ΙΕΠ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – 2022-2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – 2022-2023 Σας ενημερώνουμε ότι η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του έργου

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΕΠ) Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να

Περισσότερα

Απόφαση του ΙΕΠ περί έγκρισης των αιτήσεων υποψηφίων για εγγραφή στο μητρώο Εμπειρογνωμόνων!!

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/03-03-2023, 2/10-03-2023 και 3/21-03-2023 Πρακτικών της 1ης Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων,

Περισσότερα

ΣΗΜΕΡΑ 6/3 στις 14.00 η Κινητοποίηση της ΔΟΕ έξω από το ΙΕΠ (Τσόχα 36, Αμπελόκηποι) για την Εισαγωγική Επιμόρφωση

Για σήμερα 6/3 στις 14.00 είναι το κάλεσμα για κινητοποίηση έξω από το ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) στην Αθήνα, για

Περισσότερα

Ψήφισμα Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Αθηνών για την Εισαγωγική Επιμόρφωση – Κάλεσμα ΟΛΜΕ για Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στο ΙΕΠ

Αντιλήψεις του επιμορφωτικού υλικού αντίκεινται σε κάθε επιστημονική προσέγγιση για το εκπαιδευτικό πλαίσιο, ζητούμε την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου «εκπαιδευτικού

Περισσότερα

ΙΕΠ: 7η Επιμορφωτική Περίοδος- Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η 7η Επιμορφωτική Περίοδος του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064) που υλοποιείται μέσω

Περισσότερα

ΙΕΠ – Επιτροπή Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β΄ «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών»

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης υπ’ αρ. 8/20-02-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β΄ του

Περισσότερα

Άξιος ο μισθός του! «Ο εκπαιδευτικός να μη βολεύεται πίσω από τις ελλείψεις των σχολείων, να παλέψει με αυτά που έχει», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΙΕΠ

Απάντηση στον πρόεδρο του ΙΕΠ «Ο εκπαιδευτικός να μη βολεύεται πίσω από τις ελλείψεις των σχολείων, να παλέψει με αυτά

Περισσότερα

Παράταση υποβολής αίτησης Εμπειρογνωμόνων α) «Συντονιστών», β) «Εποπτών» και γ) «Εισηγητών/Αξιολογητών» του ΙΕΠ

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης των υποψηφίων της υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε

Περισσότερα

ΙΕΠ: ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ανακοινώνεται η δωρεάν διάθεση προσβάσιμων σχολικών εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού στις σχολικές μονάδες της χώρας για την ισότιμη πρόσβαση όλων

Περισσότερα