πρόσληψη αναπληρωτών

ΔΥΕΠ/ΖΕΠ/ΜΝΑΕ – Εγκύκλιος / Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να δρομολογήσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους αναφορικά με τη διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών εκπ/κών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Γενικής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, παρακαλούμε όπως επισπεύσετε την ενημέρωση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) των αναλήψεων υπηρεσίας των προσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών της προηγούμενης φάσης και προβείτε στην ηλεκτρονική
καταχώριση απευθείας στο ΟΠΣΥΔ, των λειτουργικών κενών,

• των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπ/σης, σε αριθμό Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών,
• των ΔΥΕΠ σε αριθμό Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών,
• των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. σε αριθμό Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και
• των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» (Μ.Ν.Α.Ε.), εν αναμονή της έκδοσης της σχετικής απόφασης, σε αριθμό Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, των περιοχών αρμοδιότητάς σας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριων Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης – Καθήκοντα εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης

Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό 2023!!

Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

 

Επισημαίνεται ότι το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Τετάρτη 8/11/2023 έως και την Πέμπτη 9/11/2023, προκειμένου στη συνέχεια οι οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα μέχρι και την Παρασκευή 10/11/2023.

Στην παρούσα φάση δεν καταχωρίζονται λειτουργικά κενά του Έτους Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. για την Β/θμια Εκπ/ση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

 

Αποτελέσματα Δευτεροβάθμιας Επιτροπής για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού, για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας, για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Αποτελέσματα Δευτεροβάθμιας Επιτροπής για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού, για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας, για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Αναρτήθηκαν χθες Δευτέρα 25/9/2023, τα αποτελέσματα της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας, για το σχολικό έτος 2023 – 2024. Brain Regain vs Digital Skills Gap – Έρευνα: Οι ψηφιακές δεξιότητες “όχημα” για τον επαναπατρισμό επιστημόνων

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων και αποκλειομένων με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην 754286/29-06-2023 (ΑΔΑ:6ΦΟΣ4691Ω2-ΖΧΓ) Απόφαση Υποδιοικητή της Δ.ΥΠ.Α. με θέμα: «Προκήρυξη για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας, για το σχολικό έτος 2023 – 2024».

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικήτριας

Δείτε εδώ τους Πίνακες Οριστικών Αποτελεσμάτων

Κύλιση προς τα επάνω