pexels miguel a padrinan 2882571 scaled E-WALL

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό: Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες / Οι αιτήσεις από 10-01-24 μέχρι 26-01-24

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό: Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες / Οι αιτήσεις από 10-01-24 μέχρι 26-01-24

«Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2024-2025 και το ημερολογιακό έτος 2025 του Νοτίου Ημισφαιρίου»

Ενόψει έκδοσης της πρόσκλησης απόσπασης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2024-2025 και το ημερολογιακό έτος 2025 του Νοτίου Ημισφαιρίου και στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών, παρακαλούμε όπως φροντίσετε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της περιοχής ευθύνης σας, οι οποίοι/ες επιθυμούν παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος 2024-2025 και το ημερολογιακό έτος 2025 του Νοτίου Ημισφαιρίου ή επιθυμούν τη λήξη της απόσπασής τους, όσον αφορά στα ακόλουθα:

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για οριστικές τοποθετήσεις νεοδιόριστων, μεταθέσεις, αποσπάσεις, υπεραριθμίες

Τα πάντα για τις Μεταθέσεις του 2023 – Τips και Απαντήσεις σε συχνά Ερωτήματα

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες διανύουν το τρίτο έτος (3ο) απόσπασης με επιμίσθιο, μπορούν να ζητήσουν, με αίτησή τους, την παράταση απόσπασης για δύο (2) ακόμη σχολικά έτη, με τη λήψη στο πρώτο έτος παράτασης του ειδικού επιμισθίου στο εξωτερικό και χωρίς επιμίσθιο στο δεύτερο έτος παράτασης. Η παράταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α΄159), όπως ισχύει, πραγματοποιείται κατόπιν εισήγησης του/της οικείου/είας Συντονιστή/στριας Εκπαίδευσης, βάσει των υπηρεσιακών αναγκών και αξιολόγησης του/της εκπαιδευτικού και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων.

Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο Σ.Γ. Μονάχου (Μόναχο – Νυρεμβέργη) που έχουν συμπληρώσει τρία (3) χρόνια απόσπασης με τοποθέτηση σε επιχορηγούμενα σχολεία δικαιούνται να ζητήσουν παράταση της απόσπασής τους για δύο (2) ακόμη σχολικά έτη, με τη λήψη στο πρώτο έτος παράτασης του ειδικού επιμισθίου στο εξωτερικό και χωρίς επιμίσθιο στο δεύτερο έτος παράτασης. Επισημαίνεται ότι, κατ` εφαρμογή της υπ’ αριθ. 48230/Η2/27-4-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄1762) και σε περίπτωση ικανοποίησης της αίτησής τους, οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε επιχορηγούμενα από τη βαυαρική τοπική κυβέρνηση σχολεία. Διευκρινίζεται, επίσης, όσοι έχουν υπηρετήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα για τρία (3) έτη χωρίς επιμίσθιο, αλλά με ταυτόχρονη λήψη βαυαρικής επιχορήγησης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση παράτασης για δύο (2) ακόμη σχολικά έτη, με τη λήψη στο πρώτο έτος παράτασης του ειδικού επιμισθίου στο εξωτερικό και χωρίς επιμίσθιο στο δεύτερο έτος παράτασης.

β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες διανύουν το πέμπτο (5ο) έτος απόσπασης, μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους, την παράταση απόσπασης για ένα (1) ακόμη σχολικό έτος, χωρίς επιμίσθιο, με την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α΄159)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ.29 του Ν.4692/2020 (Α΄111).

γ) Εκπαιδευτικοί των οποίων η παράταση απόσπασης εγκρίθηκε αρχικά για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.4415/2016 (Α΄159), λόγω γάμου με μόνιμο/η κάτοικο εξωτερικού και παρατάθηκε για το σχολικό έτος 2023-2024 και το ημερολογιακό έτος 2024 του Νοτίου Ημισφαιρίου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση παράτασης και για το επόμενο σχολικό έτος υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Μισθολόγιο μόνιμων εκπαιδευτικών από 1-1-24

α) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο εκδόθηκε κατά το τελευταίο εξάμηνο και την επίσημη μετάφρασή του σε περίπτωση που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της αλλοδαπής

β) πρόσφατη βεβαίωση τόπου διαμονής του/της συζύγου του εκπαιδευτικού που αιτείται την παράταση απόσπασης από επίσημη αρχή της χώρας διαμονής συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση όπου αυτό απαιτείται.

Στην περίπτωση ανεπίσημης μετάφρασης ο/η αναπληρωτής/τρια Συντονιστής/στρια Εκπαίδευσης βεβαιώνει για την ορθότητα της μετάφρασης, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο στο ηλεκτρονικό σύστημα.

δ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες αποσπάστηκαν για λόγους συνυπηρέτησης, ως σύζυγοι είτε μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών είτε μονίμων υπαλλήλων άλλων Υπουργείων ή Δημόσιων Υπηρεσιών που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε στρατιωτικοί ή μέλη των σωμάτων ασφαλείας, που υπηρετούν σε διαπιστευμένη ή μη αρχή του εξωτερικού, μπορούν να ζητήσουν την παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος, χωρίς επιμίσθιο, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η υπηρεσιακή κατάσταση των συζύγων τους (περίπτ. α΄ της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν.4415/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 73 του ν.4485/2017 και περίπτ. γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 73 του ν.4485/2017 (Α΄114). Με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλουν:

 πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο εκδόθηκε κατά το τελευταίο εξάμηνο,

 σχετική βεβαίωση εργασίας του/της συζύγου, από την οποία να προκύπτει η παραμονή του/της συζύγου στην υπηρεσία στο εξωτερικό και για το σχολικό έτος 2024-2025 και

 εισήγηση από την υπηρεσία τοποθέτησης του/της εκπαιδευτικού για δυνατότητα απασχόλησής του/της για το σχολικό έτος 2024-2025 και το ημερολογιακό έτος 2025 του Νοτίου Ημισφαιρίου, όπου αυτό απαιτείται.

Πρώην ΙΚΑ ή Δημόσιο / Αποσαφηνίσεις όσον αφορά την επιλογή του ασφαλιστικού φορέα!

Διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι νεοδιόριστοι για την προσωρινή και τελική τοποθέτηση, τη μονιμοποίηση και τη μετάθεση 

ε) Κατ΄ εξαίρεση εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες διανύουν το έκτο (6ο) και άνω έτος απόσπασης μπορούν να ζητήσουν, με αίτησή τους, την παράταση της απόσπασης για ένα (1) ακόμη σχολικό έτος χωρίς επιμίσθιο. Η παράταση πραγματοποιείται κατόπιν αξιολόγησης του/της εκπαιδευτικού από τον/την οικείο/α Αναπληρωτή/τρια Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης και τη σύμφωνη γνώμη της Σελίδα 3 από 6 Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. (παρ. 3 περίπτ. γ του άρθρου 16 του ν.4415/2016, όπως ισχύει). Οι ως άνω αιτήσεις θα εξεταστούν ύστερα από την εξάντληση των κυρωμένων πινάκων απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, και μόνον εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες σε συνδυασμό με τα κάτωθι κατά σειρά κριτήρια:

(1) το επίπεδο γνώσης της γλώσσας της χώρας υποδοχής

(2) σε χηρεία με παιδιά

(3) μονογονεϊκή οικογένεια

(4) σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλεια του/της εκπαιδευτικού

(5) αριθμός τέκνων

(6) συνολική υπηρεσία από ΦΕΚ διορισμού.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Προς διακρίβωση των στοιχείων αυτών οι εκπαιδευτικοί της ανωτέρω κατηγορίας συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και υποβάλλουν, κατά περίπτωση, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) τίτλο ξένων γλωσσών συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014,

β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

γ) έγγραφο επιμέλειας τέκνου,

δ) αναγραφή του ΦΕΚ διορισμού.

2. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους η απόσπαση των εκπαιδευτικών οι οποίοι/ες βάσει της ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας τους εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016, όπως ισχύουν. Ειδικότερα, η απόσπαση που γίνεται με ανάληψη υπηρεσίας μετά το Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους, διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους και σε κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στη χώρα υποδοχής, όπως αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

Στην περίπτωση αυτή ο/η εκπαιδευτικός υποβάλλει σχετική αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα, επισυνάπτοντας την ανάληψη υπηρεσίας του πρώτου έτους απόσπασης και εν συνεχεία οι Αναπληρωτές/τριες Συντονιστές/στριες Εκπαίδευσης συμπληρώνουν το πεδίο με την ημερομηνία της ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που ανήκουν στην κατηγορία αυτή.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση παράτασης απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα ανωτέρω αναφερόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά τα οποία και μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload), πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Οδηγίες τόσο για την ανάρτηση των δικαιολογητικών όσο και για λοιπά θέματα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης παράτασης απόσπασης περιγράφονται στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (https://dipode-aitisi.sch.gr ). Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί και να εκτυπωθεί.

2. Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις.

Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτά και συνεπάγονται την απόρριψη της αίτησης, πλην της περίπτωσης που από υπαιτιότητα της αρμόδιας υπηρεσίας έκδοσης δεν έχουν χορηγηθεί στον αιτούντα μέχρι τη λήξη προθεσμίας Σελίδα 4 από 6 υποβολής των αιτήσεων και υπό την προϋπόθεση κατάθεσης του αριθμού πρωτόκολλου της αίτησης που εκκρεμεί στην εν λόγω υπηρεσία.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Υποψήφιος/α ο/η οποίος/οία υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, αλλά δεν αναρτά τα πλήρη, κατά περίπτωση, δηλούμενα δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

2. Η αίτηση των ενδιαφερόμενων υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, εκτός τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 10-01-2024 μέχρι και 26-01-2024 και ώρα Ελλάδος 14:00. 

 

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΗΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ:

Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν την παράταση απόσπασής τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, υποβάλλουν αίτηση λήξης της απόσπασής τους, συμπληρώνοντας στο πεδίο «ΕΠΙΘΥΜΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΥ» την επιλογή «ΟΧΙ».

Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα για τους/τις ιδίους/ίδιες και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους με την προϋπόθεση ότι δεν το έχουν λάβει κατά το παρελθόν, και προκειμένου να τους καταβληθεί, οφείλουν να παραμείνουν στη χώρα απόσπασης μέχρι το πέρας του διανυόμενου διδακτικού έτους και έως ότου γίνει δέσμευση πίστωσης από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Προκειμένου να καταβληθεί το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στην υπηρεσία μας, ([email protected]), υπεύθυνη δήλωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων της παρούσας.

Στην υπεύθυνη δήλωση οι ενδιαφερόμενοι/ες δηλώνουν :

1. Ότι δεν τους έχει καταβληθεί κατά το παρελθόν το αντίτιμο εισιτηρίων οριστικής επιστροφής

2. Tη xώρα απόσπασης και το εκτιμώμενο ποσό των εισιτηρίων κατά άτομο με το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα (π.χ. αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός, σύζυγος εκπαιδευτικού άνεργος, ανήλικα τέκνα αποσπασμένου/ης εκπαιδευτικού και το μέσο μετακίνησης (αεροπορικώς ή/και ακτοπλοϊκώς ή/και σιδηροδρομικώς).

3. Τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Ελλάδα όπου ανήκει ο/η εκπαιδευτικός. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να προσέξουν τη σωστή συμπλήρωση της οικείας τους Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για την έκδοση της Απόφασης έγκρισης της πίστωσης.

4. Σε περίπτωση μετακίνησης οδικώς, υπολογισμό εκτιμώμενης χιλιομετρικής αποζημίωσης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι:

i. Χιλιομετρική αποζημίωση για 1 άτομο (προς απόσπαση εκπαιδευτικός): 0,15€ /χλμ.

ii. Χιλιομετρική αποζημίωση για 2 άτομα (προς απόσπαση εκπαιδευτικός και σύζυγος): 0,225€/χλμ.

iii. Χιλιομετρική απόσταση σε περίπτωση που στη μετακίνηση συμπεριλαμβάνονται και ανήλικα τέκνα: 0,30€/χλμ Σημειώνεται ότι απαιτείται προσκόμιση στοιχείων πτήσεων, οικονομικής θέσης αντίστοιχου προορισμού και χρονικού διαστήματος, με αναφορά κόστους, ύστερα από δειγματοληπτική αναζήτηση μέσω διαδικτύου.

Για ακτοπλοϊκή μετακίνηση απαιτείται προσκόμιση στοιχείων Σελίδα 5 από 6 δρομολογίων, οικονομικής θέσης αντίστοιχου προορισμού και χρονικού διαστήματος, με αναφορά κόστους, ύστερα από δειγματοληπτική αναζήτηση μέσω διαδικτύου (ΦΕΚ 4614/2021 Β’).

Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία θα πρέπει να συμπληρωθούν στην Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτά απλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αιτήσεις καθώς επίσης και Υπεύθυνες Δηλώσεις στις οποίες δεν έχουν δηλωθεί όλα τα οριζόμενα από τα ανωτέρω.

Επίσης, σε περίπτωση που η μετακίνηση θα γίνει με περισσότερο από έναν τρόπους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία.

Σε περίπτωση επιστροφής εκπαιδευτικού πριν τη δέσμευση ποσού δεν θα καταβληθούν τα έξοδα οριστικής επιστροφής. (Η απόφαση δέσμευσης του ποσού οριστικής επιστροφής αφορά διάστημα από τη λήξη του διδακτικού έτους της χώρας απόσπασης του/της εκπαιδευτικού και έως 31-12-2024.) Τα ως άνω οριζόμενα ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς οι οποίο/ες διανύουν το έκτο (6ο) και άνω έτος απόσπασης ανεξαρτήτως εάν αιτηθούν παράταση για το επόμενο σχολικό έτος, προκειμένου να τους καταβληθεί το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα για τους/τις ιδίους/ες και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους περί παράτασης της απόσπασής τους. Στην περίπτωση που οι ως άνω εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να λάβουν έξοδα οριστικής επιστροφής οφείλουν να αποστείλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στο email: [email protected] εντός των οριζόμενων ημερομηνιών υποβολής αιτήσεων της παρούσας.

Διευκρινίζεται ότι η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης αναφορικά με την καταβολή ή μη των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής προαπαιτείται για την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

 

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι αν. Συντονιστές/στριες Εκπαίδευσης Εξωτερικού καλούνται:

α) Να ενημερώσουν άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς, που εμπίπτουν στα ως άνω αναφερόμενα.

β) Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης:

 να προβούν στον έλεγχο των αιτήσεων και των ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών των περιοχών/Χωρών ευθύνης τους, στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr.

 να συμπληρώσουν στο πεδίο «Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» τυχόν προβλήματα και ελλείψεις στις αιτήσεις βάσει του ελέγχου,

 να συμπληρώσουν το πεδίο «Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

 να συμπληρώσουν στις αιτήσεις παράτασης απόσπασης της περίπτωσης 1γ «λόγω γάμου», όταν υποβάλλεται ανεπίσημη μετάφραση, το πεδίο επιβεβαίωσης της ορθότητας της μετάφρασης και

 να συμπληρώνουν το πεδίο με την ημερομηνία της ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που ανήκουν στην κατηγορία 2 (Αυτοδίκαιη Παράταση απόσπασης).

 

Google Play Store badge EN.svg E-WALL
Κατεβάστε την εφαρμογή μας για άμεση ενημέρωση

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω
[email protected]

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα

FB / Instagram / Twitter / Pinterest / Linkedin

Ακολουθήστε το e-wall στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η ομάδα του e-wall!!

Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με μεταπτυχιακό τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Σύντομα θα ολοκληρώσω και το δεύτερο μεταπτυχιακό στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Η αφοσίωσή μου στην ανάπτυξη τεχνολογικών μέσων στην εκπαίδευση είναι προφανής, και επιδιώκω να συνδυάσω αυτήν την εμπειρία με την οργανωτική και διοικητική μου κατάρτιση για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Tα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω