260 6904102106502636531 n

 

ΑΔΕΙΕΣ

Η διαφοροποίηση στις άδειες αποτελεί μία διαχρονική αδικία εις βάρος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Ως μόνιμοι, δικαιούστε πλέον

 • κανονική άδεια έως 10 ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος(εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης) χωρίς μισθολογική απώλεια (περικοπή της αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας)
 • αναρρωτική άδεια χωρίς περικοπή του ημερομισθίου
  • Έως 8 ημέρες με γνωμάτευση γιατρού (κατά ημερολογιακό έτος). Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του εκπαιδευτικού.
  • Πέραν των 8 ημερών κατ’ έτος ο υπάλληλος προσέρχεται στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή
 • Άδεια ανατροφής με αποδοχές διάρκειας 9 μηνών
  • +6 μήνες σε περίπτωση δίδυμης κύησης
  • +12 μήνες σε περίπτωση τρίδυμης κύησης
  • Σε περίπτωση το παιδί έχει γεννηθεί πριν την ημερομηνία διορισμού, η άδεια ανατροφής εκτιμάται με βάση τον ακόλουθο τύπο

Άδεια ανατροφής = (24 μήνες – ηλικία παιδιού σε μήνες κατά το διορισμό)(9/21)

 • Άδεια άνευ αποδοχών όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (θεραπεία δυσίατων ασθενειών, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, εγκατάσταση στο εξωτερικό, κ.ά.)
  • Έως 1 μήνα ,μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν χορηγείται από τον Δ/ντή εκπαίδευσης χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.
  • Έως 3 έτη συνολικά χορηγείται από τον Περιφερειακό Δ/ντή ύστερα από γνωμοδότηση του  ΑΠΥΣΔΕ.
  • Έως 5 έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 5 έτη σε εκπ/κό που αποδέχεται θέση σε Ευρωπαϊκή ένωση χορηγείται από το ΑΠΥΣΔΕ.
  • Έως 6 έτη συνεχώς ή τμηματικώς, εκπαιδευτικός του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε Ελληνική Υπηρεσία του Δημοσίου χορηγείται από το ΑΠΥΣΔΕ.
 • Άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου
  • έως 3 έτη μέχρι το παιδί να φτάσει την ηλικία των 6 ετών. Χορηγείται συνεχόμενα και όχι τμηματικά μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους και η χορήγησή της δεν απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Ασφαλώς, εξακολουθείτε να μπορείτε να λάβετε και όλες οι υπόλοιπες άδειες που μπορούσατε να λάβετε ως αναπληρωτές (αιμοδοσίας, συμμετοχής σε δίκη, εκπαιδευτικές άδειες, κ.ά.). Δείτε αναλυτικά, Άδειες Μονίμων Εκπαιδευτικών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Νεοδιόριστοι: Τα βήματα και οι διαδικασίες που ακολουθούνται μετά την ανακοίνωση των διορισμών 

Ακολουθεί το εγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ για τις αδειες νεοδιόριστων

Απάντηση σε ερώτημα ΣΧΕΤ:

Το αριθ. 9712/25-10-2021 ερώτημα, με αριθ. 135938/Ε3/25-10-2021 εισερχομένου εγγράφου στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά με τον αριθμό ημερών των αδειών που δύναται να χορηγηθούν σε νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς έως το τέλος του τρέχοντος ημερολογιακού έτους (κανονικής, άδειας ασθένειας τέκνου, άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης, εξετάσεων, ειδικής άδειας νοσήματος 22 ημερών), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται στους/στις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και συγκεκριμένα:

της παρ. 4 του άρθρου 48 (κανονική άδεια), της παρ. 8 του άρθρου 53 (άδεια ασθένειας τέκνου), της παρ. 6 του άρθρου 53 και της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ.20561, ΦΕΚ Β’ 1613 Υ.Α. (άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης), των παρ. 1 και 2 του άρθρου 60 (άδεια εξετάσεων) και της παρ. 2 του άρθρου 50 (ειδική άδεια νοσήματος 22 ημερών).

Με όλες τις προαναφερθείσες διατάξεις ορίζεται ότι οι εν λόγω άδειες χορηγούνται ανά ημερολογιακό έτος.

Ήδη με το αριθ. 169923 /Ε3/15-12-2020 έγγραφο της υπηρεσίας μας έχουν δοθεί οι ακόλουθες διευκρινίσεις για τον τρόπο χορήγησης της κανονικής άδειας σε νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς :

«Με την παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 3528/2007 (26 Α’) ορίζεται ότι: «Οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές δύο (2) μήνες μετά το διορισμό τους. Η άδεια που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι ορίζεται σε δύο (2) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούνται με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους δημόσιας πραγματικής υπηρεσία» και με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι:

«Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας.

Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχές ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν διακοπές εργασίας δύο μηνών (Ιούλιο – Αύγουστο), δικαιούνται δέκα (10) ημέρες κανονικής άδειας συνολικά για τους υπόλοιπους μήνες.

Επομένως, μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί μία (1) ημέρα άδειας το μήνα (σχετικό το αριθ. 158986/Ε3/25-09-2018 με ΑΔΑ: 788Θ4653ΠΣ-Ζ7  έγγραφο τις υπηρεσίας μας)».

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι για όλα τα είδη αδειών που αναφέρονται στο έγγραφό σας ο προβλεπόμενος στον Υ.Κ. αριθμός ημερών ορίζεται κατ’ έτος (δηλ. για δωδεκάμηνο διάστημα, από Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο), άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι για το διάστημα των μηνών από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο, οι ημέρες της άδειας που δικαιούται νεοδιόριστος/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να υπολογιστούν αναλογικά.

Πίνακες με Καθαρές αποδοχές μόνιμων και νεοδιόριστων!

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί κατά την παρουσίαση και την ορκωμοσία τους στις Διευθύνσεις

Η ορκωμοσία αναμένεται λογικά στο τέλος του καλοκαιριού, την πρώτη βδομάδα μετα τον δεκαπενταύγουστο. Ωστόσο καλό θα είναι να είναι προετοιμασμένοι οι συνάδελφοι.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί είναι τα εξής:

Νεοδιόριστοι 2023 / Πότε ξεκινά η μισθοδοσία & πότε η προϋπηρεσία!

Νεοδιόριστοι: Τα βήματα και οι διαδικασίες που ακολουθούνται μετά την ανακοίνωση των διορισμών 

 • Αίτηση (συνήθως χορηγείται από την Υπηρεσία).
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο να αναγράφεται η χρονολογία κτήσης και ο βαθμός πτυχίου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (ότι δεν είναι συνταξιούχοι του δημοσίου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, ότι δεν ασκούν εμπορία κατ’ επάγγελμα και ότι δεν διώκονται ποινικά).
 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την
  Υπηρεσία).
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έγγαμους και τους έχοντες τέκνα. Για τους πολύτεκνους απαιτείται σχετική βεβαίωση από την ομοσπονδία πολυτέκνων.
 • Για την καταβολή του σχετικού επιδόματος υποβάλλεται χωριστή αίτηση (στο Γραφείο Εκπ/σης που ανήκει το σχολείο που θα τοποθετηθείτε). (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 • Βεβαίωση εντοπιότητας για τους Δήμους της περιοχής της Δ/νσης, εφόσον υπάρχει, και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής σας στα δημοτολόγιά τους.
 • Ο εκπαιδευτικός μπορεί να διεκδικήσει τα μόρια της εντοπιότητας μόνο αν έχει ημερομηνία εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου που επιθυμεί να τοποθετηθεί πέραν της διετίας. (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 • Βεβαίωση συνυπηρέτησης του/της συζύγου στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, εφόσον υπάρχει στην περιοχή της Διεύθυνσης. Για το Δημόσιο απαιτείται σχετική βεβαίωση της δημόσιας υπηρεσίας ενώ για τον ιδιωτικό τομέα βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι ο/η σύζυγος εργάζεται για δύο χρόνια στην επιχείρηση που είναι ασφαλισμένος.
 • Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α’ (για τους άνδρες) από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 • Για τα πιστοποιητικά υγείας προαπαιτούνται:
  -Γνωμάτευση από Παθολόγο
  -Γνωμάτευση από Ψυχίατρο
 • Όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία)
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ.

Λειτουργικές Υπεραριθμίες / Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για μόνιμους & νεοδιόριστους!

Σημειώσεις:

-Εάν δεν υπάρχει το δικαιολογητικό 11, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα προσκομιστεί εντός ενός μηνός.

Διευκρινίσεις & πληροφορίες για τη Ρύθμιση οργανικών υπεραριθμιών Εκπαιδευτικών

 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού-διδακτορικού, εφόσον υπάρχει. Για την αναγνώριση της συνάφειας και την καταβολή του σχετικού επιδόματος υποβάλλεται χωριστή αίτηση.
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν π.χ. αναπληρωτή, ωρομίσθιου, μεμονωμένες, στις οποίες να φαίνονται: πράξη πρόσληψης, πράξη απόλυσης, συνολικός χρόνος. Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας υποβάλλεται χωριστή αίτηση.
 • Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Όλοι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να κάνουν ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ/ΣΥΖΥΓΟΥ 
 • Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξή τους στο σύστημα μισθοδοσίας ΔΙΑΣ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του διορισμού τους και να ξεκινήσει η μισθοδοσία τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική Διεύθυνση της Δ/νσης, σκαναρισμένα τα εξής δικαιολογητικά:
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοτυπία ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΑΦΜ, και ΔΟΥ.
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας, όπου να φαίνεται το ΙΒΑΝ και ότι είναι ο νεοδιόριστος πρώτος δικαιούχος.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 105, αν είναι ο νεοδιόριστος παλαιός ή νέος ασφαλισμένος. Σε περίπτωση παλαιού ασφαλισμένου θα χρειασθεί το σχετικό αποδεικτικό.
 • Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης στοιχείων εκπαιδευτικού.
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας προκειμένου να προσμετρηθούν για τη χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για οριστικές τοποθετήσεις νεοδιόριστων, μεταθέσεις, αποσπάσεις, υπεραριθμίες

Οι νεοδιόριστοι θα πρέπει να αγοράσουν τον Φάκελο υπηρεσιακών μεταβολών / Ατομικό φάκελο εκπαιδευτικού  (Προσωπικό Μητρώο Υπαλλήλου Π.Μ.Υ.) εκτός αν παρέχεται από τη υπηρεσία

Να τονισθεί πως κάποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ίσως διαφοροποιηθούν από τα δικαιολογητικά που σας παρουσιάζουμε

1 1 2 1

Νεοδιόριστοι 2023 / Πότε ξεκινά η μισθοδοσία & πότε η προϋπηρεσία!

Πότε ξεκινά η μισθοδοσία & πότε η προϋπηρεσία!

Η μισθοδοσία ξεκινά να μετράει από την ημέρα που ορκιζόμαστε, ενώ από την ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ μετράει η προϋπηρεσία!!

Νεοδιόριστοι / Τα βήματα και οι διαδικασίες που ακολουθούνται μετα την ανακοίνωση των διορισμών! 

Οπως αναφέρει σε δημοσίευση του ο Patreas/Pde forum και μας ενημερώνει για το θέμα 

Γενικά (Νόμος 3528/2007 άρ.2, παρ.2) ισχύει ότι:
“2. Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι΄ αυτούς διατάξεις.”

Συνεπώς για τους εκπαιδευτικούς δεν έχει εφαρμογή η παρ.3 του άρ.19 του Νόμου 3528/2007, καθώς υπάρχει ειδικότερη νομοθετική πρόβλεψη, της παρ.3 του άρ.16 του ΠΔ 50/1996:
“3. Ως συνολική υπηρεσία λαμβάνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας για κάθε εκπαιδευτικό θεωρείται:
α) Ο συνολικός χρόνος από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διορισμού του μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις, εφόσον ανέλαβαν υπηρεσία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 30η Σεπτεμβρίου η συνολική υπηρεσία τους υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.”

Κοινώς, αν το ΦΕΚ βγει Ιούλιο/Αύγουστο/Σεπτέμβριο, η υπηρεσία μετρά από την ημερομηνία του ΦΕΚ, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας (ορκωμοσία) γίνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση (δηλ. το ΦΕΚ να βγει άλλο μήνα ή η ανάληψη να γίνει μετά την 30η Σεπτεμβρίου), ως αφετηρία υπολογισμού υπηρεσίας λογίζεται η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας (ορκωμοσίας).

Για τις Μ.Σ.Δ. των μεταθέσεων βλ. ΑΔΑ: 6ΞΕ646ΜΤΛΗ-97Μ και ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ :
Για νεοδιόριστους: Μέχρι την έκδοση του ν. 4823/2021 (136Α΄), άρθ. 182, με το οποίο τροποποιήθηκε η περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 50/1996 (45Α΄) ως αφετηρία υπολογισμού των Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που αναλάμβαναν υπηρεσία πριν την έναρξη του σχολικού έτους λαμβανόταν η 1η Σεπτεμβρίου του έτους διορισμού, δεδομένου ότι το σχολικό έτος αρχίζει την ημερομηνία αυτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο χρόνος υπολογιζόταν από την ημερομηνία ανάληψης στη Διεύθυνση. Εφεξής ως αφετηρία υπολογισμού λογίζεται η ημερομηνία ανάληψης στη Διεύθυνση.

Για το Μ.Κ. ισχύει η γενική διάταξη της παρ.3 του άρ.41 του Νόμου 3528/2007:
“3. Η αξίωση του υπαλλήλου για το μισθό αρχίζει από την ανάληψη υπηρεσίας.”
Δηλ. από την ορκωμοσία.

 

Λειτουργικές Υπεραριθμίες / Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για μόνιμους & νεοδιόριστους!

 

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για οριστικές τοποθετήσεις νεοδιόριστων, μεταθέσεις, αποσπάσεις, υπεραριθμίες

 

Διευκρινίσεις & πληροφορίες για τη Ρύθμιση οργανικών υπεραριθμιών Εκπαιδευτικών

 

 

Οι νεοδιόριστοι δεν είναι εργαζόμενοι Β’ κατηγορίας! Ουσιαστικές επιμορφώσεις όχι fast-trak «παραμορφώσεις» και φιέστες κοροϊδίας!

Ανακοίνωση Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ “Ο Σωκράτης”

Μεγάλη είναι η αναστάτωση και η αγανάκτηση χιλιάδων νεοδιόριστων συναδέλφων που αυτές τις ημέρες λαμβάνουν μέιλ οποιαδήποτε ώρα της ημέρας….και της νύχτας(!) από τους επιμορφωτές του ΙΕΠ για τον προγραμματισμό του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ που διοργανώνει το ΙΕΠ στα πλαίσια προγράμματος του ΕΣΠΑ.

– Η διαδικασία δεν έχει καμία σχέση με τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων, ούτε με την «ατομική αξιολόγηση», όπως κάποιοι καλοθελητες διαδίδουν.
– Ούτε βέβαια με την απόδοση ΜΚ και τον μισθό.
Αφορά την υποχρεωτική παρακολούθηση, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να έχει στον υπηρεσιακό του βίο τη δυνανότητα υπηρεσιακής εξέλιξης, πέρα από τον εισαγωγικό βαθμό, δηλαδή να γίνει, εάν το επιθυμεί, στέλεχος εκπαίδευσης.
– Η περίπτωση κάποιος να μην συμμετέχει δεν επιφέρει κάποια ποινή.
Μεταθέτει τον χρόνο παρακολούθησης για άλλη στιγμή. Παρόλα αυτά, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τη διαδικασία οργάνωσης και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, αλλά και το περιεχόμενό της θα μπορούσε να χαρακτηριστεί γελοία αν δεν ήταν εξοργιστική!
Προγραμματισμός άρπα-κόλλα, τροποποιήσεις-παρατάσεις στα ΦΕΚ λόγω αργοπορίας… απλά για να «ολοκληρωθεί» η επιμόρφωση στα χρονικά όρια του ΕΣΠΑ, μέχρι το τέλος του έτους και να θεωρηθεί ότι πραγματοποιήθηκε. Μηνύματα στα viber, στα μέιλ και αποστολή προγραμμάτων που «υποχρεώνουν» τους επιμορφούμενους να παρακολουθήσουν τις συνεδρίες εκτός διδακτικού και εργασιακού ωραρίου, Σαββατοκύριακα, σε ημέρες αργίας, τη Μεγάλη Εβδομάδα κ.ο.κ. Μάλιστα ορισμένοι επιμορφωτές έχουν ξεπεράσει εντελώς τα όρια, φτιάχνουν ομάδες viber με τους επιμορφούμενους χωρίς καμία συγκατάθεση, στέλνουν μηνύματα σε άσχετες ώρες, λες και απευθύνονται σε φίλους τους!
Οι χιλιάδες νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, έχουν δώσει έναν τεράστιο αγώνα όλα τα προηγούμενα χρόνια για να δουλέψουν και να στηρίξουν το δημόσιο σχολείο, με προσωπικό και οικονομικό κόστος, εξαιτίας των νόμων όλων των Κυβερνήσεων, δουλεύοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Τώρα υποχρεώνονται να γίνουν ξανά «μπαλάκι» στα χέρια του ΙΕΠ και του Υπουργείου. Να προσαρμόσουν τις ζωές και τις υποχρεώσεις τους μέσα στη μέση της χρονιάς. Και όλα αυτά για να παρακολουθήσουν, αν και εκπαιδευτικοί της τάξης και της καθημερινής προσπάθειας για χρόνια στα σχολεία, τηλε-ενημερώσεις και τηλε-διαλέξεις αμφιβόλου χρησιμότητας και ποιότητας πολλές από τις οποίες δεν έχουν να συμβάλλουν σε τίποτα στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις τάξεις.
Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο!!
Στα σχολεία μας δεν υπάρχουν εργαζόμενοι β΄κατηγορίας, χωρίς δικαιώματα. Δεν αντέχουμε άλλη «αναβάθμιση και βελτίωση». Δεν φτάνει που η Κυβέρνηση έχει κάταστήσει τους νεοδιόριστους κυριολεκτικά «ομήρους» και αρνείται να προχωρήσει στη μονιμοποίησή τους! Δεν φτάνει που επιχειρεί να τους χρησιμοποιήσει με ανήθικο τρόπο για να περάσει τα αντιπαιδαγωγικά και αντιεκπαιδευτικά σχέδιά της, μέσω της λεγόμενης «ατομικής αξιολόγησης», νομίζει ότι θα τους μετατρέψει και σε άβουλους πειθήνιους εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα. Ότι θα είναι διαθέσιμοι όποτε και όπως θέλουν. Τους δηλώνουμε καθαρά, τα σχέδιά σας δεν θα περάσουν!
Εδώ και τώρα απαιτούμε:
• Οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών να γίνονται περιοδικά, λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα προβλήματα και τις ανάγκες της εκπαιδευτικής πράξης, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.
• Η συγκεκριμένη επιμόρφωση να γίνει δια ζώσης και εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Διαφορετικά να πραγματοποιηθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς ή στην αρχή της επόμενης.
• Να απαλλαγούν από τη συγκεκριμένη επιμόρφωση όσοι έχουν παρακολουθήσει παλαιότερα αντίστοιχη με την ίδια θεματική.
• Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών να γίνεται έγκαιρα μέσω της υπηρεσιακής οδού. Να σταματήσει εδώ και τώρα η βάναυση παραβίαση του εργασιακού ωραρίου, οι συνεχείς οχλήσεις και πιέσεις, η παραπληροφόρηση και οι ηθικοί εκβιασμοί προς τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες.
Από το Δ.Σ

Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ “Ο Σωκράτης”

Καταπάτηση Δικαιωμάτων και βουτιά στον ολοκληρωτισμό ή αλλιώς “Εισαγωγική επιμόρφωση”

Κάθε επιμόρφωση να πραγματοποιείται:

 • Με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, εντός του εργασιακού  ωραρίου και με ταυτόχρονη απαλλαγή από άλλα καθήκοντα (π.χ. μεταξύ 15-21 Ιουνίου, 1-10 Σεπτεμβρίου).
 • δια ζώσης με φυσική παρουσία και με την επιστημονική ευθύνη των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων”

Ανακοίνωση των Παρεμβάσεων Κινήσεων Συσπειρώσεων Π.Ε.

Κείμενο συλλογής υπογραφών ενάντια στις πρακτικές της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Δημοσιεύουμε κείμενο συλλογής υπογραφών που μας έστειλαν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, ενάντια στις πρακτικές με τις οποίες επιχειρείται η εφαρμογή του προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης νεοδιόριστων. Οι συνάδελφοι καλούν κάθε ενδιαφερόμενο να το προσυπογράψει.

Ανοίξτε το εδώ, όπου μπορείτε να προσθέτετε και την υπογραφή σας: Κείμενο υπογραφών για εισαγωγική επιμόρφωση

Ακόμη φαίνεται ότι έχει ξεσπάσει κύμα αντιδράσεων για το θέμα. Βγαίνουν συνεχώς ανακοινώσεις συλλόγων, ενώ αναμένεται και η τοποθέτηση της ΔΟΕ σύντομα. Δείτε ενδεικτικά την ανακοίνωση του συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. Ροδόπης “Οι τρεις Ιεράρχες” :

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [115.28 KB]

Η Ξεφτίλα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Η Ξεφτίλα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Μεγάλη είναι η οργή των συναδέλφων που έλαβαν σήμερα το ενημερωτικό mail με τις οδηγίες για να ξεκινήσει αυτό το “καραγκιοζιλίκι”. Η οργή έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες, όταν είδαμε το πρόγραμμα των επιμορφώσεων με τις 500-135χιλιάδες ώρες, τις 500 εργασίες και φυσικά με το να γίνονται όλα αυτά όχι απλά εκτός ωραρίου, αλλά και σε μέρες επίσημων αργιών!

Αναρρωτιόμαστε:
-Αφού οι νεοδιόριστοι έχουν ένα σκασμό προσόντα και πτυχία, τεράστια εμπειρία στις τάξεις, πως είναι δυνατόν οι εμπνευστές του προγράμματος να ανακοινώνουν γελοίους επιμορφωτικούς στόχους, όπως η εξάσκηση στο σχεδιασμό μαθήματος;
-Αν η επιμόρφωση απαιτείται για την βαθμολογική εξέλιξη, όπως λέει η παρωχημένη νομοθεσία (ενώ στην πράξη δεν υφίσταται καν η έννοια του βαθμού), τότε πως είναι δυνατόν να διεξάγονται εκτός ωραρίου, την Καθαρά Δευτέρα; Ποιος έχει πει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις, οικογένειες, προβλήματα κτλ, αλλά μπορούν να αφιερώνουν δεκάδες εργατοώρες ΔΩΡΕΑΝ, όποτε αποφασίσει το ΙΕΠ;
Ξέρουμε ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι να εγκρίνονται αυτά τα επιμορφωτικά έργα απ’το ΕΣΠΑ και να χρηματοδοτούνται από τα σχετικά κονδύλια, αλλά δε φταίνε σε τίποτα οι συνάδελφοι να βιώνουν όλη αυτήν την εξαναγκαστική εντατικοποίηση.
Επειδή με ένα υπουργείο που θεωρεί νεοδιόριστο τον δάσκαλο με 15έτη στην τάξη, απλά χαλάμε το σάλιο μας. Απευθυνόμαστε μόνο στους συναδέλφους επιμορφωτές: Δείξτε την απαιτούμενη ευελιξία και μη ζητάτε 50βιβλιογραφικές αναφορές για το πως π.χ. αναπτύσσονται οι διδακτικές δραστηριότητες, απο ανθρώπους που αυτό το πράγμα είναι η καθημερινή τους εργασία για δεκαετίες. Τουλάχιστον εσείς δείξτε την απαραίτητη κατανόηση και λογική, αφού κάποιοι άλλοι τα έχουν χάσει προ πολλού.

 

Μισθολόγιο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών!!

ΟΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ SOS!

Εμείς, οι νεοδιόριστοι και οι νεοδιοριστοι του 2020,2021,2022 εμείς που περιμέναμε χρόνια τον διορισμό, που δουλέψαμε κάθε χρόνο σε άλλο σχολείο, που είδαμε τα πτυχία μας να γίνονται κουρελόχαρτα και μαζέψαμε ένα σωρό «προσόντα» για να αποδείξουμε την αξία μας και να έχουμε δικαίωμα στην εργασία, που έχουμε χαμηλό μισθό και καμία υποστήριξη στη δουλειά μας, εμείς λοιπόν, βγαίνουμε μπροστά για να προστατέψουμε το δημόσιο σχολείο, για να υπερασπιστούμε το σχολείο που θα δουλεύουμε τα επόμενα χρόνια της ζωής μας.

Ακούσαμε ότι η Πελοπόννησος θα είναι, μεταξύ άλλων, από τα μέρη που θα ξεκινήσει η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν έφερε ποτέ και πουθενά βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Τα σχολεία μας χρειάζονται, μείωση ορίων συνταξιοδότησης, 15 μαθητές/τριες ανά τμήμα, αύξηση της χρηματοδότησης, σύγχρονα κτίρια και εξοπλισμό, πολύπλευρη υποστήριξη για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Εμείς χρειαζόμαστε σταθερή ροή μόνιμων και μαζικών διορισμών με πτυχίο και προϋπηρεσία, αυξήσεις μισθών και αξιοπρεπή ζωή. Αυτά χρειαζόμαστε και όχι να γυρνοβολάνε με μια βαλίτσα στο χέρι και από πάνω να πρέπει να αποδεικνύουμε διαρκώς ότι είμαστε «αρκετοί/ες» στον κάθε αξιολογητή που θέλει να κάνει καριέρα στην πλάτη μας.
Αρνούμαστε να γίνουμε υποχείριο του πολιτικού στοιχήματος της κυβέρνησης να φέρει πίσω τους επιθεωρητές, να μας γυρίσει 41 χρόνια πίσω. Ξεχνάει τους αγώνες του εκπαιδευτικού κινήματος, ή μάλλον επιλέγει να τους υποτιμήσει.
Θα τους αφήσουμε; Εμείς λέμε όχι. Τι λέει η ΔΟΕ; Τι λένε οι ΣΕΠΕ μας;
Να βγει άμεσα από τη ΔΟΕ και από τους Συλλόγους μας απεργία- αποχή από την ατομική αξιολόγηση και να βγάλουν στάσεις εργασίας για να μας καλύψουν. Να γίνουν γενικές συνελεύσεις των ΣΕΠΕ μας άμεσα! Ολόκληρα σχολεία να κάνουν στάση εργασίας, τα σωματεία μας να είναι εκεί τη στιγμή που οι νέοι επιθεωρητές θα περνούν το κατώφλι των σχολείων μας. Είναι ανεπιθύμητοι/ες, είναι απέναντί μας, επιλέγουν να καταρρακώσουν και να κατηγοριοποιήσουν εμάς και το δημόσιο σχολείο.
images 12

Πανελλαδική Ημέρα Δράσης για την Άμεση Αυτοδίκαιη Μονιμοποίηση των Νεοδιόριστων – Δευτέρα 12/12, 14.00

Μονιμοποίηση με αγώνες ο μόνος δρόμος των νεοδιόριστων..

Προσπάθεια για να οργανωθεί ημέρα δράσης με μαχητικές κινητοποιήσεις σε διευθύνσεις εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα και συγχρόνως στο υπουργείο παιδείας γίνεται από τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που παραμένουν όμηροι σε καθεστώς δοκίμου επ’ αόριστο. Ήδη πολλοί σύλλογοι εκπαιδευτικών της Αττικής καλούν σε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο τη Δευτέρα 12 Δεκέμβρη στις 14.00 και έχουν κηρύξει και διευκολυντικές στάσεις εργασίας. Στην περίοδο που βρισκόμαστε δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Σε μια προεκλογική περίοδο οι ηγεσίες πρέπει να νιώσουν την πίεση των νεοδιόριστων, ώστε να σταματήσουν να εκβιάζουν με ομηρία τους νεοδιόριστους και να παίζουν με το “ιερό” διακύβευμα της μονιμοποίησης των ανθρώπων που παρέμειναν υπό εργασιακή εκμετάλλευση επί δεκαετίες, μέχρι την ημέρα του διορισμού τους. ΤΙΠΟΤΑ δε χαρίζεται, ΟΛΑ κερδίζονται με αγώνα. Μόνη λύση η συμμετοχή ΟΛΩΝ!

Συντονιστικό Αναπληρωτών:

12.12 Πανελλαδικη μέρα δράσης ΥΠΑΙΘ

Ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπ/κων Α Αθήνας “ο Αριστοτέλης”:

12 Δεκέμβρη στις 2μμ πανελλαδική μέρα δράσης στο ΥΠΑΙΘ και στις κατά τόπους ΔΙΠΕ, ΔΙΔΕ και Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης. ΩΣ ΕΔΩ με τις απειλές! Οι νεοδιόριστοι είναι μόνιμοι!

Στάση εργασίας από το σύλλογο 1-4 ώρες για την διευκόλυνση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών

Το ΥΠΑΙΘ επιλέγει για άλλη μια φορά να κινηθεί τιμωρητικά και εκβιαστικά απέναντι στη νέα γενιά, στους νεοδιόριστους του 20 αλλά και τους υπόλοιπους, καθώς με βάση τις δηλώσεις της υφυπουργού Μακρή στη Βουλή, βάζει σε κίνδυνο τις διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης των νεοδιόριστων που έχουν ήδη υπογραφεί και στέλνει μηνύματα στους Δντες Δ/νσεων να μην υπογράψουν τις πράξεις, όπου αυτό δεν έχει ήδη γίνει!

Μονιμοποίηση και Διευθυντοποίηση Νεοδιόριστων

Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τις διαπιστωτικές πράξεις των νεοδιόριστων του 2020. Με επαναλαμβανόμενες παραστάσεις διαμαρτυρίας από σωματεία και εκπαιδευτικούς υπογράφηκαν αυτές στην Α’ Αθήνας και οι εκπαιδευτικοί, χρόνια αναπληρωτ(ρι)ες, που με αγώνες μονιμοποιήθηκαν είτε το ‘20, το ‘21 ή το ‘22, είναι ΜΟΝΙΜΟΙ/ΕΣ και όχι «δόκιμοι», και το εκπαιδευτικό κίνημα δεν θα επιτρέψει,όπως το κάνει άλλωστε ήδη, την εφαρμογή της ατομικής αξιολόγησης με δούρειο ίππο τις μονιμοποιήσεις των νεοδιόριστων.

Την στιγμή που δεχόμαστε ανελέητη επίθεση στο εισόδημά μας, νεοδιόριστοι και αναπληρώτ(ρι)ες μετακινούμενοι/ες από εδώ κι από εκεί δεν τα βγάζουμε πέρα με 800 ευρώ, ενώ οι μόνιμοι συνάδελφοι/ισσες έχουν καθηλωμένους μισθούς πάνω από 10ετία, την στιγμή που τα ΠΑΝΤΑ ακριβαίνουν στο βωμό του κέρδους του κεφαλαίου! Την στιγμή που γινόμαστε μάρτυρες της φρικτής αδιαφορίας του ΥΠΑΙΘ και της κυβέρνησης για τα σχολεία με αδιανόητες συνέπειες όπως τον θάνατο του παιδιού στις Σέρρες, που δεν δίνει μισό ευρώ για την παιδεία και την υγεία, αλλά αντ’ αυτού επιδιώκει να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα!

Ημι-μόνιμο προσωπικό- Μονιμομοίηση των Νεοδιόριστων ΕΔΩ και ΤΩΡΑ!

Τώρα επιδιώκει να υποδουλώσει ακόμα περισσότερο τους νεοδιόριστους/ες και να τους κρατήσει όμηρους για να περάσει η ατομική αξιολόγηση, που έχει απορριφθεί πλήρως από ολόκληρο τον κλάδο, εκβιαστικά και εκφοβιστικά! Να κρατήσει όμηρους τους αναπληρωτ(ρι)ες που γυρνάνε κάθε χρόνο τα σχολεία, αφήνοντας οικογένειες και προσωπική ζωή, για μια θέση επισφαλούς εργασίας! Να κρατήσει όμηρους όλους και όλες αυτές που το προσοντολόγιο εξαναγκάζει σε ένα αέναο κυνήγι προσόντων σε πίνακες κινούμενη άμμο, που αποκλείει και πετάει εκτός χιλιάδες συναδέλφους/ισσες.

Τέρμα στον εμπαιγμό! Θα παλέψουμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλο τον λαό!Να πάρουμε ΤΩΡΑ την κατάσταση στα χέρια μας, να σημάνει συναγερμός!

Συνεχίζουμε!Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι το εκπαιδευτικό κίνημα του Μάρτη του 18 και του Γενάρη του 19 είναι ζωντανό και θα φωνάξει ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ/ΕΣ ΔΟΥΛΟΙ ΤΕΛΟΣ! Κανένας και καμία όμηρος του ΥΠΑΙΘ και της κυβέρνησης, ούτε νεοδιόριστος/η, ούτε αναπληρώτ(ρι)α, ούτε μόνιμος/η!

Τώρα να σηκωθεί ποτάμι οργής και να φωνάξουμε ΤΕΡΜΑ στους εκβιασμούς και την ομηρία! 12 Δεκέμβρη στις 2μμ πανελλαδική μέρα δράσης στο ΥΠΑΙΘ και στις κατά τόπους ΔΙΠΕ, ΔΙΔΕ και Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης! 15 Δεκέμβρη στις 12μμ Προπύλαια και πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών

νεοδιοριστοι εκβιασμοι αριστοτελης 1 1

Ανάλογες πρωτοβουλίες για δράσεις και κινητοποιήσεις μαθαίνουμε ότι οργανώνονται σε όλη την Ελλάδα από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη και θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις.

Κανείς δε νομιμοποιείται να ανακαλέσει τις πράξεις μονιμοποίησης των Νεοδιόριστων

 

 

Κύλιση προς τα επάνω