Οδηγός αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Σας παρουσιάζουμε τον οδηγό βήμα προς βήμα για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.   Μπορείτε να δείτε τον οδηγό

Περισσότερα

Υπηρεσιακά Συμβούλια (Σύνθεση, συγκρότηση, λειτουργία) ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΕΕΠ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ

Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία

Περισσότερα