gui g4e3eae227 1280 E-WALL

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΒΘΜΙΑΣ – Δ/ΒΘΜΙΑΣ & ΟΛΙΓΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΒΘΜΙΑΣ – Δ/ΒΘΜΙΑΣ & ΟΛΙΓΟΘΕΣΕΩΝ

H νομοθεσία ορίζει σαφώς τόσο το εργασιακό όσο και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών

Το διδακτικό και εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (167 Α’) και το άρθρο 101 του ν. 4823/2021 (136 Α’).

Διδακτικό ωράριο

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 24 ώρες την εβδομάδα, ενώ το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 23 ώρες την εβδομάδα. Το διδακτικό ωράριο μπορεί να μειωθεί για τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που έχουν εξαρτώμενο τέκνο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση.

Εργασιακό ωράριο

Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 30 ώρες την εβδομάδα. Το εργασιακό ωράριο περιλαμβάνει το διδακτικό ωράριο, καθώς και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των μαθημάτων, τη διόρθωση εργασιών, την αξιολόγηση των μαθητών, την οργάνωση και τη συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις, καθώς και για την τήρηση των διοικητικών υποχρεώσεων των εκπαιδευτικών.

Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με την § 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985, όπως έχει τροποποιηθεί με την § 2 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021.
Από την διατύπωση των δύο ως άνω προβλέψεων και από την νομολογία που έχει κρίνει το ζήτημα των ορίων διδακτικής αλλά και διοικητικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών προκύπτει σαφώς ότι υφίσταται διάκριση μεταξύ του διδακτικού ωραρίου, που ορίζεται σαφώς και του ωραρίου εργασίας, το οποίο σχετίζεται με την ανάθεση ορισμένου διοικητικού έργου.
Ώρες διδασκαλίας είναι αυτές, που παρέχονται εντός της τάξης (συμπεριλαμβανομένων και των διαλειμμάτων) και δεν μπορεί να υπερβεί κατά περίπτωση τις οριζόμενες τον νόμο διατάξεις ενώ από την άλλη πλευρά το διοικητικό έργο, το οποίο μπορεί να τους ανατεθεί, συνδέεται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε εορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών κλπ.
Σε περίπτωση, που στον/στην εκπαιδευτικό δεν έχει ανατεθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό/διοικητικό έργο, δικαιούται να αποχωρήσει από το σχολείο μετά την λήξη του διδακτικού του ωραρίου ή να προσέλθει πριν την έναρξη του εάν η έναρξη του διδακτικού ωραρίου δεν συμπίπτει με την έναρξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 438/2009, Α Δημοσίευση).
Αντιστοίχως, έχει κριθεί από την νομολογία των Δικαστηρίων ότι η αντικατάσταση εκπαιδευτικού, που λείπει ή η κάλυψη κενού ή η απασχόληση των μαθητών/τριων με οποιονδήποτε τρόπο, σαφώς συνιστά παροχή διδακτικού έργου.
Υπό την έννοια αυτή, η ανάθεση απασχόλησης των μαθητών/τριων ή η αντικατάσταση εκπαιδευτικού ή η κάλυψη κενού θα πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:

Εκπαιδευτικοί με πλήρες διδακτικό ωράριο δεν υποχρεούνται να καλύπτουν κενά λόγω απουσίας άλλου εκπαιδευτικού ή να απασχολούν τους μαθητές με οποιοδήποτε τρόπο.

Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση παραμονής στο σχολείο από την έναρξη έως τη λήξη λειτουργίας (8πμ-2μμ). Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά μόνο για τις ώρες διδακτικής απασχόλησης και επιπλέον μόνο εφόσον τους έχει ανατεθεί συγκεκριμένο διοικητικό έργο. Με την ολοκλήρωση αυτών δικαιούνται να αποχωρούν από το χώρο εργασίας.

Διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις των ωρολογίων προγραμμάτων των 1/θέσιων, 2/θέσιων και 3/θέσιων σχολείων, στα οποία υπηρετούν εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 και καλούνται να εφαρμόσουν τα ανωτέρω ωρολόγια προγράμματα – 30 ώρες στα 1/θέσια και 2/θέσια και 27 ώρες στα 3/θέσια δημοτικά σχολεία, δηλαδή να διδάξουν επιπλέον ώρες πέραν του υποχρεωτικού τους 25ωρου εβδομαδιαίου ωραρίου, δικαιούνται για τις ώρες αυτές αμοιβή ως υπερωριακή απασχόληση.

Έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις που προβλέπουν την ανάθεση υπερωριακής εργασίας μέχρι (5) πέντε ώρες εβδομαδιαίως και όχι περισσότερες από (20) είκοσι το μήνα, σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Δημοτικά Σχολεία.

Στις αποφάσεις γίνεται αναφορά και στην 26020/Ε2/16-02-2016 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

«Πληροφορίες σχετικά με υπερωριακή αποζημίωση των εκπαιδευτικών» που μεταξύ των άλλων ορίζει ότι για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητας του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ περίπου και για μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως».

 

Ωράριο προϊσταμένων / 4/θεσιο και 5/θεσιο ολιγοθέσιο σχολείο:

  • Ωράριο Προϊσταμένου 18 ωρες και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί 21-24.
  • Ωράριο ολιγοθέσιων: όλοι 25 ωρες
  • Διευθυντές νηπιαγωγείων 4/θέσεων και 5/θέσεων, 20 ώρες.
  • Διευθυντές 6/θέσιων δημοτικών σχολείων, 12 ώρες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

363889295 303470359005945 7447524025521872809 n E-WALL

Διδακτικό Ωράριο Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  • 23 ώρες, εάν έχουν έως 6 έτη υπηρεσίας
  • 21 ώρες, εάν έχουν από 6 έτη και μία μέρα υπηρεσίας έως 12 έτη υπηρεσίας
  • 20 ώρες, εάν έχουν πάνω από 12 έτη υπηρεσίας (Επεξεργάστηκε μετά από ανάγνωση της πλέον πρόσφατης έκδοσης του νόμου.

 

Διευθυντές Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών λυκείων με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών:

8 ώρες όταν λειτουργούν με 3 έως 5 τμήματα τάξεων
7 ώρες όταν λειτουργούν με 6 έως 9 τμήματα τάξεων
5 ώρες όταν λειτουργούν με 10 έως 12 τμήματα τάξεων και
3 ώρες όταν λειτουργούν με περισσότερα από 12 τμήματα τάξεων

Τι ισχύει με τις αναλήψεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-2023 / Ενημέρωση για τη Λήξη διδακτικού έτους

Εγκύκλιος για τον προγραμματισμό σχολικών μονάδων για τη σχολική χρονιά 2023-2024 (Ωρολόγια προγράμματα, Κατανομή Τμημάτων, Ωράριο εκπαιδευτικών, Αναθέσεις μαθημάτων)!!

 

 

Google Play Store badge EN.svg E-WALL
Κατεβάστε την εφαρμογή μας για άμεση ενημέρωση

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω
[email protected]

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα

FB / Instagram / Twitter / Pinterest / Linkedin

Ακολουθήστε το e-wall στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η ομάδα του e-wall!!

Avatar photo

Εμμανουήλ Καρπετάκης

Ονομάζομαι Καρπετάκης Εμμανουήλ γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ηράκλειο Κρήτης. Δουλεύω σαν δάσκαλος στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου. Εκτός από το βασικό πτυχίο Έχω και δύο μεταπτυχιακά ένα την ειδική αγωγή και ένα στην σύγχρονη ευρωπαϊκή και Νεοελληνική ιστορία

Κύλιση προς τα επάνω