Υφυπουργός Παιδείας

Υφυπουργός Παιδείας για | μόνιμους κοινωνικούς λειτουργούς / ψυχολόγους – “συμμορίες ανηλίκων” – παραβατικότητα και μεταφορά μαθητών ειδικών σχολείων

Η Υφυπουργός Παιδείας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μίλησε για τις “συμμορίες ανηλίκων” και γενικότερα για τα περιστατικά εκφοβισμού στα σχολεία και την παραβατικότητα των ανηλίκων.

Υφυπουργός Παιδείας για | μόνιμους κοινωνικούς λειτουργούς / ψυχολόγους – “συμμορίες ανηλίκων” – παραβατικότητα και μεταφορά μαθητών ειδικών σχολείων

” Είμαστε όλοι ανήσυχοι. Ιδιαίτερα μετά την πανδημία, δημιουργήθηκαν πιο έντονες αντιδράσεις μεταξύ των παιδιών και καμία χώρα δεν έχει βρει λύση σε αυτό. Αυτό που εμείς κάνουμε είναι να εξετάζουμε τι κάνει η κάθε χώρα και να το υιοθετούμε. Οι άξονες είναι δύο, η πρόληψη και ο έλεγχος. Πρόληψη σημαίνει υποστήριξη. Ένας Οδηγός για | Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής υγείας!!

Όπως είπε ο υφυπουργός Παιδείας, “πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευτικούς και πρέπει να κάνουμε ειδική εκπαίδευση με το τι πρέπει να γνωρίζουν. Διαθέτουμε ένα μάθημα που το ονομάζουμε “Εργαστήριο Δεξιοτήτων”, δίνοντας την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση. Παράλληλα, θέλουμε οι κοινωνικοί λειτουργοί να βλέπουν όλα τα παιδιά.

Θα πρέπει να είναι μια τακτική, οριζόντια διαδικασία. Ασφαλώς η ύπαρξη μόνιμων ψυχολόγων θα ήταν καλύτερη, αλλά για αρχή προσπαθούμε να καταφέρουμε να μη ζητάμε τη συγκατάθεση των γονέων, γιατί μερικές φορές ο γονιός μπορεί να είναι καταχρηστικός και να μην δίνει την άδεια”.

Επιπλέον, η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι φέτος άρχισε να εφαρμόζεται η σύνδεση των παροχών με τη φοίτηση στο σχολείο, δηλαδή με το να στέλνουν οι γονείς τα παιδιά τους στο σχολείο. ” Επιθυμούμε να συνδέσουμε τα επιδόματα με τη σχολική βία. Από πέρυσι ξεκινήσαμε το σχολείο μου, όπου πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει και στην παραβατικότητα”. Μεταφορά και κατάργηση αρμοδιοτήτων Σχολικών Επιτροπών / Προκαθορισμένη προκαταβολή στους διευθυντές των σχολείων

Όσον αφορά τη μεταφορά των μαθητών των ειδικών σχολείων, η οποία σε κάποιες περιοχές αντιμετωπίζει προβλήματα, η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε ότι σε συνεργασία με την περιφέρεια, είναι ένα από τα προβλήματα που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν.

Προσωπικά δεδομένα – Οδηγός για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Δ. Μιχαηλίδου: «Οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι θα βλέπουν όλους τους μαθητές»

Οι απαντήσεις της Υφ. Παιδείας για Μόνιμους διορισμούς & Αναπληρωτές 2022/2023

Η απάντηση της Υφυπουργού παιδείας σε ερώτηση στη βουλή: Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καταβάλλει εντατική προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης με μόνιμους διορισμούς, προκειμένου να αποκατασταθεί η χρόνια στρέβλωση του θεσμού του αναπληρωτή και να επιτευχθεί σταδιακά καθεστώς αναπλήρωσης που θα εστιάζει στις πραγματικά έκτακτες ανάγκες.

 

Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71) όπως ισχύει και του άρθρου 15 περ. Δ παρ. 3 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) προκύπτει ότι οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται με βάση τα υφιστάμενα οργανικά κενά, έπονται της διαδικασίας των μεταθέσεων των υπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών και πραγματοποιούνται στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές θέσεις.

Ρεπορτάζ E-wall για διορισμούς , άνοιγμα πινάκων γενικής αγωγής, σύσταση οργανικών 22-23!!

Όσον αφορά στις οργανικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή, καταρτίζονται πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο και ειδικότητα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 50/96 (Α΄ 45) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 100/97 (Α΄ 94) και στο άρθρο 7 του Ν. 3848/2010. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δηλώνουν αρμοδίως τα οργανικά κενά/πλεονάσματα προσωπικού, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υποβάλλουν τις προτάσεις τους και τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) γνωμοδοτούν επί των εν λόγω στοιχείων.

 

Με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως και 67 του Κεφ. Ε΄ του Ν. 4589/2019 (Α΄ 13) τέθηκε σε εφαρμογή το νέο σύστημα διορισμού των μόνιμων εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών της εκπαίδευσης, με διαδικασία κατάταξης με μοριοδότηση. Αρμόδιος φορέας υλοποίησης της εν λόγω διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) έχει οριστεί η Ανεξάρτητη Αρχή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

Βάσει του ως άνω νομοθετικού πλαισίου, πραγματοποιήθηκαν 5.929 μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (4.489 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 1.440 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ) για πρώτη φορά μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, καθώς και 18.908 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που διενεργήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια ανέρχεται σε 24.837.

Προεδρικό Διάταγμα: Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)

Για το σχολικό έτος 2022-2023 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 44.632 προσλήψεις. Συγκεκριμένα, έχουν προσληφθεί 23.661 εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής, 13.603 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 7.368 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

 

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών γίνονται με βάση τα αρμοδίως δηλωθέντα λειτουργικά κενά, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)». Σύμφωνα με την παρ. 9α του άρθρου 5 της ως άνω Y.A., η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

Κύλιση προς τα επάνω