ΑΥΛΗ

ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ – ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ-ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Αν και το (διδακτικό) ωράριο των Νηπιαγωγών υπολογίζεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας υπάρχουν σημαντικές διαφορές που δημιουργούν σημαντικές ανισότητες και μεταξύ μας και με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Από όλο το νομικό πλαίσιο [άρθρο 39&5 περ. β’ του ν.4115/2013, το οποίο ενσωματώθηκε στον ν.1566/1985 άρθρο 12 &7 – Υπουργική Απόφαση 127187/Ε1/01-08-2016, Φ.Ε.Κ. 2524/2016, περίπτωση 3 και ν. 1566/1985 άρθρο 12 &5 και 6]   συνάγεται ότι οι Προϊστάμενοι/ες Ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων έχουν πλήρες διδακτικό ωράριο 25 ωρών και όλη τη διοικητική εργασία, η οποία  σχεδόν ποτέ δεν ολοκληρώνεται στη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου τους, αλλά συνεπάγεται πολλές ώρες υπερωριακής απασχόλησης στο σχολείο ή στο σπίτι, τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Ο Σύλλογος Εκπ\κών Λαγκαδά στηρίζει των αγώνα των Νηπιαγωγών και των Προϊσταμένων Ολιγοθέσιων σχολείων, στο δίκαιο αίτημα τους για ισότητα στο ωράριο.

Καθαρά, προς  ενημέρωση των μελών μας σας αποστέλλουμε συνημμένα έγγραφα για τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για το  θέμα με δικαστική διαμάχη η οποία  έχει παραπεμφθεί στο ΣτΕ  για την διεκδίκηση της ισοτιμίας στο ωράριο.

Η συμμετοχή ή όχι σε αυτήν είναι προσωπική απόφαση του καθενός.

Η κατάφωρη ανισότητα στο ωράριο εργασίας μεταξύ συναδέλφων αποτελεί εμφανή καταστρατήγηση της ισότητας και των ίσων δικαιωμάτων που ορίζεται από το σύνταγμα.

Ως σύλλογος όμως, πρέπει να τονίσουμε πως η συνημμένη αίτηση αναφέρεται μόνο στις υπερωρίες που προκύπτουν από την μη αναγνώριση της μείωσης λόγω προϋπηρεσίας όπως συμβαίνει σε όλους τους εκπαιδευτικούς.
Το μεγάλο όμως θέμα με το ωράριο των νηπιαγωγών είναι οι υπερωρίες που γίνονται λόγω του ωρολογιακού προγράμματος όπου οι ώρες της Υποδοχής μαθητών, το φαγητό, το διάλειμμα και η προετοιμασία αποχώρησης δεν προσμετρούνται ως διδακτικές ! Είναι απαράδεκτο δεδομένου της παιδαγωγικής σπουδαιότητας αυτών των ωρών και το γεγονός ότι οι νηπιαγωγοί αυτές τις ώρες είναι εκεί με τους μαθητές εκπαιδεύοντας τους και όχι σε διάλειμμα. Ακόμη και για το διάλειμμα δεν ισχύει ότι στα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου 1-2 κάνουν εφημερία και οι άλλοι διάλειμμα. Στα νηπιαγωγεία όλοι κάνουν εφημερία λόγω του μικρού αριθμού διδασκόντων. Επομένως εργάζονται 30 ώρες αντί για 25 που φαίνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Το ίδιο χρονικό διάστημα που σε όλες τις βαθμίδες αναγνωρίζεται ως 6ωρο, στα νηπιαγωγεία αναγνωρίζεται ως 5ωρο!

1.Διεκδικούμε να αναγνωριστούν ως Διδακτικές ώρες οι ώρες της Υποδοχής μαθητών, του φαγητού, του διαλείμματος  και της  προετοιμασίας για  αποχώρηση γιατί επιτελείται σημαντικότατο παιδαγωγικό έργο από τις συνεχώς παρούσες νηπιαγωγούς.

  1. Διεκδικούμε να γίνεται η νόμιμη μείωση του ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας και στους νηπιαγωγούς και στους Προϊσταμένους των Ολιγοθέσιων σχολείων, όπως σε όλους του εκπ/κούς.

3.Διεκδικούμε την επίλυση της υπερωριακής ανισότητας είτε με επιπλέον διορισμούς εκπ\κών είτε με χρηματική αποζημίωση τους.

4.Καταδεικνύουμε την ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση στο ωράριο των Προϊσταμένων των Νηπ\γείων και των  Ολιγοθέσιων σχολείων καθώς υπερβαίνει κατά πολύ τις 30 ώρες των συναδέλφων τους λόγω του επιπρόσθετου διοικητού έργου που έχουν παράλληλα με το διδακτικό.Το διάστημα της 1 ώρας που το υπουργείο έχει δώσει για άσκηση διοικητικού έργου, μόνο σε όσα σχολεία δεν έχουν τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, όχι μόνο είναι τραγελαφικό αλλά δημιουργεί άλλη μια ανισότητα ανάμεσα σε συναδέλφους (προγραμματισμοί ετήσιοι ή τριμηνιαίοι, σύνταξη και καταγραφή πρακτικών, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, ανάγνωση και διαγραφή E-mails ,άδειες εκπ\κών, απουσίες μαθητών, ενημέρωση My School, Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, Παρουσιολόγια και φακέλους αναπληρωτών, Βεβαιώσεις Μεταφοράς μαθητών, Καταστάσεις Ολοήμερου, Πιστοποιητικά φοίτησης, Υπεύθυνες  Δηλώσεις πρόωρης αποχώρησης μαθητών, παραγγελίες και αποστολή αιτημάτων για επιδιορθώσεις στον δήμο, έλεγχος κατανάλωσης και έγκαιρη παραγγελία πετρελαίου,  σύνταξη Εσωτερικού κανονισμού, Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, συνεργασία με σύλλογο γονέων…..) Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο από το ολοφάνερο,  η 1 ώρα δεν αρκεί…..! Πως για να διεκπεραιωθούν όλα αυτά απαιτούνται πόλλες υπερωριακές ώρες….!

Καμπάνια ενημέρωσης και κινητοποιήσεις για το ωράριο των νηπιαγωγών

Διεκδικούμε ισοτιμία στο ωράριο όλων των συναδέλφων .

Τοποθέτηση επιπλέον εκπ\κού ή πληρωμή των παραπάνω ωρών εργασίας

Γενναία αύξηση του επιδόματος θέσης Προϊσταμένων

Γενικευμένα τοποθετήσεις σε όλα τα νηπιαγωγεία ψυχολόγων όπως στα δημοτικά (άμεσα όπως έγινε με την εισαγωγή της ξένης γλώσσας…..)

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Scroll to Top