ΦΕΚ: Νέες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 122014/Δ2/ 05-10-2022 υπουργικής απόφασης «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται

Περισσότερα

Ενημέρωση για β φάση απο τον Πατρέα – ΔΥΕΠ, ΖΕΠ, ΜΝΑΕ και Μαθητεία

ΔΥΕΠ, ΖΕΠ, ΜΝΑΕ και Μαθητεία θα περιλαμβάνονται στη Β’ Φάση σχεδόν με το σύνολο των διαθέσιμων πιστώσεων για φέτος.  

Περισσότερα

Ανακοινώθηκαν σε ΦΕΚ οι σχολικές μονάδες οι οποίες θα λειτουργήσουν ως τάξεις υποδοχής ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-23

Απομένει η ίδρυσή τους από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δυστυχώς δύσκολα θα συμπεριληφθούν στην Α φάση αναπληρωτών  

Περισσότερα

ΠΑΣΑΔ – Εγγραφο στο Υπουργείο ώστε όλα τα προγράμματα να δοθούν από την πρώτη φάση (Παράλληλη, Ολοήμερο, ΖΕΠ, ΔΥΕΠ)

Όπως αναφέρει ο ΠΑΣΑΔ – Τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν με όλους τους εκπαιδευτικούς στη θέση τους    

Περισσότερα

Υποβολή έκθεσης λειτουργίας των Τ.Υ. ΖΕΠ

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/-ντριες των σχολικών μονάδων όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υποβάλουν στους οικείους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, μέσω

Περισσότερα

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση

Προσοχή   α) Τα διαπιστωτικά τεστ θα πρέπει να διεξαχθούν σε μαθητές που φοιτούν κατά το τρέχον σχολικό έτος (2021-2022)

Περισσότερα