ΚΥΣΔΕ

Ενημέρωση για την συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ / Παραιτήσεις, Μετατάξεις, Ενστάσεις και τις εκπαιδευτικές εξελίξεις

Ενημέρωση για την συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ / Παραιτήσεις, Μετατάξεις, Ενστάσεις και τις εκπαιδευτικές εξελίξεις

Σχετικά με την συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 12/1/2024 και τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις.

Ακολουθεί το Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα όσα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 12 Ιανουαρίου και τις σχετικές αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου:

 1. Αιτήσεις απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα ως αιρετοί ΟΤΑ.

Από τις τρεις αιτήσεις που εξετάστηκαν, το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για τις δύο και αρνητικά για τη μία αίτηση νεοδιόριστης συναδέλφου, με δική μου αιτιολογημένη διαφοροποίηση.

 1. Αιτήσεις απόσπασης στη Γενική Εκπαίδευση εκπαιδευτικών.

Οι αιτήσεις που εξετάστηκαν ήταν τρεις, οι δύο κατά προτεραιότητα, ως αιρετός ΟΤΑ η μία και ως σύζυγος ένστολου η άλλη, για τις οποίες το ΚΥΣΔΕ απεφάνθη θετικά. Μία ακόμα αίτηση απόσπασης που εξετάστηκε και αφορούσε προβλήματα υγείας, θα εξεταστεί σε επόμενο Συμβούλιο με απόφαση της πλειοψηφίας.

 1. Αίτηση ανάκλησης απόφασης μετάταξής σε διοικητικό κλάδο και επαναφορά σε κλάδο εκπαιδευτικού.

Το Συμβούλιο δεν έκανε δεκτή την αίτηση ανάκλησης, με δική μου διαφοροποίηση δια της τοποθέτησης και της ψήφου μου.

 1. Ενστάσεις – αιτήσεις επανεξέτασης εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας (ΠΕ79.01) για τις μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία έτους 2023.

Οι δεκαπέντε ενστάσεις-αιτήσεις επανεξέτασης των συναδέλφων/ισσών αφορούσαν τις μεταθέσεις του 2023 (!!!) Να σημειωθεί ότι διαβιβάστηκαν τα πρακτικά της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας στις 21-12-2023 με καθυστέρηση περίπου 10 μηνών (!!!)  και σύμφωνα με το διαβιβαστικό η Επιτροπή συνεδρίασε στις 27-06-2023. Το Συμβούλιο κατά πάγια πρακτική του υιοθέτησε την πρόταση της Επιτροπής. Σε ότι αφορά τη δική μου στάση στο συγκεκριμένο θέμα, πρώτον κατήγγειλα την αδικαιολόγητη καθυστέρηση από μεριάς της αρμόδιας Επιτροπής να συζητήσει τις ενστάσεις επί των αιτήσεων μετάθεσης και δεύτερον ζήτησα να συζητήσει το ΚΥΣΔΕ μία μία τις περιπτώσεις και αναλόγως να υιοθετήσει ή να μην υιοθετήσει τις προτάσεις της Επιτροπής, αίτημα το οποίο απέρριψε η πλειοψηφία. Προσωπικά κατέθεσα τις απόψεις μου και διαφοροποιήθηκα σε κάποιες περιπτώσεις τεκμηριώνοντας την άποψή μου. Με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα, να τονίσω, για μια φορά ακόμα, ότι πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να αλλάξει το πλαίσιο με βάση το οποίο γίνονται οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις στα Μουσικά σχολεία. Πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα για σαφή και διαφανή προσδιορισμό των κριτηρίων μετάθεσης.

“Ειδικά όσον αφορά στα διαπολιτισμικά, καλλιτεχνικά, μουσικά σχολεία, συγκεκριμενοποίηση των αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις σε αυτά” (Συνεδριακή απόφαση της ΟΛΜΕ).

Οι καλύτερες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την τάξη – Εξοικονομήστε χρόνο και αυξήστε τη συμμετοχή των μαθητών

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Την Πέμπτη 18/1/24 εισάγεται στην ολομέλεια της Βουλής το ΝΣΧ για την επαγγελματική εκπαίδευσηκαι κατάρτιση (ΕΕΚ) της Κυβέρνησης ΝΔ, χωρίς κανένα ουσιαστικό διάλογο με την ΟΛΜΕ!Η Θέση μας για το ΝΣΧ ως εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων (ΣΥΝΕΚ) είναι η ακόλουθη:

«Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού και του υπουργού Παιδείας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και το νομοσχέδιο που δόθηκε στη διαβούλευση, αποτελούν ένα ακόμη βήμα προς την εμπορευματοποίησή και την υπαγωγή τους στις ανάγκες της τοπικής αγοράς και των επιχειρήσεων. Αποτελούν συνέχεια της πολιτικής που χάραξε η ΝΔ με το νόμο 4763 του 2020 για την ΕΕΚ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αλλαγές στα πρότυπα ΕΠΑΛ που έγιναν με το νόμο αυτό, βαθαίνουν και επεκτείνονται σε όλα τα ΕΠΑΛ (ευελιξία στις ειδικότητες που παρέχουν αλλά και στα προγράμματα σπουδών με παρέμβαση σε αυτά από την τοπική αγορά, αντικατάσταση σχολικού προγράμματος από απλήρωτη μαθητεία ανηλίκων κ.ά.), ενώ συνεχίζεται η επιμονή του ΥΠΑΙΘ στις ΕΣΚ,  δομές πρόωρης κατάρτισης και ανήλικης μαθητείας μετά το γυμνάσιο, που όμως δεν επιβεβαιώθηκε η αναγκαιότητα η ύπαρξή τους τα 4 χρόνια ύπαρξης της σχετικής νομοθεσίας.

Δίχως λοιπόν εκπαιδευτικό όραμα, χωρίς κοινωνικό αποτύπωμα, οι αλλαγές που προτείνονται από το νομοσχέδιο. Αλλαγές που όμως τορπιλίζουν και την  εργασιακή ασφάλεια των εκπαιδευτικών, αλλά και των εκπαιδευομένων. Ένα νομοσχέδιο που δεν λαμβάνει υπόψη τις γενικότερες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και ευρύτερα της κοινωνίας. Η αναγκαία σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνία και την εργασία μετατρέπεται σε υποταγή της εκπαίδευσης στις βραχυπρόθεσμες ανάγκες των επιχειρήσεων με σκοπό τα άμεσα και βραχυπρόθεσμα οφέλη, χωρίς σύνδεση με μια μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική σε όφελος της πλειοψηφίας του λαού και της χώρας μας.

Με το νομοσχέδιο μεταξύ των άλλων:

 1. Δημιουργούνται τα Κέντρα Ε.Ε.Κ. (τα περίφημα «campus» των υπουργικών εξαγγελιών) σε 60 περιπτώσεις, για να εποπτεύσουν ακόμα πολύ τα ΕΠΑΛ (και τα ΙΕΚ) στη λογική της τοπικής αγοράς. Δεν πρόκειται για δημιουργία νέων δομών, αλλά για δημιουργία συνθηκών management σε ήδη υφιστάμενες δομές ΕΕΚ (όπου συνυπάρχουν στο ίδιο συγκρότημα μαζί ΕΠΑΛ, ΙΕΚ και Εργαστηριακά Κέντρα). Αφορά 97 ΕΠΑΛ (πρωινά και εσπερινά.) δηλ. περίπου το ¼ των σχολικών δομών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Με το νέο αυτό «θεσμό», η κυβέρνηση στοχεύει στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της ΕΕΚ και την πρόσδεση τους στα συμφέροντα της αγοράς, καθώς το νέο σχήμα πρόκειται να «διευκολύνει» τη χρηματοδοτική ροή από ιδιώτες και το αγοραίο management. Στα σχολεία και σχολές των ΚΕΕΚ σύμφωνα με το νσχ «δύναται να παρέχονται ειδικότητες που επικεντρώνονται στις οικονομικές δραστηριότητες συγκεκριμένης περιοχής της επικράτειας, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων αναγκών που σχετίζονται με αυτές» (στο αρ.13 του νσχ,  με προσθήκη άρ.40Δ στον ν.4763/20).
 2. Στα Κ.Ε.Ε.Κ. θεσμοθετείται η θέση  οργανωτικού/ης συντονιστή/στριας (manager), με έξτρα αμοιβή από ευρωπαϊκά κονδύλια, που μπορεί να μην είναι εκπαιδευτικός αλλά οποιοσδήποτε υπάλληλος του δημοσίου, στο πρότυπο που ήδη θεσμοθετήθηκε για τα ΙΕΚ από το ν. 4763/20. O/H manager θα ελέγχει πλήρως τη λειτουργία και των ΕΠΑΛ, αφού όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το νσχ  στο αρ.13 (με προσθήκη άρ.40Θ στον ν.4763/20), μεταξύ των άλλων: «επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής και την υλοποίηση του τριετούς στρατηγικού σχεδίου ΕΕΚ,  της ετήσιας στοχοθεσίας του Κ.Ε.Ε.Κ., μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης,  εισηγείται επί θεμάτων σχετικών με την οργάνωση, τη λειτουργία και τον συντονισμό των δράσεων, καταρτίζει σχέδια δημοσιότητας και προβολής, εισηγείται μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Κέντρου, υποβάλλει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, υποβάλλει προς έγκριση προγράμματα σπουδών στο Ι.Ε.Π.»
 3. Θεσμοθετείται  το ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ των ΚΕΕΚ ως όργανο διοίκησής του και στο οποίο συμμετέχουν, εκτός των διευθυντών/ντριων των σχολικών μονάδων και των σχολών, εκπρόσωπος του δήμου και εκπρόσωποι των τοπικών επιμελητηρίων. Εδώ να επισημάνουμε πως δεν προβλέπεται πως θα διαμορφώνεται η πλειοψηφία του συμβούλιου αυτού, δηλ. θα μπορούσε όταν οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων της περιοχής είναι περισσότεροι από τους/τις διευθυντές/ντριες, η πλειοψηφία να ανήκει στην τοπική αγορά δηλ. στους ιδιώτες.
 4. Τα εποπτικά συμβούλια των ΚΕΕΚ, θα καθορίζουν τις  ειδικότητες που θα  λειτουργούν σε ΕΠΑΛ και ΙΕΚ, δηλ. θα προτείνουν ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες της αγοράς τη λειτουργία αλλά και την κατάργηση ειδικοτήτων που ήδη λειτουργούν. Συγκεκριμένα το νσχ προβλέπεται (στο αρ.13 του νσχ,  με προσθήκη άρ.40Δ στον ν.4763/20)) ότι «Στις εκπαιδευτικές δομές που εντάσσονται σε Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.) παρέχονται και λειτουργούν ειδικότητες που προτείνονται από το Συμβούλιο του Κ.Ε.Ε.Κ. στο οικείο Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), το οποίο οφείλει να συμπεριλάβει τις προτάσεις του Συμβουλίου στην εισήγησή του προς το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.). Ανάλογα με τις ανάγκες που καταγράφονται από το Συμβούλιο του Κ.Ε.Ε.Κ., αυτό εισηγείται στο οικείο Σ.Σ.Π.Α.Ε. την κατάργηση ειδικότητας/τομέα ανά επίπεδο προσόντων)».
 5. Θεσμοθετείται ο πλήρης αποκλεισμός των εκλεγμένων εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα διάφορα όργανα και επιτροπές. Είναι βέβαια αξιοπερίεργο πως ούτε με αυτό το νσχ θεσμοθετείται  σε κανένα επίπεδο, κεντρικό ή περιφερειακό, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα ΕΠΑΛ (εκπρόσωποι ΟΛΜΕ – ΕΛΜΕ), αλλά ούτε και των εργαζομένων στο δημόσιο (ΑΔΕΔΥ) στα περιφερειακά συμβούλια. Υπάρχουν μόνο εκπρόσωποι από τη  ΓΣΕΕ. Δηλαδή αυτοί που εργάζονται στο πεδίο, αυτοί που σηκώνουν το βάρος της υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής δεν χρειάζεται να έχουν γνώμη κατά το Υπουργείο παιδείας, μόνο για να υλοποιηθούν πολιτικές τους θέλει!
 6. Τα εποπτικά συμβούλια των ΚΕΕΚ επίσης θα έχουν λόγο στα προγράμματα σπουδών και θα χαράζουν το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας των επιμέρους δομών με υποταγή τους στις ανάγκες της τοπικής αγοράς (στοχοθεσία, στρατηγική σε τοπικό επίπεδο, ετήσια έκθεση πεπραγμένων, συλλογή χορηγιών από ιδιώτες, σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με εργοδότες κ.ά.) (στο αρ.13 του νσχ,  με προσθήκη άρ.40Ζ στον ν.4763/20)
 7. Συγχωνεύονται αυτοδίκαια, δηλαδή με την ψήφιση του νόμου, όλα τα ΕΠΑΛ που συστεγάζονται στην ίδια βάρδια στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα. Υπολογίζεται ότι γύρω στα 40 ΕΠΑΛ θα συγχωνευτούν, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις για τους/τις μαθητές/-τριες (δημιουργία γιγάντιων σχολείων ως προς το μαθητικό τους δυναμικό) αλλά και τους/τις εκπαιδευτικούς (απώλεια οργανικών θέσεων από συγχωνεύσεις σχολείων και συνεχής εργασιακή ανασφάλεια από πιθανές επικείμενες καταργήσεις και ειδικοτήτων κλπ). Οι συγχωνεύσεις αυτές θα οδηγήσουν σε πολυπληθή τμήματα ειδικά στα μαθήματα ειδικότητας με προφανείς μαθησιακές συνέπειες ενώ ο υπερπληθυσμός στα σχολεία θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της σχολικής βίας, όπως επισημαίνουν και οι διεθνείς οργανισμοί. (Αρ.19 του νσχ: «Για τα συστεγαζόμενα ΕΠΑ.Λ., επιτρέπεται να λειτουργεί ένα (1) μόνο ΕΠΑ.Λ. στον ίδιο κύκλο λειτουργίας. Αν λειτουργούν ταυτόχρονα περισσότερα ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, αυτά συγχωνεύονται…»).
 8. Με το άρ 23 του νσχ θεσμοθετείται στα ΕΠΑΛ και τα Π.ΕΠΑΛ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις της περιοχής, με αντικατάσταση του σχολικού εργαστηριακού προγράμματος, 22 μέρες χωρίς αμοιβή και ασφάλιση, (ασφάλιση μόνο για ατύχημα), γεγονός που θα επαναφέρει και την ανήλικη, απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία.
 9. Για μεγαλύτερη υποταγή του εκπαιδευτικού σκοπού των ΕΠΑΛ, (τα οποία υπενθυμίζουμε ότι αποτελούν δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και όχι κατάρτισης),  στις τοπικές ανάγκες των επιχειρήσεων, καθιερώνονται τα ειδικά μαθήματα με τοπικό οικονομικό χαρακτήρα. Άρ. 23 νσχ: «Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) δύνανται να συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και να εφαρμόζουν νέες εκπαιδευτικές μεθόδους με καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης. Η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) προτείνει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις στα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑ.Λ., όπως και ειδικά μαθήματα, εφόσον έχουν ιδιαίτερο οικονομικό αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή, όπως τεκμηριώνεται με γνώμη των οικείων Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.)».
 10. Περιθωριοποείται ο σύλλογος διδασκόντων/ουσών στην πλειοψηφία των ΕΠΑΛ που δεν εντάσσονται στα ΚΕΕΚ. Σε αυτά, δημιουργείται ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ με τον/την διευθυντή/-τρια, υποδιευθυντές/-τριες (οι οποίοι/ες αυξάνονται), και τους/τις τομεάρχες/ισσες (οι οποίοι/ες θεσμοθετούνται στα ΕΠΑΛ αλλά καταργούνται από τα ΕΚ), που αποτελεί όργανο διοίκησης τους σχολείου. Σύμφωνα με το άρ. 21 του νσχ , με τη θεσμοθέτηση αυτής της επιτροπής, αφαιρούνται βασικές αρμοδιότητες από το σύλλογο διδασκόντων/ουσών, δίνοντας ένα ακόμα χτύπημα στη δημοκρατική λειτουργία των σχολείων. Υποβάλλει εισηγήσεις δράσεων, εισηγείται  κατάργηση, προσθήκη και επανακαθορισμό ειδικοτήτων κ.λπ. Ακόμα και η ανάθεση εργασιών στους εκπαιδευτικούς στο σχολείο, γίνεται από την επιτροπή αυτή και όχι από σύλλογο διδασκόντων. Θυμίζουμε ότι με το μοντέλο διοίκησης στα ΙΕΚ που θεσμοθετήθηκε με το νόμο του 2020, έχει ήδη καταργηθεί ο σύλλογος διδασκόντων/ουσών. Προφανώς όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση επιθυμεί την ουσιαστική μετατροπή των ΕΠΑΛ σε σχολή κατάρτισης, εκτός από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στο διοικητικό μοντέλο. Σε μία περίοδο που η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών έχει αυξηθεί ραγδαία και ήδη παρουσιάζεται το φαινόμενο της «Μεγάλης Παραίτησης» (Big Quit), το ΥΠΑΙΘΑ αυξάνει ακόμα περισσότερο τη γραφειοκρατία, ειδικά για τους/τις διευθυντές/ντριες, σε βάρος του παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου.
 11. Καταργούνται οι τομεάρχες/ισσες στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (είτε είναι συστεγαζόμενα με ΕΠΑΛ είτε όχι) παραγνωρίζοντας τα προβλήματα διαχείρισης και εποπτείας του πανάκριβου εξοπλισμού τους, τήρησης των όρων ασφάλειας των μαθητών/-τριών αλλά και τις δυσλειτουργίες που ανακύπτουν, όταν σε αυτά εξασκούνται μαθητές/τριες από περισσότερα σχολεία και ΙΕΚ.
 12. Προωθείται ο προσανατολισμός των ευρωπαϊκών κονδυλίων (ΕΣΠΑ-ΤΑ)   σε αμοιβές προσώπων (επιδόματα συντονιστών ΚΕΕΚ, αμοιβές σε νέες δομές όπως τα ΓΕΑΣ σε ΚΕΕΚ ή σε ΙΕΚ, καθιερώνονται αμοιβές των μελών περιφερειακών επιτροπών ΣΣΠΑΕ κ.λπ.) και όχι στον αναγκαίο εξοπλισμό, το απαραίτητο διδακτικό υλικό ή την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου.
 13. Αναφορικά με τα IEK, χωρίς να λύνεται κανένα από τα χρόνια προβλήματά τους, όπως η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης και οι συνθήκες των κτιριακών υποδομών, εξαγγέλλεται απλώς τη μετονομασία τους σε ανώτερες σχολές. Προφανώς για να «γλυκάνει» τον μεγάλο αποκλεισμό, μέσω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, πάνω από 20.000 αποφοίτων λυκείων κάθε χρόνο από τα Πανεπιστήμια. Ανέξοδη και αδιέξοδη πολιτική.
 14.  Οι εξαγγελίες του υπουργού Παιδείας στην παρουσίαση του νσχ για διαρκή αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των σχολών από το σύνολο των ομάδων εμπλεκομένων τελικών χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών“, σε συνδυασμό με τηνορθολογική κατανομή εκπαιδευτικού προσωπικού, αξιολόγηση έργου όλων των συντελεστών της ΕΕΚ“, αλλά και οι σχετικές προβλέψεις του νσχ (σε συνδυασμό με το προηγούμενο νόμο 4763/20) για καθιέρωση συστήματος διοίκησης ποιότητας στα Π.ΕΠΑΛ «που αναφέρεται: α) στο πλαίσιο παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, β) στις εισροές, που περιλαμβάνουν το διδακτικό υλικό, τα προγράμματα και τους εκπαιδευτικούς, γ) στις διαδικασίες, που περιλαμβάνουν τις διδακτικές μεθόδους και την εφαρμογή τους, καθώς και δ) στις εκροές, που αφορούν στα μαθησιακά αποτελέσματα», μαζί με τις προωθούμενες συγχωνεύσεις σχολείων και καταργήσεις ειδικοτήτων από αυτό το νσχ, μας υπενθυμίζουν τις τραυματικές εμπειρίες που έζησε η επαγγελματική εκπαίδευση το 2013, με την “μεταρρυθμιστική” παρουσία του σημερινού πρωθυπουργού  στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το 2013-15 και τις διαθεσιμότητες-απολύσεις 2.500 εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ.
 15. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό επίσης, πως καμία αναφορά δεν γίνεται στις εξαγγελίες του υπουργού Παιδείας αλλά και στις διατάξεις νσχ, ή στα συνοδευτικά κείμενα της δημόσιας παρουσίασής του, για την συγγραφή των νέων προγραμμάτων σπουδών και των νέων βιβλίων και εργαστηριακών οδηγών στα ΕΠΑΛ που είχαν ξεκινήσει το 2017 με πρόγραμμα ΕΣΠΑ 10 εκ. Δηλαδή,  7 χρόνια μετά κανείς δεν νοιώθει την ανάγκη, τόσο από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ όσο από τη διοίκηση του ΙΕΠ να ενημερώσει την εκπαιδευτική κοινότητα, για το τι έχει γίνει με τα προγράμματα και τα βιβλία των ΕΠΑΛ. Να θυμίσουμε εδώ πως τα ΕΠΑΛ λειτουργούν με βιβλία που γράφτηκαν για τα ΤΕΕ το 2000(!!). Αυτός είναι ο εκσυγχρονισμός στην επαγγελματική εκπαίδευση, που κατά τα άλλα διακηρύσσει το Υπουργείο Παιδείας.
 16. Με προσθήκη στο αρ 6 του ν.4186/13 αλλοιώνεται πλήρως ο εκπαιδευτικός σκοπός των Επαγγελματικών Λυκείων, αφού προβλέπεται  στο αρ. 18 του νσχ η προσθήκη στους σκοπούς: «ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό τους», «η ενίσχυση του βαθμού αυτονομίας των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης,  με ενεργό ρόλο των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας», η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από τις τοπικές επιχειρήσεις καθώς και η «εναρμόνιση τομέων και ειδικοτήτων» τους με τις τοπικές ανάγκες των επιχειρήσεων.
 17. Τέλος, φαίνεται ότι πια εγκαταλείπεται οριστικά, αφού τα προηγούμενα χρόνια υπονομεύτηκε συνειδητά όσο εφαρμόστηκε (οι σχετικές προσλήψεις τη φετινή χρονιά έγιναν τον Νοέμβρη!), το εμβληματικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια στο σύνολο των  ΕΠΑΛ, το πρόγραμμα ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ) που αναδείκνυε τον σημαντικό κοινωνικό ρόλο των Επαγγελματικών Λυκείων και των εκπαιδευτικών τους, προάγοντας την ενίσχυση, τη συμμετοχή και τη δημιουργικότητα των μαθητών/-τριών.

     Συμπερασματικά, η κυβέρνηση οδηγεί την ΕΕΚ ολοένα και περισσότερο στην εμπορευματοποίηση, υποτάσσοντας το σύστημα της δημόσιας ΕΕΚ στις πρόσκαιρες ανάγκες της τοπικής αγοράς και των επιχειρήσεων, απομακρύνοντάς το από τις πραγματικές ανάγκες της εθνικής οικονομίας αλλά και γενικότερα της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, εντείνεται η κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων με ΕΠΑΛ τριών ταχυτήτων (Π.ΕΠΑΛ, ΕΠΑΛ των ΚΕΕΚ  και ΕΠΑΛ) με διοικητικές και εκπαιδευτικές διαφοροποιήσεις, αναιρώντας τον ενιαίο χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Οι ρυθμίσεις αυτές δεν είναι καινούριες, έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν. Το 1977 με τον νόμο 576 είχαν θεσμοθετηθεί ξανά τα «campus» (τότε Κ.Ε.Τ.Ε.). Παρά την απόλυτη αποτυχία του ν.576/1977 η κυβέρνηση επαναφέρει αυτές τις παρωχημένες ρυθμίσεις, παρουσιάζοντάς τις ως «καινοτομίες». Η απέχθεια της Νέας Δημοκρατίας για την επαγγελματική εκπαίδευση είναι διαχρονική και επιζήμια για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς. Η μόνιμη προσπάθεια της ΝΔ για εμπορευματοποίηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για αποσύνδεσή της από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μετατροπή της σε κατάρτιση ξεκίνησε πριν δεκαετίες και αποκαλύφθηκε πλήρως το 2013, όταν ο Κ. Μητσοτάκης, ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, έθεσε σε διαθεσιμότητα 2500 εκπαιδευτικούς, παραδίδοντας τις ειδικότητες αυτές στα ιδιωτικά συμφέροντα. Ακόμα και σήμερα, 11 χρόνια μετά, αρνείται, ως πρωθυπουργός πλέον, να αποκαταστήσει μισθολογικά και συνταξιοδοτικά τους/τις εκπαιδευτικούς της διαθεσιμότητας. Οι καλύτερες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την τάξη – Εξοικονομήστε χρόνο και αυξήστε τη συμμετοχή των μαθητών

Απαιτούμε

 • Απόσυρση του αντιεπιστημονικού και αντιπαιδαγωγικού νομοσχεδίου.
 • Κατάργηση του ν. 4763/20.
 • Άμεση αποκατάσταση, μισθολογικά και συνταξιοδοτικά, των εκπαιδευτικών της διαθεσιμότητας.
 • Υιοθέτηση των προτάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών, που είναι βγαλμένες μέσα από την δική τους εμπειρία και τη συλλογική επεξεργασία των συνεδρίων και των γενικών συνελεύσεων του κλάδου, αλλά και την εκτίμηση των αναγκών της νέας γενιάς και γενικότερα της κοινωνίας».

Σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο!

Με συναδελφικούς, αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΥΣΔΕ – Θέματα Ημερήσιας Διάταξης συνεδρίασης (Παρασκευή 12-01-2024)

ΚΥΣΔΕ – Θέματα Ημερήσιας Διάταξης συνεδρίασης (Παρασκευή 12 – 01 – 2024)

Ενημέρωση σχετικά με τα θέματα που θα εξεταστούν στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 12.01.2024 απο τον Θοδωρη Κατσωνοπουλο

Συνάδελφοι/ισσες,

Σας ενημερώνω ότι στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ της Παρασκευής 12.01.2024 θα εξεταστούν τα παρακάτω:

 1. Τρεις αιτήσεις απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ εκπαιδευτικών Δ.Ε κατά προτεραιότητα ως αιρετοί Ο.Τ.Α.

 1. Μία αίτηση ανάκλησης απόφασης μετάταξής σε διοικητικό κλάδο και επαναφορά σε κλάδο εκπαιδευτικού.

    3. Δεκαπέντε ενστάσεις – αιτήσεις επανεξέτασης εκπ/κών μουσικής παιδείας (ΠΕ79.01) για τις μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία έτους 2023 (!) αφού διαβιβάστηκαν τα πρακτικά της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας στις 21-12-2023 με καθυστέρηση περίπου 10 μηνών και σύμφωνα με το διαβιβαστικό η Επιτροπή συνεδρίασε στις 27-06-2023.

      4. Χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος σε στελέχη εκπαίδευσης.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις.

Εύχομαι καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο!

Με συναδελφικούς, αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΟΛΜΕ / Για ατομική αξιολόγηση – Ερωταπαντήσεις για απεργία αποχή!

Προσλήφθηκες αναπληρώτρια/ής; Περιμένεις πρόσληψη; Μάθε τα δικαιώματά σου!

Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ) / Οι 5 αποδεκτοί τρόποι απόκτησής!!

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

Ενημέρωση για την συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ / Αδειες άσκησης ιδιωτικού έργου – Μεταθέσεις & προσλήψεις αναπληρωτών

Ενημέρωση για την συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ / Αδειες άσκησης ιδιωτικού έργου – Μεταθέσεις & προσλήψεις αναπληρωτών

Ακολουθεί η ενημέρωση από τον συνάδελφο Θοδωρή Κατσωνοπουλο

Τα πάντα για τις Μεταθέσεις του 2023 – Τips και Απαντήσεις σε συχνά Ερωτήματα

«Σχετικά με την συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 15/11/2023»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα όσα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 15 Νοέμβρη και τις σχετικές αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου:

ΟΛΜΕ / Για ατομική αξιολόγηση – Ερωταπαντήσεις για απεργία αποχή!

Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ) / Οι 5 αποδεκτοί τρόποι απόκτησής!!

 1. ΕΞΕΤΑΣΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εγκρίθηκαν και οι έντεκα (11) αιτήσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Να τονίσω για μια φορά ακόμα ότι πρέπει να εγκρίνονται και από τα ΠΥΣΔΕ όλες οι άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου εκπαιδευτικών χωρίς περιορισμό ωρών, εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις και δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Τα ΠΥΣΔΕ οφείλουν να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους εξυπηρετώντας τις ανάγκες των συναδέλφων/ισσών και δη των αναπληρωτών/τριών.

Για τις άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς ισχύουν τα παρακάτω: «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 31 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α’ 09-02-2007) ορίζεται ότι «Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.» Επίσης όπως προκύπτει από την με αριθμ.πρωτ.2968/12-07-2006 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το ζήτημα καθορισμού, εκ μέρους του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, συγκεκριμένου χρονικού περιορισμού στην ιδιωτική απασχόληση των εκπαιδευτικών (ήτοι δέκα ώρες κατ’ ανώτατο όριο), δεν συνάγεται από καμιά διάταξη ούτε ευθέως ούτε κατά παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 14 παρ.18 του Ν. 1566/85 που προβλέπει τη δεκάωρη υπερωριακή απασχόληση των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Ως εκ τούτου, δεν είναι επιτρεπτή η θέση χρονικού περιορισμού κατά τη χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικό προς άσκηση ιδιωτικού έργου, με κριτήριο την εν λόγω διάταξη».

Επομένως, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο οφείλει κάθε φορά να διερευνά μόνο το ενδεχόμενο η πολύωρη απασχόληση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού να αποτελεί ή όχι αιτία παρεμπόδισης της ομαλής εκτέλεσης των εκπαιδευτικών του καθηκόντων, δυνάμενο, άλλωστε κατ’ εκτίμηση των συγκεκριμένων συνθηκών, να περιορίσει τις ώρες απασχόλησης εκτός υπηρεσίας.

 1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Παραθέτω και την σχετική διάταξη νόμου (ν.4354/2015) προς ενημέρωση όλων των συναδέλφων/ισσών.

«3. α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) ΜΚ στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) ΜΚ.
β. Η κατάταξη στα ΜΚ της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας».

 1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Κ. Το ΚΥΣΔΕ με ομοφωνία γνωμοδότησε θετικά και για τις δύο (2) αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε διοικητική θέση για λόγους υγείας μέσω Ενιαίου Συστήματος κινητικότητας.
 2. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αναφορικά με τα πλεονάσματα και την κρίση οργανικής υπεραριθμίας, πέντε (5) ΔΔΕ απέστειλαν στο Υπουργείο ονομαστικές καταστάσεις με τις οργανικές υπεραριθμίες και τα πλεονάσματα Μουσικών Σχολείων (σύνολο 8 εκπαιδευτικοί, ΠΕ02, ΠΕ04.02, ΠΕ05, ΠΕ79.01, ΠΕ80, 3 ΤΕ16). Η κρίση του ΚΥΣΔΕ ήταν αρνητική για όλες τις περιπτώσεις.   Σχετικά με την κρίση υπεραριθμίας σε Μουσικά Σχολεία προβλέπεται ότι: «Σύμφωνα με τη περ. 12 της παρ.2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/97 «οι εκπαιδευτικοί των πειραματικών, των μουσικών σχολείων καθώς και των σχολείων των Αποδήμων Ελληνοπαίδων και των Σ.Μ.Ε.Α. Β/θμιας Εκπ/σης χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι από τα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε) σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι εφόσον δεν είναι δυνατή η μετάθεσή τους σε ίδιο σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης μετατίθενται χωρίς αίτησή τους υποχρεωτικά στην ίδια περιοχή μετάθεσης της έδρας του σχολείου στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι και τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μετατίθενται σε σχολεία της ίδιας περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Π.Δ. Επίσης οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για μετάθεση σε ίδιο ή άλλο σχολείο, Πειραματικό, Μουσικό, Σ.Μ.Ε.Α. ή Σχολείο Αποδήμων Ελληνοπαίδων, κατά περίπτωση της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης. Οι αιτήσεις τους κρίνονται κατά προτεραιότητα πριν από τη διαδικασία των μεταθέσεων στα σχολεία αυτά.»

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Έγινε ενημέρωση του Συμβουλίου από την αρμόδια υπηρεσία.
 2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.Ομόφωνα το ΚΥΣΔΕ δεν έκρινε υπεράριθμη την συναδέλφισσα.
 3.  ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΣΜΕΑΕ. Το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά και για τις τρεις (3) αιτήσεις απόσπασης.
 4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ Από τις πέντε (5) υποβληθείσες αιτήσεις απόσπασης, το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για τη μία (1) και αρνητικά για τις τέσσερις (4), καθώς αφορούσαν αιτήσεις απόσπασης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 42 του ν.4722/2020 (Α’177). Για τις περιπτώσεις των νεοδιόριστων διαφοροποιήθηκα δια της τοποθέτησής και της ψήφου μου.
 5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ Το ΚΥΣΔΕ εξέτασε τρεις (3) αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης και γνωμοδότησ θετικά για όλες.
 6. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εξετάστηκαν πέντε (5) αιτήσεις εκπαιδευτικών για παραίτηση από την υπηρεσία, για τις τέσσερις (4) το Συμβούλιο απεφάνθη θετικά, ενώ η μία πήρε αναβολή. Αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία μπορούν να υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για εξαιρετικούς λόγους, όπως σοβαρούς λόγους υγείας ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ.Α ́/01-08-2008), σχετικά με τις παραιτήσεις εκπ/κών από την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 τ.Α ́/17-2-2021) και ισχύουν,

2) των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α ́/9-2-2007),

3) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 τ.Α ́/31-10-2014).

 1. Σύμφωνα με τη φετινή εγκύκλιο μεταθέσεων 114650/Ε2/12-10-2023, στις 21-11-2023 θα γίνει ανακοίνωση των πινάκων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών. Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.Αν και αυτό αποτελεί μια παγιωμένη κατάσταση, η συγκεκριμενοποίηση των αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία αποτελεί αίτημα πολλών συναδέλφων/ισσών, αίτημα το οποίο κρίνω δίκαιο και το υποστηρίζω. Η θέση αυτή μάλιστα αποτελεί και απόφαση του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ. Από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.
 2. ΚΕΝΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ – ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

Διανύουμε το τρίτο δεκαήμερο του Νοέμβρη και τα κενά εκπαιδευτικών σε όλες τις ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας (γενική, ειδική, ΜΝΑΕ, ΖΕΠ) είναι ακόμα πολλά όπως επιβεβαιώνεται κι απ’ τους αιρετούς των ΣΥΝΕΚ στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • 120 κενά στην Α ́ και Β ́ Πειραιά μεταξύ των οποίων 7 κενά και σε Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα,
 • ακάλυπτα 54 κενά γενικής (1250 κενές διδακτικές ώρες γενικής εβδομαδιαίως) και τουλάχιστον 38 κενά ειδικής (τμήματα ένταξης και παράλληλης) στη ΔΔΕ Ηρακλείου,
 • 63 κενά καθηγητών  παραμένουν ακάλυπτα στη Δ΄ Αθήνας στη Γενική Εκπαίδευση ( περίπου 1300 ώρες) και περίπου 40 κενά καθηγητών στις δομές της ΕΑΕ,
 • 45 κενά εκπαιδευτικών γενικής παιδείας στη Γ΄ Αθήνας, συν 18 κενά ΜΝΑΕ, 11 ΤΥ-ΖΕΠ και 54 ΕΑΕ.

Η κανονικότητα στα σχολεία δεν μπορεί να είναι οι χαμένες διδακτικές ώρες λόγω των πολλών κενών σε εκπαιδευτικούς, δυόμιση μήνες μάλιστα  μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Η κανονικότητα στα σχολεία δεν μπορεί να είναι οι συμπτύξεις τμημάτων και οι αναθέσεις υποχρεωτικών υπερωριών για λόγους εξοικονόμησης πόρων. Η κανονικότητα στα σχολεία δεν μπορεί να είναι τα γηρασμένα σχολικά κτίρια και οι κακοτεχνίες, δεν μπορεί να είναι οι σοβάδες που πέφτουν σε σχολικές αίθουσες με κίνδυνο να τραυματιστούν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί.Και για όλα αυτά τα ακανόνιστα το Υπουργείο μετακυλίει τις δικές του ευθύνες στους εκπαιδευτικούς. Η ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας είναι μόνο στα λόγια και στα χαρτιά, καθώς όσοι/όσες βιώνουμε την σχολική καθημερινότητα παρατηρούμε την υποβάθμιση της και την απαξίωση του έργου των εκπαιδευτικών. Απαιτείται γενναία αύξηση της δημόσιας δαπάνης για την Παιδεία, τόση που να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (5% επί του ΑΕΠ) και φυσικά για τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, απαιτούνται μαζικοί μόνιμοι διορισμοί. Τα όποια λειτουργικά κενά να καλύπτονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς με μια φάση πρόσληψης αναπληρωτών που θα αναλαμβάνουν υπηρεσία στα σχολεία και συνεπακόλουθα θα μισθοδοτούνται από 1η Σεπτεμβρίου.

Παραμένει αναπάντητο (αν και η απάντηση είναι προφανής) το γιατί οι προσλήψεις δεν γίνονται σε μία φάση και γίνονται σταδιακά. Τέλη Νοέμβρη και ευχόμαστε να καλυφθούν τα κενά που είχαν δηλωθεί για την πρώτη φάση, του Σεπτεμβρίου. Για τη γενική εκπαίδευση, ΜΝΑΕ, ΖΕΠ, πιθανή ημερομηνία ανακοίνωσης των νέων προσλήψεων είναι η 23η Νοεμβρίου. Τα κενά μόνο στη γενική εκπαίδευση σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ είναι γύρω στα 1600. Σε ότι αφορά στην ΕΑΕ, το αρχικό χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου έκανε λόγο για μια μεγάλη φάση πρόσληψης αναπληρωτών στις αρχές του Νοέμβρη. Αυτό φυσικά δεν συνέβη και το πιο πιθανό σενάριο είναι οι προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης να πραγματοποιηθούν μαζί με αυτές της γενικής στις 23 Νοεμβρίου. Κατόπιν θα κληθούν οι προσληφθέντες αναπληρωτές να δηλώσουν σχολεία και να αναλάβουν υπηρεσία πιθανά στις 29,30 Νοεμβρίου, ίσως και αρχές Δεκέμβρη.

Προσλήφθηκες αναπληρώτρια/ής; Περιμένεις πρόσληψη; Μάθε τα δικαιώματά σου!

Με συναδελφικούς, αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Αθήνα 20/11/2023

Θοδωρής Κατσωνόπουλος,

αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΣΔΕ ΣΤΙΣ 24/10/2023

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΣΔΕ ΣΤΙΣ 24/10/2023 / ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Ο ΑΙΡΕΤΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΤΣΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας ενημερώνω σχετικά με τα όσα συζητήθηκαν στην σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ και τις σχετικές αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου:
1. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Εξετάστηκαν δεκαπέντε (15) αιτήσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπ/σης που ζητούσαν να παραιτηθούν από την υπηρεσία, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για εξαιρετικούς λόγους, όπως σοβαρούς λόγους υγείας ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
Το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε θετικά για όλες.
2. ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΕ.
 • Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία από το ΚΥΣΔΕ.
 • Διαφοροποιήθηκα δια της τοποθέτησης μου και της ψήφου μου.
3. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Έγινε ομόφωνα δεκτή.
4. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ
Εξετάστηκαν:

Δύο (2) αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης,

για τη μία υπήρξε θετική γνωμοδότηση και για την άλλη αρνητική,

δύο (2) αιτήσεις διακοπής απόσπασής,
το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά,
επτά (7) νέες αιτήσεις απόσπασης,
για όλες θετικά γνωμοδότησε το ΚΥΣΔΕ,
δύο (2) αιτήσεις απόσπασης που εμπίπτουν σε ειδική κατηγορία, με θετική γνωμοδότηση, και για τις δύο (2),
μία (1) επανεξέταση αίτησης απόσπασης νεοδιόριστης εκπαιδευτικού, με αρνητική γνωμοδότηση του Συμβουλίου κατά πλειοψηφία, και
δύο (2) αιτήσεις απόσπασης ως σύζυγοι ένστολων,
το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για τη μία περίπτωση και αρνητικά για την άλλη.
Σε όλες τις περιπτώσεις με αρνητική γνωμοδότηση από το ΚΥΣΔΕ, αυτή ήταν κατά πλειοψηφία καθώς οι αιρετοί διαφοροποιηθήκαμε.
5. ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΕ86 ΣΤΟΝ ΑΡΜΕΝΙΚΟ ΚΥΑΝΟΥΝ ΣΤΑΥΡΟ
Ομόφωνα θετικό ήταν το Συμβούλιο.
6. ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2024
Το ΚΥΣΔΕ δεν χαρακτήρισε οργανικά υπεράριθμο/η κανέναν/καμία εκπαιδευτικό τόσο στα Καλλιτεχνικά όσο και στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Αυτό αφορά σε όλες τις περιπτώσεις οργανικών υπεραριθμιών – δώδεκα (12) για τα Διαπολιτισμικά και πέντε (5) για τα Καλλιτεχνικά – που διαβιβάστηκαν αρμοδίως από κάποιες ΔΔΕ προς το ΚΥΣΔΕ,
«..Δεν πρόκειται για ουσιαστικές υπεραριθμίες, καθώς οι εν λόγω εκπαιδευτικοί καλύπτουν πάγιες ανάγκες των σχολείων τους και ενδεχόμενη κρίση υπεραριθμίας την επόμενη χρονιά θα δημιουργούσε νέα κενά στις σχολικές μονάδες της οργανικής τους θέσης. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί αυτοί, είναι εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων, οι οποίοι απέκτησαν οργανική θέση στα εν λόγω σχολεία κατόπιν ειδικής διαδικασίας κρίσης..».
7. ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕ ΕΑΕ ΕΤΟΥΣ 2023 (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
Εξετάστηκε μία (1) ένσταση εκπαιδευτικού ΠΕ04.01,
το ΚΥΣΔΕ απεφάνθη αρνητικά κατά πλειοψηφία.
Προσωπικά διαφοροποιήθηκα δια της τοποθέτησης και της ψήφου μου.
8. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
9. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
10. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΕ ΣΤΟ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Για τα θέματα 8, 9 και 10, το Συμβούλιο με ομοφωνία γνωμοδότησε θετικά.
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου πρόκειται να ανακοινωθούν οι προσλήψεις 2.500 αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Από αυτούς οι 1.670 (ελπίζω αυτός ο αριθμός να είναι μεγαλύτερος) θα προσληφθούν στην Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση.
Τελειώνει και ο Οκτώβρης και το πρόβλημα με τα χιλιάδες κενά στα σχολεία της χώρας παραμένει και φαίνεται πως θα παραμείνει σε μεγάλο ποσοστό παρά τις συμπληρωματικές αυτές προσλήψεις. Απαιτούνται επιτέλους μαζικοί μόνιμοι διορισμών εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των κενών και των πραγματικών αναγκών στη Δημόσια Εκπαίδευση.
Με συναδελφικούς, αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Θοδωρής Κατσωνόπουλος
αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ
εκλεγμένος με τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΣΔΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΔΕ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΣΔΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΔΕ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ κ.α.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΣΔΕ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/09/2023)
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
σας ενημερώνω πως το ΚΥΣΔΕ θα συνεδριάσει την Παρασκευή 29/09. Ανάμεσα στα θέματα της συνεδρίασης είναι και τα παρακάτω:
1. Εξέταση αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ
2. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. για παραίτηση από την υπηρεσίαιτήσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. για παραίτηση από την υπηρεσία,
3. Εξέταση αιτήσεων μετάταξης σε διοικητική θέση για λόγους υγείας μέσω Ε.Σ.Κ.
4. Εξέταση αιτήσεων ανάκλησης μετάταξης
5. Εξέταση αίτησης θεραπείας επί της θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης
6. Επανεξέταση αιτήσεων απόσπασης σε ερευνητικά κέντρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4521/2018
7. Εξέταση αιτήσεων για απόσπαση και αιτήσεων για ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2023-2024.
Μετά το πέρας της συνεδρίασης θα υπάρξει αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα.
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Θοδωρής Κατσωνόπουλος,
αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ)
εκλεγμένο με τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις

Ενημέρωση για το ΚΥΣΔΕ στις 28/08 / Μετατάξεις – Αποσπάσεις σε Ερευνητικά Κέντρα – Αιτήσεις παραίτησης για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους

Ενημέρωση για το ΚΥΣΔΕ στις 28/08 / Μετατάξεις – Αποσπάσεις σε Ερευνητικά Κέντρα – Αιτήσεις παραίτησης για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους

Ακολουθεί η ενημέρωση Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 28 Ιουνίου Θοδωρή Κατσωνόπουλο
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας ενημερώνω σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 28/06/2023 η οποία, λόγω του όγκου των υπό εξέταση θεμάτων, θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 30/08, όμως κατανοώ την αγωνία όλων, καθώς η σχολική χρονιά ξεκινάει σε δύο μέρες και δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι/ες που θα παρουσιαστούν την Παρασκευή 01/09.
Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
Από τις 94 αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ μέσω ΟΠΣΥΔ ικανοποιήθηκαν οι 80, ενώ την Τετάρτη 30/08 θα εξεταστούν και οι αιτήσεις ανάκλησης εκτός ΟΠΣΥΔ. Ψήφισα θετικά σε όλες τις περιπτώσεις. Ενστάσεις, επανεξετάσεις καθώς και οι αιτήσεις απόσπασης των νεοδιόριστων θα εξεταστούν την Τετάρτη 30/08.
Μετατάξεις
Εξετάστηκαν 2 ενστάσεις για απόρριψη αιτήσεων μετάταξης εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης στη Β/θμια Εκπ/ση. Ικανοποιήθηκε η μία ομόφωνα.
Απόσπαση μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.)
Εξετάστηκε μία (1) αίτηση απόσπασης εκπ/κού Δ.Ε. σε θέση κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΗΤΙΚΟΥ για λόγους υγείας μέσω του Ε.Σ.Κ. Το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε θετικά για την αποδέσμευση της εκπαιδευτικού.
Αποσπάσεις σε Ερευνητικά Κέντρα
Εξετάστηκαν 2 αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Ερευνητικό Κέντρο για το διδακτικό έτος 2023-24. Το ΚΥΣΔΕ απεφάνθη αρνητικά και για τις 2 λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων. Διαφοροποιήθηκα δια της ψήφου μου.
Αποσπάσεις σε Μουσικά Σχολεία
Εξετάστηκαν
9 αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. (6 γενικής παιδείας και 3 μουσικής παιδείας) σε Μουσικά Σχολεία και οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με την αρ. 81810/Ε2/21-07-2023 ΥΑ, απ’ τις οποίες ικανοποιήθηκαν οι 7. Διαφοροποιήθηκα δια της ψήφου μου για τις 2 που απορρίφθηκαν.
6 ενστάσεις και 4 αιτήσεις επανεξέτασης εκπ/κών Δ.Ε. γενικής παιδείας επί των αποσπάσεων σε Μουσικά Σχολεία, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν με διαφορετική τη δική μου θέση τόσο ως προς αυτές τις περιπτώσεις όσο και γενικότερα επί του πλαισίου.
3 αιτήσεις νεοδιόριστων ΤΕ16 για κατ’ εξαίρεση απόσπαση. Το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε θετικά ως προς την ένταξη τους σε ειδική κατηγορία.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Οι μεταθέσεις και αποσπάσεις εκπ/κών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία πραγματοποιούνται σύμφωνα με την περ.Ι’ του άρθρου 16 του ν.1824/88 (Α΄296), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.9 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (Α΄240)και το άρθρο 53 του ν.4653/2020 (Α΄12),το π.δ. 50/96 (Α΄45) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8, περ.Β΄ του π.δ. 100/97 (Α΄94), το άρθρο 8, περ.Β΄ του π.δ. 100/97 (Α΄94) όπως αυτό μερικώς αντικαταστάθηκε από την παρ.3 του άρθρου 205 του ν.4610/2019 (Α΄70), το άρθρο 53 του ν.4653/2020 (Α΄12) που προστέθηκε στην παράγραφο 4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α., η οποία κυρώθηκε με την περίπτωση Ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.1824/1988 (Α΄296), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 205 του ν.4610/2019 (Α΄70) και το άρθρο 60 του ν.4692/2020(Α΄111) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το άρθρο 42 του ν.4722/2020 (A΄177).
2. Σύμφωνα με τους ανωτέρω ισχύοντες νόμους δεν προβλέπεται μοριοδότηση και οικογενειακοί,
προσωπικοί, οικονομικοί λόγοι καθώς και λόγοι υγείας, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν
αποτελούν κριτήριο μετάθεσης και απόσπασης για τα Μουσικά Σχολεία.
Για μια ακόμα φορά έθεσα το θέμα της πολύ μεγάλης καθυστέρησης εκ μέρους της Επιτροπής Μουσικής Παιδείας να διαβιβάσει στο ΚΥΣΔΕ τις εισηγήσεις της επί των ενστάσεων για τις μεταθέσεις, οι οποίες είχαν ανακοινωθεί στις αρχές Μαρτίου.
Το γεγονός ότι υπήρχε παρατεταμένη προεκλογική περίοδος και πλέον αναμένεται συγκρότηση ή ανασυγκρότηση της Επιτροπής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη μεγάλη καθυστέρηση με αποτέλεσμα αρκετοί συνάδελφοι μουσικής παιδείας να ταλαιπωρούνται μη γνωρίζοντας τη θετική ή αρνητική έκβαση των αιτημάτων τους.
Καλλιτεχνικά Σχολεία
Εξετάστηκε μία (1) αίτηση ανάκλησης απόσπασης εκπ/κού ΔΕ σε Καλλιτεχνικό Σχολείο, η οποία ικανοποιήθηκε λόγω απόσπασης της στο εξωτερικό.
Εξετάστηκαν επίσης 3 ενστάσεις/επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης εκπ/κών ΔΕ σε Καλλιτεχνικά Σχολεία 2023-24. Απορρίφθηκαν και οι 3 με βάση τα κριτήρια που είχε θέσει το Συμβούλιο, με διαφορετική δική μου γνώμη.
Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ
Εξετάστηκαν
15 αιτήσεις εκπαιδευτικών που αιτούνταν ανάκληση της απόσπασής τους. Ικανοποιήθηκαν όλες πλην μίας (1) η οποία μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση τεκμηριωμένη. Σε όλες τις περιπτώσεις ψήφισα θετικά.
10 ενστάσεις από τις οποίες ικανοποιήθηκαν οι 5. Σε όλες τις περιπτώσεις ψήφισα θετικά.
17 αιτήσεις επανεξέτασης ή τροποποίησης της απόσπασης από τις οποίες ικανοποιήθηκαν οι 12. Σε όλες τις περιπτώσεις ψήφισα θετικά.
4 αιτήσεις εκπαιδευτικών που υπέβαλαν μέσω του ΟΠΣΥΔ, εκ παραδρομής λάθος αίτηση απόσπασης, από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ αντί για ΣΜΕΑΕ. Θετική η γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΕ και για τις 4.
13 νέες αιτήσεις εκπαιδευτικών που επιθυμούν να αποσπαστούν ως νεοδιόριστοι ή σύζυγοι νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, βάσει της υπ’ αριθ. 91225/Ε2/17-08-2023 εγκυκλίου. Το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε θετικά για τις 10. Σε όλες τις περιπτώσεις ψήφισα θετικά.
Μεταθέσεις στην ΕΑΕ
Το ΚΥΣΔΕ απεφάνθη θετικά σε σχέση με μία (1) ανάκληση απόφασης μετάθεσης κατόπιν ελέγχου της υπηρεσίας λόγω μη υπηρέτησης της οργανικής. Διαφοροποιήθηκα δια της τοποθέτησής μου και της ψήφου μου.
Εξετάστηκε επίσης και η ένσταση εκπαιδευτικού για οργανικό κενό ΕΑΕ που δεν δόθηκε από τη ΔΔΕ. Το θέμα συζητήθηκε αλλά ζητήθηκαν περισσότερα στοιχεία και θα συζητηθεί εκ νέου σε νέο Συμβούλιο.
Αποσπάσεις νεοδιόριστων
Την Τετάρτη 30/08 θα εξεταστούν και αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβλήθηκαν κατόπιν της υπ ́αριθμ. 91225/17-8-2023 πρόσκλησης με θέμα «Ενημέρωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε δομές της Ειδικής Αγωγής για το διδακτικό έτος 2023-2024».
Πιο συγκεκριμένα θα εξεταστούν 14 αιτήσεις πολυτέκνων, 41 αιτήσεις εκπαιδευτικών με τέκνο με 67% και άνω ποσοστό αναπηρίας, 14 αιτήσεις εκπαιδευτικών με σύζυγο με 75% και άνω ποσοστό αναπηρίας και 16 αιτήσεις για λόγους υγείας των ιδίων, όπως επίσης και 14 αιτήσεις νεοδιόριστων που επιθυμούν να αποσπαστούν από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, οι οποίοι ωστόσο δεν εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 42 του ν. 4722/2020.
Αιτήσεις παραίτησης για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους
Θα ζητήσω εκ νέου στο Συμβούλιο της Τετάρτης 30/08 να εξεταστούν το αμεσότερο δυνατό οι αιτήσεις παραίτησης των συναδέλφων καθώς η σχολική χρονιά ξεκινάει και οι διαδικασίες από την γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΕ μέχρι την λύση της υπαλληλική σχέσης (άνω των 20 ημερών) θα υποβάλλουν σε ταλαιπωρία τους συναδέλφους.
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Αθήνα 29/08/2023
Θοδωρής Κατσωνόπουλος,
αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 3/4/2023 και τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών

Ακολουθεί η ανακοίνωση του αιρετού ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου – Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 3/4/2023 και τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών

Σχετικά με την συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε στις 3/4/2023 σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1. Εξετάστηκε και εγκρίθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε στέλεχος εκπαίδευσης.
2. Εξετάστηκε και εγκρίθηκε η χορήγηση συνάφειας διδακτορικού διπλώματος σε στέλεχος εκπαίδευσης.
3. Εξετάστηκε η αίτηση εκπαιδευτικού για διακοπή της απόσπασής του στο ΣΕΠ Ηρακλείου. Το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά.
4. Το Συμβούλιο απεφάνθη θετικά σχετικά με χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμο εκπαιδευτικό ΔΙΕΚ.
5. Ικανοποιήθηκαν δύο (2) αιτήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε για παραίτηση από την υπηρεσία για πολύ σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας.
6. Θετική ήταν η γνωμοδότηση του Συμβουλίου για την παράταση απόσπασης εκπαιδευτικού ΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ιδιότητα του Εθνικού Εμπειρογνώμονα.

7. Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν δύο (2) αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

8. Εξετάστηκε μία (1) αίτηση για ανάκληση μετάταξης και επαναφορά σε θέση εκπαιδευτικού Δ.Ε. Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση του Συμβουλίου με 3-2. Θέση του κλάδου είναι να κάνουμε δεκτές όλες τις αιτήσεις ανάκλησης μετάταξης και επαναφοράς στην εκπαίδευση λόγω των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν ή θα προκύψουν, ανεξαρτήτως αν στην περιοχή στην οποία θα επιστρέψουν οι εκπαιδευτικοί υφίστανται οργανικά κενά, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Το ΚΥΣΔΕ μάλιστα είχε γνωμοδοτήσει θετικά – ανάκληση μετάταξης και επαναφορά στην εκπαίδευση- σε ανάλογες περιπτώσεις στις τελευταίες του συνεδριάσεις.

9. Σε ότι αφορά τις ενστάσεις επί των μεταθέσεων σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΑΣΥ και ανακλήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών ΔΕ είχαμε τα εξής:

α) Εξετάστηκαν δεκαεφτά (17) ενστάσεις που αφορούσαν στο μη άνοιγμα κενών στην περιοχή από όπου μετατέθηκαν εκπαιδευτικοί με οργανική σε ΕΕΕΕΚ, λόγω προβλήματος του edatacenter. Ικανοποιήθηκαν οι δεκαέξι (16). Αντίστοιχο πρόβλημα υπήρξε και με τα ΚΕΔΑΣΥ και εξετάστηκε μία (1) ένσταση η οποία δεν ικανοποιήθηκε. Θέση μας είναι ότι το ΥΠΑΙΘ όφειλε, με ανακοινοποίηση στο ορθό της απόφασης των μεταθέσεων, να αποκαταστήσει το λάθος και να άρει την αδικία για όλους τους ωφελούμενους, αιτούντες μετάθεσης, εκπαιδευτικούς της ΕΑΕ.

β) Επιπλέον εξετάστηκαν εφτά (7) ενστάσεις εκπαιδευτικών απ’ τις οποίες ικανοποιήθηκαν οι δύο (2). Διαφοροποιήθηκα κατά τη ψηφοφορία και εξέφρασα τη διαφωνία μου για την μη ικανοποίηση και των υπολοίπων ενστάσεων.

γ) Απορρίφθηκαν, με ψήφους 3-2, τρεις (3) αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης εκπαιδευτικών ΔΕ, για σοβαρούς λόγους. Διαφοροποιήθηκα και υποστήριξα τους ενιστάμενους συναδέλφους.

10. Σε ότι αφορά τις αμοιβαίες μεταθέσεις είχαμε τα εξής:
α) Εξετάστηκαν 2 ζεύγη αιτήσεων για αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών ΔΕ σε ΣΜΕΑΕ. Ικανοποιήθηκε ομόφωνα το ένα (1) και απορρίφθηκε το άλλο με ψήφους 3-2.
β) Εξετάστηκαν εφτά (7) ζεύγη αιτήσεων για αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών ΔΕ. Ικανοποιήθηκαν ομόφωνα τα πέντε (5) και απορρίφθηκαν τα δύο (2) με ψήφους 3-2.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

11. Σε ότι αφορά τις ενστάσεις επί των γενικών μεταθέσεων και τις ανακλήσεις μεταθέσεων είχαμε τα εξής:

α) Εξετάστηκαν εφτά (7) αιτήσεις ανάκλησης της μετάθεσης εκπαιδευτικών ΔΕ, για σοβαρούς οικογενειακούς και άλλους λόγους. Το Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά για όλες με ψήφους 3-2. Διαφοροποιήθηκα και υποστήριξα τους ενιστάμενους συναδέλφους. Έγινε υπηρεσιακώς μία (1) ανάκληση μετάθεσης (μη θεμελίωση δικαιώματος), με σχετική θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου.

β) Εξετάστηκαν δεκατρείς (13) ενστάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ που αφορούσαν τη μη ένταξη τους σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω ασθένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ.50/96 και του άρθρων 17 του Ν. 3402/2005 ή δεν μετατέθηκαν με την υπ’ αριθμ. 23864/Ε2/02-3-2023 Απόφαση. Το Συμβούλιο με ψήφους 3-2 απέρριψε τις δώδεκα (12). Να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι ενιστάμενοι συνάδελφοι είχαν προσκομίσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά και ιατρικές βεβαιώσεις για να πιστοποιήσουν τη νομιμότητα ένταξής τους σε ειδική κατηγορία, ακόμα και με το υπάρχον, ελλιπές κατά την άποψή μου, νομοθετικό πλαίσιο (ΠΔ50/1996). Δια της ψήφου μου διαφοροποιήθηκα και εξέφρασα την έντονη δυσαρέσκεια και διαφωνία μου για την εκ νέου απόρριψη των αιτούντων συναδέλφων για ένταξή τους σε ειδική κατηγορία μετάθεσης. Η σχετική συνεδριακή απόφαση της ΟΛΜΕ (20ο Συνέδριο) είναι: «Άμεση τροποποίηση του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996 για την αναδιατύπωση και εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων των ασθενειών και ένταξη ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας ασθενειών με αυτές που υπάρχουν ήδη στη σχετική νομοθεσία. Εκπαιδευτικοί που έχουν οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω να εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης».

γ) Εξετάστηκαν εννέα (9) ενστάσεις επί των γενικών μεταθέσεων με αρνητική γνωμοδότηση

Εκκαθαρισμένοι πίνακες e-wall μετά από τους τελευταίους διορισμούς του 2022!!

Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ
Θοδωρή Κατσωνόπουλου
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Ενημέρωση σχετικά με την συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για τις μεταθέσεις Α/βθμιας-Δ/βθμιας

Update

Ενημέρωση για τις Μεταθέσεις των ΠΕ79.01 στα Μουσικά Σχολεία
Σχετικά με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. μουσικής παιδείας (ΠΕ79.01) σε Μουσικά Σχολεία, τα δηλωθέντα κενά ήταν 350,
152 οι αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ79.01 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις
και 79 θα μετατεθούν (με επιφύλαξη).
Τέλος, τα κενά της Ειδικής θα τρέξουν πρώτα στο σύστημα και η ανακοίνωση όλων των μεταθέσεων ελπίζουμε να γίνει χωρίς καθυστέρηση, μέχρι την Τετάρτη, όπως μας έχουν πληροφορήσει οι υπεύθυνοι στο Υπουργείο.

Θοδωρής Κατσωνόπουλος,
αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

✅️ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΡΕΤΟΥ ΚΥΣΠΕ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 θα συνεδριάσει το ΚΥΣΠΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης:
👉Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Στελέχους Εκπαίδευσης, για
αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών (εξ αναβολής)
👉Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Στελεχών Εκπαίδευσης, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
👉Επικύρωση πινάκων των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, Σχολεία Κωφών – Τυφλών και ΕΕΕΕΚ), σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης Γενικής Εκπαίδευσης έτους 2023
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Σχετικά με την συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ για τις μεταθέσεις στις 16-20 &22/2/2023 (πιθανό να ανακοινωθούν την Τρίτη 28.02, το αργότερο την Τετάρτη 01.03.2023).

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν στις 16, 20 &22/2.2023 σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1. Έγινε συζήτηση για τα κριτήρια ένταξης στην ΕΑΕ και ένταξης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε ειδική κατηγορία μετάθεσης της ΕΑΕ έτους 2023.
• 38 εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν να ενταχθούν σε ειδική κατηγορία λόγω ασθένειας ή πολυτεκνίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996. Απορρίφθηκαν οι 13 αιτήσεις επειδή δεν εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις.
• 91 εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη γραφή Braille και στη Νοηματική (παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008) εκ των οποίων απορρίφθηκαν οι 3.
• 294 εκπαιδευτικών για ΣΜΕΑΕ (παρ.3 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016), εξ αυτών απορρίφθηκαν οι 13.
• 309 εκπαιδευτικών, οι οποίοι διορίστηκαν στην ΕΑΕ με το ΦΕΚ 1289/Γ’ 19.08.2020 (άρθρο 42 του Ν. 4722/2022).
• 86 εκπαιδευτικών για ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που πληρούν μία από τις προϋποθέσεις ένταξης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και επίσης έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ή πρώην Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Ε.Σ.Υ.), (παρ. 1 και 3 του άρθρου 15 του Ν. 4823/2021. Εξ αυτών απορρίφθηκε 1 αίτηση.

Ενημέρωση για τις μεταθέσεις πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας – Πως “τρέχει” ο αλγόριθμος μεταθέσεων – Θα υπολογιστούν οι Νέες οργανικές..

2. Έγινε συζήτηση για την ένταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή 2023 (πολύτεκνοι, ασθένειες).
• Εξετάστηκαν 78 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για ένταξή τους σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω πολυτεκνίας εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν οι 65.
• 87 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. οι οποίοι ζητούν να ενταχθούν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ125τ.Α’/07-07-2016), όπου προβλέπεται ότι εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) ανάπηρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο Ν. 3848/2010 (Α’71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους. Εξ αυτών απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις.
• Εξετάστηκαν 161 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω ασθένειας με βεβαίωση ΚΕ.Π.Α βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής σε ισχύ. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν οι 36.
Η θέση μου στο Συμβούλιο για τις περιπτώσεις αυτές ήταν σύμφωνη με τις αποφάσεις του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ που ζητά: «Άμεση τροποποίηση του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996 για την αναδιατύπωση και εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων των ασθενειών και ένταξη ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας ασθενειών με αυτές που υπάρχουν ήδη στη σχετική νομοθεσία. Εκπαιδευτικοί που έχουν οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω να εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης». Επίσης συμφωνήθηκε από τα μέλη του ΚΥΣΔΕ, το Συμβούλιο να εισηγηθεί θετικά προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για όσες και όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας οι ίδιες/οι ή τα τέκνα τους (άνω του 67% από ΚΕΠΑ), να μπορούν να μετατίθενται κατ’ εξαίρεση χωρίς να διεκδικούν οργανικότητα σε σχολική μονάδα, να μπορούν δηλ να μετατίθενται στην περιοχή προτίμησης ανεξαρτήτως κενού.
3. Συζητήθηκαν οι αιτήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. γενικών ειδικοτήτων για τις μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία για το έτος 2023. Για μετάθεση σε Μουσικό Σχολείο υποβλήθηκαν 272 αιτήσεις εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων στο ηλεκτρονικό σύστημα, οι οποίοι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις (υπηρέτηση οργανικής, πενταετία και ύπαρξη οργανικού κενού στις προτιμήσεις τους, ενώ υποβλήθηκαν και 62 αιτήσεις εκπαιδευτικών για μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία, οι οποίες είτε ακυρώθηκαν κατόπιν ελέγχου, λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων (υπηρέτηση οργανικής, πενταετία και ύπαρξη οργανικού κενού) είτε ανακλήθηκαν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Τα οργανικά κενά των Γενικών ειδικοτήτων στα Μουσικά Σχολεία όπως απεικονίζονται στο σύστημα από τις ΔΔΕ είναι 151.Τελικά ικανοποιήθηκαν 78 αιτήσεις μετάθεσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ E-WALL ΓΙΑ ΝΕΑ Τ.Ε., ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΘΈΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 2023 – ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ!!

Υπενθυμίζουμε ότι:
α. Οι μεταθέσεις (και αποσπάσεις) εκπ/κών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία πραγματοποιούνται σύμφωνα με την περ. Ι’ του άρθρου 16 του ν.1824/88 (Α΄296), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.9 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (Α΄240)και το άρθρο 53 του ν.4653/2020 (Α΄12),το π.δ. 50/96 (Α΄45) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8, περ.Β΄ του π.δ. 100/97 (Α΄94), το άρθρο 8, περ.Β΄ του π.δ. 100/97 (Α΄94) όπως αυτό μερικώς αντικαταστάθηκε από την παρ.3. του άρθρου 205 του ν.4610/2019 (Α΄70), το άρθρο 53 του ν.4653/2020 (Α΄12) που προστέθηκε στην παράγραφο 4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α., η οποία κυρώθηκε με την περίπτωση Ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.1824/1988 (Α΄296), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 205 του ν.4610/2019 (Α΄70) και το άρθρο 60 του ν.4692/2020(Α΄111) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το άρθρο 42 του ν.4722/2020 (A΄177).
β. Σύμφωνα με τους ανωτέρω ισχύοντες νόμους δεν προβλέπεται μοριοδότηση και οικογενειακοί, προσωπικοί, οικονομικοί λόγοι καθώς και λόγοι υγείας, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν αποτελούν κριτήριο μετάθεσης και απόσπασης για τα Μουσικά Σχολεία.
Κατά τη συζήτηση του θέματος υποστήριξα την συνεδριακή απόφαση της ΟΛΜΕ (20ο Συνέδριο) για την συγκεκριμενοποίηση των αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων τόσο για τις μεταθέσεις όσο και για τις αποσπάσεις σε μουσικά σχολεία. Κι απ’ την στιγμή που δεν υπάρχει μοριοδότηση, το ΚΥΣΔΕ να ορίσει σαφή κριτήρια που θα ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις.
4. Εξετάστηκαν θέματα επί των γενικών μεταθέσεων εκπαιδευτικών ΔΕ έτους 2023. Πιο συγκεκριμένα:
• 1 αίτηση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κατά προτεραιότητα μετάθεση ως αιρετός ΟΤΑ που απορρίφθηκε αφού χορηγείται απόσπαση σε αυτή την περίπτωση.
• 8 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συζύγων δικαστικών οι οποίες και ικανοποιήθηκαν.
• 1 αίτηση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με μονάδες συνυπηρέτησης που απορρίφθηκε μειοψηφούντων των αιρετών.
• 1 αίτηση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με οικογενειακούς λόγους που απορρίφθηκε μειοψηφούντων των αιρετών.
• Εξετάστηκε η αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικού ΔΕ κατά προτεραιότητα (Σύζυγοι Ένστολων) για το διδακτικό έτος 2022-2023η οποία και ικανοποιήθηκε.
• Εξετάστηκε η αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικού ΔΕ για λόγους υγείας μέσω του Ε.Σ.Κ η οποία ικανοποιήθηκε.
• Εξετάστηκε η αίτηση επανεξέτασης εκπαιδευτικού ΔΕ για μετάταξη μέσω ΕΣΚ στα πλαίσια του κύκλου κινητικότητας 2022Β, η οποία και ικανοποιήθηκε.
5. Στο Συμβούλιο έγινε συζήτηση επί των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών ΔΕ σε Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά σχολεία, όπως και των μουσικών ειδικοτήτων σε μουσικά σχολεία. Κατά πάγια πρακτική το Συμβούλιο αποδέχτηκε την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας σε σχέση με τις μουσικές ειδικότητες για μετάθεση σε μουσικά σχολεία. Το ίδιο και για τα Καλλιτεχνικά σχολεία.
6. Για τα Καλλιτεχνικά σχολεία επί 68 κενών, υποβλήθηκαν 99 αιτήσεις εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν οι 34.
7. Για τα Διαπολιτισμικά σχολεία, επί 31 κενών, υποβλήθηκαν 55 αιτήσεις εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν οι 25.
8. Σχετικά με 23 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών ΔΕ με αμφισβητούμενο δικαίωμα μετάθεσης, το Συμβούλιο, παρά την αρχική άρνηση για 13 περιπτώσεις με διαφοροποίηση των αιρετών, εν τέλει γνωμοδότησε θετικά για όλες.
9. Τέλος σε ότι αφορά στους πίνακες κενών-πλεονασμάτων (δεκτές από το ΚΥΣΔΕ οι προτάσεις των ΠΔΕ) , προσωπικά τους καταψήφισα με βάση τις θέσεις του κλάδου και τις αποφάσεις του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ. Οι μεταθέσεις είναι πιθανό να ανακοινωθούν την Τρίτη 28.02, το αργότερο την Τετάρτη 01.03.2023. Τα συνολικά κενά της Γενικής που θα τρέξουν στο σύστημα είναι 1310 βάσει των προτάσεων των ΠΔΕ και τα συνολικά κενά της ΕΑΕ 964, σε ΣΜΕΑΕ 870, σε ΚΕΔΑΣΥ 71 και ΔΕΚΤ (κωφών-τυφλών) 23.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Μεγάλη είναι η αναστάτωση και η αγανάκτηση χιλιάδων νεοδιόριστων συναδέλφων που αυτές τις ημέρες λαμβάνουν email οποιαδήποτε ώρα της ημέρας….και της νύχτας(!) από τους επιμορφωτές του ΙΕΠ για τον προγραμματισμό του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ που διοργανώνει το ΙΕΠ στο πλαίσιο προγράμματος του ΕΣΠΑ. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τη διαδικασία οργάνωσης και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, αλλά και το περιεχόμενό της θα μπορούσε να χαρακτηριστεί γελοία αν δεν ήταν εξοργιστική! Την ίδια στιγμή γίνονται αποδέκτες μηνυμάτων σε Viber, email με αποστολή προγραμμάτων που «υποχρεώνουν» τους/τις επιμορφούμενους/ες να παρακολουθήσουν τις συνεδρίες εκτός εργασιακού ωραρίου, Σαββατοκύριακα, σε ημέρες αργίας, τη Μεγάλη Εβδομάδα κ.ο.κ. Μάλιστα ορισμένοι επιμορφωτές έχουν ξεπεράσει εντελώς τα όρια, φτιάχνουν ομάδες viber με τους/τις επιμορφούμενους/ες χωρίς καμία συγκατάθεση, στέλνουν μηνύματα οποιαδήποτε ώρα, λες και απευθύνονται σε φίλους/ες τους! Ακόμα και το υλικό της επιμόρφωσης είναι παρωχημένο, αντιπαιδαγωγικό και σε κάποιες περιπτώσεις επικίνδυνο! Χαρακτηρισμοί μαθητών ως «προβληματικοί», «αναρχικοί», «πνεύματα αντιλογίας», χαρακτηρισμοί σχολείων ως «καταυλισμοί στιγματισμένων», ασκήσεις που προωθούν επικίνδυνα στερεότυπα και καλούν εκπαιδευτικούς να χαρακτηρίσουν μαθητές/τριες με μόνο κριτήριο την εμφάνιση τους σε μία εικόνα έρχονται σε πλήρη αντίθεση με κάθε σύγχρονη θεωρία της παιδαγωγικής επιστήμης.
Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο! Στα σχολεία μας δεν υπάρχουν εργαζόμενοι/ες β΄κατηγορίας, χωρίς δικαιώματα. Δεν αντέχουμε άλλη «αναβάθμιση και βελτίωση». Δεν φτάνει που η Κυβέρνηση έχει καταστήσει τους/τις νεοδιόριστους/ες κυριολεκτικά «ομήρους» και αρνείται να προχωρήσει στη μονιμοποίησή τους! Δεν φτάνει που επιχειρεί να τους χρησιμοποιήσει με εκβιαστικό τρόπο για να περάσει τα αντιπαιδαγωγικά και αντιεκπαιδευτικά σχέδιά της, μέσω της λεγόμενης «ατομικής αξιολόγησης», θεωρεί ότι θα τους μετατρέψει και σε άβουλους/ες πειθήνιους/ες εργαζόμενους/ες χωρίς δικαιώματα. Ότι θα είναι διαθέσιμοι/ες όποτε και όπως θέλουν. Τους δηλώνουμε καθαρά, τα σχέδιά τους δεν θα περάσουν! Το ΔΣ της ΟΛΜΕ θα διερευνήσει κάθε νομική δυνατότητα για την υπεράσπιση των νεοδιόριστων συναδέλφων και της δημόσιας εκπαίδευσης.
Σχετικά με τον μεγάλο αγώνα ενάντια στην ατομική αξιολόγηση να τονίσουμε ότι τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια και οι πάνω από 50.000 απεργοί στην πανεκπαιδευτική απεργία της 15ης Φλεβάρη ήταν μια πρώτη δυναμική απάντηση ενάντια στην τιμωρητική ατομική αξιολόγηση που επιχειρεί να επιβάλει, βίαια και αυταρχικά η Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η θέση των ΣΥΝΕΚ για την ατομική αξιολόγηση αποτυπώνεται στο παρακάτω link https://synekde.wordpress.com/…/%ce%b7-%ce%b1%cf%84%ce…/
Η Γ.Σ. των προέδρων των ΕΛΜΕ αποφάσισε στις 11/2/2023 Απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών που προβλέπονται από τον νόμο 4823/2021 και της ΥΑ99540/ΓΔ5/27-1-2023 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές).
Στα πλαίσια αυτά η ΟΛΜΕ καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς σύσσωμους/ες να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στην ατομική αξιολόγηση:
 Να υπογράψουν μαζικά την δήλωση απεργίας – αποχής από την ατομική αξιολόγηση όλες και όλοι και όχι μόνο οι νεοδιόριστες/οι,
 να συμμετάσχουν στις προκηρυγμένες στάσεις εργασίας, σε περίπτωση που οι σύμβουλοι – αξιολογητές εμφανιστούν στα σχολεία και
 οι νεοδιόριστες/οι να μην συμμετάσχουν σε καμία συνάντηση με τους συμβούλους τους, δια ζώσης ή διαδικτυακή.
Το εκπαιδευτικό και συνδικαλιστικό κίνημα, ενωτικά, συλλογικά και αποφασιστικά δηλώνει παρόν στους αγώνες και τις προσπάθειες ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των οικογενειών και όλης της κοινωνίας, για να αποτρέψει ακόμα μία φορά τις προσπάθειες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, και της κυβέρνησης συνολικά, να δημιουργήσουν ένα εικονικά λαμπρό, και στην ουσία και τα αποτελέσματά του ζοφερό, με διαχωρισμούς και αποκλεισμούς, ακραία ταξικό σχολείο του μέλλοντος, όπου ο εκπαιδευτικός θα χειραγωγείται και θα είναι υπό τον συνεχή έλεγχο, χωρίς ακαδημαϊκή και παιδαγωγική ελευθερία, και όπου τα σχολεία θα κατηγοριοποιούνται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες του κάθε σχολείου και του μαθητικού δυναμικού του.
Τα τελευταία 40 χρόνια οι εκπαιδευτικοί, με τους αγώνες μας, πιστωνόμαστε το γεγονός ότι δεν επιτρέψαμε να γίνει η εκπαίδευση πεδίο «ασκήσεων αξιολόγησης-χειραγώγησης» που είχαν ως στόχο τη συρρίκνωση της παιδαγωγική μας αυτονομίας και την καθυπόταξή μας σε επιβαλλόμενες φόρμες στη μορφή και στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Το ίδιο θα πράξουμε και τώρα. Απέναντι στη νεοφιλελεύθερη κυβερνητική πολιτική, τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης, την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων, τις αντιδημοκρατικές και αντιεκπαιδευτικές πολιτικές του υπουργείου Παιδείας, χρειάζονται ξεκάθαρες και δυναμικές απαντήσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα με μαζικούς και ενωτικούς αγώνες! Ο αγώνας για την κατάργηση των αντιεκπαιδευτικών νόμων 4692/20 και 4823/21
Θοδωρής Κατσωνόπουλος,
αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ

Υπηρεσιακά Συμβούλια (Σύνθεση, συγκρότηση, λειτουργία) ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΕΕΠ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ

Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [258.57 KB]

Κύλιση προς τα επάνω