ΚΕΔΑΣΥ

Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ: ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΕΔΑΣΥ: ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ

Ακολουθεί η επιστολή του συνάδελφου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΓΡΙΒΑ  π. ΔΙΕΥ/ΝΤΗΣ  18 Δ.Σ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ για τα θέματα της ειδικής αγωγής και την κατάργηση της που επιχειρείται από την διοίκηση του ΥΠΑΙΘΑ!!

Ένας από τους καλύτερους θεσμούς που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια για τη στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές μαθησιακές και άλλες ανάγκες ήταν ο θεσμός της παράλληλης στήριξης. Στο αρχικό στάδιο και στους πρώτους νόμους, η παράλληλη στήριξη ορίζεται σαν μία πρόσθετη βοήθεια σε κάθε μαθητή που θα είχε ανάγκη, η βοήθεια αυτή θα δινόταν ατομικά σε κάθε ένα μαθητή ,ο εκπαιδευτικός θα βρισκόταν δίπλα στο μαθητή εντός της τάξης και θα υποβοηθούν σε τόσο το έργο του εκπαιδευτικού όσο και την προσπάθεια κάποιου αδύνατου μαθητή, έτσι ώστε να μπορέσει και αυτός να συμβαδίσει με τους υπόλοιπους συμμαθητές του .

Τα τελευταία όμως χρόνια, γίνεται μία προσπάθεια κατάργηση του θεσμού της παράλληλης στήριξης η οποία ξεκίνησε, τόσο με προφορικές εντολές προϊσταμένων εκπαίδευσης ώστε να μην υπάρχει ένας εκπαιδευτικός προς ένα μαθητή, αλλά η αναλογία να γίνεται ένας εκπαιδευτικός σε δύο ή τρεις ταυτόχρονα μαθητές.

Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, αυτό δεν θεωρείται παράλληλη στήριξη πόσο μάλλον όταν είναι διαφορετικές οι ανάγκες των μαθητών μιας τάξης και διαφορετικά τα προβλήματα που αυτοί καλούνται να επιλύσουν βέβαια Αυτός ήταν ο πιο εύκολος τρόπος για μην υπάρχουν τα παράπονα των γονέων ,οι οποίοι έβλεπαν χρόνο με το χρόνο τους τα παιδιά τους αν και έχουν πάρει γνωματεύσεις από τα αρμόδια διεπιστημονικά κέντρα κεράσι να μην έχουν τους εκπαιδευτικούς που χρειάζονται.

Αργότερα οι προφορικές εντολές των προϊσταμένων ήταν να τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός σε δύο ή τρεις μαθητές ,δηλαδή αντί για πλήρη παράλληλη στήριξη των μαθητών 30 ώρες κάθε μαθητής από αυτούς τους τρεις να έχει 8 έως 10 ώρες παράλληλη στήριξη τέλος το καλοκαίρι με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας ορίζεται ότι σε κάθε τμήμα Μπορεί να υπάρχει μόνο μία παράλληλη στήριξη Εκτός και αν υπάρχει αιτιολογημένη έκθεση από το αρμόδιο ΚΕΔΑΣΥ ( το οποίο είχε δώσει  την πλήρη παράλληλη  στήριξη  και  στους  δύο ή  τρεις μαθητές)

Ας δούμε όμως και τη λειτουργία των ΚΕΔΑΣΥ,

τα οποία είναι αρμόδια βάσει του νόμου, αφού διαθέτουν τις επιστημονικές επιτροπές να γνωματεύσουν τόσο όσον αφορά τις  παιδαγωγικές δυσκολίες του μαθητή, να προτείνουν   την ύπαρξη ή μη της παράλληλης στήριξης ,αλλά ακόμη και  να δώσουν διαφορές προτάσεις για τον εκπαιδευτικό της κάθε τάξης  καθώς  και στους γονείς τους.

Φανταστείτε ότι ενώ τα ΚΕΔΑΣΥ έχουν δώσει παράλληλης στήριξης για 24 ώρες σε κάποιους μαθητές θα πρέπει να ξανά δικαιολογήσουν τις παράλληλες αυτές στηρίξεις, αν τύχει και περισσότεροι του ενός μαθητή βρίσκεται στην ίδια τάξη αφού βάσει της εγκυκλίου καμία τάξη δεν μπορεί να έχει Δύο εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης ταυτόχρονα.

Αν όμως δούμε και τη λειτουργία των ΚΕΔΑΣΥ τότε θα καταλάβουμε γιατί παρατηρούνται διάφορα προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των ΚΕΔΑΣΥ είναι η υποστελέχωση του από εκπαιδευτικό επιστημονικό προσωπικό, αφού οι οργανικές θέσεις είναι ελάχιστες και αναγκαστικά προσλαμβάνονται για την υποστήριξή τους, αρκετοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οι οποίοι αφού θα αναλάβουν υπηρεσία μετά το Σεπτέμβριο, θα πρέπει να ενταχθούν σε ομάδες αφού  ενημερωθούν για τη λειτουργία ,ώστε να κάνουν την ανάθεση των μαθητών και έτσι ένας τουλάχιστον μήνας να πηγαίνει χαμένος.

Αφού δεν υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι ,κοινωνικοί λειτουργοί και οι άλλες ειδικότητες που τα ΚΕΔΑΣΥ θα έπρεπε να έχουν,  ένας δεύτερος λόγος είναι η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής . Στο κέντρο ακόμη και σήμερα που μιλάμε υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες ,οι οποίες δεν έχουν κτίριο να στεγαστούν και στεγάζονται μέσα σε Γυμνάσια ή Λύκεια με αποτέλεσμα ,να μην υπάρχουν γραφεία για τους εκπαιδευτικούς ούτε οι απαραίτητοι χώροι για τις αξιολογήσεις Αυτά συμβαίνουν και στην Αττική δέστε τα κείμενα που έχουν στείλει από το 2ο ΚΕΔΑΣΥ Β Αθήνας καθώς και από τα ΚΕΔΑΣΥ Ανατολικής Αττικής ,,αλλά και τα υπάρχοντα Ακόμη ΚΕΔΑΣΥ αντιμετωπίζουν πολλές ελλείψεις  τόσο  σε γραφική ύλη, σε χαρτί και σε μελάνια, αφού δεν χρηματοδοτούνται όπως θα έπρεπε παράδειγμα το Α ΚΕΔΑΣΥ Β Αθήνας.(δεν υπάρχει ούτε  δίκτυο).

Αν λοιπόν η μεγάλη αυτή  Ανάγκη της κοινωνίας ,να υποστηρίξει τους αδύναμους μαθητές της, να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη ,σημειώνουμε συνεχώς είτε με έλλειψη διάθεσης προσωπικού, είτε με ελλείψεις εκπαιδευτικών, είτε με έλλειψης χρηματοδότησης τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για μία ευνοούμενη κοινωνία ,η οποία έχει ένα ανθρώπινο πρόσωπο .

Η υποβάθμιση και υποστελέχωση του θεσμού, φοβάμαι ότι θα συνεχιστεί όσο δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι και η γνώση των θετικών στοιχείο που προσφέρει τόσο στην εκπαίδευση και στην παιδεία, όσο και στην κοινωνία και την οικογένεια ο θεσμός της παράλληλης στήριξης ,φοβάμαι ότι σε λίγα χρόνια η παράλληλη στήριξη θα καταργηθεί .

Αφού δεν θα προσλαμβάνονται τόσοι εκπαιδευτικοί όσοι είναι ανάγκη και οι γονείς πλέον θα έχουν κουραστεί από τις αναμονές ενός και δύο ετών έτσι ώστε να γίνει διάγνωση των παιδιών τους.

Ας  παλέψουμε   για  μια  κοινωνικά  δίκαιη και δωρεάν παιδεία.
Ας παλέψουμε   για το  καλο  της  κοινωνίας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΓΡΙΒΑΣ  π.ΔΙΕΥ/ΝΤΗΣ  18 Δ.Σ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

1ο  ΚΕΔΑΣΥ   Β  ΑΘΗΝΑΣ

Ανακλήσεις και συμπληρωματικές αποσπάσεις ΑΘΜΙΑΣ & σε ΑΕΙ, ΔΙΕΚ και ΚΕΔΑΣΥ

ΛΑνακλήσεις και συμπληρωματικές αποσπάσεις ΑΘΜΙΑΣ & σε ΑΕΙ, ΔΙΕΚ και ΚΕΔΑΣΥ

 

ΥΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ

1) Ανακλήσεις και συμπληρωματικές αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024_ΕΔΩ 

2) Συμπληρωματικές αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές  Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024_ΕΔΩ

ΥΠ.ΕΣ: Eγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων στο δημόσιο 2024 – 2027

Ανακλήσεις και συμπληρωματικές αποσπάσεις σε ΑΕΙ, ΔΙΕΚ και ΚΕΔΑΣΥ 

1) Ανακλήσεις αποσπάσεων και συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το σχολικό έτος 2023-2024_εδώ 

2) Ανακλήσεις αποσπάσεων και συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για  άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.ΙΕΚ για το σχολικό έτος 2023-2024_εδώ 

3) Ανάκληση και συμπληρωματική απόσπαση Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε ΚΕΔΑΣΥ για το σχολικό έτος 2023-2024_εδώ 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΑΣΥ – ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ – ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ + ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ!

1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΑΣΥ

2. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ

3. ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ + ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 

1. Το ΚΥΣΔΕ συνεδρίασε τη Δευτέρα 03/04 και μεταξύ άλλων εξέτασε 17 ενστάσεις που αφορούσαν στο μη άνοιγμα κενών στην περιοχή από όπου μετατέθηκαν εκπαιδευτικοί με οργανική σε ΕΕΕΕΚ, λόγω προβλήματος του edatacenter.

Αντίστοιχο πρόβλημα υπήρξε και με τα ΚΕΔΑΣΥ. Επομένως, είχε υποβληθεί μια ένσταση και για αυτήν την περίπτωση.

Από τις 17 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν οι 16.

Αρκετοί συνάδελφοι δεν υπέβαλαν ένσταση.

Όμως, ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλουν ένσταση ή μήπως έπρεπε το Υπουργείο να διορθώσει το δικό του λάθος και να ικανοποιήσει όλες τους συναδέλφους, όλες τις συναδέλφισσες, βάσει της αρχικής τους αίτησης μετάθεσης;

Η θέση μου, την οποία μάλιστα εξέφρασα κατά την συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ, είναι ότι αφού το λάθος έγινε από το Υπουργείο, όφειλε, με ανακοινοποίηση στο ορθό της απόφασης των μεταθέσεων να αποκαθιστά το λάθος για όλες τις περιπτώσεις των συναδέλφων της ΕΑΕ.

 

2. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ

ΔΕ

ΠΕ01 5

ΠΕ02 95

ΠΕ03 304

ΠΕ04.01 41

ΠΕ04.02 9

ΠΕ04.04 18

ΠΕ04.05 4

ΠΕ06 3

ΠΕ08 66

ΠΕ11 15 (-3)

ΠΕ78 22

ΠΕ79.01 22

ΠΕ80 32 (-1)

ΠΕ81 2

ΠΕ82 4

ΠΕ83 2

ΠΕ84 2

ΠΕ85 1

ΠΕ86 25 (-2)

ΠΕ87.02 1

ΠΕ87.03 8

ΠΕ87.05 2

ΠΕ87.06 4

ΠΕ87.08 1

ΠΕ87.09 1

ΠΕ88.01 34

ΠΕ88.02 30 (-4)

ΠΕ88.03 3

ΠΕ88.04 29

ΠΕ88.05 3

ΠΕ89.01 27

ΠΕ89.02 20

ΠΕ91.01 1

ΤΕ01.19 2

ΤΕ01.13 1

ΤΕ02.05 1

ΤΕ02.06 1

ΤΕ16 1 Δ

Ε01.14 1

ΔΕ01.17 1

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ: 880 (-10) = 870

Σε παρένθεση αφαιρούνται τα κενά μετά τις νέες μεταθέσεις στην ΕΑΕ οι οποίες αναμένεται να υπογραφούν άμεσα.

 

3. Η εικόνα που έχουμε αυτή την στιγμή σε ότι αφορά τις παραιτήσεις (επικείμενες συνταξιοδοτήσεις) εκπαιδευτικών, με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΙΘ, είναι: 3.342 συνολικές αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών μετά και τις 13 Μαρτίου, καταληκτική ημερομηνία για ανάκληση (Δευτεροβάθμια 1.685, Πρωτοβάθμια 1.657). 415 αυτοδίκαιες αποχωρήσεις (Δευτεροβάθμια 387, Πρωτοβάθμια 28).

Σύνολο αποχωρήσεων από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 2.072

 

Με αγωνιστικούς, συναδελφικούς χαιρετισμούς Θοδωρής Κατσωνόπουλος Αιρετό μέλος ΚΥΣΔΕ

Ενημέρωση ΠΟΣΕΕΠΕΑ για νέα οργανικά και για αλλαγές στα ΚΕΔΑΣΥ

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ μετά από επικοινωνία που είχε με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και με τον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής ενημερώθηκε για τα παρακάτω :

Η διαδικασία για την ίδρυση των νέων οργανικών θέσεων μετά από την εισήγηση που είχε γίνει από τα ΚΕΔΑΣΥ , συνεχίζεται κανονικά και μάλιστα η τελική εισήγηση έχει κατατεθεί στα ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας.

Δυστυχώς δεν πρόλαβε το  Υπουργείο να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ώστε να δοθούν στις μεταθέσεις που ανακοινώθηκαν πριν μερικές μέρες .

Ενημέρωση για επικείμενους διορισμούς το 2023’

Μέσα στο επόμενο διάστημα  αναμένεται να προχωρήσει η σύσταση  νέων οργανικών θέσεων  για ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ .

Ακόμα από την ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι θα ανακοινωθούν και τα νέα τμήματα ένταξης .

Η δημιουργία νέων οργανικών θέσεων στα ΣΜΕΑΕ για ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι μονόδρομος!

Εμείς δεν θα σταματήσουμε εδώ , θα συνεχίσουμε τον διάλογο με το Υπουργείο για να προχωρήσει στο άμεσο μέλλον , η ίδρυση νέων οργανικών θέσεων και πλαισίων  όλων των ειδικοτήτων ΕΕΠ-ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση.

Ακόμα η ενημέρωση που είχαμε είναι ότι θα προχωρήσουν και στην τροποποίηση του Νόμου που είναι για τις μεταθέσεις – αποσπάσεις  στα ΚΕΔΑΣΥ  όπου θα αφαιρεθεί το κριτήριο με  τα χρόνια προϋπηρεσίας  ,έτσι ώστε τα ΚΕΔΑΣΥ να έχουν σταθερό  και μόνιμο προσωπικό .

Μετά την ίδρυση των νέων οργανικών το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να συνεχίσει τους μόνιμους διορισμούς  ώστε  τα σχολεία και  τα ΚΕΔΑΣΥ να έχουν μόνιμο προσωπικό .

Υπεύθυνα,  συνεχίζουμε να κατακτούμε τις διεκδικήσεις μας  για όλο το  ΕΕΠ-ΕΒΠ !

Συνεχίζουμε όλοι μαζί για όλα όσα μας Αξίζουν !

                                  ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. 

                Πρόεδρος                    Γενικός Γραμματέας 

          Χρήστος Βουλιώτης       Σεραφείμ |(Μάκης) Λάππας

Η Ζέττα Μακρή για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση γνωματεύσεων από το ΚΕΔΑΣΥ

Στην απάντηση της Μακρή που έδωσε στην ερώτηση της βουλευτή Μαρίας Απατζίδη με θέμα: “Μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση γνωματεύσεων από το ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης) με θύματα τους μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.”

Ερώτηση – Μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση γνωματεύσεων από το ΚΕΔΑΣΥ με θύματα τους μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.

 

Σοβαρή καταγγελία από οικογένεια που διαμένει στο Ηράκλειο Κρήτης, αναδεικνύει τα λειτουργικά προβλήματα των ΚΕΔΑΣΥ όλης της χώρας.
Τα ολιγάριθμα και μάλιστα υποστελεχωμένα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης δέχονται τεράστιο αριθμό αιτήσεων για διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών μαθητών, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες να καθυστερούν επί μήνες, συχνά και χρόνια.
Στην περίπτωση μαθητή στο Ηράκλειο Κρήτης, η διάγνωση άργησε δυο χρόνια. Το σχολείο, ακολουθώντας τη νομοθεσία, δεν έδωσε το δικαίωμα στον μαθητή να εξεταστεί προφορικά, με αποτέλεσμα να πρέπει να επαναλάβει την τάξη. Όταν τελικά ελήφθη η γνωμάτευση που βεβαίωνε την δυσλεξία του παιδιού ήταν πια αργά.
Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας και η έλλειψη ικανού αριθμού ΚΕΔΑΣΥ με επαρκή αριθμό εξειδικευμένων επιστημόνων έχουν ως αποτέλεσμα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, με ολέθριες επιπτώσεις για τους μαθητές και τις μαθήτριες, όπως απογοήτευση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, παραίτηση, ακόμα και διακοπή της φοίτησης.
Όπως μας πληροφορούν γονείς παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες- αναπηρίες, η κατάσταση αυτή παρατηρείται επί σειρά ετών, χωρίς να γίνεται καμία προσπάθεια για επίλυση των κωλυμάτων.
Για να αποφεύγεται η υποτίμηση και η περιθωριοποίηση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, κρίνουμε ότι είναι απαραίτητα τα εξής μέτρα:
 Άμεσες, μόνιμες προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού στα ΚΕΔΑΣΥ, πανελλαδικά για εξασφάλιση επάρκειας και ταχύτητας στην έκδοση των γνωματεύσεων.
Ί δρυση και νέων δημόσιων ΚΕΔΑΣΥ με στόχο την αποκεντρωμένη κάλυψη των αναγκών.
 Σε περίπτωση ευθύνης του διαγνωστικού μηχανισμού για τη μη έγκαιρη χορήγηση της γνωμάτευσης, ο Σύλλογος Διδασκόντων να δύναται να προβεί σε έγκριση της προφορικής εξέτασης του μαθητή ή της μαθήτριας με την σύνταξη σχετικού πρακτικού. Αναφορικά με τα προαναφερθέντα στοιχεία
Ερωτάται η υπουργός:
Πώς θα αντιμετωπίσετε τις καθυστερήσεις στην έκδοση γνωματεύσεων από τα ΚΕΔΑΣΥ;
Η ερωτώσα βουλεύτρια
ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ  – «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 664/3-11-2022»
Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: Με το άρθρο 11 του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136), τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του Ν. 4547/2018(Α΄ 102) μετονομάστηκαν σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).
Όπως προκύπτει από την παρ. 1 του άρθρου 13 του ίδιου νόμου, ο αριθμός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ανέρχεται σε 71 ανά την επικράτεια, εκ των οποίων 5 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης, 13 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, 4 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου,  στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας,  στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, 4 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας, 4 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, 10 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, 4 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, 5 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, 5 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και 5 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4823/2021 ορίζεται ότι η περιοχή αρμοδιότητας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκτείνεται στην περιοχή αρμοδιότητας των αντίστοιχων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν στην ίδια περιοχή λειτουργούν περισσότερα από ένα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η περιοχή αρμοδιότητάς τους καθορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου.
Όσον αφορά τη στελέχωση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με προσωπικό, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καταβάλλει εντατική προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης συνολικά με μόνιμους διορισμούς, προκειμένου να αποκατασταθεί η χρόνια στρέβλωση του θεσμού του αναπληρωτή και να επιτευχθεί σταδιακά καθεστώς αναπλήρωσης που θα εστιάζει στις πραγματικά έκτακτες ανάγκες.
Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ 5.929 μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (4.489 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 1.440 μέλη Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής), καθώς και 18.908 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των μόνιμων διορισμών1 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που διενεργήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια ανέρχεται σε 24.837.
Ειδικότερα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι οργανικά τοποθετημένα 207 μόνιμα μέλη ΕΕΠ ανά την επικράτεια, εκ των οποίων 28 ΠΕ21 (Λογοθεραπευτές), 89 ΠΕ23 (Ψυχολόγοι), 1 ΠΕ24 (Παιδοψυχίατρος), 8 ΠΕ28 (Φυσικοθεραπευτές), 5 ΠΕ29 (Εργοθεραπευτές), 75 ΠΕ30 (Κοινωνικοί Λειτουργοί) και 1 ΠΕ31 (Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών). Για το σχολικό έτος 2022-2023 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά στη Γενική Αγωγή και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 44.632 προσλήψεις, εκ των οποίων 7.368 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ.Ο αριθμός των προσλήψεων μελών ΕΕΠ στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ανέρχεται σε 780. Συγκεκριμένα, έχουν προσληφθεί 82 ΠΕ21 (Λογοθεραπευτές), 316 ΠΕ23 (Ψυχολόγοι) 20 ΠΕ28 (Φυσικοθεραπευτές), 43 ΠΕ29 (Εργοθεραπευτές) και 319 ΠΕ30 (Κοινωνικοί Λειτουργοί).
Οι προσλήψεις των αναπληρωτών γίνονται με βάση τα αρμοδίως δηλωθέντα λειτουργικά κενά, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 «της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (3344 Β΄) Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».
Σύμφωνα με την παρ. 9α του άρθρου 5 της ως άνω Y.A., η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

Πώς η νομοθεσία «κόβει» κενά σε όλους τους κλάδους που έχουν δικαίωμα πρόσληψης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και συντελεί στην υποστελέχωση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. οι θέσεις για κάθε κλάδο είναι προκαθορισμένες από τη νομοθεσία (Ν.4823/2021, άρθρο 15, παρ.1) για κάθε κλάδο και δεν αλλάζουν σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε ΚΕΔΑΣΥ σε προσωπικό.

 

Παράδειγμα

Έστω ότι οι προϊστάμενοι των 75 ΚΕΔΑΣΥ της χώρας δήλωσαν όλη τη χρονιά κάποιοι 2 κενά αναπληρωτών ΠΕ02 και κάποιοι 3 κενά αναπληρωτών ΠΕ02 για το ΚΕΔΑΣΥ της ευθύνης τους. Οπότε ας θεωρήσουμε ότι συνολικά όλη τη χρονιά δηλώθηκαν 250 κενά αναπληρωτών ΠΕ02 για ΚΕΔΑΣΥ. Όμως, η παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4823/2021 ορίζει ότι στα ΚΕΔΑΣΥ υπάρχουν 103 θέσεις ΠΕ02 (αυτές οι θέσεις καλύπτονται είτε από μόνιμους είτε από αναπληρωτές). Άρα ενώ υπάρχουν ανάγκες για 250 αναπληρωτές ΠΕ02 στα ΚΕΔΑΣΥ το υπουργείο μπορεί να προσλάβει μόνο μέχρι 103 – αριθμός μονίμων ΠΕ02 στα ΚΕΔΑΣΥ !!!

 

Σχόλιο συναδέλφου στα κοινωνικά δίκτυα: ” Εργάζομαι για πρώτη φορά σε ΚΕΔΑΣΥ μεγάλου αστικού κέντρου και θα ήθελα να παραθέσω ορισμένα πράγματα που έχω διαπιστώσει. Υπάρχουν εκατοντάδες (τουλάχιστον) αιτήματα μαθητών σε κάθε βαθμίδα ξεχωριστά σε αναμονή για να προσέλθουν οι μαθητές για αξιολόγηση. Εννοείται παράλληλα έχουν αρχίσει και έρχονται και φετινά αιτήματα. Έχουμε αιτήματα πχ του 2020 που ακόμα τα παιδιά δεν έχουν έρθει για αξιολόγηση. Για ποιο λόγο δεν διπλασιάζουν τον αριθμό των εκπαιδευτικών και λοιπών ειδικοτήτων στα κεδασυ? Είναι προτιμότερο να περνάνε τα χρόνια και τα παιδιά να μην αξιολογούνται για να εντοπιστούν οι δυσκολίες τους και να δοθεί η κατάλληλη παρέμβαση? “

Τι είναι το ΚΕΔΑΣΥ – Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Νόμου 4823/2021:

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4547/2018 (Α΄ 102) μετονομάζονται σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).
Σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., δεν έχουν αρμοδιότητα άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς.
Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι ιδίως οι εξής:

Τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Οι υπηρεσίες τους παρέχονται σε άτομα από 4 έως 22 ετών τα οποία φοιτούν ή όχι σε κάποια σχολική μονάδα (πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

΄Ατομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Σ΄ αυτά περιλαμβάνονται όσοι έχουν:
Νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα.
Αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση).
Αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι).
Κινητικές αναπηρίες – χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα.
Διαταραχές ομιλίας λόγου.
Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία)
Σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα.
Σύνθετες γνωστικές συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες.
Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού).
Ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.

Άλλες δυσκολίες(συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς κ.α).
Ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα

Δε θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αυτά που δεν έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις και, η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική και εμφανίζουν μειωμένη σχολική επίδοση.

Οι αρμοδιότητες των ΚΕΔΑΣΥ είναι:

 

  •    διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών
  •    σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων
  •    υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων:
  •    ενημέρωσης και επιμόρφωσης:
  •    ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου

 

Τα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. χειρίζονται κάθε συναφές θέμα σε συνεργασία με τις λοιπές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζονται με τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες υγείας κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους.

Έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα εισήγησης για την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης υποστήριξης, ήτοι παράλληλη στήριξη ή φοίτηση σε τμήμα ένταξης σε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης.

Εισηγούνται ειδικά προγράμματα για τη μετάβαση των μαθητών όλων των τύπων και βαθμίδων εκπαίδευσης σε άλλο τύπο ή βαθμίδα, σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες προέλευσης και υποδοχής των μαθητών, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών.

Διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις στις εξής περιπτώσεις:

α) Ύστερα από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

β) Ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή, εάν δεν υφίσταται, του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών.

 

Ωράριο Λειτουργίας

Ωράριο ΚΕΔΑΣΥ είναι πάντα 6ωρο , δηλαδή 30 ώρες την εβδομάδα (συνήθως 8-2 ή 8.30-2.30).

Επιπλέον, μπορεί να υπάρξει και απογευματινή λειτουργία, ανάλογα με τις ανάγκες, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί την 7η απογευματινή (1-7 ή οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός πριν τις 7)

30/06

ΠΗΓΗ    ΠΗΓΗ

Αναλυτικά ανά περιοχή τα εναπομείναντα οργανικά κενά ειδικής αγωγής Δβθμιας 2022-2023, για προσλήψεις αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΑΣΥ.. από το ΣΑΚΕΑ

Στο εξελ που ακολουθεί υπάρχουν αναλυτικά τα εναπομείναντα οργανικά κενά ανά περιοχή!!

 

Αρχικά κενά χωρίς τοποθετήσεις νεοδιόριστων και χωρίς παράλληλες, πιθανόν να υπάρξουν τροποποιήσεις.

 

Τις επόμενες μέρες θα βγουν πιο αναλυτικά δεδομένα

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΑΚΕΑ)

Για εγγραφή στο σύλλογο:

https://www.facebook.com/groups/244164169067089/permalink/2408821992601285/

Εναπομείναντα Οργανικά κενά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις δομές ΕΑΕ και στα ΚΕΔΑΣΥ

Ύστερα από αίτημα του ΣΑΤΕΑ, μας γνωστοποιήθηκαν τα εναπομείναντα κενά ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις δομές της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΑΣΥ για το έτος 2022, όπως εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες.

https://e-wall.net/2022/04/20/17321/

 

Ανοιχτές περιοχές Ειδικής για διορισμό (Έλλειμα) 2022 ΣΜΕΑΕ

 

 

Ανοιχτές περιοχές Ειδικής για διορισμό (Έλλειμα) 2022 ΚΕΔΑΣΥ

 

 

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. του ΣΑΤΕΑ

https://e-wall.net/2022/04/05/15863/

Κύλιση προς τα επάνω