ryan banks E2B9Sl8wOjE unsplash scaled e1694015647491

Νεοδιόριστοι / Τι πρέπει να γνωρίζετε για Μισθολογικά και άδειες!!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Νεοδιόριστοι / Τι πρέπει να γνωρίζετε για Μισθολογικά και άδειες!!

Ο μόνιμος διορισμός εξασφαλίζει μία στοιχειώδη εργασιακή και οικονομική σταθερότητα, ωστόσο και ως μόνιμοι/-ες θα έρθετε αντιμέτωποι/-ες με ένα αλλοπρόσαλλο και σκόπιμα πολύπλοκο σύστημα υπηρεσιακών μεταβολών, το οποίο αντί της διαφάνειας και της δικαιοσύνης πετυχαίνει τελικά να διασφαλίζει τη διαιώνιση της ταλαιπωρίας και της ανασφάλειας των εκπαιδευτικών. Ειδικά για όσους διορίστηκαν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους (που δεν είναι λίγοι καθώς η ποσόστωση στην κάλυψη των κενών ανά ειδικότητα και ανά περιοχή ήταν αυθαίρετη), ένας βαθμός επισφάλειας παραμένει και η αγωνία της ανακοίνωσης των προσλήψεων αντικαθίσταται από την, σαφώς μικρότερη αλλά παρ’ όλα αυτά υπαρκτή, αγωνία της ανακοίνωσης των αποσπάσεων ή των μεταθέσεων.

Διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι νεοδιόριστοι για την προσωρινή και τελική τοποθέτηση, τη μονιμοποίηση και τη μετάθεση 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ

Μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Αρχικά, όλοι οι νεοδιόριστοι κατατάσσονται στο ΜΚ1 και μετά την έκδοση των αποφάσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας και αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών (2 ΜΚ) και διδακτορικών (6 ΜΚ) τίτλων σπουδών καταβάλλονται αναδρομικά οι διαφορές από την ημέρα ορκωμοσίας. Για τη μισθολογική εξέλιξη δεν λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία κατά τα έτη 2016 και 2017. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο μικτός μισθός με βάση τα έτη υπηρεσίας. Στο μικτό μισθό προστίθεται το οικογενειακό επίδομα (50 ευρώ για ένα παιδί, + 20 για το δεύτερο παιδί, + 50 για το τρίτο και το τέταρτο παιδί, + 70 για κάθε παιδί πέραν των τεσσάρων) καθώς και το επίδομα απομακρυσμένης/παραμεθορίου περιοχής (100 ευρώ) για κάποιες περιοχές (ο νομός Ρεθύμνου δεν περιλαμβάνεται σε αυτές).

Οι κρατήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν ο εκπαιδευτικός είναι νέος ή παλιός ασφαλισμένος καθώς και με βάση το αφορολόγητο που προκύπτει εξαιτίας της οικογενειακής κατάστασης. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν κάποιες επιπλέον κρατήσεις με αποτέλεσμα ο καθαρός μηνιαίος μισθός να είναι μικρότερος σε σχέση με αυτόν του αναπληρωτή. Σημαντικότερη είναι η κράτηση των νεοδιόριστων για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) (ένας μικτός μισθός σε 12 μηνιαίες δόσεις) για τον πρώτο χρόνο από το διορισμό. Η κράτηση των νεοδιόριστων για το ΤΕΑΔΥ (μισός μικτός μισθός σε 24 δόσεις) έχει καταργηθεί. Σε όλες τις περιπτώσεις έχει γίνει η παραδοχή ότι οι εκπαιδευτικοί είναι νέοι ασφαλισμένοι (πρώτη ασφάλιση μετά την 01/01/93) και ότι δεν λαμβάνουν επίδομα παραμεθορίου.

Έχουν υπάρξει μικρές αυξήσεις από την περσινή χρονιά με την κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης 

Παράδειγμα 1: Εκπαιδευτικός με ΜΚ1, χωρίς παιδιά.

Δημοφιλή!!  Διαδικασία Ρύθμισης Λειτουργικών Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών και Κριτήρια Καθορισμού

Μικτός Μισθός: 1092. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 737,46. Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 820,27.

Παράδειγμα 2: Εκπαιδευτικός με ΜΚ1, με 1 παιδί.

Μικτός Μισθός: 1142. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 778,94. Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 859,87.

Παράδειγμα 3: Εκπαιδευτικός με ΜΚ2, χωρίς παιδιά.

Μικτός Μισθός: 1151. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 773,80. Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 855,66.

Παράδειγμα 4: Εκπαιδευτικός με ΜΚ2, με 1 παιδί.

Μικτός Μισθός: 1151. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 815,29. Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 894,86.

Παράδειγμα 5: Εκπαιδευτικός με ΜΚ5, χωρίς παιδιά.

Μικτός Μισθός: 1328. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 737,46. Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 960,42.

Παράδειγμα 6: Εκπαιδευτικός με ΜΚ5, με 1 παιδί.

Μικτός Μισθός: 1328. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 778,94. Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 998,58.

 

356310741 625066576423260 6904102106502636531 n

 

ΑΔΕΙΕΣ

Η διαφοροποίηση στις άδειες αποτελεί μία διαχρονική αδικία εις βάρος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Ως μόνιμοι, δικαιούστε πλέον

 • κανονική άδεια έως 10 ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος(εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης) χωρίς μισθολογική απώλεια (περικοπή της αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας)
 • αναρρωτική άδεια χωρίς περικοπή του ημερομισθίου
  • Έως 8 ημέρες με γνωμάτευση γιατρού (κατά ημερολογιακό έτος). Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του εκπαιδευτικού.
  • Πέραν των 8 ημερών κατ’ έτος ο υπάλληλος προσέρχεται στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή
 • Άδεια ανατροφής με αποδοχές διάρκειας 9 μηνών
  • +6 μήνες σε περίπτωση δίδυμης κύησης
  • +12 μήνες σε περίπτωση τρίδυμης κύησης
  • Σε περίπτωση το παιδί έχει γεννηθεί πριν την ημερομηνία διορισμού, η άδεια ανατροφής εκτιμάται με βάση τον ακόλουθο τύπο

Άδεια ανατροφής = (24 μήνες – ηλικία παιδιού σε μήνες κατά το διορισμό)(9/21)

 • Άδεια άνευ αποδοχών όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (θεραπεία δυσίατων ασθενειών, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, εγκατάσταση στο εξωτερικό, κ.ά.)
  • Έως 1 μήνα ,μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν χορηγείται από τον Δ/ντή εκπαίδευσης χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.
  • Έως 3 έτη συνολικά χορηγείται από τον Περιφερειακό Δ/ντή ύστερα από γνωμοδότηση του  ΑΠΥΣΔΕ.
  • Έως 5 έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 5 έτη σε εκπ/κό που αποδέχεται θέση σε Ευρωπαϊκή ένωση χορηγείται από το ΑΠΥΣΔΕ.
  • Έως 6 έτη συνεχώς ή τμηματικώς, εκπαιδευτικός του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε Ελληνική Υπηρεσία του Δημοσίου χορηγείται από το ΑΠΥΣΔΕ.
 • Άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου
  • έως 3 έτη μέχρι το παιδί να φτάσει την ηλικία των 6 ετών. Χορηγείται συνεχόμενα και όχι τμηματικά μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους και η χορήγησή της δεν απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Δημοφιλή!!  Διαδικασία Τοποθέτησης σε Λειτουργικά Κενά Εκπαιδευτικών / Νομικό Πλαίσιο

Ασφαλώς, εξακολουθείτε να μπορείτε να λάβετε και όλες οι υπόλοιπες άδειες που μπορούσατε να λάβετε ως αναπληρωτές (αιμοδοσίας, συμμετοχής σε δίκη, εκπαιδευτικές άδειες, κ.ά.). Δείτε αναλυτικά, Άδειες Μονίμων Εκπαιδευτικών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Νεοδιόριστοι: Τα βήματα και οι διαδικασίες που ακολουθούνται μετά την ανακοίνωση των διορισμών 

Ακολουθεί το εγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ για τις αδειες νεοδιόριστων

Απάντηση σε ερώτημα ΣΧΕΤ:

Το αριθ. 9712/25-10-2021 ερώτημα, με αριθ. 135938/Ε3/25-10-2021 εισερχομένου εγγράφου στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά με τον αριθμό ημερών των αδειών που δύναται να χορηγηθούν σε νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς έως το τέλος του τρέχοντος ημερολογιακού έτους (κανονικής, άδειας ασθένειας τέκνου, άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης, εξετάσεων, ειδικής άδειας νοσήματος 22 ημερών), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται στους/στις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και συγκεκριμένα:

της παρ. 4 του άρθρου 48 (κανονική άδεια), της παρ. 8 του άρθρου 53 (άδεια ασθένειας τέκνου), της παρ. 6 του άρθρου 53 και της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ.20561, ΦΕΚ Β’ 1613 Υ.Α. (άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης), των παρ. 1 και 2 του άρθρου 60 (άδεια εξετάσεων) και της παρ. 2 του άρθρου 50 (ειδική άδεια νοσήματος 22 ημερών).

Με όλες τις προαναφερθείσες διατάξεις ορίζεται ότι οι εν λόγω άδειες χορηγούνται ανά ημερολογιακό έτος.

Ήδη με το αριθ. 169923 /Ε3/15-12-2020 έγγραφο της υπηρεσίας μας έχουν δοθεί οι ακόλουθες διευκρινίσεις για τον τρόπο χορήγησης της κανονικής άδειας σε νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς :

«Με την παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 3528/2007 (26 Α’) ορίζεται ότι: «Οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές δύο (2) μήνες μετά το διορισμό τους. Η άδεια που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι ορίζεται σε δύο (2) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούνται με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους δημόσιας πραγματικής υπηρεσία» και με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι:

«Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας.

Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχές ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν διακοπές εργασίας δύο μηνών (Ιούλιο – Αύγουστο), δικαιούνται δέκα (10) ημέρες κανονικής άδειας συνολικά για τους υπόλοιπους μήνες.

Δημοφιλή!!  Οδηγός Διαδικασίας Τοποθετήσεων από Υπεραριθμίες, Μεταθέσεις και Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών

Επομένως, μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί μία (1) ημέρα άδειας το μήνα (σχετικό το αριθ. 158986/Ε3/25-09-2018 με ΑΔΑ: 788Θ4653ΠΣ-Ζ7  έγγραφο τις υπηρεσίας μας)».

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι για όλα τα είδη αδειών που αναφέρονται στο έγγραφό σας ο προβλεπόμενος στον Υ.Κ. αριθμός ημερών ορίζεται κατ’ έτος (δηλ. για δωδεκάμηνο διάστημα, από Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο), άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι για το διάστημα των μηνών από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο, οι ημέρες της άδειας που δικαιούται νεοδιόριστος/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να υπολογιστούν αναλογικά.

Πίνακες με Καθαρές αποδοχές μόνιμων και νεοδιόριστων!

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή.
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.
Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών & δικτύων (πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Μοναδικά "δεσμά" τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω