Σύλλογος Διδασκόντων

Μπορεί ο σύλλογος διδασκόντων να κρατάει μετά τις 14.00;

Θέμα διαμάχης και συζητήσεων είναι σχεδόν σε κάθε σχολείο ο χρόνος και ο τρόπος που συνεδριάζει ο συλλόγος διδασκόντων. Υπάρχουν σχολεία που συνεδριάζουν μέχρι τις 16.00 ή και αργότερα με τους εκπαιδευτικούς να διερωτώνται για το εάν αυτό είναι νόμιμο και για το εάν υποχρεούνται να παραμείνουν.

Η γρήγορη απάντηση είναι ΟΧΙ, δεν υποχρεούνται να παραμένουν.

Αναλυτικότερα στη νομοθεσία και συγκεκριμένα στον νόμο 1566/1985, Άρθρο 11, ΣΤ2 διαβάζουμε: “2. Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστο μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.

Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι όπως έχουμε αναλύσει παλαιότερα το εργασιακό ωράριο ΔΕΝ είναι υποχρεωτικά κάθε μέρα 8.00-14.00, όπως πολλοί διατείνονται. Το εργασιακό ωράριο αφορά την εργασία που οφείλει να προσφέρει κάθε εκπαιδευτικός, εκτός των διδακτικών του καθηκόντων στη σχολική τάξη. Αφορά την προσφορά άλλων υπηρεσιών, διοικητικών, γραφειοκρατικών, οργανωτικών κ.α. τις οποίες αναθέτει ο διευθυντής του σχολείου. Ο χρόνος που οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στο σχολείο τους για προσφορά εξωδιδακτικού έργου, όπως ορίζει η παράγραφος 8 του άρθρο 13 του νόμου 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε και προσφάτως με το άρθρο 101 του νόμου 4823/2021, είναι έως και 30ώρες την εβδομάδα και έως 6 ώρες την ημέρα. Παράλληλα σε περίπτωση, που στον εκπαιδευτικό δεν έχει ανατεθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό/διοικητικό έργο, δικαιούται να αποχωρήσει από το σχολείο μετά την λήξη του διδακτικού του ωραρίου ή να προσέλθει πριν την έναρξη του εάν η έναρξη του διδακτικού ωραρίου δεν συμπίπτει με την έναρξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος (Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 438/2009). Εφημερίες εκπαιδευτικών / Καθήκοντα και αρμοδιότητές!

Στην περίπτωση τώρα που κάποια ημέρα οριστεί σύλλογος διδασκόντων, τότε πρόκειται προφανώς για εξωδιδακτικό έργο του εκπαιδευτικού και η συμμετοχή του σε αυτό είναι εργασιακό καθήκον. Οι συνεδριάσεις θα πρέπει να γίνονται απαραιτήτως εντός εργασιακού ωραρίου, δηλαδή να μην αυξάνουν το συνολικό ημερήσιο εργασιακό χρόνο κάθε εκπαιδευτικού (διδακτικό+εξωδιδακτικό έργο) πάνω από τις 6 ώρες. Επομένως οι εκπαιδευτικοί που ξεκινούν από τις 8 το πρωί, υποχρεούνται να παραμείνουν σε μια συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων τους, έως τις 14.00, μέχρι δηλαδή να συμπληρώσουν 6 εργασιακές ώρες για εκείνη την ημέρα. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΜΕΑ: ΩΡΑΡΙΟ – ΑΔΕΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ / ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Στην ερώτηση τι γίνεται στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει κάποιο κενό κατά τη διάρκεια της ημέρας: Η απάντηση εξαρτάται από το τι κάνει κατά τη διάρκεια του κενού αυτού κατά το διδακτικό του ωράριο. Εάν παραμένει στο χώρο του σχολείου ασκώντας υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, τότε προσμετράται αυτός ο χρόνος στο εργασιακό ωράριο κανονικά. Θυμίζουμε νόμος 1566/1985(παρ.8 άρθρο 13) περιγράφει τις εξωδιδακτικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρονται στο πλαίσιο του εργασιακού ωραρίου ως υπηρεσίες που “..συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώριση ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών” Σε περίπτωση αντίθετα που ο εκπαιδευτικός κατά το κενό του αποχωρεί από το χώρο του σχολείου, όπως έχει δικαίωμα, αυτός ο χρόνος δεν υπολογίζεται προφανώς ως εργασιακός χρόνος.

Υποχρεούμαι να μένω στο σχολείο έως τις 14.00; Νομοθεσία, τεκμηρίωση, γνωμοδότηση νομικής συμβούλου για το ωράριο των εκπαιδευτικών

Σε κάθε περίπτωση ο σύλλογος διδασκόντων είναι ένα συλλογικό όργανο που πρέπει να υπερασπίσουμε σαν εκπαιδευτικοί, με όλες μας τις δυνάμεις. Είναι το μοναδικό όργανο που διασφαλίζει την δημοκρατική λειτουργία του σχολείου. Είναι το όργανο που προσπαθούν να υποβαθμίσουν πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις και να μετατρέψουν τα σχολεία σε διευθυντοκεντρικά, ώστε οι αποφάσεις να μην λαμβάνονται δημοκρατικά από όλους τους εκπαιδευτικούς, αλλά από τον “manager-διευθυντή”. Κάτι τέτοιο προφανώς θα έχει τεράστιες  αντιεκπαιδευτικές συνέπειες σε όλο το φάσμα της σχολικής ζωής. Μόνο με ένα ισχυρό σύλλογο διδασκόντων σαν ανώτατο όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας μπορούν τα σχολεία να παραμείνουν ελεύθερα και δημοκρατικά.

Ωστόσο προφανώς οι συνεδριάσεις των συλλόγων δεν πρέπει να γίνονται αφορμή για καταστρατήγηση του εργασιακού ωραρίου, πρέπει να έχουν ουσία, να οδηγούν σε αποφάσεις και όχι να μετατρέπονται σε ατέρμονα “group therapy” στα οποία πολλοί συνάδελφοι νιώθουν παγιδευμένοι για ώρες. Στην πράξη οι εκπαιδευτικοί εργάζονται καθημερινά πολλές φορές για πολύ περισσότερες ώρες από τις προβλεπόμενες από το εργασιακό τους ωράριο, με προθυμία για να προσφέρουν στα παιδιά το καλύτερο δυνατό. Φυσικά και δεν γίνεται ζητημα σε κανένα σχολείο, εάν εκτάκτως για κάποιο ζήτημα, καθυστερήσει ένας σύλλογος διδασκόντων, ωστόσο οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν και τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που τους επιβάλλονται διαρκώς παράλογα και μη νόμιμα ωράρια.

 

Κύλιση προς τα επάνω