Screenshot 20230303 233904 Instagram

Απίστευτο: Πόσο κόστισε ο πρωκτικός συγκρατητής; – Τρελά λεφτά στον προϋπολογισμό “Επιστημονικού Σχεδιασμού”, “Επιμορφωτικού Υλικού” και λοιπών εργασιών της Πράξης “Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών”

Παραθέτουμε αυτούσιο ότι διαβάζουμε στο έγγραφο του ΙΕΠ με τίτλο “ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ” καιθέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Πράξης – Παραγωγή Επιμορφωτικού Υλικού – A’ Φάση ΕπιμόρφωσηςΕξωτερική Αξιολόγηση – Δημοσιότητα» της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654

Αποφασίζουμε
την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Πράξης – Παραγωγή Επιμορφωτικού Υλικού – Α΄ Φάση Επιμόρφωσης -Εξωτερική Αξιολόγηση – Δημοσιότητα», της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654 στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως ακολούθως: Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -ΔΕΙΚΤΕΣ Το Υποέργο 1 πρόκειται να υλοποιηθεί με Ίδια Μέσα και περιλαμβάνει:
 συγκρότηση της ΕΟΕ, η οποία θα έχει την ευθύνη του συντονισμού όλων των ενεργειών, της επιστημονικής υποστήριξης και της παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης. (Η ΕΟΕ έχει τη γενική εποπτεία και τη συνολική ευθύνη του συντονισμού και της παρακολούθησης του συνολικού επιμορφωτικού προγράμματος και συγκεκριμένα:  του σχεδιασμού της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης,  της τελικής διαμόρφωσης και του ποιοτικού ελέγχου του επιμορφωτικού – υποστηρικτικού υλικού,  της επιστημονικής υποστήριξης και της υλοποίησης των επιμορφωτικών ενεργειών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Πράξης,  του συντονισμού των επιμέρους ενεργειών και των εμπλεκόμενων-συντελεστών, επιλύοντας επιστημονικά και μεθοδολογικά ζητήματα κατά την εξέλιξη της Πράξης,  της διαμόρφωσης των κριτηρίων και του πλαισίου υλοποίησης επιμέρους ενεργειών της Πράξης,  του σχεδιασμού των προδιαγραφών για τη διαμόρφωση πρότυπων εγγράφων και διαδικασιών για όλα τα παραδοτέα της Πράξης (πνευματικά προϊόντα ή διαδικασίες), καθώς και Οδηγό διαδικασιών για την υλοποίηση της επιμόρφωσης, στον οποίο θα εξειδικεύονται ειδικά ζητήματα της διαδικασίας υλοποίησης της επιμόρφωσης.)
 δημιουργία Μητρώων εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών/ εμπειρογνωμόνων και συγκεκριμένα
α) Εμπειρογνωμόνων Επιστημονικής Εποπτείας του επιμορφωτικού υλικού (εφεξής Επόπτες), β) Εμπειρογνωμόνων Εκπόνησης του επιμορφωτικού υλικού (εφεξής Εκπονητές) και γ)Επιμορφωτών/Επιμορφωτριών.
 εξ αποστάσεως επιμόρφωση των Επιμορφωτών Β’ από τους Επιμορφωτές Α’ οι οποίοι δύνανται να είναι εκπαιδευτικοί ή/και στελέχη εκπαίδευσης και οι οποίοι θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά με πραγματοποίηση επιμορφώσεων σε εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων.
 γλωσσική και γραφιστική επιμέλεια του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και μετασχηματισμός του σε διαδραστικό.
 διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Πράξης.
 αξιολόγηση της Πράξης
 ενέργειες δημοσιότητας
 προμήθεια αναλωσίμων και άλλες δαπάνες για τις ανάγκες της Πράξης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ
Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου 1 ανέρχεται σε 909.025,00 €και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδ. πράξης (κωδικός ενάριθμου) 2020ΣΕ34510423. Ο αναλυτικός Π/Ϋ και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους εργασιών/ κατηγοριών δαπανών (ανθρώπινων πόρων, υλικών μέσων, προμηθειών/υπηρεσιών, έμμεσων δαπανών) αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-Β.6

Δείτε όλο το έγγραφο που περιέχει τους πίνακες με τα επιμέρους κόστη:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [609.90 KB]

Ακόμη διαβάζουμε από το site του ΙΕΠ:

Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Τίτλος Πράξης: “Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών”

(MIS) 5070654

Ημερομηνία έναρξης: 20/11/2020

Ημερομηνία λήξης: 31/12/2022

Αντικείμενο της Πράξης:

Η Πράξη «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5070654, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 -2020» έχει ως φυσικό αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε περίπου 11.500 εκπαιδευτικούς.

Η Πράξη περιλαμβάνει:

  1. την παραγωγή επιμορφωτικού υλικού από Επόπτες και Εκπονητές, το οποίο εν συνεχεία θα αξιοποιηθεί για
  2. την υλοποίηση της Επιμόρφωσης σε δύο φάσεις. Αρχικά οι Επιμορφωτές Α’ θα επιμορφώσουν ικανό αριθμό Επιμορφωτών Β’, οι οποίοι λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά θα επιμορφώσουν τους νεοπροσληφθέντες ωφελούμενους εκπαιδευτικούς.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

eisagogiki

Κάποιος πιο κακοπροαίρετος από εμάς θα έλεγε:

Ένα κάρο λεφτά λοιπόν δόθηκαν για τον “επιστημονικό” σχεδιασμό και το “επιμορφωτικό” υλικό της εισαγωγικής επμόρφωσης…Για να μαθαίνουμε για καταυλισμούς στιγματισμένων, συνετισμό αναρχικών.. και πολλές άλλες “μπιμπ”…Για όσους αναρρωτιούνται ΓΙΑΤΙ; γίνονται όλα αυτά….ΓΙΑΤΙ βγαίνουν φασόν επιμορφώσεις κατά ριπάς…ΓΙΑΤΙ κάποιοι περνάν αγγλόφωνο υλικό της πλάκας, μέσα από μαζικό translate και μετά το σερβίρουν;…Ίσως γιατί είναι καλή η ΜΠΙΖΝΑ…Το θέμα είναι τι φταίει ο φουκαράς ο νεοδιόριστος…να πρέπει να διαθέτει και 500εργατοώρες απλήρωτες, για να κάνει και εργασίες πάνω σε όλο αυτό το πανηγύρι…Για να τρέχουν τέτοιες ΜΠΙΖΝΕΣ

Google Play Store badge EN.svg
Κατεβάστε την εφαρμογή μας για άμεση ενημέρωση
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω info@e-wall.net

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα 

FB / Instagram / Twitter / Pinterest / Linkedin

Ακολουθήστε το e-wall στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η ομάδα του e-wall!!
Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω
Share via
Copy link
Powered by Social Snap