Σύλλογος Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας – ψήφισμα για: ωράριο νηπιαγωγών – ΠΕΣΥΘ – πίνακες ειδικής αγωγής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ – ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΓΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

Ο ΣΕΠΕ Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας στηρίζει το δίκαιο αίτημα των συναδέλφων νηπιαγωγών, όπως εκφράστηκε στην πρόσφατη διαδικτυακή σύσκεψη του ΣΕΠΕ Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός» στις 26/1/2022, η οποία στηρίχτηκε στην από 14/11/2021 Ανακοίνωση του Συντονιστικού των Νηπιαγωγών, σχετικά με την ανισότητα στη διαμόρφωση του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου των νηπιαγωγών και ειδικότερα των Προϊσταμένων των ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων, σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο.

Από όλο το νομικό πλαίσιο [άρθρο 39&5 περ. β’ του ν.4115/2013, το οποίο ενσωματώθηκε στον ν.1566/1985 άρθρο 12 &7 – Υπουργική Απόφαση 127187/Ε1/01-08-2016, Φ.Ε.Κ. 2524/2016, περίπτωση 3 και ν. 1566/1985 άρθρο 12 &5 και 6]   συνάγεται ότι οι Προϊστάμενοι/ες Ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων έχουν πλήρες διδακτικό ωράριο 25 ωρών και όλη τη διοικητική εργασία, η οποία  σχεδόν ποτέ δεν ολοκληρώνεται στη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου τους, αλλά συνεπάγεται πολλές ώρες υπερωριακής απασχόλησης στο σχολείο ή στο σπίτι, τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα. Σε περίπτωση δε, που η/ο εκπαιδευτικός προσπαθήσει να καλύψει ορισμένες από τις διοικητικές υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυτό θα γίνει εις βάρος του παιδαγωγικού του/της έργου και θέτοντας πυκνά – συχνά σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών/τριών. Το πρόβλημα παρουσιάζεται ακόμα πιο έντονο τώρα, στις εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες της πανδημίας, όπου χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη επιτήρηση των νηπίων παράλληλα με σημαντική αύξηση του γραφειοκρατικού φόρτου εργασίας (κρούσματα-τεστ-ιχνηλάτηση-ενημέρωση γονέων κλπ.). Και όλα αυτά σε τμήματα 20-25 νηπίων!

Για τους λόγους αυτούς συντασσόμαστε με τα δίκαια αιτήματα των νηπιαγωγών –συναδέλφων, όπως αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση του Συντονιστικού των Νηπιαγωγών αλλά και άλλων πρωτοβάθμιων σωματείων και συμπληρώνουμε:

ΖΗΤΑΜΕ

 • εφαρμογή του νόμου για όλα τα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία και μείωση του ωραρίου των νηπιαγωγών που υπηρετούν σ’αυτά , ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και όχι με βάση την οργανικότητα.
 • υπολογισμό του ωραρίου των νηπιαγωγών με τρόπο ανάλογο με των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας. Η διδακτική ώρα να διαρκεί 45΄της ώρας, όπως δηλ.ισχύει και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.
 • ο χρόνος υποδοχής, αποχώρησης, διαλείμματος (καθημερινής εφημερίας) και σίτισης των νηπίων να συνυπολογίζεται στον διδακτικό χρόνο, καθότι οι νηπιαγωγοί δεν επιτηρούν απλώς τους μαθητές , αλλά διδάσκουν βασικές δεξιότητες και στάσεις ζωής.
 • σε περίπτωση που δε γίνει μείωση του ωραρίου – να αναγνωρίζονται ως υπερωριακές οι ώρες επιπλέον απασχόλησης και να αποζημιώνονται ως τέτοιες
 • να μη μοιράζονται οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης σε περισσότερα από ένα παιδιά ή σχολεία.
 • στήριξη του διοικητικού έργου των Νηπιαγωγείων με εξειδικευμένο προσωπικό ΠΕ19, που θα διατίθεται από τις εκάστοτε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΕ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για άρση της ανισότητας μεταξύ των μελών της, ως προς το δικαίωμα της εργασίας και του δίκαιου υπολογισμού του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου των Προϊσταμένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και  των νηπιαγωγών γενικότερα.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΣΥΘ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στηρίζει τα δίκαια αιτήματα του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων, όπως αναφέρονται στο πρόσφατο κάλεσμά του σε παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 17-2-2022 στο ΥΠΑΙΘ και συγκεκριμένα:

 • Κάλυψη όλων των κενών Θεατρικής Αγωγής από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς και την κάλυψη όλων των κενών, στα σχολεία Γενικής και Ειδικής Αγωγής, στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, σε κάθε κλάδο και ειδικότητα

 • Κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το αντικείμενο που σπούδασε και αγαπά – Όχι στις αναθέσεις των μαθημάτων ειδικοτήτων. Ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα των μαθητών και μαθητριών – Όχι στα σχολεία πολλών ταχυτήτων

 • Επαναφορά του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στην Ε᾽ και ΣΤ᾽ Δημοτικού, διάχυσή του στο Γυμνάσιο ως τρίτο πυλώνα της Αισθητικής Αγωγής και επαναφορά του μαθήματος της Καλλιτεχνικής Παιδείας στο Λύκειο

 • Απόδοση όλων των πραγματικών οργανικών κενών στον κλάδο μας – Σύσταση των απαραίτητων οργανικών θέσεων – Μόνιμους διορισμούς ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες

Τα καλλιτεχνικά και ανθρωπιστικά μαθήματα έχουν δεχτεί μια δραματική συρρίκνωση τα τελευταία χρόνια, ενώ η ανάγκη για ψυχοκοινωνική στήριξη και δημιουργική έκφραση των μαθητών και μαθητριών όλων των βαθμίδων αποδεικνύεται όσο ποτέ καθοριστική! Κάθε μέτρο λιτότητας και περικοπών στις ώρες της καλλιτεχνικής έκφρασης συνεπάγεται ένα βήμα πίσω στον ουσιαστικό παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου: την ανάπτυξη της ολόπλευρης προσωπικότητας των μαθητών του.

Στηρίζουμε τα μαθήματα των Τεχνών που στηρίζουν την Εκπαίδευση

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οι πίνακες Ειδικής Αγωγής, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ τον Ιούνιο του 2020 και είναι σε ισχύ για δύο σχολικά έτη, οπότε η διάρκεια ισχύος τους λήγει το τρέχον έτος.

Το Υπουργείο Παιδείας, παρά το γεγονός ότι η πολιτική του ηγεσία ήταν αυτή που μείωσε -ορθώς- τη διάρκεια ισχύος τους, δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια για την κατάρτιση νέων πινάκων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, επιδεικνύοντας ασυγχώρητη ολιγωρία.

Οι πίνακες παραμένουν «κλειστοί» από τον Μάιο του 2019 για τους εκπαιδευτικούς και από τον Ιούνιο του 2019 για το ΕΕΠ και ΕΒΠ, εντείνοντας την αγωνία για το μέλλον όλων εκείνων που στην πραγματικότητα θα έπρεπε να καλύπτουν τα χιλιάδες κενά στην εκπαίδευση με σταθερές σχέσεις εργασίας, στερώντας τους παράλληλα και το δικαίωμα να μπορούν κάθε χρόνο να καταθέσουν το σύνολο των μορίων που έχουν συγκεντρώσει.

Ο φόρτος εργασίας του ΑΣΕΠ, που η πολιτική ηγεσία επικαλέστηκε ως επιχείρημα για την καθυστέρηση στην κατάρτιση των νέων πινάκων στην πρόσφατη συνάντησή της με τη Δ.Ο.Ε., δεν μπορεί να εκληφθεί ως επιχείρημα, παρά μόνο ως προσπάθεια μετακύλισης ευθυνών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ

 • Ν’ ανοίξουν οι πίνακες της ΕΑΕ, κατά το τρέχον σχολικό έτος, ώστε να γίνει έγκαιρα η έκδοση των νέων πινάκων

 • Να προχωρήσουν οι μόνιμοι, μαζικοί διορισμοί σε Ειδική και Γενική Αγωγή ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά των σχολείων

Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα και μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στα σχολεία.

Για το Δ.Σ

Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Αντωνία Μπρη

Δήμητρα Καραμεσίνη

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος


Για επικοινωνία μέσω email: ewalleduinfo@gmail.com

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα 

FB: https://www.facebook.com/ewalledu

Instagram: https://www.instagram.com/ewall_edu/

Twitter: https://twitter.com/EwallEdu

Η ομάδα του e-wall

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, σύντομα και 2ο μεταπτυχιακό τίτλο στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 📌Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. 📌Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. 📌Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα και την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Avatar photo