Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Προσκληση για συμμετοχή στο μαζικό, ανοικτό, διαδικτυακό μάθημα (MOOC rerun) του EOY eTwinning με θέμα: ” eTwinning & Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων”

Αποτίμηση διδακτικής ενότητας «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Κύλιση προς τα επάνω