Καμπάνια ενημέρωσης και κινητοποιήσεις για το ωράριο των νηπιαγωγών

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Έχουμε γράψει αναλυτικά για την νομοθετική στρέβλωση που οδηγεί τους/τις νηπιαγωγούς να στερούνται των δικαιωμάτων ωραρίου όλων των υπόλοιπων εκπαιδευτικών. Εν ολίγοις σχεδόν όλα τα νηπιαγωγεία της χώρας είναι ολιγοθέσια(3θέσια και κάτω), με αποτέλεσμα να εμπίπτουν στην νομοθεσία των ολιγοθέσιων σχολείων και τους υπηρετούντες εκεί εκπαιδευτικούς να έχουν ωράριο 25ωρών εβδομαδιαίως, χωρίς … Συνεχίστε να διαβάζετε το Καμπάνια ενημέρωσης και κινητοποιήσεις για το ωράριο των νηπιαγωγών.