ωράριο νηπιαγωγών

ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ – ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ-ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Αν και το (διδακτικό) ωράριο των Νηπιαγωγών υπολογίζεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας υπάρχουν σημαντικές διαφορές που δημιουργούν σημαντικές ανισότητες και μεταξύ μας και με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Από όλο το νομικό πλαίσιο [άρθρο 39&5 περ. β’ του ν.4115/2013, το οποίο ενσωματώθηκε στον ν.1566/1985 άρθρο 12 &7 – Υπουργική Απόφαση 127187/Ε1/01-08-2016, Φ.Ε.Κ. 2524/2016, περίπτωση 3 και ν. 1566/1985 άρθρο 12 &5 και 6]   συνάγεται ότι οι Προϊστάμενοι/ες Ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων έχουν πλήρες διδακτικό ωράριο 25 ωρών και όλη τη διοικητική εργασία, η οποία  σχεδόν ποτέ δεν ολοκληρώνεται στη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου τους, αλλά συνεπάγεται πολλές ώρες υπερωριακής απασχόλησης στο σχολείο ή στο σπίτι, τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Ο Σύλλογος Εκπ\κών Λαγκαδά στηρίζει των αγώνα των Νηπιαγωγών και των Προϊσταμένων Ολιγοθέσιων σχολείων, στο δίκαιο αίτημα τους για ισότητα στο ωράριο.

Καθαρά, προς  ενημέρωση των μελών μας σας αποστέλλουμε συνημμένα έγγραφα για τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για το  θέμα με δικαστική διαμάχη η οποία  έχει παραπεμφθεί στο ΣτΕ  για την διεκδίκηση της ισοτιμίας στο ωράριο.

Η συμμετοχή ή όχι σε αυτήν είναι προσωπική απόφαση του καθενός.

Η κατάφωρη ανισότητα στο ωράριο εργασίας μεταξύ συναδέλφων αποτελεί εμφανή καταστρατήγηση της ισότητας και των ίσων δικαιωμάτων που ορίζεται από το σύνταγμα.

Ως σύλλογος όμως, πρέπει να τονίσουμε πως η συνημμένη αίτηση αναφέρεται μόνο στις υπερωρίες που προκύπτουν από την μη αναγνώριση της μείωσης λόγω προϋπηρεσίας όπως συμβαίνει σε όλους τους εκπαιδευτικούς.
Το μεγάλο όμως θέμα με το ωράριο των νηπιαγωγών είναι οι υπερωρίες που γίνονται λόγω του ωρολογιακού προγράμματος όπου οι ώρες της Υποδοχής μαθητών, το φαγητό, το διάλειμμα και η προετοιμασία αποχώρησης δεν προσμετρούνται ως διδακτικές ! Είναι απαράδεκτο δεδομένου της παιδαγωγικής σπουδαιότητας αυτών των ωρών και το γεγονός ότι οι νηπιαγωγοί αυτές τις ώρες είναι εκεί με τους μαθητές εκπαιδεύοντας τους και όχι σε διάλειμμα. Ακόμη και για το διάλειμμα δεν ισχύει ότι στα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου 1-2 κάνουν εφημερία και οι άλλοι διάλειμμα. Στα νηπιαγωγεία όλοι κάνουν εφημερία λόγω του μικρού αριθμού διδασκόντων. Επομένως εργάζονται 30 ώρες αντί για 25 που φαίνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Το ίδιο χρονικό διάστημα που σε όλες τις βαθμίδες αναγνωρίζεται ως 6ωρο, στα νηπιαγωγεία αναγνωρίζεται ως 5ωρο!

1.Διεκδικούμε να αναγνωριστούν ως Διδακτικές ώρες οι ώρες της Υποδοχής μαθητών, του φαγητού, του διαλείμματος  και της  προετοιμασίας για  αποχώρηση γιατί επιτελείται σημαντικότατο παιδαγωγικό έργο από τις συνεχώς παρούσες νηπιαγωγούς.

 1. Διεκδικούμε να γίνεται η νόμιμη μείωση του ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας και στους νηπιαγωγούς και στους Προϊσταμένους των Ολιγοθέσιων σχολείων, όπως σε όλους του εκπ/κούς.

3.Διεκδικούμε την επίλυση της υπερωριακής ανισότητας είτε με επιπλέον διορισμούς εκπ\κών είτε με χρηματική αποζημίωση τους.

4.Καταδεικνύουμε την ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση στο ωράριο των Προϊσταμένων των Νηπ\γείων και των  Ολιγοθέσιων σχολείων καθώς υπερβαίνει κατά πολύ τις 30 ώρες των συναδέλφων τους λόγω του επιπρόσθετου διοικητού έργου που έχουν παράλληλα με το διδακτικό.Το διάστημα της 1 ώρας που το υπουργείο έχει δώσει για άσκηση διοικητικού έργου, μόνο σε όσα σχολεία δεν έχουν τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, όχι μόνο είναι τραγελαφικό αλλά δημιουργεί άλλη μια ανισότητα ανάμεσα σε συναδέλφους (προγραμματισμοί ετήσιοι ή τριμηνιαίοι, σύνταξη και καταγραφή πρακτικών, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, ανάγνωση και διαγραφή E-mails ,άδειες εκπ\κών, απουσίες μαθητών, ενημέρωση My School, Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, Παρουσιολόγια και φακέλους αναπληρωτών, Βεβαιώσεις Μεταφοράς μαθητών, Καταστάσεις Ολοήμερου, Πιστοποιητικά φοίτησης, Υπεύθυνες  Δηλώσεις πρόωρης αποχώρησης μαθητών, παραγγελίες και αποστολή αιτημάτων για επιδιορθώσεις στον δήμο, έλεγχος κατανάλωσης και έγκαιρη παραγγελία πετρελαίου,  σύνταξη Εσωτερικού κανονισμού, Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, συνεργασία με σύλλογο γονέων…..) Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο από το ολοφάνερο,  η 1 ώρα δεν αρκεί…..! Πως για να διεκπεραιωθούν όλα αυτά απαιτούνται πόλλες υπερωριακές ώρες….!

Καμπάνια ενημέρωσης και κινητοποιήσεις για το ωράριο των νηπιαγωγών

Διεκδικούμε ισοτιμία στο ωράριο όλων των συναδέλφων .

Τοποθέτηση επιπλέον εκπ\κού ή πληρωμή των παραπάνω ωρών εργασίας

Γενναία αύξηση του επιδόματος θέσης Προϊσταμένων

Γενικευμένα τοποθετήσεις σε όλα τα νηπιαγωγεία ψυχολόγων όπως στα δημοτικά (άμεσα όπως έγινε με την εισαγωγή της ξένης γλώσσας…..)

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Καμπάνια ενημέρωσης και κινητοποιήσεις για το ωράριο των νηπιαγωγών

Έχουμε γράψει αναλυτικά για την νομοθετική στρέβλωση που οδηγεί τους/τις νηπιαγωγούς να στερούνται των δικαιωμάτων ωραρίου όλων των υπόλοιπων εκπαιδευτικών. Εν ολίγοις σχεδόν όλα τα νηπιαγωγεία της χώρας είναι ολιγοθέσια(3θέσια και κάτω), με αποτέλεσμα να εμπίπτουν στην νομοθεσία των ολιγοθέσιων σχολείων και τους υπηρετούντες εκεί εκπαιδευτικούς να έχουν ωράριο 25ωρών εβδομαδιαίως, χωρίς δικαίωμα στη μείωση ωραρίου λόγω ετών υπηρεσίας αλλά ούτε και δικαίωμα σε υπερωρίες. Ακόμη στο παρελθόν ακόμα και στα ελάχιστα 4θέσια και άνω νηπιαγωγεία που υπάρχουν, παρατηρήθηκε το φαινόμενο των παράνομων και απλήρωτων υπερωριών των συναδέλφων. Δείτε: Άμεση μείωση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών και των εκπ/κών των ολιγοθεσίων δημοτικών .

Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε η μαζικότατη Γενική Συνέλευση του συλλόγου εκπαιδευτικών Α Αθήνας “ο Αριστοτέλης”. Οι εκπαιδευτικοί εκεί αποφάσισαν να ξεκινήσουν πολύπλευρο αγώνα διεκδικήσεων, ώστε να αλλάξει επιτέλους αυτή η πραγματικότητα και να εξισωθούν τα δικαιώματα των νηπιαγωγών με αυτά των υπόλοιπων συναδέλφων τους. Προφανώς όλα τα εκπαιδευτικά σωματεία και οι ομοσπονδία οφείλουν να συνεργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωσή:

Απόφαση ΓΣ συλλόγου εκπαιδευτικών “ο Αριστοτέλης”, 29.5.2023: Ωράριο νηπιαγωγών

Απόφαση ΓΣ 29.5.2023: Ωράριο νηπιαγωγών

Το ωράριο των νηπιαγωγών ενώ νομοθετήθηκε ώστε υποτίθεται να υπολογίζεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας, τελικά λόγω των σημαντικών διαφορών/ζητημάτων στη λειτουργία του νηπιαγωγείου όχι απλώς δεν εξασφαλίζεται η μείωση του ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, αλλά αντίθετα το ωράριο των νηπιαγωγών είναι το μεγαλύτερο ανάμεσα σε όλες/ους τους εκπαιδευτικούς. Επισημαίνουμε  ότι πρόκειται  για καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων  και για αμοιβές συναδέλφων που κανένας δεν έχει δικαίωμα είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, να τις στερεί.

Συγκεκριμένα:

• Τα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων όλης της χώρας (96%), ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά  σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας και η/ο  δε Προϊσταμένη/ος καλείται να υποστηρίξει το διοικητικό έργο με πλήρες διδακτικό ωράριο και  με πολλές ώρες απλήρωτης εργασίας.

• Το διδακτικό ωράριο Προϊσταμένων και η παροχή διοικητικού έργου εντός εργασιακού  καθορίζεται όχι από τη παραπάνω νομοθεσία αλλά από τον τύπο του Νηπιαγωγείου. Ως εκ τούτου αν στο Νηπιαγωγείο υπάρχει πρωινή υποδοχή η/ο  Προϊσταμένη/ος  δεν έχει χρόνο για το διοικητικό έργο  κάτι που δημιουργεί ανισότητες μεταξύ Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων.

Στα πλαίσια του συνολικού μας αιτήματος για μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Α’ βάθμιας στα πλαίσια της Β’ βάθμιας, απαιτούμε άμεσα για το ωράριο των νηπιαγωγών:

 • Καθολική εφαρμογή της κλιμάκωσης του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας και σε όλα τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία (εφαρμογή ανεξάρτητα από την οργανικότητα της σχολικής μονάδας) με απώτερο στόχο την εξίσωση με το ωράριο της Δευτεροβάθμιας για όλους τους εκπαιδευτικούς.
 • Υπολογισμός στο διδακτικό ωράριο και της υποδοχής-αποχώρησης και του διαλείμματος
 • Την τοποθέτηση επιπλέον συναδέλφου όπου αυτό είναι αναγκαίο για τη συμπλήρωση των πλεοναζουσών  ωρών του ωρολογίου προγράμματος και την καταβολή αποζημιώσεων των δεδουλευμένων υπερωριών.
 • Επισημαίνουμε ότι το ΥΠΑΙΘ εξέδωσε πρόσφατα εγκύκλιο αναφορικά με το ωράριο και την υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αρ. πρωτ. 141076/Ε3/4-11-21). Η Διεύθυνση Π.Ε. Α΄Αθήνας  σύμφωνα με στην με  αρ. Πρωτ. 141076/Ε3/4-11-21  εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ οφείλει να ενημερώνει  ορθώς το Π.Σ. myschool για το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς της και να χορηγεί αρμοδίως υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παραπάνω  εγκύκλιο.

Οργανώνουμε

Καμπάνια ενημέρωσης, εκδίδουμε αφίσα

Κινητοποίηση στο ΥΠΑΙΘ και στη βουλή

Διεκδίκηση των υπερωριών για τις/τους νηπιαγωγούς που εργάζονται σε 4θέσια και άνω νηπιαγωγεία

Πως γίνεται η κατανομή πρωινού/ολοήμερου τμήματος στα νηπιαγωγεία;

Γ.Γ.: Ενημέρωση για Δ φάση, μονιμοποίηση νεοδιόριστων, ατομική αξιολόγηση, ωράριο νηπιαγωγών!!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 25-11-22

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 25/11, η προγραμματισμένη, από την πανελλαδική σύσκεψη συντονισμού πρωτοβάθμιων σωματείων (19/11/2022), κινητοποίηση Συλλόγων Π. Ε. και ΕΛΜΕ στο Υπουργείο Παιδείας. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας των σωματείων με το Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ κ. Κόπτση.

Από την συνάντηση έγινε φανερό ότι το ΥΠΑΙΘ προετοιμάζει νέο γύρο επίθεσης. Συγκεκριμένα:

α) Ο Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ δήλωσε ότι η ατομική αξιολόγηση θα εφαρμοστεί από φέτος. Τα πάντα είναι έτοιμα (πλατφόρμες, ΚΥΑ κλπ), όπως ο ίδιος δήλωσε.

β) Για το ζήτημα της μονιμοποίησης των νεοδιόριστων-«δόκιμων» συναδέλφων δήλωσε πως το ΥΠΑΙΘ θα τοποθετηθεί την επόμενη βδομάδα. Ωστόσο, δεν δεσμεύτηκε για την εφαρμογή του νόμου, που προβλέπει τη μονιμοποίηση των “δόκιμων” συναδέλφων, αφού έχει πλέον παρέλθει η διετία. Είναι φανερό, με βάση και τα παραπάνω, ότι προετοιμάζεται ρύθμιση, που θα συνδέει την μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών με την ατομική τους αξιολόγηση, δηλαδή πρώτα αξιολόγηση και μετά μονιμοποίηση. Ο Γ.Γ. επιφυλάχθηκε να απαντήσει για το τι θα γίνει και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που προχώρησαν στην έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης, παραπέμποντας σε απόφαση του ΥΠΑΙΘ την επόμενη βδομάδα.

γ) Για το ωράριο των Νηπιαγωγών δήλωσε πως είναι συμβατό με το ωράριο των ολιγοθέσιων σχολείων και πρότεινε τη δημιουργία πολυθέσιων-πολυδύναμων Νηπιαγωγείων στα αστικά κέντρα, ζητώντας από τα σωματεία να καταθέσουν τις προτάσεις τους . Υπεκφεύγοντας, δήλωσε ότι θα εξετάσει το ζήτημα , αφού πρώτα συμβουλευτεί δικηγόρους!!! Προκαλεί ο Γ.Γ. του Υπουργείου, ΄΄ ξεχνώντας ΄΄, αναφορικά με συγκεκριμένες προτάσεις που από πέρυσι οι Σύλλογοι Π.Ε. έχουν καταθέσει για το εν λόγω ζήτημα! Είναι επομένως ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για ικανοποίηση του πάγιου και δίκαιου αιτήματος για εξίσωση του ωραρίου των νηπιαγωγών με των δασκάλων.

δ) Για το ζήτημα των κενών δήλωσε πως τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσει σε Δ’ φάση προσλήψεων στη Γενική Εκπαίδευση για τα εναπομείναντα κενά, που πάντως χαρακτήρισε λίγα. Για την Ειδική Αγωγή δήλωσε πως θα γίνει κάτι αντίστοιχο, μετά τη Γενική. Δήλωσε πως συμφωνεί με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών. Χαρακτηριστικό της πραγματικής κατάστασης είναι το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα σχολεία με κενά, ακόμα και με τεράστιες ελλείψεις ειδικά στην ειδική αγωγή παράλληλες, Τ.Ε (π.χ Αν. Αττική 100 κενά στην παράλληλη στήριξη, στην τελευταία φάση προσλάβανε μόνο1). Επίσης να αναφέρουμε χαρακτηριστικά το Γυμνάσιο Πόρου λείπουν 5 εκπαιδευτικοί από την αρχή της σχολικής χρονιάς, όπου έχουν ανατεθεί συνολικά 22 ώρες υποχρεωτικές υπερωρίες!

ε) Τέλος, τέθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΛΜΕ Πειραιά, το ζήτημα της συνδικαλιστικής δίωξης (παραπομπή στο Πειθαρχικό συμβούλιο με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος) του Διευθυντή του 8ου Γυμνασίου Πειραιά, που συμμετέχει στην Απεργία-Αποχή του σωματείου από το θεσμό των Μεντόρων-Συντονιστών. Εδώ η απάντηση του Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ ήταν αποκαλυπτική! Δήλωσε πως δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η μη εφαρμογή των νόμων και πως το δικαίωμα στην Απεργία δεν υφίσταται για το Πρωτοβάθμιο Σωματείο, σύμφωνα με το νομικό επιτελείο του ΥΠΑΙΘ! Πρόκειται για ξεκάθαρη ομολογία ότι η συνδικαλιστική δίωξη γίνεται με άνωθεν απόφαση και εντολή, προκειμένου να χτυπηθεί το απεργιακό δικαίωμα και ιδιαίτερα το δικαίωμα των Α/θμων σωματείων να την κηρύσσουν. Το ΥΠΑΙΘ, όπως φαίνεται, αναλαμβάνει ρόλο πλέον και εισαγγελέα-δικαστή, κρίνοντας από μόνο του την νομιμότητα μιας απεργιακής κινητοποίησης. Κάτι που προφανώς είναι παντελώς αυθαίρετο και επικίνδυνο. Από την πλευρά της αντιπροσωπείας, δηλώθηκε ότι δεν πρόκειται να φοβηθούν οι εκπαιδευτικοί από αυτές τις μεθοδεύσεις, ότι το δικαίωμα στην Απεργία, είναι αδιαπραγμάτευτο και θα το υπερασπιστούν με τον Αγώνα τους οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν!

Συνάδελφοι, συσπειρωμένοι στα σωματεία μας κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για να γίνουν πράξη τα δίκαια αιτήματά μας.
Καλούμε τα Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και Ο.Λ.Μ.Ε. να πάρουν απόφαση για προειδοποιητική απεργία τον Δεκέμβριο.

 

Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ – Ο Σωκράτης

Αρνούνται την πληρωμή υπερωριών σε Νηπιαγωγούς – Ως εδώ! Να δοθούν άμεσα τα δεδουλευμένα

Εισαγωγικά να πούμε ότι οι κυβερνήσεις εδώ και πολλά χρόνια έχουν φροντίσει με μια απαράδεκτη νομοθεσία, όχι μόνο να καταργήσουν επί της ουσία τη μείωση ωραρίου για τις νηπιαγωγούς, άλλα να θεσμοθετήσουν το 25ωρο για σχεδόν κάθε εκπαιδευτικό αυτού του κλάδου. Αυτό έγινε καθώς ο νόμος προβλέπει 25 ώρες διδακτικό ωράριο για τους εκπαιδευτικούς  ολιγοθέσιων σχολείων(μονοθέσια έως τριθέσια). Μόνο που σχεδόν όλα τα νηπιαγωγεία της χώρας ανήκουν σε αυτή την κατηγορία! Έτσι λοιπόν έχουμε μια άτυπη διαφοροποίηση στο ωράριο των νηπιαγωγών σε σχέση με το ωράριο όλων των υπολοίπων εκπαιδευτικών. Και σαν να μην έφτανε αυτό έχουμε και καταγγελίες, όπως αυτή του συντονιστικού αναπληρωτών παρακάτω, για το ότι ακόμα και στα ελάχιστα 4θέσια και άνω νηπιαγωγεία που υπάρχουν, η διοίκηση παρόλο που είναι υποχρεωμένη να μειώσει το ωράριο στους εκπαιδευτικούς, είτε να πληρώσει υπερωρία, ΔΕΝ το κάνει, προφανώς παρανόμως. Πριν λίγο καιρό είχαμε δημοσιεύσει ότι για το θέμα είχε καταθέσει μήνυση ο πρόεδρος του συλλόγου εκπαιδευτικών ¨ο Περικλής”, ενώ επανειλημμένα είχαμε κινητοποιήσεις για να εφαρμοστεί η μείωση ωραρίου σε νηπιαγωγούς 4θέσιων και άνω νηπιαγωγείων και στη διεύθυνση Αν.Αττικής από τον σύλλογο εκπαιδευτικών “Κ. Σωτηρίου”. Ακολουθεί νέα ανακοίνωση του Συντονιστικού Νηπιαγωγών για το θέμα:

images

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

Τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε αποδέκτες πολλών καταγγελιών από συναδέλφους νηπιαγωγούς, οι οποίες αν και σταθερά με βάση το ΕΩΠ αναγκάζονται να παράσχουν υπερωριακό διδακτικό έργο, ορισμένες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ την πληρωμή των δεδουλευμένων υπερωριών τους.

Συγκεκριμένα : Πρόκειται για νηπιαγωγεία που λειτουργούν ως 4θεσια και άνω.

Στα νηπιαγωγεία αυτά, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το νόμο, οι εκπαιδευτικοί προβλέπεται να έχουν μείωση ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και επομένως θα πρέπει να τοποθετηθεί επιπλέον εκπαιδευτικός για την κάλυψη των υπόλοιπων διδακτικών ωρών. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται ανάθεση αναγκαστικής υπερωριακής διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία, καθώς η παροχή διδακτικού έργου από τις συναδέλφους υπερβαίνει τα χρονικά όρια του νόμιμου ωραρίου εβδομαδιαίας και ημερήσιας εργασίας τους, όπως αυτό έχει καθοριστεί με νόμο και εξειδικευτεί με Υπουργική Απόφαση.

Επιπρόσθετα πολλά από αυτά τα νηπιαγωγεία διαθέτουν παραρτήματα σε άλλα κτίρια, αρκετά μακριά από την κεντρική σχολική μονάδα, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι καθημερινά να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την εύρυθμη λειτουργία τους, επωμιζόμενοι επιπλέον καθήκοντα και χωρίς καμία στήριξη από το Υπουργείο και τις Διευθύνσεις Π.Ε. Ωστόσο ορισμένοι Διευθυντές Εκπαίδευσης αρνούνται την πληρωμή των εν λόγω υπερωριών, παρότι στο εγκεκριμένο από τη Διεύθυνση ΕΩΠ φαίνονται με το «παράλογο» αιτιολογικό πως τα νηπιαγωγεία αυτά είναι λειτουργικά και όχι οργανικά 4/θέσια ,την ώρα μάλιστα που χρόνια τώρα με δική ΤΟΥΣ ευθύνη δεν αποδίδεται η κανονική οργανικότητα. Τυχαίο άραγε;

Οι νηπιαγωγοί επί σειρά ετών εργαζόμαστε απλήρωτες πέραν του διδακτικού και εργασιακού συχνά ωραρίου μας να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα νηπιαγωγεία μας αντιμετωπίζοντας την εντατικοποίηση της γραφειοκρατίας και την επιβάρυνση με «νέα» καθήκοντα πέραν του παιδαγωγικού μας ρόλου. Τώρα κάποιοι αποφάσισαν να περικόψουν και τις νόμιμες υπερωρίες, που αν και ψίχουλα, σηματοδοτούν το δίκαιο μας.

Καλούμε τη ΔΟΕ:

· να απαιτήσει με όλους τους δυνατούς τρόπους να ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ οι πραγματοποιημένες υπερωρίες των συναδέλφων νηπιαγωγών.

· να αναλάβει ΑΜΕΣΑ όλες τις απαραίτητες αγωνιστικές πρωτοβουλίες για τη μείωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών σε όλα τα νηπιαγωγεία και τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία σύμφωνα με την ομόφωνη απόφασή της φετινής 91ης ΓΣ Αντιπροσώπων ΔΟΕ ώστε να υπάρχει πραγματικά ενιαίο ωράριο για όλους τους εργαζόμενους στην Π.Ε. εκπαιδευτικούς .

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να επιλύσει επιτέλους τα πραγματικά προβλήματα που αφορούν :

· στη λειτουργία του Νηπιαγωγείου, όπως η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό, οι έγκαιρες αξιολογήσεις παιδιών από ΚΕΔΑΣΥ, τα τμήματα ένταξης, η σίτιση μαθητών, το μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, οι τραπεζοκόμοι και το βοηθητικό προσωπικό, ο επαρκής σύγχρονος εξοπλισμός, τα σύγχρονα ασφαλή και παιδαγωγικά κατάλληλα σχολικά κτίρια.

· στις εργασιακές συνθήκες των Νηπιαγωγών, όπως το διδακτικό ωράριο, η αναπλήρωση σε περίπτωση αδειών, οι απλήρωτες υπερωρίες, το χωρίς μείωση διδακτικού ωραρίου διοικητικό έργο, τα επαυξημένα καθήκοντα πάσης φύσης, η γραφειοκρατία, και να δημιουργήσει σε κάθε διεύθυνση Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Νηπιαγωγείων .

Είμαστε εκπαιδευτικοί και ο διδακτικός χρόνος ανήκει στα στα παιδιά μας, και όχι στη γραφειοκρατία.

Είμαστε εργαζόμενοι/ες και δε θα ανεχτούμε την εργασιακή εξουθένωση και την απλήρωτη υπερωριακή εργασία.

ΩΣ ΕΔΩ!!! ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνάντηση Κόπτση με ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ για Πίνακες ειδικής, διορισμούς, υπηρ. οργανική νεοδιόριστων, ωράριο Νηπιαγωγών

Η ανακοίνωση του ΣΕΠΕ «ο Σωκράτης» για τη συνάντηση των εκπαιδευτικών σωματείων με το Αλέξανδρο Κόπτση

https://e-wall.net/2022/04/02/15623/

 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων σωματείων με τον Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, μετά από αίτημα τους στις 18/3, στο πλαίσιο της κινητοποίησης που πραγματοποίησαν Σ.Ε.Π.Ε. και Ε.Λ.Μ.Ε. της Αττικής για τα έντονα προβλήματα των αναπληρωτών και νεοδιόριστων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα σωματεία απαίτησαν συγκεκριμένα μέτρα και απαντήσεις για τους διορισμούς, την εξίσωση αδειών και δικαιωμάτων, την υπηρέτηση οργανικής σε ένα χρόνο, τη νομοθετική κατοχύρωση ωραρίου των νηπιαγωγών, την ανακούφιση από το τεράστιος κόστος ζωής και διαβίωσης.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Αναφορικά με το πρώτο ζήτημα τονίστηκε η ανάγκη μαζικών μόνιμων διορισμών όλων των αναπληρωτών με βάση τις ανάγκες. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου παραδέχτηκε ότι για να λειτουργήσουν τα σχολεία, παρά τους 11.700 διορισμούς που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι, έχουν μέχρι στιγμής προσληφθεί 44.000 (55.700 σύνολο) αναπληρωτές, συμπεριλαμβανομένων και των προσλήψεων τρίμηνης διάρκειας, τις οποίες πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ανανεωθούν μέχρι τον Ιούνιο. Από τα παραπάνω επιβεβαιώνονται οι κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις των σωματείων για μαζικούς μόνιμους διορισμούς.

Ως απάντηση σε αυτή την κατάσταση, το Υπουργείο συζητά για κάποιους διορισμούς κάθε χρόνο, σε ένα βάθος 4ετίας ή και 6ετίας, χωρίς να μπορεί να ειπωθεί κάτι συγκεκριμένο για τον αριθμό των μόνιμων προσλήψεων.

https://e-wall.net/2022/04/02/15617/

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάσταση που επικρατεί στην Ειδική Αγωγή και στο γεγονός ότι είναι αναγκαίο έστω και τώρα να καλυφθούν πλήρως όλα τα κενά. Ο Γ.Γ. απέφυγε να δεσμευτεί και ανέφερε ότι έχουν γίνει 14.000 προσλήψεις παράλληλης στήριξης και στις δύο βαθμίδες. Μάλιστα ανέφερε ότι τα ΚΕΔΑΣΥ δε θα έπρεπε να εγκρίνουν όλα τα αιτήματα για παράλληλη στήριξη.

Σε σχέση με τους πίνακες της Ειδικής Αγωγής ειπώθηκε ότι υπάρχει εκτίμηση, εκτός απροόπτου, να ανοίξουν στα μέσα του Απρίλη, με την ανακοίνωση των προκηρύξεων, χωρίς να γίνει σαφές για πόσο χρονικό διάστημα θα είναι ανοιχτοί, ώστε να μπορέσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 

Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης των αναπληρωτών που πρότειναν τα σωματεία, όπως το επίδομα στέγασης, μετακίνησης και η σίτιση, δε δόθηκε καμιά απάντηση στην κατεύθυνση ικανοποίησης των δίκαιων αυτών αιτημάτων.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 

Καμία δέσμευση από τον Γ.Γ για το απαράδεκτο καθεστώς των αδειών, ακόμη και για τις άδειες COVID των αναπληρωτών. ΓΙΑ ΤΟ

 

ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

Για το ζήτημα της μείωσης του ωραρίου των νηπιαγωγών, για το οποίο κατατέθηκε συγκεκριμένη πρόταση από τα σωματεία στην κινητοποίηση στο ΥΠΑΙΘ την 1η Μάρτη, που σχετίζεται μάλιστα  με την ανάγκη μαζικών μόνιμων διορισμών, ώστε αυτή να προχωρήσει, ο Γ.Γ. απάντησε κυνικά ότι μπορεί να συζητήσει «ρεαλιστικές προτάσεις» και όχι  προτάσεις στον αέρα

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

 

Όσον αφορά το σημαντικό ζήτημα της διετούς υποχρεωτικής υπηρέτησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην περιοχή που διορίζονται, ο Γ.Γ. «απογείωσε» την πολιτική της «ατομικής ευθύνης» και, παραβλέποντας ότι το Υπουργείο δεν παίρνει μέτρα ανακούφισης του κόστους διαβίωσης των αναπληρωτών, παραδέχτηκε ότι η ΝΔ διατηρεί αυτή τη διάταξη της διετούς παραμονής, (αν και είναι νόμος του ΣΥΡΙΖΑ), γιατί οι αναπληρωτές δεν αποδέχονται την πρόσληψη σε νησιά και χωριά. Επομένως δεν καλύπτονται τα κενά. Τέλος, δε δεσμεύτηκε ούτε στο να δοθεί η δυνατότητα απόσπασης των νεοδιόριστων εκτός ΠΥΣΠΕ.

https://e-wall.net/2022/03/31/15396/

 

Σύλλογος Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας – ψήφισμα για: ωράριο νηπιαγωγών – ΠΕΣΥΘ – πίνακες ειδικής αγωγής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ – ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΓΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

Ο ΣΕΠΕ Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας στηρίζει το δίκαιο αίτημα των συναδέλφων νηπιαγωγών, όπως εκφράστηκε στην πρόσφατη διαδικτυακή σύσκεψη του ΣΕΠΕ Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός» στις 26/1/2022, η οποία στηρίχτηκε στην από 14/11/2021 Ανακοίνωση του Συντονιστικού των Νηπιαγωγών, σχετικά με την ανισότητα στη διαμόρφωση του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου των νηπιαγωγών και ειδικότερα των Προϊσταμένων των ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων, σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο.

Από όλο το νομικό πλαίσιο [άρθρο 39&5 περ. β’ του ν.4115/2013, το οποίο ενσωματώθηκε στον ν.1566/1985 άρθρο 12 &7 – Υπουργική Απόφαση 127187/Ε1/01-08-2016, Φ.Ε.Κ. 2524/2016, περίπτωση 3 και ν. 1566/1985 άρθρο 12 &5 και 6]   συνάγεται ότι οι Προϊστάμενοι/ες Ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων έχουν πλήρες διδακτικό ωράριο 25 ωρών και όλη τη διοικητική εργασία, η οποία  σχεδόν ποτέ δεν ολοκληρώνεται στη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου τους, αλλά συνεπάγεται πολλές ώρες υπερωριακής απασχόλησης στο σχολείο ή στο σπίτι, τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα. Σε περίπτωση δε, που η/ο εκπαιδευτικός προσπαθήσει να καλύψει ορισμένες από τις διοικητικές υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυτό θα γίνει εις βάρος του παιδαγωγικού του/της έργου και θέτοντας πυκνά – συχνά σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών/τριών. Το πρόβλημα παρουσιάζεται ακόμα πιο έντονο τώρα, στις εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες της πανδημίας, όπου χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη επιτήρηση των νηπίων παράλληλα με σημαντική αύξηση του γραφειοκρατικού φόρτου εργασίας (κρούσματα-τεστ-ιχνηλάτηση-ενημέρωση γονέων κλπ.). Και όλα αυτά σε τμήματα 20-25 νηπίων!

Για τους λόγους αυτούς συντασσόμαστε με τα δίκαια αιτήματα των νηπιαγωγών –συναδέλφων, όπως αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση του Συντονιστικού των Νηπιαγωγών αλλά και άλλων πρωτοβάθμιων σωματείων και συμπληρώνουμε:

ΖΗΤΑΜΕ

 • εφαρμογή του νόμου για όλα τα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία και μείωση του ωραρίου των νηπιαγωγών που υπηρετούν σ’αυτά , ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και όχι με βάση την οργανικότητα.
 • υπολογισμό του ωραρίου των νηπιαγωγών με τρόπο ανάλογο με των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας. Η διδακτική ώρα να διαρκεί 45΄της ώρας, όπως δηλ.ισχύει και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.
 • ο χρόνος υποδοχής, αποχώρησης, διαλείμματος (καθημερινής εφημερίας) και σίτισης των νηπίων να συνυπολογίζεται στον διδακτικό χρόνο, καθότι οι νηπιαγωγοί δεν επιτηρούν απλώς τους μαθητές , αλλά διδάσκουν βασικές δεξιότητες και στάσεις ζωής.
 • σε περίπτωση που δε γίνει μείωση του ωραρίου – να αναγνωρίζονται ως υπερωριακές οι ώρες επιπλέον απασχόλησης και να αποζημιώνονται ως τέτοιες
 • να μη μοιράζονται οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης σε περισσότερα από ένα παιδιά ή σχολεία.
 • στήριξη του διοικητικού έργου των Νηπιαγωγείων με εξειδικευμένο προσωπικό ΠΕ19, που θα διατίθεται από τις εκάστοτε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΕ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για άρση της ανισότητας μεταξύ των μελών της, ως προς το δικαίωμα της εργασίας και του δίκαιου υπολογισμού του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου των Προϊσταμένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και  των νηπιαγωγών γενικότερα.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΣΥΘ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στηρίζει τα δίκαια αιτήματα του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων, όπως αναφέρονται στο πρόσφατο κάλεσμά του σε παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 17-2-2022 στο ΥΠΑΙΘ και συγκεκριμένα:

 • Κάλυψη όλων των κενών Θεατρικής Αγωγής από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς και την κάλυψη όλων των κενών, στα σχολεία Γενικής και Ειδικής Αγωγής, στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, σε κάθε κλάδο και ειδικότητα

 • Κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το αντικείμενο που σπούδασε και αγαπά – Όχι στις αναθέσεις των μαθημάτων ειδικοτήτων. Ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα των μαθητών και μαθητριών – Όχι στα σχολεία πολλών ταχυτήτων

 • Επαναφορά του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στην Ε᾽ και ΣΤ᾽ Δημοτικού, διάχυσή του στο Γυμνάσιο ως τρίτο πυλώνα της Αισθητικής Αγωγής και επαναφορά του μαθήματος της Καλλιτεχνικής Παιδείας στο Λύκειο

 • Απόδοση όλων των πραγματικών οργανικών κενών στον κλάδο μας – Σύσταση των απαραίτητων οργανικών θέσεων – Μόνιμους διορισμούς ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες

Τα καλλιτεχνικά και ανθρωπιστικά μαθήματα έχουν δεχτεί μια δραματική συρρίκνωση τα τελευταία χρόνια, ενώ η ανάγκη για ψυχοκοινωνική στήριξη και δημιουργική έκφραση των μαθητών και μαθητριών όλων των βαθμίδων αποδεικνύεται όσο ποτέ καθοριστική! Κάθε μέτρο λιτότητας και περικοπών στις ώρες της καλλιτεχνικής έκφρασης συνεπάγεται ένα βήμα πίσω στον ουσιαστικό παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου: την ανάπτυξη της ολόπλευρης προσωπικότητας των μαθητών του.

Στηρίζουμε τα μαθήματα των Τεχνών που στηρίζουν την Εκπαίδευση

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οι πίνακες Ειδικής Αγωγής, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ τον Ιούνιο του 2020 και είναι σε ισχύ για δύο σχολικά έτη, οπότε η διάρκεια ισχύος τους λήγει το τρέχον έτος.

Το Υπουργείο Παιδείας, παρά το γεγονός ότι η πολιτική του ηγεσία ήταν αυτή που μείωσε -ορθώς- τη διάρκεια ισχύος τους, δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια για την κατάρτιση νέων πινάκων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, επιδεικνύοντας ασυγχώρητη ολιγωρία.

Οι πίνακες παραμένουν «κλειστοί» από τον Μάιο του 2019 για τους εκπαιδευτικούς και από τον Ιούνιο του 2019 για το ΕΕΠ και ΕΒΠ, εντείνοντας την αγωνία για το μέλλον όλων εκείνων που στην πραγματικότητα θα έπρεπε να καλύπτουν τα χιλιάδες κενά στην εκπαίδευση με σταθερές σχέσεις εργασίας, στερώντας τους παράλληλα και το δικαίωμα να μπορούν κάθε χρόνο να καταθέσουν το σύνολο των μορίων που έχουν συγκεντρώσει.

Ο φόρτος εργασίας του ΑΣΕΠ, που η πολιτική ηγεσία επικαλέστηκε ως επιχείρημα για την καθυστέρηση στην κατάρτιση των νέων πινάκων στην πρόσφατη συνάντησή της με τη Δ.Ο.Ε., δεν μπορεί να εκληφθεί ως επιχείρημα, παρά μόνο ως προσπάθεια μετακύλισης ευθυνών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ

 • Ν’ ανοίξουν οι πίνακες της ΕΑΕ, κατά το τρέχον σχολικό έτος, ώστε να γίνει έγκαιρα η έκδοση των νέων πινάκων

 • Να προχωρήσουν οι μόνιμοι, μαζικοί διορισμοί σε Ειδική και Γενική Αγωγή ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά των σχολείων

Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα και μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στα σχολεία.

Για το Δ.Σ

Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Αντωνία Μπρη

Δήμητρα Καραμεσίνη

Κύλιση προς τα επάνω