featured notifications scaled E-WALL

Διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι νεοδιόριστοι για την προσωρινή και τελική τοποθέτηση, τη μονιμοποίηση και τη μετάθεση 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

Οι νεοδιόριστοι τοποθετούνται τώρα προσωρινά σε κενά που υπάρχουν σε σχολικές μονάδες, μαζί με τους εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση. Οριστικά, σε οργανικά πλέον κενά, θα τοποθετηθούν τον Μάιο (στην ίδια περιοχή) κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών (με τα μόρια μετάθεσής τους).

1) Αρχικά καταγράφονται και μετρούνται τα μόρια από τα οικογενειακά κριτήρια (γάμος, παιδιά), τα οποία είναι σταθερά και δεν αλλάζουν.
2) Έπειτα καταγράφονται η συνυπηρέτηση και η εντοπιότητα, χωρίς όμως να περαστούν τα μόρια! Ο εκπαιδευτικος παίρνει τα 4 μόρια μόνο στον δήμο που έχει εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση και όχι σε όλο τον νομό.
3) Στις 2 τελευταίες στήλες καταγράφεται η συνολική προϋπηρεσία σε μήνες και ημέρες.
Όταν δυο ή περισσότεροι συνάδελφοι ισοβαθμούν στα οικογενειακά κριτήρια προηγείται αυτός που έχει συνυπηρέτηση ή εντοπιότητα. Αν και πάλι ισοβαθμούν προηγείται αυτός με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία. Αν ισοβαθμούν και στην πραγματική προϋπηρεσία, προηγούνται αυτοί με τα περισσότερα μόρια δυσμενών συνθηκών σχολείων. Τέλος, αν υπάρχει εκ νέου ισοβαθμία, προηγείται αυτός που είναι υψηλότερα στο ΦΕΚ διορισμού.
* Για να λάβει κάποιος τα μόρια της συνυπηρέτησης ή της εντοπιότητας, πρέπει να έχουν περάσει 2 χρόνια από την ημερομηνία κτήσης.
** Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην προϋπηρεσία, αν οι μέρες είναι πάνω από 15 στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω, ενώ κάτω απο κάτω απο 15, στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω! Πχ 9 μήνες 02 ημέρες και 9μηνες 14 ημέρες ισοβαθμούν

1. Στις τοποθετήσεις προηγούνται οι υπεράριθμοι.

2. Αμέσως μετά οι νεοδιόριστοι με όσους είναι στη διάθεση.

3. Και τελευταίοι, οι αποσπασμένοι και αυτοί που ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ.

4. Αν κάποιος νεοδιόριστος είναι στη διάθεση και εκτελεί διοικητικό έργο στη διεύθυνση, λαμβάνει τα μόρια του σχολείου που εργάζεται για όσο εργάζεται, ενώ αν είναι στη διεύθυνση λαμβάνει τα μόρια της διεύθυνσης

Αν μια διεύθυνση θέλει να κινηθεί τυπικά και βάση του νόμου, δίνει όλα τα οργανικά και λειτουργικά κενά για να τα επιλέξουν οι νεοδιόριστοι.

 

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Διευκρινίζεται ότι οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης.

Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης.

Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στην συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης (Ν. 4692/2020, άρθρο 48).

 


ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

Τα Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.50/1996 (άρθρο 16) είναι:

α) η συνολική υπηρεσία
β) οι οικογενειακοί λόγοι (4 μόρια ο γάμος, 4 μόρια το πρώτο παιδί, 4 το δεύτερο, 6 το τρίτο και επτά 7 μόρια για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά) γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
δ) η συνυπηρέτηση (4 μόρια)
ε) η εντοπιότητα (4 μόρια)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις στην ίδια περιοχή και τις τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση

β) στην εντοπιότητα (εφόσον ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμου ή Κοινότητας που είναι δημότες)

γ) στους οικογενειακούς λόγους

δ) στη συνολική υπηρεσία

ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ E-WALL

 

 

Α) Ν.2817/2000 αρθ.8 §9 (ΦΕΚ.78 Α/14.03.2000)

Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται στις περιοχές μετάθεσης, τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου σε κενές θέσεις σχολείων της περιοχής και οριστικά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, συγκρινόμενοι με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οριστικά , ύστερα από πρόταση του περιφερειακού συμβουλίου, σε σχολεία της περιοχής μετάθεσης, τα οποία δεν είχαν περιλάβει στις προτιμήσεις τους, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης από το επόμενο σχολικό έτος για βελτίωση της τοποθέτησης τους για σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης μόνο του ίδιου νομού και συγκρίνονται με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς. 

Β) ΠΔ.144/97 αρθ.2(ΦΕΚ.127 Α/20.6.97)

1.Οι διοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου (ν.2817/2000 αρθ.8 §9). Για το σκοπό αυτό οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού .

2. Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους:

Προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους [Μονάδες: συζύγου:4, 1ου παιδιού:4, 2ου παιδιού:4, 3ου παιδιού:6 και 7 για κάθε ένα από τα επόμενα παιδιά (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.7 )] , συνυπηρέτησης [Μονάδες :4 (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.5,6 ) ] και εντοπιότητας [Μονάδες :4 (εφόσον ζητούν τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμου η κοινότητας που είναι δημότες. ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.9)] , όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπ/κών.

Δημοφιλή!!  Συνταξιοδοτήσεις / Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. | Δ.Ε.

3.Οι ανωτέρω εκπ/κοί τοποθετούνται οριστικά σύμφωνα με την διαδικασία των μεταθέσεων μέσα στην ίδια περιοχή και τις διατάξεις του ν.2817/2000 αρθ.8 §9.

Γ) Δ2/22006/25.08.99

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπ/κοί που υπερέχουν κατά κριτήριο αν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση β) στην εντοπιότητα γ) στους οικογενειακούς λόγους

δ) στη συνολική υπηρεσία για κάθε έτος υπηρεσίας (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.3,4 )]

ε) στις δυσμενείς συνθήκες σχολείων όπου υπηρέτησαν[κάθε σχολείο έχει τις δικές του μονάδες (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.8 ) ]

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψιν η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι διοριζόμενοι θα καλύψουν καταρχήν λειτουργικές ανάγκες στο σχολείο των περιοχών διορισμού τους, μπορεί όμως να διατεθούν και σε σχολεία άλλης περιοχής της αρμοδιότητας του ιδίου ΠΥΣΠΕ για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Γ §1,2 του ν.1566/85 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.2817/2000 αρθ.8 §9 (ΦΕΚ.78 Α/14.03.2000) και του ΠΔ.144/97 αρθ.2(ΦΕΚ.127 Α/20.6.97) και με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις αυτές.

Σημαντικό: Το αρθ.16Γ § 1,2 του ν.1566/85 αναφέρεται στη δυνατότητα του Προϊσταμένου της Δ/νσης να αποσπά για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες εκπαιδευτικούς από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού μέχρι δύο μήνες . Η απόσπαση αυτή μπορεί να παραταθεί ως τη λήξη του διδακτικού έτους μετά από πρόταση του ΠΥΣΠΕ .

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Π.Δ 50/04.03.96 (ΦΕΚ 45 Β/08.03.96) Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα: Π.Δ 100/97 (ΦΕΚ 94 Α/22.0597) και Π.Δ 39/98 (ΦΕΚ 43 Α/09.03.98) (Μόνο τα σημεία που αφορούν άμεσα τους νεοδιόριστους)

 

Άρθρο 6 Αιτήσεις-Προθεσμίες

Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τους εκπ/κούς μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους.

Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων κατά τις διατάξεις αυτού του Π.Δ είναι ανατρεπτικές.

 

Άρθρο 8 Γενικές προϋποθέσεις μετάθεσης

1. Για τη μετάθεση εκπ/κών που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του Π.Δ απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

2. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.

3. Για τους εκπ/κούς που διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο ως ημερομηνία διορισμού λογίζεται η 1η Σεπτεμβρίου.

Άρθρο 16 Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις.

3. Ως συνολική υπηρεσία λαμβάνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Ως χρόνος πραγματικής εκπ/κής υπηρεσίας για κάθε εκπ/κό θεωρείται:

α) ο συνολικός χρόνος από τη ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διορισμού του μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις, εφόσον ανέλαβαν υπηρεσία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 30η Σεπτεμβρίου η συνολική υπηρεσία τους υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

β) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, η υπηρεσία σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων καθώς και η υπηρεσία σε Ελληνικά σχολεία της Κύπρου εφόσον σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη κατά τις κείμενες διατάξεις .

γ) Ο χρόνος που οι εκπ/κοί υπηρέτησαν στη δημόσια ή ιδιωτική Α/θμια ή Β/θμια εκπ/ση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

δ) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας που προσφέρθηκε στο δημόσιο με ωριαία αντιμισθία. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται με κλάσμα που έχει αριθμητή τις προσφερθείσες ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρανομαστή το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας που ισχύει κατά το χρόνο υπολογισμού των μονάδων μετάθεσης για τους νεοδιόριστους εκπ/κούς της αντίστοιχης βαθμίδας εκπ/σης.

ε) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπ/σης της ημεδαπής, εφόσον αυτός λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

4.Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των εκπ/κών εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε ημερών, υπολογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη. Όπου κατά τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης ως συνολική υπηρεσία προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος διατηρούνται μόνο τα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία του. Οι μονάδες μετάθεσης από τη συνολική υπηρεσία προσδιορίζονται με συντελεστή δύο (2) για κάθε χρόνο υπηρεσίας.

5. Μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση λαμβάνουν οι εκπ/κοί που ζητούν μετάθεση από μία περιοχή σε άλλη εφόσον ο/η σύζυγος εργάζεται ή υπηρετεί στην περιοχή αυτή. Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται και για μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής, ή τις τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα σχολεία, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας όπου ζητείται η μετάθεση ή η τοποθέτηση. Οι εκπ/κοί των παραπάνω περιπτώσεων λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση.

6. Για την απόδειξη του τόπου και της φύσης της εργασίας του ή της συζύγου υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) προκειμένου περί υπαλλήλων του δημοσίου ή υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή υπαλλήλων του υπόλοιπου δημόσιου τομέα ή άμισθων δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών βεβαίωση της υπηρεσίας του, από την οποία προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο.

β) προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελευθέρων επαγγελματιών, βεβαίωση του ασφαλιστικού του φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, κτλ.) από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η μετάθεση τουλάχιστον τα δυο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Δημοφιλή!!  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στο Εξωτερικό

7. Οι μονάδες μετάθεσης για οικογενειακούς λόγους υπολογίζονται ως εξής:

α) οι έγγαμοι εκπ/κοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης. Ίδιο αριθμό  μονάδων λαμβάνουν και οι σε χηρεία, διαζευγμένοι, σε διάσταση ή άγαμοι γονείς εκπ/κοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια αγάμων ανηλίκων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών, ή αναγνωρισμένων).

β) οι εκπ/κοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα) λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις (4) για το δεύτερο, έξι (6) για το τρίτο και επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά. Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και ως σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Για την απόδειξη αυτών απαιτείται πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά περίπτωση. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

8) Οι εκπ/κοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης λαμβάνουν μονάδες μετάθεσης ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης στην έδρα λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν.

9) Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα λαμβάνουν οι εκπ/κοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης όταν ζητούν μετάθεση από μια περιοχή σε άλλη περιοχή εφόσον είναι δημότες Δήμου ή Κοινότητας της περιοχής αυτής από διετίας τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετάθεσης. Οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται και όταν οι εκπ/κοί ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση μέσα στην ίδια περιοχή, εφόσον είναι δημότες του Δήμου ή της Κοινότητας όπου λειτουργούν τα σχολεία, στα οποία επιθυμούν να μετατεθούν ή τοποθετηθούν.

Οι εκπ/κοί των παραπάνω περιπτώσεων λαμβάνουν δύο (4) μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα. Η εντοπιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου προέδρου κοινότητας ή δημάρχου από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπ/κός είναι δημότης του δήμου ή της κοινότητας από διετίας.

Τα μόρια των εκπαιδευτικών υπολογίζονται βάσει του παρακάτω πίνακα:

 

Ποια σειρά ακολουθούν οι διαδικασίες: μεταθέσεων, τοποθετήσεων αποσπάσεων;

1) Οργανικά κενά Φεβρουάριου για να γίνουν οι μεταθέσεις.

2) Μεταθέσεις – Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών (π.χ. σύζυγοι δικαστικών λειτουργών. Αυτές οι περιπτώσεις ΔΕΝ προηγούνται στις τοποθετήσεις).

3) Τοποθετήσεις :

α) Υπεράριθμων (προηγούνται)

β) Μετατιθέμενων -Βελτιούμενων (από σχολεία της ίδιας περιοχής) -Διάθεση ΠΥΣΠΕ

4) Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ (Περιφέρειες, Δ/νσεις, Γραφεία, ΥΠΕΠΘ, ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ)

5) Τοποθέτηση όλων των αποσπασμένων στο Νομο και των εκπαιδευτικων του Νομού που ζητούν απόσπαση σε λειτουργικά κενά του Νομού.

6) Διορισμοί

7) Τοποθέτηση Νεοδιόριστων

8) Διαθέσεις- Υπερωρίες

9) Πρόσληψη Αναπληρωτών

10) Τοποθέτηση Αναπληρωτών

11) Πρόσληψη Ωρομισθίων

 

Έχω πάρει μετάθεση π.χ στη Α Αθήνας. Πώς θα γίνει η τοποθέτηση μου;

Συνεξετάζονται από το ΠΥΣΠΕ βάσει των μορίων τους :

α) Οι μετατιθέμενοι από άλλους νομούς

β) Αυτοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ .

γ) Οι νεοδιόριστοι για να πάρουν οριστική τοποθέτηση.

δ) Όσοι ζητούν βελτίωση θέσης.

 

Στο σύνολο των μορίων υπολογίζονται

α) Μόρια δυσμενών συνθηκών

β) Μόρια συνολικής υπηρεσίας

γ) Μόρια γάμου και παιδιών

δ) Μόρια εντοπιότητας. Η εντοπιότητα υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που έχει εντοπιότητα ο εκπαιδευτικός.

ε) Μόρια συνυπηρέτησης. Η συνυπηρέτηση υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που εργάζεται ο/η σύζυγος

 

Χρήσιμες οδηγίες:

– Αν δεν έχεις σοβαρούς οικογενειακούς ή άλλους προσωπικούς λόγους προτίμησε προσωρινή τοποθέτηση σε σχολείο με πολλά μόρια. Τα μόρια αυτά θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην οριστική τοποθέτηση σου ή τη μετάθεση σου.

 

– Όταν παρουσιασθείς στον Δ/ντή του σχολείου σου να κάνεις Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας και να πάρεις επικυρωμένα αντίγραφα.

 

– Μην ξεχάσεις να κάνεις αίτηση μετάθεσης-οριστικής τοποθέτησης το Νοέμβριο και να ζητάς να ενημερώνεσαι από τις εγκυκλίους που έρχονται στο Σχολείο σου, που είναι τοποθετημένες σε ειδικό φάκελο με τον τίτλο «Ενημέρωση συναδέλφων».

 

– Να ζητήσεις να ενημερωθείς για τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις σου και πρωτίστως τα δικαιώματά σου από τον Δ/ντη του σχολείου σου, σε περίπτωση που δεν το πράξει ο ίδιος, αν και είναι υποχρεωμένος.

 

– Να ανοίξεις και να διατηρείς ένα Ατομικό Φάκελο στο σπίτι σου όπου θα τοποθετείς οποιοδήποτε έγγραφο σε αφορά (αντίγραφο πτυχίου, διοριστηρίου, προϋπηρεσίες, πράξεις ανάληψης υπηρεσίας από τα σχολεία που θα περάσεις ή έχεις ήδη περάσει, βεβαιώσεις σεμιναρίων, πιστοποιήσεις, χορήγηση ΜΚ κ.λπ)

 

– Σχετικά με τη μισθοδοσία σου να ζητήσεις αμέσως να δεις τον εκκαθαριστή του σχολείου σου (ο οικονομικός προϊστάμενος του σχολείου σου είναι ο Δντης) και να ενημερωθείς σχετικά με το καθεστώς αποζημίωσής σου, ασφάλισής σου (παλαιός – νέος ασφαλισμένος), αναγνώριση προϋπηρεσίας ως συντάξιμης, ανακεφαλαίωση ενσήμων σε περίπτωση ΙΚΑ κλπ.

 

Σημαντικό:

Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς συζύγων στρατιωτικών

Το άρθρο 21 του Ν.2946/2001 προβλέπει ότι τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ε.Δ., ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ) και του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ), επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημοσίου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγός τους. Η παράγραφος 3 προβλέπει για κοινωνικούς λόγους προστασίας του θεσμού της οικογένειας, ότι οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου εφαρμόζονται και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμίδας.

Δημοφιλή!!  Αιτήσεις Παραίτησης και Αυτοδίκαιες Αποχωρήσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2024 (πριν από τις ανακλήσεις)

 

Άρθρο 21 (Ν.2946/2001)

1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγός τους.

2. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο.

 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται σε οργανικές θέσεις, διανύουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία κατά τη διάρκεια της οποίας απολύονται για λόγους που ανάγονται στην υπηρεσία τους μόνο μετά από απόφαση του ΠΥΣΠΕ .

Οι δόκιμοι υπάλληλοι παρακολουθούν υποχρεωτικά προγράμματα εισαγωγικής εκπ/σης .

Μέσα σε τρεις μήνες από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας το ΠΥΣΠΕ υποχρεούται να αποφασίσει αν ο δόκιμος υπάλληλος είναι κατάλληλος για μονιμοποίηση. Για το σκοπό αυτό συνεκτιμά τα προσόντα του υπάλληλου όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου.

Ο υπάλληλος που κρίνεται κατάλληλος για μονιμοποίηση μονιμοποιείται.

Ο υπάλληλος που κρίνεται ακατάλληλος απολύεται.

Με το νέο κώδικα δημοσίων υπαλλήλων, στο άρθρο 40 απλουστεύεται η διαδικασία μονιμοποίησης των υπαλλήλων. Ειδικότερα, η μονιμοποίηση πραγματοποιείται αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας, εκτός και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. πειθαρχική ποινή, πειθαρχική εκκρεμότητα και δυσμενής έκθεση αξιολόγησης), οπότε για τη μονιμοποίηση αποφαίνεται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.

Νεοδιόριστοι: Τα βήματα και οι διαδικασίες που ακολουθούνται μετά την ανακοίνωση των διορισμών 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα μόρια ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ δεν περιλαμβάνουν καθόλου μονάδες δυσμενών συνθηκών (δηλ. τα μόρια που σου δίνουν τα σχολεία).

Τα μόρια απόσπασης υπολογίζονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο από τα μόρια μετάθεσης 


 

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και των μεταταγμένων εκπαιδευτικών.
ΣΧΕΤ.: το υπ’ αριθ. 137644/Ε1/03-09-2015 έγγραφο ΥΠΑΙΘ «Οδηγίες για τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις»

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετάταξης εκπαιδευτικών σε κλάδους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διορισμού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γενική Εκπαίδευση, και εν όψει της επικείμενης πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στις προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και των μεταταγμένων εκπαιδευτικών.

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που τυχόν δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, καλούνται να την ολοκληρώσουν άμεσα και στη συνέχεια να προβούν στην προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από κοινού με τους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς και τους ευρισκόμενους στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικούς και, τέλος, στην τοποθέτηση των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και των προς απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών.

Η προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με τα ΦΕΚ 1818Γ’/10-08-2021 και 1819Γ’/10-08-2021 με υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας έως την Δευτέρα 23-08-2021, καθώς και των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν με τα ΦΕΚ 1762Γ΄/02-08-2021 και 1801Γ΄/06-08-2021 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 154/1996 (ΦΕΚ Α’115), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ΠΔ 144/1997 (ΦΕΚ Α`127). Προς διευκόλυνσή σας, παρατίθενται οι οικείες διατάξεις σε σειρά αντίστοιχων ενεργειών:

1. «…οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού…». (ΠΔ 144/1997).

2. «Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών». (ΠΔ 144/1997)

3. «Οι ανωτέρω εκπ/κοί τοποθετούνται οριστικά σύμφωνα με την διαδικασία των μεταθέσεων μέσα στην ίδια περιοχή και τις διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφο 6 του Ν.2413/1996» (ΠΔ 144/1997)

4. «…Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οριστικά, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού συμβουλίου, σε σχολεία της περιοχής μετάθεσης, τα οποία δεν είχαν περιλάβει στις προτιμήσεις τους, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης από το επόμενο σχολικό έτος για βελτίωση της τοποθέτησής τους για σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης μόνο του ίδιου νομού και συγκρίνονται με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς» [παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α’78)]

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟ/ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ/ΒΘΜΙΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 2020-2023

Οδηγός Δικαιωμάτων Νεοδιόριστου: Μεταθέσεις, Αποσπάσεις, Μισθολογικά Και Άδειες

 

Google Play Store badge EN.svg E-WALL
Κατεβάστε την εφαρμογή μας για άμεση ενημέρωση

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω
[email protected]

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα

FB / Instagram / Twitter / Pinterest / Linkedin

Ακολουθήστε το e-wall στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η ομάδα του e-wall!!

Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω