gui g4e3eae227 1280

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί κατά την παρουσίαση και την ορκωμοσία τους στις Διευθύνσεις

Η ορκωμοσία αναμένεται λογικά στο τέλος του καλοκαιριού, την πρώτη βδομάδα μετα τον δεκαπενταύγουστο. Ωστόσο καλό θα είναι να είναι προετοιμασμένοι οι συνάδελφοι.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί είναι τα εξής:

Νεοδιόριστοι 2023 / Πότε ξεκινά η μισθοδοσία & πότε η προϋπηρεσία!

Νεοδιόριστοι: Τα βήματα και οι διαδικασίες που ακολουθούνται μετά την ανακοίνωση των διορισμών 

 • Αίτηση (συνήθως χορηγείται από την Υπηρεσία).
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο να αναγράφεται η χρονολογία κτήσης και ο βαθμός πτυχίου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (ότι δεν είναι συνταξιούχοι του δημοσίου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, ότι δεν ασκούν εμπορία κατ’ επάγγελμα και ότι δεν διώκονται ποινικά).
 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την
  Υπηρεσία).
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έγγαμους και τους έχοντες τέκνα. Για τους πολύτεκνους απαιτείται σχετική βεβαίωση από την ομοσπονδία πολυτέκνων.
 • Για την καταβολή του σχετικού επιδόματος υποβάλλεται χωριστή αίτηση (στο Γραφείο Εκπ/σης που ανήκει το σχολείο που θα τοποθετηθείτε). (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 • Βεβαίωση εντοπιότητας για τους Δήμους της περιοχής της Δ/νσης, εφόσον υπάρχει, και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής σας στα δημοτολόγιά τους.
 • Ο εκπαιδευτικός μπορεί να διεκδικήσει τα μόρια της εντοπιότητας μόνο αν έχει ημερομηνία εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου που επιθυμεί να τοποθετηθεί πέραν της διετίας. (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 • Βεβαίωση συνυπηρέτησης του/της συζύγου στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, εφόσον υπάρχει στην περιοχή της Διεύθυνσης. Για το Δημόσιο απαιτείται σχετική βεβαίωση της δημόσιας υπηρεσίας ενώ για τον ιδιωτικό τομέα βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι ο/η σύζυγος εργάζεται για δύο χρόνια στην επιχείρηση που είναι ασφαλισμένος.
 • Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α’ (για τους άνδρες) από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 • Για τα πιστοποιητικά υγείας προαπαιτούνται:
  -Γνωμάτευση από Παθολόγο
  -Γνωμάτευση από Ψυχίατρο
 • Όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία)
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ.

Λειτουργικές Υπεραριθμίες / Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για μόνιμους & νεοδιόριστους!

Σημειώσεις:

-Εάν δεν υπάρχει το δικαιολογητικό 11, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα προσκομιστεί εντός ενός μηνός.

Διευκρινίσεις & πληροφορίες για τη Ρύθμιση οργανικών υπεραριθμιών Εκπαιδευτικών

 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού-διδακτορικού, εφόσον υπάρχει. Για την αναγνώριση της συνάφειας και την καταβολή του σχετικού επιδόματος υποβάλλεται χωριστή αίτηση.
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν π.χ. αναπληρωτή, ωρομίσθιου, μεμονωμένες, στις οποίες να φαίνονται: πράξη πρόσληψης, πράξη απόλυσης, συνολικός χρόνος. Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας υποβάλλεται χωριστή αίτηση.
 • Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Όλοι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να κάνουν ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ/ΣΥΖΥΓΟΥ 
 • Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξή τους στο σύστημα μισθοδοσίας ΔΙΑΣ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του διορισμού τους και να ξεκινήσει η μισθοδοσία τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική Διεύθυνση της Δ/νσης, σκαναρισμένα τα εξής δικαιολογητικά:
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοτυπία ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΑΦΜ, και ΔΟΥ.
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας, όπου να φαίνεται το ΙΒΑΝ και ότι είναι ο νεοδιόριστος πρώτος δικαιούχος.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 105, αν είναι ο νεοδιόριστος παλαιός ή νέος ασφαλισμένος. Σε περίπτωση παλαιού ασφαλισμένου θα χρειασθεί το σχετικό αποδεικτικό.
 • Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης στοιχείων εκπαιδευτικού.
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας προκειμένου να προσμετρηθούν για τη χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για οριστικές τοποθετήσεις νεοδιόριστων, μεταθέσεις, αποσπάσεις, υπεραριθμίες

Οι νεοδιόριστοι θα πρέπει να αγοράσουν τον Φάκελο υπηρεσιακών μεταβολών / Ατομικό φάκελο εκπαιδευτικού  (Προσωπικό Μητρώο Υπαλλήλου Π.Μ.Υ.) εκτός αν παρέχεται από τη υπηρεσία

Να τονισθεί πως κάποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ίσως διαφοροποιηθούν από τα δικαιολογητικά που σας παρουσιάζουμε

1 1 2 1

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω info@e-wall.net

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα 

FB / Instagram / Twitter / Pinterest / Linkedin

Ακολουθήστε το e-wall στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η ομάδα του e-wall!!
Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω
Share via
Copy link
Powered by Social Snap