εκπαιδευτικών

Πρέπει άμεσα να υπάρξει ένα κεντρικά θεσπισμένο σύστημα θωράκισης των εκπαιδευτικών από παράλογες καταγγελίες, πράξεις εκφοβισμού, αλλά και κινήσεις δημόσιας διαπόμπευσης.

Πρέπει άμεσα να υπάρξει ένα κεντρικά θεσπισμένο σύστημα θωράκισης των εκπαιδευτικών από παράλογες καταγγελίες, πράξεις εκφοβισμού, αλλά και κινήσεις δημόσιας διαπόμπευσης.

ΘΕΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Με αφορμή συμβάντα που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, κρίνεται απαραίτητο να εντείνουμε τον αγώνα μας ώστε να υπάρξει ένα κεντρικά θεσπισμένο σύστημα θωράκισης των εκπαιδευτικών από παράλογες καταγγελίες, πράξεις εκφοβισμού αλλά και κινήσεις δημόσιας διαπόμπευσης.

Σε πρόσφατες περιπτώσεις συναδέλφων μας, βρεθήκαμε άμεσα δίπλα τους. Έχουμε τονίσει ότι ο σύλλογος τους στηρίζει τόσο ηθικά όσο και με παροχή νομικής προστασίας, αν αυτό χρειαστεί.

Μεταφορά και κατάργηση αρμοδιοτήτων Σχολικών Επιτροπών / Προκαθορισμένη προκαταβολή στους διευθυντές των σχολείων

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, η επίλυση προβλημάτων και διαφωνιών με διάλογο και σύνεση πρέπει να είναι προτεραιότητα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να επιτρέψουμε να διασύρονται συνάδελφοι, σχολεία, αλλά και το σύνολο των εκπαιδευτικών λειτουργών.

Κάθε τέτοια προσπάθεια πρέπει να μας βρίσκει απέναντι της!

Γιάννης Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ Ρεθύμνου εκλεγμένος με τη Δημοκρατική Συνεργασία

Προσωπικά δεδομένα – Οδηγός για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΣΕΠΕ Ρεθύμνου:

Μετά το πρόσφατο περιστατικό με τις τέσσερις συναδέλφους μας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου και την καταγγελία τους από μαθητή, επειδή συμμετείχαν σε μια νόμιμη προκηρυγμένη απεργία, έρχονται να προστεθούν κι άλλα ζητήματα τα οποία ταλαιπωρούν τις σχολικές κοινότητες εδώ και αρκετό καιρό.

Παρατηρούμε συχνά, γονείς να στοχοποιούν μαθητές, εκπαιδευτικούς, διευθυντές, ακόμη κι ολόκληρες σχολικές κοινότητες κρίνοντας τους πάντες, μέσα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης ( facebook, messenger, viber), ακόμη και κάνοντας μηνύσεις και καταγγελίες (περίοδο πανδημίας), δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα δυσπιστίας προς τους εκπαιδευτικούς μας και γενικά την Δημόσια Παιδεία.

Αντί να γίνεται προσπάθεια εύρεσης λύσης για το καλό των παιδιών από κοινού με τους γονείς και τη σχολική μονάδα, προσφεύγουμε στον ¨λιθοβολισμό¨ ( καταγγελίες, μηνύσεις, στοχοποίηση κτλ).

Η πολλαπλή κρίση δημιουργεί φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού που επιχειρούν να αθωώσουν τις πολιτικές της κυβέρνησης.

Η επίθεση στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς δεν είναι επίθεση στην κυβερνητική πολιτική αλλά στους ανθρώπους που βάζουν πλάτη για τη μόρφωση των μαθητών-παιδιών μας. Δυστυχώς ως εκπαιδευτικοί, νιώθουμε απροστάτευτοι κι εκτεθειμένοι μπροστά σε όλη αυτή την λαίλαπα.

Ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο / Νέος νόμος της ΕΕ για τη λογοκρισία: “παραπλανητικές” αναρτήσεις που θα διαγράφονται αμέσως ή καταστολή της διαφωνίας!

Τα ζητήματα αυτά έχουν αναδειχθεί και από την Ομοσπονδία μας τα προηγούμενα χρόνια και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν έχει μεριμνήσει για να προστατεύσει τους εκπαιδευτικούς.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, καταγγέλλει με τον πιο εμφατικό τρόπο τις παραπάνω τακτικές και στηρίζει κάθε εκπαιδευτικό που αντιμετωπίζει παρόμοιες συμπεριφορές.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να θωρακίσει θεσμικά τους εκπαιδευτικούς και να αναλάβει τις ευθύνες του για την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΒΘΜΙΑΣ – Δ/ΒΘΜΙΑΣ & ΟΛΙΓΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΒΘΜΙΑΣ – Δ/ΒΘΜΙΑΣ & ΟΛΙΓΟΘΕΣΕΩΝ

H νομοθεσία ορίζει σαφώς τόσο το εργασιακό όσο και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών

Το διδακτικό και εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (167 Α’) και το άρθρο 101 του ν. 4823/2021 (136 Α’).

Διδακτικό ωράριο

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 24 ώρες την εβδομάδα, ενώ το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 23 ώρες την εβδομάδα. Το διδακτικό ωράριο μπορεί να μειωθεί για τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που έχουν εξαρτώμενο τέκνο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση.

Εργασιακό ωράριο

Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 30 ώρες την εβδομάδα. Το εργασιακό ωράριο περιλαμβάνει το διδακτικό ωράριο, καθώς και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των μαθημάτων, τη διόρθωση εργασιών, την αξιολόγηση των μαθητών, την οργάνωση και τη συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις, καθώς και για την τήρηση των διοικητικών υποχρεώσεων των εκπαιδευτικών.

Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με την § 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985, όπως έχει τροποποιηθεί με την § 2 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021.
Από την διατύπωση των δύο ως άνω προβλέψεων και από την νομολογία που έχει κρίνει το ζήτημα των ορίων διδακτικής αλλά και διοικητικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών προκύπτει σαφώς ότι υφίσταται διάκριση μεταξύ του διδακτικού ωραρίου, που ορίζεται σαφώς και του ωραρίου εργασίας, το οποίο σχετίζεται με την ανάθεση ορισμένου διοικητικού έργου.
Ώρες διδασκαλίας είναι αυτές, που παρέχονται εντός της τάξης (συμπεριλαμβανομένων και των διαλειμμάτων) και δεν μπορεί να υπερβεί κατά περίπτωση τις οριζόμενες τον νόμο διατάξεις ενώ από την άλλη πλευρά το διοικητικό έργο, το οποίο μπορεί να τους ανατεθεί, συνδέεται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε εορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών κλπ.
Σε περίπτωση, που στον/στην εκπαιδευτικό δεν έχει ανατεθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό/διοικητικό έργο, δικαιούται να αποχωρήσει από το σχολείο μετά την λήξη του διδακτικού του ωραρίου ή να προσέλθει πριν την έναρξη του εάν η έναρξη του διδακτικού ωραρίου δεν συμπίπτει με την έναρξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 438/2009, Α Δημοσίευση).
Αντιστοίχως, έχει κριθεί από την νομολογία των Δικαστηρίων ότι η αντικατάσταση εκπαιδευτικού, που λείπει ή η κάλυψη κενού ή η απασχόληση των μαθητών/τριων με οποιονδήποτε τρόπο, σαφώς συνιστά παροχή διδακτικού έργου.
Υπό την έννοια αυτή, η ανάθεση απασχόλησης των μαθητών/τριων ή η αντικατάσταση εκπαιδευτικού ή η κάλυψη κενού θα πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:

Εκπαιδευτικοί με πλήρες διδακτικό ωράριο δεν υποχρεούνται να καλύπτουν κενά λόγω απουσίας άλλου εκπαιδευτικού ή να απασχολούν τους μαθητές με οποιοδήποτε τρόπο.

Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση παραμονής στο σχολείο από την έναρξη έως τη λήξη λειτουργίας (8πμ-2μμ). Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά μόνο για τις ώρες διδακτικής απασχόλησης και επιπλέον μόνο εφόσον τους έχει ανατεθεί συγκεκριμένο διοικητικό έργο. Με την ολοκλήρωση αυτών δικαιούνται να αποχωρούν από το χώρο εργασίας.

Διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις των ωρολογίων προγραμμάτων των 1/θέσιων, 2/θέσιων και 3/θέσιων σχολείων, στα οποία υπηρετούν εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 και καλούνται να εφαρμόσουν τα ανωτέρω ωρολόγια προγράμματα – 30 ώρες στα 1/θέσια και 2/θέσια και 27 ώρες στα 3/θέσια δημοτικά σχολεία, δηλαδή να διδάξουν επιπλέον ώρες πέραν του υποχρεωτικού τους 25ωρου εβδομαδιαίου ωραρίου, δικαιούνται για τις ώρες αυτές αμοιβή ως υπερωριακή απασχόληση.

Έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις που προβλέπουν την ανάθεση υπερωριακής εργασίας μέχρι (5) πέντε ώρες εβδομαδιαίως και όχι περισσότερες από (20) είκοσι το μήνα, σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Δημοτικά Σχολεία.

Στις αποφάσεις γίνεται αναφορά και στην 26020/Ε2/16-02-2016 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

«Πληροφορίες σχετικά με υπερωριακή αποζημίωση των εκπαιδευτικών» που μεταξύ των άλλων ορίζει ότι για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητας του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ περίπου και για μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως».

 

Ωράριο προϊσταμένων / 4/θεσιο και 5/θεσιο ολιγοθέσιο σχολείο:

 • Ωράριο Προϊσταμένου 18 ωρες και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί 21-24.
 • Ωράριο ολιγοθέσιων: όλοι 25 ωρες
 • Διευθυντές νηπιαγωγείων 4/θέσεων και 5/θέσεων, 20 ώρες.
 • Διευθυντές 6/θέσιων δημοτικών σχολείων, 12 ώρες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

363889295 303470359005945 7447524025521872809 n

Διδακτικό Ωράριο Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • 23 ώρες, εάν έχουν έως 6 έτη υπηρεσίας
 • 21 ώρες, εάν έχουν από 6 έτη και μία μέρα υπηρεσίας έως 12 έτη υπηρεσίας
 • 20 ώρες, εάν έχουν πάνω από 12 έτη υπηρεσίας (Επεξεργάστηκε μετά από ανάγνωση της πλέον πρόσφατης έκδοσης του νόμου.

 

Διευθυντές Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών λυκείων με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών:

8 ώρες όταν λειτουργούν με 3 έως 5 τμήματα τάξεων
7 ώρες όταν λειτουργούν με 6 έως 9 τμήματα τάξεων
5 ώρες όταν λειτουργούν με 10 έως 12 τμήματα τάξεων και
3 ώρες όταν λειτουργούν με περισσότερα από 12 τμήματα τάξεων

Τι ισχύει με τις αναλήψεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-2023 / Ενημέρωση για τη Λήξη διδακτικού έτους

Εγκύκλιος για τον προγραμματισμό σχολικών μονάδων για τη σχολική χρονιά 2023-2024 (Ωρολόγια προγράμματα, Κατανομή Τμημάτων, Ωράριο εκπαιδευτικών, Αναθέσεις μαθημάτων)!!

 

 

Ερώτηση 25 βουλευτών: Το πρόβλημα της στέγασης φοιτητών και εκπαιδευτικών

Ερώτηση 25 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Το πρόβλημα της στέγασης φοιτητών και εκπαιδευτικών

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Να ενταχθεί η Πάτρα στις πανεπιστημιουπόλεις που θα ανεγερθούν φοιτητικές κατοικίες

Ερώτηση 25 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που θίγει το μείζον πρόβλημα της φοιτητικής στέγης στην Πάτρα και σε όλη την Ελλάδα, καθώς και το αντίστοιχο των αναπληρωτών ή νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και των δημοσίων υπαλλήλων που μετακινούνται μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου.

Η ερώτηση που απευθύνεται στους υπουργούς Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περιγράφει την εξαιρετικά δύσκολη υφιστάμενη κατάσταση στην αναζήτηση στέγης από τους φοιτητές και τους γονείς τους λόγω της μικρής προσφοράς ενοικιαζόμενων σπιτιών από τη μια και των υψηλών ενοικίων από την άλλη, φαινόμενα που όπως αναφέρεται και στην ερώτηση αλληλοτροφοδοτούνται. Εφημερίες εκπαιδευτικών / Καθήκοντα και αρμοδιότητές!

Αυτή η δυσοίωνη κατάσταση αφορά και στους αναπληρωτές ή νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και δημόσιους υπαλλήλους, η οποία στις τουριστικές περιοχές της χώρας καθίσταται λειτουργικός και οικονομικός Γολγοθάς. Μάλιστα το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στην εύρεση σπιτιού για μίσθωση αλλά και στη διάρκεια αυτής, αφού στις τουριστικές περιοχές φοιτητές και εκπαιδευτικοί υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τη ενοικιαζόμενη στέγη πριν το πέρας της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με την ακρίβεια στα είδη πρώτης και σε ρεύμα, τηλέφωνο-ίντερνετ, νερό, έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω απόγνωση τα ελληνικά νοικοκυριά που έχουν παιδί φοιτητή σε άλλη πόλη ή ο εκπαιδευτικός-δημόσιος υπάλληλος είναι αναγκασμένος να διατηρεί δύο σπίτια, ένα στον τόπο μόνιμης διαμονής του και έναν στον τόπο εργασίας του.

Στην ερώτηση αναφέρεται συγκεκριμένα και το θέμα της φοιτητικής στέγης στην Πάτρα, καθώς και πρόταση για ένταξη της αχαϊκής πρωτεύουσας στις πανεπιστημιουπόλεις που θα ανεγερθούν φοιτητικές κατοικίες, συμπλέοντας με το αίτημα και τις προτάσεις των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τέλος, προτείνεται η περαιτέρω αύξηση της επιδότησης στέγης για τους φοιτητές και η εξεύρεση λύσεων με επίδομα ενοικίου σε αναπληρωτές-νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους σύμφωνα με την υπάρχουσα εμπειρία.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Οι βουλευτές που εκλέγονται από κάθε κόμμα και η σύνθεση του νέου Κοινοβουλίου μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
• Εσωτερικών
• Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: «Το πρόβλημα της στέγασης φοιτητών και εκπαιδευτικών»

Η δυσκολία στην εύρεση στέγης από τους φοιτητές και από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αποτελεί πια ένα μείζον πρόβλημα για την κοινωνία και την εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού μας συστήματος σε όλες τις βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο. Για μια ακόμη χρονιά οικογένειες ταλαιπωρούνται και βρίσκονται στα όρια της απόγνωσης, αφού τόσο η έλλειψη στέγης σε συγκεκριμένες περιοχές όσο και τα υψηλά ενοίκια, φαινόμενα που αλληλοτροφοδοτούνται, προκαλούν αλυσιδωτές συνέπειες που οδηγούν σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και στο έσχατο σημείο της παραίτησης από τις σπουδές και την ανάληψη των καθηκόντων του εκπαιδευτικού αντίστοιχα.
Ενδεικτικά και σύμφωνα με έγκυρα ερευνητικά δημοσιεύματα στον τύπο, η μέση άνοδος των ζητούμενων μέσων τιμών φτάνει στο 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και η μέση τιμή ενοικίου μια φοιτητικής κατοικίας να ανέρχεται στα 9,1 ευρώ/τ.μ. Στοιχεία που αφορούν σε όλη την ελληνική επικράτεια, με την Αθήνα να κρατάει τα σκήπτρα αλλά και με τις ιδιαίτερες συνθήκες των εκάστοτε πόλεων που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα να οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Το ίδιο τραγική είναι η κατάσταση για όποιον εκπαιδευτικό, δημόσιο υπάλληλο ή υγειονομικό μετατεθεί ή διοριστεί σε τουριστική περιοχή τη συγκεκριμένη περίοδο και είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένος να αναζητήσει στέγη.
Χωρίς να μηδενίζουμε, η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος κατά 500 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ανέρχεται δηλαδή στο ποσό των 1.500 ευρώ, ενώ σε περίπτωση συγκατοίκησης φτάνει τα 2.000 ευρώ, είναι κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο, το πρόβλημα έχει διογκωθεί τόσο πολύ που μάλλον θα αποδειχθεί χρήσιμη μεν, ανεπαρκής δε. Αν σε όλα αυτά συνυπολογίσουμε τα έξοδα για το ηλεκτρικό ρεύμα, το internet και το νερό, καθώς και την ακρίβεια στα βασικά προϊόντα, γίνεται κατανοητό ότι τα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά που έχουν παιδιά φοιτητές σε άλλη πόλη από αυτήν της βασικής τους διαμονής ή το ένα μέλος πρέπει να μετακινηθεί λόγω διορισμού, δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν.
Επιπλέον και σε ό,τι αφορά την Πάτρα, το πρόβλημα θα γίνει μεγαλύτερο στο μέλλον, αφού η αχαϊκή πρωτεύουσα, με έναν από τους μεγαλύτερους φοιτητικούς πληθυσμούς στη χώρα λόγω των πανεπιστημιακών της ιδρυμάτων, έχει εξαιρεθεί από το πρόγραμμα ανέγερσης φοιτητικών κατοικιών που έχει δρομολογηθεί για άλλες ελληνικές πανεπιστημιουπόλεις. Στο σημείο αυτό να προσθέσουμε την κραυγή αγωνίας των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου Πατρών που επανειλημμένα θέτoυν το ζήτημα για εξεύρεση βιώσιμων λύσεων, οι οποίες κατά τη γνώμη μας δεν θα ανακόπτουν την υγιή τουριστική ανάπτυξη των πόλεων που φιλοξενούν φοιτητές, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
Επειδή, οι φοιτητές αποτελούν κύριο παράγοντα ανάπτυξης για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, τις πόλεις που τα φιλοξενούν και τη χώρα.
Επειδή, πρέπει επιτέλους να μπει μια τάξη στο πρόβλημα της αύξησης των ενοικίων και της παροχής στέγης, που έχει μεγεθυνθεί τα τελευταία χρόνια.
Επειδή, η απρόσκοπτη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην εργασία αποτελούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα της πολιτείας μας και των δυτικών κοινωνιών. Μισθολόγιο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών!!

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν άμεσα για την εξεύρεση λύσεων, όπως λόγου χάρη με την περαιτέρω αύξηση του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών και τη συνακόλουθη δημιουργία κινήτρων για συγκατοίκηση;
2. Θα υπάρξει παρέμβαση και ενίσχυση στους δήμους για την υιοθέτηση πρακτικών όπως αυτή στα Δωδεκάνησα που δεσμεύτηκε ποσό 150.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους του Δήμου Ρόδου, προκειμένου να δοθεί ως επίδομα ενοικίου σε όλους τους αναπληρωτές Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2022-23.
3. Θα προχωρήσουν στην ένταξη και άλλων πόλεων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών, στα προγράμματα ανέγερσης φοιτητικών κατοικιών και θα χρηματοδοτήσουν την ανέγερση σύγχρονης φοιτητικής εστίας 200 δωματίων, το κόστος της οποίας σύμφωνα με τι πρυτανικές αρχές υπολογίζεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ, ούτως ώστε μαζί με τις άμεσες παρεμβάσεις, όπως η συγκεκριμένη, να αντιμετωπιστεί το θέμα της φοιτητικής στέγης μακροπρόθεσμα, όπως π.χ. έχει και ορθά δρομολογηθεί για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και οι επιτυχόντες υποψήφιοι στις πανελλαδικές να επιλέγουν με βάση το αντικείμενο που θέλουν να σπουδάσουν και όχι με τον τόπο που αναγκαστικά πρέπει να μείνουν;
4. Τέλος, θα έρθουν σε επαφή με τους φορείς των ιδιοκτητών ακινήτων για αμοιβαία συμφωνία δημιουργίας κινήτρων, ούτως ώστε να μην αντιμετωπίζονται οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί ή οι δημόσιοι υπάλληλοι είτε ως πολίτες β’ κατηγορίας είτε ως «θύματα» για οικονομική αφαίμαξη;
Οι ερωτώντες Βουλευτές

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αποστολάκης Ευάγγελος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Γαβρήλος Γεώργιος
Γιαννούλης Χρήστος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)
Ηλιόπουλος Όθων
Καλαματιανός Διονύσιος
Κασιμάτη Νίνα
Κοντοτόλη Μαρίνα
Μάλαμα Κυριακή
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)
Παπαηλιού Γεώργιος
Παππάς Νικόλαος (Νίκος)
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σαρακιώτης Ιωάννης
Τζούφη Μερόπη
Φωτίου Θεανώ
Χρηστίδου Ραλλία

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

ΠΑΡΑΜΟΝΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ

Με ανάρτηση του ο Ιωάννης Γουτζουρης μας ενημερώνει: Υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο Εκπαιδευτικού Προσωπικού όλων των κλάδων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ):
 • 23 ώρες, εάν έχουν έως 6 έτη υπηρεσίας
 • 21 ώρες, εάν έχουν από 6 έτη και μία μέρα υπηρεσίας έως 12 έτη υπηρεσίας
 • 20 ώρες, εάν έχουν πάνω από 12 έτη υπηρεσίας (Επεξεργάστηκε μετά από ανάγνωση της πλέον πρόσφατης έκδοσης του νόμου.

Ωστόσο σύμφωνα με έγγραφο του 2013 υπάρχει διευκρίνιση ότι ισχύουν 18 ώρες για πάνω από 20 έτη υπηρεσίας)

 

H κείμενη νομοθεσία όσο και η νομολογία των δικαστηρίων ορίζουν σαφώς τόσο το εργασιακό όσο και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών:
Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται με
α) την § 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε με την § Θ2, περ.2, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και
β) την § 3 του άρθρου 48 του ν. 2413/1996.
Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με την § 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985, όπως έχει τροποποιηθεί με την § 2 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021.
Από την διατύπωση των δύο ως άνω προβλέψεων και από την νομολογία που έχει κρίνει το ζήτημα των ορίων διδακτικής αλλά και διοικητικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών προκύπτει σαφώς ότι υφίσταται διάκριση μεταξύ του διδακτικού ωραρίου, που ορίζεται σαφώς και του ωραρίου εργασίας, το οποίο σχετίζεται με την ανάθεση ορισμένου διοικητικού έργου.
Ώρες διδασκαλίας είναι αυτές, που παρέχονται εντός της τάξης (συμπεριλαμβανομένων και των διαλειμμάτων) και δεν μπορεί να υπερβεί κατά περίπτωση τις οριζόμενες τον νόμο διατάξεις ενώ από την άλλη πλευρά το διοικητικό έργο, το οποίο μπορεί να τους ανατεθεί, συνδέεται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε εορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών κλπ.
Σε περίπτωση, που στον/στην εκπαιδευτικό δεν έχει ανατεθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό/διοικητικό έργο, δικαιούται να αποχωρήσει από το σχολείο μετά την λήξη του διδακτικού του ωραρίου ή να προσέλθει πριν την έναρξη του εάν η έναρξη του διδακτικού ωραρίου δεν συμπίπτει με την έναρξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 438/2009, Α Δημοσίευση).
Αντιστοίχως, έχει κριθεί από την νομολογία των Δικαστηρίων ότι η αντικατάσταση εκπαιδευτικού, που λείπει ή η κάλυψη κενού ή η απασχόληση των μαθητών/τριων με οποιονδήποτε τρόπο, σαφώς συνιστά παροχή διδακτικού έργου.
Υπό την έννοια αυτή, η ανάθεση απασχόλησης των μαθητών/τριων ή η αντικατάσταση εκπαιδευτικού ή η κάλυψη κενού θα πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:

Εκπαιδευτικοί με πλήρες διδακτικό ωράριο δεν υποχρεούνται να καλύπτουν κενά λόγω απουσίας άλλου εκπαιδευτικού ή να απασχολούν τους μαθητές με οποιοδήποτε τρόπο.

Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση παραμονής στο σχολείο από την έναρξη έως τη λήξη λειτουργίας (8πμ-2μμ). Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά μόνο για τις ώρες διδακτικής απασχόλησης και επιπλέον μόνο εφόσον τους έχει ανατεθεί συγκεκριμένο διοικητικό έργο. Με την ολοκλήρωση αυτών δικαιούνται να αποχωρούν από το χώρο εργασίας.

ΟΛΜΕ (Νομική υπηρεσία) – 18.02.2022

Εφημερίες εκπαιδευτικών / Καθήκοντα και αρμοδιότητές!

Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εφημερεύοντες και καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους. Αντίγραφο του πρακτικού αναρτάται στο γραφείο του διευθυντή και στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Κατά τη σύνταξη των κανόνων εφημερίας δίνεται προτεραιότητα στην επιτήρηση και τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και σε ό,τι έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλειά τους. Επίσης ορίζεται ο χρόνος προσέλευσης των εφημερευόντων, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δεκαπέντε (15) λεπτών πριν την έναρξη των μαθημάτων, καθώς και ο χρόνος αποχώρησής τους.

Από όλες τις εφημερίες & τα εξωδιδακτικα απαλλάσσονται οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται σε περισσότερα από 3 σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου! 

Ο Μύθος για τις αργίες στην ελληνική εκπαίδευση, Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών & οι μεγάλες δυσκολίες του επαγγέλματος

 •  Οι εφημερεύοντες προσέρχονται στο σχολείο 15′ πριν την έναρξη των μαθημάτων και αποχωρούν 5′ μετά τη λήξη, αφού φύγουν όλοι οι μαθητές.
 • Ελέγχουν την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και της αυλής.
 • Φροντίζουν για τη σύνταξη των μαθητών στην πρωινή προσευχή.
 • Είναι αρμόδιοι για την τήρηση του ωραρίου διδασκαλίας και των διαλειμμάτων (κουδούνι).
 • Συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την αποχώρηση όλων των μαθητών από τις αίθουσες κατά το διαλείμματα και κατά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου.
 • Επιτηρούν τους μαθητές στα διαλείμματα κατανέμοντας μεταξύ των (οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί) τους χώρους, ώστε να υπάρχει παντού επίβλεψη, η οποία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών.
 • Ελέγχουν τον αύλειο χώρο, ώστε να αποτρέπεται η προσέγγιση ή η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με τη σχολική κοινότητα και δεν είναι δικαιολογημένη η εκεί παρουσία τους.

Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 12 και 18 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4559/18 (ΦΕΚ 142/Α/3-8-2018) άρθρο 23, καθώς και τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019- 2020 με αριθμ. πρωτ. 136712/Δ1/05-09-2019 (ΑΔΑ Ω3ΥΝ4653ΠΣ-ΤΛΨ) και στην εγκύκλιο λειτουργίας των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 με αριθμ. πρωτ. 136727/Δ1/05-09-2019 (ΑΔΑ ΩΘΚΞ4653ΠΣΞΗ2), και συγκεκριμένα:

Η μοριοδότηση των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Δυσπρόσιτα (κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ) καταστήματα κράτησης κ.α

Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική τους ακεραιότητα, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών (παρ. 1, άρθρο 12, ΠΔ 79/2017, ΦΕΚ 109Α).

Καθορίζουμε το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου, των παρακάτω κλάδων, οι οποίοι εργάζονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως εξής: 1) Των κλάδων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ), 25 ώρες αν έχουν μέχρι 5 έτη υπηρεσίας 24 ώρες αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας 23 ώρες αν έχουν μέχρι 15 έτη υπηρεσίας 22 ώρες αν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας 21 ώρες αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας 2) Του Κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) τριάντα (30) ώρες.
Υπουργική Απόφαση 66082/Δ3/2018 – ΦΕΚ 1585/Β/8-5-2018
367992377 6455528457835681 3244396834834595460 n 367895482 1696135514188521 6708728530064883658 n
367862384 833140021581808 2145772262907382457 n 367926630 286627300637499 8091612722286845978 n

Μισθολόγιο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών!!

Μισθολόγιο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών!!

Στα 906 ευρώ πλέον ο πρώτος μισθός – Μετα τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έχουμε αυξήσεις στα καθαρά ποσά.

Ο συνάδελφος Λάμπρος Σιδεράς διαχειριστής της σελίδας μισθολογικά εργασιακά εκπ/κων μας ενημερώνει για τα καθαρά ποσά των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανα ΜΚ.

Οδηγός Δικαιωμάτων Νεοδιόριστου: Μεταθέσεις, Αποσπάσεις, Μισθολογικά Και Άδειες

328341286 966870127634093 4965648554722800411 n

 Ο πίνακας με τους καθαρούς μισθούς των αναπληρωτών από Daskalopedia

 

μισθολογιο

 

Καθαρά ποσά των μόνιμων εκπαιδευτικών (πίνακας) – Ποιες κρατήσεις καταργούνται από 1/1/2023 στη μισθοδοσία για αναπληρωτές & μόνιμους εκπαιδευτικούς

Βουλή: Να σταματήσουν οι διώξεις και η τρομοκράτηση των εκπαιδευτικών

Βουλή – ΚΚΕ / Το παρόν διδακτικό έτος και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες έχει αναπτυχθεί μια ‘’βιομηχανία’’ διώξεων εκπαιδευτικών και ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης από την ΔΔΕ Πειραιά, που συνεχίζεται και κλιμακώνεται.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Αποκορύφωμα αποτέλεσε η τελευταία μέρα λειτουργίας των σχολείων (30/6/2023) όπου 7 εκπαιδευτικοί έλαβαν τηλεφώνημα από το πειθαρχικό τμήμα της ΔΔΕ Πειραιά για να παρουσιαστούν και να παραλάβουν την κλήση τους. Όλοι παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το παράπτωμα «της αναξιοπρεπούς ή της ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς», που περιλαμβάνεται στον αντιδραστικό Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Άρθρο του Δημήτρη Κουτσούμπα στο e-wall: Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πολύ καλά ποιος βρέθηκε και ποιος θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα τους

Τέσσερα μέλη της ΕΛΜΕ Πειραιά διώκονται για την συμμετοχή τους σε κινητοποίηση της ΕΛΜΕ Πειραιά ενάντια στις εξετάσεις Pisa, που κατηγοριοποιούν ταξικά ακόμα περισσότερο μαθητές και σχολεία, έξω από το 1ο Γυμνάσιο Κερατσινίου. Δύο μέλη της ΕΛΜΕ Πειραιά αντιμετωπίζουν πειθαρχικά την ίδια κατηγορία, επειδή συμμετείχαν στην κινητοποίηση το 2020 για την επέτειο από την δολοφονία του 15χρονου Α. Γρηγορόπουλου. Ένα μέλος της ΕΛΜΕ Πειραιά πέρα από «ανάρμοστη συμπεριφορά» κατηγορείται και για «κακόβουλη άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊστάμενης αρχής» γιατί σε ηλεκτρονικό του μήνυμα προς τους συναδέλφους του σχολείου του σχολίασε την εγκύκλιο του -πρώην- Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Κόπτση, μία μέρα μετά την κατάρρευση της Τράπεζας Θεμάτων κι ενώ η ΟΛΜΕ και η ΕΛΜΕ Πειραιά είχαν βγάλει σχετική ανακοίνωση-καταγγελία.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με πληροφορίες διεξάγεται και νέα προκαταρκτική ΕΔΕ, αυτή τη φορά για το ΕΝΕΕΓΥΛ Δραπετσώνας. Πρόκειται για το σχολείο εκείνο, όπου, χάρη στην παρέμβαση-κινητοποίηση της ΕΛΜΕ Πειραιά και της Ένωσης Γονέων Κερατσινίου-Δραπετσώνας, αποτράπηκε μετακίνηση 13 μαθητών στα Άνω Λιόσια. Οι βουλευτές που εκλέγονται από κάθε κόμμα και η σύνθεση του νέου Κοινοβουλίου μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχες πρακτικές έχουν ακολουθηθεί σε 2 διευθυντές εκπαιδευτικούς του Πειραιά που συμμετείχαν σε νόμιμα προκηρυγμένη απεργία-αποχή που είχε κηρύξει το συνδικαλιστικό τους όργανο, ενώ το ίδιο έχει γίνει και σε διάφορες άλλες ΔΔΕ (π.χ. Ά Αθήνας, Β΄Αθήνας) και ΔΙΠΕ (π.χ. Β΄Αθήνας) της Αττικής με διάφορες αφορμές απέναντι σε εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται και διεκδικούν τα σύγχρονα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

Στον Πειραιά, επίσης, συνεχείς οχλήσεις δέχονται και άλλοι εκπαιδευτικοί, όπου η ΔΔΕ τους ζητάει «διευκρινήσεις» με κάθε αφορμή δημιουργώντας αναστάτωση στην λειτουργία των σχολείων, ενώ υπήρξε και κλήση σε απολογία εκπαιδευτικού από τη Δυτική Αττική μετά από αίτημα του Διευθυντή ΔΕ Πειραιά γιατί ασκήθηκε κριτική στην δράση του ενάντια στους εκπαιδευτικούς και την ΕΛΜΕ Πειραιά.

Αναδεικνύεται μια ενορχηστρωμένη επίθεση απέναντι στις φωνές των εκπαιδευτικών που υπερασπίζονται το δημόσιο και δωρεάν σχολείο χωρίς καμία επιχειρηματική λειτουργία, που διεκδικούν να λυθούν από τους αρμόδιους τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει στη λειτουργία και ασφάλεια των σχολείων λόγω της διαχρονικής υποχρηματοδότησής τους, που αντιστέκονται στην προσπάθεια κατηγοριοποίησης των σχολείων και των μαθητών τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε:

– Να σταματήσει η επίδειξη αυταρχισμού από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και να μπουν οριστικά στο αρχείο οι διώξεις των εκπαιδευτικών.

– Να σταματήσει κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης της συνδικαλιστικής δράσης των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων που αγωνίζονται.

Οι Βουλευτές

Μανωλάκου Διαμάντω

Αμπατιέλος Νίκος

Γκιόκας Γιάννης

Δάγκα Βιβή

Διγενή Σεμίνα

Κανέλλη Λιάνα

Κατσώτης Χρήστος

Κτενά Αφροδίτη

Παφίλης Θανάσης

Τσοκάνης Χρήστος

Περί γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών / θα βρει απέναντί της σύσσωμη και ενωμένη την εκπαιδευτική κοινότητα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ         Περί γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών.

 

Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα γνωστών εκπαιδευτικών sites «φωτιά έχουν πάρει» τις τελευταίες ημέρες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναρτήσεις και τοποθετήσεις γεμάτες αγανάκτηση, οργή, απογοήτευση και τρόμο περί αλλαγής στον τρόπο πρόσληψης και διορισμού των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των εν λόγω sites η κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προσανατολίζεται στην άμεση αλλαγή του τρόπου πρόσληψης και διορισμού των εκπαιδευτικών εφαρμόζοντας ένα νέο υβριδικό-μικτό σύστημα, το οποίο αφενός θα περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις και αφετέρου θα αναγνωρίζει τα ακαδημαϊκά προσόντα και την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών υπό την προϋπόθεση να έχουν «πιάσει» τη βάση στις εξετάσεις. Ένα σύστημα το οποίο απαξιώνει με πρωτοφανή τρόπο τα πτυχία και τους κόπους χιλιάδων εκπαιδευτικών, που για χρόνια υπηρετούν τη δημόσια εκπαίδευση καλύπτοντας μέσω του «στρεβλού θεσμού του αναπληρωτή» πάγιες και ανελαστικές ανάγκες. Ενδεικτική της κατάστασης είναι η τελευταία σχολική χρόνια (2022-2023), κατά την οποία προσελήφθησαν περισσότεροι από 60.000 αναπληρωτές προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας. Και κάπου εδώ θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν αδιάφορο, άψυχο αριθμό 60.000 εκπαιδευτικών… Πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο και βαθύτερο από αυτό…

ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ (ΑΜΩ/ΑΠΩ) – ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ – ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ

Πρόκειται για περισσότερους από 60.000 εκπαιδευτικούς οι οποίοι βρίσκονται στις επάλξεις και στηρίζουν εδώ και πολλές δεκαετίες τη δημόσια εκπαίδευση,

Πρόκειται για περισσότερους από 60.000 εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν κοπιάσει πνευματικά, ψυχικά, συναισθηματικά και οικονομικά προκειμένου να αποκτήσουν ένα πλήθος απαιτητικών ακαδημαϊκών προσόντων, ώστε να είναι σε θέση να ασκήσουν το εκπαιδευτικό τους έργο σε κάποια σχολική αίθουσα,

Πρόκειται για περισσότερους από 60.000 εκπαιδευτικούς οι οποίοι με αυτοθυσία, κόπο και υπέρογκα έξοδα, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τη σχετική αμοιβή τους, εγκαταστάθηκαν για πολλούς μήνες στην άλλη άκρη της χώρας προκειμένου να στηρίξουν το ελληνικό δημόσιο σχολείο προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε κάθε μαθητή που τους έχει ανάγκη,

Πρόκειται για περισσότερους από 60.000 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είτε αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, είτε τα εξανάγκασαν να τους ακολουθήσουν στον τόπο πρόσληψής τους, οδηγώντας και τα ίδια σε μεγάλες και συχνά επώδυνες αλλαγές.

Επίδομα μη ληφθείσας αδείας / Αναλυτικός πίνακας ποσών αποζημίωσης αναπληρωτών!!

Πρόκειται για περισσότερους από 60.000 εκπαιδευτικούς που μετά από τόσες και μακρόχρονες θυσίες αναμένουν αν μη τι άλλο την ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους από την πολιτεία.

Αντ’ αυτού, η ίδια η πολιτεία την οποία επί σειρά ετών υπηρετούν σκοπεύει να ανταποδώσει τις προαναφερθείσες θυσίες με την υποβολή αυτών σε νέες εξετάσεις. Άραγε, τί καλούνται να αποδείξουν και σε ποιον; Μήπως την ικανότητά και την επάρκειά τους να διδάξουν; Μήπως την αξία τους να συνεχίσουν να βρίσκονται στο ελληνικό δημόσιο σχολείο που στηρίζεται εν πολλοίς σε αυτούς για τη λειτουργία του;

Είναι τουλάχιστον υποτιμητικό να έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο που οι εκπαιδευτικοί αποτελούν ίσως τον πιο μορφωμένο κλάδο του δημοσίου, κατέχοντας ένα πλήθος σημαντικών προσόντων (πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και χρήσης Η/Υ, ετήσια εκπαιδευτικά σεμινάρια κ.α.) και εν τέλει να αμφισβητείται η αξία, η επάρκεια και η ικανότητά τους να διδάσκουν και να υποβάλλονται εκ νέου σε εξετάσεις λες και δεν εξετάστηκαν αρκετές φορές προκειμένου να αποκτήσουν όλα αυτά τα προσόντα.

Είναι εξίσου υποτιμητικό οι εκπαιδευτικοί να άγονται και να φέρονται από τις διαθέσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων, οι οποίες  με ευκολία αλλάζουν το σύστημα διορισμών και προσλήψεων στην εκπαίδευση και να αντιμετωπίζονται σαν άβουλα πιόνια της δικής τους παρτίδας σκάκι.

Διευκρινίσεις για την προϋπηρεσία Α’ φάσης απο το ΥΠΑΙΘ / ΠΑΣΑΔ

Στα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το τίμημα ως προς την ίδια την ποιότητα της παρεχόμενης  εκπαίδευσης. Και αυτό γιατί αντί οι εκπαιδευτικοί να αγωνίζονται για την αριστεία και την επιτυχία των μαθητών τους ενδέχεται να αφοσιώνονται στη δική τους προσπάθεια για αριστεία και επιτυχία παραμελώντας ακούσια τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, εφόσον κάθε δύο χρόνια θα εξαναγκάζονται να αποδεικνύουν την αξία τους μέσω γραπτών εξετάσεων.

Και αλήθεια, ποιον θα εξυπηρετούσε ένα τέτοιο μικτό σύστημα προσλήψεων και διορισμών; Στην πραγματικότητα κανέναν, καθώς ακόμα και οι πιο νέοι δε θα είναι σε θέση πρόσληψης ή διορισμού, αφού και να γράψουν καλά στις εξετάσεις θα υστερούν σε σχέση με τους έχοντες προσόντα και προϋπηρεσία, γεγονός που θα προκαλέσει και τη δική τους αγανάκτηση και απογοήτευση. Αντιθέτως, με το υπάρχον σύστημα δόθηκε η ευκαιρία σε χιλιάδες νέους ανθρώπους να εργαστούν για πρώτη φορά ως αναπληρωτές και πολλοί από αυτούς να έχουν ήδη διοριστεί. Επομένως, το νέο σύστημα που σχεδιάζει να εφαρμόσει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα αποτελέσει νομοτελειακά ένα στρεβλό σύστημα διορισμών, το οποίο με τη σειρά του θα προστεθεί στον ήδη στρεβλό θεσμό του αναπληρωτή.

Κατόπιν αυτών απορρίπτουμε κατηγορηματικά και αποδοκιμάζουμε οποιαδήποτε προοπτική αλλαγής του συστήματος προσλήψεων και διορισμών. Και  επειδή «όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά», καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αφενός να τοποθετηθεί επί του φλέγοντος αυτού ζητήματος ξεκαθαρίζοντας τις προθέσεις της, και αφετέρου να ξανασκεφτεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο και να μην προβεί σε καμία ενέργεια, η οποία θα βρει απέναντί της σύσσωμη και ενωμένη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Περί πινάκων / Τι πρέπει να γνωρίζουμε για Προσωρινούς – Οριστικούς & Εκκαθαρισμένους Πίνακες

Αίτηση θεραπείας / Πώς εφαρμόζεται – Τι ισχύει για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ!

 

Με εκτίμηση,

Μέλη της Εκπαιδευτικής Κοινότητας.

Στοπ στο bullying κατά των εκπαιδευτικών του Αρσακείου Σχολείου!

Ανακοίνωση Ομοσπονδίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών / ΟΙΕΛΕ

Στοπ στο bullying κατά των εκπαιδευτικών του Αρσακείου Σχολείου!

Το τελευταίο διάστημα, με αφορμή την τραγική υπόθεση bullying μαθητή στο Αρσάκειο, οι εκπαιδευτικοί του εν λόγω σχολείου δέχονται συνεχείς πιέσεις από γονείς, από εκπροσώπους των ΜΜΕ και λοιδορούνται στα social media. Αυτό συμβαίνει, παρόλο που οι συνάδελφοι προέβησαν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και πήραν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του φαινομένου. Τόσο για να προστατευθούν οι μαθητές όσο και για να μην παραβιαστεί η νομιμότητα.

Γ.Σ.Ε.Ε. – Οδηγός Εργασιακών Δικαιωμάτων / «Γνωρίζω & Διεκδικώ τα Δικαιώματά μου»!

Θα πρέπει αρχικά να αναφέρουμε ότι τέτοια φαινόμενα συμβαίνουν σε πάρα πολλά σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά. Το Αρσάκειο βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα λόγω ιστορικότητας και λόγω της στρεβλής αντίληψης (την οποία πρόσφατα ακούσαμε σε ΜΜΕ από εξέχοντα «συνάδελφο» συνδικαλιστή) πως «στα ιδιωτικά σχολεία δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα». Δυστυχώς, η κατάσταση διαφέρει πολύ από την ουτοπία που κάποιοι φαντασιώνονται. Ζούμε σε μια ιστορική περίοδο έξαρσης της νεανικής παραβατικότητας, ενός φαινομένου εξαιρετικά σύνθετου και δύσκολου στην αντιμετώπισή του, που χτυπά το σύνολο της κοινωνίας.

Νέος οδηγός ασφάλειας των παιδιών στο Netflix για γονείς!!

Το ακραίο bullying των γονέων στους ανυπεράσπιστους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων

 

Δυστυχώς το νομοθετικό πλαίσιο για τις πειθαρχικές διαδικασίες και για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας είναι προβληματικό και δεν συμβαδίζει με τις σύγχρονες εξελίξεις στην παιδαγωγική και στην ψυχολογία. Οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί είναι ελλιπείς και η γραφειοκρατία περισσεύει.  Όλα αυτά δυσχεραίνουν το έργο των εκπαιδευτικών. Ειδικά όμως στα ιδιωτικά σχολεία, πέραν όλων των προαναφερθέντων, οι εκπαιδευτικοί έχουν πλέον χάσει την ιδιότητα του λειτουργού της Παιδείας. Έχουν απωλέσει την εκπαιδευτική τους αυτονομία και αξιοπρέπεια.

Ελευθερία του Τύπου: Στον πάτο της Ε.Ε. – Στην 108η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα!

Μετά την ψήφιση του νόμου Κεραμέως και την καθιέρωση των απολύτως αναιτιολόγητων, χωρίς καμιά αξιολογική διαδικασία, απολύσεων, ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός έχει καταντήσει ένας απλός, τρομοκρατημένος υπάλληλος. Η δυνατότητα παρέμβασης του εκπαιδευτικού για να προστατεύσει τους μαθητές του, για να ελέγξει δύσκολες περιπτώσεις bullying, είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Ελάχιστοι πλέον συνάδελφοι τολμούν να βαθμολογήσουν αντικειμενικά ή να κάνουν παρατηρήσεις σε μαθητές. Για ποιο λόγο; Διότι, δυστυχώς, κάποιοι «παρεμβατικοί» γονείς, θεωρώντας εαυτόν ως τον γνήσιο «εργοδότη» του υπαλλήλου και με το σκεπτικό «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο», απαιτούν την εκδίωξη του «θρασέως» εκπαιδευτικού. Ένα τηλέφωνο από δυσαρεστημένο γονιό αρκεί για να πέσει ο εκπαιδευτικός σε δυσμένεια ή ακόμα και να χάσει τη δουλειά του με τραγικές συνέπειες για τον ίδιο και την οικογένειά του.  Έτσι, εν έτει 2023, βλέπουμε να διαδραματίζονται σε ιδιωτικά σχολεία σκηνές βγαλμένες από γνωστή ελληνική ταινία της δεκαετίας του ’60! H ΟΙΕΛΕ έχει αναφερθεί στο παρελθόν στο οξυμένο πρόβλημα του bullying από γονείς σε εκπαιδευτικούς και σύντομα θα καταθέσει προτάσεις πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Προστατεύστε τα παιδιά!

 

Στις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου η πολιτεία έχει φροντίσει, ώστε σε περιπτώσεις βαριάς παραβατικότητας/bullying να παρεμβαίνουν άμεσα ομάδες ειδικών ψυχολόγων, παιδαγωγών και κοινωνικών λειτουργών προσφέροντας τη βοήθεια τους σε θύματα αλλά και σε  θύτες. Διότι, κι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, συχνά και οι θύτες του bullying έχουν υπάρξει οι ίδιοι θύματα κακοποίησης. Φυσικά, η ελληνική πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική, καθώς εύκολα διαπιστώνει κανείς την απουσία τέτοιων διαδικασιών. Τα όποια μέτρα που παίρνονται είναι συνήθως μόνο φρονηματιστικού χαρακτήρα και ικανοποιούν μια κοινωνία που ψάχνει απλοϊκά ενόχους και τιμωρίες και δεν αναζητά τις βαθύτερες αιτίες του προβλήματος. Θα πρέπει, όμως, όλοι να σκεφτούμε. Αν απλώς απομακρυνθεί ο bully μαθητής από το σχολικό του περιβάλλον, χωρίς να έχει αντιμετωπιστεί η αιτία του προβλήματος, δεν θα πράξει άραγε τα ίδια στο νέο σχολείο που θα εγγραφεί; Μήπως θα πρέπει, σε συνδυασμό με τα όποια πειθαρχικά μέτρα, να υπάρχει μια ολιστική αντιμετώπιση πρόληψης και θεραπείας, όπως συμβαίνει σε σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα;

ΔΥΠΑ: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τους αναπληρωτές για λήψη ταμείου ανεργίας – Δικαιολογητικά – προθεσμία !!

Ο εκσυγχρονισμός της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, η μείωση της γραφειοκρατίας, ο ορισμός ειδικών επιστημόνων στα σχολεία, η θέσπιση σύγχρονων παρεμβατικών διαδικασιών πρόληψης και θεραπείας της νεανικής παραβατικότητας, η αποκατάσταση της ιδιότητας του παιδαγωγού στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, είναι κάποια μέτρα απαραίτητα για να τιθασευτεί το ανεξέλεγκτο φαινόμενο της βίας στα σχολεία. Μόνο τότε μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξος ότι το σχολείο δεν θα είναι πλέον μια «αρένα μονομάχων» αλλά θα εκτελεί στο ακέραιο τον σημαντικό κοινωνικό του ρόλο. Επίσης, είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως, ενώ είναι καλοδεχούμενη η διαφάνεια και η λογοδοσία, θα πρέπει και τα ΜΜΕ να αντιμετωπίζουν υποθέσεις που σχετίζονται με το σχολικό περιβάλλον με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία. Συχνά η ανεξέλεγκτη και υπερβολική παρουσίαση των θεμάτων δεν θίγει μόνο ένα σχολείο και τους εκπαιδευτικούς του, αλλά τραυματίζει τα παιδιά.

 

Αποκάλυψη: Στον αέρα η αξιολόγηση – Δεν έχουν συσταθεί διοικητικά οι δομές των συμβούλων εκπαίδευσης και ΔΕΝ έχουν καν δικαίωμα υπογραφής

 

Διορισμοί: Πίνακες με διπλά πτυχία & για τον υπολογισμό ανενεργών εκπαιδευτικών!!

Πίνακες που έχουν δημιουργηθεί από τον συνάδελφο Σάββα Παπαδόπουλο!!

Τρόπος υπολογισμού των “ανενεργών” από πάνω σας (αυτών δηλαδή που δε δούλεψαν καθόλου στην εκπαίδευση φέτος):

 

Διορισμοί: Εκκαθαρισμένοι πίνακες Trust/e-wall – συνταξιοδοτήσεις – ποσοστά κάλυψης της κάθε ειδικότητας και στατιστικά στοιχεία!!

 

Τρόπος υπολογισμού των “ανενεργών” από πάνω σας (αυτών δηλαδή που δε δούλεψαν καθόλου στην εκπαίδευση φέτος):
– Αν γνωρίζετε τη σειρά σας στον οριστικό πίνακα του ΑΣΕΠ:
Πηγαίνετε στον πίνακα “Εκκαθαρισμένοι πίνακες αναπληρωτών” και βρίσκετε ποιος είναι κάτω από εσάς στην 1η στήλη:
Παράδειγμα: Είμαι ΠΕ02, θέση 2794 στους οριστικούς. Ο από κάτω από μένα που υπάρχει σε αυτόν τον πίνακα, είναι ο 2795 κι είναι θέση 139. Άρα από πάνω μου έχω 138 “ανενεργούς”.
Ο πίνακας “Εκκαθαρισμένοι Πίνακες Αναπληρωτών 2022-2023” είναι ο οριστικός πίνακας του ΑΣΕΠ μείον αυτούς που έχουν διοριστεί ΚΑΙ μείον αυτούς που έχουν δουλέψει φέτος αναπληρωτές. Άρα έχει μέσα ΜΟΝΟ όσους ΔΕΝ έχουν δουλέψει φέτος. Από εκεί βλέπετε πόσοι που βρίσκονται από πάνω σας στους πίνακες δε δούλεψαν φέτος καθόλου και μπορούν ενδεχομένως να θεωρηθούν “ανενεργοί”, άρα ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ να μην κάνουν αίτηση και για διορισμό. Αν έχετε δουλέψει φέτος ως αναπληρωτές, ΔΕ θα είστε σε αυτόν τον πίνακα.
– Αν δε γνωρίζετε τη σειρά σας στον οριστικό πίνακα, τότε πρώτα ανοίγετε τον πίνακα “Γενική Αγωγή – Εκκαθαρισμένοι Πίνακες 2022-2023″(η 2η στήλη σε αυτόν τον πίνακα είναι η θέση σας στην ειδικότητα σας αφού έχουν αφαιρεθεί όλοι οι διορισμοί που έχουν γίνει από το 2020 μέχρι σήμερα), βρίσκετε τον εαυτό σας και τη θέση σας στον οριστικό πίνακα (1η στήλη) και μετά ακολουθείτε τα παραπάνω βήματα:
Ο πίνακας “Γενική Αγωγή – Εκκαθαρισμένοι Πίνακες 2022-2023” είναι ο οριστικός πίνακας του ΑΣΕΠ μείον αυτούς που έχουν διοριστεί. Άρα έχει τους ΠΑΝΤΕΣ μέσα που ΔΕΝ έχουν διοριστεί. Από εκεί βλέπετε την πραγματική θέση σας όταν αφαιρεθούν αυτοί που έχουν διοριστεί ήδη. Άρα εδώ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΜΕΣΑ.
Χρήσιμος επίσης πίνακας με αυτούς που έχουν και 2ο πτυχίο και μπορεί να επιλέξουν να διοριστούν εκεί:
Σημείωση: Έχουν αφαιρεθεί από τον πίνακα “Εκκαθαρισμένοι Πίνακες Αναπληρωτών 2022-2023” όσοι έχουν προσληφθεί σε οποιαδήποτε ειδικότητα κι από τον πίνακα “Γενική Αγωγή – Εκκαθαρισμένοι Πίνακες 2022-2023” όσοι έχουν διοριστεί σε οποιαδήποτε ειδικότητα (δηλαδή αν ένας έχει διοριστεί ως ΠΕ70 κι ήταν και στους πίνακες των ΠΕ02, έχει αφαιρεθεί κι από εκεί)
Σημείωση: Αν δεν το ανοίγει, ανοίξτε το από υπολογιστή.
Κύλιση προς τα επάνω