2ΓΕ

Ερωταπαντήσεις στις προκηρύξεις εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ/1ΓΕ & 2ΓΕ 2023 (Μέρος 3ο)!!

Η συμπλήρωση της αίτησης στο ΑΣΕΠ και της κατάθεσης δικαιολογητικών στο opsyd είναι ατομική ευθύνη του κάθε υποψηφίου. Όλες οι πληροφορίες που δίνονται δεν συνιστούν επίσημη ενημέρωση.

Ερωτήσεις που μας έγιναν με το άνοιγμα των αιτήσεων στο ΑΣΕΠ – ΟΠΣΥΔ.


Screenshot 84 E-WALL
Άριστα = C2
Πολύ καλά = C1
Καλά = B2
Μέτρια = ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ / ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ
336680663 101312846249808 618825375797041329 n E-WALL

 

 • ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ: Τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται στο Μητρώο του ΑΣΕΠ

337004251 214355057930894 1961895322255423815 n E-WALL

 

 • Ερώτηση: Μπορεί η αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ να έχει ημερομηνία 2/4;
Απάντηση: Ναι. “Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.”

 

 • Έλαβα το εξής μήνυμα από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ που μας λύνει τα χέρια με τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας
“για την αποφυγή λαθών, προτρέπουμε οι υποψήφιοι να βάλουν την μεγαλύτερη δυνατή προϋπηρεσία ώστε σε περίπτωση λάθους υπολογισμού να μην χάσουν μόρια, καθώς για την μοριοδότηση των πινάκων θα προσμετρηθεί η μικρότερη μεταξύ της δηλωθείσας στην αίτηση του ΑΣΕΠ και της υπολογισμένης στο ΟΠΣΥΔ, υπό την προϋπόθεση ότι όλη η προϋπηρεσία των υποψηφίων είναι καταχωρισμένη στο ΟΠΣΥΔ.”
“Σε περίπτωση μη καταχωρισμένης προϋπηρεσίας στο ΟΠΣΥΔ, οι υποψήφιοι ας υπολογίσουν, για την κάθε κατηγορία που ζητάει το ΑΣΕΠ, τους μήνες που έχουν δουλέψει με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω, τους οποίους θα προσθέσουν στον ανωτέρω πίνακα, ανεξαρτήτως εάν έχουν εργασθεί ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι.”

 

 • Έχω μεταπτυχιακό από ελληνόφωνο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Πρέπει να υποβάλλω αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ;
ΟΧΙ. Στις περιπτώσεις μεταπτυχιακών τίτλων Ειδίκευσης κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, δεν απαιτείται προσκόμιση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η Πελοπόννησος ανήκει στην Ελλάδα.

 

 • ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ! Δεν έχουν την απαραίτητη ημεροχρονολογία.
Στο ΦΕΚ αναφέρει ότι “Όπου προβλέπεται η μοριοδότηση επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μοριοδοτείται μόνο μία (1) επιμόρφωση. Για τον υπολογισμό της διάρκειας πραγματοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος ή σεμιναρίου λαμβάνονται υπόψη η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτού.”
“Σε περίπτωση που στο ως άνω πιστοποιητικό δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης του σεμιναρίου, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον οικείο φορέα.”
 • Θέλω να ανεβάσω 2 πτυχία στο ΟΠΣΥΔ. Τι κάνω;
Ανέβασε και τα δύο πτυχία σε ένα pdf.
 • Έχω δύο πτυχία και το ένα είναι ήδη ανεβασμένο/επικυρωμένο στο ΟΠΣΥΔ. Τι κάνω;
Ανέβασε μόνο το πτυχίο το οποίο δεν έχεις ήδη ανεβάσει.
 • Έχω δύο πτυχία κάνω δύο αιτήσεις;
Αν τα δύο πτυχία αντιστοιχούν σε ειδικότητες πού βρίσκονται στην ίδια προκήρυξη, τότε χρειάζεται να κάνεις μόνο μία αίτηση. Αν θέλεις να συμμετέχεις στο διαγωνισμό και με τα δύο πτυχία θα πρέπει να δημιουργήσεις δύο πεδία. Σε κάθε πεδίο θα πρέπει να δηλώσεις ως δεύτερο πτυχίο το άλλο πτυχίο.
Αν τα δύο πτυχία αντιστοιχούν σε ειδικότητες που βρίσκονται σε διαφορετικές προκηρύξεις τότε χρειάζεται να κάνεις δύο αιτήσεις και να πληρώσεις δύο παράβολα.
Αν το δεύτερο πτυχίο που έχεις δεν έχει αντιστοίχιση σε ΠΕ τότε το δηλώνεις απλά ως δεύτερο πτυχίο στην αίτηση που θα κάνεις στο πρώτο πτυχίο και δεν δημιουργείς διαφορετικό πεδίο.
 • Έχω δύο πτυχία, πόσους λογαριασμούς φτιάχνω στο ΟΠΣΥΔ;
Κάθε εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα λογαριασμό όπου μέσα καταθέτει όλα τα πτυχία του.

 

 • Απάντηση του ΑΣΕΠ για πτυχία αλλοδαπής: Μόνο αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ απαιτείται.

1 3 E-WALL

 

Προσέξτε γιατί η προσμέτρηση μορίων του ΑΣΕΠ δεν θα ακολουθήσει κατά γράμμα την προσμέτρηση μορίων όπως την αναφέρει το opsyd. Στη δήλωσή σας βασιστείτε στην προϋπηρεσία όπως φαίνεται στο κουτάκι συνολική προϋπηρεσία πού υπάρχει στο οπσυδ.
Για παράδειγμα το οπσυδ υπολογίζει την προϋπηρεσία από τρίμηνα συνολικά και στα δύο χρόνια στο τέλος της σελίδας αυτό ο ΑΣΕΠ θα το κάνει πουθενά.
Πάμε στο εξής παράδειγμα κάποιος δούλεψε τρίμηνη σύμβαση 5 μήνες και 15 μέρες τη μία χρονιά και την επομένη χρόνια δούλεψε 6 μήνες και 15 μέρες.
Από την πρώτη χρονιά θα λάβει 5 * 1,5 ,= 7,5 μόρια και την επόμενη χρονιά θα λάβει 6 *1,5 = 9 μόρια. Σύνολο μορίων 16,5.
Πάμε στο εξής ακραίο παράδειγμα κάποιος δούλεψε 15 μέρες το 2020 κανονικά σε ένα σχολείο που δεν είναι δυσπρόσιτο και μετά από 15 μέρες βρέθηκε σε δυσπρόσιτο.
Συνολικά θα λάβει 0 μόρια.
 • Ερωτηση: Κάποιος που έχει 2 πτυχία, ΠΕ 87.09 και ΠΕ60 θα κάνει 2 αιτήσεις. Μια για την 1ΓΕ και μία για την 2ΓΕ. Στην επικαιροποιηση του φακέλου στο οπσυδ ποια από τις 2 αιτήσεις θα βάλει; Διαλέγουμε ή την μία ή την άλλη.Υποψήφιοι που έχουν ήδη κλάδο και στις δύο βαθμίδες Εκπαίδευσης στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., επιλέγουν μια Διεύθυνση οποιασδήποτε βαθμίδας για τη διαχείριση τυχόν αιτημάτων επικαιροποίησης.

 

Θέλω να ανεβάσω 2 πτυχία στο ΟΠΣΥΔ. Τι κάνω;

 • Ανέβασε και τα δύο πτυχία σε ένα pdf.

Έχω δύο πτυχία και το ένα είναι ήδη ανεβασμένο/επικυρωμένο στο ΟΠΣΥΔ. Τι κάνω;

 • Ανέβασε μόνο το πτυχίο το οποίο δεν έχεις ήδη ανεβάσει.

Έχω δύο πτυχία κάνω δύο αιτήσεις;

 • Αν τα δύο πτυχία αντιστοιχούν σε ειδικότητες πού βρίσκονται στην ίδια προκήρυξη, τότε χρειάζεται να κάνεις μόνο μία αίτηση. Αν θέλεις να συμμετέχει στο διαγωνισμό και μετά δύο πτυχία θα πρέπει να δημιουργήσεις δύο πεδία. Σε κάθε πεδίο θα πρέπει να δηλώσεις ως δεύτερο πτυχίο το άλλο πτυχίο.

Αν τα δύο πτυχία αντιστοιχούν σε ειδικότητες που βρίσκονται σε διαφορετικές προκηρύξεις τότε χρειάζεται να κάνεις δύο αιτήσεις και να πληρώσεις δύο παράβολα.

 • Αν το δεύτερο πτυχίο που έχεις δεν έχει αντιστοίχιση σε ΠΕ τότε το δηλώνεις απλά ως δεύτερο πτυχίο στην αίτηση που θα κάνεις στο πρώτο πτυχίο και δεν δημιουργείς διαφορετικό πεδίο.

 

 • Στην προηγούμενη προκήρυξη είχα καταθέσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών γιατί δεν είχα λάβει το πτυχίο. Το βλέπω στο οπσυδ ως επικυρωμένο θα χρειαστεί να ανεβάζω το κανονικό πτυχίο;

Όχι.

Το ίδιο ισχύει για απλές βεβαιώσεις ξένης γλώσσας απλές βεβαιώσεις μεταπτυχιακού κοκ.

Οτιδήποτε βλέπετε με πράσινο στο site δεν θα χρειαστεί να το υποβάλετε ξανά ακόμα και αν έχετε καλύτερη έκδοση από αυτό που είχατε καταθέσει.

 • Με την πρόσληψη είμαι το διορισμό θα σας ζητήσουν να καταθέσετε τα σχετικά έγγραφα που λείπουν ούτως ή άλλως.

 

 

 • Στο 1ο πεδίο του ΑΣΕΠ στην αίτηση βάζουμε προϋπηρεσία χωρίς τρίμηνα και δυσπρόσιτα και ΟΧΙ συνολικά την προϋπηρεσία

 

 • Πως δηλώνουμε την προϋπηρεσία
330293668 600398121674691 5035870594453847157 n E-WALL
unnamed E-WALL
 • Οσοι έχουν τέκνα
Σε περίπτωση ύπαρξης τέκνου/ων χρειάζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου! Στο οπσυδ στα κοινωνικά κριτήρια εμφανίζεται ως κόκκινο αν δεν επικαιροποιηθεί το πιστοποιητικό

 

 • Σημαντική διαφορά με άλλες αιτήσεις:Πλέον πληρώνετε το παράβολο πριν κάνετε την αίτηση ΑΣΕΠ! Το γράφει η προκήρυξη! Επίσης, πλέον όταν κάνετε οριστικοποίηση της αίτησης ΑΣΕΠ, το βγάζει κατευθείαν δεσμευμένο.

 

 • Η απάντηση που έδωσε το ΑΣΕΠ για τα πιστοποιητικά των αγγλικών για όσους δεν τα έχουν ακόμα παραλάβει και έχουν απλά τη βεβαίωση

332049403 574490921397173 2588236606105913711 n E-WALL

 


 

 

 • Παραιτήθηκα πέρυσι από αναπληρωτής/τρια. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ;
  α. Σωστό
  β. Λάθος
  Σωστή απάντηση: α. Η παραίτηση από αναπληρωτής επηρεάζει μόνο το καθεστώς του αναπληρωτή.

 


 

 

 • ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΣΑ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Πάμε στην ερώτηση που καίει:

Έχω C2 σε ξένη γλώσσα λόγω φοίτησης και απόκτησης μεταπτυχιακού στην αλλοδαπή που έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ και έχει καταχωρηθεί στο opsyd και μοριοδοτηθεί σε προηγούμενη προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσω βεβαίωση της γλώσσας;

 

Σύμφωνα με την προκήρυξη: Δεν απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.Π.ΑΙ.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την παρούσα.


 

 • ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ;

Δημόσιοι υπάλληλοι με πλήρες ωράριο δεν έχουν δικαίωμα αίτησης στην προκήρυξη 
α. Σωστό
β. Λάθος
Σωστή απάντηση: β. Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου με πλήρες ωράριο εργασίας (και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο) δεν μπορούν να απασχοληθούν / αναλάβουν υπηρεσία στη δημόσια εκπ/ση με πλήρες ωράριο (παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, άρθρο 35 του ν. 3528/2007 και Γνωμοδότηση ΝΣΚ 251/2007) ωστόσο έχουν δικαίωμα αίτησης.

 

 • Υπάλληλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα μπορούν να κάνουν αίτηση για τις προκηρύξεις 

 • Έχω 2 τίτλους Αγγλικών (C2 και B2). Πόσα μόρια θα λάβω;
  α. 10 μόρια (αθροιστικά).
  β. 7 μόρια (μόνο από το C2 και το Β2 θα αγνοηθεί)
  γ. 10 μόρια αν είναι από διαφορετικό φορέα και 7 αν είναι από τον ίδιο φορέα.
  Σωστή απάντηση: β. “Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος.”

 

 • Β) Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας.
  Μοριοδοτούνται μέχρι δύο ξένες γλώσσες. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος. Η γνώση της Γαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας δεν μοριοδοτείται στους αξιολογικούς πίνακες των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 (με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.), αντίστοιχα».

  Ειδικώς, οι τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄, ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, γίνονται δεκτοί σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα έγγραφα ή ακριβή φωτοαντίγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπούς φορείς
  (δημοσίους ή πιστοποιημένους), χωρίς επικύρωση από δικηγόρο και χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους, σύμ-
  φωνα με το άρθρο 58 του ν. 4674/2020, Α΄ 53. (π.χ. γίνεται αποδεκτό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού της αγγλικής
  γλώσσας, χωρίς επικύρωση και χωρίς μετάφραση αυτού).
  Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους
  αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας (πλην των πέντε ανωτέρω), τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.
  Οι βεβαιώσεις εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε χώρα μέλους της Ε.Ε. θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν είτε επικύρωση των ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή (ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών) είτε επισημείωση με τη Σφραγίδα της Χάγης (apostille).
  Τονίζεται ιδαιτέρως ότι τα προσόντα ή τα κριτήρια που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 • Ερώτηση: Πότε λήγουν οι πίνακες της νέας προκήρυξης με βάση το ισχύον πλαίσιο;
Απάντηση: Στη λήξη του 2ου σχολικού έτους που θα ακολουθήσει τη λήξη του σχολικού έτους κατά το οποίο θα λάβει χώρα η δημοσίευση των οριστικών πινάκων της νέας προκήρυξης  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Η παιδαγωγική επάρκεια μέσω πτυχίου Καθηγητικής Σχολής περιορίζεται στους αποφοίτους μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

 • ΕΔΩ βλέπουμε διευθύνσεις να ζητάνε ανάρτηση αντιγράφου ταυτότητας και το ΟΠΣΥΔ να απαντάει οτι δε χρειάζεται εφόσον είναι ήδη συμπληρωμένη..(εάν υπάρχει αλλαγή αριθμού ταυτότητας τότε ναι να γίνει προσθήκη νέας)

unnamed 2 E-WALL unnamed 1 E-WALL

 


“κωδικός τίτλου σπουδών” δεν χρειάζεται να προστεθεί το δεύτερο πτυχίο πχ πε71 με το βαθμό του. Βαζω μόνο το πτυχίο ΠΕ70. Διότι το πε71 δεν εντάσσεται στην προκήρυξη της πχ 1ΓΕ. Το πτυχίο πε71 το προσθετω πιο κάτω στην κατοχή του δεύτερου πτυχίου.
334937373 777146943974429 5059063684329701142 n E-WALL
 • Αλλαγή 2ΓΕ/2019 σε 2ΓΕ/2023
Στη μοριοδότηση αναπηριών προστέθηκε το “η αναπηρία τέκνου μοριοδοτείται ανεξαρτήτως της ηλικίας του.”
Επομένως, δεν αφορά μόνο τα μοριοδούμενα ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα.

Για να έχει κάποιος δικαίωμα να κάνει ένσταση ή να εγείρει οποιοδήποτε δικαίωμα, θα πρέπει να έχει “τικαρισμένο” το πεδίο με το προσόν στην αίτηση ΑΣΕΠ.
Γι αυτό ας “τικαριστεί” το πεδίο Παιδαγωγικής Επάρκειας από όσους αναμένουν απαντήσεις από το ΥΠΑΙΘ επί του θέματος ΑΣΕΠ: Δεν υπάρχει κίνδυνος απόρριψης αίτησης λόγω λάθους στην καταχώριση στοιχείων ή προσόντων. Αλλά στην περίπτωση που ένα Σεμινάριο ή πτυχίο ή μια καταγραφή προϋπηρεσίας δεν έχει τα προαπαιτούμενα της προκήρυξης, δεν θα μοριοδοτείται.
Τα στοιχεία Ταυτότητας θα πρέπει να είναι τα ίδια και στο ΟΠΣΥΔ και στο ΑΣΕΠ ώστε να υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης.

 

Πλήρης οδηγός βήμα βήμα για την αίτηση στο ΑΣΕΠ/1ΓΕ&2ΓΕ, έκδοση Παραβόλου & πληρωμή και εγράφη στο ΟΠΣΥΔ!!

 

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ με επισημάνσεις & παρατηρήσεις για την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ΑΣΕΠ/1ΓΕ&2ΓΕ – 2023

 

Ερωταπαντήσεις για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών 1ΓΕ & 2ΓΕ – 2023 (1ο μέρος)!!

 

1ΓΕ&2ΓΕ 2023: Γενικές οδηγίες που πρέπει να δώσουν έμφαση οι συνάδελφοι στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ που ξεκινάει σήμερα και λήγει στις 31 Μαρτίου 2023

 

ΠΑΣΑΔ & Αλληλοβοήθεια Εκπαιδευτικών: Πλήρης οδηγός βήμα βήμα για την αίτηση στο ΑΣΕΠ/1ΓΕ&2ΓΕ-2023!!

 

Ερωταπαντήσεις και προβληματισμοί στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ/1ΓΕ-2ΓΕ – ΟΠΣΥΔ (Μέρος 2ο)!!

 

 

 

Φόρμα Υπολογισμού Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών – Ωρομισθίων

Βοηθητική Φόρμα Υπολογισμού Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ με επισημάνσεις & παρατηρήσεις για την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ΑΣΕΠ/1ΓΕ&2ΓΕ – 2023

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών από την Τετάρτη 08 Μαρτίου και ώρα 08:00 έως και τη Δευτέρα 03 Απριλίου 2023 και ώρα 15:00
ΚΑΛΕΙ
τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91, οι οποίοι πρόκειται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στις αριθμ. 1ΓΕ/2023 (τ. Α.Σ.Ε.Π. 5/20-02-2023) και 2ΓΕ/2023 (τ. Α.Σ.Ε.Π. 4/20-02-2023) Προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), να υποβάλουν, στην καρτέλα «Επικαιροποίηση Φακέλου» του ηλεκτρονικού τους φακέλου στο ΟΠΣΥΔ, ηλεκτρονικό αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων που εμφανίζονται σε αυτόν , μεταφορτώνοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά [που αποτελούν τυπικά προσόντα ένταξης ή μοριοδοτούμενα προσόντα στον αξιολογικό πίνακα Γενικής Εκπαίδευσης Α΄ του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και αναφέρονται ρητώς στις ανωτέρω Προκηρύξεις]. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό φάκελο στο ΟΠΣΥΔ, οφείλουν προηγουμένως να εγγραφούν ως χρήστες, μέσω πιστοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) (βλ. Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη).

Ερωταπαντήσεις για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών 1ΓΕ & 2ΓΕ – 2023 (1ο μέρος)!!

Η συμπλήρωση της αίτησης στο ΑΣΕΠ και της κατάθεσης δικαιολογητικών στο opsyd είναι ατομική ευθύνη του κάθε υποψηφίου. Όλες οι πληροφορίες που δίνονται δεν συνιστούν επίσημη ενημέρωση.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών 1ΓΕ & 2ΓΕ – 2023: Παρακάτω αναφέρονται οι περισσότερες ερωτήσεις που έχουν οι συνάδελφοι και απαντώνται (με χιούμορ)!!

ΠΟΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 1-2ΓΕ/2023
Σύμφωνα με τις οδηγίες των προκηρύξεων, εκδίδουμε το παράβολο τριών (3) Ευρώ, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).
Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου.
Εάν δεν το καταβάλλει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
—–
Μπορώ να το αγοράσω νωρίτερα; ΝΑΙ
Μπορώ να το πληρώσω μετά την λήξη των αιτήσεων; ΟΧΙ
Ποιος είναι ο κωδικός του παραβόλου 8223
Πόσο κοστίζει το παράβολο; 3 ευρώ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και για τους αποφοίτους των καθηγητικών σχολών, εισαχθέντων από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και έπειτα (πτυχιούχοι ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και εφεξής), εφόσον επιθυμούν την πρόταξή τους στους πίνακες, κατά τα οριζόμενα στο ΚΕΦ. Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, καθώς και στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ των οικείων Προκηρύξεων.

Ενσωματώθηκε η οδηγία για τα πτυχία ΤΕΙ πριν το 2001
Πλέον αναγράφεται ότι δεν αναγνωρίζονται όλα τα πτυχία ΤΕΙ ως ισότιμα με ΑΕΙ αλλά μόνο όσα αποκτήθηκαν μετά το 2001 “[από την έναρξη ισχύος του ν. 2916/2001 (Α΄ 114), δηλαδή μετά την ένταξη των ΤΕΙ στην ανώτατη εκπ/ση].”
Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει το κομμάτι της συμμετοχής στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ γιατί πλέον σε κάθε ειδικότητα υπάρχει πρόβλεψη τόσο για ΑΕΙ όσο και για ΤΕΙ του 2001.
Αυτό που αλλάζει είναι ότι στο Πεδίο “δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ” (7 μόρια) δεν θα μπορεί να προσκομιστεί πτυχίο ΤΕΙ πριν το 2001.
Στο opsyd στην ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ πλέον εμφανίζεται και ο τρόπος απόκτησης. Εδώ βλέπουμε πέντε τρόπους.
1) με το πτυχίο (έτος εισαγωγής μέχρι 2014-2015 ή κτήση μέχρι 2017-2018)
2) με μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής.
3) με ΑΣΠΑΙΤΕ
4) πτυχίο παιδαγωγικής σχολής ΠΕ60 ή ΠΕ70
5) Βεβαίωση από ΑΕΙ ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων κατόπιν απόφασης της συνέλευσης του τμήματος

Άλλη μια πολυσυζητημένη παρεξήγηση ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΗΚΕ:
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄, παρ.4 ΚΕΦ. Δ) με την προϋπόθεση ότι θα τη δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης.
Δεν ελέγχει το ΑΣΕΠ την επάρκεια ή όχι a priori. Θα πρέπει να δηλωθεί. Μη δήλωση αυτόματα συνεπάγεται μη υπολογισμό της επάρκειας.

Ενδιαφέρομαι μόνο για μόνιμο διορισμό και όχι να δουλέψω αναπληρωτής. Με αφορά η προκήρυξη;
Απάντηση: ΝΑΙ.
Η προκήρυξη αφορά την ΚΑΤΑΤΑΞΗ σε σειρά προτεραιότητας εκπαιδευτικών ανά κλάδο ειδικότητας για ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ή αναπληρωτή/ωρομισθίου. Το καλοκαίρι γίνεται νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προτίμησης περιοχών) για αναπληρωτές. Αν δεν την συμπληρώσεις, δεν σε αφορά.

Ποια τέκνα μοριοδοτούνται στην 2ΓΕ/2023;
Αριθμός τέκνων: τρεις (3) μονάδες για κάθε
1. ανήλικο τέκνο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια
2. ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας
3. ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.

Ερώτηση: Πότε λήγουν οι πίνακες της προκύρυξης 2ΓΕ/2023 με βάση το ισχύον πλαίσιο;
Απάντηση: Στη λήξη του 2ου σχολικού έτους (31/08/202X) που θα ακολουθήσει τη λήξη του σχολικού έτους κατά το οποίο θα λάβει χώρα η δημοσίευση των οριστικών πινάκων της νέας προκήρυξης 2ΓΕ/2023 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ομοίως για τη 1ΓΕ/2023

Επιτέλους η προκήρυξη 2ΓΕ/2023 αναφέρει αυτό που όλοι γνωρίζαμε αλλά δεν ήταν γραμμένο:
“Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε μήνες χωρίς να υπολογίζονται τα υπόλοιπα ημερών.”

Έχω δουλέψει σε δυσπρόσιτο το 2015 θα μετρήσουν διπλά τα μόρια;
Όχι. Η προϋπηρεσία μοριοδοτείται στο διπλάσιο, αποκλειστικά και μόνο, εφόσον έχει προσφερθεί από το σχολ. έτος 2020-2021 και εφεξής σε δυσπρόσιτα σχολεία ή σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.
Άρα μόνο για τις σχολικές χρονιές: 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023.
Μπερδεύτηκα και δήλωσα στο ΑΣΕΠ περισσότερη προϋπηρεσία από αυτή που θα έχω 31/03/2023. Θα έχω κάποιο πρόβλημα;
Απάντηση: ΟΧΙ
Μπερδεύτηκα και δήλωσα στο ΑΣΕΠ λιγότερη προϋπηρεσία από αυτή που θα έχω 31/03/2023. Θα έχω κάποιο πρόβλημα;
Απάντηση: Θα μοριοδοτηθείς για την προϋπηρεσία που δήλωσες στην πλατφόρμα
Από ποιους φορείς μετράει η προϋπηρεσία;
α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
β) στα Μουσικά Σχολεία,
γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων,
δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,
ε) στα Ναυτικά Λύκεια,
στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,
ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,
θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,
ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005 (ο χρονικός περιορισμός δεν ισχύει για προϋπηρεσίες που αποκτήθηκαν σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.),
ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης,
ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,
ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφυλασσόμενης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000,
ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.),
ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.),
ιζ) για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).

Επειδή πλέον η παιδαγωγική επάρκεια δεν είναι δεδομένη σε κανένα κλάδο στην προκήρυξη υπάρχει η γενική σημείωση ότι:
Οι υποψήφιοι, που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, προκειμένου να προτάσσονται στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης πρέπει να το δηλώσουν στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης, ακόμη και αν ο τίτλος σπουδών τους, προσδίδει εξ ορισμού παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.
Αλλαγές από 2ΓΕ/2019 σε 2ΓΕ/2023:
Εντάχθηκαν στους ΠΕ41 και απόφοιτοι του Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
Θέση 217:
Πτυχίο Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (πρώην Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας ή Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εισαχθείσες /εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017), με κατεύθυνση Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής.
Εντάχθηκαν στους 87.01 και απόφοιτοι τμημάτων της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
Εντάχθηκαν στους 87.02 και απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών (ΣΑΝ)
Έχω παιδί ανύπαντρο 21 ετών, θα λάβω τα μόρια τέκνου;
ΝΑΙ. Εκτός αν στο ενδιάμεσο, μέχρι να εκδόσεις το πιστοποιητικό οικ. κατάστασης, παντρευτεί. Τότε χάνεις τα μόρια!

Ερώτηση: Είμαι τρελό αλάνι και αγόρασα ΗΔΗ παράβολο για τις προκηρύξεις. Θα έχω πρόβλημα;
Απάντηση: Αρχικά συγχαρητήρια. Έσπασες το ρεκόρ άγχους. Οι προκηρύξεις ανοίγουν σε περίπου 10 μέρες και θα έχεις ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ να κάνεις μια αίτηση που θέλει 5-10 λεπτά.
Το e-παράβολο δεν έχει ημερομηνία λήξης και ισχύει για όσο δεν υπάρχουν αλλαγές από τον Φορέα για τον οποίο έχει εκδοθεί.
Οπότε, δεν θα έχεις πρόβλημα.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ είναι να πληρωθεί ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ της προκήρυξης!

Έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση οι δημόσιοι υπάλληλοι;
ΝΑΙ
Από το ΦΕΚ:
Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε περίπτωση πρόσληψης, αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους:
(iii) Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου με πλήρες ωράριο εργασίας (και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο), δεν μπορούν να απασχοληθούν/αναλάβουν υπηρεσία στη δημόσια εκπ/ση με πλήρες ωράριο (άρθρο 1 του ν. 1256/1982, άρθρο 35 του ν. 3528/2007 και Γνωμοδότηση ΝΣΚ 251/2007).

Προστέθηκε διευκρίνηση για τα σεμινάρια που δεν υπήρχε στην 2ΓΕ/2019:
“Σε κάθε περίπτωση από το πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης πρέπει να προκύπτει ολόκληρο το χρονικό διάστημα των 7 μηνών (6 μήνες και 29 ημέρες δεν γίνεται δεκτό).”

Είχα κάνει αίτηση το 2019 λογικά θα το θυμούνται από το ΑΣΕΠ άρα να δηλώσω μόνο τα νέα μου προσόντα;
Απάντηση: Δεν Θα θυμούνται τίποτα. Τα δηλώνουμε όλα τα πάντα σαν κάνουμε αίτηση πρώτη φορά.
Μην συγχέεται η ΔΗΛΩΣΗ στον ΑΣΕΠ με την ΚΑΤΑΘΕΣΗ δικαιολογητικών στο οπσυδ.

Ερώτηση: Μπήκα στους πίνακες!!! Πότε διοριζόμαι; Που ράβω κοστούμι; Γνωρίζετε κάποιο καλό ραφτάδικο;
Απάντηση: Η ένταξη στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες δεν δημιουργεί δικαίωμα διορισμού ή πρόσληψης. Οι διορισμοί ή οι προσλήψεις θα πραγματοποιούνται, κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, με βάση τη σειρά κατάταξης και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, με τη διαδικασία των άρθρων 62 και 63 του ν. 4589/2019. (σελ. 68 της προκήρυξης)

https://e-wall.net/17016/%ce%bf%cf%80%cf%83%cf%85%ce%b4-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b5-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3/

Έκδοση και πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ΑΣΕΠ – 1ΓΕ & 2ΓΕ 2023!!

Τα βήματα έκδοσης Παραβόλου σε εικόνες και Βίντεο!!

Κωδικός παραβόλου 8223

 

1 5 E-WALL 2 4 E-WALL 3 E-WALL 4 E-WALL

Σύντομες οδηγίες απο την Αλληλοβοήθεια εκπαιδευτικών για την έκδοση του ηλεκτρονικού παραβόλου από το σπίτι σας και την πληρωμή του με τη χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας εύκολα και με ασφάλεια.

 

Εχει μεγάλη σημασία να έχετε στο νού σας οτι
 • Η έκδοση και η πληρωμή είναι δύο διαφορετικές ενέργειες
 • Μπορείτε να εκδώσετε πχ ηλεκτρονικά το παράβολο και μετά αφου πάρετε τον αριθμό του να το πληρώσετε απο αλλού. Αρκει να πληρωθεί ο συγκεκριμένος αριθμός. Προσωπικά προτείνω την μέθοδο του βίντεο όπου όλα γίνονται εύκολα και ήρεμα απο το σπίτι σας μέσα σε 2 λεπτά.
 • Μονο οταν το δείτε ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στην αίτηση σας στον ΑΣΕΠ

Εκδόθηκαν οι Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2023 & 2ΓΕ/2023 – Υποβολή των αιτήσεων στις 7 Μαρτίου

 

ΠΕΑΝ – ΒΉΜΑ-ΒΉΜΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ – 1ΓΕ & 2ΓΕ 2023

ΒΉΜΑ-ΒΉΜΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΣΕΠ (εδώ δηλώνουμε πόσα προσόντα έχουμε)
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ (εδώ αποδεικνύουμε πόσα και ποια προσόντα έχουμε)

Α. Αίτηση στο ΑΣΕΠ

• Εκδίδουμε και πληρώνουμε το παράβολο με κωδικό «8223». Φροντίζουμε να καταγράψουμε σωστά το e- mail μας για να μας έρθει ηλεκτρονικό μήνυμα, τόσο για την έκδοση, όσο και για την πληρωμή του παραβόλου (συνεπώς 2 email έως εδώ πρέπει να λάβουμε). Για μια ακόμα επιβεβαίωση ότι πληρώθηκε το παράβολο επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/…/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo και ελέγχουμε αν δίπλα από το παράβολο γράφει «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ».
• Μπαίνουμε στο ΑΣΕΠ. Επιλέγουμε το διαγωνισμό 1ΓΕ/2023
• Συμπληρώνουμε σωστά όλα τα πεδία
• Αφού δηλωθούν όλα τα στοιχεία και πατήσουμε οριστική υποβολή έρχεται και το 3ο και οριστικό e-mail που αφορά την οριστικοποίηση της αίτησης μας

Β. Ανέβασμα δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ

• Το Υ.ΠΑΙ.Θ τις επόμενες μέρες θα βγάλει ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ
• Δημιουργήστε όλα τα αρχεία σας σε pdf
• Οποιοδήποτε προσόν (π.χ. τίτλο σπουδών) έχετε περάσει την τελευταία φορά στο ΟΠΔΥΔ δεν το ξανά ανεβάζετε.
• Ανεβάζετε ξανά (πρόσφατο) καινούργιο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή έντυπο που να αποδεικνύει ποσοστό αναπηρίας
• Ολοκλήρωση διαδικασίας. Κατά την επεξεργασία αιτήσεων το ΑΣΕΠ θα διασταυρώσει, αν κάθε ένα από αυτά που αιτηθήκατε είναι αληθινά, ελέγχοντας τα δικαιολογητικά που ανεβάσετε στο ΟΠΣΥΔ.
ΠΕΑΝ – Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών

Διευκρινίσεις για τις προκηρύξεις αναπληρωτών 1/ΓΕ & 2ΓΕ 2023 – ΑΣΕΠ!!

Με δημοσίευση τους ο Τονιδης Δημήτριος και η Μαρια Λυδιανου μας υπενθυμίζουν τις διαδικασίες και διευκρινίζουν τι πρέπει να κάνουν οι συνάδελφοι για τις προσεχείς αιτήσεις στις προκηρύξεις εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ που ξεκινουν 7 Μαρτιου .

Σύντομα θα ξεκινήσουμε να αναρτούμε ερωταπαντήσεις και οδηγούς για τη σωστη συμπλήρωση των αιτήσεων!!
Έγγραφα που υπάρχουν στο ΟΠΣΥΔ δεν κατατίθενται εκ νέου…
Προσοχή
Πληρωμή παράβολου
Οικογενειακή κατάσταση επικαιροποιημενη (πρόσφατη)
Πτυχία ξένων γλωσσών ΔΕΝ χρειάζονται επικύρωση
Σεμινάρια γίνονται δεκτά με αναγραφόμενα ημερομηνία έναρξης λήξης και διάρκεια
1 μόνο σεμινάριο μας δίνει μόρια
Η φετινή προϋπηρεσία μετρά έως και τη λήξη των αιτήσεων τέλος Μαρτίου
Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (στα έγγραφα απόλυσης κάθε χρονιάς) πιστοποιούν την προϋπηρεσία.

Προκηρύξεις Γενικής Αγωγής 1ΓΕ και 2ΓΕ (2023) – Αύριο παίρνουν το ΦΕΚ – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις..

Αύριο θα γίνει η έκδοση των προκηρύξεων 1ΓΕ και 2ΓΕ (2023) από το εθνικό τυπογραφείο

 

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από συνάδελφους που επικοινωνήσαν με το ίδιο τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, αύριο θα γίνει η έκδοση των προκηρύξεων γενικής αγωγής από το ΑΣΕΠ που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο εθνικό τυπογραφείο.

 

Οι αιτήσεις όπως ενημέρωσε ο κ Θάνος Παπαϊωάννου θα ξεκινήσουν κατά πασά πιθανότητα 7 ή 8 Μάρτιου και θα τελειώσουν την πρώτη βδομάδα του Απρίλη. τις υπόλοιπες λεπτομέρειες θα τις δούμε με την έκδοση του ΦΕΚ.

 

Το e-wall όπως έκανε και στις προηγούμενες προκηρύξεις θα είναι διπλα στους συνάδελφους, με οδηγούς βήμα βήμα για τη διαδικασία και ερωταπαντησεις, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι νέοι και παλιοί συνάδελφοι να πραγματοποιήσουν την αίτηση τους χωρίς προβλήματα.

 

Πίνακες εκπαιδευτικών – ΑΣΕΠ: Ενημέρωση για τις επερχόμενες προκηρύξεις Γενικής Αγωγής – ΑΣΕΠ

 

Ενημέρωση για τις προκηρύξεις γενικής εκπαίδευσης από το εθνικό τυπογραφείο και Γραπτό ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών!!

Κύλιση προς τα επάνω