ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2022-23 (Τμήμα Γ΄- Προσωπικού/ΕΣΠΑ ΔΠΕ Δυτικής Θεσ/νίκης)     Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών

Περισσότερα

Δημόσιο: Τι αλλάζει στις άδειες

Αλλαγές στις άδειες στο Δημόσιο προβλέπει το νομοσχέδιο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπές ρυθμίσεις

Περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΜΕΑ: ΩΡΑΡΙΟ – ΑΔΕΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ..

Ωράριο: Σύμφωνα με το με Α.Π. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763/05-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7) έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς,

Περισσότερα

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ: «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023» Ολοήμερο, ωρολόγια προγράμματα, εφημερίες, αδειες..

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023 – Ολοήμερο, ωρολόγια προγράμματα, εφημερίες, αδειες..     Οδηγός για την επιλογή

Περισσότερα

Τι αλλάζει σχετικά με τις μακροχρόνιες άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Καθορίζεται χρονικό πλαίσιο για την υποβολή και έγκριση των αιτήσεων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος προγραμματισμός για την εύρυθμη λειτουργία

Περισσότερα

Πολυτροπολογίες και αλλαγές: Μεταφορά προϋπηρεσίας, Απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας, Άδειες Εκπαιδευτικών

Βιομηχανικά διδακτορικά και κίνητρα για προσέλκυση καθηγητών από το εξωτερικό στις νέες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Νέες νομοθετικές

Περισσότερα

Μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες μονίμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 170405/ΓΓ1/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση  με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων

Περισσότερα

Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών

  Αναλυτικά τι ισχύει για τις άδειες στους μονίμους εκπαιδευτικούς Όλες οι άδειες για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού

Περισσότερα