ΦΑΚΟΣ

Εργασιακά δικαιώματα αναπληρωτών | Διδακτικό και εργασιακό ωράριο, Εφημερία αναπληρωτών, άδειες, υπερωρίες κ.α

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Εργασιακά δικαιώματα αναπληρωτών | Διδακτικό και εργασιακό ωράριο, Εφημερία αναπληρωτών, άδειες, υπερωρίες κ.α

Σύλλογος Αριστοτέλης: Ενας ολοκληρωμένος Φάκελος αναπληρωτών 2023: Θέσεις και πλαίσιο αγώνα για ελαστική εργασία

Τι είναι ο Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε “ο Αριστοτέλης”

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π. Ε. «ο Αριστοτέλης» είναι το πρωτοβάθμιο σωματείο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της περιοχής πλ. Βάθης-πλ. Βικτωρίας-πλ. Αμερικής-Πατήσια-Σεπόλια-Κολωνός-Ν. Χαλκηδόνα-Ν. Φιλαδέλφεια.

Μέλη του είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ή έχουν οργανική θέση στα παραπάνω σχολεία με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. Επομένως, μέλη, με πλήρη δικαιώματα, εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι και οι αναπληρωτές/ τριες.

Γιατί να είμαι μέλος του Συλλόγου;

Κύριος σκοπός του Συλλόγου μας είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και ο αγώνας για ένα δημόσιο δωρεάν σχολείο που θα καλύπτει ολόπλευρα τις ανάγκες των μαθητών μας. Ένα από τα βασικά αιτήματα του Συλλόγου μας είναι οι μόνιμοι μαζικοί διορισμοί, η μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, αίτημα που αφορά άμεσα κάθε αναπληρωτή και αναπληρώτρια. Επίσης, ο Σύλλογος αποτελεί τη συλλογική μας έκφραση, το όργανο που υπερασπίζει κάθε συνάδελφο από αυθαιρεσίες της διοίκησης. Για κάθε ζήτημα που σας απασχολεί, μπορείς να επικοινωνείς με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ή να θέτεις συγκεκριμένα θέματα στη Γ.Σ. μας. Ταυτόχρονα, να σημειώσουμε ότι όλα τα κατοχυρωμένα δικαιώματα, στον ίδιο μισθό, στις ίδιες εργασιακές σχέσεις κ.λπ. οφείλονται στην ύπαρξη των συλλογικών φορέων διεκδίκησης. Διαφορετικά θα κατισχύσει η ζούγκλα των ατομικών συμβάσεων που ο καθένας και η καθεμιά θα παίρνει άλλο μισθό, θα δουλεύει άλλα ωράρια κ.λπ.

Τι είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων

Όλοι οι συνάδελφοι συμμετέχουν ισότιμα στο σύλλογο διδασκόντων με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, κ.λπ.). Ο Σύλλογος διδασκόντων έχει απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

Για όλα τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο ο Σύλλογος Διδασκόντων οφείλει να συνεδριάζει και να τοποθετείται δημόσια γι’ αυτά.  Όλες οι συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων πραγματοποιούνται εκτός διδακτικού και εντός εργασιακού ωραρίου, όπως προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 15 του ΠΔ 79/2017.

Διδακτικό και εργασιακό ωράριο

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από το Ν. 2517/97 (24 ώρες για όσους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10 -15 χρόνια, 22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21 ώρες από 20 και πάνω) με την παρατήρηση των ολιγοθέσιων σχολείων/νηπιαγωγείων. Αυτό οδήγησε ώστε το ωράριο των νηπιαγωγών να είμαι μεγαλύτερο, και στην ουσία χωρίς μείωση ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου.

Μετά τη λήξη του διδακτικού σου ωραρίου μπορείς να αποχωρείς από το σχολείο εκτός εάν σου έχει ανατεθεί από το σύλλογο διδασκόντων άλλο συγκεκριμένο έργο (εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού-πολιτιστικού χαρακτήρα) ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Σε καμία περίπτωση η πρόσφατη διάταξη του άρθρου 245 του ν. 4512/2018, δεν θεσπίζει υποχρέωση παραμονής στο σχολείο των εκπαιδευτικών για τον πέραν του διδακτικού ωραρίου χρόνο, παρά μόνο όταν η παραμονή συνδέεται με συγκεκριμένα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στους εκπαιδευτικούς από τα αρμόδια συλλογικά όργανα και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 6 ωρών ημερησίως και των 30 ωρών εβδομαδιαίως.

Εφημερία αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου προσλαμβάνονται για συγκεκριμένο, μειωμένο, αριθμό ωρών. Ως εκ τούτου η ανάθεση εφημερίας η οποία γίνεται για όλους τους εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου δεν προκύπτει από κάποια διάταξη και γι’ αυτούς (το ίδιο συνέβαινε και με τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς) και καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μην τους αναθέτουν εφημερία.

Σε ό, τι αφορά τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για την παράλληλη στήριξη μαθητών, τα καθήκοντά τους ορίζονται από την Υ.Α. με ΦΕΚ 449/3-4-2007 όπου αναφέρεται ότι «Υλοποιούν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα και έξω από την τάξη και είναι συνολικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείμματα, επισκέψεις, εκδηλώσεις κ.λπ.) στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής.» Είναι σαφές ότι δεν προκύπτει η ανάθεση εφημερίας σε αυτούς, κάτι που, αν συμβεί, παρακωλύει την άσκηση των καθηκόντων τους.

Πίνακες με Καθαρές αποδοχές μόνιμων – νεοδιόριστων και αναπληρωτών!

Δικαιούμαι άδεια;

Ως αναπληρωτής/τρια εκπαιδευτικός δικαιούσαι τις παρακάτω άδειες:

ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ – ΛΟΧΕΙΑΣ

Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια μητρότητας 22 εβδομάδες. Από το διάστημα αυτό, 8 εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιποι 3,5 μήνες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Υπόψη ότι οι 3,5 μήνες άδεια λοχείας-ανατροφής κερδήθηκε πρόσφατα – μόλις τον Φεβρουάριο του 2019 – μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις μας. Σε κάθε περίπτωση αίτημα αιχμής των σωματείων και του εκπαιδευτικού κινήματος παραμένει η πλήρης προστασία της κύησης και της μητρότητας, όπως στην περίπτωση των μονίμων συναδέλφων, με εννεάμηνη άδεια ανατροφής για όλους τους γονείς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων και αναγνώριση της προϋπηρεσίας. Εναντιωνόμαστε επίσης  στην πρόσφατη κατάπτυστη κυβερνητική εγκύκλιο που στερεί την άδεια ανατροφής σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε περίπτωση ασθενείας τους, δικαιούνται τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός 15 ημέρου αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 10 ημερών και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους. (Αρ.657 Α.Κ.).

Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση γιατρού ιδιώτη δεν χορηγείται.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια πρέπει να απευθύνονται στο Ι.Κ.Α. και δεν μπορούν να παραπέμπονται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Για τις τρεις πρώτες μέρες της άδειας καταβάλλεται από το δημόσιο το μισό των αποδοχών που δικαιούται. Από το ΙΚΑ δεν δικαιούται τίποτε.

Για το διάστημα από την 4η μέχρι την 15η ημέρα παίρνει αποδοχές 12 ημερών αφαιρούμενης της επιδότησης του ΙΚΑ που αναλογεί στο διάστημα αυτό.

Για το διάστημα από την 16η ημέρα και μετά, μόνο την επιδότηση του ΙΚΑ.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μπορεί να χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές για επτά (7) το πολύ εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

• Ειδική άδεια γάμου. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, έχουν δικαίωμα άδειας με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γάμου. Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή αμέσως μετά την τέλεση του γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο.

Αίτηση για ειδική άδεια απουσίας

Αίτηση για ειδική άδεια απουσίας ΕΣΠΑ

• Ειδική άδεια λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα απουσίας με αποδοχές δύο εργάσιμων (2) ημερών σε περίπτωση θανάτου συγγενών α΄βαθμού

• Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές μιας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, όπως κάθε φορά ορίζεται από το ΥΠ.ΕΣ. πριν από τη διενέργεια των εκλογών.

• Ειδική άδεια δίκης: Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου (άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα).

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν τέκνα στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης (άρθρο 9 του Ν1483/1984 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ/τος 193/1988). Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία και υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ημέρες και για τους δύο γονείς.

Υποχρεωτικές υπερωρίες

Ο μόνος υπεύθυνος για την ανάθεση υπερωριών (σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου) είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων. Σε άλλη περίπτωση μόνο με σύμφωνη γνώμη του ΠΥΣΠΕ μπορούν να ανατεθούν υπερωρίες εγγράφως και οριζόμενες συγκεκριμένα.

Δημοφιλή!!  Πρόγραμμα υπολογισμού μορίων για την 1ΓΤ/2024 - TΕ01, TE02, ΤΕ16

Ο Σύλλογός μας, όπως και το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., είναι αντίθετος με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών και καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην αναθέτουν υποχρεωτικές υπερωρίες σε συναδέλφους. Καλούμε, επίσης, και τους αιρετούς των ΠΥΣΠΕ να μη συνηγορούν, σε καμιά περίπτωση, σε ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών. Δεν πρέπει να αποδεχτείς την ανάθεση υπερωρίας όταν χιλιάδες συνάδελφοί σου παραμένουν άνεργοι.

Σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης ή παράτυπης εντολής Προϊσταμένου, Δ/ντή Εκπαίδευσης, Συντονιστή Συντονίστριας ή Διευθυντή/Διευθύντριας ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ  ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ.

ΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 

ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟ-ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΔΑΣΚΑΛΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ- ΑΔΕΙΩΝ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ 14/9/2023

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Για προσοντολόγιο και διορισμούς

 

-Κατάργηση του νόμου 4589/2019 που περιλαμβάνει το νέο σύστημα προσλήψεων

-Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών. Άμεσος διορισμός/Μονιμοποίηση ΤΩΡΑ ΟΛΩΝ των αναπληρωτών που έχουν έστω και μία σύμβαση αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία.

-Όχι στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

-Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα που απορρέουν από το πτυχίο και την προϋπηρεσία

Το εκπαιδευτικό κίνημα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την υπεράσπιση του δικαιώματος στη σταθερή και μόνιμη εργασία όχι μόνο για τον εκπαιδευτικό αλλά και για όλο τον λαό. Υπερασπίζεται το δημόσιο δωρεάν σχολείο για όλους.

Η ψήφιση του νόμου Γαβρόγλου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (4589/2019) με το νέο σύστημα προσλήψεων, που οδηγεί σε απολύσεις και οι μηδενικοί διορισμοί που συνεχίζει η Κεραμέως και η κυβέρνηση της ΝΔ δεν μας σταματά. Ο αγώνας μας ενάντια στο προσοντολόγιο, για μαζικούς μόνιμους διορισμούς/μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών με βάση πτυχίο-προϋπηρεσία, παραμένει ανυποχώρητος!

Η ανακοίνωση και η ανάγνωση των προσωρινών πινάκων της ειδικής αγωγής έρχεται να επισφραγίσει μπροστά στα μάτια όλων των συναδέλφων τη σκληρή «κανονικότητα» που ευαγγελίζονται κυβερνήσεις, Υπουργοί, κεφάλαιο, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΟΟΣΑ, ΕΕ και όλη η νέο-φιλελεύθερη κουστωδία των δελτίων.

Οι ανακατατάξεις του πίνακα (γεμάτοι και από λάθη που για να «διορθωθούν» απαιτείται υποβολή ένστασης συνοδευόμενη από παράβολο αξίας είκοσι ευρώ) είναι πολύ μεγάλες και οι πρώτες απορρίψεις – απολύσεις είναι πλέον γεγονός καθώς τους πίνακες συνοδεύουν και οι «απορριπτέοι». Συνάδελφοι έχουν πέσει από 500 μέχρι και 2.000 θέσεις! Η πιο σκληρή αξιολόγηση εμφανίζεται με τη μορφή αυτών των πινάκων και βάζει τους εκπαιδευτικούς να συγκρίνονται, να αναμετριούνται και να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον για μια θέση… αναπλήρωσης! Αν δεν ανατραπεί, οι πίνακες αυτοί θα σημαδέψουν την επόμενη εποχή αναπλήρωσης που θα γίνεται με αυτό το βάρβαρο τρόπο: ο κάθε ένας θα πρέπει να τρέχει να πάρει με το αζημίωτο όσα περισσότερα χαρτιά μπορεί, που ποτέ δεν θα φτάνουν και να αναμετρηθεί με τους άλλους για μια θέση επισφάλειας που δεν θα ξέρει αν θα την έχει την επόμενη χρονιά!

Αρνούμαστε να μετρήσουμε τις ζωές μας με ακαδημαϊκά κριτήρια ταξικού χαρακτήρα, αρνούμαστε την απαξίωση των πτυχίων και της προϋπηρεσίας μας. Αρνούμαστε να στραφούμε στον ανταγωνισμό, την ανθρωποφαγία και να αποδεχτούμε τον ΟΑΕΔ ως μελλοντικό εργοδότη μας! Όπως συλλογικά αγωνιστήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, μαζί με χιλιάδες συναδέλφους μας, συλλογικά θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε το δικαίωμα στη σταθερή και μόνιμη εργασία, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ένα δημόσιο δωρεάν σχολείο που θα υπηρετεί τις ανάγκες όλων των παιδιών.

Η Κεραμέως και η κυβέρνηση της ΝΔ ψάχνει να προσθέσει μια ακόμα αξιολογική κρισάρα. Ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ καταργεί το αυτονόητο επαγγελματικό προσόν που παρέχει το πτυχίο μια και το αποτέλεσμα της κατάταξης στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ είναι αυτό που καθορίζει αν δικαιούται ο εκπαιδευτικός να είναι στους πίνακες προσλήψεων αναπληρωτών και μονίμων. Το προσοντολόγιο και ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ επιδιώκουν να αναιρέσουν την πεποίθηση του αναπληρωτή και του πτυχιούχου ότι τους αναλογεί μια θέση εργασίας στην εκπαίδευση και να διαμορφωθεί μια νέα συλλογική συνείδηση υποψηφίου, που δεν θα θεωρεί ότι “δικαιούται” οποιαδήποτε πρόσβαση στην εκπαίδευση παρά μόνο υπό την προϋπόθεση συγκέντρωσης προσόντων και επιτυχίας σε διαγωνισμούς με ατομική ευθύνη. Γι’ αυτό είμαστε ενάντια και στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Απαιτούμε:

-Κατάργηση του νόμου 4589/2019 που περιλαμβάνει το νέο σύστημα προσλήψεων

-Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών. Άμεσος διορισμός/Μονιμοποίηση ΟΛΩΝ των αναπληρωτών που έχουν έστω και μία σύμβαση ΤΩΡΑ αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία. Όχι στον διαγωνισμό του ΑΣΕ

-Να προσμετρηθεί όλη η προϋπηρεσία όλων των ετών που δεν έχει προσμετρηθεί.

-Όχι στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

-Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα που απορρέουν από το πτυχίο και την προϋπηρεσία

Κατάργηση του ν.3848/2010 (Διαμαντοπούλου) και του ν.4186/2013 (Αρβανιτόπουλου).

-Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα–προστασία της μητρότητας.

-Το εκπαιδευτικό μνημόνιο να μην εφαρμοστεί, όχι στην αύξηση ωραρίου και στις περικοπές.

-Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα, καμία συγχώνευση/κατάργηση, μείωση του ορίου συνταξιοδότησης.

-Δημιουργία οργανικών θέσεων για κάθε υπάρχουσα ειδικότητα. Κάλυψη ΟΛΩΝ των κενών με διορισμούς

Επιβεβαιώνουμε όλες τις μέχρι σήμερα αποφάσεις μας σχετικά με τους διορισμούς, τον τρόπο πρόσληψης, τα δικαιώματα των αναπληρωτών!

Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να αγωνιστεί για αυτά τα αιτήματα και να τοποθετηθεί καθαρά. Στο διεκδικητικό πλαίσιο σχετικά με το προσοντολόγιο (ν.4589/19) στην 88η ΓΣ αντιπροσώπων ψηφίστηκε τελικά η διατύπωση «κατάργηση του ν.4589/19 – όχι στην επαναφορά του ν.3848 – μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών με βάση τις ψηφισμένες θέσεις του κλάδου». Αλλά οι ψηφισμένες θέσεις από τις ΓΣ αντιπροσώπων και όχι από ΓΣ Συλλόγων, είναι «μαζικοί μόνιμοι διορισμοί με βάση το πτυχίο και κυρίαρχο κριτήριο την προϋπηρεσία». Διαφωνούμε κάθετα με αυτό γιατί θέτει ως κυρίαρχο κριτήριο την προϋπηρεσία και όχι ως μοναδικό. Με τον τρόπο αυτό αφήνει περιθώρια στην κάθε φορά πλειοψηφία του ΔΣ της ΔΟΕ να διαπραγματευτεί νέα προσόντα και νέα μοριοδότησή  τους, την αποδοχή με άλλα λόγια ενός καλύτερου προσοντολογίου, με κυρίαρχο μεταξύ άλλων προσόντων και κριτηρίων και την προϋπηρεσία! Αυτός είναι ο μόνος λόγος που κατά τη διαβούλευση για την τελική διατύπωση αρνήθηκε η πλειοψηφία του ΔΣ της ΔΟΕ να προστεθεί η φράση «αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και όλη την προϋπηρεσία»! Ιδιαίτερα αρνητικό είναι ότι αρνήθηκαν να υπερασπίσουν τα χρόνια δουλειάς χιλιάδων αναπληρωτών γι’ αυτό αρνήθηκαν να μπει ως άμεση απαίτηση της ΔΟΕ ο άμεσος διορισμός/μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών με πτυχίο-προϋπηρεσία! Γιατί θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να διοριστούν όλοι όσοι δουλεύουν σήμερα ως αναπληρωτές.

Θεωρούμε, ακόμα πιο έντονα μετά τη δημοσίευση των προσωρινών πινάκων ότι οποιαδήποτε υποχώρηση από το αίτημα της κατάργησης, οποιαδήποτε διαπραγμάτευση που αφήνει άθικτη τη βασική λογική του νόμου, που οδηγεί σε απολύσεις, αποτελεί χτύπημα κάτω από τη μέση σε ένα μεγαλειώδες κίνημα που μετά από 10 χρόνια αδιοριστίας, διεκδίκησε το αυτονόητο:

Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών/Μονιμοποίηση τώρα όλων των αναπληρωτών με πτυχίο και προϋπηρεσία!

Το πτυχίο κατοχυρώνει εργασιακά δικαιώματα! Δεν δεχόμαστε πιστοποιητικά παιδαγωγικής-διδακτικής επάρκειας και έξτρα προϋποθέσεις- κριτήρια – μοριoδότηση που απαξιώνουν το πτυχίο μας, οδηγώντας σε ένα ατελείωτο δαπανηρό κυνήγι προσόντων, στρέφοντας τον έναν εκπαιδευτικό ενάντια στον άλλον. Ενιαία πτυχία με ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα!

Η προϋπηρεσία κατοχυρώνει το αναφαίρετο δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία: Δεν τη βάζουμε σε καμία διαπραγμάτευση. Οι ελαστικά εργαζόμενοι έχουν οργώσει την Ελλάδα, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δημοσίου σχολείου. Καμία απαξίωσή της προϋπηρεσίας και κανένα ταβάνι σε αυτή. Δε χωράμε σε λίστες με μόρια και κριτήρια που αποδέχονται την ανεργία κάποιων έναντι άλλων, δε θα μοιράσουμε την πίτα που μας δίνουν, θα την μεγαλώσουμε στη βάση των αναγκών του δημόσιου σχολείου και των μαθητών μας, παλεύοντας για μαζικούς διορισμούς και μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών σε ένα σχολείο που θα χωρά όλη τη μόρφωση, όλα τα παιδιά και όλους τους εκπαιδευτικούς.

Ταυτόχρονα,

Απαιτούμε να συμπεριληφθούν όλοι όσοι έχουν κάνει αίτηση, καθώς για να κάνουν αίτηση σημαίνει ότι έχουν λάβει αριθμό παραβόλου. Το Υπουργείο και η Κυβέρνηση οφείλει να λύσει το ζήτημα πολιτικά συμπεριλαμβάνοντας όλες τις αιτήσεις, χωρίς περαιτέρω αγχωτικές, τεχνικές και κοστοβόρες διαδικασίες για τους συναδέλφους. Σε αυτά τα πλαίσια να γίνουν όλες οι τυπικές ενέργειες (ενστάσεις κ.λπ.) που όμως θα γίνουν καθολικά αποδεκτές για όλους όσους έχουν λάβει αριθμό παραβόλου.

Δημοφιλή!!  Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί αποκλείονται από το διορισμό για 3 ημέρες

Αποφασίζουμε:

-Συμμετέχουμε στο Συντονιστικό Αναπληρωτών/Αδιορίστων εκπαιδευτικών

-Συμμετέχουμε στο Συντονισμό των εκπαιδευτικών Σωματείων που προωθεί τις παραπάνω θέσεις και λειτουργεί σε ισότιμη βάση ανάμεσα στα πρωτοβάθμια σωματεία, καταγράφοντας όλες τις απόψεις σε ένα κοινό δελτίο τύπου

Λειτουργούμε Επιτροπή Αγώνα Αναπληρωτών

Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να καταγράψει στις ανακοινώσεις της ομοσπονδίας κατάργηση του νόμου του προσοντολογίου και διορισμούς ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με βάση πτυχίο-προϋπηρεσία! Μας βρίσκει αντίθετους η απόφαση της 87ης ΓΣ αντιπροσώπων που χρησιμοποιεί τη λέξη «κυρίαρχο κριτήριο διορισμού», υπονοώντας ότι μπορεί να υπάρχουν κι άλλα κριτήρια εκτός του πτυχίου και της προϋπηρεσίας, δηλαδή προσόντα!

Δηλώνουμε ότι δεν θα γίνουμε δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθούν οι διορισμοί ως «δούρειος ίππος» για την επέλαση όλης της νέο-συντηρητικής εργαλειοθήκης και των νέο-φιλελεύθερων ιδεολογημάτων του κυνηγιού προσόντων και της επισφάλειας σε καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα, αλλά να κερδηθούν και να επιβληθούν από εμάς για εμάς, για τα κοινά – συλλογικά εργασιακά μας δικαιώματα. Ενάντια στη διάλυση του δημοσίου σχολείου (βλ. αποκέντρωση, αυτονομία, υπο-χρηματοδότηση κλπ.), στη μονιμοποίησης της ελαστικής εργασίας (5ετείς συμβάσεις, αξιολόγηση/ απολύσεις), στην αφαίρεση κάθε έννοιας συλλογικών και κλαδικών εργασιακών δικαιωμάτων που μεταθέτει την ευθύνη της ανεργίας στην ατομική πορεία του καθενός (π.χ. διευθυντές μάνατζερ που θα προσλαμβάνουν εκπ/κούς) και διεκδικήσεων που απορρέουν πρώτιστα από το πτυχίο (π.χ. ΠΠΔΕ), να υπερασπιστούμε τον κοινό μας τόπο: Τα χρόνια επιστημονικής, παιδαγωγικής, διδακτικής και επαγγελματικής μας (συν)ύπαρξης και στήριξης του δημοσίου σχολείου (= Πτυχίο & προϋπηρεσία).

Δηλώνουμε καθαρά!

Αυτός ο νόμος θα σαρωθεί από πανεκπαιδευτικούς κι εργατικούς αγώνες ανατροπής!

 

Β. ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

 

Οι απαράδεκτες συνθήκες εργασίας των ελαστικά εργαζόμενων γονέων συνεχίζονται!

Να στήσουμε δίχτυ προστασίας απέναντι στην εργοδοτική τρομοκρατία και ασυδοσία!

Οι ελαστικά εργαζόμενοι γονείς και οι έγκυες γυναίκες στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι/ες με πιέσεις, εκβιασμούς και οικονομικές δυσκολίες. Η εργοδοτική τρομοκρατία που εξασκείται από εργοδότες, είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα, όπως το υπουργείο παιδείας, είναι εξουθενωτική για τους ελαστικά εργαζόμενους γονείς.

Μετά και από την πίεση του εκπαιδευτικού κινήματος τον προηγούμενο Μάρτη, δόθηκε με νόμο μόνο στις αναπληρώτριες μητέρες, και όχι στους αναπληρωτές πατέρες, επιπλέον άδεια ανατροφής 3.5 μηνών. Οι ελάχιστοι αυτοί μήνες συνοδεύονται από όρους: θα πρέπει να ξεκινήσουν να μετράνε σαν άδεια ακριβώς μετά την άδεια κύησης και να είναι μέσα στο διάστημα της σύμβασης εργασίας της αναπληρώτριας, δηλαδή δεν μετατίθενται και δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Μια γυναίκα που γεννάει στο τέλος της σύμβασής της (π.χ. Μάιο) θα πάρει ελάχιστες μέρες στην ουσία από την άδεια και ακόμα χειρότερα αν γεννήσει μέσα στο καλοκαίρι δεν την δικαιούται καν, πράγμα που μειώνει κατά πολύ το ποσοστό των αναπληρωτριών που μπορούν να τη λάβουν.

Οι αναπληρωτές που στην ουσία καλύπτουν πάγια και διαρκή κενά βιώνουν την αδικία και την απαξίωση των δικαιωμάτων τους ως εργαζόμενοι καθώς δεν μπορούν να γεννήσουν, να φροντίσουν τα παιδιά τους όταν είναι άρρωστα ή να αρρωστήσουν οι ίδιοι και να πάρουν αναρρωτική ή κανονική άδεια αφού εξαθλιώνονται οικονομικά, είτε χάνοντας το επίδομα ανεργίας, είτε το επίδομα μη ληφθείσης αδείας, που είναι πολύ σημαντικά μιας και δεν παίρνουν αποζημίωση απόλυσης. Με την άδεια άνευ αποδοχών στερούνται ένσημα και μόρια χάνοντας έτσι θέσεις στους πίνακες των αναπληρωτών με αποτέλεσμα να καθυστερεί η πρόσληψή τους την επόμενη χρονιά.

Η ίδια κατάσταση ισχύει και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα στους συμβασιούχους εργαζόμενους/ες.

Οι ελαστικά εργαζόμενοι ακούν απαράδεκτες δικαιολογίες για την μη χορήγηση της άδειας τους, βιώνουν την κωλυσιεργία και την καθυστέρηση της χορήγησης της, ενώ ενθαρρύνονται να παραιτηθούν ή ακόμα δεν ανανεώνεται η σύμβασή τους. Τέλος σε άλλες περιπτώσεις δεν ακολουθείται η πρόβλεψη που προστατεύει μια έγκυο από τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Όλο αυτό αποτελεί μια κατεύθυνση πραγματικής τιμωρίας της μητρότητας και στέρησης των δικαιωμάτων για μια ζωή με αξιοπρέπεια.

Στον ιδιωτικό τομέα τα πράγματα είναι σε πολλές περιπτώσεις ακόμα πιο δύσκολα για τους ελαστικά εργαζόμενους γονείς. Αν μείνεις έγκυος μπορεί και να απολυθείς! Οι νέες μητέρες και πατέρες στον ιδιωτικό τομέα που δουλεύουν με μπλοκάκι (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) δεν έχουν κανένα δικαίωμα στη μητρότητα-πατρότητα και δεν δικαιούνται καμία άδεια! Οι νέοι γονείς στερούνται τα εργασιακά τους δικαιώματα, στην ευχέρεια του κάθε αφεντικού, που συνήθως αρκείται στο μικρό επίδομα των 200€ για 4 μήνες!

Όλα αυτά δείχνουν την απαράδεκτη στάση που συνεχίζουν να κρατούν οι εργοδότες, τα υπουργεία και οι ηγεσίες τους απέναντι στους ελαστικά εργαζόμενους γονείς, στερώντας τους το αναφαίρετο δικαίωμά τους σε προστατευόμενη κύηση, λοχεία αλλά και ανατροφή των παιδιών τους. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι ελαστικά εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και άλλοι επισφαλώς εργαζόμενοι όπως οι επικουρικοί γιατροί στα νοσοκομεία ή οι εργαζόμενοι στα κοινωφελή προγράμματα του ΟΑΕΔ, κρατούνται όμηροι της «ελαστικής» σχέσης εργασίας που διαιωνίζουν τα υπουργεία και οι εκάστοτε ηγεσίες τους ακολουθώντας πιστά τις επιταγές της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Στην ΕΕ μάλιστα έχει θεσπιστεί η απόλυση των εγκύων γυναικών. Είναι έκδηλη λοιπόν η πολιτική κατεύθυνση ότι οι εργαζόμενες γυναίκες θα ανακυκλώνονται και θα χρησιμοποιούνται μόνο όσο είναι παραγωγικές.

Η σύμβαση εργασίας δεν μπορεί να ορίζει τον οικογενειακό προγραμματισμό των εργαζομένων!

Στην ατελείωτη λίστα με δικαιώματα που στερούνται οι επισφαλώς και ελαστικά εργαζόμενοι, όπως άδειες επαπειλούμενης κύησης, άδειες ασθένειας τέκνου, συνδικαλιστικά δικαιώματα κ.ά. εμείς οφείλουμε να απαντήσουμε δυναμικά!

Η Καμπάνια για την Προστασία της Μητρότητας σε συνέχεια των αγώνων της, ενεργοποιήθηκε δυναμικά την προηγούμενη χρονιά και μαζί με εκπαιδευτικά σωματεία, σωματεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα οργάνωσε συσκέψεις, κινητοποιήσεις και μια συνέντευξη τύπου.

Συνεχίζουμε δυναμικά τις δράσεις μας, ενωμένοι και συντονισμένοι με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και αντιμαχόμαστε τις επιταγές της κάθε εργοδοσίας, υπερασπιζόμενοι/ες το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να γίνει γονιός με δικαιώματα και αξιοπρεπείς όρους.

ΚΑΛΟΥΜΕ:

·     Όλες και όλους, όλα τα σωματεία και τους συμβασιούχους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε κινητοποίηση την Πέμπτη 5/12 στις 14.00 στο Υπουργείο Εργασίας στα πλαίσια της Καμπάνιας για την Προστασία της Μητρότητας.

·      Όλα τα σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε σύσκεψη συντονισμού για την οργάνωση και την συνδιαμόρφωση των επόμενων βημάτων μας.

·      Σε συμμετοχή σε κινητοποιήσεις σωματείων και συλλογικοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προστασία της μητρότητας και τα εργασιακά δικαιώματα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

•   Εξίσωση των δικαιωμάτων για όλους τους ελαστικά εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προς τα πάνω με αυτά των μόνιμων και αορίστου χρόνου συναδέλφων.

·      Πλήρη προστασία της μητρότητας – 9μηνη άδεια ανατροφής για όλους τους γονείς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων και αναγνώριση της προϋπηρεσίας

•   Πλήρη προστασία της κύησης, ακώλυτη χορήγηση γονικών αδειών και άδειας ασθένειας τέκνου και 5μηνης άδειας επαπειλούμενης κύησης με πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων και αναγνώριση της προϋπηρεσίας

•   Πλήρη καταβολή μισθού και ενσήμων κατά τη διάρκεια της άδειας τοκετού και λοχείας δίχως τον περιορισμό των 200 ενσήμων τη διετία – Κανένας αποκλεισμός από παροχές μητρότητας για τις άνεργες συναδέλφισσες – Αύξηση της άδειας κύησης και λοχείας σε περιπτώσεις πολύδυμης κύησης και πολυτεκνίας -Συμπερίληψη των περιπτώσεων υιοθεσίας

•   Αναδρομική προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και των ενσήμων για όσες/ όσους εξαναγκάστηκαν σε χρήση των αδειών άνευ αποδοχών

Εμείς ορίζουμε τη ζωή μας!

Απαιτούμε όσα δικαιωματικά μας ανήκουν

ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ!

Γ. Πλήρη εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα

Καμία τιμωρία στην ασθένεια, την μητρότητα, το συνδικαλισμό!

Το αίτημα είναι σαφές και καθαρό. Η πραγματική διεκδίκηση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων σημαίνει ότι ο αναπληρωτής/τρια που αρρώστησε πάνω από 15 ημέρες θα έχει δικαίωμα στις αποδοχές, στην ασφάλιση, στα μόρια αυτών των ημερών. Σημαίνει ότι η μητέρα αναπληρώτρια θα δικαιούται άδεια επαπειλούμενης κύησης, τους ίδιους 9 μήνες άδειας μητρότητας, με αποδοχές, ασφάλιση και μόρια όπως και οι μόνιμες μητέρες. Και ο αναπληρωτής/τρια μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ θα δικαιούται πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά του/της καθήκοντα με μισθό, ασφάλιση και προσμέτρηση της προϋπηρεσίας αποκλειστικά για τους πίνακες προσλήψεων και για κανέναν άλλο σκοπό.

Δημοφιλή!!  Οδηγός Διαδικασίας Τοποθετήσεων από Υπεραριθμίες, Μεταθέσεις και Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών

 

Δ. Οδοιπορικά

Χιλιάδες συνάδελφοι αναγκάζονται καθημερινά να διανύουν τεράστιες χιλιομετρικές αποστάσεις συχνά σε δύσβατες περιοχές, ενώ οι αναγκαστικές μετακινήσεις τους από σχολείο σε σχολείο περιλαμβάνουν πέρα από δεκάδες χιλιόμετρα, διόδια ακόμα και καράβια με υπέρογκο καθημερινό κόστος. Τη στιγμή μάλιστα που οι μετακινήσεις αυτές καλύπτουν έως 5 σχολεία, πράγμα απαράδεκτο, προκύπτει εύλογα το ερώτημα των παιδαγωγικών επιπτώσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία!

Απαιτούμε:

  • Δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς
  • Καταβολή των οδοιπορικών ανά μήνα σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικού

 

ΨΗΦΙΣΜΑ για λάθη σε πίνακες – αποκλεισμούς

Η μέρα της μαρμότας με τα «λάθη» στους πίνακες του προσοντολογίου που απολύει και αποκλείει εκπαιδευτικούς! Φτάνει πια! Να δοθεί τώρα περιθώριο από το ΥΠΑΙΘ για να διορθωθούν τα λάθη στους προσωρινούς πίνακες και να γίνουν δεκτές ΟΛΕΣ οι διορθώσεις των υποψηφίων! Κατάργηση του προσοντολογίου των απολύσεων και των αποκλεισμών! Ούτε σκέψη για διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

 

Για ακόμα ένα καλοκαίρι ζούμε την ημέρα της μαρμότας με τις χιλιάδες περιπτώσεις αναπληρωτών να βλέπουν “λάθη” στους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ του προσοντολογίου που τους οδηγούν σε αποκλεισμό από τους πίνακες ή σε καταβαράθρωση εκατοντάδων θέσεων! Τα “λάθη” εξαιτίας του συστήματος του προσοντολογίου θα τους κοστίσει την εργασία τους μετά από τόσα χρόνια εργασίας στο σχολείο ή χρόνια αναμονής εισόδου στους πίνακες…

Οι αναπληρωτ(ρι)ες που γυρνάνε για χρόνια τα σχολεία, μερικοί/ες πάνω από 10-15 χρόνια, και στηρίζουν την δημόσια εκπαίδευση σε κάθε γωνιά της χώρας, βλέπουν την ζωή τους να διαλύεται εν μια νυκτί!

Κάθε χρόνο ανοίγματος των πινάκων του προσοντολογίου χιλιάδες εκπαιδευτικοί βιώνουν την απόγνωση της ανεργίας ή την καταβαράθρωση στους πίνακες κινούμενη άμμο. Το προσοντολόγιο-“φίλτρο” απολύσεων και αποκλεισμών, που το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και το αξιοποιεί πλήρως η ΝΔ, πετάει το μπαλάκι στους εκπαιδευτικούς, το “λάθος” είναι δικό τους, και πρέπει να υποστούν τις συνέπειες.

Το απαράδεκτο σύστημα του προσοντολογίου είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο που να φιλτράρει και να απορρίπτει τον καθένα/καθεμία, με κάθε πιθανή αφορμή. Από το 2019 που έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται, δεκάδες χιλιάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποστεί τα βάρβαρα αποτελέσματα του. Παράβολο, μη εξομοίωση πτυχίων, τεχνικά λάθη, λάθη στο ανέβασμα των σεμιναρίων, τώρα λάθη στην καταγραφή της προϋπηρεσίας και πολλά άλλα. Και κάθε φορά η ίδια απάντηση: τα λάθη στο σύστημα του ΑΣΕΠ είναι “ευθύνη των υποψηφίων» και έτσι για ακόμα μια φορά, κυνικά και βίαια, η ευθύνη της ανεργίας και της αδιοριστίας μετατοπίζεται στον εκπαιδευτικό  και όχι στους νόμους της κυβέρνησης και του ΥΠΑΙΘ. Οι εκπαιδευτικοί ελαστικά εργαζόμενοι που τρέχουν σε όλη την Ελλάδα, με μισθούς πείνας, απολυμένες/οι κάθε Ιούνη, που δεν ξέρουν πού και αν θα βρίσκονται την επόμενη χρονιά, που μπήκαν βίαια σε ένα ανελέητο κυνήγι χαρτιών και προσόντων για να μπουν στους πίνακες της αναπλήρωσης, έρχονται ξανά και ξανά αντιμέτωποι/ες με την ανασφάλεια της ανεργίας και του αποκλεισμού από τους πίνακες του προσοντολογίου. Το ταξικό προσοντολόγιο υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς σε ένα ανελέητο κανιβαλικό κυνήγι χρυσοπληρωμένων, από την τσέπη των αναπληρωτριών, χαρτιών, τα οποία μπορούν να αλλάξουν κατά το δοκούν του κάθε ΥΠΑΙΘ, έτσι που ποτέ κανένα χαρτί δεν είναι αρκετό, ενώ φέτος, η ΝΔ έθεσε ξεκάθαρα την πρόθεση της για υβριδικό σύστημα “προσλήψεων” αναπληρωτριών με προσοντολόγιο και γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ βάζοντας ένα ακόμα φίλτρο στις προσλήψεις.

Έτσι η τωρινή αλλά και η εκάστοτε κυβέρνηση επισφραγίζει την πολιτική που λέει ότι το δικαίωμα για εργασία μετατρέπεται σε ατομική υποχρέωση και ευθύνη. Εσύ φταις για τα λάθη, εσύ φταις που δεν έχεις προσόντα, εσύ φταις που δεν έχεις να πληρώσεις ένα σωρό χαρτιά και πτυχία που ζητάνε. Εσύ έχεις την πλήρη ευθύνη να ανταγωνιστείς τον/τη συνάδελφο/συναδέλφισσα, να βρεθείς από πάνω του ώστε να προσληφθείς ως συμβασιούχος. Και κάθε φορά που θα ανοίγουν οι πίνακες, ξανά από την αρχή σε πίνακες κινούμενη άμμο. Άγχος, ανασφάλεια, ανταγωνισμός, ατομική ευθύνη! Επιδιώκουν να εδραιώσουν την αγοραία αντίληψη ότι δεν χωράμε όλοι, δεν είμαστε όλοι «άξιοι» και «κατάλληλοι». Τελικά προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο αντίπαλος δεν βρίσκεται στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία, την κυβέρνηση, το κεφάλαιο, την ΕΕ, τον ΟΟΣΑ, όλους όσοι χρόνια τώρα προσπαθούν να μας πείσουν ότι η εργασία δεν είναι δικαίωμα, αλλά «ευκαιρία» που κάθε φορά διαπραγματεύεσαι! Αυτά επιδιώκουν να εδραιώσουν σε όλους τους εργασιακούς χώρους συμπεριλαμβανομένης και την εκπαίδευσης!

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επενδύει σε κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους ενώ αφήνει την χώρα να καίγεται, ρίχνει εκατομμύρια σε πολεμικούς εξοπλισμούς και έργα βιτρίνας, κάνει διορισμούς με το σταγονόμετρο και όχι με βάση τις πραγματικές ανάγκες, κρατά νεοδιόριστους στην ομηρία της μονιμοποίησης και αναπληρώτριες στην ομηρία της ανεργίας εξαιτίας διαφορετικών κάθε φορά λαθών, εξαιτίας του προσοντολογίου και του κάθε φίλτρου έχοντας την ανεργία και ανακύκλωση της ανεργίας πολιτική στόχευση, όταν μάλιστα οι μισθοί των εκπαιδευτικών είναι μισθοί πείνας εδώ και 15 χρόνια, ενώ επιτρέπει φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο και στους εφοπλιστές και δίνει αυξήσεις στα στελέχη για να εφαρμόζουν κάθε αντιδραστικό νόμο.

Το λέμε καθαρά! Κατάργηση τώρα του προσοντολογίου των απολύσεων και της κοροϊδίας. Ούτε σκέψη για γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Να διορθωθούν ΤΩΡΑ όλα τα λάθη στους πίνακες του ΑΣΕΠ. Κανένας καμία αποκλεισμένος/η.

Την όποια  ευθύνη την έχει το σύστημα και όχι οι εκπαιδευτικοί!

Αναπληρωτές/τριες τίποτα δεν μας χαρίζεται. Τα δικαιώματα μας μάς ανήκουν! Δεν τα διαπραγματευόμαστε και δεν τα παζαρεύουμε.

Αγωνιζόμαστε για ένα δωρεάν δημόσιο σχολείο των όλων και των ίσων, με σταθερή και μόνιμη εργασία με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, με διεύρυνση και σεβασμό στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών.

Απαιτούμε μισθούς που θα εξασφαλίζουν μια αξιοβίωτη ζωή και δε θα ικανοποιούνται από τα ψίχουλα της κυβέρνησης.

Απαιτούμε

  • να διορθωθούν τώρα όλα τα λάθη και να γίνουν δεκτές όλες οι διορθώσεις των υποψηφίων, ούτως ώστε ΚΑΝΕΝΑΣ/ΚΑΜΙΑ να μην βρεθεί αποκλεισμένος/η.
  • πλήρη εργασιακά, εκπαιδευτικά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτ(ρι)ες
  • μαζικούς μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών Άμεσος διορισμος/μονιμοποίηση ΤΩΡΑ ΟΛΩΝ των αναπληρωτ(ρι)ών που έχουν έστω και μια σύμβαση αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και ολόκληρη την προϋπηρεσία.
  • κατάργηση του νόμου 4589/2019 του προσοντολογίου. Καμία σκέψη για γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Κατάργηση της ελαστικής εργασίας. Κανένας αποκλεισμός από το δικαίωμα στην εργασία.

Στο  δημόσιο δωρεάν σχολείο δεν περισσεύει κανείς/καμία.

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΣ

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή.
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.
Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω