pexels olia danilevich 5088008 scaled

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για οριστικές τοποθετήσεις νεοδιόριστων, μεταθέσεις, αποσπάσεις, υπεραριθμίες

Μετά την απελευθέρωση των υπηρεσιακών μεταβολών, με την απόφαση εξαίρεσης τους από το πάγωμα λόγω εκλογών που εξέδωσε το ΣτΕ: Ενημέρωση / Εξαίρεση υπηρεσιακών μεταβολών από το ΣΤΕ , οι διευθύνσεις εκπαίδευσης θα αρχίσουν να τρέχουν τις διαδικασίες για τις οριστικές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων, πάμε να δούμε τι λέει το νομικό πλαίσιο για τον τρόπο πραγματοποίησης τους:

 • Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης ανακοινώνουν πίνακες με το σύνολο των διαθέσιμων οργανικών κενών ανά ειδικότητα. Οι νεοδιόριστοι, όσοι έχουν μετατεθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και όσοι ζητούν βελτίωση θέσης, κατατάσσονται σε κοινό πίνακα κατάταξης με βάση τα μόρια τους.
 • Για να έχει δικαίωμα δήλωσης σχολείων κάποιος, θα πρέπει να έχει καταθέσει αίτηση βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης τον Οκτώβρη. Για τους νεοδιόριστους η νομοθεσία προβλέπει ότι καταθέτουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης “υπ ευθύνη των διευθύνσεων”, άρα εάν κάποιος εκπαιδευτικός δεν κατέθεσε αίτηση τον Οκτώβρη, ευθύνη έχει και η διεύθυνση στην περίπτωση που δεν τον ενημέρωσε.
 • Τα μόρια αυτά προκύπτουν 1)από τα έτη υπηρεσίας, 2)τις μονάδες δυσμενών συνθηκών των σχολείων που υπηρέτησαν και 3)τα κοινωνικά κριτήρια όπως ο γάμος, τα τέκνα, η συνυπηρέτηση και η εντοπιότητα. Όλα αυτά αθροίζονται και προκύπτουν τα μόρια μετάθεσης κάθε συναδέλφου.
 • Όλα αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο teachers.minedu.gov.gr , όπου πρέπει να συνδεθούν όλοι οι νεοδιόριστοι με κωδικούς myschool και να ελέγξουν αν όλα τα στοιχεία υπηρετήσεών τους είναι σωστά. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη, πρέπει να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση εκπαίδευσής τους, ώστε να τα διορθώσει στο σύστημα. Μπορούν να στείλουν μήνυμα μέσω της πλατφόρμας το οποίο λαμβάνει η αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης.
 • Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μέχρι 20 επιλογές σχολικών μονάδων(είναι πρόβλεψη του νόμου) και με βάση τη θέση του στον πίνακα τοποθετείται σε κενή οργανική θέση. Σε περίπτωση που κάποιος δεν πιάσει καμία από τις 20 επιλογές που έχει δηλώσει , εντός 5 ημερών έχει δικαίωμα να υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση σχολικών μονάδων από αυτές που έχουν απομείνει. Η διεύθυνση εκπαίδευσης πρέπει να βγάλει λοιπόν πρόσκληση δήλωσης τοποθέτησης στα εναπομείναντα κενά για όσους εκπαιδευτικούς δεν έχουν τοποθετηθεί.

γγγ

 • Προσοχή! Κατά τη δήλωση των 20 προτιμήσεων που γίνεται ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι δηλώνουν οποιοδήποτε σχολείο της περιοχής διορισμού τους επιθυμούν και όχι μόνο αυτά στα οποία εμφανίζονται κενά. Αυτό είναι σημαντικό καθώς σε κάποιο σχολείο χωρίς κενό φαινομενικά, μπορεί κάποιος συνάδελφος να έχει καταθέσει αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ(βελτίωση) και να την πάρει κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων η οποία γίνεται συγχρόνως με αυτή των οριστικών τοποθετήσεων. Επομένως θα αφήσει οργανικό κενό πίσω του το οποίο συγχρόνως γίνεται διαθέσιμο και μπορεί να το πιάσει κάποιος νεοδιόριστος κατά την ίδια διαδικασία, εάν το έχει δηλώσει. Επομένως εάν ξέρετε ότι μπορεί σε κάποιο σχολείο να προκύψουν κενά με αυτόν τον τρόπο και σας ενδιαφέρει, δηλώστε το. Ωστόσο θέλει προσοχή και δεν πρέπει να δηλώνει κανείς αφειδώς σχολεία χωρίς κενά, καθώς οι επιλογές δυστυχώς είναι μόνο 20 και στο τέλος μπορεί να μην πιάσει καμία μένοντας στη διάθεση.
 • Όσοι νεοδιόριστοι συνάδελφοι δεν “πιάσουν” κάποια οργανική, θα δηλώσουν εκ νέου σχολεία στα εναπομείναντα κενά όπως είπαμε εντός 5 ημερών, ενώ αν δεν υπάρχουν άλλα οργανικά κενά δεν υπάρχει πάλι κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, καθώς απλά παραμένουν στη διάθεση, χωρίς δική τους υπαιτιότητα και χωρίς καμία απολύτως επίπτωση.
 • Όλοι οι νεοδιόριστοι μπορούν να αιτηθούν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ, αμέσως μόλις τοποθετηθούν οριστικά, εφόσον δεν τους ικανοποιεί η οριστική τοποθέτησή τους. Αυτή η απόσπαση δεν επηρεάζει την τεκμηρίωση δικαιώματος μετάθεσης τους και έτσι ανεξαρτήτως εάν υπηρέτησαν στο σχολείο οριστικής τοποθέτησής τους ή όχι, δικαιούνται μετάθεση την επόμενη χρονιά.
 • Προσοχή! Αυτό ισχύει ΜΟΝΟ για τους νεοδιόριστους και αυτό επειδή η νομοθεσία αναγνωρίζει ότι λόγω του ότι οι νεοδιόριστοι κατά το 1ο έτος διορισμού τους είναι στη διάθεση της υπηρεσίας, δεν τους δίνεται αμέσως το δικαίωμα να υπηρετήσουν οργανικά σε κάποιο σχολείο. Επομένως η 1η αυτή χρονιά που όλοι οι νεοδιόριστοι είναι “στη διάθεση”, μετράει ως υπηρέτηση οργανικής θέσης και τους ξεχρεώνει από την υποχρέωση να υπηρετήσουν του χρόνου στο σχολείο οριστικής τοποθέτησης.
 • Στη συνέχεια του εργασιακού βίου ωστόσο, όταν κάποιος εκπαιδευτικός παίρνει οργανική σε ένα σχολείο(μετά από μετάθεση πχ), οφείλει να την υπηρετεί ένα έτος, έτσι ώστε να τεκμηριώνει ξανά δικαίωμα εκ νέου μετάθεσης.
 • Οι οργανικές θέσεις είναι οι ιδρυμένες θέσεις με ΦΕΚ και δεν έχουν σχέση πάντα με τη λειτουργικότητα του σχολείου. Πχ αν ένα σχολείο έχει 15 οργανικές ΠΕ70, αλλά έχει 13 λειτουργικά κενά ΠΕ70, τότε 2 εκπαιδευτικοί θα κριθούν υπεράριθμοι. Καταρχήν θα ερωτηθούν όλοι εάν κάποιος επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος και αν δεν υπάρξει εθελοντής θα κριθούν υπεράριθμοι οι 2 τελευταίοι οργανικά τοποθετημένοι συνάδελφοι. Στη συνέχεια οι υπεράριθμοι θα επιλέξουν κατά προτεραιότητα ένα όμορο σχολείο(σχολείο του ίδιου δήμου), σε περίπτωση που δεν υπάρχει όμορο κενό, διαλέγουν κατά προτεραιότητα μεταξύ όλων των υπόλοιπων κενών. Η λειτουργικότητα των σχολείων εξαρτάται από τον αριθμό των μαθητών και οριστικοποιείται μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο. Δηλαδή κάποιος παρόλο που θα πάρει οργανική κατά τη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων το Μάη, μπορεί τον Σεπτέμβρη να κριθεί υπεράριθμος.
 • Όταν ένας εκπαιδευτικός κριθεί υπεράριθμος, ξεχρεώνει την οργανική του χωρίς να την υπηρετήσει, καθώς η μετακίνησή του από την οργανική του έγινε χωρίς δική του υπαιτιότητα.
 • Οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες με απόφαση του εκάστοτε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ προτάσσονται των υπολοίπων στην επιλογή οργανικής θέσης.

Τέλος θυμίζουμε ότι

 • Κατά τη πρώτη διετία για τους νεοδιόριστους, δεν υπάρχει δυνατότητα απόσπασης/μετάθεσης εκτός της περιοχής διορισμού τους.
 • Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι συνάδελφοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (ειδικές κατηγορίες συγκεκριμένων προϋποθέσεων) που δύναται να αιτηθούν απόσπαση εκτός ΠΥΣΠΕ(μετά από ειδική πρόσκληση που εκδίδει το υπουργείο κάθε έτος συνήθως) και πάλι χωρίς να “ξεχρεώνουν” την υποχρεωτική διετία παραμονής στην περιοχή διορισμού τους και άρα χωρίς να τεκμηριώνουν δικαίωμα μετάθεση.

Οδηγός για δηλώσεις Οριστικής Τοποθέτησης ή Βελτίωσης Θέσης!

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [2.91 MB]

 

Διεύθυνση ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τμήμα Δ ́ Πληροφορικής & Ν.Τεχνολογιών

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [152.40 KB]

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω info@e-wall.net

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα 

FB / Instagram / Twitter / Pinterest / Linkedin

Ακολουθήστε το e-wall στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η ομάδα του e-wall!!
Avatar photo

Αντώνης Καραφώτης

✏️Δάσκαλος, με μεταπτυχιακό, όπως όλοι οι δάσκαλοι.. ✏️Μεγάλωσε στη Δράμα, σπούδασε Θεσσαλονίκη, διδάσκει στην Αθήνα, όπου είναι και γραμματέας στο σύλλογο εκπαιδευτικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής "Κ. Σωτηρίου". ✏️Για πολλά χρόνια είναι στέλεχος κατασκηνώσεων. ✏️Ασχολείται με το διάβασμα, τον Παναθηναϊκό και τώρα τελευταία πολύ με το e-wall..

Κύλιση προς τα επάνω
Share via
Copy link
Powered by Social Snap