ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,

Περισσότερα

Επόμενη μισθοδοσία μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Λάμπρος Σιδεράς οι επόμενες μισθοδοσίες μονίμων αλλά και αναπληρωτών θα γίνουν στις κάτωθι ημερομηνίες   Προκηρύξεις

Περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

Περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ & ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

  Τα σχολεία θα κλείσουν Παρασκευή 23/12/2022 και θα ανοίξουν μετά τα Θεοφάνεια, 09/01/2023   Η επόμενη πληρωμή των αναπληρωτών

Περισσότερα

ΥΠΑΙΘ: ανακοίνωση κατανομής θέσεων μονίμων διορισμών 2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Καθορίζουμε κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση τον αριθμό των κενών θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με τον διορισμό

Περισσότερα

Μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες μονίμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 170405/ΓΓ1/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση  με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων

Περισσότερα

Αίτημα για έκπτωση στις μετακινήσεις αναπληρωτών & μόνιμων εκπαιδευτικών την περίοδο του Πάσχα

Αίτημα για έκπτωση στις μετακινήσεις αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών που εργάζονται μακριά από τον τοπο κατοικίας τους για την περίοδο

Περισσότερα