επιδόματα

Μισαναπηρισμός: Αυξάνονται μισθοί, συντάξεις, επιδόματα – όχι όμως τα επιδόματα αναπηρίας! Απ’ το 2011 παραμένουν ίδια!

Ένα άρθρο του Ανδρέα Μπαρδάκη

Ο μισαναπηρισμός αξιοποιήθηκε ως όρος από τον Mike Oliver το 1990 ενώ αποδόθηκε στην ελληνική γλώσσα από την καθηγήτρια ΑΠΘ, κ. Γιώτα Καραγιάννη. Ο Μάικ Όλιβερ Michael James Hoiles Oliver (3 Φεβρουαρίου 1945 – 2 Μαρτίου 2019) ήταν Βρετανός κοινωνιολόγος, συγγραφέας και ακτιβιστής για τα δικαιώματα των αναπήρων. Ήταν ο πρώτος καθηγητής Σπουδών για την Αναπηρία στον κόσμο και βασικός υποστηρικτής του κοινωνικού μοντέλου για την αναπηρία.

Διαλέξαμε αυτόν τον όρο για να περιγράψουμε τη σκόπιμη αποφυγή πολιτικής αντιμετώπισης του υψηλού πληθωρισμού και της ακρίβειας των τιμών στα βασικά αγαθά αφού η Κυβέρνηση, οι πολιτικοί και τα κανάλια δεν κάνουν την παραμικρή αναφορά στο ότι το εξωιδρυματικό επίδομα των παραπληγικών και το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της ΕΓΣΣΕ του 2011 (και “κλειδωμένα” εκεί βάσει νόμου, δηλαδή δεν μπορούν να αυξηθούν αυτοδίκαια αν δεν καταργηθεί η διάταξη που τα συγκρατεί στο η.α.ε. του 2011), καθώς επίσης και για το ότι τα επιδόματα αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ δεν πρόκειται να λάβουν αύξηση ούτε και στο έτος 2023 ή τουλάχιστον από την υφιστάμενη κυβέρνηση.

Με απλά λόγια, ενώ τα άτομα της κοινωνίας ωφελούνται από το κράτος προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, που θα παραμείνει υψηλός όπως έχει ανακοινωθεί,  αντίθετα, στα άτομα με αναπηρίες εφαρμόζεται θεσμική διάκριση καθώς τα δικά τους επιδόματα παραμένουν εκτός αυξήσεων – πολιτική διάκρισης και άνισης μεταχείρισης που παραπέμπει ξεκάθαρα σε πρακτικές μισαναπηρισμού αφού την τελευταία φορά που έλαβαν αύξηση τα επιδόματα αναπηρίας ήταν το έτος 2011!

Ειδική Αγωγή: Δυο μέτρα και δυο σταθμά στη σύσταση νέων οργανικών κενών

Θέμα: «Είναι μισαναπηρισμός το να αυξάνονται οι μισθοί, οι συντάξεις και όλα τα επιδόματα, όχι όμως και τα επιδόματα αναπηρίας!»

 Αξιότιμοι κύριοι,
όπως ήδη γνωρίζετε, η εμφάνιση υψηλού πληθωρισμού και η ακρίβεια στις τιμές των βασικών αγαθών εύλογα αντιμετωπίζεται με αύξηση στους μισθούς και στις συντάξεις.
Πράγματι, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, προβλέπεται η αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομίσθιου στα 780 ευρώ και 34,84 ευρώ αντίστοιχα, από 1ης Απριλίου. Αυτό θα επιφέρει αύξηση σε τουλάχιστον δέκα εννέα (19) επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

Καμία όμως αναφορά δεν γίνεται για το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα απόλυτης αναπηρίας (παρ. 1, 2, άρθρου 42, ν. 1140/1981), τα οποία συνδέονται με το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της ΕΓΣΣΕ του 2011[1]. Κι αυτό αποτελεί κατάφορη διάκριση εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες.

Κατόπιν τούτου,
ως ενεργός πολίτης, ως άτομο με αναπηρία και με το δικαίωμα που μου παρέχει το άρθρο 33, παρ. 3[2], της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, να συμμετέχω στην εφαρμογή της Σύμβασης, ζητάω να υπολογιστεί εκ νέου το εξωιδρυματικό επίδομα λαμβάνοντας υπόψη το νέο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη από 01.04.2023, δηλαδή να ωφεληθούν ισότιμα και οι δικαιούχοι του εξωιδρυματικού επιδόματος, διαφορετικά παραβιάζεται το δικαίωμα του άρθρου 5 της Σύμβασης (Ισότητα και μη διάκριση)[3].

Παρομοίως, ζητάω να αυξηθούν και τα επιδόματα αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ.
Δεν νοείται να γίνεται αύξηση του κατώτατου μισθού των εργαζομένων της χώρας, αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, σε όλα τα επιδόματα, αλλά να μένουν εκτός αυξήσεων μόνο το εξωιδρυματικό επίδομα των παραπληγικών, το επίδομα απόλυτης αναπηρίας επίσης, καθώς και όλα τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ. Οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και τα κανάλια αποφεύγουν να κάνουν την παραμικρή αναφορά. Τυχαίο, άραγε;
Ενώ, σε άλλα πολιτισμένα κράτη, πράττουν με τη στοιχειώδη λογική των πολιτισμένων κοινωνιών που αναγνωρίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία είναι ίσα με όλα τα άτομα και ότι πρέπει να έχουν ίσα οφέλη από τον νόμο – στο ελληνικό κράτος, αντίθετα, φαίνεται ότι τα άτομα με αναπηρίες θεωρούνται δημοσιονομικό βάρος. Αυτό όμως αποτελεί απόδειξη ότι εφαρμόζεται πολιτική μισαναπηρισμού[4] αφού ξεκάθαρα γίνεται διάκριση εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες.

Μα είναι μισαναπηρισμός το να αυξάνονται οι μισθοί, οι συντάξεις και όλα τα επιδόματα, όχι όμως και τα επιδόματα αναπηρίας! Για να μην αναλύσω πάλι[5] και το ότι οι μικροσυνταξιούχοι αναπηρίας δεν δικαιούνται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το κοινωνικό τιμολόγιο (ΚΟΤ Α) της ΔΕΗ – σε αντίθεση με τους δικαιούχους των επιδομάτων αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ – ενώ μπορεί να έχουν την ίδια ακριβώς πάθηση, αναπηρία και ποσοστό αναπηρίας!

Αυτά συμβαίνουν μόνο στο ελληνικό κράτος…

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της μεγαλύτερης διαδικτυακής κοινότητας για άτομα με αναπηρίες «Συνήγορος των ΑμεΑ».

ΥΓ. Παρακαλώ πολύ,
όπως με ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλησης που θα λάβει το παρόν ως εισερχόμενο μήνυμα.

[1] ΝΟΜΟΣ 4051/2012, Άρθρο 6, παρ.6:

  1. Το καταβαλλόμενο ποσό του εξωιδρυματικού επιδόματος των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και το ανώτατο ποσό προσαύξησης της σύνταξης τωνσυνταξιούχων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης λόγω απολύτου αναπηρίας της παραγράφου 3 του ιδίου ως άνω άρθρου υπολογίζονται με το ποσό που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31.12.2011.

[2] ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4074  ΦΕΚ Α΄ 88/11.04.2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες».
Άρθρο 33, παρ. 3: Η κοινωνία των πολιτών και, ιδιαίτερα, τα άτομα με αναπηρίες και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, θα εμπλέκονται και θα συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης.

[3] Ν. 4074/2012, άρθρο 5 «Ισότητα και μη διάκριση», παρ. 1:
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι όλα τα άτομα είναι ίσα ενώπιον και σύμφωνα με το νόμο και δικαιούνται, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση, ίση προστασία και ίσα οφέλη από το νόμο.

[4] Ο μισαναπηρισμός αξιοποιήθηκε ως όρος από τον Mike Oliver το 1990 ενώ αποδόθηκε στην ελληνική γλώσσα από την καθηγήτρια ΑΠΘ, κ. Γιώτα Καραγιάννη.

[5] Καταγγελία: Άνιση μεταχείριση στα ΑμεΑ, μεταξύ ουσιωδώς όμοιων περιπτώσεων, σε παροχές για την αντιμετώπιση ακραίας φτώχειας (17.08.2020).

Πηγή:  https://logistis-amea.blogspot.com/2020/08/blog-post_17.html

 

Απολογισμός της επιτροπής LIBE για την Δικαιοσύνη, τον δημοκρατικό έλεγχο, την Ισότητα, το κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα!!

1 δις € λιγότερα στα κοινωνικά επιδόματα το 2023!!

1 δις € λιγότερα στα κοινωνικά επιδόματα το 2023: Τα κοινωνικά επιδόματα για το 2023 είναι λιγότερα σχεδόν κατά 1 δις € (ποσοστό μείωσης 12,9%)!

Το ευάλωτο μέρος της κοινωνίας, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι άποροι και οι «πένητες εργαζόμενοι» καλούνται να επιβιώνουν με δελτία και με επιδόματα ευκαιριακά, προσωρινά και συνεχώς μειούμενα!

 

επιδοματα E-WALL

Αλέξης Μητρόπουλος

 

Αντιπαράθεση Ν. Κεραμέως – Π. Σκουρλέτη στη βουλή για την παιδεία και “τα επιδόματα”..

Αντιπαράθεση Νίκης Κεραμέως και Πάνου Σκουρλέτη με αφορμή τις εξαγγελίες για την Παιδεία και το αίτημα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ να δοθεί επίδομα και στους εκπαιδευτικούς, ανάλογο με εκείνο που δόθηκε στους αστυνομικούς.

 

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά- «Ποιοι σήκωσαν το βάρος της πανδημίας; οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, που δίνουν καθημερινά τη μάχη στα σχολεία και δεν τους δίνετε ούτε στεγαστικό επίδομα. Ανακοινώσατε μονομερώς επίδομα στην ΕΛΑΣ, κινείστε με το δόγμα το κράτος είστε εσείς» είπε ο Πάνος Σκουρλέτης απευθυνόμενος στην υπουργό Παιδείας, η οποία απάντησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε το επίδομα «από λάθος», τονίζοντας ότι επί ΝΔ ο προϋπολογισμός της παιδείας έχει ξεπεράσει τα 6 δις ευρώ και πως οι πολίτες κρίνουν.

Κεραμέως στη βουλή: Αύξηση κατά 239 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό για την Παιδεία

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί το επίδομα των 600ευρω σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς

 

Έντονη ήταν η αντίδραση της κ. Κεραμέως στις κατηγορίες του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνου Σκουρλέτη, ότι η κυβέρνηση αδιαφορεί πλήρως για τη δημόσια εκπαίδευση και λειτουργεί υπέρ μόνο των ιδιωτικών σχολαρχών.

«Είναι αστείο να μιλάτε για διορισμούς, αποκρύπτοντας ότι οι δικές σας κυβερνήσεις ήταν που μας έβαλαν στη μέγγενη των μνημονίων που τους απαγόρευε. Παραλάβαμε ένα καθεστώς, 10 αποχωρήσεις μία πρόσληψη και παραδώσαμε μία αποχώρηση μία πρόσληψη. Θα περίμενα να πείτε κάτι για τα σχολεία που κυριολεκτικά είναι ερείπια, έχουν προβλήματα αντισεισμικότητας, είναι παγωμένα, ακατάλληλα και πολλές φορές συμβαίνουν ατυχήματα», σχολίασε ο κ. Σκουρλέτης και πρόσθεσε:

«Τα χρήματα από το Ταμείο Ανάπτυξης θα έπρεπε να κατευθυνθούν και στην εκπαίδευση. Εσείς όμως δίνετε μονομερώς επίδομα στους αστυνομικούς και εξαιρείτε τους εκπαιδευτικούς, το νοσοκομειακό προσωπικό και τους ανθρώπους στη καθαριότητα. Δεν είδα να επενδύετε αυτή την ιδεολογία και στη παιδεία. Ακούστε την ΟΛΜΕ που αυτή τη στιγμή διαδηλώνει και μην λειτουργείτε μόνο για τους ιδιωτικούς σχολάρχες. Η παιδεία δεν είναι εμπόρευμα, είναι εκπαίδευση».

«Καταλαβαίνω τη δυσμενή θέση στην οποία βρίσκεστε. Γιατί επί ημερών της ΝΔ έγιναν οι 25.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, μετά από 12 ολόκληρα χρόνια που δεν έγινε ούτε ένας. Εμείς απαντάμε με πράξεις, όχι με λόγια. Όταν αναλάβαμε εμείς τη διακυβέρνηση δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα. Ο κ. Φίλης είχε υποσχεθεί 20.000 διορισμούς. Γιατί δεν τους έκανε; Η διαφορά μας είναι ότι εμείς κάνουμε αυτό που λέμε και με το παραπάνω», σχολίασε η υπουργός Παιδείας.

«Η πραγματικότητα σε όσα ισχυρίζεστε είναι το διάγραμμα που κατέθεσα για τις δράσεις στην εκπαίδευση. Και η αλήθεια είναι ότι ο προϋπολογισμός του υπουργείου Παιδείας ξεπέρασε τα 6 δισ. Οι πολίτες λοιπόν μας κρίνουν», συμπλήρωσε η υπουργός Παιδείας.

Μισθολόγιο μόνιμων εκπαιδευτικών (μετά το πρώτο έτος διορισμού) – Επίδομα οικογενειακής κατάστασης – Κρατήσεις των νεοδιόριστων

IMG 20220529 011908 E-WALL
ΠΗΓΗ – Πίνακας του εκπαιδευτικού Λάμπρου Σιδερά 


Οι αυξημένες κρατήσεις των νεοδιόριστων προς το ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ) θα ολοκληρωθούν τον Αύγουστο του 2022 (φέτος).
Οι νεοδιόριστοι μέχρι τότε θα έχουν αποδώσει το ταμείο ΕΝΑΝ ΜΙΣΘΟ (ακαθάριστο) (ήτοι το 1/12 των ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ) με υπολογισμένο το εισαγωγικό Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ) και τα αντίστοιχα επιδόματα.
Οι διαφοροποιήσεις που βλέπετε οφείλονται σε διαφορετικό τρόπο καταβολής που είχε επιλέξει η κάθε διεύθυνση:
πχ
α) Κρατούσαν το 1/12 του μισθού πριν την απόδοση του εισαγωγικού ΜΚ και σχεδίαζαν να τραβάνε και το 1/12 της αύξησης
β) Προσπάθησαν να κρατήσουν το 1/12 για 12 μήνες μετά την απόδοση του εισαγωγικού ΜΚ, αποδίνοντας τις πρώτες μισθοδοσίες με ΜΚ1 χωρίς κρατήσεις
κοκ
Οι υπόλοιπες κρατήσεις προς το ΜΤΠΥ είναι πάγιες και αφορούν όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτές θα συνεχίσουν να υφίστανται και μετά τον πρώτο χρόνο.

Επίδομα οικογενειακής κατάστασης

Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμοφυσικάθετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι:
– άγαμα και
– δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. (άρθρο 17 παρ.1 του Ν.4024/2011)

Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους. (άρθρο 17 παρ.3 του Ν.4024/2011)

Ο υπάλληλος που αναγνώρισε εξώγαμο τέκνο στην αλλοδαπή, δεν δικαιούται της οικογενειακής παροχής του άρθρου 17 του ν. 4024/2011, διότι στην προκειμένη περίπτωση εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο (το δίκαιο της ιθαγένειας του πατέρα σύμφωνα με το άρθρο 20 Α.Κ.), κατά το οποίο, για την αναγνώριση τέκνου γεννημένου εκτός γάμου, απαιτείται δήλωση αναγνώρισης ενώπιον συμβολαιογράφου, με τη συναίνεση της μητέρας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1476 Α.Κ. (ΓνΝΣΚ 92/2014)

H οικογενειακή παροχή λόγω αναγνώρισης τέκνου, καταβάλλεται στον γονέα, από την ημερομηνία έκδοσης της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης. (Υπ. Οικ. 2/4485/0022/31.01.2012)
281888338 10160421604021042 8117550631151890262 n E-WALL

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΕΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (νόμος 4823/2021)

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΕΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (νόμος 4823/2021)

ΘΕΣΗΜΙΚΤΑΚΑΘΑΡΑ
Περιφερειακοί Διευθυντές900 €
Περιφερειακοί Επόπτες Εκπαίδευσης600 €
Διευθυντές Εκπαίδευσης550 €
Επόπτες Ποιότητας500 €
Σύμβουλοι Εκπαίδευσης350 €
Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.350 €
Διευθυντές Λυκείων έως 120 μαθητών (Λυκειακών δομών γενικά)330 €
Διευθυντές Λυκείων πάνω από 120 μαθητών (Λυκειακών δομών γενικά)385 €
Διευθυντές Γυμνασίων και 4θεσιων και άνω Δημοτικών έως 120 μαθητών275 €
Διευθυντές Γυμνασίων και 4θεσιων και άνω Δημοτικών/Νηπιαγωγείων πάνω από 120 μαθητών330 €185,39 €
Υποδιευθυντές150 €83,10 €
Προϊστάμενοι έως 3θεσιων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων165 €103,8 € +- ανάλογα το ΜΚ

Κατώτατος μισθός: Ανεβαίνει στα 713 ευρώ -Τα επιδόματα που συμπαρασύρει η αύξησή του

Αυξάνεται από 1η Μαϊου ο κατώτατος μισθός κατά 50 ευρώ. Πλέον διαμορφώνεται στα 713 ευρώ, από 663 ευρώ που ήταν τη 1η Ιανουαρίου 2022.

Μάλιστα, εάν συνυπολογισθεί και η προηγούμενη αύξηση του κατώτατου μισθού (κατά 2%), προκύπτει συνολική αύξηση κατά 9,7%, ή 63 ευρώ το μήνα μέσα στο 2022 (από 650 ευρώ διαμορφώθηκε στα 713 ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι την αύξηση του κατώτατου μισθού είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτικό του μήνυμά του. «Ένας 15ος μισθός προστίθεται, στο εξής, στο εισόδημα των εργαζομένων», είχε τονίσει.

Η συγκεκριμένη αύξηση θα ισχύσει και για το καθεστώς των τριετιών οι οποίες θα συνεχίσουν να καταβάλλονται σε όσους τις δικαιούνται. Συγκεκριμένα, ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο προσαυξάνονται μέχρι και 30% ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας που έχει συμπληρώσει ο/η εργαζόμενος/η πριν τις 14 Φεβρουαρίου του 2012. Συνεπώς ο μηνιαίος μικτός κατώτατος μισθός για τους εργαζόμενους με τρεις τριετίες μπορεί να είναι έως και 213 ευρώ υψηλότερος (713 ευρώ + 30%).

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και το επίδομα ανεργίας. Σήμερα το ημερήσιο επίδομα είναι 16,29 ευρώ και το μηνιαίο 407,25 ευρώ. Από σήμερα διαμορφώνονται αντίστοιχα στα 17,51 ευρώ το ημερήσιο και 438 ευρώ το μηνιαίο επίδομα (αύξηση κατά 31 ευρώ περίπου).

Αύξηση κατώτατου μισθού: Τι ισχύει από σήμερα
Υπάλληλος χωρίς τριετίες

Μισθός έως 30/4: 663 €
Μισθός από 1 η /5: 713 €
Αύξηση: 50 €
Υπάλληλος με 1 τριετία

Μισθός έως 30/4: 729,30 €
Μισθός από 1 η /5: 784,30 €
Αύξηση: 55 €
Υπάλληλος με 2 τριετίες

Μισθός έως 30/4: 795,60 €
Μισθός από 1 η /5: 855,60 €
Αύξηση: 60 €
Υπάλληλος με 3 τριετίες

Μισθός έως 30/4: 861,90 €
Μισθός από 1 η /5: 926,90 €
Αύξηση: 65 €
ΟΑΕΔ: Πόσο αυξάνονται τα επιδόματα από σήμερα
Όπως προαναφέρθηκε, η αύξηση του κατώτατου μισθού που ισχύει από σήμερα επηρεάζει και τα επιδόματα του ΟΑΕΔ.

Το επίδομα ανεργίας και το βοήθημα ανεργίας για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, τα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας, το βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας, ειδικά εποχικά βοηθήματα για μισθωτούς τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, οικοδόμους, δασεργάτες κ.α., η ειδική παροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, οι ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, η παροχή διαθεσιμότητας, η αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, η αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, κ.α. είναι κάποια από τα επιδόματα που συμπαρασύρονται προς τα επάνω.

Συγκεκριμένα, τα επιδόματα που αυξάνονται είναι:

–Επίδομα ανεργίας: Το ημερήσιο επίδομα αυξάνεται από τα 16,29 ευρώ στα 17,51 ευρώ.

–Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας το οποίο ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας: Από 211,77 ευρώ αυξάνεται στα 227,65 ευρώ.

–Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα των ανέργων, ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας: Από 244,35 ευρώ αυξάνεται στα 262,67 ευρώ.

–Το ειδικό εποχικό βοήθημα: Το ύψος του προκειμένου για οικοδόμους ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη: Από 767,1 ευρώ αυξάνεται στα 824,6 ευρώ.

–Το ειδικό εποχικό βοήθημα για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών κ.λπ. στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη: Από 518,35 ευρώ αυξάνεται στα 557,25 ευρώ.

–Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων – ασφαλισμένων: Το μηνιαίο ποσό της παροχής ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας: αυξάνεται στα 438 ευρώ από 407,25 ευρώ που είναι σήμερα.

–Το ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας, ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας: Από 244,35 ευρώ θα πάει στα 262,67 ευρώ.

–Το ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών, ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας: Από 325,8 ευρώ θα πάει στα 350,2 ευρώ.

πηγή

“Πράσινο” από Βρυξέλλες για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού: Ποια επιδόματα θα “ανέβουν”

«Πρέσινγκ» από τις Βρυξέλλες για τον κατώτατο μισθό, φόβοι για προεκλογικές παροχές

Διακριτικά, αλλά με αρκετή σαφήνεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίζει «πρέσινγκ» στην κυβέρνηση για να σταματήσει ενδεχόμενη μεγάλη αύξηση του κατώτατου μισθού στα μέσα της χρονιάς, που εκτιμά ότι μπορεί να δώσει νέα ισχυρή ώθηση στον πληθωρισμό. Η παρέμβαση της Κομισιόν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή την περίοδο, καθώς στις Βρυξέλλες είναι διάχυτη η ανησυχία για την είσοδο της χώρας σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, που θα μπορούσε να οδηγήσει την κυβέρνηση σε μπαράζ παροχών.

Με τη νέα της έκθεση οικονομικών προβλέψεων για την Ευρώπη, η Επιτροπή πατάει το… κουμπί του συναγερμού για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της γενικότερης αναθεώρησης των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό στην Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπερτριπλασιάζει την πρόβλεψη για τον μέσο πληθωρισμό στη χώρα το 2022: η νέα πρόβλεψη ανεβαίνει στο 3,1%, από μόλις 0,9% προηγουμένως.

Πρόκειται για μια πρόβλεψη που προκαλεί αίσθηση, διαψεύδοντας όχι μόνο τις προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου, που έκανε λόγο, στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, για πληθωρισμό μόλις 0,8% το 2022, αλλά και τις πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις αναλυτών του ιδιωτικού τομέα. Πρόσφατα το ΙΟΒΕ είχε εκτιμήσει ότι ο μέσος πληθωρισμός φέτος δεν θα ξεπεράσει το 1,8%.

Η έκθεση της Κομισιόν «χτίζει» την πίεση στην κυβέρνηση για μετριοπαθή πολιτική στην αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω στο θεμέλιο της πρόβλεψης για μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού φέτος:

  • Όπως τονίζεται, η αύξηση των τιμών στην ενέργεια, που αποτελεί τη βασική πηγή πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία θα σταματήσει ως το τέλος του πρώτου τριμήνου και, ακολούθως, θα υπάρξει αποκλιμάκωση. Όμως, προβλέπεται ότι θα αρχίσει ένας ευρύτερος κύκλος ανατιμήσεων στην οικονομία, καθώς η αύξηση των τιμών ενέργειας θα πυροδοτήσει ανατιμήσεις σε όλους τους υπόλοιπους συντελεστές του δείκτη τιμών καταναλωτών, δηλαδή η… πυρκαγιά στις ενεργειακές τιμές θα μεταδοθεί σε ολόκληρο το καλάθι της νοικοκυράς, κάτι που εξηγεί και την αναθεωρημένη πρόβλεψη για άνοδο του πληθωρισμού στο 3,1%.
  • Η Κομισιόν περνά, ακολούθως, στο οικονομικά και πολιτικά ευαίσθητο θέμα των μισθών, που απασχολεί έντονα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία φοβάται ότι θα ανοίξει ένας φαύλος κύκλος αυξήσεων τιμών και μισθών, που θα ανεβάσει σε υψηλότερα επίπεδα τον πληθωρισμό. Όπως αναφέρει η Επιτροπή, προς το παρόν οι αυξήσεις των τιμών στην οικονομία δεν έχουν μεταφερθεί στους μισθούς, καθώς μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού παραμένει εκτός απασχόλησης, με την ανεργία να διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Όμως, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους και σημειώνει ότι το ποσοστό της αύξησης δεν είναι γνωστό και θα αποφασισθεί αργότερα. Η Κομισιόν αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να αυξήσει ακόμη περισσότερο την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό, υπογραμμίζοντας ότι στις εκτιμήσεις της δεν έχει ενσωματωθεί η πιθανή επίδραση από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Επιπλέον, αναφέρει ότι δεν έχει ενσωματωθεί στις εκτιμήσεις της για τον ρυθμό ανάπτυξης η πιθανή αρνητική επίδραση που θα προέλθει από τα αυξημένα κόστη παραγωγής, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να αναπροσαρμοσθεί προς το χειρότερο η πρόβλεψη για ανάπτυξη 4,9% φέτος.

Ο φόβος των εκλογών

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις Βρυξέλλες φοβούνται ότι η έναρξη μιας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την πορεία εξόδου της χώρας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει την κυβέρνηση σε μια αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ξεπερνά τα όρια αντοχής της οικονομίας και θα δώσει ώθηση στις πληθωριστικές πιέσεις.

Ήδη, άλλωστε, το τελευταίο διάστημα έχουν εκδηλωθεί παρεμβάσεις των ευρωπαϊκών Θεσμών, παρασκηνιακές και δημόσιες, για να συγκρατηθούν οι… προεκλογικές διαθέσεις παροχών στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν άσχετη με αυτές τις παρεμβάσεις η πρόσφατη στροφή 180 μοιρών από πλευράς των στελεχών του οικονομικού επιτελείου, σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες μειώσεις έμμεσων φόρων για να ανακουφισθούν τα νοικοκυριά από τον πληθωρισμό. Ενώ αρχικά αφηνόταν ανοικτό αυτό το ενδεχόμενο, ιδιαίτερα για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, πολύ γρήγορα τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου το απέκλεισαν, υπό την πίεση που ασκήθηκε και από τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς πριν την επικείμενη δημοσίευση της έκθεσης για την αξιολόγηση σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας.

Για να γίνουν ακόμη σαφέστερα τα μηνύματα στην κυβέρνηση, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην ομάδα επιτήρησης των Θεσμών προχώρησε σε δηλώσεις στο Bloomberg, όπου υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να «φρενάρει» τις μεταρρυθμίσεις επειδή φέτος αναμένεται να εξέλθει από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας.

Σε αυτό το πλαίσιο ισχυρών πιέσεων που ασκούνται από τις Βρυξέλλες, η κυβέρνηση καλείται να λύσει μια πολύ δύσκολη εξίσωση τον Μάιο, όταν θα αποφασίσει για τον κατώτατο μισθό: από τη μια, θα πρέπει να δοθεί μια αύξηση που δεν θα δώσει λαβή στην αντιπολίτευση να κάνει λόγο για «φιλοδώρημα», αλλά, από την άλλη να μην δοθεί μια αύξηση που θα τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και θα φέρει σε προστριβή την κυβέρνηση με τους Ευρωπαίους δανειστές.

((sofokleousin))

Πόσο θα αυξηθούν οι κατώτατες αποδοχές το καλοκαίρι

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λοιπόν και εφόσον δεν υπάρξουν μεγάλες ανατροπές σε σχέση με αυτά που αρχικά είχαν σχεδιαστεί, δεν αποκλείεται να προκύψει μια νέα αύξηση των κατώτατων απολαβών ακόμη και κατά 5%, κάτι που θα ανέβαζε τον μισθό στα 696 ευρώ, πολύ κοντά στην προεκλογική δέσμευση της Ν.Δ. που έκανε λόγο για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 703 ευρώ μέσα στην τριετία.

Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και μια σειρά από επιδόματα που συνδέονται με τις κατώτατες αποδοχές.

Από την 1η Ιανουαρίου ήδη ενισχύθηκε το επίδομα ανεργίας που είναι συνδεδεμένο με τον κατώτατο μισθό, καθώς ορίζεται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως από το αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο (προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος).

Έτσι, το επίδομα ανεργίας έφτασε στα 407 ευρώ από 399,25 ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το επίδομα ανεργίας θα ανέβει ακόμη πιο ψηλά μετά τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού τον Μάιο.

Ποια επιδόματα «ανεβάζει» η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

Το επίδομα ανεργίας δεν είναι πάντως το μόνο που θα παρασύρει προς τα πάνω η νέα αναπροσαρμογή των κατώτατων αποδοχών.

Μικρές αυξήσεις λόγω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού θα προκύψουν και για:

  • Το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας το οποίο ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας
  • Το ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα των ανέργων: Ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας
  • Το ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας
  • Το ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών: ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας
  • Το ειδικό εποχικό βοήθημα: Το ύψος του προκειμένου για οικοδόμους ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, ενώ για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών κλπ στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη
  • Το βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Ασφαλισμένων: Το μηνιαίο ποσό της παροχής ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας, το οποίο εξαρτάται από το κατώτατο νομοθετημένο ημερομίσθιο.

Αμετάβλητο το επίδομα μακροχρόνια ανέργου

Από τις κατώτατες αποδοχές επηρεάζονται ακόμη οι αποδοχές όσων συμμετέχουν σε προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι-ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) που ισούται με το 50% του 80% του νόμιμου κατώτατου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, καθώς και σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, που καταβάλλεται στους ωφελούμενους αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό. Με τον κατώτατο μισθό είναι συνδεδεμένες οι αμοιβές των ωφελημένων από τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Αντίθετα, το ειδικό επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας το οποίο ανέρχεται σε 200 ευρώ δεν θα αυξηθεί, καθώς πρόκειται για σταθερό ποσό.

((enikos))

Κύλιση προς τα επάνω